Вы находитесь на странице: 1из 0

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I.

oktatsi segdanyag
1
DEBRECENI EGYETEM
EGSZSGGYI KAR

Klinikai Egszsgtudomnyi Intzet


polstan I.

Oktatsi segdanyag
UJVRIN SIKET ADRIENN
fiskolai adjunktus

Nyregyhza
2011.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
2
Az pols alapfogalmi rendszere

Az pols fogalma s feladata Magyarorszgon

Ma Magyarorszgon jogszably, az 1997. vi CLIV. trvny az egszsggyrl hatrozza meg az
pols fogalmt s feladatt. E szerint:az pols azoknak az polsi s gondozsi eljrsoknak az
sszessge, amelyek feladata:
- az egszsgi llapot javtsa,
- az egszsg megrzse s helyrelltsa,
- a beteg llapotnak stabilizlsa,
- a betegsgek megelzse,
- a szenvedsek enyhtse a beteg ember mltsgnak a megrzsvel,
- a beteg krnyezetnek az polsi feladatokban trtn rszvtelre val felksztse s bevonsa.

Az pols
a beteg azon tevkenysgnek segtsre irnyul, amely elvgzsre a beteg llapota miatt
nllan kptelen vagy elvgzse jelents nehzsggel, illetve llapotromlssal jrna,
valamint amelynek elvgzse specilis felkszltsget ignyel,
a beteg nellt kpessgnek helyrelltsra,
a betegsg okozta fjdalom cskkentsre s a szenveds enyhtsre irnyul,
a tnyleges vagy lehetsges egszsgi problmkra bekvetkez reakcik, szksgletek
felismerst szolglja,
a kezelorvos ltal elrendelt terpis tervben elrt beavatkozsok vgrehajtst szolglja,
egszsgnevelsi s tancsadsi feladatokat lt el.
Az pols
szerves rsze a beteg intzeti keretek kztt vgzett egszsggyi elltsnak,
kiegszt eleme a beteg otthonban trtn gygykezelsnek, illetve rehabilitcijnak,
alapvet eleme a beteg intzeti keretek kztt vgzett vagy otthonban trtn polsi s
gondozsi cl elltsnak.
Az polsi, gondozsi tevkenysg az polsi, gondozsi terv alapjn trtnik. Az polsi,
gondozsi tervet az orvosi diagnzis s a terpis sszefggsek tekintetben a beteg kezelorvosa
hagyja jv. Ha a beteg orvosi kezelsre nem szorul, de tovbbi polsa szksges mg otthonban
vagy polst nyjt intzmnyben, az polsi, gondozsi tervet az pol nllan kszti s hajtja
vgre.

Az polsi, gondozsi tevkenysgrl polsi, gondozsi dokumentcit kell vezetni, amely rsze
az egszsggyi dokumentcinak. A trvny pontosan meghatrozza, mi az pols, milyen
tevkenysgek, feladatok vgzse tartozik e fogalom krbe. Lthat, hogy az pols nem szortkozik
a beteg ember gondozsra vagy az orvosi elrsok vgrehajtsra, annl jval tbbet jelent.

Az pols filozfija
Az pols filozfija kifejezs WALSH (1991) szerint azt az alapvet hitet jelenti, amely
meghatrozza az pol betegpolshoz val hozzllst. Ez a hit fgg az pol sajt letszemllettl
s rtkrendszertl, az egszsgrl, betegsgrl, egszsggyi elltsrl alkotott gondolataitl. Az
pols filozfija jelentheti egy egsz csoport, egy polkzssg kzsen kialaktott szemllett,
amely meghatrozza, vezrli az ltaluk vgzett polst, a betegekhez val hozzllst. A kzsen
kialaktott filozfinak rsze a csoport szemllete az emberi jogokrl, a betegsgrl, az polsrl, a
beteg emberek specilis szksgleteirl. Az polcsoport akkor tud hatkonyan, eredmnyesen
dolgozni, ha azonos szemllet szerint, azonos gondolkodsmd mentn valstjk meg feladataikat.
Kevsb tudnak segteni a betegeknek, ha mindenki a sajt elkpzelsei, szablyai szerint dolgozik.
Akkor lesz sikeres az pols, ha a kzsen kialaktott filozfit mindenki a magnak rzi, s
azonosulni tud vele.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
3
A csoport polsi szemllett azonban az pols alapvet erklcsi rtkei mentn, az pols
ltalnosan elfogadott magatartsi norminak megfelelen lehet kialaktani. Ezek az alapvet normk,
mely szerint az pol:
tiszteletben tartja az emberi letet, az ember mltsgt s jogait,
az egynt nemzetisgtl, fajtjtl, brszntl, kortl, nemtl, vallsi meggyzdstl,
politikai belltottsgtl vagy trsadalmi helyzettl fggetlenl rszesti polsban,
felelssget visel a vgzett tevkenysgekrt, a rbzott szemlyekrt,
folyamatos tanulssal naprakszen tartja szakmai ismereteit, ez alapjn vgzi munkjt,
egyttmkdik a beteg rdekben az elltsban rszt vev szemlyekkel, csoportokkal,
a betegre vonatkoz adatokat szakmai mrlegels utn, kizrlag a beteg rdekben adja
tovbb az arra illetkes szemlynek.

Az pols funkcii

Az polk dolgozhatnak intzmnyekben (pl. krhz, szakrendel, polsi otthon stb.) s
kzssgekben, ahol kompetensek arra, hogy autonm mdon, s mint az ellt team tagjai
gyakoroljk hivatsukat. Az pol felelssgnek, feladatainak meghatrozsban fontos rendez elv
az pols funkciinak csoportostsa.

Az pols nll funkcii krbe tartoznak azok az polsi tevkenysgek, amelyeket az pol
szakmai ismereteit alkalmazva sajt felelssgre, nllan vgez:
az polsi folyamat mdszernek alkalmazsa,
az polsi feladatok elvgzse,
betegmegfigyels,
ellenrzs,
a beteg pszichs vezetse,
egszsgnevels,
betegoktats,
kpzs, nkpzs,
polskutats,
az polsi dokumentci vezetse.

Az pols nem nll funkcii kz azok a tevkenysgek, beavatkozsok tartoznak, melyet az
pol orvosi utastsra, de nllan, s a sajt felelssgre vgez:
vizsglatok kivitelezse (melyre az pol jogosultsgot szerzett),
injekci adsa,
gygyszerels,
rszvtel infzi adsban,
mobilizls.

Az pols egyttmkd funkcii az polk ms diszciplnk kpviselivel val egyttmkdse.
Ide sorolhatk mindazon tevkenysgek, amelynl az polk segtik a beteget s az orvost a
beavatkozsok, tevkenysgek elvgzsben: terpis s diagnosztikus beavatkozsoknl elkszts,
segdkezs (pl.: punkcik, endoszkpos vizsglatok, mszeres vizsglatok stb.)

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
4
Az polsi rendszerek struktrja

Az pols trtnete sorn az polsi szakma tbbfle struktrt alkalmazott feladatai elltsra, s
jelenleg is trtnnek prblkozsok jabb modellek kidolgozsra.
Az elltsi modellek s mdszerek tbbflekppen s egytt is alkalmazhatk, illetve
tovbbfejleszthetk. Gyakorlati helyzetekben gyakran tallkozunk kevert formkkal. Egy teamen bell
pldul a munka az polsban inkbb feladatra irnyul formban valsul meg, de a team polsi
munkja egszben betegkzpont.

Funkcionlis pols
A funkcionlis (feladatkzpont) pols sorn az pol csoport tagjai kpzettsgknek,
kszsgeiknek megfelelen ltjk el az pols rszfeladatait. Pldul az egyik pol vgzi a
gygyszerelst, a msik a sebkezelst; a betegek mosdatsa s etetse pedig a segdpol vagy polsi
asszisztens feladata. Tbb rszfeladatot is sszevonhatnak egy munkakr ltrehozsnl. Van arra is
plda, hogy munkanapokon egy pol felelssge a beteg fogadsa, elhelyezse, a hzirend
ismertetse, az polsi dokumentciban az alapadatok rgztse, a diagnosztikai eljrsok szervezse;
kapcsolattarts ms rszlegekkel (pl.: szllts, lelmezs). A hagyomnyoss vlt feladatkzpont
polsban kialakult az polk rtkrendjben a feladatok s szerepek rangsora. Nagyobb a
megbecslse a technikai termszet diagnosztikai s terpis polsi tevkenysgeknek, mg
alacsonyabb rendnek tartjk az olyan feladatokat, mint a magatehetetlen beteg frdetse, etetse. Ily
mdon kevesebb idt tltenek el a beteggel, nincs md a korrekt megfigyelsre, a szemlyes
kapcsolatok kialaktsra. Az polsi folyamat megtrik, s csupn fggetlen feladatok sorozatv
vlik. A betegnek kell alkalmazkodnia tbb polhoz ahelyett, hogy az polk alkalmazkodnnak az
egy beteghez. A feladatkzpont pols merev, kvetkezmnye az pols standardizlt rutinn vlsa,
melyben a beteg szksgletei nem nyernek teljes kielgtst.

Csoportos pols
A csoportos pols rendszerben klnbz vgzettsg polk alkotnak egy teamet, melyekre
meghatrozott terleten (osztly, rszleg, krterem) fekv betegek elltst bzzk. A betegek krtermi
elhelyezst meghatrozhatjk pldul betegsgcsoportok szerint, a fertzs kockzata szerint, mttes
osztlyokon posztoperatv llapot szerint, nemek szerint; valamint az osztly ptszeti elhelyezsbl
addan folyosi rszek vagy emeleti szintek szerint. A csoport munkjt sszehangolja az
osztlyvezet vagy rszlegvezet fnvr s/vagy diploms pol. Mindenkinek megvan a maga
kln feladata, de a tervezst kzsen vgzik, s kzsen felelsek egy-egy betegrt. A csoporttagokat
a csoportvezet jelli ki kpessgeik szerinti feladatokra.


Betegkzpont pols
A betegkzpont pols sorn minden egyes pol egy kisebb betegcsoportot lt el. Rendszerint
az jszakai mszakokban kt pol dolgozik egytt, segtve egyms munkjt, de kln-kln
felelssggel tartoznak a rjuk bzott betegekrt. A betegkzpont polsban nem egy poln pol
minden beteget, de egy poln felels az ltala nyjtott polsrt. Az polk folyamatos
munkarendben dolgoznak, s klnbz mszakokban tallkoznak a betegekkel. Nagy jelentsge
van a mszaktadsnak, mely a beteg polsval kapcsolatos informcik tovbbtsra szolgl
szakmai megbeszls. Fontos eszkze a betegkzpont polsnak is az polsi dokumentci, mely
folyamatos informci ad a betegrl, az pols sikerrl, fokozza a beteg biztonsgt, s lehetv
teszi a felelssg megllaptst. Az osztlyvezet fnvr feladata lesz a folyamat ellenrzse s
segtse, melyet az polsi vizitek keretben valsthatnak meg. A betegkzpont polsi
rendszerben a szakkpzett pol szerepe bvl a beteg szksgleteinek kielgtse sorn: pol, oktat,
dntseket hoz, vdelmez s kpvisel, megnyugtat.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
5
Munkakr, munkakri lers

A feladat elltshoz szksges munkakrket s szmukat a szervezeti egysg kialaktsakor,
ltrehozsakor llaptjk meg. A szervezet mkdse sorn a munkakrk vltozhatnak, jakkal
bvlhetnek, vagy bizonyos munkakrk meg is sznhetnek. A munkakr-tervezs fontos funkcija,
hogy az egyes munkakrk pontosan illeszkedjenek egymshoz, kialaktva a munkamegoszts
rendszert az adott szervezeten bell.

A munkakri lers egy dokumentum, amely a szemly s a szervezet kztti egyezsg egyik
rsbeli megjelense. Az elksztett munkakri lersok nem rkrvnyek, a napi let vltozsai, a
rendszerben bekvetkez talaktsok, j munkafolyamatok bevezetse miatt folyamatos
fellvizsglatra s korriglsra szorulnak.
A munkakri lers nvre szlan kszl, melyben rgzteni kell a munkakrben meghatrozott
feladatokat, a munkakr helyt a szervezeti hierarchiban, a feladatok elvgzshez szksges
hatskrt, jogkrt, a munkakrt betlt szemly felettest, beosztottait, a munkakrhez tartoz
elvrsokat, jogokat s ktelessgeket. A munkakri lerst a munkahelyi vezet (pol esetben az
osztlyvezet fnvr) kszti el, aki munkba lpskor, mdosts esetn, vagy j munkakri lers
tadsakor a dolgozval szban s rsban ismerteti. A munkakri lers egy pldnyt elfogads s
alrs utn a dolgoz kapja meg. Amikor az pol elfogadja a munkakri lersban foglalt
feladatokat, azaz a felelssget, akkor vgrehajtsa szmon krhet. Ebben az esetben a
munkltatnak tartozik felelssggel. Az pol, mint azt a magyar etikai kdexben olvashattuk,
tevkenysge sorn az egszsggyi szolgltatst ignybe vev egynnek is felelssggel tartozik.
A munkakri lersok formtuma s tartalma az elltand feladatok, a kialaktott rendszer s a helyi
adottsgok miatt eltr lehet.

A munkakri lers a kvetkezket tartalmazza:
A munkakr pontos megnevezse.
A munkakr betltsnek felttele (szakkpests, gyakorlat).
A munkakr betltjnek neve.
Szakkpestsnek megnevezse.
A munkahely pontos megnevezse.
Munkaideje.
Kinevezje.
Hierarchikus kapcsolatrendszere (a munkltati s fegyelmi jogkr gyakorlja, kzvetlen
felettese adminisztratv s menedzserfunkcikat illeten, gygytssal sszefgg szakmai
felettese, polsszakmai vonatkozsban szakmai felettese).
Kzvetlen beosztottak.
Helyettese.
Horizontlis kapcsolatrendszere.
A feladatok rszletes felsorolsa (lehetleg az pols funkcii szerint rszletezve).
Felelssgi kr (miben, milyen mrtkben felels).
Hatskrk, jogkrk (miben van dntsi, javaslattteli, ellenrzsi joga, illetve
ktelessge).
Kpessg-, kszsgszinten trtn elvrs (pl. gyakorlati tapasztalat, megbzhatsg,
nllsg, kezdemnyezkpessg, szervezkpessg, trgyalkpessg, egyttmkds stb.
kritriumai).
Hatlybalps s rvnyessgi id meghatrozsa.


Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
6
Az pol funkcii

Az pol funkcii kzvetlenl kvetkeznek az pols trsadalmi kldetsbl. Ezek a funkcik
llandak, fggetlenl a helytl (csald, alapellts, krhz, brtn, iskola stb.) vagy az idtl, ahol s
amikor az polsi elltst vgzik. Tovbb fggetlen az elltand egyn vagy csoport egszsgi
llapottl s a rendelkezsre ll anyagi forrsoktl.

Ezek a funkcik a kvetkez tevkenysgekhez kapcsoldnak:

1. pol
A gyakorlati polsi tevkenysg biztostsa s irnytsa. Az pols rdekben klnfle
mdszerek, (pl. az individualizlt pols) alkalmazsa. Az pols egszsgmegrz, megelz,
gygyt, rehabilitcis vagy tmogat jelleg. A gyakorlati polsi tevkenysg magban foglalja:
az egyn, a csald vagy kzssg szksgleteinek felmrst s azok kielgtshez
szksges s hozzfrhet forrsok felkutatst,
azon szksgletek felismerst, amelyeket a legmegfelelbben s leghatkonyabban az
polsi elltssal lehet kielgteni, s azokat, amelyeket ms egszsggyi vagy szocilis
szolglatokhoz vagy ms szakemberekhez kell tovbbkldeni,
az polssal kielgthet szksgletek fontossgi sorrendbe lltst,
a szksges pols tervezst,
az egyn (ha szksges a csald) bevonst az ellts minden mozzanatba, s a kzssg
rszvtelnek elsegtst (ha ez lnyeges s elfogadhat),
az polsi tevkenysg minden stdiumnak dokumentlst, s ezen informcik
felhasznlst a nyjtott pols eredmnyeinek rtkelshez,
az elfogadott s megfelel kulturlis, etikai s polsszakmai standardok alkalmazst.

2. Oktat
A betegek s az egszsggyi szemlyzet tantsa:
felmri az egyn tudst s kszsgeit, amelyek egszsge fenntartsval s
helyrelltsval kapcsolatosak,
egszsggyi felvilgost kampnyok, letmdklubok szervezse, illetve az azokban val
rszvtel,
az polk s ms egszsggyi s kapcsold szakemberek kpzsben val rszvtel,
az elfogadott s megfelel kulturlis, etikai s szakmai standardok alkalmazsa.

3. Irnyt
Hatkony kzremkds az egszsggyi ellt csapat tagjaknt az egszsggyi ellts klnbz
szintjein:
egyttmkdnek az polsi szolgltatsok tervezsben, szervezsben, irnytsban s
rtkelsben,
egy polsi ellt csapat vezetjeknt val tevkenykeds.

4. Kutatmunkt vgez
Olyan polsi gyakorlat kialaktsa, amely a kritikus gondolkodson s kutatson alapul.

5. Dntseket hoz
Az pol rtelmezi a rendelkezsre ll adatokat, s kivlasztja a beteg vagy kzssg szmra
legjobb megoldsokat. nllan, vagy az egynnel, csalddal, kzssggel, vagy ms egszsggyi
szakemberrel kzsen dnt a kitztt cl hatkony s eredmnyes megvalstsa rdekben.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
7
6. Vdelmez s kpvisel
Az pol biztonsgos krnyezetet teremt, annak rdekben, hogy vja betegt a krosodsoktl, a
betegsg vagy krnyezet okozta szvdmnyektl. Tiszteletben tartja s vdelmezi a beteg emberi
jogait, illetve segti rvnyestskben.

7. Kommunikl
A kapcsolatteremts nlklzhetetlen az pols megvalstsa, a szksgletek kielgtse sorn a
beteggel, a csalddal, az orvossal s az egszsggyi team tbbi tagjval. Hatkony kapcsolatteremts
nlkl elfordul, hogy az pol nem ismeri fel a szksgleteket, helytelenl rtelmezi a krnyezet
jelzseit, vagy az orvosi rendelseket.

Az pols kldetse

Az Egszsggyi Vilgszervezet (EVSZ) Eurpai Terleti Irodja 1991-ben meghatrozta az pols
kldetst, melybl itt idznk:
Az pols kldetse a trsadalomban az, hogy segtse az egyneket, a csaldokat s a csoportokat
abban, hogy meghatrozzk s megvalstsk testi, szellemi s trsadalmi lehetsgeiket, s hogy ezt
annak az llandan vltoz krnyezetnek a kihvsai ellenre tegyk, ahol lnek s dolgoznak. Az
pols magban foglalja a gondozs tervezst s megvalstst betegsg s rehabilitci sorn, s
felleli az let testi, szellemi s trsadalmi aspektusait, amennyiben az egszsget, a betegsget, a
fogyatkossgot s a hallt befolysoljk. Az pols az egynek, csaldok s csoportok gondozsa, az
egsz leten t a fogamzstl a hallig.

Az EVSZ 2. Eurpai Miniszteri Konferencija szakrti csoportja megllapodott a rgira
vonatkoz stratgikban, ebbl idzzk az albbi, ide vonatkoz rszleteket:
Az polknak kompetencira, hozzrtsre van szksgk azoknak a funkciknak a fejlesztsre
s vgrehajtsra, amelyek fejlesztik s fenntartjk az egszsget, valamint megelzik a betegsget. Az
polk dolgozhatnak krhzakban s a kzssgben. Kompetensek arra, hogy autonm mdon s mint
az ellt team tagjai dolgozzanak. Bizonyos krlmnyek kztt deleglhatjk az elltst az
egszsggyi asszisztenseknek, de a felelssg az elltsrt tovbbra is az vk, felgyelnek, ahol arra
szksg van, s beszmoltathatk dntseikrt s tetteikrt.
Az pol elsegti az egynek, idertve a betegeket, a csaldok, trsadalmi csoportok s a
kzssgek aktv bevonst az egszsggyi ellts valamennyi vonatkozsba, ezltal btortva az
nmagra tmaszkodst s az nmeghatrozst, mikzben az egszsges krnyezetet biztostja.
Az pols egyszerre mvszet s tudomny. Megkveteli annak a specilis polsi
ismeretanyagnak s kszsgeknek az rtst s alkalmazst, amelyek lehetsg szerint kutatsra
s/vagy bizonytkokra alapulnak. Tmaszkodik a trsadalomtudomnyokbl, a fizikai, biolgiai s
magatartstudomnyokbl, a menedzsment- s vezetselmletekbl s a pedaggiai elmletekbl
szrmaz ismeretanyagra s technikkra.


Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
8
polsi modellek (lsd kln tanulmnyi segdanyag)
Az polsi modell fogalma
Az polsi modellek elmleti irnymutatst, keretet adnak az polsi tevkenysgnek. Az polsi
gyakorlatot rjk le, azaz rendszerbe foglaljk a gyakorlati polst. Egy-egy szemlletet, polsi
filozfit tkrznek.
Nincs egy, ltalnos rvny, mindenhol, minden krlmnyek kztt alkalmazhat polsi modell.
Az polkzssgnek kell vlasztania kzlk. Azt a modellt rdemes bevezetni, ami az ott poltak
szksgleteit, valamennyi krlmnyt figyelembe vve leginkbb szolglja a betegek rdekeit, s
megvalsthat.
Ezek az polselmleti megkzeltsek, a modellek, ms-ms polsi clkitzst hatroznak meg.
Ebbl kvetkezen ms lesz a vgzett tevkenysgek sora, mshov helyezdik a gyakorlaton bell a
hangsly. Az polsi modellek ismerete s alkalmazsa:
javtja s kvetkezetess teszi az pols gyakorlatt,
segti az polcsoport nll munkjt,
cskkenti az ellt team kztti flrertseket, srldsokat,
szervezettebb, tlthatbb munkavgzshez vezet.


Az egszsggyi ellts hagyomnyos modellje
A biomediklis modell jellemezte az orvoslst s polst hossz vszzadokon keresztl. Itt a
gyakorlat kzppontjban a diagnzis megllaptsa s a betegsg kezelse ll. Mskpp
betegsgkzpont megkzeltsnek nevezik. Elssorban az anatmiai, lettani, krtani, mikrobiolgiai
s gygyszertani ismeretekre tmaszkodik, azaz a termszettudomnyokra. A betegsgek oknak az
emberi szervezet biolgiai egyenslynak megbomlst tartja. A clja ennek az egyenslynak a
helyrelltsa. Ebben a modellben az orvos szerepe a meghatroz, az pol feladata az orvosi
elrsok vgrehajtsa. Az pols is a beteg gygytsra sszpontosul, httrbe szorul a beteg
kzrzete, knyelme.Az elmlt nhny vtizedben a biomediklis modell fejldtt, s a kzpontba a
betegsg helyett a beteg ember kerlt. A diagnosztizlsnl, a kezelsnl s az polsnl mr nemcsak
a biolgiai, hanem a pszicholgiai s szocilis tnyezkre is figyel. Ez a betegkzpont ellts.

Az polsi modellek kzs jellemzi

Az polsi modellek kzs jellemzi:
a holisztikus szemllet,
az egszsg-kzpontsg,
a beteg autonmijnak s jogainak tiszteletben tartsa,
partneri kapcsolat a beteg s pol kztt.

Az polsi modellek egyik kzs vonsa a holisztikus megkzelts. E szemllet az embert egysges
egszknt tekinti, s gy tartja, hogy az ember a krnyezet vltozsaira is egysges egszknt reagl.
Az polsban ez azt jelenti, hogy a kzppontban a teljes ember, az egyn ll, s nem kln az egyes
problmi.Az polsi modellek msik kzs jellemzje az egszsg-kzpontsg. Az egszsget a
biomediklis modell a betegsg vagy kros llapot hinynak tartja. Az Egszsggyi Vilgszervezet
(WHO, 1948) ezt a defincit kibvtette: az egszsg nem pusztn a betegsg hinya, hanem a testi,
szellemi s szocilis jllt llapota. Ez a meghatrozs azonban azt felttelezi, hogy az egszsg, a
teljes jllt llapota statikus, azaz lland, nem vltozik. Ezzel szemben az egszsg vltoz,
dinamikus jelensg. Ezen kvl, ha a meghatrozst sz szerint rtjk, alig tallnnk egszsges
embert. Az polsi modellek tgabban rtelmezik az egszsget, amit testi, lelki, szellemi s szocilis
egyenslynak tartanak. Az polsi tevkenysgek clja az egszsg helyrelltsa, az egszsgi llapot
javtsa. A megvalsts sorn tmogatja az egynben rejl kpessgek lehet legteljesebb mrtk
kibontakoztatst.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
9
Az autonmia az egyn szabad dntshozatalt jelenti. A legtbb polsi modell gy tekinti, hogy az
egynnek joga van a sajt gyeire vonatkoz informcikat ismerni, s ezek alapjn a dntst hozni.
Az pols a betegnek ezt a jogt is, mint minden ms emberi jogot, tiszteletben tartja. Lehet, hogy a
beteg a dntshozatala sorn ms szempontokat rszest elnyben, mint szakmai felkszltsge s
hozzrtse alapjn az pol. A partnersg azt jelenti, hogy az pol elfogadja mg az ilyen dntseket
is. Nem kell a beteg helyett dntenie, s nem a betegnek tesz meg valamit, hanem az egyenrang fllel
egytt hoznak dntseket, az egyenrang flnek segt. A cselekvsi tervet egytt beszlik meg. Az
pol szakmai tudsval, felkszltsgvel, az informcik tadsval, a problma lekzdsre
szolgl lehetsgek felknlsval hozzsegti a beteget az nll dntshez, s tmogatja az ltala
vlasztott megoldsban. Mindezt teszi gy, hogy szem eltt tartja: a legfbb rtk az emberi let s
annak minsge.
Az polsi modellek kzs jellemzi mg, hogy meghatrozzk az adott filozfia rtkeit, nzeteit,
s az pols clkitzseit.


Az letmkdsen alapul polsi modellAz letmkdsen alapul polsi modell alapjait VIRGINIA HENDERSON (1966) dolgozta ki,
s-NANCY ROPER, WINIFRED LOGAN s ALISON TIERNEY (1980) alaktotta, fejlesztette
tovbb. Az elmlet abbl a felttelezsbl indul ki, hogy az egynek a lehet legfggetlenebbl
akarnak lni.
Az pols clkitzse:
az egyn fggetlensgnek helyrelltsa,
ennek elrsig segteni t azoknak a szksgleteinek kielgtsben, amelyekre nmaga
nem kpes.
Vagyis az egynt ahhoz segteni, hogy az alapvet szksgletek, az letmkdsek terletn a
lehet legnagyobb fggetlensget szerezze meg, tartsa fenn vagy lltsa helyre.
Tekintetbe veszi, hogy az ember lete sorn ms-ms lehetsgekkel br a fggetlensg
megvalstshoz. A modell 14 alapszksgletet vesz figyelembe:
1. normlis lgzs,
2. kielgt tpllkozs s folyadkbevitel,
3. a salakanyagok kirtse,
4. mozgs s a kvnt testhelyzet felvtele,
5. alvs s pihens,
6. megfelel ruhzat megvlasztsa, felltzs s levetkzs,
7. a normlis testhmrsklet fenntartsa,
8. a test tisztn tartsa, polsa, a br psgnek fenntartsa,
9. a sajt testi psg fenntartsa, s a msok testi psgnek megrzse,
10. kapcsolattarts az emberekkel,
11. a meggyzds szerinti valls gyakorlsa,
12. sikerlmnyt nyjt munkavgzs,
13. jtk s a feldls klnbz formiban val rszvtel,
14. a normlis fejldshez s egszsghez szksges tanuls, ismeretszerzs, az egszsget
szolgl lehetsgek kihasznlsa.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
10
Az pol a beteg megrkezst kveten felmri a 14 pont alapjn az polsi szksgleteket,
megtervezi s vgrehajtja az polst. Henderson szerint olyan krlmnyeket kell teremtenie az
polsnak, hogy ezeket a tevkenysgeket a beteg sajt maga vgezze el. Ha ez nem lehetsges, hozz
kell segteni ezeknek az alapvet szksgleteknek a kielgtshez.
Az pol feladata mg a beteg knyelmnek, kzrzetnek javtsa, az orvosi elrsok betartsa a
legnagyobb mrtk nllsg elrse rdekben. Az pols sorn el kell rni azt is, hogy az egyn
kpes legyen nllan megelzni egszsgnek krosodst.
Ez a modell a brit polk krben igen elterjedt. Az elmlet Henderson-, illetve Roper-modell
nven is ismert.

Az nelltson alapul polsi modellOrem polsi modellje

letrajzi adatok
Az 1930-as vekben kezdte poli karrierjt
1945-ben szerzett egyetemi vgzettsget az polsban
Az pols minden terletn dolgozott: krhzi pol, magnpol, poltanr
Tevkenykedett az polsigazgatsban
Orem filozfija
Az ember
1. biolgiai, trsadalmi lny
2. kpes a tanulsra, fejldsre
3. kpes nmaga megismersre
4. kpes szndkosan cselekedni
5. kpes megmagyarzni a tapasztalatait
6. kpes megtanulni az nelltst (ha nem akkor msok biztostjk ezt szmra)
Krnyezet
szemlyen kvli
fizikai s pszichoszocilis krlmnyek
pozitvan vagy negatvan befolysolja az egyn nellt kpessgt
Egszsg
llapot
a szervezet strukturlis s funkcionlis megfelelsge
biolgiai, fiziolgiai, interperszonlis, szocilis vonatkozsa van s ezek elvlaszthatatlanok
pols
Vgs clja a beteg nelltsi kpessgnek nvelse, a beteg s hozztartozja nelltsi
kpessgnek a fokozsa
segt szolgltats
gyakorlati tudomny, tudatos tevkenysg
tgondolt, szervezett, kontrolllt, clratr folyamat
az pol maximlis tiszteletben tartja a beteg/kliens autonmijt
az poltat aktv flnek tekinti, bevonja az polsba
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
11
A modell nzetei
nellts
minden egyn ignyli az nelltst
minden felntt joga s ktelessge az nellts
minden felntt egyn felels sajt egszsge, lete fenntartsrt s felels csaldtagjairt is.
Az nellts javtja az nbecslst, az nkpet
Az egsz trsadalom felelssge
nelltsi igny
Az amit az egyn vagy hozztartozja megkvn
Minden egynnek vannak npolsi ignyei
Minden egynnek joga ,hogy ezeket az nelltsi ignyeket maga elgtse ki, ha ebben llapota
nem akadlyozza
Az nelltsi ignyek felosztsa
ltalnos
leveg
folyadkbevitel
tpllkbevitel
rts
a tevkenysg s pihens egyenslya
egyedllt s trsas kapcsolatok egyenslya
a veszlyeztet tnyezk elhrtsa
Fejldsi
Fgg az egyn fejldsi stdiumtl
Betegsg okozta
nelltsi kpessg
Szisztematikus, szndkos cselekvsek eredmnye
Az egyn nmagnak nyjtott gondoskodsa
Tanult tevkenysg
Kulturlis meghatrozottsg
Nlklzhetetlen, hinyban betegsg vagy hall kvetkezik be
nelltsi hiny: Akkor lp fel, ha az nelltsi ignyek meghaladjk az nelltsi kpessget
Terapeuts ngondozs
Akkor szksges, ha az egyn tmogatsra szorul az nelltsban vagy hozztartozi gondozsban
polsi rendszerek Orem modelljben
Teljes kompenzcis rendszer
Rszleges kompenzcis rendszer
Oktat, tmogat rendszer
Az pol szerepei Orem modelljben
Oktat
Tmogat
Tancsot ad
Cselekszik a kliens/beteg/hozztartoz helyett
Megfelel krnyezetet biztost
Az poli helyzetfelmrs clja
Az nelltsi hinyok felismerse
SZKSGLET s KPESSG egyenslya = nellts
nagyobb SZKSGLET, mint KPESSG = nelltsi deficitUjvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
12
Az polsi helyzetfelmrs
Vltozsok az letmdban Az eredmnyes let
mindennapos felttelei
letszakaszok
Megromlott
egszsg/rokkantsg
Leveg Mhen belli let
Nyomaszt letkrlmnyek Vz jszlttkor
Terminlis betegsg/kzelg
hall
Tpllk Csecsemkor
Munkahelyi problmk rts Gyermekkor
Hirtelen lakhely- vagy
krnyezetvltozs
Tevkenysg/pihens Serdls
Egszsges szemlyisg
kialaktsnak hinya
Egyedllt/trsas kapcsolat Fiatal felnttkor
Hozztartozk elvesztse Vletlenek kivdse A felnttkor klnbz fejldsi
szakaszai
Munka vagy vagyon elvesztse Egszsg elmozdtsa Terhessg


DOROTHEA OREM (1980), dolgozta ki az nelltson alapul modellt. Itt a kzppontban az
nellts gondolata ll. LEVIN s mtsai (1979) az nelltst gy hatroztk meg:

Az nellts egy folyamat, amelyben a laikus szemly sajt egszsge rdekben cselekszik az
egszsg elmozdtsa s megrzse, a betegsg korai felismerse s kezelse cljbl.

Ez a szemllet az egynnek engedi t a kezdemnyezst, s ezzel egytt a felelssget is, sajt
egszsgvel kapcsolatban. Azt felttelezi, hogy minden egyn az nelltsra trekszik, ignyeinek
kielgtst nmaga vgzi, hacsak az egszsgi llapota nem akadlyozza meg ebben.
Az nelltsi ignyek:
megfelel mennyisg leveg bevitele,
megfelel folyadkfelvtel,
megfelel tpllkbevitel,
megfelel rts,
egyensly fenntartsa a tevkenysg vgzse s a pihens kztt,
egyensly fenntartsa az egyedllt s a trsas kapcsolatok kztt,
veszlyeztet tnyezk elhrtsa,
az egszsg fenntartsa s fejlesztse.

Az nellts akkor jn ltre, ha az egynnek vannak nelltsi ignyei, s kpes is azokat
kielgteni. Ha vannak nelltsi ignyei, de nem tudja azokat kielgteni, nelltsi hiny, deficit
jelentkezik. Ez az nelltsi deficit jelenti a beteg problmjt, amire az pols ad megoldst.
Pldul: nelltsi igny a megfelel tpllkfelvtel. A beteg dominns keznek csukltrse miatt
nem tud nllan enni ez az nelltsi deficit. Az pol feladata a beteg etetse.

Az pols clkitzse:
az nellts fenntartsa, helyrelltsa,
ha az nellts nem lehetsges, akkor az nelltsi ignyek kielgtse.
A clkitzs megvalstshoz alkalmazott mdszerek:
a beteg nelltsi ignyt arra a szintre cskkenteni, mint amilyet kpes elltni,
hozzsegteni a beteget ahhoz, hogy kpes legyen az nelltsban jelentkez hinyt
megszntetni,
ha az nellts nem lehetsges, a beteg hozztartozjt kpess tenni arra, hogy a beteget
ellssa,
ha egyik megolds sem lehetsges, az pol elgti ki az nelltsi ignyeket.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
13
A modell gyakorlati megvalstsa hrom mdon trtnhet.
1. Teljesen kompenzl pols: a beteg nelltsi ignyeinek kielgtst az pol teljes
mrtkben tveszi (pl. eszmletlen beteg elltsa).
2. Rszben kompenzl pols: a beteg nmaga is kpes bizonyos nelltsi ignyek
kielgtsre, de nmely terleten az pol segtsgre szorul (pl. nllan tud frdni a
beteg, de a kdba be-, illetve kilps nehz szmra, ebben kell segtenie az polnak).
3. Segt-oktat pols: a beteg kpes az nelltsra, csak ismerethiny miatt nem tudja az
nelltsi ignyeit kielgteni. Ebben a helyzetben az pol feladata a beteg tjkoztatsa,
oktatsa (pl. a gygyszert az pol adja a betegnek, de tarts kezels esetn megtantja a
helyes bevtelre/beadsra, s gy a beteg mr nllan is meg tudja tenni).
A modell az Egyeslt llamokban nagyon elterjedt.

A fejldsen alapul polsi modell


Fejldsi elmleten alapul polsi modell. Hildegard Peplau ltal alkotott modell az
egszsggybrmely terletn alkalmazhat.
Modell alapkrdse: Mi az pol feladata?
Modell alapgondolata: hogy az pol feladata nem merl ki csupn a kliens szksgleteinek
kielgtsben, hanem sajt sikerlmnyre vgyik, s teljes odaadssal ltja el munkjt.
pols clkitzse a kliens s csaldja segtse abban, hogy rett szemlyisgekk valljanak.
A clkitzst az pol-kliens kapcsolat sorn ltrejv interakcik segtsgvel rhetk el.
Az pols clja, hogy a kliens s az pol kztt szemlykzi kapcsolat alakuljon ki, mely
hozzsegti a kliens problmjnak alapos megismershez s elvezet a lehetsges
megoldsok megkeresshez
Az pols szakaszai: - Orientci szakasz (tjkozds, helyzetfelmrs)
-A megfogalmazs szakasza (tervezs)
- A kiaknzs (a megvalsts szakasza)
-Az elvls (rtkels)
polsi terve: - S- szubjektv lmnyek adatok
-O- objektv adatok, megfigyels
-A- helyzetrtkels az adatok alapjn
-P- polsi terv ksztse
-I- a terv megvalstsa
-E- a megvalsts foknak rtkelse
-R- a helyzet ismtelt felvtele
Klcsnhatsi modell. Az ember kpes arra, hogy beletrdjn egyes helyzetek elfogadsba,
s arra, hogy felfogjon egyes tnyeket. Az poli munka slypontja a beteggel val j
kommunikcis viszony.
Gyakorlati vezrfonala: az pol s a kliens kapcsolatt hangslyoz szemlykzi elmleti
modell.
Az polsi modell kzpontjban azok a szemlykzi kapcsolatok llnak, amelyek fejldsk
klnbz stdiumaiban alakulnak ki az emberek.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
14
HILDEGARD PEPLAU (1952) elmlete a beteg s az pol, valamint a kzttk lv szemlykzi
kapcsolatnak a fejldsre helyezi a hangslyt. Vannak olyan fizikai s pszichs ignyek, amelyeket
felttlenl ki kell elgteni, mert ha ez nem trtnik meg, az egyn fejldse megll, vagy visszaesik.
Fizikai igny lehet a tpllkfelttel, s pszichs igny pldul az elismers. A betegsg miatti
aggodalom, szorongs vagy a kielgtetlen ignyek okozta feszltsg is gtolja az egyn fejldst,
alkalmazkodst, vagy vissza is veti azt. Az pols sorn az pol ahhoz segti a beteget, hogy a
magatartsa s egsz lnye pozitv irnyba vltozzon, fejldjn.

Az pols clkitzse:
a beteg s csaldjnak segtse abban, hogy kpesek legyenek problmikat felismerni,
azokkal megkzdeni, azaz rett szemlyisgg vljanak.

A beteg s az pol kztti kapcsolatot gy kell kialaktani, hogy abban az pol segt, tmogat,
tancsad szerepet valstson meg.
E szemlykzi kapcsolat fejldsnek lpsei:
A beteg is, s az pol is igyekszik tisztzni a beteg problmjt. Mindketten informcikat
gyjtenek ehhez. Ekkor alakul ki a klcsns bizalom egyms irnt.
Az pol segti a beteget abban, hogy a sajt helyzett, problmit megrtse.
A beteg s az pol a felismert problma megoldsra trekszik. Az pol tmogatja a
beteget, tancsot ad, s technikai segtsget nyjt.
Amikor a beteg problmja megolddik, az pol segtsgre mr nincs szksge.
Visszatrt az nllsghoz. Az pol rtkeli a megszerzett tapasztalatokat, s azokat a
tovbbi munkjban hasznostja.
Az pol is fejldik minden egyes beteg elltsnak rtkelsekor, a tapasztalatok integrlsval.
Ez a modell leginkbb a pszichitriai polsban terjedt el, de ms szakterletek is tvettk.

A klcsnhatson alapul polsi modell

IMOGENE KING (1971) dolgozta ki a klcsnhatson alapul polsi modellt. Az elmlet alapjt az
kpezi, hogy a kzssgben, trsadalomban az egyn szemlykzi (interperszonlis) kapcsolatokat tart
fenn, s ezek ltal fejldik. Trsas kzssg pldul a csald, az iskola, ahol az ember megtanulja a
viselkedst, a trsas egyttls szablyait, s kialakulnak a nzetei. Ez nem egyirny folyamat, az
emberek a kapcsolataikon keresztl klcsnsen hatnak egymsra, gy alaktva egyms vlemnyt.
Az pols segt tevkenysg, amely trsadalmi ignyek kielgtst szolglja. King polsi
modelljnek kzppontjban az a dinamikus, oda-visszahat szemlykzi kapcsolat ll, amelyben az
polra s a betegre is hat a msik viselkedse, valamint az egszsggyi ellts rendszere. Az polt
kommunikcis ismeretei s kszsgei, megfigyelsei segtik abban, hogy informcit gyjtsn,
felismerje a problmkat, s megvalstsa a lekzdskre irnyul polst.

Az pols clkitzsei:
az egynek s csoportok segtse az egszsg megvalstsban, megrzsben s
helyrelltsban,
ha az egszsg helyrelltsa nem lehetsges, az pol feladata a mltsgteljes hallig
vezet ton segtsget nyjtani a betegnek.
Az pols folyamata ngy rszbl ll:
1. cselekvs (akci),
2. reagls (reakci),
3. klcsnhats (interakci).
4. rhats (tranzakci),
Az pols sorn az pol segtsget nyjt hogy az egyn:
a mindennapi lethez szksges teendibl ered alapvet szksgleteit fedezze,
megkzdjn az egszsgrt vagy
a betegsgekkel.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
15
Az adaptcin alapul polsi modell

CALLISTA ROY (1976) elmletnek kzppontjban az az elgondols ll, hogy az egyn mint
osztatlan egsz reagl az t r vltozsokra, a klvilg vagy a sajt bels ingereire. Ez az
alkalmazkods, az adaptci a modell alapja. A hangsly az egyn s krnyezete kztti
klcsnhatson, s az egyn reakciin van.
Az emberre hat ingereket, a kivlt okokat 3 csoportba lehet sorolni:
foklis inger ami kzvetlenl az egynt rintik, illetve hatnak r, pl. fertzs,
httringer az sszes tbbi inger, ami a foklis ingerre adott reakcit befolysolhatja, azaz
a kls s bels krnyezeti tnyezk, pl. immunhiny, ftetlen laks tlen,
rezidulis inger az egyn mltjbl ered, de a jelent is befolysol nzetek,
jellemvonsok, pl. mit tart az egyn betegsgnek, mi a vlemnye az orvoshoz fordulsrl.
Roy szerint az egynnek lete sorn ngy kvetelmnyhez kell alkalmazkodnia:
lettani szksgletek,
nelvrsok,
trsadalmi szerepelvrsok,
egyensly a fggsg s fggetlensg kztt.
Az lettani szksgletek: oxignfelvtel s kerings, tpllkozs, folyadk- s elektrolitbevitel, rts,
a tevkenykeds s pihens, hszablyozs, rzkels s endokrin mkds.
Az nkp az egyn fizikai s szellemi nmagrl alkotott kpe. Mindenkinek vannak elvrsai sajt
magval szemben, s van ignye ezek megvalstsra. Az nkpben zavar tmadhat az egyn
testslya miatt, vagy pldul vgtag elvesztsvel jr baleset sorn. A beteg nem tudja elfogadni a
sajt testnek megvltozst, vagyis az adaptci nem jn ltre.
A trsas kzssgben mindenki legalbb egy, de inkbb tbb szerepet tlt be. Ez azt jelenti, hogy
bizonyos letkorhoz, beosztshoz, kzssgen bell elfoglalt helyhez trsadalmi elvrsok trsulnak.
Ezek a trsadalmi elvrsok ltalban magatartsra, viselkedsre vonatkoznak. Ilyen szerep pl.: az
any, akivel szemben elvrs, hogy mindent megtegyen gyermekeirt, vagy az pol, a vezet. Az
emberek igyekeznek ezeknek az elvrsoknak megfelelni, de elfordul, hogy nem sikerl, vagyis
zavar tmad a szerephez val alkalmazkodsban.
Az embernek egyarnt szksglete a trsas kapcsolat s az egyedllt, a msoktl val fggsg s a
fggetlensg. A msokhoz tartozs, a msok trdse s tmogatsa mellett ignye az nll
kezdemnyezs, a szabad elhatrozs is. Ezek kztt egyenslynak kell lenni.

Az pols clkitzse: az egyn adaptcijnak segtse a ngy kvetelmnyhez a felsorolt
ingerekkel szemben.
Az pol feladata annak felmrse, hogy melyik inger kvetkeztben melyik kvetelmnyhez nem
tud alkalmazkodni a beteg, s milyen mrtkben. Az pols sorn a beteg adaptcijt, a
kvetelmnyeknek val megfelelst fogja segteni az pol.

A rendszerelmleten alapul polsi modell

BETTY NEUMANN (1972) polsi modelljben elszakad a hagyomnyos betegsg fogalmtl, s az
egsz embert, a teljes szemlyisget veszi figyelembe az polsnl. Ezrt nagy hangslyt kap a
megelzs, egszsgnevels s a teljes jllt is, a megromlott egszsgi llapot helyrelltsa mellett.
Az embert nyitott, a krnyezetvel lland klcsnhatsban lv rendszernek tekinti. A krnyezetbl
rkez stresszorok, megterhelsek feszltsget okoznak, ami a szervezet egyenslyt felborthatja.

A stresszorok lehetnek:
szemlyen belliek, pl. srls, betegsg, gysz,
szemlyen kvliek, pl. szegnysg, magnyossg,
szemlykziek, pl. csaldi vagy munkahelyi konfliktusok.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
16
Az pols clkitzse: hogy az egyn nmaga, a csald s a csoportok segtsgvel rje el, s rizze
meg a maximlis jlltt.
Az polsnak hrom beavatkozsi szintje van:
1. A megakadlyozni a betegsg kialakulst, ersteni a szervezet vdmechanizmusait
elsdleges prevenci, melynek eszkzei, pldul:
az egszsgnevels, egszsgfejleszts, a sajt egszsgrt rzett felelssg fokozsa,
a vdoltsok, az egyn vdekezkpessgnek megerstse.
2. A megbetegeds esetn az egszsg helyrelltsa msodlagos prevenci.
3. A betegsg kzvetlen gygytsa utn a beteg egszsgi llapotnak stabilizlsa, az egyn
megvdse a betegsg kijulstl, rehabilitcija harmadlagos prevenci.

Az polnak fel kell mrnie a tnyleges s a lehetsges stresszorokat, megterhelseket, s ezek
alapjn megtervezni s vgrehajtani az polst.
A modell a holisztikus szemllet mellett, az egyn elltsa sorn nagy hangslyt fektet az
interdiszciplinris (szakmk kztti) egyttmkdsre. Neumann modellje nem csak az polsra,
hanem az egszsggyi ellts ms terleteire is rvnyes.

Faye Abdellah


Az egynt teljes emberi mivoltban kell polni.
21 polsi problmra alapozott problmamegoldst.
polsi modelljben a beteg ember a teljes (testi, lelki, szocilis) komplexitsban ll a
kzpontban.
Az pol feladata a beteg szksgleteinek egynre szabott meghatrozsa, az pols a
trsadalomnak nyjtott szolgltatst. polsra akkor van szksg, ha problma merl fel s
ezt nllan kptelen megoldani.
A szksgletek a modell szerint 4 csoportra oszthatk:
1. Els csoport: olyan alapvet polsi problmk tartoznak ide, amelyek minden
pciensnl jelentkeznek, az egszsggyi problmktl fggetlenl.
2. Msodik csoport: a normlis vagy zavart testi funkcik, az ilyen esetekben testi
problmk nyilvnvalak. Azonostsuk direkt intzkedst jelent.
3. Harmadik csoportot: ide olyan problmkat sorolt, amelyek azzal kapcsolatosak,
amikor az rzelmi emberek kztti problmk ltalban rejtve maradnak, a pciens
igyekszik eltitkolni ket.
4. Negyedik csoportot: szocilis, kzssgorientlt s individulis problmk tartoznak.
Megklnbztet: - primer (felmrs polsi cl meghatrozsa)
-komplementer kpessgeket
(interjkpessg, vezetsi kpessg, megklnbztetsi kpessg, megfelel egyttmkdsi
kpessg).
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
17
Az polsi modellek a gyakorlatban

Az polsi modellek egy-egy szemlletet, az pols egy-egy megkzeltst rjk le. A tananyagban
felsoroltakon kvl tbb polsi modell is ltezik. Az polcsoportnak kzsen kell arrl dntenie,
hogy a tevkenysge sorn melyiket vezeti be. Ennek alapfelttele, hogy a csoport valamennyi polja
ismerje az polsi modelleket, tisztban legyen rtkeikkel, clkitzseikkel. Lehet, hogy a csoport
gy dnt, hogy egyik modell sem tkrzi kzs polsfilozfijt, ezrt kt vagy tbb modell
tvzsbl alaktja ki a sajt polsi szemllett. Ha a csoport dnttt az polsi modell
bevezetsrl, szksg van helyzetfelmrsre, ami kiterjed a jelenlegi llapotra, a bevezets
feltteleire, forrsaira. Cselekvsi tervet kell kszteni, majd ez alapjn vghez vinni a bevezetst.
Mind a bevezetst, mind az polsi modell gyakorlati alkalmazst rtkelni kell. A szemllet s a
gyakorlat rtkelst is az polcsoportnak kzsen kell vgeznie. Nem csak a modell bevezetst
kveten, hanem rendszeresen szksges az pols rtkelse. Dnteni kell arrl is, hogy szksges-e
mdostani az pols filozfijt vagy gyakorlatt. Az polsi modell irnyt mutat, s nem merev
hatrokat jell ki. A modellt lehet fejleszteni, alaktani, ha az rtkels sorn a csoport ezt
szksgesnek tallja.
Az polsi modell az polsi folyamat sorn valsul meg a gyakorlatban.

A modell meghatrozza:
milyen szempontok alapjn trtnjen az polsi szksgletek megllaptsa felmrs,
milyen feladatai vannak az polnak tervezs, kivitelezs,
milyen clkitzst valstson meg az pols, mi legyen az pols eredmnye rtkels.

Mindezek kvetkezmnyekppen a modell az polsi dokumentci tartalmt is meghatrozza.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
18
Az polsi folyamat s dokumentcija (lsd Potter Perry knyv)

Az polsi folyamat

Az polsi folyamat mint mdszer az Amerikai Egyeslt llamokbl ered, s a Egszsggyi
Vilgszervezet (EVSZ) kzremkdsvel terjedt el Eurpban. Az polsi folyamat elnevezst
elsknt Lydia Hall hasznlta Az polsszervezsi elgondolsok kutatsa sorn tbbfle modell
kialakulst figyelhetjk meg. Hromlpcss, ngylpcss, tlpcss polsi folyamatok modelljt
dolgoztk ki s alkalmaztk az 1950-es vektl az 1970-es vekig. 1955-ben Virginia Henderson
hatrozta meg az polst nll tevkenysgknt, s kijelentette, hogy az polsi folyamat
ugyanazokat a lpseket hasznlja fel, mint a tudomnyos mdszerek.

Haznkban elszr az Egszsggyi Trvny mondta ki, hogy az polsi gondozsi tevkenysg az
polsi, gondozsi terv alapjn segti a beteget azon tevkenysgek elvgzsben, amelyek
hozzjrulnak egszsghez, gygyulshoz, rehabilitcijhoz.
Az pol e tevkenysgt nllan vgzi a beteg kezelorvosval trtn szoros egyttmkdsben.
Az polsi folyamat alapveten egy problmamegold folyamat, mely magban foglalja a
tudomnyos mdszerek alkalmazst. Az egynre szabott pols az egymshoz kapcsold
tevkenysgek sorozatt jelenti. Az egynek, csaldok s/vagy kzssgek egszsgi llapotnak
javtsa rdekben vgzett jellegzetes polsi beavatkozsok rendszere.

Az polsi folyamat szakaszai
a felmrs,
az polsi diagnzis megllaptsa,
az pols megtervezse,
az polsi tevkenysgek kivitelezse s az rtkels.

Felmrs (az polsi szksgletek megllaptsa)

Az polsi folyamat els lpse a helyzet felmrse a pontos adat- s informcigyjtsen alapul.
Az informcigyjts mdszere a megfigyels s a kommunikci.
A megfigyelst az els tallkozstl kezdden az pols sorn folyamatosan vgezzk.

Megfigyels a 4 rzkszerv hasznlatval:
lts (pl. brszn, vizelet szne, testtarts, jrs),
halls (pl. khgs, zihl lgzs, beszdnehzsg),
tapints (pl. oedema, br turgora),
szagls (pl. lehelet).

A megfigyels az pol szakmai tudsn alapul nll funkcija, az egyik legfontosabb szakmai
tevkenysg.

Megfigyelsi szempontok:
tudati, rzelmi llapot (idben, trben val tjkozottsg, megfelelek-e a vlaszok a feltett
krdsekre),
lgzs,
kerings,
tpllkozs, emszts,
kivlaszts,
mozgs, aktivits,
nellt kpessg,
rzkels,
kltakar,
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
19
alvs, pihens,
fjdalom,
testvladkok.
A kommunikci lehet:
direkt: az informcit a betegtl, orvostl, ms egszsggyi dolgoztl vagy
hozztartoztl kapjuk,
indirekt: az informcit rsos anyag (lzlap, krlap, zrjelents, thelyezsi polsi lap)
alapjn nyerjk.

Az polsi helyzetfelmrs krbe tartozik:
az polsi anamnzis,
a fiziklis vizsglatok elvgzse,
a laboratriumi s diagnosztikus vizsglatok eredmnyei,
az egszsggyi munkacsoport tbbi tagjtl nyert informcik sszegyjtse,
a beteg csaldjtl, trvnyes kpviseljtl kapott informcik sszefoglalsa,
az adatok dokumentcija.

A betegre vonatkoz informci szubjektv s objektv adatokra oszthat. Szubjektv adatokat a
beteg maga tud szolgltatni az egszsgt rint problmval kapcsolatos lmnyeirl (pl. flelem,
feszltsg, rossz kzrzet, fjdalom). Ezek a jelensgek s lmnyek testi elvltozsokat okozhatnak,
melyeket az polnak megfigyelssel, mrssel objektivizlni, azonostani kell. Objektv adat az pol
megfigyelse vagy mrse (pl. testhmrsklet, pulzus, vrnyoms, testsly stb.).

A felmrsi folyamatot a beteg adatainak rgztsvel zrjuk le. Ezt a clt szolglja az polsi
dokumentci. A jl szerkesztett polsi dokumentci segti az polt abban, hogy a felmrs
folyamatos, lnyegre tr legyen, s a beszlgets sorn ne maradjanak ki fontos informcik.

A beteg szksgleteinek megfogalmazsa
A legalapvetbb szksgletek teljestse ll az els helyen, s ha a beteg nllan vagy
segtsgnkkel eleget tud tenni ezeknek, akkor folytathat tovbb a szksgletek hierarchijban
meghatrozottak teljestse. Termszetesen nem lehet mereven rtelmezni a folyamatossg elvt, mert
a klnbz szinten lv szksgletek egy idben is fellpnek, s kielgtsk nem idbeli
sorrendisget jelent. A fiziolgiai szksgletek (oxign, tpllkozs) mellett egyidejleg gondoskodni
kell a beteg biztonsgrzetnek fenntartsrl, vdelmrl. A beteg rezze, hogy szeretettel poljk, s
az pol arra trekszik, hogy a beteg mielbb visszaszerezze fggetlensgt, nllsgt, s ezzel
nbecslst.
Nem minden betegnek llaptunk meg kielgtend szksgletet, s nem is minden megllaptott
szksglet jelenti, hogy megvalstsban rszt kell venni, tudni rla azonban egyet jelent a beteg
ismeretvel.

A tnyleges polsi szksgletek felismershez szksges:
az adatok rendszerezse, elemzse s rtelmezse;
az adatok sszehasonltsa a korbbi adatokkal;
a beteg tnyleges vagy lehetsges problmit klnvlasztani (a tnyleges egszsgi
problmk azok, melyeket a beteg kzvetlenl szlel vagy tapasztal; a lehetsges egszsgi
problmk azok, amikor valamilyen nehzsg, tnet jelentkezsnek kockzata fokozott);
a beteg szksgleteinek megfogalmazsa;
az polsi diagnzisok megfogalmazsa.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
20
polsi diagnzis

A betegrl sszegyjttt informcik alapjn az pol feladata az sszefggsek megtallsa a
beteg problmi kztt. Megllaptsa azoknak a szksgleteknek, amelyek megoldst, segtst
tervezni kell.
A beteg problmja: zavar vagy veszly a beteg fiziklis, pszichs vagy szocilis szksgleteinek
egyenslyban (pl. tvgytalansg, szjszrazsg, nyugtalansg, szapora szvversrzs, kellemetlen
kzrzet, fjdalom, hnyinger, nem tudja nllan helyzett megvltoztatni az gyban). Zavar, ami
most van, veszly, ami ebbl az llapotbl kvetkezhet.
Befolysol tnyezk lehetnek a beteg kora, neme, a betegsg tpusa s kiterjedse, fiziklis llapot,
emocionlis tnyezk, iskolai vgzettsg.
A diagnosztikai megjellsnek tartalmaznia kell a problmt (pl. srls nagyfok kockzata) s a
httrben ll oki tnyezt (pl. zavartsg kvetkeztben).
Az polsi diagnzist tbb, a felmrs adataibl szrmaz, meghatroz jellegzetessg tmasztja
al, ersti meg. Egyetlen jel vagy tnet nmagban nem tmogatja az polsi diagnzis fellltst.
Az orvosi diagnzisokat az polsi diagnzisok krokaknt rgzteni hiba, mert az polsi
beavatkozsok nem kpesek az orvosi diagnzisok megvltoztatsra.
Orvosi megllaptsokat alkalmazhatunk abban az esetben, ha azok lekzdshez a betegnek polsi
segtsgre van szksge (pl.: tdemblia kialakulsnak fokozott kockzata).

Az polsi diagnzisok tpusai:
Aktulis: az pol olyan klinikai tlete, melyet a felmrs sorn gyjttt s rendszerezett
szubjektv s objektv adatok igazolnak.
Kockzati: az pol olyan klinikai llapotot fogalmaz meg, amelyben az egyn vagy csoport
nagyobb mrtkben hajlamos a jelzett baj kialakulsra, mint msok hasonl helyzetben.

Jllti: a jllti polsi diagnzis olyan egynrl, csaldrl vagy kzssgrl alkotott klinikai tlet,
aki vagy amely a jllt valamely specifikus fokrl magasabb fokra vezet ton van.

Az polsi diagnzis alapjn vlasztjuk meg azokat az polsi beavatkozsokat, amelyek az
poltl szmon krhet eredmnyek elrst clozzk.

Az pols megtervezse

Az pols tervezsekor clokat fogalmazunk meg, amely clok a beteg problmjnak megoldst,
cskkentst, segtst vagy a kockzatok megelzst jelentik.

Az pols tervezse ngy lpcsbl ll:
a fontossgi sorrend megfogalmazsa,
a clok fellltsa,
az polsi tevkenysg megvlasztsa, amely magban foglalja a mdszert is,
az polsi terv lersa, megfogalmazsa.

A fontossgi sorrend betartsnak jelentsge:
melyik a legsrgsebb az letet veszlyeztet problmk,
melyik a legfontosabb elszr az alapvet fiziklis ignyek kielgtse,
szakmai szempontok figyelembe vtele elszr a steril beavatkozsok vgzse,
hozzfrhetsgi szempont eljegyzs szerint,
beteg egyni kvnsga a sorrendet egytt llaptjuk meg.

A betegkzpont polsi elveknek megfelelen a clok kitzsben a beteg (ha llapota engedi), a
csaldja vagy ms szemlyek is rszt vesznek.


Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
21
A clokat s a vrhat eredmnyt bizonyos idtartamra hatrozzuk meg:
rvid tv terv 13 napos,
kzptv terv 330 napos,
hossz tv terv 30 napon tli.

Az polsi tervek lehetnek:
problmaorientlt tervek (a beteg problmja a fontos),
napi tervek,
standard tervek (pl. mtti elkszts, posztoperatv pols, jszltt gondozsa).

Az polsi terv magban foglalja:
a beteg szksgleteinek felmrst,
az polsi diagnzisokat, s azok fontossgi sorrendjt,
a tervezskor megfogalmazott clokat,
a vrhat eredmnyeket s azok kritriumait,
az polsi tevkenysgeket.


Az polsi terv vgrehajtsa

Az polsi terv vgrehajtsa az polsi tevkenysgek kivitelezst jelenti, mely sorn az pol az
pols mindhrom funkcijval (nll, nem nll, egyttmkd) a beteg vagy kzssg
szksgleteinek felmrsre, tmogatsra vagy kielgtsre trekszik.

A kivitelezs megkezdse eltti teendk:
A kivitelezshez szksges eszkzk szmbavtele (megfelel mennyisg s minsg).
Az polsi eszkzket, a standard izolci eszkzeit s a hulladkkezels eszkzeit a
kivitelezs sorrendjben csoportostsa s helyezze oda, ahol hasznlni fogja.
Mrje fel, hogy szaktudsa s a kivitelezs szempontja alapjn szksge van e segtsgre.
Krltekinten alaktsa ki a megfelel krnyezetet (pl. betegszoba, vizsgl) s a beteg
biztonsgt szolgl krlmnyeket. Legyen kszen arra, hogy terpis kapcsolatot teremtsen,
cskkentse a beteg flelmt, szorongst.
Ksztse el a beteget pszichsen s szomatikusan, vegye figyelembe trkpessgt,
nellt kpessgt s krje a beteg hozzjrulst, ha azt llapota engedi.
Az elvgzett polsi tevkenysg utn az polsi dokumentciban jelezze annak tnyt s
idejt, a beteg megfigyelsnek eredmnyt, a mrt paramtereket, a beteg polsi
tevkenysgre adott vlaszreakcijt a beavatkozsra.

Az eredmnyek rtkelse

Az polsi folyamat rtkelse elssorban a betegre irnyul. Mri a beteg polsi beavatkozsokra
adott reakcijt, s llapotnak a clkitzshez mrt javulst.
Az pols hatkonysgnak, hatsossgnak mrsre a napi gyakorlatban tbb lehetsg van:
a betegre vonatkoztatott polsi cl megvalsulsa, az elvrt vagy megjsolt eredmny,
az polk rtkelhetik egyms munkjt,
az polsvezets rtkelheti az polcsoport munkjt,
a beteg kezelorvosa ellenrzi s rtkeli az elrt beavatkozsok vgrehajtst,
a beteg vlemnyt alkothat,
a standardokat sszehasonltjuk az pols jelenlegi gyakorlatval,
az intzet polsra vonatkoz minsggyi clkitzseinek rtkelse.

Az polsi gyakorlat napi rtkelshez az orvosi vizit, az polsi vizit s a mszaktads ad keretet
s lehetsget.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
22
polsi vizit
Az polsi vizitek rendjt az intzmnyek polsmenedzsmentje a szervezeti s mkdsi
szablyzatban, helyi szablyozsban vagy protokollban hatrozza meg. A vezetsi szinteknek
megfelelen, az egyes szintekhez (pl. polsi igazgat, osztlyvezet fnvr) kapcsold feladatokat
az polsi vizitek vonatkozsban is a munkakri lersok tartalmazzk. Az ellenrzs kritriumait a
minsgi pols, a minsggyi clkitzsek standardjai alapjn hatrozzk meg.
Az intzeti szint polsi vizitet az polsi igazgat vezetsvel szervezik. Az polsi igazgat
feladatkrbe tartozik az intzmny ltal nyjtott polsi tevkenysg felgyelete s a tevkenysgek
sszehangolsa.

Az polsi vizit clja:
A krhzi polsi dokumentci szablyszer vezetsnek ellenrzse s szakmai
tartalmnak felgyelete.
A betegjogok rvnyeslsnek ellenrzse.
Az polsi egysgek higins rendjnek figyelemmel ksrse.
A hzirendben foglalt rendelkezsek vgrehajtsnak ellenrzse.
Az poli kompetencik helyes rvnyestsnek, az polsi gyakorlat minsgnek
megfigyelse.
A korszer polsi szemllet kialaktsa s fejlesztse.
A szemlyi s trgyi felttelek ellenrzse.
A betegek elgedettsgnek felmrse az polsi szolgltatsokkal.
A dolgozi elgedettsg mrse.
Az polcsoport munkjnak rtkelse.

A felsorolt clok ltalnos megfogalmazsok. Az polsi igazgat munkatervnek megfelelen
vlasztja ki egy-egy vizit megfigyelsi szempontjait.
Az osztlyvezet pol/fnvr egy polsi egysg vezetsrt felels, aki ezen polsi egysgen
bell az orvosi vizitektl fggetlenl, de a gygytsi folyamat szerves rszeknt szervezi az
osztlyos polsi viziteket. Tallunk pldt arra is, hogy az osztlyvezet pol mellett diploms
pol polskoordintori munkakrben felels az polsi egysg polsszakmai irnytsrt,
szervezsrt. Ennek rtelmben az polsi vizitet az osztlyvezet pol s/vagy az
polskoordintor vezeti.

Mszaktads
A mszaktads a beteg polsval kapcsolatos informcik tovbbtsra szolgl szakmai
megbeszls. Alapja az polsi dokumentci. A mszaktads betegenknt szban s rsban
trtnik. A beteg llapotnak tnyleges ellenrzse egszti ki a beszmol adatait. Amikor a
mszakot olyan polnak adjuk t, aki mg nem ismeri a beteget, akkor a lnyeges informcikat s az
polsi tervet a beteg felvteltl kezdden kell sszefoglalni.

Az tads a kvetkezkre irnyuljon:
a beteg azonost adatai,
orvosi diagnzis,
polsi diagnzis,
a beteg aktulis llapota, a tovbbi polst befolysol tnyezk,
gygyszerels,
gpi monitorozs vagy egyb megfigyelsek,
a mrt s megfigyelt paramterek rtkelse,
folyamatban lv kezelsek,
tervezett beavatkozsok, vizsglatok,
elvgzend feladatok (pl. laborvizsglat, bents, elkszts vizsglatra vagy mttre),
a beteg specilis krlmnyei (pl. lts, halls, mozgs korltozottsga),
nyelvi vagy kulturlis korltok,
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
23
a biztonsgi intzkedsek szksgessge,
az elrendelt korltozsok (fizikai, kmiai, biolgiai) oka, mdja, mrtke s ideje,
a korltozs ideje alatt a beteg megfigyelse, llapotnak megfelelen a fizikai, higins s
egyb szksgleteinek kielgtse,
figyelmeztets, ha a szoksos polsi eljrsok nem alkalmazhatk,
a krnyezeti vonatkozsok sszefoglalsa (pl. szondk, drnek, segt felszerelsek),
a betegnek az polsra adott reakcija,
a beteg krse, problmja az polssal kapcsolatban,
klnleges intzkedsek (pl. higins vagy egyb okbl trtn elklnts),
tervezett thelyezs ms osztlyra, vagy intzetbe, kibocsts.
A mszak tadsa terjedjen ki a gygyszer, ktszer, vegyszer, mszerek, polsi eszkzk
menynyisgi s minsgi llapotra is, valamint ellenrizze a biztonsgos s higins krnyezet
megltt.
A mszak tads-tvtel tnyt s tartalmt az polsi dokumentciban tnyszeren, pontosan,
hinytalanul, tmren rsban kell sszefoglalni s a bejegyzst az polknak alrsukkal igazolni.

A mszaktads mveleti algoritmusa az polsi protokollgyjtemnyben is megtallhat!
Egsztse ki ismereteit!


polsi dokumentci

Az polsi dokumentci a betegellts folyamatossgt elsegt szakszer, rsbeli
kommunikci; a betegpols folyamata sorn elfordul esemnyek, adatok, informcik tadsa
s sszevetse az polst vgzk kztt.

Az polsi dokumentci alkalmazst hrom tnyez indokolja: a jogi szksglet, a gazdasgi
szksglet s az polsi szksglet.

Jogi szksglet:
Az polsi dokumentci alkalmazsval sszefgg trvnyi szablyozsok:
Az 1997. vi CLIV. trvny az egszsggyrl:
A betegek jogai s ktelezettsgei (534. );
Tjkoztatshoz val jog (3. );
Az egszsggyi dokumentci megismersnek joga (24. ), Dokumentcis ktelezettsg
(98. );
Az egszsggyi szolgltatsok minsgnek biztostsa (119124. );
Az 1997. vi XLVII. trvny az egszsggyi s a hozzjuk kapcsold szemlyes adatok
kezelsrl s vdelmrl;
A 62/1997. (XII. 21.) NM-rendelet az egszsggyi s a hozzjuk kapcsold szemlyes
adatok kezelsnek egyes krdseirl.

Ezenkvl az polsi dokumentci bizonytkul szolglhat etikai, szakmai, jogi vonatkozsban
egyarnt, mind az elltk, mind az elltottak tekintetben.

Gazdasgi szksglet:
Az egszsggyben bekvetkezett kltsgrobbans s a forrsok szkssge miatt figyelni s
elemezni kell a betegellts kltsgeit. Az polsi dokumentci alapjn a betegek polsra fordtott
sszeg egyes elemei pontosan kvethetek (szmthatak).
A cl a betegellts minsgnek javtsa takarkos gazdlkods mellett.

polsi szksglet:
jobb polsi minsg irnti igny;
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
24
folyamatos informcik a betegrl;
a beteg biztonsgrzetnek fokozsa;
egyrtelm felelssg.
Az polsi dokumentci elnyei a betegek szempontjbl:
Biztostja a betegkzpont pols megvalsulsnak lehetsgeit.
Feltrulnak a beteg egyni szksgletei, ignyei s lehetsgei.
Egyenrang partnernek tekintjk az polsi folyamat megvalstsa sorn, oly mdon, hogy
az pol az polsi tervet a beteg bevonsval kszti s hajtja vgre.
Hangslyt kap a beteg sajt felelssge az egszsgmegrzs, megelzs, gygyuls
szempontjbl.
Biztonsgrzetet nyjt, mert rzi, hogy az polk tjkozottak, krdseire azonos
informcikat kap, s ll a tevkenysg kzppontjban.

Az polsi dokumentci elnyei az polk szempontjbl:
Folyamatosan kvetni lehet a beteg llapotban bekvetkezett vltozsokat s az ezekhez
kapcsold elltsi ignyeket, polsi szksgleteket. Egy intzeten bell az osztlyok kztti
thelyezs alkalmval az polcsoportok rendszerezett informcit kapnak. A visszatr
betegnl fel lehet trni bizonyos sszefggseket.
Biztostja az polstervezs mdszeres szemllett.
Rendszerbe foglalja mind formailag, mind tartalmilag az polsi terv elksztshez
szksges informcik halmazt.
Rgzthet a beteg polsi beavatkozsra adott vlaszreakcija.
A tervezett s elvgzett polsi mveletek s ezek hatsa dokumentlva van.
Lehetv teszi az pols minsgnek rtkelst.
A szksges poli ltszm a rgztett informcik, adatok alapjn objektvebben
megllapthat.
Az polsra fordtott kltsgek elemezhetk.
Fokozza az polk jogi, etikai, szakmai felelssgrzett.
Az pols eredmnyei s hinyossgai bizonytott vlnak.
Alapja a szolglat megfelel tadsnak. Az egy beteg egy dokumentci alkalmazsval
cskken a felejts lehetsge.
Kommunikcis alap a gygyt kzssg tagjai s az polk kztt.
Lehetv teszi a problmamegold megkzelts alkalmazst az polsban.
Az polskutats alapja, egyik f forrsa.
A tanult s a hallgatt segti az poli hivats elsajttsban.

Az polsi dokumentci a beteg polsval kapcsolatos valamennyi tevkenysg rsos rgztse.
Tkrznie kell az pols sznhelynek (gyermek- vagy felnttbeteg-ellts, sebszet, szlszet,
belgygyszat stb.) szakmai specifikumait s sajtossgait, az polsi folyamat minden elemt, illetve
tartalmazza az polsi s gondozsi tevkenysget ellt team feljegyzseit. Az polsi dokumentci
szerkezeti s tartalmi elemeiben meg kell felelnie a jogi/betegjogi kvetelmnyeknek (ki gyakorolja az
egyes jogokat, ki tjkoztathat s mirl, ki nyilatkozhat egyes krdsekben).

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
25
Alapvet emberi szksgletek

Virginia Henderson polsi modellje (letmkdseken alapul modell)
Az letmkdseken alapul polsi modell megalkotsa Henderson (1966) nevhez fzdik
Az egyik legelterjedtebb polsi modell, fleg az USA-ban
A modellt tovbbfejlesztette N. Roper (1976 GB)
Alapgondolata, hogy minden egynnek szemlyes rdeke, hogy rszt vegyen azokban a
tevkenysgekben, amelyek az letet s a nvekedst (fejldst) lehetv teszik
A modell rtelmezsben az egyn lete a fogantatssal kezddik s a halllal vgzdik (letplyn
alapul)
Az egyn lete sorn a fggsg fggetlensg kontinuumn dinamikusan helyezkedik el
Az pols defincija Henderson szerint:
Az pols az pol legsajtosabb tevkenysge, a beteg vagy jllv egyn segtse azokban a
tnykedsekben, amelyek egszsgt, gygyulst (vagy bks hallt) mozdtjk el, s
amelyet maga is elvgezne, ha megvolna ehhez a kell ereje, akarata vagy ismerete, s
mindezt oly mdon teszi, hogy az egyn minl hamarabb visszaszerezze nllsgt.
A modell jellegzetessgei
14 alapszksgletet llapt meg
Az alapszksgletet mdostjk:
mindig fennll mdost tnyezk (pl. nem, kor)
patolgis llapotok (pl. akut O
2
hiny, vrzs)
Az pols clkitzsei a hendersoni modellben I.
Az egynt ahhoz segteni, hogy a mindennapos lettevkenysgei tern a maximlis fggetlensget
szerezze meg, tartsa fenn vagy lltsa helyre
Amennyiben ez csak msok segtsgvel kivitelezhet, llapotnak megfelelen alkalmazkodni
tudjon helyzethez
Kpess tenni az egynt, hogy nll mdon elzze meg egszsgnek krosodst
Az egyn knyelmt s kzrzett javtani a gygyuls s lehet legnagyobb fok nllsg elrse
rdekben
Az orvosi elrsokat a fentiek rdekben betartani s vgrehajtani
Az pol szerepei Henderson modellje alapjn
1. Vgrehajt: az egyn kpessgeinek cskkense idejre a feladatokat elvgzi a kliens szmra
2. Segt: a klienst segti lettevkenysgeinek elvgzsben
3. Kiegszt: a klienssel kzsen dolgozva trtnik az lettevkenysgek kivitelezse (pl. oktats,
tmogats)
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
26
A modell szerinti 14 alapszksglet
Alappols sszetevi Mindig fennll mdost tnyezk
Alapszksgleteket mdost
patolgis llapotok
1. normlis lgzs
2. kielgt evs s ivs
3. salakanyagok rtse
4. mozgs s kvnt
testhelyzetek felvtele
5. alvs s pihens
6. megfelel ruhzat,
ltzkds s
levetkzs
7. normlis
testhmrsklet
8. br tisztn tartsa,
polsa s psgnek
fenntartsa
9. krnyezeti veszlyek
elkerlse
10. kommunikci,
kapcsolattarts
11. valls gyakorlsa
12. munkavgzs
13. jtk, rekreci
14. tanuls, ismeretszerzs
1 .kor:jszltt, gyerek, fiatal,
felntt, kzpkor, ids, haldokl
2. vrmrsklet, rzelmi llapot vagy
ml hangulat:
- normlis vagy
- eufrikus vagy hiperaktv
- szorongsos, fls, izgatott,
vagy hisztrikus vagy
- depresszis s hipoaktv
3. szocilis s kulturlis llapot -
harmonikus
- csald tagja
- bartok
- viszonylag magnyos
s/vagy beilleszkedni nem tud
- elhagyatott
4. Fizikai s intellektulis kpessgek
- normlis testsly (tmeg)
- tl alacsony testsly (tmeg)
- tlslyos
- normlis mentalits
- szubnormlis mentalits
- magasabb rend mentalits
- normlis halls, lts,
egyensly s tapints
- bizonyos rzkszerv
elvesztse
- norml mozgskpessg
- mozgskpessg krosodsa
vagy elvesztse
1. folyadk s elektrolit-egyensly
komoly zavarai, belertve hezses
llapotot, vszes hnyst s
hasmenst
2. akut oxignhiny
3. sokk (belertve collapsust s
vrzst)
4. tudatzavarok (juls, delrium)
5. abnormlis testhmrskletet
okoz llapotok
6. akut lzas llapot (brmi
okozza)
7. srlsek
8. fertz llapot
9. mtt eltti llapot
10. mtt utni llapot
11. betegsg miatti
mozgskptelensg vagy elrendelt
abszolt gynyugalom
12. lland vagy makacs fjdalom
A modell kritikja
1. A modell elsdlegessge a testi szksglet
2. Nem tallhat meg benne minden alapszksglet
3. Priorizlsa vitathat
Az polsi helyzetfelmrs Henderson modellje alapjn
1. lgzs jellemzi
szma
mlysge
ritmusa
esetleges kros lgzsminta
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
27
kapacits
kros lgzs (pl. asztma)
dohnyzs
2. evs, ivs
testsly
BMI
tkezsi szoksok (dita is)
mit szeret?
tkezsi kpessg (mozgs, fogazat, rzkels)
3. salakanyagok rtse
szkletrtsi szoksok
szed-e gygyszert?
vizeletrtsi szoksok
kattere van-e?
4. mozgs, hely s helyzetvltoztats
tud-e jrni?
hogyan?
ha kell tudja-e hasznlni a segdeszkzket?
ha fekv tud-e testhelyzetet vltoztatni?
van-e valamilyen patolgis mdost tnyez?
5. alvs, pihens
alvsi szoksok (mikor, mennyit)
szed-e gygyszert?
alvs eltti ritulk
befolysol betegsgek
6. megfelel ruhzat, ltzkds
ltzkds minsge
vszaknak megfelel-e?
7. normlis testhmrsklet
hmrskletmrs
mennyi az tlagos testhmrsklete?
van-e akut betegsg, fertzs, kros llapot?
8. test tisztn tartsa
a higins llapot felmrse
higins nzetei, szoksai
kdban frdik-e, zuhanyozik stb.
nllan ki tudja-e elgteni?
bre polsra miket hasznl?
haj s szrzet
krm
nylkahrtyk
fogak, szj
lskdk vannak-e?
9. biztonsgos krnyezet
mozgskpessg
rzkszervek llapota
lakkrnyezet
dohnyzsi szoksok
alkohol, drogfogyaszts
10. kommunikci
kpes-e r?
kommunikcis szoksai (visszahzd-e?)
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
28
11. valls
gyakorol-e valamilyen vallst?
specilis igny (pl. dita)
akar-e misre menni?
12. munkavgzs
dolgozik-e
fizikai vagy szellemi munkt vgez?
kpes-e dolgozni, milyen jellegre?
mennyi idt kt le a munka?
13. jtk, rekreci
milyen jelleg kikapcsoldst folytat?
van-e lehetsg erre a krhzban?
mit tudunk mi knlni?
ki lehet-e engedni stlni?
osztlyos munkkba be lehet-e vonni?
14. tanuls, ismeretszerzs
milyen ismeretei vannak betegsgrl,a gygykezelsrl, kiltsairl
milyen tjkoztatst kell, hogy kapjon?
rendelkezik-e azzal a kpessggel, hogy j informcikat elsajttson?
milyen mdon szerzi be az ismereteket?

A szksgletek dinamizljk a viselkedst, s megszabjk irnyt, az aktulisan rzkelt szksglet
ugyanis kihat a cselekvsi cl megvlasztsra. A gyakorlatban a szksgletek osztlyozsra az
amerikai pszicholgus ABRAHAM MASLOW elmlett hasznljuk. Maslow arra trekedett, hogy az
ember valamennyi szksglett alapvet csoportokba sorolja, s megllaptsa a szksgletek
hierarchijt s klcsns sszefggseit. Az emberek a gyakorlatban tbb tucat szksgletet
neveznek meg, de mindegyik visszavezethet az alapszksgletek valamelyikre. Maslow szerint az
ember elszr az alapvet szksgleteinek a kielgtsre trekszik, majd amikor ezeket kielgtette,
akkor jelentkeznek a magasabb szint szksgletek. Az elmlet szerint, ha egy szksglet kielgtst
nyer, akkor megsznik ltezni, s megsznik a viselkedst befolysol hatsa is. Amennyiben az
alapvet szksglet kielgtse veszlyben van (pl. oxignhiny, hezs), elsdlegess vlik s nem
helyettesthet ms, pldul a szeretet vagy az nmegvalsts szksgletvel.

A Maslow-fle szksgletek hierarchija:

5. Az nmegvalsts szksglete.

4. A megbecsls szksglete.

3. A szeretet szksglete.

2. A biztonsg szksglete.

1. Fiziolgiai szksgletek.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
29


A fiziolgiai szksgletek nyitjk meg az alapszksgletek listjt. Az ilyen szksgletek kz
soroljk a kvetkezket: a llegzs, tpllkozs, alvs szksglett; a hideg, a forrsg, a kellemetlen
rzkszervi szlelsek kerlst, a gyermeknemzs lehetsgt, s egyb testi szksgleteket. Amg a
fiziolgiai szksgletek nincsenek kielgtve, vagy legalbb azok kzl az let fenntartshoz
szksges legalapvetbb szksgletek (oxign, tpllkozs), addig azok minden ms szksgletet
legyznek, s maguknak rendelik al az egyn viselkedst.

A biztonsg szksglete olyan cselekvsekre ksztet, amelyek az emberi szervezet psgrl s
biztonsgrl gondoskodnak. A biztonsghoz hozztartozik a biolgiai, pszicholgiai s szocilis
rtelemben vett biztonsg. Akkor nyilvnul meg, amikor az ember fjdalmat rez, beteg, hbort,
katasztrft l t, fenyegetve rzi magt, elveszti szabadsgt, vagy nem ltja biztosnak a jvt. A
fizikai biztonsg azt is jelenti, hogy az emberek ismert, megszokott dolgok kztt, biztonsgos
krnyezetben szeretnek lenni. Az emberek biztonsgszksglete letkoronknt ms s ms formban
nyilvnulhat meg. A csecsem tbbek kztt akkor rzi magt biztonsgban, ha a szlei hangjt hallja,
ha kontaktust teremthet velk. A kisgyermek a csaldban rzi biztonsgban magt, ahol a szlk vjk
a veszlyektl. A serdlk szabadsg irnti vgyt a szlk tartjk biztonsgos keretek kztt, azzal
hogy felelssggel s szeretettel nevelik ket. A felntteket is ez a szksglet kszteti arra, hogy
folytonos tmogatst s vdelmet keressenek, melyet a csald, az erszakmentes, biztonsgos
krnyezet, a biztos jv jelenthet szmukra.

A szeretet szksglete arra ksztet bennnket, hogy szoros, benssges, meghitt kapcsolatokat
teremtsnk az emberekkel, bartsgot s szeretetet rezznk. Amikor a szeretet szksgletnek
kielgtse akadlyokba tkzik, akkor az lettel val elgedetlensget okozhatja, s oka lehet a rossz
alkalmazkods klnbz jelensgeinek.

A megbecsls (elismers s nbecsls) szksglete abban nyilvnul meg, hogy az ember
igyekszik vghezvinni valamit, hozzrtsre, fggetlensgre trekszik. Arra vgyik, hogy a krltte
lv emberek (csald, bartok, munkatrsak, trsadalom) rtkeljk, elismerjk. Az elismers
szksgletnek kielgtse azt eredmnyezi, hogy az egyn bzik nmagban, szksges s hasznos
szemlynek tartja magt. Ellenkez esetben gyengesg, alacsonyabbrendsg vagy tehetetlensg
rzse kertheti hatalmba.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
30
Az nmegvalsts azt jelenti, hogy az ember nmaga tud lenni, megteszi mindazt, amire kpes,
amire kpessgei s kszsgei klnsen alkalmass teszik. Olyasmivel foglalkozik, amire
elhivatottsgot rez, kibontakoztatja lehetsgeit s kpessgeit. Vannak, akik a mvszetben, a
tudomnyos tevkenysgben, a produktv munkban, msok a sportban vagy szocilis tevkenysgben
trekszenek az nmegvalstsra.

VIRGINIA HENDERSON amerikai poln szerint az egszsg a szksgletek kielgtettsgi
llapota, ami dinamikus alkalmazkodst ttelez fel. (1961) A megbetegeds a szksgletek kielgtst
akadlyozza, ezrt az pols clja a szksgletek kielgtsre irnyul. Henderson a Maslow-fle
szksgletek hierarchijt alapul vve az pols elemeit a fiziolgiai szksglettl az nmegvalsts
szksgletig csoportostotta. Meghatrozta az emberi let sorn mindig fennll mdost tnyezket,
s az alapszksgleteket mdost leggyakoribb kros llapotokat. (Lsd mg: 1. fejezetben!)

4. tblzat: Az alappolsi szksgletek s az polst mdost tnyezk


A szksgletek hierarchijnak ismerete segt megrteni az polnak a beteg viselkedst, melyet a
beteg aktulisan rzkelt szksglete irnyt. Az a beteg, aki hezik, vagy oxignhinnyal kzd, annak
elsdlegess vlik ezen szksgletek mindenron val kielgtse, s nem helyettesthet ms, pldul
a szeretet szksgletvel.
Az polsi tevkenysg sorn a beteg kzremkdsvel, (s ha llapota ezt engedi) bevonsval
hatrozzuk meg a szksgletek kztti kapcsolatokat, s a szksgletek kielgtsnek sorrendjt.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
31
A beteg ember szksgletei

Alapvet emberi szksgletek

Fiziolgis szksglet: alapvet szksglet, amely az emberi let fenntartshoz elengedhetetlen, pl.:
leveg, folyadk, tpllk, kivlaszts, komfortrzs, munka, pihens, helyes testtarts, mkdsi
funkcik, pihens, alvs, testhmrsklet fenntartsa, fjdalom megszntetse, krnyezeti s szemlyi
higin.

Biztonsg s vdettsg szksglete: mechanikai srlsek kivdse, krokozkkal szembeni


biztonsg, higins elrsok betartsa, pszicholgiai vdettsg, szocilis- s gazdasgi biztonsg.

Trsadalmi szksglet: szeretet s valahov tartozs ignye, ragaszkods, csald, bartsg, rokonsg,
trs irnti igny, kapcsolatteremts.

Megbecsls szksglete: bzzunk sajt kpessgeinkben, ismerjk sajt magunk rtkeit. Bizalom,
nazonosts, nbecsls, tekintly, szabadsg, nrtkels n kp, elismers, tisztelet.

nmegvalsts szksglete: kpessgeink kibontakozsa, alkotsi vgyunk, tehetsgnk, vgyaink


valra vltsa a szemlyes fejlds lehetsgeink kihasznlsval, hasznossg rzet, nkifejezsi
kpessg, alkoti hozzjruls.

A szksglet fogalma 1.
Hinyllapot
A ltfenntartshoz szksges tevkenysg, ill. az ezekkel kapcsolatos szervek mkdse
Elssorban fiziolgiai folyamatokra utal
Olyan hinyllapot, amely tartsabb fennllsa esetn krosodst okoz, vagy az letet veszlyezteti
(tpllkhiny)
A Maslow-fle szksgleti hierarchia
A szksglet fogalma 2.
Pszichikus vetlete a szksgrzet hinyrzet, nyugtalansg ez sztnzi cselekvsre az
ember(hsg)
Olyan cselekvsre ksztet, amely a hiny megszntetshez vezet (tpllkkeress)
Maslow: egy magasabb rend szksgletet csak akkor elgthetnk ki, ha az elz fzist szksgleteit
mr kielgtettk
Az egyes szksgleti szintekhez kapcsolhat munkahelyi sztnzk
Az letben maradshoz szksges alapvet motvumok rendszere

Homeosztatikus ksztetsek 1.

Az let veszlyeztetsnek nemcsak a hiny lehet az oka
Felborulhat a szervezet bels krnyezetnek llandsga, egyenslya
A bels llandsgot, egyenslyt biztost folyamat a homeosztzis a szervezet bels, kmiai
sszettele viszonylag lland kell, hogy maradjonUjvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
32
Homeosztatikus ksztetsek 2.
Az eltrs az letet veszlyeztetheti s megindtja a szervezet helyrelltsi folyamatait (pl.
hszablyozs)
A szksgletek is homeosztatikusnak tekinthetk clja az egyensly helyrelltsa (pl.
tpllkfelvtellel helyrell a vrcukorszint)
Nem homeosztatikus, hanem biolgiai eredet :a sexulis viselkeds, ill. a fjdalom elkerlse

Drive 1.
zni, hajtani a viselkeds motorja
Hinyllapot jelentkezsekor lp fel a szervezetben
Ezt a hinyllapotot automatikus szablyozssal mr nem lehet kielgteni
Olyan viselkedsre ksztet, ami ezt a szksgletet cskkenti
hsg lelemszerzsre indt
de drive lehet az dessg, alkohol, drog

Drive 2.
Legalapvetbb drivok:
hsg
Szomjsg
Salakanyag-rts
Sexulis-s utd-pols
Alvs
Vdekezsre irnyul ksztetsek
ltalnos aktivits drive: mozgs irnti igny
Kutat-tjkozd drive: kvncsisg ( pl. utazs)

rzelmek
Bels ksztets, cselekvs kivlti
A drivok a szervezet bels llapotval vannak kapcsolatban
Az rzelmek krnyezeti hatsra jelentkeznek
Legalapvetbb rzelem: testi rm, fjdalom primer rzelmek
A kellemes llapot fenntartsa a cl
A magasabb rend rzelmek tapasztals, tanuls tjn alakulnak ki/ pl. flelem/

Vgy
A cselekvs, viselkeds clja
A cl elrsvel a motivlt viselkeds lell, megsznik
Az pols gykerei az alapvet emberi szksgletekben rejlenek
Ezeket az emberek vgtelenl vltozs letformkkal elgtik ki
Az pol csak segtheti egy msik ember szksgletnek kielgtst

Sajt jltnek kielgtst az illet egyn tudja legjobban
Sosem lehet tkletesen rtelmezni, kielgteni egy msik ember ignyeit
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
33
Igny
Jog vagy mltnyossg alapjn kr, kvetel, elvr
Valamivel kapcsolatban minsgi ignyei vannak
Lehet ellenttes a szksglettel (pl. cukorbeteg stit akar enni)
Lehet kielgtetlen anyagi erforrsok hinyban (vz helyett narancslevet szeretne, de!)
Trekedni az pols sorn az ignyek kielgtsre
Figyelembe vve a trsadalmi normkat, a betegtrsak ignyeit is!

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
34
A pihens s az alvs szksglete
1. Pihenst biztost felttelek
A krhzba kerl betegek pihensi s alvsi szoksai megvltoznak a betegsg vagy a krhzi
krnyezet hatsra. Az pol fontos szerepet jtszik abban, hogy feldertse az alvszavarok okait. A
beteget meg kell tantani arra, hogy rtkelje a pihens fontossgt s elsajttsa, hogyan helyezheti
magt nyugalomba akr otthon, akr krhzban.
A tkletes pihenst biztost felttelek a kvetkezk:
1. Fizikai komfort: A fizikai izgalmak forrsainak kikszblse: a leped legyen sima s szraz. A
fjdalom okainak feldertse: adjunk fjdalomcsillaptt mr a slyos fjdalom eltt. Biztostsunk
megfelel mikroklmt: a szobahmrsklet belltsa. Adjunk mg kln takart. Gondoskodjunk
a szemlyi higinirl: a br legyen tiszta s szraz. Adjunk szraz ruht. Gondoskodjunk
anatmiailag elfogadhat knyelmes testhelyzetrl: a beteg gyakran forduljon meg az gyban. A
fjs vgtagokat tmasszuk al. Kszbljk ki a krnyezeti zavar krlmnyeket: csukjuk be a
szoba ajtajt.
2. A beteg aggodalmai: Hozzon dntseket: rtse meg az egszsggyi problmit s azok
jelentsgt. Vegyen rszt csoportfoglalkozsokon. Folytasson pihentet gyakorlatokat, lefekvs
eltt olvasson knyvet. Legyen tudatban annak, hogy krnyezete biztonsgos: otthon szereljenek
fel kln biztonsgi zrat, legyen j kls vilgts.
3. Megfelel alvs biztostsa: ltalban annyit aludhasson a beteg, hogy soha ne legyen kimerlt.
Rendszeres idben fekdjn le. Folytasson alvshiginiai szempontbl is megfelel letmdot: ne
igyon kvt lefekvs eltt.
2. Alapfogalmak (nyugalom, alvs, pihens)
A nyugalom: Nyugalomrl akkor beszlnk, ha az egyn mentlisan relaxlt llapotban van, nem
izgatott, s fizikailag is ttlen.
Az alvs: Az alvs olyan tarts ideig fennll megvltozott tudati llapot, amelyben regenerldik az
energink s helyrell a j kzrzetnk. Nevezik visszatr, megvltozott ntudati llapotnak is, amely
egy ideig fennll, s biztostja az egyn energijt s j kzrzett. Az alvs szervezetnk alapvet
mkdsi folyamatai kz tartozik. Az alvsnak elengedhetetlen - s mssal nem ptolhat- lettani
szerepe van a szervezet fizikai s pszichs regenercijban. Az alvs szmos ms feladat (bersgi
llapot fenntartsa, tanuls, memria konszolidci, idegrendszeri fejlds stb.) tern szintn szerepet
jtszik.
Nem elhanyagolhat tovbb az alvs alatt bekvetkez specilis hormonlis, neuroendokrin,
metabolikus s immunrendszeri folyamatok jelentsge sem. Az alvs nem passzv, hanem nagyon is
aktv biolgiai folyamat. Az alvs zavara - a fiziolgis alvsmintzat kros mennyisgi vagy
minsgi megvltozsa, vagy az alvsciklus idbeni eltoldsa - sokfle kvetkezmnyhez vezethet.
A pihens: a pihens az az llapot, melynek sorn a szervezet a fizikai s szellemi munka s ms
kls tnyezk okozta fradtsgot megsznteti, munkabrst helyrelltja. A szervezet s a magasabb
rend idegtevkenysg regenerldst szolglja. Egszsggyi szempontbl a f cl az idlt
kifrads megelzse s megszntetse, a vegetatv idegrendszer egyenslynak helyrelltsa, a
termszetes alkalmazkodkpessg gyakorlsa. A pihensnek kt formja ismeretes az aktv s a
passzv pihens.
Az aktv pihens: aktv a pihens akkor, amikor az lland tevkenysgtl eltr dolgokkal foglalkozik
az egyn. Az aktv pihens a tevkenysgek cserje. A fizikai munkban elfradt szervezetet az
rtelmi szfrt ignybe vev tevkenysg pihenteti a legjobban, mg a szellemi munkban elfradt
ember szmra a pihenshez mozgstevkenysg szksges.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
35
A passzv pihens: passzv pihens a mindennapi alvs, mikor a test elernyed, az anyagcsere lelassul,
lgzs, szvmkds lelassul. Minden olyan esetben, amikor a szervezetet fokozott krosods ri
passzv pihensre van szksg, mg a szervezet ellenll kpessge visszatr. Elsdleges a kezel
orvos terpis tervnek kvetse, s a megfigyels sorn szlelt tnetekrl, problmkrl az orvos
tjkoztatsa a megelzs rdekben.
3. Ritmusok (infradin, cirkadin, ultradin, semicircadialis)
A legismertebb ritmus a 24 rs, nappali-jjeli ciklus, amelyet diurnlis vagy circadian ciklusnak is
neveznk. A testhmrsklet kiszmthat vltozsa, a pulzusszm, a hormon-s elektrolitszekrci s
a kedlyllapotunk is a diurnlis ritmus fggvnye. Egy msik ritmusos vltozs a nk menstrucis
ciklusa, amelyet, mivel 24 rnl hosszabb, infradian ciklusnak hvunk. A 24 rnl rvidebb ideig
tart bilgiai ciklust ultradian ritmusnak nevezzk. A circadian ritmus, amely magban foglalja az
brenlti- alvsi ciklust, elssorban a fny- s hmrskleti vltozsoktl fgg, de befolysolhatjk
egyb, pl. szocilis vagy foglalkozsi tnyezk is.
Az alvs az agy klnbz neurokmiai rendszereibl kiindul komplex lettani folyamatok
sszessge, amely a perifris idegrendszer, az endokrin, a cardiovascularis, a lgzrendszer s az
izomrendszer vltozsaival jr egytt. Az alvs mindegyik lpcsfokra jellegzetes magatarts,
lettani reakcik s agyi aktivitsvltozsok jellemzk.
Az alvs ciklusos jelensg. Minden egyn lete rendszeresen megismtld ciklusok sorozata,
amelyek befolysoljk s irnytjk az lettani funkcikat s a magatartst. Mindenkiben mkdik
biolgiai ra, amely az alvsi ciklusait szinkronizlja. Egyes egynekben, az alvsklnbz
idszakokban a leghatkonyabb, s gy klnbz napszakokban ignyelnek alvst. A krhzak vagy
egyb egszsggyi intzetek legtbbszr nincsenek tekintettel az egyni alvsi szoksokra s
ignyekre. Ha az egyn alvs-brenlti ciklust jelentsen megvltoztatjuk, az alvs minsge
nagymrtkben romolhat, nagyobb mrtk megvltozsa slyos betegsgre utal jel lehet. Az alvs
ritmus sokszor egyb szomatikus funkcival (pl. testhmrsklet) szinkronizldik. Ha
megvltoztatjuk az egyn alvsi-brenlti ciklust (pl. tbbmszakos munkahely) szmos lettani
funkcija is vltozhat.
4. Alvs szablyozsa, alvs stdiumai
Az alvs szablyozsa
Az alvsszablyozs nem lokalizldik az agy egy bizonyos terletre. Szablyozsban az agy
szmos neurokmiai rendszere mkdik egytt. Tbb agyi terlet jtszik fontos szerepet benne:
reticularis aktivl rendszer (RAS), amely a fels agytrzsi rszben tallhat, valamint a bulbaris
szinkronizl regi (BSR),amely a hdban s a medialis elagyban helyezkedik el. Ezek a rendszerek
igen nagy valsznsggel egyttmkdnek az alvs szablyozsban, vltakozva aktivljk s
nyomjk el a magasabb agyi kzpontok mkdst. A RAS olyan sejteket tartalmaz, amelyek az
brenltrt s az ber llapotrt felelsek. Vizulis, hang-, fjdalom- s tapintsi ingereket kap. Az
agykreg fell jv ingerek (pl. emcik) ugyancsak stimullhatjk a RAS rendszert. Felttelezsek
szerint a RAS neuronjai neurotranszmittereket (noradrenalin, dopamin s GAB, azaz gamma-
aminovajsav) szabadtanak fel, ezek az brenlti llapotrt felels kmiai anyagok. Az alvs a
kzponti idegrendszer, a neurotranszmitterhats s az egyni viselkeds komplex sszefondsa.
Alvst vlthat ki, ha a BSR sejtjei szerotonint bocstanak ki. Az, hogy valaki bren van-e vagy alszik,
attl fgg, hogy az agykreg (pl. gondolatok) a perifris rzkszervek (hang-vagy fnyinger) s a
limbikus rendszer (rzelemvilg) fell rkez impulzusok hogyan kerlnek egymssal egyenslyba.
Amint valaki kszl elaludni, s relaxl, a RAS fell rkez impulzusok cskkennek. Ha a szoba stt
s csendes, a RAS aktivitsa tovbb cskken. Bizonyos pont utn az irnytst a BSR veszi t, s bell
az alvs.
Az alvs stdiumai
Az alvst 5 klnbz stdiumra osztjuk: a non-REM fzishoz tartozik az 1-es s 2-es stdium
(felsznes alvs), a 3-as s 4-es stdium, a mlyalvs (lass hullm alvs), valamit REM alvs (Rapid
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
36
Eye Movements). Ez utbbihoz kthet az lmok dnt tbbsge. Az alvst az elektroencephalogram
(EEG), elektrooculogram (EOG) s az elektromyogram (EMG) egyttes rtkelse alapjn osztjuk
stdiumokra.
Az egyes alvsstdiumok poliszomnogrfia segtsgvel klnthetek el. Az 1. stdiumban az
alacsony amplitdj, 6-8 Hz EEG frekvencia mellett viszonylag magas izomtnus, s sz
szemmozgsok szlelhetek. A 2. stdiumban az alvsi orsk mellett, az idnknt megjelen K-
komplexek, s cskken izomtnus figyelhet meg. Ez a fzis teszi ki az alvs megkzelten 50%-t.
A 3. s 4. alvsstdiumot egyttesen lass hullm alvsnak hvjuk (0.5-4 Hz frekvencival). Ez az
alvsfzis kapcsoldik leginkbb a regenerldshoz. Mennyisge arnyos a nappali brenlt idejvel,
magas nvekedsi hormon szekrcit eredmnyez, tovbb a kortisol szekrci cskkensvel is
egyttjr. Ebben a fzisban cskken a pulzus- s lgzsszm, valamint a kzponti idegrendszer
vrramlsa is. A REM-fzis nagymrtkben klnbzik a tbbi alvsstdiumtl, sok szempontbl az
brenlti llapothoz hasonlatos. Elssorban a hippocampus, amygdala s az occipitalis projekcis
terletek aktivitsa fokozdik. A szervezet metabolikus aktivitsa (pulzus, lgzsszm, vrnyoms,
testhmrsklet) is fokozdik. Az alvsstdiumok ciklusokban kvetik egymst. Az brenlti
llapotbl 15-25 perc alatt elrjk a 4. stdiumot, majd 30-50 perces mlyalvs kvetkezik, melyet
rvid, 5-10 perces REM alvs kvet. Az jszaka folyamn 3-4-szer ismtldik ez a ciklus, s az id
elrehaladtval a lass hullm alvs mennyisge cskken, a REM alvs n. Szmos tnyez
befolysolhatja az alvsi stdiumokat.
5. Az alvsi ciklus
Az egszsges felntt ember alvsi ciklusa bevezet elalvsi szakasszal kezddik, amelyben egyre
fokozd lmossgrzs tudatosul az egynben. Az elalvs eltti szakasz ltalban 10-30 percig tart,
de ha valakinek nem sikerl elaludnia, ez tarthat akr egy rnl hosszabb ideig is. Emberben az
elalvs utni hozzvetlegesen 90 percet a nonREM alvs jellemzi. Ennek sorn az egyn ngy
klnbz alvsi stdiumon megy keresztl, amg a mly alvst elri. Amint az alv a nonREM alvs
klnbz stdiumn halad t, az alvs egyre jobban mlyl. Az els s a msodik stdiumra a
felletes alvs jellemz. Ilyenkor az egyn knnyen felbreszthet. A harmadik s a negyedik
stdiumban az alvs egyre mlyl. A negyedik stdium elrse utn az alvs mlylse visszafordul,
s az alv a harmadik, majd a msodik stdiumba kerl, amely vgl a REM stdiumba torkollik. A
REM stdiumbl csak igen nehezen lehet valakit felbreszteni. Minden egyes teljes alvsi ciklus utn
a harmadik s a negyedik stdium idtartama egyre rvidl, s a REM peridus idtartama megnylik.
Az utols ciklusban a REM peridus 30-60 percig is eltarthat. Ha valakit az alvs brmelyik
stdiumban felbresztnk, a folytatd alvs jra az els stdiummal kezddik. Az alvsi ciklusok
sorozatos megszaktsa alvszavarhoz s kimerltsghez vezethet. Nem mindenki megy vgig az alvs
sszes stdiumn. A klnbz stdiumokban eltlttt idtartam is egynileg vltoz. A ciklusok
szma attl fgg, hogy az egyn sszesen mennyi idt alszik.
6. Alvs funkcii, korcsoportok alvsignyei
Az alvs funkcii
Az alvs elsegti a szervezet regenercijt, vdi a szervezetet s hozzsegt a biolgiai funkcik
sszehangolshoz, valamint a megvltozott funkcik jraharmonizlshoz. A nonREM alvsi
stdiumokban az ember biolgiai funkcii cskkennek. Normlis alvs kzben a nonREM harmadik
s negyedik stdiumban a szisztms vrnyoms tlagosan 5-10%-kal cskken. Nagyon sokat
vitatkoznak azon, hogy az alvs milyen mrtkben szolglja a hmsejtek s bizonyos differencilt
sejtek, gy az agy idegsejtjeinek regenercijt. Gyermekekben gyakrabban fordul el nonREM 4.
stdium, amelyben fokozott a csontnvekedst serkent nvekedsi hormontermels s a
proteinszintzis is. A nonREM alvsi stdiumok alatt a szervezet energit takart meg az izommkds
hinyban s a cskkent anyagcsere kvetkeztben. Bizonyos emberi szvetek (pl. az epidermis)
sejtosztdsi teme fokozdik a normlis alvsi peridusok sorn. Az azonban krdses, hogy az ilyen
lettani vltozsokat maga az alvs vltja-e ki, vagy ezek ettl fggetlenl, egybknt is a nap olyan
szakaszban fordulnnak el, amelyet alvsra hasznlunk.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
37
Az alvs funkciira leginkbb az alvs hinybl s az alvsmegvons kapcsn fellp vltozsokbl
kvetkeztethetnk. A krnikus alvshiny magatarts-vltozst okoz. A tarts koncentrcit s
gondolkodsi sebessget ignyl tevkenysgeket tanulmnyozva megllapthatjuk, hogy a tarts
alvsmegvonsnak kitett egyn nem kpes tartsan koncentrlni. Elszr a nem klnsebben fontos,
egyszerbb, az egyn rdekldsi krn kvl es funkcik cskkenek. A mentlis kpessgre
gyakorolt hatsok bizonytjk, hogy az alvs mennyire fontos az agyfunkcik helyrelltsban. Egy
alvskutat megllaptsa szerint az emberi alvs nem mindegyik szakasza fontos. A kutat nknt
jelentkezket krt fel arra, hogy 8-12 hnapon keresztl aludjanak naponta 1-2 rval kevesebbet. A
vizsglt szemlyek nem tapasztaltak napkzben lmossgot vagy egyb kvetkezmnyeket, gy
felttelezhet, hogy a napkzi lmossgrt a megszaktott vagy megzavart alvs s nem a rvidebb
alvsi id tehet felelss.
Ennek rtelmben 5-6 rs kiads, nyugodt alvs tbbet r, mint 8 ra megzavart alvs. gy tnik,
hogy a REM alvs a tanulsban, a memriban s magatartsi folyamatok meghatrozsban nagyon
fontos agyi mkds. A REM alvs elhagysa jelentsen befolysolhatja a magatartst s az egyn
alapmotivcijt. Az egyn j kzrzetnek meghatrozsban a REM alvs lnyegesen fontosabb,
mint a nonREM alvs. Ksrletekkel igazoltk, hogy naponta mindenkinek szksge van legalbb egy,
minimlis ideig tart lomltsra is. Az alvs s az lmok megknnytik az egyn szmra problmi
megoldst. j megoldsokat kereshet, tisztzdhatnak az rzelmei s felksztheti az agyt a
kvetkez nap megterhelsre. A REM alvs a felntt egyn alvsnak csupn 25%-t teszi ki.
Amennyiben valaki elri a REM alvsnak norml napi mennyisgt, a napi teljes alvsi id mr
kzmbs szmra. Ez magyarzza meg azt is, hogy egyeseknek mirt van szksge sokkal kevesebb
alvsra, mint msoknak.
Klnbz korcsoportok alvsignye
jszltt:

Napi 10- 23, tlagosan 16 rnyi alvs.
A gygyszert nem szed, egszsges anytl szlet csecsemk beren, nagy
rdekldssel, tgra nylt szemmel jnnek a vilgra, s igen erteljesen szopnak.
Az hsgrzet, a hideg vagy a fjdalom gyakran vlt ki srst.
A szlets utni els hten az jszlttek majdnem llandan alszanak, hogy
kipihenjk a szls fjdalmait. Az alvsuk csaknem felt REM tpus alvs teszi ki.
Az jszltt letben 5 jl elklnthet szakasz fedezhet fel: szablyos alvs,
szablytalan alvs, szendergs, csendes brenlti llapot s brenlti llapot srssal
ksrve.

Csecsem:

A nagyon lnk csecsemk kevesebbet alszanak, mint a nyugodtak.
A 3-4 hnapra egyni alvsi szoksokat fejlesztenek ki.
A csecsem nappal nagyon gyakran szunykl, s jjel ltalban 8-10 rt alszik.
Az emlrl tpllt csecsem ltalban kevesebbet alszik, s gyakrabban felbred, mint
az vegbl tpllt kortrsa.
A csecsemk az egy hnapos s egyves koruk kztti idben tlagosan napi 14 rt
alszanak. Az alvsukra jellemz a REM tpus alvs.
Kisded:

Ktves koruk krl a gyermekek talusszk az jszakt, s napkzben tbbszr
szunyklnak.
A teljes alvssal tlttt id tlagosan napi 12 ra.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
38
A napkzi szunykls gyakori, ez azonban a 3. v tjn megsznik.
vods:

A kisgyermekek jszaka ltalban 12 rt alszanak, s mr nem kvnjk a nappali
szunyklst.
Egy mozgalmas nap utn nehezen nyugszanak meg, s alig tudnak relaxldni.
A kisgyermekek este tele vannak flelemmel, jjel gyakran felriadnak s rmlmaik
vannak.
A szlknek klnbz jtkokkal s ravaszkodssal kell kisgyermekket gyba
csalogatni.
Iskols:

Az alvsigny nagyban a napi tevkenysgtl s az egszsgi llapottl fgg.
ltalban a gyermekek nem ignylik a nappali szunyklst.
Idsebb gyermekek sokszor azrt nem kvnjk az alvst, mert nincsenek tudatban
fizikai fradtsguknak, vagy tlsgosan fggetlennek rzik magukat.
Mr felfedezhet a felnttekre jellemz 90 perces alvsi ciklus.
Ne hagyjuk, hogy a gyermeknk a szoksosnl hosszabb ideig fennmaradjon, mert a
kvetkez nap fradt s nygs lesz.
Serdl:

A serdl kor gyerekek jjel tlagosan napi 8-9 rt alszanak.
Gyakran ksn fekszenek le, ezrt msnap tovbb alszanak s ksbb is kelnek.
A gyors nvekeds s a fokozott fizikai aktivits kimerltsghez vezethet.
Fiatal
felntt:

A felntteknek szksge van alvsra, pihensre, de fokozott munkakri elfoglaltsga
megzavarhatja az alvsi szoksokat.
A fiatal felnttek jjel tlagosan 6-8,5 rt alszanak.
A stresszhelyzetekben gyakran klnbz orvossgokat szednek. A tarts
gygyszerszeds megzavarhatja az alvsi szoksokat s egszsgkrosodshoz vezet.
Kzpkor
felntt:

Az alvssal tlttt id fokozatosan cskken, elssorban a nonREM alvs 4. stdiuma
zsugorodik ssze.
Gyakran fordulnak el alvszavarok. Ezekrt ltalban idegfeszltsg, depresszi vagy
bizonyos betegsgek felelsek.
A menopausa idszakban a nk gyakran szenvednek lmatlansgban.
Ids
ember:

Az letkor elrehaladtval a teljes alvsignynk tovbb mr nem cskken, de megn a
nappali alvsok, szunyklsok irnt igny.
A pihens irnti vgy hamarabb fokozdik, mint az alvsigny.
Az jszakai alvs jelentsen cskken, a REM tpus alvs rvidl s nonREM alvs 3.
s4. stdiuma tovbb zsugorodik.
Az ids felnttek gyakran felbrednek jjel, s ezt kveten nehezen alszanak el.
Alvsi szoksaikat a kzponti idegrendszeri vltozsok, a klnbz rzkszervi
funkcizavarok s krnikus betegsgek nagymrtkben befolysoljk.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
39
7. Gyakoribb alvszavarok (alvsi apnoe szindrma, insomnia, narcolepsia, somnambulismus,
rmlmok, fogcsikorgats)
Alvszavaroknak azokat az llapotokat nevezzk, amelyek rendszeresen megszaktjk az egyn
alvsrendjt. Az alvszavarok diagnosztikjban igen jl hasznlhatk az jszakai poliszomnogramok,
amelyekben az alv egyn EEG- hullmait, kls szemizommozgsait (EOG) s mimikai izmok
aktivitst (EMG) regisztrljk.
Alvsi apnoe szindrma (sleep)
Az alvsi apnoe szindrma alvshoz kttt betegsg, vagyis csak alvs alatt lp fel. Lnyege a
lgzskimarads, amely rvid bredseket okoz s megszabdalja a fiziolgis alvs ritmust. Apnoe-
rl akkor beszlnk, amikor alvs kzben a lgzs sznetel. Apnoe akkor lp fel, ha az orron vagy a
szjregen keresztl foly levegfelvtel legalbb 10 msodpercig sznetel. Ilyenkor a vr
oxignteltettsge cskken. Az arterialis vr oxignteltettsgnek erteljes cskkense slyos
zavarokhoz, szvritmuszavarhoz, jobb szvfli elgtelensghez, anginhoz, agyvrzshez s
hipertensihoz vezethet. A termszetes krlmnyek kztt bekvetkez hall leggyakrabban hajnali 4
s 6 ra kztt fordul el. Egyes kutatk vlemnye szerint ennek oka a sleep apnoe lehet.
A betegsgnek hrom klnbz tpusa klnthet el: centrlis, obstruktv s kevert forma. A
leggyakoribb az obstruktv alvsi apnoea. Ennek oka a szjregi s garatizmok, ill.- kpletek alvs
kzben bekvetkez ellazulsa. A fels lgutak elzrulnak, a nasalis lgramls lell. A pciens
tovbb is prbl leveghz jutni. Erre utal az, hogy a mellkas s a hasfal kitrse tovbb folytatdik.
Az apnoe alatt minden egymst kvet rekeszizom- kitrs egyre erteljesebben, mindaddig, amg az
elzrds nem olddik.
Az apnoet okoz strukturlis elvltozsok kztt emlthet meg a septumdeviatio s a nagy
garatmandulk. Sok alvsi apnoeban szenved egyn azonban teljesen normlis felpts orr
garatreggel rendelkezik. A centrlis apnoe oka a kzponti idegrendszer lgzkzpontjnak zavara.
tmenetileg a belgzst irnyt impulzusok kimaradnak, a mellkas mozgs lell s az orrlgzs
sznetel. ilyen llapot figyelhet meg agysrlteken, dystrophia muscularis progressivban s
encephalitisben. A centrlis alvsi apnoea nem kezelhet.
A gyermekkorban elfordul alvsi apnoe leggyakoribb okai kz sorolhatjuk az arckoponya
deformitsait, az orr- s garatmandulk betegsgeit, az orrpolipzist, valamint az olyan llapotokat,
melyben a ggefed nagy s laza, ezrt belgzskor a hangrsre boltoslva elzrja a leveg tjt.
Felnttkorban inkbb hajlamost tnyezkrl beszlhetnk.
Ilyen rizik faktorok az elhzs, mivel a felrakdott zsrrteg szkti a garatot, amely kvetkeztben
egyre srsdnek az jszakai elzrdsok. A magas vrnyoms is gyakran elfordul, fleg az elhzott
betegek kztt. Hypertnia inkbb a testslynvekeds, mintsem az alvsi apnoe kvetkezmnye, de
semmikppen nem hagyhat figyelmen kvl, hiszen kztudottan nagy terhelst r a keringsi
rendszerre. A dohnyzs krostja a garattgt izmok nyitva tartsrt felels reflexkrt. Az allergis,
asztms megbetegedsek megvastagthatjk az orrgarat nylkahrtyjt, ezltal neheztett a leveg
ramlsa. Statisztikai adatok alapjn a frfiaknl kzel 10-szer gyakoribb betegsg, mint a nknl.
Nk esetben a vltozkorban fordulhat el, mivel a progeszteron hormon szintjnek vltozsa
befolysolja a garat izomzatnak tnust.
letmdi javaslatok a betegnek:
Elhzott betegek llapotn a fogykra sokat javthat. Legalbb napi fl ra sta, kerkprozs,
szs vagy egyb testmozgs szksges.
Clszer a zsr s a cukor fogyaszts cskkentse, helyette olaj, margarin, gymlcsk,
zldsgflk fogyasztsa.
Az alkoholfogyaszts mellzse. A dohnyzs a lgutak nylkahrtyjnak duzzanatt okozza,
ezltal szktve a lgutakat.
Este csak knny vacsort fogyasszon.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
40
Ne szedjen nyugtatt, altatt lefekvs eltt, mert fokozza az izmok ellazulst, mlyti az alvst,
ezrt a lgzssznetre nehezebben bred fel.
A tarts oxignhinyos llapot krostja a szervezetet.
Hton fekvskor a horkols ersebb, oldalt vagy hason fekve aludjon.

jszltt korban vannak lgzst figyel kszlkek, melyeket a kisgyermek matraca al kell
behelyeznnk s lgzskihagys esetn spol hangot ad ki, ezzel jelezve, hogy baj van. Vannak
horkolst gtl szjbettek, melyeket csak alvslaboratriumi vizsglatok utn lehet felratni, miutn
kidertettk, hogy mi is okozza a horkolst. Az alvsfgg lgzszavarok eddigi leghatkonyabb
kezelse a pozitv lgti nyomst biztost kszlkek hasznlata. A kszlk mkdsnek lnyege,
hogy levegt juttat alvs sorn, orron keresztl a garatba. A befjs segtsgvel megakadlyozhat a
fels lgti elzrds. A megelz vizsglatok utn szakemberek lltjk be a megfelel
levegnyomst.
Insomnia (lmatlansg)
Az inszomnia (alvsi elgtelensg) az orvosi praxisban szlelhet egyik leggyakoribb tnetcsoport,
amely mgtt szmos letmdbeli tnyez, ugyanakkor szmos testi betegsg vagy mentlis zavar is
elfordulhat. A felnttkori inszomnia ltalnos kritriumai a Nemzetkzi Alvstrsasg diagnosztikus
rendszere szerint (ICSD-2) az albbiakban foglalhatk ssze:
Az elalvsnak vagy az alvs fenntartsnak zavara, vagy korai breds, vagy rendszeresen nem
pihentet, gyenge minsg alvs. A fenti alvsi nehzsgek a megfelel alvsi lehetsg s megfelel
alvsi krlmnyek ellenre is fennllnak.
Az jszakai alvsi nehzsgek mellett legalbb egy fennll az albbi nappali tnetekbl:
Fradtsg vagy rossz kzrzet
A figyelem, a koncentrlkpessg, vagy a memria romlsa
Szocilis, munkahelyi vagy iskolai teljestmnyromls
Hangulatzavar vagy irritbilits
Nappali lmossg
Az energiaszint, a motivci vagy a kezdemnyezkszsg cskkense
Hibk s/vagy balesetek a munkahelyen vagy vezets kzben
Feszltsg, fejfjs vagy gasztrointesztinlis tnetek az alvszavarral kapcsolatban
Aggodalmak s flelmek az alvssal kapcsolatban
Eredetk alapjn megklnbztetnk primer s szekunder inszomnikat. A primer, pszichofiziolgiai
inszomnia az alvsklinikkon vizsglt inszomnis betegek csupn 15%-t teszi ki, s prevalencija az
tlagpopulciban ismeretlen (American Sleep Disorders Association 1997). Az inszomnival
foglalkoz szakirodalom - a specilisan primer inszomnira fkuszl kzlemnyektl eltekintve
sem tesz megklnbztetst az etiolgia alapjn.
Az inszomnis tnetek htterben gyakran llnak szomatikus, neurolgiai betegsget, az letmdbl
add, vagy szorongssal, depresszival sszefgg panaszokat (Riemann D, Berger M, Voderholzer
U. 2001), (Vizi J, Novk M 2000). Egyre tbb adat tmasztja al, hogy az inszomnia nem csupn a
depresszi egyik vezet tnete, hanem a kezeletlen inszomnia depresszihoz, szorongsos zavarokhoz,
alkoholizmushoz is vezethet (Gillin JC. 1998). Klnbz nagy elemszm epidemiolgiai felmrsek
szerint a felntt lakossg kb. egyharmadnak (34%) vannak inszomnis panaszai. A krnikus
inszomnia egy ves prevalencija krlbell 10% (Nau SD, Lichstein KL 2005), (Hohagen F, Rink K,
Schramm E s mtsai 1993), (Kves P 2000).
Az inszomnis panaszok sikeres kezelse hrom terpis elv kombincijn alapul:
Az alapbetegsgek kezelse szekunder inszomnik esetn (ezek lehetnek pszichitriai vagy
fizikai betegsgek), illetve az esetleges kivlt okok kezelse primer pszichofiziolgiai
inszomnik esetn (pl stressz, nem megfelel alvshigin, rendszertelen letmdbl fakad
tredezett cirkadin ritmus)
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
41
Nem gygyszeres kezelsi mdok (kognitv viselkedsterpia, alvshigins tancsads,
fnyterpia, alvskorltozs/megvons)
Gygyszeres kezels
Narcolepsia
A narcolepsia az alvs REM szakasznak szablyozsban jelentkez ritka zavar. ltalban tizenves
vagy fiatal felnttkorban jelentkezik. Fradtsg napkzben, ellenllhatatlan alvsknyszer, az
izomtnus hirtelen cskkense (cataplexia), alvsbnuls (a beteg kptelen megmozdulni elalvskor
vagy felbreds utn) jellemzi. (bvebben lsd a 10. rszben.)
Somnambulismus - Sleep Walking (alvajrs)
Az alvajrs az gynevezett paraszomnik kz tartozik, melyekre az alvs folyamatnak minsgi
zavarai jellemzek, s mind a lass hullm alvsban, mind a REM-fzisokban fellphetnek. Az
alvajrs ismtld epizdokbl ll, melyek sorn az egyn alvs kzben felkel az gybl s ide-oda
jrkl. Az alvajrs egy automatikus komplex cselekvs, illetve cselekvssor, rendszerint felkelssel s
jrklssal. sszerendezett cselekvssorokat hajthat vgre, nha a hzat is elhagyja. Az alvajrs az
alvs mlyebb stdiumban, a lass hullm alvsban (alvs 3. - 4. fzisban) s az jszaka els
felben lp fel. Az alvajr betegnek ltalban kifejezstelen, merev a tekintete, hozzfrhetetlen
msok kommunikcija szmra, kapcsolatot nehz vele ltesteni, de tbbnyire irnythat, az gyba
visszavezethet. breds utn nem emlkszik a trtntekre. Az alvajrs rszeknt vagy nllan
jelenik meg az alvs kzbeni beszd (somniloquismus). E tnetcsoport rsze a fogcsikorgats alvs
kzben.
A zavar fleg gyermekeknl jelentkezik, leggyakrabban 4-8 ves kor kztt. Felnttkorban ritka,
idskorban nha elfordul. Felnttkorban az alvajrs gyakran kapcsoldik valamilyen f pszichitriai
zavarral, pl. depresszival. Idseken a dementia kezdeti szakaszban fordulhat el. Az alvajrs
potenciisan veszlyes, a beteget vdeni kell a srlsektl.
Rmlmok
Leggyakrabban gyerekek szenvednek szrny jszakai rmektl. A felnttek krlbell fele ismeri a
rmlom fogalmt, de csupn 1%-uk szenved heti rendszeressggel a gytr jszakai kpektl. A
rmlmok, htkznapi trsaikhoz hasonlan az alvs R.E.M., azaz a gyors szemmozgssal ksrt
szakaszban figyelhetk meg. Ebben a szakaszban testnk mozgatizmai nem mkdnek. Felriadskor
pedig gyakran teljes rszletessggel emlkszik az lomra.
Fogcsikorgats (bruxizmus)
Az jszakai fogcsikorgats jelensge mindenekeltt ideges tpus embereknl fordul el. Becslsek
szerint a felnttek 50-95%-a bajldik fogcsikorgatssal, s minden hatodik gyereket ugyancsak rint
ez a szaknyelven bruxizmusnak nevezett llapot. Sokan nem is tudjk, hogy jjel, lmukban
csikorgatjk a fogukat. Ennek az llapotnak a kivlt okt nem ismerik, de a szakemberek tbbsge
gy vli, hogy a bruxizmus nem ms, mint a szervezet vlasza a megnvekedett stresszre. Olyan
rzelmek is kivlthatjk a fogcsikorgatst, mint az idegessg, a harag s a fjdalom.
Az alvszavarok bizonyos fajtinak ugyancsak velejrja a bruxizmus. Alkohol fogyasztsa s
bizonyos gygyszerek (pldul antidepressznsok) szedse tovbb ront az llapoton. Gyerekeknl
gyakori, hogy a fogcsikorgats megfzsra vagy ms fertzsre adott vlaszknt alakul ki, s nagyobb
a valsznsge akkor, ha ez az llapot a szlket is rinti. Egyes kutatsok szerint a knyszeres
szemlyisg, tlsgosan ers nkontroll alatt ll, precz vagy agresszv termszet embereknl
gyakrabban fejldik ki a bruxizmus. A fogcsikorgats tnetei s jelei a legklnbzbbek lehetnek
az egyszer kellemetlensgtl kezdve egszen az orvosi rtelemben veszlyesnek szmt llapotig. A
bruxizmus kezelse tbbfle mdon trtnhet: viselkedsterpival, fknt a stressz megfelel
kezelsvel, valamint a szjba helyezhet mechanikus eszkzkkel.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
42
8. Alvst befolysol tnyezk
Az alvst befolysol tnyezk

Testi
betegsgek

Fjdalom vagy rossz kzrzet megneheztheti a pciens elalvst.
A krnikus fjdalom intenzitsa napszakonknt vltozik, intenzitsa jjel fokozdik,
s ez nagyon zavarhatja a beteg lmt.
A betegsgek nha arra knyszerthetik a beteget, hogy szokatlan testhelyzetben
aludjon.
A lgzszervi betegsgek megneheztik a lgzst, s megzavarhatjk a lgzs
ritmust, vagy olyan testhelyzetbe knyszertik a beteget, amelyben knnyebben jut
leveghz. Mindegyik tnyez zavarhatja az alvst.
A magas vrnyoms hajnali bredst s kimerltsget okoz.
Az jszakai vizels s a nyugtalan lb szindrma megzavarja a beteg lmt. A
beteg jjel felkel, majd azt kveten csak nehezen kpes megint elaludni.
Az intracranialis nyomsfokozdssal jr llapotok vagy a kzponti idegrendszer
mkdsi zavarai megvltoztatjk az alvs rendjt, s ennek kvetkeztben a beteg
fokozott mrtkben ignyli az alvst nappal is.
Idegfeszltsg
s depresszio

Az idegfeszltsggel s a depressio mrtkvel arnyban fokozdik az lmatlansg.
Amennyivel kevesebbet alszunk, annyival lesznk ingerlkenyebbek s fokozdik a
depressink is.
Elhunyt szemly hozztartozi gyakran kszkdnek alvszavarral, rettegnek a
betrktl, az egyedllttl s elvesztett hozztartozjukkal foglalkoz lmoktl
vagy rmlmoktl.
Gygyszerek
s kmiai
szerek

Szmos gygyszer s kmiai szer hatssal lehet az alvs jellegre s minsgre.
Idsebb egynek gyakran tbbfle gygyszert szednek. Ezek kombinlt hatsa
sokszor megzavarhatja lmunkat.
Az telekben lv L-triptofn (pl. tejben, sajtban vagy hsokban tallhat
fehrjkben elfordul aminosav) elsegtheti az alvst.

letvitel A munkarend pl. a vltakoz mszak befolysolhatja alvsi szoksainak. Csak
tbbhetes jszakai mszak utn igazodik az emberek biolgiai rja a megvltozott
krlmnyekhez.
A szoksosnl nehezebb munka vgzse, az jszakba nyl trsasgi programok,
ks esti tpllkozs vagy szrakozs megzavarhatjk az alvst.
Alvsi
szoksok

Az alvsi szoks (vagy ms nven alvsminta) az elalvs idejre s az alvs
idtartamra vonatkozik.
A napkzbeni lmossg leggyakoribb oka a nem megfelel ideig tart vagy nem
kielgt mlysg alvs.
Mindenkinek hajnali 2 s reggel 7 ra kztt nagyfok, dlutn 2 s 5 ra kztt
mrskelt az alvskszsge. Ha az alvst megszaktjuk, az alvs irnti vgyunk
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
43
fokozdik.
Az alvsi szoks meghatrozza, hogy milyen sikeresen alszunk el a circadian
ritmusban. Ha egyik nap egy rval tovbb alszunk, a kvetkez este egy rval
ksbb kvnkozunk gyba menni.
A krnikus alvszavar cskkentheti napi teljestkpessgnket s megzavarja
szmos funkcinkat, pl. az autvezetst.
Stressz

A szemlyes problmkbl szrmaz stresszhelyzetek vagy konfliktusok olyan
mrtkben fokozhatjk az idegfeszltsget, hogy az rintett egyn alig tud elaludni,
jszaknknt gyakran felbred, vagy reggel lealszik.
Stresszhelyzetekben nagyobb mennyisgben termeldnek kortikoszteroidok s
adrenalin, ami az anyagcsert a katabolikus irnyba telei s lmatlansghoz vezet.
Slyos rkos vagy egyb krnikus betegsgben szenvedk gyakran azrt nem
mernek elaludni, mert hallflelmk van.
Idsebb egynek sokszor klnbz vesztesgek, pl. nyugdjba vonuls vagy az
lettrs elvesztsnek gondolatval kszkdnek. Ezrt nehezebben alszanak el,
hamarabb jutnak a REM alvs stdiumba, gyakran felbrednek, egszben tbb idt
tltenek gyban s alvs kzben rosszul rzik magukat.
Krnyezet

A krnyezeti tnyezk jelentsen befolysolhatjk elalvsunka s alvsunkat. Ilyen
lehet a helyisg ventilcija, a vilgts, az gy minsge, a httrzaj s hltrs
jelenlte vagy ppen hinya.
A krhzakban a szokatlan zajok s fokozottabb httrzaj (pl. a vkumszivattyk
mkdse, a klnbz csengk zaja, dobozok nyitogatsa, a toalett lehzsa stb.)
tetemes alvsmegvonst okozhat.
Az intenzv osztlyokon mkd mszerek klnsen fokozzk a httrzajt.
Munka s
fradtsg

A mrskelt testi munka s fizikai fradtsg jelents mrtkben elsegtik nyugodt
alvsunkat. A nagyon kimert vagy nagy idegfeszltsggel jr munka azonban
menehezti, hogy elaludjunk.
Kt rval lefekvs eltt vgzett testgyakorlatok elsegtik, hogy megnyugodjunk s
relaxldjunk.
Tpllkozs

A testslynvekeds kvetkeztben az alvssal tlttt id n, az alvsunk ritkbban
szakad meg s tovbb alszunk.
A testslycskkenssel megrvidlt alvsid, gyakrabban megszakadt alvs s korai
breds jr egytt.
Alvszavarok


A kevert alvsi apnoea mind a lgutak obstrukcijra, mind pedig a lgzkzpont
hibs mkdsre visszavezethet.
Az alvsi apnoeban szenved pciensek jellegzetesen horkolnak. A fels lgutak
obstrkcija eltarthat 30-60 msodpercig is. A beteg gyakran felbred, hinyzik a
mly alvsi stdiuma. Napkzben lmos, knnyen elalszik, kimerlt, reggeli
fejfjsrl s cskkent szexulis rdekldsrl panaszkodik.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
44
Gygyszerek hatsa az alvsra
Altatk

Megakadlyozzk, hogy az alvs elmlyljn.
Csak tmeneti idre (1 htig) javtjk az alvs minsgt.
Vgl lland msnapossgot okoznak.
A beteg nappal aluszkony, zavart s enervlt.
Az idsebb felnttek alvsi apnoea syndromja romolhat.
Diuretikumok

jszakai vizelst (nycturia) okoznak.
Antidepresszv szerek s stimulnsok
Elnyomjk a REM alvst.
Alkohol

Meggyorstja az elalvst.
Megzavarja a REM alvsi fzist.
jjel az rintett beteg gyakran felbred, s csak nehezen kpes jra lealudni.
Koffein

Megakadlyozza az elalvst.
Gyakori az jjeli felbreds.
Digoxin

Rmlmokat okozhat.
Bta-blokkolk
Rmlmokat okoznak.
lmatlansgot okoznak.
jjel gyakran felbrednek a kezelt betegek.

Valium (Seduxen)

Cskkenti a 2. s 4. nonREM, valamint a REM fzist.
A beteg nehezebben bred fel.
Narkotukumok (morhin-demarol)
Elnyomja a REM alvst.
Alvst befolysol tnyezk, gygyszerek hatsa az alvsra
9. polsi folyamat s az alvs
Felmrs
Annak rdekben, hogy az pol gondoskodni tudjon betege nyugodt alvsrl, rtkelnie kell az
alvsi anamnzist, belertve azokat a faktorokat is, amelyek normlisan is befolysoljk az alvst. Ha
a beteg alvsa kielgt, az polsi anamnzis rvid lehet. Csak a beteg elmondsa alapjn tlhetjk
meg, hogy alvsa nyugodt-e vagy sem. Ha a beteg elgedett az alvs idtartamval, akkor ezt
normlisnak tekinthetjk. Ha a beteg alvszavarrl panaszkodik vagy az pol alvsi problmkra
gyanakszik, lnyegesen rszletesebb alvsi anamnzist kell felvenni. Az anamnzis felvtel kzben
tapasztalt levertsg, aptia, a koncentrlkpessg hinya, az elkalandoz gondolatok alvszavarokra
utal lehetnek.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
45
Az alvs rtkelst segt eszkzk: A legtbb ember viszonylag biztos rtkelst tud adni normlis s
jelenlegi alvsi szoksairl, klnsen akkor, ha ezen a tren jelents vltozsok kvetkeztek be. Az
egyik legmegbzhatbb mdszer az alvs szubjektv rtkelsben a Vizulis analg skla
hasznlata (1. sz. mellklet). A megfelel alvsterpia megvlasztsa az alvst normlisan elsegt s
az alvszavarokat okoz tnyezk felmrstl fgg. Pldul ha a beteg rendszeresen olvas elalvs
eltt, akkor sszernek ltszik lefekvs eltt olvasnivalt adni neki. A felmrs feltrhatja a beteg
alvsval kapcsolatos problminak jellemzit s az ltalnos alvsi szoksait is.
Forrsok az alvs felmrshez: A beteg ltal elmondott tapasztalat a legjobb forrs. A beteg el tudja
mondani, hogy megtlse szerint az alvsi szoksai mennyiben trnek el a normlistl. Gyermekek
esetben a szlk nyjtjk a legjobb informcit a gyermek alvszavarairl.
Az alvsi problmk lersa: Ha beteg alvszavarrl szmol be, vagy erre utal viselkedst tanst, az
polnak rszletes alvsi anamnzist kell felvennie. Az igennel vagy nemmel megvlaszoland
krdsek segtenek abban, hogy a beteg problmirl rszletes kpet kapjunk. A problmk ltalnos
lerst kvet clirnyos krdsek ltalban feltrjk a specilis problmkat, s segtenek az pols
megtervezsben is. Kiindulsknt az polnak meg kell rtenie az alvszavar tpust s a problmk
termszett.
A kvetkez krdseket tehetjk fel:
- A problma termszete. Mondja el nekem, hogy alvsval kapcsolatban milyen problmi vannak.
Mondja el, hogy mirt gondolja azt, hogy alvsa nem kielgt.
- Tnetek s jelek. Mondja el nekem, hogy milyen knnyen tud elaludni. Mondja meg, hogy
jszaknknt ltalban hnyszor s mikor szokott felbredni. Mondja meg, hogy hzastrsa jelezte-e,
hogy horkol lmban. Napkzben fradt vagy ingerlt? Vratlan idpontokban el szokott-e aludni?
Mondja el, napkzben milyen gyakran szokott pihenni.
- A panasz kezdete s idtartama. Mondja meg, hogy mikor vette elszr szre, hogy az alvsval
problmi vannak? Milyen rgta lnak fenn ezek a panaszai?
- Slyossg. Mennyi id alatt tud elaludni? Hetente hny alkalommal alszik el nehezen? Mondja el,
hogy ezen a hten sszesen hny rt aludt. Normlisan hny rt kellett volna aludnia?
- Prediszponl tnyezk. Mondja el, hogy kzvetlenl lefekvs eltt ltalban mit szokott csinlni?
Mostanban volt-e valamilyen konfliktusa otthon vagy a munkahelyn?
- Hatsa a betegre. Mondja el, hogy az alvskiess hogyan hatott nre? Krdezzk meg a beteg
hzastrst, bartjt vagy betegtrst: szrevett-e valamilyen szemlyisgvltozst a betegen, amita
alvszavarral kszkdik?
ltalnos anamnzis: Az pol dertse fel, hogy a betegnek volt-e az alvst megzavar valamilyen
korbbi betegsge. pl: a maniaco-depressis beteg a depressis stdiumban lnyegesen tbbet alszik,
mint a mnis szakban. Krnikus betegsgek (pl: pajzsmirigybetegsgek) vagy fjdalommal jr
elvltozsok (pl:arthritisek) befolysoljk alvsunkat. Az polnak fel kell mrnie a beteg
gygyszerszedst, s figyelnie kell a vny nlkli s a vnykteles gygyszereket is. Ha a beteg
rendszeresen szed altatkat, az pol tudja meg, menyit vesz be. Ha a beteg a kzelmltban mtten
esett t, szmthatunk alvszavarokra. A mtt slyossgtl fgg az alvsra kifejtett hatsa. A
betegek a mttet kvet jszaka nagyon gyakran felbrednek lmukbl. Ilyenkor az lmuk nagyon
felletes, s alig rik el a REM stdiumot. A mt termszettl fggen tbb napra van szksg
ahhoz, hogy helyrelljon a beteg norml alvsi ciklusa.
Aktulis napi problmk. Az pol tudja meg, hogy betegnek nincsenek-e idegfeszltsget okoz
szemlyes problmi. A munkahelyen vagy a csaldi llapotban bekvetkez vltozsok, anyagi
nehzsgek, egy szeretett hozztartoz elvesztse, az orvosi diagnzistl val flelem mind
megzavarhatjk a beteg alvsnak rendjt. A beteget meg kell krdeznnk, hogy nincs e az
alvszavar htterben az elbbiekbl felsorolt valamilyen problma.
Emci s mentlis sttus. H a beteg szorong, izgatott, mrges, a mentlis alaphangulata slyosan
megzavarhatja lmt. Az emcionlisan felizgatott emberekkel nagyon gyakran fordul el, hogy
rkig bren forgoldnak gyukban, s nem kpesek elaludni.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
46
A beteg emcionlis stresszhelyzete sokszor a kzelmltban lezajlott konfliktusokra vezethet vissza.
A pszichitriai problmkkal kszkd betegek gyakran csak enyhe nyugtatval tudnak elaludni. Az
polnak rtkelnie kell a gygyszer hatkonysgt s hogy nincs-e hatssal a pciens napi szoksos
lettevkenysgre.
Lefekvsi szertarts. Az pol krdezze meg betegt, hogy ltalban mit szokott lefekvs eltt az
gyban csinlni (olvass, evs, vagy fizikai gyakorlatok). Fontos, hogy elvlasszuk az alvs
szempontjbl elnys s htrnyos szoksokat. A krhzi kezels nagyon gyakran megzavarja ezt a
megszokott tevkenysget. A betegsg megakadlyozhatja a pcienst abban, hogy lefekvs eltt
egyen, igyon vagy gyakorlatokat vgezzen. Az pol a beteg rdekben javasolhat s bevezethet
lefekvs eltti j gyakorlatokat vagy szoksokat is. Fordtsunk klns figyelmet a kisgyermekek
lefekvs eltti ritulis cselekedeteire. Ezekrl a szlk adhatnak informcit (pl: a gyermek olvas,
vagy csendesen jtszik lefekvs eltt).
Az alvt krlvev krnyezet. Az pol kikrdezi betegt, hogy milyenek az otthoni hlszoba
krlmnyei. Milyen a vilgts, a zajszint a hmrsklet s milyen tpus gyat hasznl. ltalban
stt hlszobban szokott-e aludni? A legkisebb zaj is megakadlyozza abban, hogy elaludjon?
Miutn a feltett krdsekre kapott vlaszt az pol rtkeli, megprblhat pciense szmra olyan
krnyezetet teremteni a krhzban, amely elsegti az alvst. Az otthoni szoksokat rtkelve arra
vonatkozan is adhat tancsot, mit vltoztasson a beteg az otthoni krlmnyein, hogy azok jobban
elsegtsk nyugodt lmt. Klns figyelmet kell szentelnnk a gyermekek hlszobai
krlmnyeinek. Sok gyermek fl a sttben, vagy nem tud elaludni, ha egy felntt nincs a kzelben.
Alvs-brenlti napl. Ha sikerl tisztzni az lmatlansg okait, a beteg s hltrsa vezessenek
legalbb kt hten keresztl alvs-brenlti naplt. Az pol ne hagyatkozzon kizrlag a beteg
rgtnztt beszmoljra. a legrosszabb lersa tlzott lehet. Az alvs-brenlti naplban minden
reggel fel kell jegyezni az adatokat, hogy naprl napra pontos kpnk legyen arrl, hogy az illet
hnyszor bredt fel s hogy aludt. A naplban be kell vezetni az tkezseket, a fizikai gyakorlatokat,
az alkohol s koffeinfogyasztst, a napkzben pihenssel tlttt idt, az esti s elalvs eltti szoksos
tevkenysget, mennyi id alatt tud a pciens elaludni, az jszakai felbredseket s a reggeli breds
idejt. A napl sokban segt, de nha a kitltse tlsgosan ignybe veheti a beteget. Ezt a mdszert
ne akut panaszok miatt, rvidebb ideig krhzban tartzkod pciensek alvsi problminak
rtkelshez alkalmazzuk.
A felbreds utn tanstott magatarts. A beteg viselkedse nagyon sok esetben jl tkrzi az
alvszavarokat. Sok beteg nincs tisztban alvszavaraival.
Az polnak fel kell figyelnie az olyan magatartsi vltozsokra, mint pl: ingerltsg, dezorientltsg
(a rszegsghez hasonl llapotot) vagy gurul beszd. A hzastrs vagy kzeli j bart felfigyelhet
ilyen magatarts-vltozsokra, pl: a cskkent emlkezkpessgre vagy a lelassult tletalkotsra. Ha
krnikus alvshiny alakul ki Pszichotikus magatartsi jelek, mint pl: rzkcsalds vagy paranoia
fejldhet ki. A krnikus alvszavarban szenvedknek ltalban mrskelt krnikus alvshinya is van.
Az intenzv osztlyon kezelt betegeken slyos akut alvshiny is kialakulhat. Az intenzv osztly
lland ingerei, a kszlkekbl szrmaz idegen hangok, az lland lmpafny, az polssal jr
zajok meggtoljk a betegeket abban, hogy nyugalmukat megtalljk s aludni tudjanak. Az
alvshiny felrlheti a beteg energijt, amelyre pedig a felplshez nagy szksge lenne. A beteg
alvsi rendjben bell akut vltozsok slyos magatarts-vltozsokat okozhatnak (zavartsg,
ingerlkenysg vagy agresszivits).
polsi diagnzis
Az pol a felmrsbl szrmaz adatokat sszegyjti s a beteggel vagy ms fontos szemllyel
hitelesti. Amint az adatbzis ksz, az adatokat gy csoportostjuk, hogy az logikusan altmassza s
jellemezze a beteg a beteg alvsi problmit. Ez a lers fontos az polsi diagnzis fellltshoz. Az
alvszavarok jellegnek polsi diagnzisa a beteg elalvsa, jszakai felbredsvel, tl ksi vagy tl
korai bredsvel, megszaktott alvsval vagy a pihensrzet hinyval kapcsolatos verblis
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
47
panaszaira pl. A betegnek lehetnek azonban szemmel lthat tnetei is (pl: dezorientci vagy
letargia). Az polsi diagnzis pontos megvlasztsa igen fontos, msklnben az polsi tvtra
trhet. Ha az pol pl: a fradkonysgot s nem az alvszavart vlasztja ki vezettnetknt, akkor az
polsi beavatkozsok nem fogjk a valsgos panaszokat, azaz az alvsrend zavart javtani. A
felmrsnek ki kell mutatnia az alvszavarok okait is, mint pl.: a zajos krnyezet vagy elvesztett
munkahely miatti feszltsget. Ezek olyan tnyezk, amelyek meghatrozzk az pol feladatait. Ha
pl.: a beteg zajos krnyezet miatt szenved insomniban, az polnak olyan feltteleket kell teremtenie,
amelyek ez ltal a krhzi krnyezetben cskkenti a zajokat, a beteg ritkbban bred fel, s ez ltal
elsegti a beteg alvst. Ezzel szemben, ha az insomnia okai idegfeszltsg, az polnak olyan
stratgit kell kidolgoznia, amely elviselhetv teszi a beteg szmra a helyzetet. Ha a perdiszponl
tnyezket nem dertjk fel pontosan, lehet, hogy a betegnek nem lesz hasznra az pols. Az alvsi
problmk a beteget ms letmkdsben is zavarhatjk s ezek az polsi diagnzisban, mint
perdiszponl faktorok szerepelhetnek.
Pldul az pol megllaptja, hogy a beteg alvsi apnoja megronthatja a hzastrshoz fzd
viszonyt, mivel ez nem kpes tolerlni hangos horkolst. Ezen fell a hzastrs mg aggdhat is a
beteg llapotrt. Ilyenkor az polsi diagnzis a kvetkez: A beteg alvszavarval nem kell
mrtkben megbirkz csaldi krnyezet. Ez azt jelenti, hogy az polnak mind a beteget, mind a
hzastrsat tmogatnia kell abban, hogy megrtsk az alvsi apnoe betegsg lnyegt s hatsos
kezelst kapjanak.
Az alvszavarok polsi diagnzisai:
- Alvszavar (nehezen alszik el)
- Alvszavar (gyakran felbred)
- A srls veszlye nagy
- Nem hatkony lgzsmd
- Az alvshiginiai szempontok ismeretnek hinya
- Megvltozott gondolkods
- Nem elg hatsos csaldi krnyezet
- A megszokott krnyezetbl val kikerls okozta stressz
- Kimerltsg
(13. rsz: NANDA szerinti polsi diagnzisok bemutatsa bvebben)
Tervezs
Minden egyes polsi diagnzis fellltsa utn az polnak megfelel polsi tervet kell ksztenie Az
egynre szabott polsi tervet, csak ezutn lehet fellltani. Tisztban kell lennie a beteg normlis
alvsi szoksaival, a jelenlegi alvsi szoksaival, a beteg alvst megzavar tnyezkkel s az
alvszavarnak az ltalnos egszsgi llapotra gyakorolt hatsval. Az pol a beteggel egytt
kidolgozhatja az alvs s a pihenst elsegt stratgit. A beteg szobatrsa is sok j tancsot adhat
ehhez. Az pol azzal szolglja a beteg rdekeit s biztostja a megfelel polst, ha a beteg szmra
az alvst elsegt klnbz optimlis krnyezeti tnyezket vlaszt ki. Nagyon fontos, hogy az
pol felismerje, hogy milyen vltozsokat kell megtennie annak rdekben, hogy a beteg szmra a
krhzat kellemes, az alvst elsegt krnyezett formlja. gy kell a klnbz kezelseket s
beavatkozsokat idzteni, hogy azok a lehet legkisebb mrtkben zavarjk meg a beteg alvst s
nyugalmt. A teljes munkacsoportnak ismernie kell ezt az idbeosztst s egytt kell mkdnie abban,
hogy minimlisra cskkentsk a beteg lmt zavar faktorokat. Az alvsterpia sikere azon mlik,
hogy a megvlasztott mdszerek beleillenek-e beteg letstlusba s figyelembe veszik-e az
alvszavarok termszett. Az polsi terv elksztsekor szksg lehet konzultcikra is. Ha a
betegnek emocionlis zavarai vannak, szocilis munks vagy lelkipsztor nyjthat segtsget. Ha az
alvst fjdalom vagy kellemetlen kzrzet szaktja flbe, specilisan kpzett pol gondoskodhat,
megfelel fjdalomcsillaptsrl vagy elkldheti a beteget specilis,, fjdalom-rendelsekre, ahol
specialistk foglalkoznak a problmival. Az polsi terv kidolgozsa kzben az polnak meg kell
hatroznia, hogy mennyi id alatt milyen clokat tud megvalstani. Eredmny csak hossz tvon
rhet el, mivel az alvszavarok nem olddnak gyorsan. A kzeli clok kztt szerepel a beteg rutin
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
48
alvsi szoksainak a kiptse, mg tvlati clul a beteg ltalnos pihensi szoksainak s llapotnak
javtst lehet clul kitzni.
Ha a betegnek ismert, krnikus alvszavara van, a clkitzsek s az pols vrhat
eredmnyei a kvetkezkre terjedhet ki:
Cl: A beteg egy hnapon bell rje el, hogy megfelel idn t lesz kpes aludni.
Eredmny: A beteg megelgedssel szmol be arrl, hogy kell ideig volt kpes aludni. lnk
figyelemre s tettrekszsgre utal viselkedsi jegyeket mutat fel.
Cl: Kt hten bell a beteg alaktson ki normlis, egszsges alvsrendet.
Eredmny: A beteg lefekvs utn 30 percen bell kpes elaludni. Nem szmol be jszakai
felbredsekrl, minden jjel az ltala kvnt idtartamig kpes aludni.
Cl: Estnknt a beteg folytasson alvshiginiai gyakorlatokat.
Eredmny: A beteg esetenknt relaxcis gyakorlatokat vgez. Lefekvs esetenknt relaxcis
gyakorlatokat vgez. Lefekvs eltt L-tripotofn-tartalm teleket fogyaszt. Lefekvs eltt legalbb
kt rval fizikai gyakorlatokat vgez.
Cl: a kvetkez otthoni vizitig a beteg sszegyjti azokat a tnyezket , amelyek elsegtik vagy
akadlyozzk alvst.
Eredmny: A beteg sszerja az alvst zavar krnyezeti faktorokat. Elmondja a koffeintartalm
italoknak az alvsra gyakorolt hatst.
polsi terv minta: a 2. sz. mellkletben olvashat. (2. sz. mellklet).
Megvalsts
Akut elltst vgz osztlyokon az alvsra kevesebb gondot fordtanak, mint magra a kezelsre. Ha a
beteg nem kpes kell idt pihenni, a fizikai llapota is romlani fog. Otthon a beteg knnyebben tall
magnak lehetsget a pihensre. Ez elssorban a beteg akarattl s az alvsterpiban val
rszvtelnek sikertl fgg. A megfelel alvsterpia megvlasztsval cskkenteni lehet az
alvsciklusok megszaktsnak szmt, s a beteg szmra kedvezbb, a nyugalmt elsegt
krnyezetet lehet teremteni. Az pol tallkonysga igen fontos abban, hogy megtallja a
legmegfelelbb megoldst arra, hogy az alvsterpis beavatkozsokat hogyan tvzze a beteg
megszokott napi letritmusba.
Az egszsges let elmozdtsa: Kutatsok igazoljk, hogy a keveset alvk kztt gyakrabban fordul
el baleset, s a munkahelyi teljestmnyk is gyengbb. Annak rdekben, hogy otthon egszsges
alvsi szoksokat alaktsunk ki magunknak s partnernknek, meg kell tanulnunk, hogy milyen mdon
segthetjk el az alvsunkat, s hogyan kerlhetjk el az alvsunkat zavar tnyezket. A szlknek
szintn meg kell ismernik az egszsges alvsi szoksokat, s ezekre gyermekeit is meg kell
tantaniuk. A javul alvsi szoksok hamar reztetni fogjk jtkony hatsukat a napi munkahelyi
teljestkpessgen is. A betegek a legtbbet azokbl a tancsokbl profillhatnak, amelyeket
kzvetlenl, napi lettevkenysgk sorn alkalmazni tudnak. A helyes alvshiginirl, a
megszaktsmentes, nyugodt alvst elsegt letmdrl nyert ismereteket a napi letnkben
alkalmazni kell. Az polnak ismernie kell a beteg rutin napi letvitelt s az alvsterpia irnti
ignyeit ahhoz, hogy hatsos mdszert tallhasson. A lefekvs krli tevkenysgre tett
javaslatainknak meg kell nyernie a beteg tetszst is.
A krnyezet alaktsa: Mindenki kellemes hmrsklet, csndes, jl szellz alvhelyisgre vgyik,
amelyben knyelmes gy s megfelel vilgts van. A gyermekek s a felnttek hlszoba-
hmrsklet irnti ignyei vltozak. Sokan takar nlkl szeretnek aludni. Ms felnttek viszont mg
kln takart is ignyelnek. Sok idsebb egyn zokniban alszik. Hogy a lehet legminimlisabbra
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
49
cskkentsk a zavar zajokat, a hlszoba legyen olyan csendes, amilyen csak lehet. A zajok s egyb
krnyezeti tnyezk kimerltsget okoznak. A krhzban az pol klnbz mdon cskkentheti a
zajokat. Az gy s a matrac adjon a testnek megfelel tmasztkot s szolid alapokat. A matrac al
helyezhetnk keresztmerevt deszkkat, hogy fokozzuk az altmasztst.
Az gy elhelyezse a hlszobban sok ember szmra fontos tnyez. A zavartsgra vagy leessre
hajlamos egyneket gyakran ellenrizzk alvs kzben. Megelzhetjk a baleseteket azzal, ha az gy
oldalrcsait felhzzuk. A zavart vagy dezorientlt beteg llapota azonban csak tovbb romolhat, ha
jjel arra bred, hogy a felhzott rcsokkal be van szortva az gyba. Ilyenkor nagyobb biztonsgban
lehet leeresztett oldalrcsokkal. Sok gy fel van szerelve olyan jelzkszlkekkel, amely megszlal,
ha a beteg kiszll az gybl. Helyezznk a beteg keze gybe hvcsengt, hogy szksg esetn
knnyen hvhasson segtsget. Vltoz, hogy egyes emberek jszaka mennyi vilgossgot ignyelnek.
A fny azonban ne vetdjn kzvetlenl a szemkbe. Idsebb emberek is jobban alszanak lecsavart
lmpafnynl. Ilyenkor kevsb zavarodnak meg, vagy kisebb az eslye annak, hogy a Wc-be menet
elesnek. Ha az utcai fnyek beszrdnek az ablakon keresztl, vagy a beteg nappal alszik, sokat segt,
ha a rolt vagy a rednyt lehzzuk, ill. a stttfggnyt behzzuk. A tbbgyas szobkban hzzuk el
a betegeket elvlaszt fggnyt. A fnyeket jszakra lltsuk alacsonyabb fokozatra.
A knyelem elmozdtsa: A betegek csak akkor alszanak el knnyen, ha knyelmesen
elhelyezkedhetnek s relaxlhatnak. A legkisebb irritl tnyez is bren tarthatja az embert.
A gyerekek s felnttek viseljenek knny, b hlinget vagy pizsamt s sima, szraz lepedn
fekdjenek. Az pol tvoltson el minden nedves trgyat, gyrtt lepedt vagy olyan felszerelst,
amelyre a beteg rfekdhet. A beteg komfortrzete fokozhat azzal, ha lefekvs eltt megfrdetjk,
fogat mos s megtiszttja mfogsort. Biztostsuk az gyhoz kttt betegnek is, hogy legalbb az arct
s a kezt megmoshassa. Az otthon polt beteg, akit hltrsa zavar lmban, aludjon tmenetileg egy
msik szobban. Ha alvszavarokat fjdalmakat okoz betegsg vlt ki, az pol gondoskodjon arrl,
hogy a beteg fl rval lefekvse eltt kapjon fjdalomcsillaptt.
A fjdalmas terletre helyezett szraz vagy nedves meleg borogats cskkentheti a gyulladst s az
izomgrcst, s elsegti a beteg relaxcijt is. A beteg megfelel testhelyzete szintn cskkenti a
fjdalmas testrsz feszlst. A ht enyhe drzslse cskkenti a fjdalmat s s az izomfeszltsget.
A beteg fjdalmt cskkent beavatkozsok elsegthetik nyugodt alvst is.
A pihens s az alvs biztostsa: A krhzakban vagy gondozintzetekben igen nehz a beteg
megfelel nyugalmt s lmt biztostani. Meg kell azonban mindent tenni annak rdekben, hogy az
polsi feladatokat gy tervezzk meg, hogy az a legkisebb mrtkben zavarja a beteg nyugalmt. A
kezelseket, vizsglatokat s rutin beavatkozsokat gy kell idzteni, hogy azt akkor vgezzk,
amikor a beteg bren van. Ha pl. a beteg fizikailag kielgt llapotban van, az polnak nem kell
rendszeresen ellenriznie a vitlis jeleket.
Ha nincs szksg lland terpis vrszint fenntartsra, a gygyszereket lehetleg csak nappal adjuk
be. Ha a beteg llapota lland ellenrzst ignyel, lehetleg egyszerre tbb beavatkozst vgezznk
el, hogy ezzel is tbb pihenst biztostsunk betegnknek. Ha az pol a beteget vagy valamelyik
mszert ellenrzi, gyzdjn meg arrl, hogy az gyhoz vagy a mszerhez vezet ton nincs
valamilyen akadlyoz trgy (szk, asztal), amelynek vletlenl nekitkzhet s zajt kelthet.
Lehetleg cskkentsk minimlisra a ltogatk szmt. Br a beteg j kzrzethez fontosak a
ltogatk is, de a tlsgosan hosszra nylt ltogatsok megzavarjk a beteg kell nyugalmt. Intenzv
osztlyokon az polk mszerekkel ellenrzik a beteg llapott. Hogy meggyzdjnk arrl, hogy a
kszlk pontos, elszr a vrnyomst mrjk meg hagyomnyos mdszerrel is. Ezt kveten mr
elegend a monitoron ellenrizni a vitlis jeleket, s nem kell a beteget felbreszteni. Otthon sokat
segthet, ha a beteget arra sztnzzk, hogy napkzben rizze meg fizikai aktivitst, s gy jjel
lnyegesen jobban fog tudni aludni. A fokozott nappali munkavgzs cskkenti az elalvsi
problmkat is. Idsebb egynek gyakran szunyklnak napkzben. Javasoljk, hogy idsebb egynek
a fizikai ernltk megrzse rdekben dlutn pihenjenek. Fontos, hogy mindennap ugyanabban az
idben pihenjenek le, hogy ez szoksukk vlhasson.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
50
Az lettani zavarok lekzdse: Az pol segthet betegnek abban, hogy kontrolllja a betegsggel
jr, az lmait megzavar kellemetlen lettani tneteket. Pldul a lgzsi nehzsgekben szenved
betegek kt prnval a htuk mgtt, flig l helyzetben aludjanak az gyban. Az ilyen betegek
htradnthet tmlj szkben is aludhatnak, hogy ezzel is segtsk a lgzsket. A hiatusherniban
szenved betegnek gyomorgse lehet tkezs utn, a gyomorbl regurgitl telek hatsra. A
nyugodt alvst gy biztosthatjuk, ha a beteg lefekvs eltt jval korbban fogyasztja el vacsorjt.
Ha a betegnek fjdalma vagy krnikusan visszatr kellemetlen panaszai vannak, nem fog tudni
elaludni. A tneteket, enyht gygyszereket, fjdalomcsillaptkat vagy hnyscskkent szert olyan
idpontban kell beadni, hogy a maximlis hatsuk ppen a lefekvs idejre alakuljon ki. jjel is
gondoskodhatunk megfelel fjdalomcsillaptsrl lassan felszabadul morphin ksztmnyekkel
(controlled release morphine). Gyakran a flelem, a nyugtalansg vagy a klvilgi, figyelmet elterel
ingerek hinya miatt a beteg fjdalmai jjel slyosbodnak. Az pol fordtson idt arra, hogy a
betegekkel lefekvs eltt elbeszlget s flelmeit eloszlatja.
Az alvshigins tancsads jelentsge
Az alvshigins edukcinak az albbi terleteket szksges rintenie:
- az alvsra vonatkoz alapvet informcik (egynileg nagyon vltoz alvsmennyisg, az alvs
minsgnek jelentsge)
- letmd-tancsads (rendszeres letmd, nappali szunykls kerlse, megfelel mozgsi s
tkezsi szoksok kialaktsa, egyes lvezeti szerek hasznlata).
- megfelel alvsi krnyezet s szoksok kialaktsa (alvsi szoksok, ritulk felptse, az alvsi
helyzet csak alvsra val hasznlata, megfelel alvsi krnyezet megteremtse).
- az alvsi helyzet kezelsre vonatkoz tancsok (mikor fekdjn le, mit tegyen, ha nem alszik el
stb.)
rtkels
Minden egyes egynnek eltr mennyisg alvsra s pihensre van szksge. Ezrt a beteg pihenst
s alvst elsegt kezelseket egynileg kell megtervezni. Az rtkelsben a legjobb forrs maga a
beteg, akit az pol megkrdez arrl, hogy az alvsnak minsge javult-e, vagy az alvs
megjavtsval sikerlt-e egyb egszsggyi problmjt megoldanunk. Az polnak el kell dntenie,
hogy a kialaktott kezelsi terv hatsos volt-e s a kitztt clokat sikerlt-e betegnknek elrni vagy
sem. Ha a clokat sikerlt elrni, akkor az polsi tervet megoldottnak kell tekintennk. Ha a clokat
nem rtk el, az polnak fell kell vizsglni az polsi beavatkozsokat s az polsi diagnzisokat
is. Az rtkels sorn az polnak tisztban kell lennie a prioritsokkal is. A beteg testi llapota
megvltozhatott s ez olyan kezelst ignyelhet, amely akadlyozhatja az alvst. Ilyen helyzetben az
polnak gy kell vltoztatnia a terveken, hogy biztostson betege szmra megfelel pihenst is. Az
pol nem sokkal az j kezels megkezdse utn rtkelje a bevezetett polsi vltoztatsokra adott
reakcikat.(pl. figyelje meg, hogyan alszik el a beteg akkor, ha cskkenti a betegszobban a zajokat,
vagy elsttti a szobt stb.) Tbb htre van szksg ahhoz, hogy eldnthessk, a beteg alvsa valban
javult-e vagy sem.
Az rtkelshez a beteg s hltrsa nagyon sok hasznos informcit adhat. Az polnak minden
egyes kitztt cl megvalstst kln-kln kell rtkelnie. Az sszegyjttt informciknak
tkrznik kell az egyes clkitzsek megvalstsnak helyzett.
Cl: a beteg egy hnapon bell megfelel idt tltsn alvssal.
Eredmny: A beteg megelgedssel szmol be arrl, hogy eleget tud aludni.
rtkels: Az pol megkri a beteget, hogy az 1-tl 10-ig terjed skln tntesse fel, hogy mennyire
elgedett a vltozsokkal.
Eredmny: A beteg viselkedse bersgre s tettrekszsgre utal.
rtkels: Az pol a rendszeresen az ambulns rendelsre ltogat beteg magatartst megfigyeli,
vagy figyeli a krhzba felvett beteg magatarts-vltozst.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
51
Cl: A beteg alaktson ki szilrd alvsi rendet kt ht leforgsa alatt.
Eredmny: A beteg lefekvs utn 30 percen bell elalszik.
rtkels: Az pol megkrdezi a beteg szobatrst, mikor tudott a beteg elaludni, vagy az pol a
lefekvs utn 30 perccel szemlyesen ellenrzi, hogy alszik-e a beteg.
Eredmny: A beteg nem szmol be jszakai felbredsekrl.
rtkels: Az pol reggel megkrdezi a betegt, hogy felbredt-e jszaka.
Eredmny: A beteg kell ideig kpes aludni.
rtkels: Az pol megkri betegt, hogy reggel szmoljon be arrl, hogy sszesen hny rt volt
kpes aludni.
10. Alvsi problmk
A narcolepsia
A narcolepsia gygythatatlan, krnikus betegsg. A REM alvst s az alvsi s brenlti llapotot
regull mechanizmusok mkdsi zavara jellemzi. Nappal a betegek igen ers lmossgrl
panaszkodnak. Ilyenkor hirtelen tr rjuk az lmossg, s gyorsan el is alszanak, mg olyankor is,
amikor valakivel ppen trsalognak. REM alvsba kerlhetnek mr az elalvst kvet 15. percben.
Ilyen rohamok naponta ktszer, de akr hatszor is elfordulhatnak. Egy-egy roham kb. 30 percig tart.
A cataplecia a narcolepsia egyik tnete. Klnbz ers emocionlis hatsok, pl. harag, szomorsg
vagy nevets hatsra rvid ideig tart, hirtelen fellp izomtnus-cskkens kvetkezik be, emiatt a
beteg sszeesik, vagy elesik. A narcolepsiban szenvedknek kzvetlenl elalvs eltt gyakran vannak
hallucinciik. Sokszor nem tudnak klnbsget tenni lmaik s a valsg kztt. A krkp egy msik
jellemz tnete az alvsi paralysis. A betegek kzvetlenl elalvsuk vagy bredsk eltt gy rzik,
hogy nem kpesek mozogni vagy beszlni.
Vizsglatok szerint a narcolepsia genetikai tnyezkre vezethet vissza. A narcolepsis legnagyobb
problmja, hogy hirtelen elaludhat a legklnsebb helyzetekben. A rohamok a legvratlanabb
ingerszegny helyzetekben, pl. televzi nzse vagy vezets kzben trhetnek r a betegre. A
narcolepsis betegeket gyakran rik kzlekedsi balesetek is. Ha a beteg s csaldja nincs tisztban a
betegsg termszetvel, nagyon knnyen egyszeren lustasggal, az aktivits s a
kezdemnyezkpessg hinyval vagy ittassggal tveszthetik ssze a krkpet. A narcolepsisnak
gyakran vannak az emberi, a csaldi vagy a hzastrsi kapcsolatokat, a munkateljestmnyt, a tanulst
megzavar pszicholgiai problmi. Kombinlt gygyszeres kezels javthat a nacolepsia klinikai
tnetein. A 20 percnl nem hosszabb ideig tart, napkzben beiktatott pihensek s szunyklsok
szintn cskkenthetik az alvsi rohamok szmt. A narcolepsis lmossgrzett fokoz tnyezket,
pl. az alkoholfogyasztst vagy a kimert munkt kerlni kell.
A tarts alvshiny
Br a tarts alvsmegvons nem valdi betegsg, mgis nagyon sok pciens szenved ebben. Cskken
az alvs mennyisge, romlik a minsge s a tartalma. Ha az alvs folyamata megszakad, vagy
rszletekben alszunk, az alvs stdiumainak normlis egymsutnisga megvltozik, s az alvsi
ciklusok nem fejezdnek be. Idvel krnikus, kumulatv alvshiny alakul ki olyan egynekben is,
akik megfelel ideig alszanak. Az lmatlansgban szenved pciensek krben igen knnyen
kialakulhat tarts alvsmegvons. Ilyen llapot gyakran fejldik ki olyanokon, akik otthonukban
slyos beteg hozztartozikat gondozzk. A gondoz slyos alvshinyban szenvedhet azrt, mert a
napi rendszeres letritmust hossz idn keresztl knytelen megvltoztatni. A tarts
alvsmegvonsban szenvedk klinikai tnetei egynileg igen vltozak. A betegnek lehetnek
idegrendszeri tnetei: kzremegs, cskkent reflexek, megnyjtott reakciid, cskkent memria,
bizonytalan dntsi s mrlegelsi kpessg. A tovbbi lettani vltozsok kztt emlthetk a
cskkent testhmrsklet, a cardiorespiratoricus rendszer funkcijnak cskkense, enyhe hormonlis
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
52
vltozsok, a szemmozgs s az izomrendszer koordincizavara. A pszicholgiai zavarok kztt
emlthetk a cskkent motivci, kimerltsg, aluszkonysg, hiperaktivits s nyugtalansg. A
tnetek slyossga gyakran a krnikus alvshiny foknak a tkre. Az okok kztt emlthetk:
klnbz betegsgek, alvszavarok, emocionlis stresszhelyzetek, regeds, gygyszerszeds,
krnyezeti zavarok s az alvsi szoksok megvltozsa.
11. Normlis alvsi rend
Az polnak meg kell ismernie a beteg normlis alvsi szoksait ahhoz, hogy legyen sszehasonltsi
alapja a jelenlegi alvs rtkelshez.
Az alvsi rend megismerse rdekben az pol a kvetkez krdseket tegye fel:
- ltalban milyen idben fekszik le?
- Milyen gyorsan szokott elaludni?
- ltalban jszaknknt hny rt alszik?
- ltalban jszaka hnyszor bred fel?
- ltalban reggel hny rakor szokott felbredni?
- Felbreds utn azonnal felkel, vagy mg fekve marad az gyban?
Felmrs alapjn a kapott eredmnyeket sszehasonltjuk a beteg letkornak megfelel
tlagrtkekkel. Elszr a jl krlhatrolhat alvszavarokat (pl: insomnia) kell kiszrni. Azt is
figyelembe kell azonban venni, hogy a krhzban fekv betegnek betegsgbl fakadan ltalban
tbb alvsra van szksge, mint az egszsges embernek.
Elfordulhat azonban az is, hogy ppen a betegsge miatt kevesebb ert fejt ki a beteg, s ezrt nem
ignyel annyi alvst, mint az egszsges ember. Ezek a vltozsok megzavarhatjk az alvsi
szoksokat, s ksbb slyosabb problmkhoz vezethetnek.
12. Zaj lekzdsnek techniki a krhzban
Cskkentse az pol a zajt. gy szervezze meg az eljrsok elvgzst, hogy az alvs idejre minl
kevesebb zavar esemny essk (pl. amikor a beteget gygyszer bevtele vgett fel kell bresztenie,
mrje meg a vitlis jeleit s alkalmazza a kezels tbbi elemt is. Ha a beteg alvst nagyon
megzavarja, hogy jjel fel kell kelnie vizels cljbl, javasolja neki, hogy a kora esti rkban
korltozza folyadkbevitelt s kzvetlenl lefekvs eltt rtse ki a hlyagjt. A beteggel egytt
dolgozzon ki a nappali rkra tevkenysgi menetrendet (sta, fizikoterpia). Korltozza a nappali
alvsok szmt s tartamt, ha a beteg tlzsba viszi a nappali alvst (pl. egy rnl tbbet alszik).
Tudja meg a betegtl, a csaldtl vagy a szlktl a lefekvs rendjt-idpont, tisztlkods, szoksok,
(olvass, jtkszer)- s a krhzban a lehetsgekhez kpest tartsa be. Korltozza a koffeintartalm
italok fogyasztst. Gyermek esetn: Magyarzza el a gyermeknek, mi az jszaka (csillagok, hold),
Beszlje meg vele, hogy egyesek dolgoznak jjel (pol, gyri munks), Mutasson r arra, milyen ms
nekik, ha jn az jszaka, mint azoknak, akik jjel nem dolgoznak. Ha lidrces lmot, biztassa arra,
hogy mondja el, amennyire csak tudja.
Nyugtassa meg a gyermeket, hogy ez csak lom volt, mg ha valsgnak ltszik is. rulja el a
gyermeknek, hogy is szokott lmodni. Hagyjon gve gyenge fny lmpt, vagy adjon zseblmpt a
gyermeknek, hogy uralkodhasson a sttsgen. Nyugtassa meg a gyermeket, hogy egsz jjel a
kzelben lesz. Magyarzza el az rintett egynnek s a csaldnak az alvszavarok okait s a megolds
mdjait.
13. NANDA szerinti polsi diagnzisok, clok, tevkenysg megtervezse, eredmnyessgi
kritriumok
Az alvsrend zavara: Az egyn pihensrendjben olyan mennyisgi vagy minsgi vltozst tapasztal,
amely megromlott kzrzetet okoz s zavarja kvnatos letvitelt.
Meghatroz jellegzetessgek felnttek esetn, ktelez vonsok: Nehezen alszik el, vagy alussza t
az jszakt.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
53
Nem ktelez vonsok: bredskor vagy napkzben fradt. Napkzben el-elbbiskol. Izgatott.
Hangulata vltozkony.
Meghatroz jellegzetessgek gyermekkorban: Gyermekkorban az alvszavar gyakran flelem,
bevizels vagy az alvssal kapcsolatos szablyok kvetkezetlen szli kezelse (pl. esti fennmarads)
kapcsn alakul ki. Nem hajland lefekdni. jjel gyakran bred fel. Szlei gyban akar aludni.
Kapcsold tnyezk: Az let szmtalan tnyezje okozhat zavart az alvsrendben.
Gyakori okok, krlettani tnyezk miatt: Gyakori felbreds a kvetkez okok miatt: rossz
oxignellts, angina pectoris, perifris rszklet, kros vizelet vagy szkletrts, hasmens,
szkrekeds, inkontinencia.
Gyakori okok, kros anyagcsere miatt: Hyperthyreosis, gyomorfekly, mjbetegsgek
Kezelssel kapcsolatos tnyezk: Nehzsg a megszokott testhelyzet elfoglalsban (gipszkts,
hzs, fjdalom, intravns kezels). Tlzsba vitt nappali alvs gygyszerek mellkhatsaknt
(szorongsoldk, nyugatk, antidepresszvumok, vrnyomscskkentk, amphetaminok, szteroidok,
altatk, monoaminooxidz-bntk, barbiturtok).
Helyzeti (szemlyes, krnyezeti) tnyezk: Tlzott aktivits (bipolris elmezavar mnis szaka,
pnikig fokozd szorongs, figyelemhinyos tneteggyttes, tlzsba vitt nappali alvs, tl kevs
tevkenysg napkzben, depressio, fjdalom, szorongs, terhessggel kapcsolatos knyelmetlensgek).
letmdbeli vltozsok (foglalkozs, rzelmi let, szocilis helyzet, szexulis szoksok, pnzgyek)
Krnyezeti vltozsok: Krhzba kerls (zaj, kellemetlen szobatrs, flelem), utazs, a napszaki
ritmus megvltozsa, flelem
letkori tnyezk: Gyermekkor (flelem a sttben), felntt n (hormonlis vltozsok pl.
praemenopausa)
Az eredmnyessg kritriumai: Az egyn a kvetkezkre vlik kpess: Rjn arra, milyen tnyezk
neheztik meg, vagy akadlyozzk alvst, kiderti, milyen mdszer segti el elalvst, arrl szmol
be, hogy pihense s tevkenykedse kztt helyes egyensly alakul ki.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
54
Vizulis analg skla
Az egyik legmegbzhatbb mdszer az alvs szubjektv rtkelsben a Vizulis analg skla
hasznlata. Az pol egy 100 mm hossz egyenes vonalat hz. A vonal egyik vge a legjobban
taludt jszakt reprezentlja, a msik vgpont a legrosszabb jszaknak felel meg. A kett kztti
terlet jelenti az tlagos jszakai alvst. Megkri a beteget, hogy helyezzen a vzszintes vonalra egy
fggleges vonalat arra a pontra, amelyik megtlse szerint megfelel az elmlt jszakai alvsa
minsgnek.
Krdv az alvsrl
Otthon mit csinl lefekvs eltt, hogy elsegtse elalvst?
Egyes megllaptsok els rnzsre hasonlnak tnnek, de valjban mindegyik klnbz, s
mindet kln kell rtkelni.
A. gy vlem, hogy alvsommal kapcsolatban vannak problmim
a, a krhzban,
b, otthon.
B. Otthon tbbet alszom, mint a krhzban.
C. Ha a krhzban felbredek, fradtnak s mogorvnak rzem magam.
D. ltalban a krhzban 30 percnl is tbbre van szksgem, hogy elaludjak.
E. Mita a krhzban vagyok, jjel gyakran felbredek.
F. Ha a krhzban jjel felbredek, 30 percnl is hosszabb idbe kerl, mire jra el tudok aludni.
G. Zavar, hogy most ms idben kell lefekdnm, mint azt otthon megszoktam.
H. Zavar, hogy minden reggel ms idpontban kell felkelnem, mint amit otthon megszoktam.
I. A krhzi szemlyzet gyakran felbreszt lmombl.
J. jjel kezelsek miatt felkeltenek.
K. Napkzben alig van lehetsgem pihensre.
L. jjel gyakran felbresztenek a zajok.
M. jjel felbreszt a vilgts.
N. A krhzi matrac nagyon knyelmetlen, s nem tudok aludni.
O. A krhzi prna zavar a nyugodt alvsban.
P. A szobatrsam miatt nem tudok nyugodtan aludni.
Q. Nagyon melegben kell aludnom.
R. Az jszakai fjdalmaim miatt nem tudok aludni.
S. A szedett gygyszerek miatt nem tudok aludni.
T. A betegsgem miatt nem tudok jjel aludni.

1. Kvt, tet, colt vagy kakat szoktam inni napkzben.
2. Kvt, tet, colt vagy kakat szoktam inni lefekvs eltt.
3. Napkzben fizikai gyakorlatokat vgeztem.
4. Lefekvs eltt fizikai gyakorlatokat vgeztem.
5. Napkzben dohnyzom.
6. Lefekvs eltt dohnyzom.
7. Napkzben kellemetlen beszlgetsem volt.
8. Lefekvs eltt kellemetlen beszlgetsem volt.
9. Napkzben rossz gondolataim voltak.
10. Lefekvs eltt rossz gondolataim voltak.
11. Lefekvs utn vgiggondolom, mi trtnt a nap folyamn s terveket ksztek a kvetkez napra.
12. Napkzben olvasok.
13. Lefekvs eltt olvasok.
14. Lefekvs eltt eszem.
15. Napkzben tv-t nzek.
16. Lefekvs eltt tv-t nzek
17. Kellemes beszlgetsem volt napkzben.
18. Lefekvs eltt kellemes beszlgetsem volt.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
55
19. Napkzben tele voltam pozitv gondolatokkal.
20. Lefekvs eltt j gondolataim vannak.
21. Lefekvs eltt alkoholt fogyasztottam.
Az adhat vlaszok: soha, ritkn, nha, gyakran, nagyon gyakran.

A vzszintes vonalon a fggleges jelnek a vgponttl szmtott tvolsga millimterekben lemrhet,
s az alvs minsge gy szmszeren is kifejezhet. A mrst idnknt meg lehet ismtelni, s gy a
vltozsok nyomon kvethetk.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
56
polsi terv minta alvszavar esetn
Felmrs
Klinikai helyzet: Mr.Raines, a bal lbszr mlyvns thrombosissa miatt krhzban fekv 76 ves
beteg mozgs kzben a bal combjban fjdalmat rez. A beteg bal karjban krnikus vns kattert
ptettek be, amely csak tovbb fokozza a beteg diszkomfortrzst. A beteg elmondsa szerint
fjdalmai miatt csak nehezen kpes elaludni. Az elmlt kt jszaka sorn tbbszr felbredt a folyosi
zajok s a szobjba ltogat polszemlyzet miatt. Normlis krlmnyek kztt a 10 ra krl
fekszik le, de most jflig sem kpes elaludni. Kimerltnek rzi magt. Az pol is nyugtalannak
tallta beteget, aki nappal prbl pihenni, de nem sok sikerrel.
polsi diagnzis:
Az irritl krnyezeti hatsok s normlis alvsrend megvltozsa miatt kifejldtt alvszavar
(nehezen alszik el).
Tervezs:
Cl: A beteg 72 rn bell nyugodt alvs utn kipihentnek fogja magt rezni. A beteg helyes alvsi
szoksokat pt ki magban.
Vrhat eredmny: 48 rn bell a beteg megelgedssel szmol be alvsnak tartamrl. A beteg
lefekvse utn legksbb 30 percen bell elalszik. A beteg jszaknknt legfeljebb csak egy
alkalommal bred fel. A beteg legalbb 4-5 rs, zavartalan alvsrl szmol be.
Megvalsts:
Mozzanat:
1. Egy rval lefekvs eltt az pol fjdalomcsillaptt ad a lbfjs ellen. (este 9 ra)
2. Lefekvs eltt fl rval adjunk a betegnek egy pohr tejet.(este 9-30)
3. Az pol ellenrzi a vns kanl llapott s tjrhatsgt lefekvs eltt.
4. a betegszobban s azon kvl cskkentse minimlisra a zajokat. Csukja be a szoba ajtajt, vatosan
hzzuk le a WC-t, ne beszlgessenek hangosan a szoba krnykn.
Magyarzat:
A fjdalomcsillapt cscshatsa addigra alakul ki, amire a beteg lefekszik.
A tej L-triptofnt tartalmaz. Ez a termszetes aminosav elsegti az alvst.
A megfelel idben vgzett ellenrzssel elkerlhetjk, hogy a beteget lmbl keljen felzavarni. A
rutin krhzi gyakorlat igen ers httrzajjal jr egytt. Csukott ajtkkal a zaj 6-18 decibellel cskken.
A krhzi zajok jak s idegenek a beteg szmra s ezrt nagy valsznsggel felbred ezekre.
rtkels:
Krjk meg a beteget, hogy a vizulis analg skln (VAS) fejezze ki megelgedettsgt. Krjk meg
a beteget, hogy jelentse, hnyszor bredt fel jszaknknt s mennyi ideig aludt. Ha felbredt,
figyeljk meg betegnk viselkedst s arckifejezst. A beteg elmagyarzza, hogy a betegsgek
milyen mdon hatnak az alvsra.
polsi terv
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
57
Meghatroz
jellegzetessgek
polsi
diagnzis
Cl Tevkenysg Vrhat
eredmnyek
rtkelsi
kritriumok
Ktelez
vonsok
Az irritl
krnyezeti
hatsok s
normlis
alvsrend
megvltozsa
miatt
kifejldtt
alvszavar
(nehezen
alszik el).

A beteg 72
rn bell
nyugodt
alvs utn
kipihentnek
fogja
magt
rezni.

Lsd lejjebb!
(Megvalsts)
48 rn bell a
beteg
megelgedssel
szmol be
alvsnak
tartamrl. A
beteg lefekvse
utn legksbb 30
percen bell
elalszik.
A beteg
jszaknknt
legfeljebb csak
egy alkalommal
bred fel. A beteg
legalbb 4-5 rs,
zavartalan
alvsrl szmol
be.

Megvalsts:
Mozzanat:
1. Egy rval
lefekvs eltt az
pol
fjdalomcsillaptt
ad a lbfjs ellen.
(este 9 ra)
2. Lefekvs eltt
fl rval adjunk a
betegnek egy
pohr tejet.(este 9-
30)
3. Az pol
ellenrzi a vns
kanl llapott s
tjrhatsgt
lefekvs eltt.
4. a
betegszobban s
azon kvl
cskkentse
minimlisra a
zajokat. Csukja be
a szoba ajtajt,
vatosan hzzuk
Krjk meg a
beteget, hogy a
vizulis analg
skln (VAS)
fejezze ki
megelgedettsgt.
Krjk meg a
beteget, hogy
jelentse, hnyszor
bredt fel
jszaknknt s
mennyi ideig
aludt.
Ha felbredt,
figyeljk meg
betegnk
viselkedst s
arckifejezst.

A beteg
elmagyarzza,
hogy a betegsgek
milyen mdon
hatnak az alvsra.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
58
le a WC-t, ne
beszlgessenek
hangosan a szoba
krnykn.

Magyarzat:
A
fjdalomcsillapt
cscshatsa
addigra alakul ki,
amire a beteg
lefekszik.
A tej L-triptofnt
tartalmaz. Ez a
termszetes
aminosav elsegti
az alvst.
A megfeleli
dben idben
vgzett
ellenrzssel
elkerlhetjk,
hogy a beteget
lmbl keljen
felzavarni. A rutin
krhzi gyakorlat
igen ers
httrzajjal jr
egytt. Csukott
ajtkkal a zaj 6-18
decibellel
cskken. A
krhzi zajok jak
s idegenek a
beteg szmra s
ezrt nagy
valsznsggel
felbred ezekre.


Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
59
Mozgsszksglet

Minden ember alapvet ignye a mozgs, mely letfenntartsa s szksgleteinek kielgtse
szempontjbl nlklzhetetlen. A normlis fizikai mozgskpessghez szksges az ideg-, izom s
csontrendszer psge s mkdkpessge

Felmrs
A betegek elltsa sorn klnbz mozgskpessg, mozgskultrj beteget kell polni,
kzttk olyanokat is, akik betegsgk kvetkeztben mozgsukban valamilyen szinten korltozott
vltak. Az anamnzis felvtelekor s az pols sorn tbbszr is szksges felmrni a beteg nellt
kpessgt. A mozgsfunkcik kivitelezsben milyen mrtkben tud megfelelni nllan,
tmasznyjtssal, vagy teljes elltst ignyel. Az ids, slyos beteg emberek elltsakor rszletesebb
nelltkpessg-felmrst clszer vgezni, rszletezve a mozgsfunkcikat helyzetvltoztats,
lpcsn jrs, helyvltoztats kategrik szerint. A mrtk meghatrozst is bvthetjk: nllan,
segdeszkzzel, szemlyi segtsggel, nelltsra kptelen. Ilyenkor a segdeszkzk pontos
hasznlatt is feljegyezzk.

A mozgs szksglett befolysol tnyez:
a beteg letkora, neme,
a betegsg eltti mozgsszksglete,
foglalkozsbl ered mozgsszksglet (lmunka, fizikai munka),
letmdja,
egszsgi llapot szintje,
a betegsge,
az alkalmazott terpia,
a beteg fiziklis, intellektulis, emocionlis s anyagi krlmnyei.

A felmrs sorn az pol megllaptja:
milyen a beteg llkpessge, ereje, fjdalma, koordincija s egyenslya jrs kzben,
kpes-e a napi tevkenysgek elltsra.

polsi terv ksztse az albbi minta alapjn immobilits esetn:
polsi diagnzis: srls kockzata beszklt mozgsfunkcik miatt.
polsi clkitzs: a beteget ne rje srls, a beteg megtanulja a mozgst segt eszkzk
hasznlatt.
polsi beavatkozsok: hely- s helyzetvltoztats alkalmval fokozott felgyelet biztostsa az
nellt kpessg figyelembevtelvel, polsi segdeszkzk biztostsa s hasznlatuk megtantsa.
Vrhat eredmny: a beteget nem ri srls, alapvet szksgleteit segtsggel elltja, a
segdeszkzket helyesen s biztonsggal hasznlja.
Kivitelezs:
A beteg mozgatsakor a biztonsgos kivitelezs rdekben a kvetkez szempontokat vegye
figyelembe:
A beteg mozgatsa vagy szlltsa eltt mrje fel vagy tjkozdjon a beteg llapotrl, nellt
kpessgrl.
Szksg szerint mozgatshoz, szlltshoz krje a gygytornsz tancst.
A mozgats mindig kmletes, de hatrozott fogssal trtnjen, hogy a beteg biztonsgban rezze
magt.
A beteg emelsekor a biztosabb egyensly s a nagyobb erkifejts rdekben terpeszllsban, vagy
tmadllsban lljon.
A hta legyen knyelmesen s egyenes tartsban.
Hajltsa lbait trdben.
Mrje fel sajt erejt, s szksg esetn vegyen ignybe segtsget.
Helyzetvltoztatskor mindig tegye rendbe a beteg gyt is.
Szksg esetn hasznlja a betegemel szerkezetet, mozgst segt eszkzket.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
60
A mobilizlst segt eszkzk a csszlapok, tartvek, fordtkorongok. A csszlapokat
elssorban az gybl szkbe trtn kiltets s visszaltets sorn alkalmazzuk. A tartveket az
gyon belli mozgatsnl, fekv beteg felemelsnl, fellltsnl hasznlhatjuk. A betegemel,
frdetgy, frdetszk, elektromos kdliftek segtik az polt a beteg mozgatsban, polsban.

A beteg mobilizlsakor a kvetkez szempontok szerint jrjon el:
a beteg mobilizlst orvosi rendels szerint kezdje el, s szksg szerint krje a
gygytornsz segtsgt,
az poln nllan ne engedlyezzen mozgst,
a mobilizls mindig fokozatos s folyamatos legyen,
mozgatskor figyelje meg a beteg ltalnos llapott, arcsznt, pulzust.

Segtsgnyjts jrskor:
Egy vagy kt szemly szksges a beteg biztonsgos jrsnak kivitelezsben.
Fontos, hogy a beteg cipje a talpat jl tmassza, ne cssszon.
A krnyezetben lv akadlyokat (szk, asztal, polsi eszkzk) a beteg tjbl el kell tvoltani,
s pihenhelyeket clszer biztostani (karosszk) arra az esetre, ha a beteg szdl, s nem tudja
folytatni a jrst.
Megbeszljk a beteggel, mirt szksges a sta, mennyi ideig fog tartani, milyen tvolsgot
terveznk, s milyen segdeszkzket fogunk hasznlni, a betegtl milyen segtsget, egyttmkdst
vrunk.
A beteget kiltetjk az gy szlre, majd egy-kt percet engedjk pihenni, mieltt felllna. Fellls
utn szintn vrunk egy-kt percet, mieltt elindulnnk. Nagyon fontos, hogy a jrs megkezdse eltt
a beteg egyenslyban legyen, ha szdlne, ltessk vissza az gyra. Az pol mindkt kezt tegye a
beteg derekra, hogy a beteg slypontja kzpen maradjon. Ha a beteg bizonytalann vlna, ltessk
le az elksztett karosszkbe. A sta kzben krjnk segtsget, aki a beteg gyt szksg szerint
thzza, vagy megigaztja oly mdon, hogy a prnkat felrzza, a lepedt rncmentesen kihzza, s a
takart felhajtja. Ksrjk vissza a beteget az gyhoz, ltessk le, s miutn pihent, fektessk az gyba.
Jrshoz hasznlhat segdeszkzk: fix s sszecsukhat hrom-, illetve ngykerek jrkeret, s
hagyomnyos kerk nlkli, fmcsbl kszlt, knny, llthat magassg, ngy ponton stabil
lbbal, krlbell derkmagassg jrkeret, egy s tbb ponton tmaszkod tmbotok, hnalj- s
knykmank.

Fekvsi mdok

Aktv htfekvs: lettani testhelyzet. A fej a prnn kiss elrehajlik, az als vgtag trdben, a fels
knykben behajltott, az izomzat kiss elernyed.
Passzv htfekvs: slyos llapot, magatehetetlen beteg testhelyzete, aki bespped az gyba,
vgtagjai nyjtott helyzetben vannak.
Aktv oldalfekvs: lettani testhelyzet. A beteg als vgtagjait kiss felhzza, fels vgtagjait
knykben meghajltja, feje kiss elrehajlik. Felvltva fekszik egyik vagy msik oldaln. Ajnljuk a
betegnek, hogy egymson fekv trdei kz vkony prnt helyezzen.
Kros fekvsi mdok (knyszertartsok): ezek egy-egy betegsgre jellemz, fjdalmat jelz
tartsok.
A beteg gyban trtn mozgatst, elhelyezst segtik az egyszer prna, a testrszek
megtmasztshoz hasznlhat Gyopr prnacsald, trapzkorlt vagy kapaszkod, oldalkorlt,
gydeszka, antidecubitor leped s matrac. A beteg elhelyezsekor az polnak meg kell llaptania,
hogy a test mely pontjai vannak fokozottan kitve a nyomsnak.

A fektets, az orvos ltal elrt, az pol ltal elksztett, kivitelezett s irnytott fekvsi md.
Amennyiben a beteg llapota engedi, beszljk meg a fektets mdjt s annak okt, valamint
amenynyire lehetsges, vegyk figyelembe a beteg egyni krseit is.
A fektets mdjnak megfelelen helyezzk el a beteg krnyezetben elrhet tvolsgban azokat a
trgyakat, melyekre szksge lehet (pl. szvszllal elrhet folyadk, nvrhv).

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
61
Fektetsi mdok

Egyszer htfekvs: az operlt, lzas vagy legyenglt betegek esetben alkalmazzuk. A beteg fejt
az altats utn az altat orvos elrsai szerint helyezzk el.
Nyjtott htfekvs: prna nlkl vagy lapos prnn fekszik a beteg. gy fektetjk a kivrzett vagy
gerinccsapolson tesett betegeket.
Nyjtott htfekvs kemny gyon: a gerinc tehermentestst elsegt fektetsi md. Az gy
sodronyra deszkt helyeznk.
Hton fekvs az als vgtag megemelsvel: a hton fekv beteg lbt egy vagy kt prnval
felpolcoljuk. A prnval a combokat is megtmasztjuk, gy a kiss hajltott trd nem okoz kellemetlen,
feszt rzst. A hossz ideig tart htfekvs knyelmetlensgeit a medence s a derk al helyezett
puha prnval cskkenthetjk. A lbfejemel ideg bnulst megelzhetjk, ha a beteg talpt
lbtmasszal megtmasztjuk.
Oldalra fektets: a betegek prnkkal felmagastva vagy vzszintes helyzetben fekszenek az
oldalukon.
Magas oldalfekvs: flig l helyzetben, prnkkal felmagastva a nehzlgzsben szenved
betegek fektetsi mdja.
Dnttt oldalfekvs: az gy jobb vagy bal oldalt kiss megemeljk.
Vzszintes oldalfekvs: prnt helyeznk a fej s a nyak al. Helyezzk el a kart enyhn hajltott
helyzetben, a fell lv kart a vll szintjben lv prnval tmasszuk ki, az alul lv kar a matracon
tmaszkodik. A ht mg teljes hosszban sszehajtott prnt tegynk. A cspben flig hajltott lb
al az gyktl a lbfejig vkony prna kerljn. A tmaszkod lb talpa al rugalmas prnt vagy
homokzskot tegynk.
Flig l helyzet: a beteg trzst 4550 fokkal megemeljk, s a lecsszs megakadlyozsra
lbtmaszt hasznlunk.
l helyzet: a beteg als vgtagjai trdben s cspben hajltottak, s a trzzsel derkszget zrnak
be. Emeljk meg az gy feji vgt 4560 fokkal. Ha az gy nem mozgathat, akkor alkalmazzunk
httmaszt s prnkat. Hasznljuk prnt a kar s a kz altmasztsra. A combok s a bokk al
hasznljuk a GYOPR prnacsald megfelel prnjt, s helyezznk el lbtmaszt.
Hason fekv helyzet: a beteg feje, mellkasa s hasa al vkony, puha prnt helyeznk, lbszrai al
kprnt tesznk. Egyik karjt feje mellett behajltva, msikat a trzse mellett kinyjtva helyezzk el.
Csptjon vagy hton vgzett mttek utn alkalmazzuk.
Emelt lejtztets: az gy fejvgi rszt megemeljk. Tbbnyire ortopdiai osztlyon alkalmazzk.
Sllyesztett lejtztets: az gy lbvgi rszt emeljk meg. Ezekben az esetekben is alkalmazzuk a
knyelmi eszkzket a beteg testrszeinek megtmasztsra.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
62
Higins szksgletek

A megfelel testi higin az egyik felttele a kellemes kzrzetnek, a biztonsgnak s
knyelemrzetnek.
Az egszsges emberek ltalban kielgtik higins szksgleteiket, de szksgk lehet ismereteik
ptlsra, a helyes mdszerek alkalmazsnak megtanulsra.

A felmrs szempontjai
A higins gyakorlat mdszernek megvlasztsban klnsen fontos a beteg nellt
kpessgnek meghatrozsa, melyet befolysolnak egyes beavatkozsok, mttek, orvosi elrsok
(gynyugalom), fradtsg, gyengesg. Az pol ilyenkor mrje fel, milyen fok segtsgre van
szksge a betegnek.
Intim krlmnyek kztt beszlgetve tjkozdjon higins ismereteirl.
Megtekintssel s tapintssal vizsglja meg a br elvltozsait.
Krdezze meg a beteget szjhigins szoksairl.
Vizsglja meg a haj s a hajas fejbr llapott.
Tekintse meg a szem, a fl s az orr higins llapott, figyelje meg nincs-e rajtuk gyullads,
vladk vagy srls. Mrje fel, hogy a beteg tudja-e tiszttani s rendeltetsszeren hasznlni az
rzkszervi segdeszkzket (pl. szemveg, hallkszlk stb.).

polsi diagnzisok
Az pol gyjtse ssze azokat a jellegzetessgeket, amelyekre a helyes polsi diagnzisokat
alapthatja. Vegye figyelembe a beteg problmjt kivlt tnyezket is.

A tervezs sorn az albbi tnyezket vegye figyelembe:
a betegsg jellege (pl. brbetegsg, mtti seb stb.),
a beteg megjelense, poltsga,
a beteg anyagi helyzete,
higins ismeretek,
szocio-kulturlis klnbsgek,
egyni szoksok,
fizikai llapot,
nellt kpessg,
letkori sajtossgok (pl. csecsem, gyermek, ids beteg).

A beteg polsi tervbe ptse be a beteg egyni ignyeit, amennyiben azok megfelelek, s segtse
a beteget klnfle szolgltatsok (fodrsz, kozmetikus, manikr, pedikr) ignybevtelben.

Megvalsts
A higins szksgletek kielgtst az polcsoportnak meg kell szerveznie ahhoz, hogy minden
beteg napi komfortjt biztostani tudjk. Figyelembe kell venni a szablyozott napi munkarendet,
melyben pontos idejk van a viziteknek, mszaktadsoknak, tkezseknek, a beteg vizsglatra,
mttre trtn elksztsnek, mtteknek, vizsglatoknak s a klnbz terpis eljrsoknak.
Dnt tnyez, hogy egy pol hny beteget lt el munkaidejben. Milyen segtsgre szmthat ebben
a tevkenysgben, a hozztartozk, szlk, nkntes segtk, polsi asszisztens, segdpol rszrl.
Amennyiben lehetsges, szmon tartja a beteg szoksait s kvnsgait. Szem eltt kell tartani azt a
szablyos letritmust, melyet a higins tevkenysg, tpllkozs rendszeressge s a pihens szab
meg.
Ha a beteg szemlyi higinje nem megfelel, az pol ne tlje el a beteget, pldul azzal, hogy az
polsi anamnzisben az polatlan jelzt hasznlja. Helyettestse inkbb olyan meghatrozssal, hogy
a beteg segtsgre szorul. ptse be a beteg felvilgostst oktatsi tervbe.
Az pol legyen tisztban a beteg anyagi helyzetvel. Ne hozza zavarba azzal, hogy divatos,
klnleges eszkzket, testpolkat kr a higins gyakorlat sorn.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
63
A beteg fizikai llapota szerint vlassza ki a higins gyakorlat (frdets, szjhigin stb.)
kivitelezst. A segtsgnyjts mrtke attl is fgg, hogy milyen a beteg ltsa, mozgskpessge.
Az pol vegye figyelembe a beteg letkorbl, nzeteibl, kulturlis szoksaibl s szemlyes
emberi s csaldi rtkeibl fakad testpolsi szoksait. Ha ezek eltrnek az ltalnosan kvetend
helyes szoksoktl, mdszerektl, akkor a beteg ismereteit egsztse ki.

jszlttek, csecsemk frdetsnek tmakrt A gondozs alapjai modultanknyvben tallja meg.
Az ismeretek s a gyakorlat elsajttsn tl poli-gondozi feladat a szlk tantsa, oktatsa a
helyes mdszerek alkalmazsra, kivitelezsre.

rtkels
Az rtkels azon alapszik, hogy sikerlt-e a clkitzseket az poli beavatkozsokkal valra
vltani.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
64
A nyomsi fekly kialakulsnak megelzse, polsa

A decubitus fogalma

A decubitus s a nyomsi fekly kifejezseket gyakorta egyenrtkknt alkalmazzk. A decubitus
a latin decumbere lefekszik szbl ered. Vagyis elvileg nem vonatkozik pl. a tolkocsiban lk
sebeire. Mivel a kzs ok a nyoms, taln helyesebb a nyomsi fekly kifejezs alkalmazsa.
A decubitus, hazai epidemiolgiai adatai, szmos egszsggyi ellt krnyezetben val
elfordulsa, magas kltsgei s a decubitusban szenved betegek drmaian cskken letminsge
alapjn, haznkban is npegszsggyi problmaknt kezelend. (polsi Szakmai Kollgium)
A nyomsi fekly vagy decubitus, olyan helyi szvetelhals, amely leggyakrabban ott fejldik ki,
ahol a kill csont s a kls felszn kztt hosszabb ideig tart nyoms jn ltre. A felfekvs a br s
az alatta lev szvetek bizonyos srlse az adott terleten, amelyet kzvetlen nyom nyr vagy
srld erk s/vagy ezek kombincija rvn kialakul szvetkrosods vagy brfolytonossg
megszakadsa jellemzi, melynek mrtke az lland vrbsgrl az izmokra, nra, csontra kiterjed
necroticus feklyig terjedhet.
A mr kialakult felfekvs nagyon rossz gygyhajlam. A beteg szempontjbl: befolysolja az
letminsget, nveli tovbbi betegsgek kialakulsnak kockzatt, jelents hatssal van a beteg
tovbbi letkiltsaira. Az pols szempontjbl: nagyobb idrfordtst ignyel, jelentsen megemeli
az polsi kltsgeket.


Forrs: Replant-Cardo tovbbkpzs brja

A decubitus formi, slyossgi fokozatai (stdiumbeosztsa):

I. stdium - p brben elsznezds
Ujj nyomsra a srtetlen brn nem elhalvnyul brpr, vagy lila folt. A br elsznezdik, meleg
tapintat, oedems. Stt br szemlyek esetn az adott brterlet megkemnyedse is jelzsknt
szolglhat. Jele: SZ

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
65
II. stdium - Hmhiny rszleges brhiny
Rszleges brvesztesg, amely az epidermist, dermist, vagy mindkettt rintheti. Klinikai jellemzje a
savs hlyag, vagy a hmfosztottsg, valamint a sebalap vres beivdsa. Jele: H

III. stdium - Teljes vastagsg hmhiny
Teljes mennyisg brvesztesg (elhals) a br alatti szvet (ek) srlsvel (elhalsval), amely a
fascig is elterjedhet, de azon mg nem jut keresztl. A fekly klinikai jellegzetessge a sebszlek
alterjedtsge, krter, vagy reg kpzdse. Jele: B

IV. stdium- Teljes brhiny kiterjedt szvetelhalssal
Mlyterjed roncsolds, szvetelhals, amely magba foglalja (foglalhatja) az adott terlet n - ,
izom-, s csontszvetnek srlst, roncsoldst, elhalst teljes mrtk brvesztesggel, vagy
anlkl. Jele: BN

Forrs: Jsa Andrs Megyei Krhz Eljrs-utasts: DECUBITUS KEZELS FELNTT
BETEGELLT OSZTLYON
A decubitus kialakulsa, tnetei
Normlis szenzomotoriummal br betegnl azonban nem alakul ki nyomsi fekly. A brre,
subcutisra, izmokra, csontokra nehezed, a beteg testslybl add nyoms gyakran meghaladja a 32
Hgmm-es kapillris tltnyomst. Az rintett terletrl rkez feedback tudatosan s nem tudatosan is
testhelyzet-vltoztatsra kszteti az embert. A nyoms gy ms terletre helyezdik t, mg mieltt
irreverzibilis szvetkrosods jnne ltre. A tartsan gyban fekv, tolkocsiban l, nllan
mozgskptelen betegeknl, akiknl folyamatos nyoms nehezedik a csontos kiemelkedseket bort
brterletre, nagy a nekrzis, a nyomsi fekly kialakulsnak kockzata. Elssorban az ids,
neurolgiai beteganyag, illetve az akutan krhzba kerltek veszlyeztetettek, akik nll
helyzetvltoztatsra rendszerint kptelenek.
A nyomsi fekly elfordulsnak gyakorisga
A nyomsi feklyek 2/3-a 70 vnl idsebb betegeken alakul ki. Elfordulsi gyakorisga az ids
betegeket pol elfekv osztlyokon 18-27%. A neurolgiai deficites betegeknl az ves kockzat 5-
8%, mg a feklyek letk vgig val kialakulsnak rizikja 25-85%.Paraplg betegeknl a
decubitus 7-8%-ban kzvetlen hallok. Az akutan krhzba kerlk 3-11%-t rinti.
A nyomsi fekly okai
- A kapillris tltnyomst meghalad nyoms
- Cskkent mozgskszsg
- Kontraktrban lv zletek
- rzskiess (pl. fjdalom)
- Macerldott, vkony, atrfis br
- Tpllkozsi hinyllapot (pl. fehrjehiny)
- Szveti oxignhiny (anaemia, rszklet)
- Bakterilis fellfertzds
- Klnfle okok miatti helyzetvltoztats gtlsa
- A beteg brn nyom, drzsl, nyr erk hatsa, a nyomsnak leginkbb kitett sacralis,
glutealis, knyk, trd, boka s sarok terletn
- Az elgtelen perifris kerings
- Azok a folyamatok, amelyek rontjk a keringst, cskkentik a br ellenll kpessgt,
megszntetik a fjdalomrzst

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
66
A nyomsi fekly kialakulsi folyamata
A kivlt mechanizmus a kvlrl jv nyoms (pl. gybett, tolkocsi prna). Rvid ideig
tart nagy vagy hossz ideig tart kis nyomer ugyangy kpes nyomsi feklyt ltrehozni. A
nyrerk (pl. a beteg helytelen mozgatsa az gyban) ugyancsak a mikro cirkulci zavarait okozzk.
A mikrocirkulci zavara szveti ischaemihoz, az gyulladsos reakcihoz majd anoxihoz vezet.
Ennek kvetkezmnye a sejtelhals, szvetnekrzis. Irreverzibilis krosods mr kt rn t tart
nyomstl kialakulhat.
A NYR-, NYOMERK S A DECUBITUS
KAPCSOLATA
Brfelsznen 6 Hgmm nyoms
A csontos alap magassgban 30 Hgmm nyoms mrhet
=
A KAPILLRIS ZRNYOMSSAL!
D
E
C
U
B
I
T
U
S
Nyrerk irnya
Csontos alap
A szvetek
mlyebb rtegei
fel haladva
nvekszik a
nyoms!

A decubitusos megbetegeds szakaszai
A szveti ischaemia szakaszban a tarts nyoms hatsra a br elfehredik,majd brpr jn ltre,
amely kt fle lehet:
Norml reaktv vrbsg 1 rnl rvidebb ideig tart, az ujj nyomsra kifehredik.
Kros reaktv vrbsg nyoms hatsra tlzott mrtk rtgulat s beszrds jn ltre, a br
lnk rzsaszn vagy piros, tbb mint egy rig, de akr kt htig is fent llhat. A beteg g fjdalomra
panaszkodik.
A hmhiny kialakulsa sorn nedvedz, hmfosztott terlet alakul ki, amely nagyon fjdalmas s
knnyen befertzdhet.
Az elhals a szvetek oxign hinyos llapota miatt alakul ki. A folyamat a mlybe terjed, a kros
anyagcsere vgtermkek felszaporodsa s a bakterilis fellfertzds miatt.
Kt formjt ismerjk:
Szraz szksds az elhalt szvetrsz barns vagy feketsvrs, szraz, rncos.
Nedves szksds feketsvrs elsznezds, a seb that szag vladkot termel. A seb lehet
alvjt szl, lebenyes, nagy kiterjeds, esetleg csontig ttong is.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
67
Kls - extrinsic rizikfaktorok
- Megnvekedett nyoms fekvskor / idtartam
- Pratartalom, hmrsklet
- Srlds
- Nyrerk

Bels intrinsic rizikfaktorok
- Inkontinencia
- Cskkent spontn mozgskpessg
- Fokozott spaszticits
- rzskiess
- Alultplltsg (Malnutrici)
- Slyos szisztms megbetegeds / krnikus alapbetegsg
- Fertzs
- Cachexia

Hajlamost tnyezk
- immobilits
- magas letkor
- vrelltsi zavar
- inkontinencia
- alultplltsg
- elhzottsg
- lz
- diabetes
- egyes brbetegsgek

A nyomsi fekly klinikai megjelense
A tapasztalatlan szemll szmra megtveszt lehet a ltvny. A szvetek ellenllsa a
nyomervel szemben ms s ms. Legkevsb az izomszvet kpes ellenllni neki. Radsul a
nyoms sem egyenletesen oszlik meg a csont s a felette fekv br kztt. A nyomer kzvetlenl a
csont felett a legnagyobb, s oldalirnyban tvolodva cskken. ppen ezrt, amikor a brn egy kis
fekly megjelenik, az csak a jghegy cscsa. Alatta egy sokkalta nagyobb, a sebszlek al jval
beterjed s mlyre nyl reggel.
A nyomsi fekly elhelyezkedse
Az sszes felfekvsek 67%-a a csp- s fartjkon alakul ki. Az als vgtagokon mintegy 25%. A
fennmarad mintegy 10% brhol kialakulhat, ahol tarts nyomsnak van kitve a br.
A nyomsi fekly leggyakoribb kialakulsi helyei az olyan nyomsnak kitett terlet, ahol vkony a br
alatti zsrrteg.
Hton fekv betegnl:
- keresztcsont- tjk
- lapocka
- knyk
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
68
- sarok
- koponya hts rsze


Oldaln fekv betegnl:
- tompor
- csptarj
- trd
- boka kls s bels felszne
- l betegnl:
- lgum
- farkcsonti terlet
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
69
A decubitus felmrse: Norton s a Braden skla
A nyomsi feklyek megelzse s kezelse elssorban polsi feladat. A fekly kifejldst
elrejelz tnyezk megllaptsval azonostani lehet a leginkbb veszlyeztetett betegeket. A
decubitus felmrse gyakorlati, klasszikus polsi tevkenysgek sorn llapotfelmr sklk
hasznlatval trtnik.
Decubitus rizikmr sklk
Elre jelzik, hogy kiknl s milyen esllyel alakul(hat) ki decubitus, azaz a decubitus kialakulsa
szempontjbl veszlyeztetett egynek/kliensek beazonostsval a rizik globlis mrst teszik
lehetv. Tbb sklt fejlesztettek ki erre a clra, az egyik legismertebb a bvtett Norton-skla. Egyb
sklk: a Waterlow- skla, a Braden- skla s a Knoll- skla.
Bvtett Norton skla


- Nem veszlyeztetett kategria (BNS: 25 pont felett)- a beteg prevencit nem ignyel.
- Kzepes rizikkategria (BNS: 21-25 pont) kockzati jra felmrs 4 naponta + prevenci!
- Magas rizikkategria (BNS: 20 pont alatt) kockzati jra felmrs naponta + prevenci!
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
70

Meglv decubitus esetn a beteg pontszmtl fggetlenl a magas rizikkategriba soroland, jra
felmrs 3 naponta + prevenci!. llapotvltozs esetn az szlelst kvet 2 rn bell a kockzati
jra felmrsnek meg kell trtnnie + ha szksges prevencis tervmdostst kell vgezni!
Braden skla

Braden skla rtkelse:
- 20 pont felett: alacsony kockzat,
- 16-20 pont kztt: kzepes kockzat,
- 11-15 pont: nagy kockzat,
- 11 pont alatt: igen magas kockzat

A decubitus megelzse s a decubitus polsa
A decubitus megelzse sorn a legfontosabb a folyamatos pols s mobilizci, a prevencis s
nyomscskkent eszkzk alkalmazsa, a helyes, megtervezett klinikai tplls s a korszer
sebkezelsi technikk alkalmazsa. A decubitus prevenci nll poli kompetenciba tartoz
tevkenysg.
A prevencit nagymrtkben nehezti, hogy a br mlyebb rtegeinek krosodsa megelzi a
felszni krosodsokat. gy a decubitusra utal els jelek oedma, erythema s a decubitus
kialakulsa kztt csak igen kevs id telik el. Ugyanakkor mivel a kialakult decubitus gygytsa
sokkal nehezebb s lnyegesen kltsgesebb, mint a prevencija, ezrt a veszlyeztetett betegeknl
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
71
mg a brjelensgek kialakulsa eltt (!) meg kell kezdeni a profilaxist, mert a kltakar integritsa, a
kapillris kerings minl tovbbi optimlis szinten tartsa csak gy rizhet meg.
A decubitus megelzse
A felfekvs megelzst el kell kezdeni minden olyan esetben, betegnl, aki tmenetileg vagy
tartsan gyhoz kttt. Aktv izommunkra rszlegesen vagy teljes egszben kptelen, valamint a
szignifikns faktorok ( 3/2 ) halmozott meglte esetn. Azokon az osztlyokon, ahol alkalmazzk a
bvtett Norton sklt el kell kezdeni a prevencit a kzepes s magas rizikcsoportba es betegeknl.
A szvet egszsge szmra fontos kls felttelek optimalizlsa.
Az egsz test tisztn s szrazon tartsa
Tisztn s szrazon tarts rdekben a beteg frdetse minden esetben, de legalbb naponta egy
alkalommal frdet gyban, vagy tusol szkben trtnjen. gyban val mosdats kivitelezsre csak
abban az esetben kerljn sor, ha a beteg aktv s passzv mobilizlsra orvosilag kontraindiklt. A
testvladkok (a higienes rend betartsval) a betegrl s krnyezetbl azonnal el kell tvoltani.
Szappanos alkoholos oldat kerlend. A nedves testfelletek trlse minden esetben szraz s tiszta
textlival trtnjen (gy cskkenthetjk a br felletn a patogn krokozk szmt), kerljk a beteg
sajt tbbszri trlkzjnek hasznlatt. Talkumot (csak szrdobozbl) is alkalmazzunk naponta
tbbszr, a br llapottl fggen, illetve szksg szerint gy, hogy a testfelletn (klns
tekintettel a brredk s hajlatokra) csommentesen (steril gzlappal, vagy vattapamaccsal) simtsuk
el. Az sszefekv beprsodsra hajlamos test- s brfelletek kz steril gzlapot vagy gzcskot
helyezznk, elsimtva, rncmentesen, szksg szerinti cserjrl gondoskodjunk. Az egymsra fekv
vgtagok kz s testrszeknek legmegfelelbb mret s alak gyoprprnt (nylon bevonat tilos!)
helyezznk. Kerlni kell a csontos kidomborulsok erteljes drzslst, a nyomsi krosodst
fokozza. Vrs terletet masszrozni tilos, melyben lv szvetek krosodsa miatt. A testvladkok
macerl hatsnak kitett brfelletek vdelmre vztaszt kencsk alkalmazsa Br- cink - olaj, 10
%- os Csukamjas kencs (ung. simplexben) cinkkencs s hmvd oldatok, kencsk (pl.
Neogranormon). Nagyon szraz brre hasznlhatunk hidratl vitaminos krmet, testpolt. Vd
krmet nyitott seben ne alkalmazzunk. Az gynem folyamatos tisztn s szrazon tartsra, naponta 2
szer gynem csere, illetve szksg szerint.
Nyoms enyhtse
A beteg testhelyzetnek, mozgkonysgnak, hely s helyzetvltoztatsnak megfigyelse. A
nyomsnak kitett testfelszneken a br llapotnak ellenrzse (vrbsg, elsznezds, kifehreds,
mrvnyozottsg, oedema, brkrosods, szvethiny, nyom-, nyreszkzk felmrse). A
helyzetvltoztatshoz prnk (granultummal tlttt prevencis prnk) hasznlata javasolt (amg
nincs seb). A beteg lepedjt rnctalantani kell s hossz idn keresztl kemny felleten nem szabad
fektetni. Folyamatosan ellenrizni kell a beteg gyt, gynemjt: a leped ne legyen morzss,
nyomert kifejt trgyak ne legyenek a fekvfelleten (pl. szemveg). A beteg elhelyezshez
(lecsszsnak kivdshez) lecsszs gtl lbtmasz vagy 30 fokos oldals pozcit szksges
alkalmazni knyelmi s specilis nyomscskkent, tehermentest eszkzk hasznlatt is bevetve.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
72

A beteg 2 rnknti forgatsa
Forgatsi id meghatrozsa (vrssg idtartam mrs- 15 perc kb. 30 perces hypoxira utal!).
Beteggy fejrsz 30 o - os szgben megemelse, 30 o- os oldalfekvs. Kiltets idejnek korltozsa,
egynre szabsa. Megfelel magassg szk, nyomscskkent eszkzkkel (gyoprprna).
Nyomscskkent vagy enyht eszkzk helyes alkalmazsa
Monarc optimlis gy, Nimbus lgprns matrac: Az egsz testfellet teljes tehermentestst
szolglja, a gyrt cg lersa szerint.
Tsks matrac: ha nincs jelen oedema.
Antidecubitor matrac
Gyopr prnacsald: (a testtartsnak s testrsznek) kivlasztva a mindig legmegfelelbbet.
Amennyiben ez nem ll rendelkezsnkre, gy alkalmazhatjuk a laticell prnkat, gyrket, illetve
tollprnt, magunk ksztett sarok- s knykgyrt.
Figyeljnk a beteg mozgatsra, korrekt emelsi forgatsi szlltsi technikkkal, a vgtagokat
tornsztassuk gygytornsz bevonsval (ha nincs kontraindikcija) naponta minimum 1 szer,
illetve szksg szerint.
A knyelmi eszkzket fel s kiltetsre hasznljuk, melyek csak a beteg knyelmt szolgljk s nem
azonosak a prevenci eszkzeivel.
A megfelel tplls, megfelel folyadkbevitel biztostsa
A beteg alapbetegsgt figyelembe vve orvossal s dietetikussal val konzultci a beteg megfelel
tpanyag s folyadkigny biztostsrl.
Tplltsgi llapot s folyadkigny felmrse (Se. Albumin, Prealbumin rtk)
Stadium Albumin (g/dl)
I 3.4
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
73
II 2.6
III 2.4
IV 2.0

A megfelel rts biztostsa
A k ontinencia- inkontinencia megfigyelse, a kontinencia segtse, az inkontinencia elltsa,
hatkony kezelse inkontinencia bettek, pelenkanadrgok, betegalttek helyes alkalmazsval.
Megfelel test higin biztostsa.
Kapcsold dokumentci kitltse
Bvtett Norton skla kitltse. Prevencis terv ksztse, napi prevencis tevkenysg, alkalmazott
mdszerek dokumentlsa. A felmrs eredmnyeinek dokumentlsa az polsi dokumentciban.
Betegoktats
A beteg s a hozztartoz decubitussal kapcsolatos ismereteinek felmrse, a beteg s hozztartoz
oktatsa.
A prevenci kivitelezse sorn alkalmazhat hasznos tancsok
- A beteg pozcionlshoz hasznljunk specilis pozcionl eszkzket, ennek hinyban
prnkat!
- Legyen a beteg lepedje, prnja sima, rncmentes!
- Tantsuk meg a beteget arra, hogy 15 percenknt nllan vltoztassa meg a testhelyzett, ha
kpes r!
- 30-90 percenknt vltoztassuk a beteg testhelyzett!
- Az gy fejrszt 30 fokos szgnl magasabbra ne emeljk meg!
- Az oldals pozci szge se legyen 30 foknl nagyobb!
- Alkalmazzunk specilis nyomscskkent, illetve knyelmi eszkzket!
- Tilos a beteg 90 fokos pozcionlsa!
- Tilos a vrs brterletet drzslni, melegtlmpval melegteni!
- Ha a beteg tud jrni, rnknt stljon, ha lehetsges!
- Vilgostsuk fel a beteget s hozztartozit a prevencis tevkenysgekrl (fleg a
mozgatsrl, pozcionlsrl) s az eszkzk alkalmazsrl!
- Szakmailag megfelel emelsi, forgatsi s szlltsi technikkat alkalmazzunk, hasznljunk
betegemel eszkzt (ne aktivljuk a nyrerket, cskkentsk a srls kockzatt!)
- Alkalmazzunk folyamatos fjdalomkontrollt!
- Vonjunk be gygytornszt s dietetikust az elltsba!
- A beteg bre legyen mindig tiszta s szraz (nedvektl mentes)- klnsen a hajlatok, redk,
sszefekv terletek!
- A beteg brt soha ne drzsljk!
- Hasznljunk vitaminos hidratl krmet!
- A beteg ruhzata legyen mindig tiszta, szraz!
- Az inkontinens betegek gyakori pelenkacserje, test higinje legyen biztostott!
- Biztostsunk a beteg szmra magas fehrjetartalm, vitamin- (C-vit.) s svnyi anyag ds
tpllkot (dietetikus bevonsa, napi tszri tkezs biztostsa, tpszerek)!
- A folyadkbevitel legyen gyakori (30-60 percenknti)!

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
74
A decubitus polsa
Az polsi folyamat s a nyomsi fekly
polsi anamnzis
tfog polsi anamnzis felvtele szksges, mely figyelembe veszi a beteg szomatikus, pszichs s
szocilis szksgleteit
Kockzatfelmrs:
A decubitus kockzati tnyezit teljes kren fel kell mrni: az ltalnos egszsgi llapotot, a br
llapott, a mobilitst, a vladkozst s az inkontinencit, a tpllkozst, a fjdalmat, a koopercit.
A br els felmrsnek a kvetkezkre kell kiterjednie:
Csontos alap testtjak (keresztcsont, csp, sarok, boka, knyk, vll) megtekintse, a nyoms ltal
okozott srlseket mielbbi szrevtele miatt.
A br llapotnak lersa szrazsg, repedezettsg, erythema, irritci, tredezettsg, melegsg s
hmhiny.
Meglv nyomsi fekly felmrse:
Elsdlegesen az elhelyezkeds, a fokozat, a mret, a sebgy, a vladk, a fjdalom s a krnyki br
llapota szempontjbl. A komplikcik felmrse.
Valamennyi felmrt adat dokumentlsa.
polsi diagnzisok
Mindazon polsi problmk feltrsa, melyek a decubitus kialakulsnak kockzatt nvelik, pl:
- szveti psg krosodsnak veszlye a pciens mozgskptelensge miatt
- felfekvs veszlye az gyhoz-ktttsg kvetkeztben
- hmhiny kialakulsnak veszlye az inkontinencia kvetkeztben

Mindazon polsi problmk feltrsa, melyek a decubitus kialakulshoz hozzjrultak, pl.:
- a br folytonossgnak megszakadsa a kros sovnysg s a tarts gyban fekvs miatt
- a felfekvs kialakulsa a magatehetetlen beteg rendszeres forgatsnak elmaradsa miatt

Mindazon polsi problmk feltrsa, melyek a decubitus kvetkezmnyei, vagy azt
slyosbt(hat)jk, pl.:
- a felfekvs slyosbodsnak veszlye a testhelyzet vltoztatsnak hinyban
- a felfekvs slyosbodsnak kockzata a fellfertzds miatt
- fjdalom a felfekvs miatt

polsi terv
Az polsi terv vonatkozik:
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
75
- decubitus prevencira,
- kialakult decubitus kezelsre

Minden elltsi krnyezetben, minden olyan beteg esetben, akinl fennll a nyomsi fekly
kialakulsnak a veszlye, egynre szl prevencis tervet kell kidolgozni.
A br llapott naponta meg kell vizsglni, s dokumentlni kell. Brmely vltozst az szlels utn
azonnal dokumentljunk, s ennek megfelelen alaktsuk t a prevencis tervet.
A meglv nyomsi fekly felmrse utn, egynre szl elltsi/kezelsi tervet kell kidolgozni. A
nyomsi feklyt, ha lehet naponta, de legalbb hetente egyszer mrjk fel jra. Ha a beteg, vagy a seb
llapota romlik, alaktsuk t az elltsi tervet, amint a romls els jelei mutatkoznak.
Minden prevenciban vagy kezelsben rszesl beteg polsi tervnek tartalmaznia kell azt az
idtartamot, ami helyzetvltoztats nlkl maximlisan megengedett, de ez ltalban nem lehet tbb
mint 2 ra. A mozgatsra/forgatsra vonatkoz dokumentcit forgatsi lap folyamatosan
vezetni kell
A nyomsi fekly megelzsnek tervezse
1. A nyoms enyhtse
Rendszeres testhelyzet vltoztats
Nyomst cskkent eszkzk hasznlata
Specilis gyak kinetikus gy
Specilis gybett- tsks szivacs matrac, vltakoz nyoms lgmatrac,vzmatrac
Prnk, hengerek, gyngyprnk, brnybr,
Kapaszkod, lbtmasz

2. A szvetek egszsgt, nvekedst s gygyulst elsegt, bels llapotok optimalizlsa.
Megfelel tpanyag s folyadk felvtel
Vrszegnysg megelzse s kezelse
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
76
A belltott gygyszerek ttekintse
- Altatk, nyugtatk
- Szteroidok
- Immunszupresszs szerek
- Gyulladscskkentk

3. A szvetek szmra fontos kls tnyezk optimalizlsa
A kltakar egszsgesen s ppen tartsa
A kontinencia elsegtse s fenntartsa
Az inkontinencia hatkony kezelse
Informci s oktats
- Emelsi technikk
- Segdeszkzk pontos hasznlata
- nelltsi stratgia
A krnyezet vizsglata
Megvalsts - A nyomsi fekly megelzse
Tisztlkods
A brt tisztn s szrazon kell tartani
Szappan mellzse szrt
Hidratls
A csont feletti brt s kipirosodott terleteket soha ne masszrozzuk.
Ha a beteg bre vizelettel, szklettel rintkezik: vztaszt kencsk hasznlata (vazelin, cink-oxid)
Inkontinencia kezelse nedvszv eszkzk hasznlata
Megvalsts - A nyomsi fekly megelzse
Elhelyezs
Cl: a brre nehezed nyoms s a nyrer cskkentse.
A mozgskptelen beteg standard forgatsa az gyban, - 2 rnknt.
Az gy fejrsznek megemelse max. 30 fokos szgben.
A beteg mozgatsakor emelni s nem hzni az gyban,
30 fokos fektetsi md alkalmazsa
a szkben ls idejnek korltozsa, megtantani a testsly thelyezst, elemelkedst az lgumkrl,
alkalmazzunk segdeszkzket
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
77
A nyomsi pontokat elkerl 30
o
-os oldalfekvs
Fekvs, fektetsA beteg forgatsa, pozicionlsa, legalbb 2 rnknt, mg akkor is, ha alkalmaznak antidekubitusz-
eszkzket.
Sebkezels
Debridement
Az sszes, a baktriumok szaporodst elsegt lettelen szvet sebszi eltvoltsa, tekintet nlkl
annak eredeti funkcijra. Kiterjedt nekrektmit ltalban mtben kell vgezni, de gyakran vgzik a
beteggyban is. A betegek nagyrszt nem reznek fjdalmat, illetve a fjdalom annak a jele, hogy
letkpes szvetekig jutott a sebsz.
Sebtiszttsi mdszer, mellyel az elhalt szvetek (necroticus terletek) eltvolthatk. Az elhalt
szvetmaradvnyok megfelel tptalajt biztostanak a baktriumok szmra. A necroticus terletek
akadlyozzk a seb felmrst, llapotnak nyomon kvethetsgt, mivel elfedik a mlyben zajl
folyamatokat, amelyek feldertse meghatroz (lehet(ne) a sebkezels meghatrozsnl, tovbb
akadlyozza a sarjszvet kpzst is. A szervezet proteolyticus enzimek termelsvel, lobgt
kpzsvel immuniolgiai folyamatok aktivlsval megprbl megszabadulni a gygyulsi
folyamatot gtl elhalt szvetektl, szvetmaradvnyoktl, de ltalban a szervezet ez irny
trekvse a III. IV. stdium decubitusok esetben gyakran elgtelennek bizonyul. A sebgygyuls
szempontjbl optimlis ulcus felszn kialaktshoz gyakran klinikai beavatkozsokra van szksg.
Az eljrst debridementnek nevezzk.
Clja: 10 14 nap alatt necrosismentes feklyalap ( sebgy ) biztostsa.
Mdszerei:
- sebszi debridement ( necrectomia ): a necreticus terlet sebszi kimetszse, eltvoltsa
- enzimatikus debridement: specilis enzimeket tartalmaz sebtisztt anyagok alkalmazsa
kzvetlenl a sebfelszn, melynek hatsra felolddnak azok az elhalt szvetmaradvnyok, melyeket
mechanikus mdon nem sikerlt eltvoltani
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
78
- mechanikus debridement: gyakori ktscservel vgrehajtott sebtisztt eljrs
A sebellts szemlyi felttelei.
Kompetencia:
a.) I.II. stdium decubitus
Fggetlen funkciban
- pol
- Diploms pol
Fgg funkciban ( Felntt szakpol, pol, Diploms poltl )
- Segdpol
- polsi asszisztens
b.) III. IV. stdium decubitus
Orvostl fgg funkciban
- Felntt szakpol
- pol
- Diploms pol
c.)1. Decubitus bacterialis fertzttsge esetn sebellts:
Orvostl fgg funkciban
- Felntt szakpol
- pol
- Diploms pol
c.)2. Mikrobiolgiai vizsglat:
Orvostl fgg funkciban
- Felntt szakpol
- pol
- Diploms pol
A sebellts trgyi felttelei:
Sebszeti jelleg osztlyon steril kocsi aszeptikus eljrssal fenntartva, belgygyszati kisklinikumi
osztlyon sebkezel tlca.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
79
Sebkezel tlca sszettele
- steril ktszerek ( az adott sebre felttelezheten alkalmazhat modern ktszerek az I. sz.
mellkletbl vlasztva )
- Megfelel mret tlca
- Vdruhzat ( Orr-szjmaszk, manyag kesztyk )
- Vdlepedk gyvdelemre ( amennyiben krteremben trtnik a sebellts )
- 2-3 pr steril gumikeszty
- steril csipesz
- steril oll
- nem steril oll
- steril lap vagy steril tuffer Asepta dobozban
- steril egyszerhasznlatos fecskendk
- tk
- Dezinficil folyadk ( 0,9 % - os NaCl oldat, 3 % - os Hidrogn peroxid, Betadine )
- brvd a sebkrnyk vdelmre ( pl. Neogranormon )
- hulladkgyjts eszkzei ( lsd hulladkgyjts protokollja )
Mikrobiolgiai mintavtel esetn a fentiek kiegszlnek ( szakszer mintavtel s anyagklds
klinikai bacterolgiai vizsglatok cljra protokoll szerint )
- Tamponos sebvladk minta vev
- Vagy fecskend
- Steril t
- Vizsglati krlap ( pontosan kitltve, orvosi pecsttel, alrssal, dtummal, a vizsglati jelleg
meghatrozsval )
A sebellts krnyezete
A sebelltst tiszta elklntett krnyezetben a beteg szemremrzett figyelembe vve trtnhet (
kezel, krterem ).
Krteremben trtn sebellts esetn a fent jr betegeket megkrjk a krterem elhagysra,
ltogatkat ez id alatt nem engednk be, ajtt, ablakot becsukunk A sebellts idejt gy vlasszuk
meg, hogy ne tkezs kzben trtnjen.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
80
Ha a beteg felvtelt kveten nyomsi feklyt szlelnk, vagy ha az osztlyon alakul ki a decubitus el
kell kezdeni a sebfelmrst a monitorizlsi protokoll szerint.
A sebfelmrs sorn meggyzdhetnk a sebfertzs hinyrl vagy megltrl is.
Sebfertzs szlelse esetn azonnal rtesteni kell a beteg kezelorvost, s intzetnk epidemiolgiai
szakpoljt!
A kezelorvos dntheti el, hogy mikrobiolgiai vizsglat cljbl szksges e tenysztsi mintt
venni a sebbl (ennek a vizsglatnak az eredmnye a ksbbiekben meghatrozhatja az antibiotikus
terpia jellegt )
A sebfelmrs elvgzst kveten vlaszthatjuk meg a rendelkezsnkre ll ktszerek kzl a
legmegfelelbbet s vgezhetjk a sebelltst.
A sebkezels szakmai lpsei:
Mieltt a decubitus elltst vgeznnk gondoskodni kell a beteg higines szksglet kielgtsrl,
amennyiben orvosi kontraindikci nincs a beteg frdetst frdszobban kell megoldani ( III. IV.
stdium decubitus esetn ajnlott a tusoltats ). Ezt kveten magyarzzuk el a betegnek a decubitus
ellts menett. Szksg szerint orvos utastsra adjunk fjdalomcsillaptt sebellts eltt legalbb
35-40 perccel.
Ellenrizzk a ktz kocsit vagy ksztsk el a sebelltshoz szksges tlct. A hasznland
eszkzk sterilitsi idejt ellenrizzk.
A ktzshez szksges krnyezetet az elzekben lertak szerint biztostsuk. Amennyiben a
krteremben trtnik a sebkezels gynemvdelemrl gondoskodni kell ( gumileped +
paprvatta ).
Helyezzk a beteget knyelmes testhelyzetbe, hogy a kezelt terlethez jl hozz tudjunk frni, anlkl,
hogy az illet testt tlzott mrtkben szabadd tennnk, vigyzzunk a beteg szemremrzetre.
Vgezznk ferttlent kzmosst.
Hzzunk polsi kesztyt.
Tvoltsuk el a rgi ktst polsi kesztyvel, hulladkgyjts protokoll szerint, szennyezett ktst
kzvetlenl a veszlyes hulladkgyjt zskba kell eltvoltani.
Vigyzat a rgi kts cserjekor a sebet ne rintsk.
Vizsgljuk meg a sebet.
Vegyen fel steril kesztyt.
Vgezzk el a sebtiszttst a dezinficil folyadkkal, az elz ktszermaradvnyt steril csipesszel
tvoltsuk el, nem fiziolgis sebtisztt folyadk alkalmazsa esetn minden esetben bltsk ki a
sebet 0,9 % - os NaCl oldattal.
Itassuk fel a folyadkot sebbl steril gzlappal vagy tupferrel, majd a sebkrnyk sebszltl kifele
haladva tiszttsuk meg steril gzlappal vagy tupferrel. ( III. IV. stdium decubitus esetn ezen
mveletek elvgzshez steril csipesz hasznlata ktelez).
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
81
Helyezzk fel az j ktst, amely a seb llapotnak legjobban megfelel, amennyiben szksges
megfelel mdon rgztsk a ktst. ( Vlaszthat ktszer I. sz. mellklet alapjn.)
Vegye le a kesztyt.
Ellenrizze a beteg reakcijt s biztostsuk tovbbi knyelmt. gynem szennyezds esetn
vgezzen gynemcsert.
Hulladkot hulladkgyjts protokollja szerint tvoltsuk el.
Vgezznk eszkzferttlentst ( 3 % - os Haemosolban 30 percig ) ksztsk el a hasznlt
eszkzket sterilizlba val eljuttatsra,
Higines kzferttlents protokoll szerint.
A decubitus, sebellts gyakorisgt a hasznlt ktszerek javaslatai alapjn s orvos utasts szerint
vgezzk, ha nem szksges ne bolygassuk a sebet naponta.
A sebellts mellett folyamatosan alkalmazni kell a decubitus prevenci protokollt.
Kapcsold adminisztratv teendk.
- polsi dokumentci
- nyomon kvetsi dokumentum ( lsd decubitus monitorizls protokollja )
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
82
A tpllkozs szksglete

A tpllkozs tplls a szervezet letfolyamataihoz a sejtek mkdshez szksges energit
hivatott biztostani. A szervezet energiaforrsa a kvlrl bevitt tpanyagok, melyeket aktv
tpllkozssal, vagy klinikai, azaz mestersges tpllssal vihetnk be.
A hinyos tpllkozs s a tltplltsg a tpllkozst krokoz tnyezv teheti.

A felmrs szempontjai
A beteg tplltsgnak kirtkelse:
klinikai rtkels: testtmeg, brred (zsr), izmok, inak (fehrje), fizikai s mentlis
funkcik, lgzs, sebek jelenlte (traums, mtti),
antropometria: testsly, testmagassg, krfogatok (csukl, kzps felkar), triceps-,
brredvastagsg mrse,
laboratriumi vizsglatok,
izomfunkci (szorts),
lgzsfunkcik,
kzrzet: fradtsg, szjszrazsg, puffads, hasmens, szkrekeds, nyelskptelensg,
hnyinger, hnys.

A nem megfelel tplltsgi llapot a malnutritio: az a kros llapot mely egy vagy tbb lnyeges
tpanyag relatv vagy abszolt hinynak vagy feleslegnek kvetkeztben alakul ki.

Fajti: abszolt alultplltsg, fehrjehiny, kros elhzs.

A rossz tplltsgi llapot okai:
a tpllk felvtelnek, emsztsnek, felszvdsnak zavarai (pl. mechanikus akadlyok,
emszttraktus tumorai, feklyei, gyulladsos blbetegsgek, idlt hasmens, hnys);
tpllkozsi kptelensg, negativizmus,
klnbz heveny vagy idlt betegsgek okozta cskkent tvgy;
felgyorsult anyagcservel s/vagy a fehrjk fokozott lebontsval jr llapotok (pl. tarts
lz, slyos srlsek, slyos belgygyszati betegsgek, slyos mtteket kvet idszak,
ids zavart magatehetetlen beteg).

Obesitas (kvrsg): a testsly legalbb 20%-kal meghaladja az idelis rtket.

A dita elrendelse orvosi feladat, a dietetikus felveszi a tpllkozsi anamnzist, s sszelltja a
ditt a beteggel trtn megbeszls s orvosi rendels szerint, valamint tancsokkal ltja el a
beteget. Az polnak ismernie kell a beteg llapott, a tpllkozssal kapcsolatos szempontokat, a
beteg tpllkozsi szoksait, az elrt ditt, a rendelt tkezsi gyakorisgot.
Felmri a beteg nellt kpessgt, mely szerint segt vagy eteti a beteget.
Tudnia kell, hogy a tpanyagokat aktv tpllkozssal, vagy mestersges tpllssal kell a beteg
szervezetbe juttatni.

polsi diagnzis
A felmrs sorn sszegyjttt tpllkozsi jellegzetessgek alapjn megllaptjuk a tnyleges vagy
lehetsges tpllkozsi problmt.
Tervezskor megfogalmazott clunk megelzni vagy minimalizlni a tpllkozsi problmkat.

Megvalsts
A beteg felmrse alapjn megllaptott nellt kpessg s a tplls mdozatai szerint vlasztjuk
ki a beteg tkezsnek mdjait:
a beteg nllan tkezik,
a beteg segtsggel tkezik,
enteralis tpllst alkalmazunk,
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
83
a beteg parenterlis tpllsban rszesl.

Kellemes krnyezet biztostsa, a beteg tmogatsa
Az tkezt az tkezsek eltt szellztessk ki. gyeljnk arra, hogy eltte megtrtnjen a takarts,
a hulladkok eltvoltsa, az asztalokat tiszta tertvel lssuk el. Az tkezben ms tevkenysget ne
folytassanak. Az tkezsi idket tartsuk be, a betegek ne vrakozzanak, s az tel se hljn ki. A
betegszobk szellztetsrl is gondoskodjunk, a kellemetlen szagokat szntessk meg. tkezs alatt a
krteremben ms polsi feladatot ne vgezznk. Segtsnk a betegnek szjpolsban, kzmossban.
A krtermi asztalt s az gyasztalt is eszttikusan tertsk le. Gondoskodjunk a betegek szmra
folyadkptlsrl is. Az gyban fekv beteget knyelmesen helyezzk el, az evst ne srgessk, a
betegnek hagyjunk idt pihensre. Amennyire lehetsges vonjuk be a beteget az tkezsbe. Ha a beteg
tkezsi idben tvol van (vizsglat, beavatkozsok), gondoskodjunk az tel megfelel trolsrl, s
ha mr tkezhet, melegtve tlaljunk szmra.

A mestersges tplls mdjai:
Parenteralis tplls: a tpcsatorna megkerlsvel intravnsan trtnik.
Enteralis mestersges tplls a szondatplls.

Alkalmazhat enteralis tpllsi mdok:
Nasogastricus szondn keresztl bolusban vagy folyamatosan trtn, rvid ideig tart (nhny
naptl nhny hten keresztl), akut betegsg esetn ajnlott tplls.
Duodenalis/jejunalis szondn keresztl, folyamatos, de rvid ideig tart tplls.
Enterostomik alkalmazsval hossz tv tplls (tbb hnap, v) fleg krnikus betegsgek
esetn.

Enteralis tplls indikcis terletei:
Nyelsi kptelensg, tudatzavar, kma, neurolgiai betegsgek, llegeztetett beteg. Ezekben
az esetekben az emsztrendszer mkdkpes, csak a nyels folyamata gtolt.
Mechanikai akadly a tpcsatorna fels szakaszn lv tumor, mtt, trauma miatt. Ezekben
az esetekben a krosodott szakaszt kell thidalni.
A gyomor-bl rendszer betegsgei.
tvgytalansg: egybknt p tpcsatorna mellett a spontn tpllkozs nem kielgt,
ilyenkor kiegszt tpllst alkalmazhatunk (pl. daganatos betegsgek, AIDS).
Klnleges tpanyagigny: szervelgtelensgek (pl. mj, vese), lgzsi elgtelensg,
diabetes.

Enteralis tplls kontraindikcija:
A belek mkdskptelensge, ileus, peritonitis. Az egyetlen valdi kontraindikci a bl hinya.

A tpanyag bevitellel kapcsolatos szvdmnyek:
Regurgitatio, reflux, elssorban eszmletlen vagy ids betegeken, cskkent garatreflex esetn
fordulhat el. Gondos polssal, megfigyelssel trekednnk kell a megelzsre.
A tl gyors bevitel (a beteg trkpessghez kpest gyors) hasi grcsket, hnyingert, hnyst,
puffadst, hasmenst okozhat.
A hasmens a leggyakoribb szvdmny. Oka lehet bakterilis fertzs, az elksztsnek s
beadsnak brmely pontjn. Hasmenst okozhat a beteg szmra a nem megfelelen vlasztott
tpszer, s a nem megfelel beadsi tem.

A szvdmnyek megelzse
A beteg megfelel fektetse (45 fokban felemelt fels test) megelzi a regurgitatit s az aspircit.
A szonda helynek ellenrzse leveg befjsval trtnik, mikzben hallgatdzssal figyelik
hallhatk-e a gyomorbl gurgulz vagy bugyborkol hangok.
A tplls megkezdse eltt a szondt vissza kell szvni, hogy kiderljn, ha esetleg retenci maradt
a gyomorban.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
84
A szonda rendszeres idkznknt trtn tmossa megelzi az elzrdst.
A bakterilis fertzs kivdsre legfontosabb a higinikus elkszts, a zrt rendszer, s ha a
tpszer hgtsra steril vizet hasznlunk.

rtkels
A beteg tpllkszksgletnek kielgtst folyamatos felmrs tjn rtkeljk. Az
eredmnyessg fokt mrhetjk a slygyarapods s a laboratriumi rtkek alapjn, valamint fontos
jelz a beteg viselkedsnek vltozsa is.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
85
Az rts szksglete

A vizeletrts szksglete

Leggyakoribb vizeletrtsi problmk:

1. Vizeletretenci: a vizelet felgylemlik a hlyagban, mivel az kptelen a kirtsre. A
felgylemlett vizelet feszti a hlyag falt, s ezltal kellemetlen nyomsrzst, nyomsrzkenysget
okoz. A beteg nyugtalann vlhat, verejtkezhet.
Esetenknt a retenci vizeletcsorgssal prosulhat. A hlyagnyoms kvetkeztben a kls
hgycszr izom nem tudja a vizeletet visszatartani. Kis mennyisg (2560 ml) vizelet tvozsa
utn a hlyagbeli nyoms leesik, s a sphincter bezrul.
Slyos retenci sorn a hlyagban 20003000 ml vizelet is lehet.
Szorongs s lelki eredet izomfeszls is megvltoztathatja a zrizom ellaztsnak kpessgt. A
vizelet szabad elfolyst akadlyozhatja prostatamegnagyobbods, mtt, szls vagy diagnosztikai
vizsglat utni oedema.

2. Vizeletincontinentia: vizeletcsepegsen azt a rendellenessget rtjk, amelyet kevs vizelet
akarattl fggetlen elcseppense, elcsordulsa jellemez.
Az incontinentia keletkezsben kiemelhet fontosabb tnyezk:
Szlsi trauma.
Psichs eredet. Kimutathat anatmiai s funkcionlis rendellenessg nlkl flelem,
izgalom, szorongs hatsra, vagy esetleg kls ingerek kvetkeztben csordul el a vizelet.
Akut s krnikus als hgyti gyulladsok.
Elhzs okozta tlsly a medencefenk izomzatt tlterheli, a dohnyosok krnikus
khgse a hlyagnyomst fokozza, s ezltal okozhat vizeletcsepegst.
A hlyag s hgycs beidegzsnek krosodsa.
A menopausa krli vekben az sztrognszint cskkense kedveztlenl befolysolja a
hvely s a hgycs turgort, biolgiai sajtossgait.

Tnetek a rendellenessg slyossga szerint:
I. fokozat: az elcsepegs csak a hasprs hirtelen mkdse (khgs, fizikai munka stb.)
hatsra kvetkezik be.
II. fokozat: a vizelet mr lpcsjrs, knny testi munka, jrkls kzben is elcsordul.
III. fokozat: elcsorog a vizelet fekvs kzben, szinte szrevtlenl, vizelsi inger nlkl.
Ha a vizelet nem rl ki teljesen, a residualis vizelet fertzdhet. Bacteriuria, pyuria, cystitis
alakulhat ki.

3. Enuresis (gybavizels, vizeletcsepegs): gyermekeknl fordul el akaratlan bevizels, akik mr
elrtk azt a kort, amikor az akaratlagos kontroll lehetsges.
Oka lehet hgyti fertzs, elzrdssal jr urolgiai krkpek, vagy pszicholgiai ok.
Elfordulhat nappal s jszaka alvs kzben.

A felmrs szempontjai
A vizeletrtsi szksglet felmrsekor az pol feladatai:
megfigyeli a beteg ltalnos llapott;
kikrdezi a beteget, milyen vizeletrtsi problmi vannak, s ksri-e a vizeletrtst
valamilyen panasz;
megfigyeli a vizeletrts gyakorisgt, az egyszeri vizeletrts mennyisgt;
a vizelet sznt, tltszsgt, szagt, fajslyt;
felmri a beteg vizeletrtssel kapcsolatos nellt kpessgt;
megfigyeli s szksg szerint szablyozza a felvett s rtett folyadk mennyisgt;
szksg szerint megmri a beteg testslyt.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
86
polsi diagnzis
A meghatroz jellegzetessgek sszegyjtsvel (pl. korltozottsg miatt a WC elrse neheztett)
a krlettani tnyezk meghatrozsa, a szemlyes s krnyezeti tnyezk felmrse (pl.: tl magas
gy, zavartsg) s az letkori sajtossgok figyelembevtelvel tudja megfogalmazni az pol a
diagnzisokat, s meghatrozni a prioritsokat.

Tervezs
Az pol terpis vagy preventv beavatkozsokat tervez.

Megvalsts
Klns gondot fordtsunk a mtt utni vizeletrtsre. Fleg a kismedencei hgyivarszervi
mtteknl, hasi beavatkozsoknl a beteg gyakran nem kpes vizelni. A vizelsi nehzsget, illetve
kptelensget fjdalomcsillaptk is kivlhatjk. Ha a betegnek van vizelsi ingere, de nem kpes
vizelni, klnbz mveletekkel (vzcsap kinyitsa, termofor alhasra helyezse) ksreljk meg a
vizels megindtst. Ha ez eredmnytelen, orvosi rendelsre a beteget megkatterezzk.

Az pol fbb feladatai:
a beteg oktatsa,
a normlis vizeletrts elsegtse, biztostsa,
a hlyag teljes kirtse,
a medenceizmok erstsben krjk gygytornsz segtsgt,
gygyszeres kezels orvos utastsa szerint,
katterezs az orvos utastsa szerint,
a fertzs megelzse,
a hgycsbemenet megtiszttsa minden vizeletrts utn,
a megfelel folyadkptls hgtja a vizeletet, rendszeresebb vlik a vizeletrts, amely
kimossa a hgycsbl a mikroorganizmusokat,
a vizelet savanytsa megfelel dita megvlasztsval,
a katterezs kivitelezse sorn a fertzs megelzse,
a br psgnek fenntartsa,
a komfortrzs elsegtse,
incontinentiabett, -nadrg hasznlata,
tiszta, szraz ruhanem,
gygyszeres kezels,
a beteg oktatsa, nbecslsnek megerstse.

A hlyagkatterezs polsi feladatait az polsi protokollgyjtemny tartalmazza!

rtkels
Az rtkels folyamn ksri figyelemmel az pol a beteg haladst.
Az optimlis cl: a beteg akaratlagosan, dysuria, srgssg vagy tlzott gyakorisg nlkl tudjon
vizeletet rteni. A vizelet rtkei legyenek a normlis hatrokon bell.
Szvdmnyek nem alakultak ki, a beteg jl rzi magt.

A szkletrts szksglete

A szklet tartalma normlis s kros krlmnyek kztt
Normlis krlmnyek kztt:
emszthetetlen anyagok
baktriumok
fel nem szvdott emsztnedvek
-hmsejtek
vz
zsr s epepfestk
A szklet tartalma normlis s kros krlmnyek kztt
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
87
Kros krlmnyek kztt:
baktriumok
nyk
vr
-emsztetlen tel
blfreg
A szkletrtsek szma

szops csecsemk /5-8X /
mestersgesen tpllt csecsemk / 1-3X /
kisgyermekek / 1-2X /
felnttek / 1X, napi3X - heti 3X /

A szklet jellse lzlapon
A szklet szne normlis s kros krlmnyek kztt
Normlis krlmnyek kztt
barna szn, sznt az epefestk adja

Kros krlmnyek kztt
acholias
zldes
melaena
Fe tartalm gygyszerek!
A szklet szaga normlis s kros krlmnyek kztt
Normlis krlmnyek kztt

jellegzetesen kellemetlen
Kros krlmnyek kztt
rothadsos
desks, ftt vr szag
csecsemknl diagnosztikus jelentsggel br
A szklet konzisztencija normlis s kros krlmnyek kztt
Normlis krlmnyek kztt

jl formlt, nem tl kemny
Kros krlmnyek kztt

hasmenses jelleg
szkrekedses jelleg
A szklet felfogsra szolgl eszkzk
TENA pelenka
gytl
jjeli edny
grdl WC szk
szoba WC
A szklet vizsglatra kldse, eszkzei

TY tartly
F tartly
Petri cssz
Anorectalis kapark vtelre szolgl eszkzk
Haemoccult-teszt
Szkletvizsglatok
szkletminta gyjtse+vizsglatra kldse
haemoccult-teszt
diagnosztikus vizsglatok
endoscopos vizsglatok
rtg vizsglatok
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
88
polsi folyamat

felmrs
polsi diagnosis
tervezs
vgrehajts
rtkels
polsi folyamat, felmrs
habitus
has s szkletvizsglatok

POLSI ANAMNSIS
szkrtst befolysol tnyezk
fjdalom jelentkezik-e
trendi szoksok, folyadkbevitel
mozgs, GIR betegsg, emocionlis llapot
mvi segdeszkzt hasznl-e, stoma?
polsi folyamat, polsi diagnosis
fjdalom
a WC nll hasznlatnak gtoltsga
szkletrts megvltozott rendje
testkp zavarai
functionlis incontinentia
fertzs kockzata
polsi folyamat, tervezs
szkletrts rutinjnak megtartsa
segtsg bevonsa
trend talaktsa
Preventv beavatkozs / pl. retentionl /
-B egytt dolgozza ki a tervet, fontos az egyttmkds
clunk, hogy a beteg megrtse a normlis kivlaszts mechanizmust,
megtantani a fertzs kivdsre, stb.

polsi folyamat, vgrehajts
oktats
szklet mennyisgnek megfigyelse
fertzs tneteinek megfigyelse
perinelis higins rendszablyok betartsa
gygyszereinek szkletrtsre gyakorolt hatsa
szkletrtsi szoksok megtartsa
megfelel folyadkbevitel fenntartsa
Stoma
Ideiglenes vagy tarts hasfali vendgnyls ksztse.
Formi: - ileostoma
colostoma
szigmn lv colostoma
egynyls
ktnyls
ileoanlis
Stoms betegek polsnak sajtossgai
ileostoma jellegnl fogva ignyli a stomazsk viselst
nhny beteg kpes arra, hogy kontinens vljon, fleg colostoma esetben
fontos a brpols , mivel a folykony szklet olyan enzimet tartalmazhat, melyek irritljk s felmarhatjk
a brtlland brgondozsra van szksg
testkp vltozst s nbecsls hinyt hozhatja magval
Egszsgnevels, polsi megfontolsok a tpcsatorna rls zavarainak kezelsben:
trend
testmozgs
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
89
idzts, elvonuls
hashajtk, szkletlaztk
brpols

A szklet jellegzetessgei:
Az rtsek szma s az rtett szklet mennyisge: normlis esetben 1-2 naponta egyszer, esetleg
ktszer, ltalban azonos idben rl formlt puha szklet, melynek napi mennyisge kb. 150 gramm.
A szops csecsem napjban 15-szr, a mestersgesen tpllt 13-szor, a kisgyermek s az iskols 1
2-szer rt szkletet napjban.
A szklet szne: csecsemknek srga, felntteknek barna.
A szklet szaga: that, kellemetlen, jellegzetes szag, mely fgg az elfogyasztott lelmiszerek
jellegtl.
A szklet llaga s formja: puha, formlt, formja a vgbl tmrjnek megfelel.
A vkony, ceruza formj szklet elzrdsra s gyors peristalticra utal. Hasmenst vagy cskkent
felszvdst jelez a folykony szklet.
A szklet tartalma, sszetevi: norml krlmnyek kztt emsztetlen anyagokat, elpusztult
baktriumokat, fl nem szvdott emsztnedveket, blnylkahrtyasejteket, vizet, epefestket
tartalmaz. Kros esetben lehet a szkletben: vr, genny, idegen test, nylka s frgek.
Gyakori szkletrtsi zavarok: szkrekeds (obstipato), hasmens (diarrhoea),
szkletincontinentia.

Szkrekeds: a blmozgsok gyakorisga cskken (a betegnek kevesebb mint heti kt
szkletrtse van), melyet kemny, szraz szklet elhzd vagy neheztett rtse ksr. A blmozgs
klnbz okok miatt lelassul, a szkletben lv vz felszvdik, gy a szraz, kemny szklet rlse
vgblfjdalmat okoz. A szkrekeds tnet, s nem betegsg. Leggyakoribb okai:
a normlistl eltr szoksok kialaktsa;
a nem megfelel folyadkfelvtel;
a mozgs hinya, immobilizci;
helytelen tpllkozs (kis rosttartalm trend);
hashajtkkal val visszals.
A megoldatlan szkrekeds kvetkezmnye a szkletbekelds (faecalis impactatio).
A megkemnyedett szkletgylem bekeldik a vgblbe, s az ismtelt szkelsi inger ellenre
rtsi kptelensg alakul ki.

Hasmens: a szkletrtsek szma megnvekszik, folykony, formtlan szklet rl. A bltartalom
tl gyorsan halad t a vkony- s vastagblen, anlkl hogy vgbemehetne a folyadkfelszvds. A
colonon belli inger eredmnye fokozott nylkatermels lehet, s a szklet vizess vlik. A csecsemk
s idsebb felnttek klnsen rzkenyek a tlzott folyadkvesztsre. Leggyakoribb okai:
emocionlis stressz (szorongs a krhzi krnyezetben),
fertz blgyulladsok,
vastagblbetegsgek (colitis, Crohn-betegsg),
telallergik, telintolerancia,
gygyszerhats (antibiotikumok, hashajtk),
mtti csonkts (gyomorcsonkts vagy -eltvolts, vastagbl-reszekci).

A szkletrtsi szksglet felmrsekor az pol feladatai:
megfigyeli a beteg ltalnos llapott,
megfigyeli s kikrdezi a beteget, milyen szkletrtsi problmi vannak, s ksri-e azt
valamilyen panasz,
tjkozdik a szkletrts gyakorisgrl, s hogy mely napszakban trtnik,
felmri a beteg szkletrtssel kapcsolatos nellt kpessgt,
rdekldik a normlis szkrtst biztost bevlt szoksok utn (hashajt hasznlata,
specilis telek stb.),
rkrdez: trtnt-e vltozs a szkels szoksos rendjben, van-e fjdalom, kellemetlen
rzet,
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
90
krdez a szklet jellegzetessgeirl: llaga, szne,
letmddal kapcsolatos krdseket tesz fel: tkezsi szoksok, milyen tpllkokat rszest
elnyben, milyen folyadkokat fogyaszt, s azok mennyisge, milyen a mozgsignye,
a gastrointestinalis traktust rint betegsgek krtrtnete,
van-e a betegnek sztmja,
felmri a beteg emocionlis llapott.

polsi diagnzis
Aktulis vagy lehetsges szkletrtsi zavarokbl ered problmk s trsul problmk, mint
pldul a testkp vagy a br psgnek vltozsa. A meghatroz jellegzetessgeket is
megfogalmazzuk: immobilizci, cskkent aktivits, elgtelen s helytelen tpllkozs, elgtelen
folyadkptls.

Tervezs
A beavatkozsok irnytsra az pol a beteggel vagy hozztartozval kitzi a clokat s az
elrend eredmnyeket. Ki kell alaktani a megfelel blrtsi szoksokat, ha szksges j szoksokat
megtanulni.

Az pol feladatai a megvalstsban:
az egszsgmegrz s egszsgjavt szoksok megerstse, megtantsa (letmdbeli
tancsok),
dits tancsads a normlis szkrts rdekben (vegye ignybe dietetikus segtsgt),
a megfelel testhelyzet felvtelnek oktatsa, segtse,
gygyszerhasznlattal kapcsolatos tancsads,
az gytl hasznlatnak segtse,
bentsek adsa,
szlcs alkalmazsa,
a beteg komfortrzsnek elsegtse,
a br psgnek megrzse.

Szlcs alkalmazsa
Normlis esetben az tkezskor lenyelt leveg s az emsztskor keletkez gzok szjon vagy
vgblen t tvoznak a szervezetbl. Azonban a blmozgsok cskkense esetn a gzok kirlse
zavart szenved, ez fjdalmat, grcsket, slyos esetben lgzsi zavart is okozhat. Orvosi rendelsre a
vgblbe helyezett szlcs alkalmazsa segthet a betegen.

Eszkzk: gumikeszty, szlcs, vazelin, gyvdelem gumileped, gytl hipoallergn ragtapasz.

Kivitelezs
Ismertesse a beavatkozs lnyegt. Biztostson intim krnyezetet. A kell mrtkig takarja ki a
beteget, s fektesse felhzott jobb trddel a bal oldalra. Helyezze fel az gyvdelmet. Mosson kezet,
hzzon gumikesztyt. Skostsa a szlcsvet vazelinnal.
vatosan vezesse a szlcsvet a vgblbe kb. 15 cm magassgig.
Az elmozduls megakadlyozsra ragassza a csvet a bal farpofhoz, vgt helyezze az gytlba.
A beteg fekdjn nyugodtan, mg meg nem knnyebbl, de 30 percnl nem hosszabb ideig.
A szlcs eltvoltsa utn, ha szksges tiszttsa meg a vgblnyls krnykt. Helyezze
knyelembe a beteget.
A gumikesztyt veszlyes hulladkknt kezelje. Tiszttsa meg, s tegye helykre az eszkzket.
Vgezzen higins kzferttlentst.

A tisztt bents polsi feladatait az polsi protokollgyjtemny tartalmazza- Demons!Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
91
rtkels: a beteg megszerezte a kell ismereteket a kitztt cl szerint, eredmnyes higins
mdszereket hasznl; a beteg nellt vagy korltait figyelembe vve javult nellt kpessge a
szkletrendezs s rts tern.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
92
A lgzs szksglete

A megfelel oxignellts elmozdtst s fenntartst szolgl polsi beavatkozsok kztt
egyarnt megtallhatk az nll, nem nll s egyttmkd funkcik.
Cskkent oxignellts esetn az polsi diagnzis leggyakrabban cardiovascularis vagy pulmonalis
eredet llapot lehet. A pontos polsi diagnzis fellltsa rdekben figyelembe kell venni a
szubjektv s objektv tneteket, a meghatroz jellegzetessgeket, s meg kell jellnie a krokot.

A felmrs szempontjai
A szv mkdsre vonatkoz polsi anamnzis a kvetkezkre trjen ki:
fjdalom,
fradtsg,
nehzlgzs,
perifris kerings,
kardiolgiai kockzati tnyezk,
korbbi s jelenlegi kardilis llapot.
A lgzsre vonatkoz polsi anamnzis szempontjai:
khgs,
nehzlgzs,
fjdalom,
a lgti fertzsek gyakorisga,
lgzszervi kockzati tnyezk,
krnyezeti hatsok,
dohnyzsi szoksok,
a hasznlt gygyszerek.

Tervezs
polsi tervet az albbi minta szerint kszthetnk.
polsi diagnzis: megromlott kzrzet nehzlgzs miatt.
polsi clkitzs: a lgzsi munka segtse.
polsi beavatkozsok: a flig l testhelyzet biztostsa, a krterem gyakori szellztetse, a lgzs
megfigyelse, az egyttmkdshez szksges kompetencin belli betegtjkoztats, a pszichikai s
fizikai biztonsg megteremtse, egyttmkds a kezelsi terv megvalstsban.
Vrhat eredmny: a nehzlgzs cskken, a beteg kzrzete javul.

Megvalsts
A nehzlgzs terpijban elssorban az okot kell kezelni:
gygyszeres kezels,
oxignterpia,
fizikoterpia,
pszichoszocilis mdszerek.
A fizikoterpis eljrsokat a gygytornsz vgezze, s ajnlsait vegyk figyelembe az pols
sorn.

Az pol feladatai:
a lgti fertzsek megelzse,
a tdexpanzi fenntartst s javtst elsegt mdszerek alkalmazsa: testhelyzet
vltoztatsa, lgzsi gyakorlatok,
az oxignterpia kivitelezse,
a beteg pszichikai, fizikai biztonsgnak megteremtse.

A beteg testhelyzetnek megvltoztatsa elsegti a mlyebben lv tdterletek kitgulst. Ezzel
a mlyebb terletek vladkainak kirlse elsegthet. Posztoperatv szakban az pol biztassa a
beteget khgsre, s vgeztessen mly belgzsi gyakorlatokat. Amennyiben lehetsges,
szorgalmazza a korai felkelst.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
93
A mlylgzs s a khgs gyakoroltatsa javtjk a lgcsert s az oxignelltst.
Fontos a kell folyadkbevitel, mely esetn a tdvladk hg, tltsz, vzszer, s enyhe
khgssel knnyen eltvolthat.
A lgutak tjrhatsgnak biztostsra a khgtetsi technikt, a szvst s a mestersges lgt
bevezetst alkalmazzk.

Az oxignterpia kivitelezsnek poli feladatait az polsi protokollgyjtemny tartalmazza!

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
94
A megfelel testhmrsklet biztostsa

Hypothermia (a normlisnl alacsonyabb testhmrsklet, az egsz test lehlse)

Korai jelei: hvs br, spadtsg, elfehreds, vrssg. A lehls els tnetei: nyomaszt
fradtsg, fsultsg, kzmbssg, aptia, a mozgsok egyre nehezebbek, mg vgl az ember
sszeroskad, lefekszik.

A lgzs fokozatosan ritkul, felletess, rverse ertlenn, lassv vlik. A tudat elhomlyosul, s
vgl kmban slyos vrkeringsi, lgzsi s anyagcsere-krosods kvetkeztben bell a hall.

Az alacsony hmrsklet krost hatst befolysoljk:
Kls tnyezk: leveg nedvessgtartalma, szl, tarts hideghats (vzben, szabadban), az
idjrsnak nem megfelel ltzk.
Bels tnyezk: letkor, kifrads, kimerls, hezs, aluszkonysg, helyi keringsi
zavarok (szk lbbeli, izzadkonysg), cskkent vrtramls (szlssges testtmeg,
akoholfogyaszts, dehidrci, inaktivits).

Az polsi feladatok helyes kivlasztshoz szksges:
a szervezet hszablyozsnak lettani ismerete,
a beteg megfigyelse.

polsi feladatok:
a hleads nvelse,
a hleads cskkentse,
a hmegtarts elsegtse,
a beteg komfortrzetnek nvelse,
gygyszeres terpia az orvos rendelse szerint.

A testhmrsklettel kapcsolatos polsi diagnzisok:
a mrsi eredmnyek azonostsa,
meghatroz jellegzetessgek sszegyjtse
Pl.: Diagnzis: hyperthermia (a htermels tlslya)
Meghatroz jellegzetessgek: megnvekedett testhmrsklet, kipirult s meleg br,
tachycardia.

Az polsi diagnzissal a beteg magas hmrskletnek kockzatt, ill. a mr kialakult magas
hmrskletet lehet azonostani.

Ha a beteg rendelkezik kockzati tnyezkkel, az pol a hmrsklet megvltoztatsra irnyul
tnyezket minimalizlja vagy megsznteti.

Tervezs
polsi clkitzsek:
A normotermia fenntartsa, s a kockzati tnyezk megszntetse.
A mr kialakult hmrskletvltozs esetn a normotermia helyrelltsa, a szvdmnyek
minimalizlsa, a beteg komfortrzsnek helyrelltsa.
A prioritsokat a hmrsklet-vltozs nagysga hatrozza meg.

Megvalsts
1. Hyperthermia diagnzis esetn az pol feladatai:
mintavtel tenysztshez (vizelet, vr, kpet, sebvladk). A vrmintt akkor kell levenni,
amikor lzkiugrs van, ilyenkor a legaktvabbak az antignt termel organizmusok,
gygyszerels orvosi rendels szerint,
a beteg megfigyelse
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
95
Meg kell figyelni az letjeleket, a br sznt, a br hmrsklett, van-e remegs, izzads, a
felvett s rtett folyadk mennyisgt, meg kell hatrozni a lz fzist. Az 5 vesnl
fiatalabb gyermekeknl gyorsan felszk lz esetn dehidrci s lzgrcsk
jelentkezhetnek,
a lz nem gygyszeres kezelse, fiziklis lzcsillapts,
a hmrsklet kontrolllsa.

A htermels cskkenst szolgl polsi beavatkozsok:
cskkenteni kell az oxignignyt fokoz tevkenysgeket,
a beteg polsa s tevkenysgei sorn nyugalmi idszakokat kell beiktatni,
korltozni kell a fizikai aktivitst,
hleadst fokoz eljrsokat alkalmazzunk (felntteknl s gyermekeknl is):
htborogatsok (keresztkts, mellkasborogats, teljes testborts)
htfrd
cskkenteni kell a beteg betakarst,
tartsuk az gynemt s a ruhzatot szrazon.

A test hmrskletnek cskkentsekor kerljk a didergs elidzst. A didergs htrnyos
hats, ugyanis az izomaktivits htermelssel jr. Takarjuk be a beteg vgtagjait, borogatskor a
beteg zleteit hagyjuk ki a nedves bortsbl.
Lzas gyermek polsakor, hidegrzs esetn j melegen takarjuk be, adjunk forr tet, limondt.
Dokumentlni kell a hidegrzsok szmt, idpontjt s idtartamt, s jelenteni az orvosnak. Hirtelen
lzesskor figyeljk a pulzust. A pulzusgrbe s a lzgrbe keresztezdse letveszly jele! Izzadskor
figyeljk meg az izzads jellegt: bsges, vagy nyirkos, tapads. A beteget takarjuk be, s meleg
italokkal fokozzuk az izzadst. A beteg arcrl a verejtket trljk le. Az gynemt tartsuk szrazon,
ha a beteg tizzadta, mindig langyos, szraz gynemvel cserljk.

A megnvekedett anyagcsereigny kielgtse:
Az orvos rendelse szerint alkalmazzunk oxignterpit.
Gondoskodjunk tpll tkezsrl.
A folyadkfelvtel s -leads megfigyelse mellett bsges folyadkot kell bevinni a
lgzssel s az izzadssal, esetleg hnyssal, hasmenssel elvesztett folyadk ptlsra.

letkorral sszefgg sajtossgok:

A lzas csecsem tvgytalan s tpllktr kpessge fleg zsr- s fehrjeds tpllkokkal
szemben cskkent. Ezrt a lz tartama alatt a tpllkait hgabban adjuk, s az tkezsek kztt is
knljuk meg citrommal gyengn savanytott teval vagy gymlcslvel. Az etetst ne erltessk, ha
nem kvn enni, ismtelten knljuk meg cukros, citromos teval. Lzas kisgyermek fokozott
folyadkszksglett elssorban cukros, citromos teval, gymlcslevekkel, limondval, tejes
italokkal biztosthatjuk. Tarts lz esetn fleg a fehrjefelhasznls fokozdik. Olyan tpllkokkal
knljuk meg a gyermeket, amelyek kis trfogatban sok tpanyagot, s fleg teljes rtk, llati
fehrjt tartalmaznak.

A beteg komfortrzst nvel polsi feladatok:
Gondoskodni kell a szjreg higinjrl, mert a nylkahrtyk a dehidraci kvetkeztben gyakran
kiszradnak.
Megfelel hmrskletet kell biztostani a beteg krnyezetben.

A fentieken kvl tekintse t az polsi protokollgyjtemny Lzcsillapts cm fejezett is!

2. Hypothermia diagnzis esetn az pol feladatai:
A beteget fokozatosan felmelegtjk, nedves ruhit szrazra cserljk, a testfelsznt vatosan
drzsljk (nem p brt drzslni tilos!). A beteget betakarjuk, melegt prnkat tesznk a gyorsan
hl testfelsznekre (fej, nyak) s meleg helyisgbe szlltjuk. Eredmnyes a felmelegt frdkezels,
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
96
amennyiben a beteg llapota engedi. 1518
o
C-os vzbe helyezzk a beteget, s a hmrskletet
fokozatosan 30
o
C-ig emeljk. Belsleg forr tet, folyadkot adunk, orvosi rendelsre szvszereket,
szksg esetn mestersges llegeztetst alkalmazunk. A megfagyott rszt a fertzstl vni kell.
A-fagyott sebet szraz steril ktssel kell elltni.
A vgleges ellts krhzban trtnik, mely a fagysi srls slyossgtl fgg.

3. poli feladatok hguta diagnzis esetn
Legjobb gygymdja a megelzs. Az polnak fel kell vilgostania a beteget, a beteg
hozztartozit, vagy a gyermek szleit a megelzsrl, annak fontossgrl:
Az idjrsnak s a fizikai megterhelsnek megfelelen ltzkdjenek.
Melegben s fokozott testi erkifejts idejn tbb folyadk bevitelre van szksg.
Nagy melegben kerlni kell az alkohol-, a koffeintartalm italok fogyasztst, s a bsges, nehz
tkezseket.
A hgutban szenved beteget hvs, szellztethet helyisgbe kell vinni. Ruhzatt cskkenteni,
brt vizes trlkzvel kell hteni. Orvosi rendels szerint intravns folyadkptls jhet szba.

rtkels
Eredmnyessg kritriumai: az egyn normlis testhmrskletet tart fenn, ismeri a kockzati
tnyezket s a megelzs mdjt.
A terpia hatkonysgt jelzi, ha a beteg hmrsklete ismt a normlis tartomnyon bell van, a
tbbi letjel stabilizldik, a beteg komfortrzsrl szmol be.

Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
97
A biztonsg szksglete

A biztonsghoz hozztartozik a biolgiai, pszicholgiai s szocilis rtelemben vett biztonsg. Az
emberek ismert, megszokott dolgok kztt, biztonsgos krnyezetben szeretnek lni. A biztonsg
szksglete letkoronknt ms s ms formban nyilvnulhat meg.


A felmrs szempontjai
Fel kell mrni a krnyezeti rtalmakbl add lehetsges problmkat, amihez az polnak meg
kell vizsglnia azokat a tnyezket, amelyek cskkenthetik a beteg nvdelmi kpessgt. A
felmrshez ismernie kell a beteg kort, rzkszerveinek llapott, tudatnak tisztasgt, esetleges
mozgskorltozottsgt, ltalnos llapott. Tudnia kell, hogy a beteg szksgleteiben segtsgre
szorul-e (tkezs, mozgs, ismerethiny stb.). Ismernie kell a megbetegeds jellegt, az elvgzend
diagnosztikai s terpis tennivalkat. Ismernie kell a szorongs jeleit s a szorongs fokt. Tudnia
kell, hogy hajlamos-e a beteg balesetre.
Krnyezeti tnyezk: a beteg biztonsgt befolysolja a betegszobk hmrsklete, tiszta levegje,
a leveg pratartalma. Fokozottan gyelni kell az telek trolsra, a kommunlis s veszlyes
hulladkok kezelsre, a higins krlmnyek biztostsra. A biztonsg mellett a pihens s alvs
szksgletnek megfelel kielgtst is segthetjk a zajhatsok kerlsvel, a dlutni pihen
megszervezsvel (ltogatsi rend, polsi teendk csak szksg szerint).
Fizikai veszlyforrsok: az elgtelen vilgts, rendetlensg, biztonsgi intzkedsek elmulasztsa.
Az ids ember vagy korltozott mozgskpessg beteg biztonsgt biztonsgi eszkzkkel
segthetjk, mint pldul kapaszkod gynl, frdszobban, WC-ben, vagy lpcs melletti korlttal.
Fel kell mrni, hogy a beteg, aki segdeszkzt hasznl, megfelelen s nllan tudja-e azokat kezelni,
vagy segtsgre szorul. A krtermekben, folyoskon, pletek kztti tjrkban jelzfny irnytja a
beteg mozgst, vagy a krhz terletn kihelyezett jelztblk segtik a tjkozdsban. A-betegeket
illetktelen behatolktl is vdennk kell. A ltogatsi rend betartsra hvjuk fel a hozztartozk
figyelmt. A legtbb intzetben rz-vd szolglat ltja el a betegek s az intzmny vdelmt.
Sajnos szmtani kell krhzakban is a lopsok elterjedsre, amitl betegeinket vdeni kell. Ezrt
fontos a hzirend ismertetsekor elmondani, hogy rtktrgyaikat (kszer, kszpnz) kldjk haza
hozztartozikkal, vagy a letti szablyzat szerint azok elhelyezsrl gondoskodjunk.
polsi osztlyokon az polsi egysg (nem a krterem) bezrsa (csengvel automatikusan
nyithat) is vdi az ids betegeket az illetktelen behatolktl, illetve attl hogy a trben s idben
dezorientlt betegek elkboroljanak.
Egyre inkbb elfogadott mind az egszsggyi dolgozk, mind a betegek krben az azonost
karszalag hasznlata, melynek alkalmazst trvnyi elrsok alapjn az intzetek szablyozzk.
Az rzkszervi krosodsok (lts, halls, beszdnehzsg) fokozott kockzatot jelentenek a beteg
biztonsga szempontjbl. Mrjk fel a beteg krosodsnak fokt, milyen segtsgre van szksge,
hasznl-e segdeszkzket, s azokat magval hozta-e a krhzba, helyesen hasznlja-e a
segdeszkzket.

polsi diagnzis
polsi diagnzisban fogalmazza meg a beteg nvdelmi kpessgt, a biztonsg szksgletnek
fokt.

Az polsi terv vgrehajtsa:
A beteggel s ltogatival szban s rsban ismertesse a hzirendet.
Mondja el, s mutassa meg a betegnek azokat az vintzkedseket, melyek biztonsgos
kzlekedst, tjkozdst szolgljk.
A beteget a felmrt szksgletei szerint teljes vagy rszleges segtsgnyjtssal kell polni,
gondozni, gondoskodni testi vdelmrl. Olyan zlses krnyezetet kell biztostani, amelyben a beteg
megrizheti magnletnek lgkrt, s szemlyes holmijt.
Az polsi terv vgrehajtst ellenrizze s rtkelje. Ha a clok nem valsultak meg, ksztsen
tervmdostst, s krje ms szakemberek segtsgt.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
98
Mrje fel azokat a krnyezeti tnyezket, amelyek veszlyforrsknt szerepelhetnek (nyitott ablak,
rendetlensg az gy krl, elrhetetlen nvrhv, nedves padl), s szntesse meg azokat.
Az esetleges gygyszercsert azonnal jelentenie kell az orvosnak.
Orvosi elrs szerint alkalmazza a biztonsgi korltozsokat (vdrcs, heveder), s ha mr nem
szksgesek, szntesse meg azokat.
Az egszsggyi trvnyben nevestett betegjogok kzl Az emberi mltsghoz val jog
rszletezi a beteg szemlyes szabadsgban brmely mdon (fizikai, kmiai, biolgiai vagy pszichikai
mdszerrel) trtn korltozs lehetsges, illetve trvnyes krlmnyeit.
Az E. tv. 10.-a (4) bekezdsnek utols mondata: Knz, kegyetlen, embertelen, megalz vagy
bntet jelleg korltoz intzkedst tilos alkalmazni. A korltoz intzkeds csak addig tarthat,
ameddig az elrendels oka fennll.
Ha az pol korltozst alkalmaz, a korltozs ideje alatt a beteg llapott folyamatosan ellenrizze,
mely magban foglalja a fizikai, higins s egyb szksgletek felmrst, s ezeknek a beteg
llapotnak megfelel kielgtst.
Korltozst ideiglenesen szakpol is elrendelhet, de a korltozsrl az orvost haladktalanul
rtesteni kell, akinek 2 rn bell azt jv kell hagynia. Ennek hinyban a korltozst haladktalanul
meg kell szntetni.
Az polnak pontosan meg kell tudni tlni azokat a helyzeteket, beavatkozsokat, s hogy a beteget
milyen llapotban nem hagyhatja magra biztonsga rdekben. Felsorolunk nhny pldt:
eszmletveszts, grcs esetn gyermeket, felntt beteget az pol ne hagyja magra, beavatkozsok s
pols sorn jszlttet, gyermeket nyitott inkubtorban vagy plyzasztalon ne hagyja magra,
intenzv megfigyels esetn, minden olyan llapotban, amely srgs, letment beavatkozst ignyel.

Az pol ismerje s tartsa be a munkavdelmi, tzvdelmi szablyokat, az aszepszis s antiszepszis
szablyai, a veszlyes hulladkok kezelsnek elrsait (5. fejezet), a gygyszerelssel kapcsolatos
szablyokat (9. fejezet). Csak akkor vgezzen polsi beavatkozsokat, ha megszerezte a szksges
szaktudst s gyakorlatot, s munkakri lersa alapjn erre felhatalmaztk.
Pszicholgiai s szocilis rtelemben vett biztonsg polsi vonatkozsai.
A beteg folyamatos tjkoztatsa gygytsa, polsa sorn fontos tnyezje biztonsgrzetnek. A
beteg s hozztartozi tjkoztatsa a diagnzisrl, terpirl, prognzisrl az orvos feladata.

Az pol feladata a tjkoztats tartalmt illeten a kvetkez:
A vizsglatok elksztsnek menetrl, lefolysrl, a lehetsges fjdalmakrl s a
fjdalomcsillapts mdjrl, a vizsglat vagy mtt utni teendkrl.
Dits tancsadst a dietetikus bevonsval, ajnlsai megerstsvel adjunk.
letmdrl, letvitelrl rszletes tjkoztatst adunk tudsunk szerint, s ha erre lehetsg van,
rsos formban is tadjuk a betegnek.
A gygyszerek vrhat hatsairl, mellkhatsairl elssorban orvos, vagy gygyszerfelels pol
adjon felvilgostst, de ezt az pol is megteheti. Tancsokat ad a gygyszerelssel kapcsolatos
letmdbeli vltoztatsokrl a mellkhatsok megelzse rdekben.
Egszsgfejleszts, egszsgnevels nll funkci, melyet a 6. fejezet alapjn ismteljen t.
A betegek oktatsa az pols egyik igen fontos mdszere, hogy a betegek hozzjussanak az
egszsgket rint tjkoztatshoz. Az egszsget rint problma jobb megrtse jobb
egyttmkdst, s a kezelsi utastsok jobb betartst eredmnyezi. A szbeli tjkoztatst rsban is
erstsk meg, hogy a beteg elolvass utn is mg feltehesse krdseit. Minden intzet, osztly
trekszik arra, hogy minl tbb rsos tjkoztatt a betegek rendelkezsre bocsthasson, ezeket a
tanulk keressk gyakorlterletkn.

A lelki biztonsg elrsnek alapja a megfelel terpis pol-beteg kapcsolat. Az pol
megjelense, hangneme, viselkedse legyen kulturlt, bizalomkelt, a beteg irnti figyelmet tkrzze.
Cskkentse a beteg flelmt, szorongst. Klnsen fontos az pol kapcsolata a gyermekekkel,
akiket krhzi kezelse a biztonsgos csaldi krnyezetbl szaktott ki. Lehetsg van gyermekek
esetben a ks estig, vagy jszakra is a szlk krhzi tartzkodsra, mely egyrtelm a gyermek
biztonsgrzete szempontjbl. Felntt betegek esetn is biztostott a hozztartozkkal val szoros
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
99
kapcsolat, ebben az esetben a ltogatk figyelmt hvjuk fel a hzirend betartsra, s a tbbi beteg
jogainak tiszteletben tartsra.
A klvilggal val kapcsolattarts lehetsgrl is tjkoztassuk a beteget, a telefon s postalda
helyt, hasznlatnak mdjt mondjuk el. Aki nem tudja llapota miatt ignybe venni ezeket a
lehetsgeket, annak ajnljuk fel segtsgnket, a megnevezett hozztartozt telefonon vagy levlben
rtestsk. A legkzelebbi hozztartoz nevt s elrhetsgt a beteg felvtelekor krdezzk meg, s
az polsi dokumentciban jegyezzk fel.
A szocilis anamnzis felvtelekor azonostott problmk esetn a beteg beleegyezsvel krjk a
szocilis nvr, szocilis munks segtsgt, aki a megfelel szervek tmogatst krheti a beteg
rdekben. jszlttek, gyermekek esetben a vdn kompetencija az elhelyezsrl, tmogatsrl
gondoskodni.

rtkels
A felmrs s polsi diagnzisok alapjn kitztt clokat folyamatosan rtkeljk, mert ezek
kztt azonnal elhrtand veszlyforrsok lehetnek, s hosszabb tv clkitzseket is
megfogalmazhatunk a beteg haladsa figyelembevtelvel. A trgyi felttelek hinyt, a mszerek
meghibsodst a gazdasgi nvrnek vagy fnvrnek szban s rsban, vagy veszlyt jelent
krnyezeti hatsokat a szablyok szerint jelentsnk. Az orvosi vizit, polsi vizit is megfelel
konzultcis lehetsg arra, hogy a problmk megoldst a gygyt team megbeszlje, illetve az
eredmnyeket rtkelje.


Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
100
A tanuls szksglete

Az pol funkcii kz soroltuk az oktatsi tevkenysget. Meghatroztuk az egyn egszsggel
kapcsolatos meggyzdsre s szoksaira, vlasztsra hat tnyezket. Ismtelje t ezeket az
ismereteket, mieltt tovbb halad a tanulsban.
Nha a betegnl hinyoznak a motivcik, hogy az ltala rtelmezett legegszsgesebb letmd
szerint ljen. Az egyn azonban gyakran azrt betegszik meg, mert nem ismeri, s ezrt nem tudja
alkalmazni azokat az eszkzket, amelyek megelznk vagy gygytank a betegsget, amelyben
szenved. Legfontosabb, hogy a beteg is kzremkdjn, kezdemnyez szerepe legyen, annl
hatkonyabb lesz maga a program (Virginia Henderson).
A tjkoztats s oktats a krhzi ellts sorn arra a tudsra s azokra a kszsgekre koncentrl,
amelyre a betegnek vagy trvnyes kpviseljnek szksge lehet az elltsi dntsek
meghozatalhoz, az elltsban val rszvtelhez, s az otthon folytatand elltshoz.

A felmrs szempontjai
Az oktatsi szksgleteket meghatrozzuk s a tudsbeli s kszsgbeli hinyossgokat azonostjuk.
A felmr eljrs kiterjed azon betegjellemzkre is, amelyek meghatrozzk, hogy a beteg ksz s
kpes-e a tanulsra.

A betegjellemzk tartalmazzk:
a beteg s a trvnyes kpvisel, vagy a helyettes nyilatkozatttelre jogosult szemly hitt s
rtkrendjt, amennyiben azt a beteg elltsa szksgess teszi,
olvasottsgukat, kpzettsgi szintjket s nyelvket,
rzelmi gtjaikat s motivciikat,
fizikai s megrtsbeli korltjaikat,
a beteg hajlandsgt az informci fogadsra.
Ha az oktatsi szksgleteket meghatroztk, rgztik a betegdokumentciban.
Az polsi dokumentciban szerepelnie kell, ki (dietetikus, vdn, gygytornsz, diabetolgiai
szakpol, sztma terpis nvr stb.) mire oktatta a beteget, milyen a tudsszintje, hogyan reaglt az
oktatsra.

polsi diagnzis: a diagnosztikus megllapts meghatrozza a beteg szmra szksges
informcikat s jrtassgot.

polsi cl: a beteg nllsgnak helyrelltsa, vagy a csald tmogatkpessgnek fejlesztse.

Megvalsts
A betegellts sorn az oktats minimlis tmakrei:
a gygyszerek biztonsgos s eredmnyes alkalmazsa, belertve a lehetsges gygyszer-
mellkhatsokat,
a gygyszati segdeszkzk biztonsgos s eredmnyes alkalmazsa,
a gygyszerek s telek kztti lehetsges interakcik,
dita s tplls,
rehabilitcis technikk.

Tanuls akkor trtnik, ha gondot fordtanak a beteg oktatshoz hasznlt mdszerekre. Ms
oktatsi mdszereket ignyelnek a vak, sket, illetve egyb fogyatkossggal l, vagy magyarul nem
beszl betegek. Fontos a beteg s pol kztti kommunikci sorn a visszajelzs, s ezzel
biztosthat, hogy az informcit megrtsk, illetve az adott informci megfelel, hasznos s
hasznlhat legyen. Oktatskor vegyk ignybe, amikor az szksges, tolmcs vagy jeltolmcs
segtsgt is.

A betegek oktatsnak clja:
1. Az egszsg fenntartsa, elmozdtsa s a betegsgek megelzse (pl. szlsre felkszt
tanfolyam, ditsklub, rendszeres testedzs, szrvizsglatok).
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
101
Az egszsg helyrelltsa (a beteg felvilgostsa llapotrl, segtsgnyjts abban, hogy
informcit kapjanak s jrtassgot szerezzenek egszsgk mielbbi visszanyersben, illetve
javtsban; a beteget s csaldjt egyarnt bevonjuk).
2. Megbirkzs a cskkent mkdkpessggel. A beteg nllsgnak helyrelltsa oly
mrtkben, hogy elkerlhetetlen korltaival is kpes legyen napi aktivitst folytatni. nelltsra
kptelen beteg esetben a csald tmogatkpessgt oktatssal kell kifejleszteni.

Az pol szerepe a tantsban, oktatsban
Az pol az polsi tevkenysg, beavatkozsok elvgzsekor amennyiben ezt a beteg llapota
engedi folyamatosan alkalmazza oktat funkcijt is. Szls utn tantja az anyt a kvetend
higins krlmnyek kialaktsra, mellpolsra, az jszltt polsra, gondozsra. Megfelel
krnyezetet biztost ehhez a rooming-in rendszer ellts, ahol az anya felgyelettel gyakorolja
gyermeknek polst, tpllst, gondozst. Az jszltt polst, fogst, tartst az apnak is
megtanthatjuk.
Idsebb betegek polst, a felfekvs megelzst, segdeszkzk s knyelmi eszkzk
hasznlatt a segt hozztartozknak is igny szerint oktathatjuk.
Orvosi rendels szerint a beteg nllan vgez kezelseket (sztma pols, inzulinbeads), melyeket
az pol mutat be s tant meg.
Kezelsek, beavatkozsok, mtt eltt a betegnek pontos informcit kell adni arrl, hogy hol
trtnik a beavatkozs, mennyi vrakozsra szmthat, lesznek-e fjdalmai vagy kellemetlen rzsei,
fjdalmait csillaptjk, mikor rkezik vissza a betegszobba, mikor bred, ha altatjk, mikor
tallkozhat elszr hozztartozival. A beteg minden krdsre adjunk vlaszt, hogy oldjuk
feszltsgt, szorongst, s elnyerjk egyttmkdst, bizalmt.
Az oktatst szervezhetjk egynileg s csoportosan is a tmtl fggen. A klnbz letmdbeli,
tpllkozsi tancsokat betegsgcsoportok szerint szervezhetnk klubok, videovetts, elads
formjban csoportosan. Ha demonstrcis mdszert alkalmazunk, akkor egynileg szervezzk
pldul az inzulinbeads bemutatst, gyakoroltatst, hogy a beteg figyelmt ms krlmny ne
zavarja.
Figyelembe kell venni az letkori sajtossgokat is. Gyermekek egszsgnevelsnek
megszervezshez szksges a szlk rszvtele s segtsge is. Idsebb betegeknl vegyk
figyelembe az rzkels vltozsait, fizikai llapotukat.

rtkels
A beteg teljestmnynek rtkelse lehetsges oly mdon, hogy a beteg bemutatja a kezels
kivitelezst, krdsek alkalmazsval, a beteg magatartsnak megfigyelsvel, s megbeszlsekkel.
Az rtkels sorn j szksgletek merlhetnek fel, mely alapjn az pol a beteggel j tervet kszt.


Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
102
Az eszttikai szksglet

Az eszttikai jelensgek rzkelsre csak az ember kpes. Az ember cselekvst motivlja a szp
trgyak, krnyezet keresse, kzrzett javtja, rzelmeit befolysolja a szpsg vagy rtsg ltvnya.
A kt ellenttes plust, a szpsget s rtsgot az emberek egynileg tlik meg, mgis befolysolja
rtkrendjket a kulturlis, trsadalmi, csaldi krnyezet, melyben lnek. Vltoznak az ltzkdsi
szoksok, az ptszeti stlusok, a hasznlati trgyak megjelensi formi trtnelmi koronknt is, s
bizonyos szpsgidel vltozik letkoronknt is.
Az emberi megjelens eszttikumhoz tartozik a mozgs, az arckifejezs, a beszd, az ltzkds s
az poltsg. Az ember ltzkdsvel (egyenruha, munkaruha, stlus), viselkedsvel kpviseli
foglalkozst, vagy bizonyos trsadalmi csoporthoz, irnyzathoz val tartozst.

A trgyak akkor okoznak rmet, ha formjuk megfelel gyakorlati cljuknak, vagy egyszeren csak
gynyrkdnk szpsgkben. Vannak, akik az egyszer formkat kedvelik, vannak, akik a
tldsztett, stilizlt formkat rszestik elnyben.
Az elvont formk kzl szpnek tartjuk a szimmetrit, a ritmust, a harmnit. A ritmusnak s
harmninak az ptszetben a bels terek kikpzsben ppgy, mint az emberi magatartsban
jelentsge van.
Klnsen hatnak rzelmeinkre a sznek, melyek megnyugtatnak, vagy ppen izgalmat, feszltsget
vagy flelmet okozhatnak.
Az eszttikai szksgletek kielgtsnek jelentsge az pols, gygyts sorn:
A krhzi krnyezetben a beteg szorong, fl az ismeretlen esemnyektl, betegsge kimeneteltl.
rzelmileg fogkonyabb, rzkenyebb a krnyezeti hatsokra is.
Mieltt belpne a krhz kapujn, mr kedvez hatssal lehet rzelmeire egy kellemes termszeti
krnyezetben lv plet, ahol virgokat, fkat, rendezett parkot lt.
A betegnek s hozztartozinak egyarnt fontos, hogy az addig megszokott otthoni krnyezetnl ne
legyen hidegebb, zordabb, bartsgtalanabb az a krnyezet, ahol gygyulst remli.
Mr a beteggel trtn els tallkozskor elnyerhetjk bizalmt, ha ltzknk tiszta, rendezett,
beszdmodorunk kellemes, s egytt rz magatartst tanstunk.
Kellemes rzetet, biztonsgot jelent, ha a krhz bels terei tgasak, a falak sznesek s eszttikusan
dsztettek. Kellemetlen ltvnyt nyjt a hirdetsekkel, betegnek szl utastsokkal teleragasztott
falfellet vagy ajt.
A vizsglkban alkalmazhatunk sznes fggnyket, paravnokat.
A betegszobk berendezsei, falai is mr tbb intzmnyben sznesek, hangulatos fggnykkel,
kpekkel vannak dsztve.
A gyermekkrhzakban elterjedt s nagyon j hats a figurlis falfests.
A betegek sokszor hoznak be a krhzba sznes tertket az jjeliszekrny letakarsra,
dsztrgyakat tesznek ki. Az eszttikus krnyezet megteremtsrl a tpllkozsi szksglet
kielgtsekor is sz volt, a szp, higinikus tlals a beteg tvgyt fokozhatja.
A betegszobk rendje, tisztasga, ha azok nem tlzsfoltak, a betegek kzrzett javtjk.
A szp trgyi krnyezet kihat a kzrzetre, fokozza az letkedvet, s megbetegeds esetn
elviselhetbb teszi a megvltozott egszsgi llapotot.
Ujvrin Siket Adrienn: polstan I. oktatsi segdanyag
103
Ktelez s ajnlott irodalom, jegyzetek, tanknyvek

1. Patrica a. Potter - Anne Griffin Perry : Az pols elmleti s gyakorlati alapjai
2. LEMON ( LEarning Material On Nursing ) polsi tananyag
3. Lynda Juall Carpentio : polsi diagnzisok, Medicina Bp. 1996.
4. Sharon Golub: Az pols alapjai, Medicina Bp. 1998.
5. Walsh: Modellek a klinikai betegpolsban, az elremutat t, Medicina Bp. 1998.
6. Jean Smith-Temple, Joyce Young Jonson: Gyakorlati polstan, polsi vezrfonal a klinikai
eljrsokhoz, Medicina Bp. 1997.
7. Alain Pearson, Barbara Vaughan: Az polsi gyakorlat modelljei, Bp. 1995.
8. Gert Henrik: tmutat az polsi elmletek tanulmnyozshoz, Medicina BP. 1996.
9. Milliken : Mindennapos betegpols
10. Nosza Magdolna : polstan; HIETE E. Fiskolai Kar, jegyzet Bp. 1993.
11. Dr. Kiss Bla : polstan I-II. ; OTE E. Fiskolai Kar, jegyzet Bp. 1987.
12. Dr. Buda Jzsef: A betegpols trtnete; POTE E. Fiskolai Kar, jegyzet Bp. 1994.
13. Jennifer M. Hunt : Az polsi folyamat mkds kzben
14. Virginia Henderson : Az pols alapelvei
15. Tovbbkpzsi fzetek I-II-III-IV. ; E. Szakdolgozk Kzponti Tovbbkpz Intzete
16. Dr. Bokor Nndor: ltalnos polstan - gondozstan, Medicina BP.1989. s az
jabb!!