You are on page 1of 1

WUS101 TERAS KEUSAHAWANAN Format Rancangan Perniagaan ________________________________________________________________________________________________

8.3 Kapasiti pengeluaran sehari/seminggu/setahun: 6.3 Senarai Produk/Perkhidmatan Muka Hadapan ------------------------------------------------------------------Isi Kandungan Bahagian 1 : Pengenalan Bahagian 2 : Tujuan Rancangan Perniagaan Bahagian 3 : Latar Belakang Perniagaan Bahagian 4 : Latar Belakang Pemilik Bahagian 5 : Latar Belakang Projek Bahagian 6 : Rancangan Pemasaran Bahagian 7 : Rancangan Pengeluaran/ Operasi Bahagian 8 : Rancangan Organisasi Bahagian 9 : Rancangan Kewangan Bahagian 10 : Jadual Perlaksanaan Projek Bahagian 11 : Rumusan Bahagian 12 : Lampiran -------------------------------------------------------------------8.4 Senari bahan mentah yang diperlukan sehari/seminggu/setahun: 6.4 Pelanggan 8.5 Senarai, Mesin, Perabot dan Alat Kelengkapan Sasaran Pasaran siapa? 8.6 Perabot dan kelengkapan pejabat 6.5 Saiz Pasaran : 6.6 Persaingan 6.7 Penyediaan Ramalan Jualan: 6.8 Andaian Pendapatan : 8.7 Senarai Pekerja/Buruh lansung:

9.0 RANCANGAN KEWANGAN 9.1 Kos Projek 9.2 Sumber Pembiayaan 9.3 Pinjaman Tujuan Memohon Pinjaman 9.4 Jadual Pembayaran Balik Pinjaman (contoh)

6.9 Strategi Pemasaran Produk/Perkhidmatan: Promosi Pengedaran Harga 7.0 RANCANGAN ORGANISASI 7.1 Matlamat dan Strategi Organisasi Misi Organisasi Matlamat Organisasi: 7.2 Strategi Jangka Pendek:

1. PENGENALAN 2. TUJUAN 3. LATAR BELAKANG PERNIAGAAN 4. LATAR BELAKANG PEMILIK 5. LATAR BELAKANG PROJEK 5.1 Lokasi Tapak Projek

9.5 Jadual Susut Nilai Aset Tetap

9.5 Proforma Aliran Tunai.

7.3 Strategi Jangka Panjang: 7.4 Struktur Organisasi/Carta Organisasi:

9.6 Proforma Untung Rugi

9.7 Proforma Kunci Kira-Kira. 7.5 Fungsi dan Tanggungjawab 7.6 Senarai Kakitangan Pengurusan 7.8 Senarai Butiran Jawatan Diperlukan 10.0 JADUAL PELAKSANAAN PROJEK: 7.9 Imbuhan & Insentif Kakitangan Pengurusan 8.0 BAHAGIAN OPERASI 8.1 Senarai produk/perkhidmatan yang dihasilkan: 8.2 Carta/Aliran proses pengeluaran: 11.0 RUMUSAN & PENUTUP

Alamat: Peta lokasi: 5.2 Bangunan pelan lantai 5.3 Kemudahan Asas 6.0 RANCANGAN PEMASARAN 6.1 ANALISIS PASARAN 6.2 Bentuk Pasaran

9.8 Analisis Kewangan dan Titik Pulang Modal:

12.0 LAMPIRAN