You are on page 1of 2

PENTADBIR SISTEM Mendaftar Pengguna Untuk Kali Pertama

1. 2. 3. 4. Buka URL https://sps.ibestarinet.net/SPS Log-in sebagai pentadbir sistem Klik Pentadbir Sekolah Skrin di bawah akan dipaparkan, sila klik pada Modul Pengurusan Pentadbir Sistem dan pilih Selenggara Pengguna Sistem

Klik Selenggara Pengguna Sistem

5. Tambah Pengguna Baru

Terdapat 2 cara : 1. Tambah Pengguna Baru atau 2. Tambah

6. Masukkan maklumat yang bertanda aterisk (*) sahaja. - Nama : [Nama Penuh Guru spt dalam Kad Pengenalan Huruf BESAR) - Nama Pengguna : [no. kad pengenalan] - Kata Laluan : [no. kad pengenalan] - Klik Aktif - Pilih kumpulan : TeacherGroup : TadbirGuru : TadbirGuruKelas (utk Guru Kelas sahaja) 7. Klik simpan

Cara Pilih Kumpulan : 1. Klik Pilihan kumpulan 2. Klik utk memasukkan kumpulan Dipilih

Setelah maklumat disimpan, gunakan cara yang sama untuk mendaftarkan guru dan staf sekolah.