You are on page 1of 12

Materiay ceramiczne i szka

Karolina Sobiech Materiay Wspczesnych Technologii III

Materiay ceramiczne:
wyroby formowane ze specjalnie przygotowanej masy zawierajcej jako podstawowy skadnik glin (lub jej odmiany, jak upek gliniasty, less itp.), ktra przeksztaca si po odpowiednim wypale w twarde i wytrzymae tworzywo zachowujce ksztat nadany w czasie formowania.

Charakterystyka materiaw ceramicznych

twarde, kruche wysoka temperatura topnienia maa przewodno cieplna i elektryczna dobra stabilno chemiczna i cieplna dua wytrzymao na ciskanie

Podzia materiaw ceramicznych

Wyroby z gliny
Glina:
- obfito,

- stosowana bez uszlachetniania,


- tani surowiec, - atwo formowania
Zawarto poszczeglnych pierwiastkw chemicznych w skorupie ziemskiej w procentach masowych.

Wyroby z gliny

- cegy - dachwki - rury kanalizacyjne - pytki cienne i podogowe

Wytwarzanie wyrobw z gliny


1.
2. 3. 4. 5. 6.

Przygotowanie masy formierskiej Formowanie Suszenie Wypalanie Szkliwienie Zdobienie

Nowoczesne materiay ceramiczne


dobra odporno na cieranie dua odporno korozyjna w wysokich temperaturach, wasnoci mechaniczne, elektryczne, magnetyczne, optyczne zdolno do katalizy reakcji chemicznych sensory wykrywajce gazy trujce zastpowanie zuytych czci organizmu ludzkiego

Wasnoci mechaniczne niektrych nowoczesnych materiaw ceramicznych

Materiay ogniotrwae
Wasnoci: odporne na wysokie temperatury bez topienia si lub rozkadu, nie reaguj z reaktywnym otoczeniem, temperatura wypalania zwykle wysza ni temperatura pracy, ze wzrostem temperatury wypalania maleje porowato wraz ze zmniejszaniem si porowatoci ronie wytrzymao i odporno na korozyjne otoczenie, lecz malej zdolnoci izolacyjne i odporno na szok cieplny

Materiay ogniotrwae
Zastosowanie: urzdzenia suce do wytwarzania, oczyszczania i transportu ciekych metali, piece do obrbki cieplnej, inne urzdzenia eksploatowane w wysokich temperaturach