Вы находитесь на странице: 1из 1

SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN

TARIKH / HARI : MASA : TINGKATAN MATA PELAJARAN TAJUK HASIL PEMBELAJARAN 4.11.2013/MONDAY 10.00 A.M-12.30 P.M 5 CAMBRIDGE & 5 HAVARD ENGLISH LANGUAGE REVISION ON LITERATURE SECTION KEMAHIRAN INSANIAH Tanggungjawabsosial Menghargaialamsekitar Etika, moral &profesionalisme Spiritual Komunikasi Kepimpinan Kerjasepasukan Berfikirankritikal&menyelesaikanmasalah Teknologimaklumat&komunikasi Pembelajaransepanjanghayat Globalisasi Keusahawanan Pengurusan Tandakan / padaruanganberkenaan ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Penilaian Sintesis / Kreativiti Tandakan / padaruanganberkenaan

By the end of the lesson, students should be able to: 1. Answer all the questions correctly.

MOD PEMBELAJARAN

Perbincangan/Pembentangan Eksperimen Simulasi Projek Pembelajaranluarbilikdarjah/ lawatan Lain-lain (nyatakan) : Soaljawabdansumbang saran. Tandakan / padaruanganberkenaan

RINGKASAN AKTIVITI

Q & A session is carried out throughout the lesson.

BAHAN BANTU BELAJAR (BBB) RUJUKAN / SUMBER REFLEKSI

Past Years Exam Questions

95% of the students achieved the desired learning outcome successfully.

PENTAKSIRAN & PENILAIAN Latihanbertulis Laporanamali/eksperimen Kuiz Pembentangan Lain-lain (nyatakan) Sumbang saran ..

Tandakan / padaruanganberkenaan