Вы находитесь на странице: 1из 257

/11, l n

. .

. . , . .

. ! :
,
,

n . , ,

,\

, , -

..":',

, .

n
,

-n,

1946-1949

. n

; ,:!,-u

. . : . . t, .

. ,

: .

. . nii,

. .

KpaYHOBbLhl,
,

. . , . . , . . .

nt ,
n

, " n n
,

1U,

ii-

n .

. , /11,
.

n,

-1U~,
.

0!l

(?

nd

(IX-VII

l. .) . ! !;

, - , n

'

- ,

' (

VII , . .).

,
1.

, , ,

'
, ,

, rt ,,!
.

, '!.

/I't,

' .

".,

.
. . t,
. . , .

. . , . . ,

. , . . , . .

. . .

., . . ,

. . . . .
/i

, . . , iJ
.

. . , J1

-.

'1
,
, ~
,
.,

100

. 1 .

2,
,

- .
-
. !1

, ,
,

- ,
.

,

,

.
,
.

, Oriente
Lux .

.
. - .

.


,
3.

.
:. 4, -
5, ~ 6, . -
7 .


. .

8
, -.

i.

, -

9.

' , 'F
,
,

Ji.~..I
' ,JlL._~ 1Y.L.~


()


i iCTOpii YKpaiHcbKoi ,

. .

(
) ( ) 10.
. ,

, . . 11.

, ,

,i

~(i . 12,
! ,

I ~TBa

\20 13.

,
IibIX ,

, ~ ,

- ,
,

~

, '

. . 24,

. . 25


. ,
-

. , , ,

lflJ,~ !JJ:! l!1!__ -6


<:,

g'fO
. ic. . . ,
.

,.

, ,

.


-
.
,

30- ,
OTKpIiITOrO
,
. . . . .

- , '
,

(
,
(

, , .
20- 30-

. . rt
19,
. . 20, . . 21,
.
.
22,
.
.
23,

I<

. .

14,

. .

15

. . 16, XIX
\ - .

. -'Fre
1t. . 17,
, . .
. 18,

,
,
, . .
-,
,
,
-
. ,


- 26 - 27 .


.
. . 28, . . 29,
. . 30 , , 50-
. . 31, -. .
~2.
1946-1949 .

,
<w!j ''_~'q :..
, , f--Y.. -.i.. R (1946 .... r:.-) 33
,.-- ( -l-94-7-I:.,) .l~.Il..Q-q_ (l.94 ~ .) 34
-- (1949 . ) 35. 50-
60-

. ,

. . 36,
. . 37 . . 38.

39

.
.
.

40,
. . .

. . . . 41. -u
. . 42,
. . . , -

. . 43,
. . 44, . .

-~

. ,

1957 . ,
45,
46 .
g : ]'-

,
- ,


2 ,
,
, , ,
, ,
.

,
, !?! -

,U -


, (! -


. ,
,
. .

-,

J<--.Q.~-&._

1)p--;-

, .

, ~ ,
. .:

I
I

a~_()!:o 1:L ~ -

.l , _~.IJ\1 ~~\

1 .

~f : i! , .

'

.
q
- :.i
,

\f

30R

:
\1 Q
, :

..

"" ,
~ -

, .
49, .

:!j

, ,

47

'

48,

, . .
50,
,
. . 51, , ,

, . . 52.
r 'l:aMbIM

, ,

,

~J ,
,

..

.
, i
.
.
.~'~!<.,.. , ,

I1 ,

50 , g~ 9
~ .
t,

,
.

60

, - , - .

,

.
u

- -

_.r../l.li

,
, ~ .

-,

'

, .
, .

' ,
,

_ _- -

,!. :-

()


() 54.
,

OTKPb!.:ThLX

Unia,

_ka.CT-1!..ILLS J.QI..!:!~~

Bal<P.Yf

Ii

,

!,
-

' .
. . .

'

/{

,.


.
I .

-,

,-

. ap ~

. .
- . ,

, -

10

) 56,

57


15
,

*.

. ,

(III

]{ 53 .

, ,


,
.

' 58.

, u ,
(-) 55,

,
,
JI

!.
' ,
'

___

. '


, ,
- .

.


, -

-
,
.

JII{


. . .


. , ,

,
. ,

,

59.

15~20 .

<

.
,

. , I<


-

.

.
,

,

- ,

-
,

': , -

. ,

.

Unio,

- II
, ,
-
.
,
, -
.

. . 60 .


,
- -

, -.


,
,

,- -
, 30 .

,
, .
,


30 ,
.
,


.

,


(il

1938

1947

.,

, -, ,

1.1

. , ,

. .

Unio.

,
- ,
,

5 .


61
..

62, ~c

CKOTOBOCTB ~TaK , ,

~ ;:,

: , , mr - \

.
. .

, , , . . , 5
, 5 - 1 - 63.

'1
.

,

,

1{


-;

1:1
,

, ()

, . i1- 915
, 136 - - , 3 - , - -
140 - , 68 -

\ ll

-Gffi
,

64.

, l19 ,

---


. ,

~a

, ,
" J? ,

.
Jj

. ,
,

- ,

..

oxB a TplaeT

,HeOil1i1.:l:l'IecKy.1Q

-~QJl .

! , ~

~ .

,
. . .

12

..<; .
, .
. .
3-.

, ,

, ,
,

-I<

" ~

S- , ,
,

(- ~),

-,

65.

.
,

, .


-

,


, HeGOMHeHHo,

J3

-!1 ,

,
.
.
.rr, ,
,

.

, '
.

,

.

,

,
-

,.

ill
,

~eCTHO,
-
,;.-
,
- ,
-
,

, OTHO~


,
, -


-
,
.

- ,

,
, . . , )<0

66

(.

1,

V-VI).

,

,-


'
,

'

.
' - ,

'

,

. .

Cj:(OTOM.

,
.

,
,

{3

\/

'~II:

1......''1

f:I

-'

'\3''''
r

.i\, ....

'1,1/,,<,

~~. '.
:'; "

--..

.~

11

",,;

',~",

"

6=

@'!E!ESi'
7

~~
~

rJJ
4

~ ~~
.3~
~
10

~~

~w.:

.' '

16

~
"

tt

\2
~~
~7

15

[ " r.~
,

" ~ ~24

( . , )

~
4

111 ,

'3 '. ( . JO'

13

- I ( . . ,:, )

.~"~'

"tr

,"{t:

~~I"~'

,~'~'!""' ~

~/'

'\~'
\ ')}

1\

,~u

'?-.~~

~ ,11~~/1'

"

,'~

r~""'1..;
M"\~-::,
.
~(,.
~_'V'q
)

!r

k@
':;2

\ \\ '"

:, \

- ,-- --

I
';""'~;' !
~

13

14

17

''.~

20

27

~'~'~ "~

'

' ~~' {,.


/) ~ ~~, ': ~~ \ll\I \I{II~

--,------.

~,,&?
I
~
~5
~,
~
~
.
~
u
~~
:2

.,' .

.. . !,J : ~';,
". .~':->:"{-.:~~
.. .,.>1) :::.
.
.~

" " &,_

t1:i

.:7

.... , ,: 'r.

'1

'~"""j.~~j/
l' ~""1"~"
:',~

~
"~'

"

~*' ~.~

~:;\

'~'\o

~ "';,

!.

1.

3,

~
~
4

( , )

:2

U~

~,Il,~'

.~ ~]~

,
I
4

( , )

11. 0

.,
, .

;)~,,;;:.i7;3~j"~
J14. ~.:':'."-:~.,:i>o/~

:}
:..,,'

~- : .

~
. .

"",j~
I

S"

~(.~ ~!i:',~~,--

; 2 - ; 3, 6 - " , 4 -
; 5 - .
. 1, 3, 8 -
;
4, 9 - ; 5, 6 - ; 7 - . lll . 1-3, 5-7 - ;

; 4, 9 - 27 - . IV. 1-7, 9-13, 15-/7 '-l( , ;


I( . V-VI . 1, 4-/3, 15, 17 - ; 2, 3, 14, 16 -l( , il I< ; /8, /9 - ( .) . - rOOTOB I<, ' ,

D\

2
-

...

.'
3

(ol, -)

~1

1/1 ';'

\
7

l
4

/2

... )

13

'\

-~\

0\

~,
L-) -'

91

~ ~ ~ ~b
3

~9

fJ) ~ ?
6

11

I ilJ 51 : ,".: ~" t


'. . . . :~,>~?

:~>.~'.j :'~ . :": "..... >:')':.

14

~!i-

,,~

~~ \

1, , )

S~

IV . ( , , )

~. \ ~ (
~~
~

1/

,10,
'

f!&~ !
tlj~

"'

.t

.;

'

"

&Ji1 &

~
7

~
~
8

12

14

&

. lI .

13

'

10

~
6

~6

15

10

l~~

11

j ;

.",

,_ ~ ~_~

11 , II" t< r ( , , r , , , )

:::"',(])

"1,

17

2.

<l 1. ;1 ( 111 . - )

- ( ) ; 2- 15 - ! '! () , !! . : 1-5, 11, 12 - ; 13 - ; , ! -


): 6-/0; - () : 14-/7, ! , - ! : 1, 2 - , ; 6-8, / .. . ; 14 - , : 3-5, ~.
; 12, 13, 15, 16 - , !, bl: 1-3, 6- 8,
11, 12 - ; 4, 5 - ; f : 9 - ; 10,
1.1, 14 - . , 1-4, 7, 8 - ; 5 - ; 6 - ,


(l

J{1{

('I

. ,

,
,
:,


.,

.
,

l~
, I<

, ,

, . . -

l{

l1

' ,

, - ,

- , . 67

,
, ,
68, ,
' ,

.
-

,
, , ,


,

,
-
.

,

-,

j{ .

- .
,

- '

- ,
- ,

- .

. ,

, . .

-,

I-

, -,

-.


, () ,

( ),
( )

).

18

( -

I<- .

I{

~aHHe

,

_I

, - 69 - 70,
71 - 72,
73,
- 74 , - 75, - 76,
111 77 .

, - 80 .
.

(<< )

,

, . . , ,

,
,

,

.
, ~
,

, lli:,
-, - .,

78,

, , ,
,

<

IX

- 1
,
VIIl VII ,

,
.
,
. . -

81.

CT~ , ~!
_

,
=. ~ ()
:: ;;> ,

=- _
- : IIl ,

- :

: ':':

- - - , - : ~
- .l IJ:=",:
:: :-: );"... ,
L.,p~ _ -, -, - 79

__

IX - 1

'
, 48
, 26 - , 19
. 7
- 82 .
_

~ .

- ::n:

-- KYKpeKcKol31'

!![71

= ,'

=-:I

()
] ,

(QQ) .
, LP l1

, ..

, -

, ,
,
, ., ,

-


, ,
- 1
48 26 % 83,
,

,
.
-
,
.

,
- 1, - 84 .

~:tI

VIII

{)

, , ,
.
,

-.

1 -


, , , ,
.

1,

- ' ,, -

. ,
- I ,


, ,

.
,

-
,


I1.
, ,

- ,
, I
I - - ,

,
-
.

; ,


ceMeHTOB~

, ,
,
-

85.

1r

,

, ,

, I

20

- 87

, -
-.

.
-

,

- I

.CQ.

1 ,

,
- .,

'!-.
, ~ ,

, ,
.
. V - 186


,
. -

_::

11

- -:

::: :-0

-:::

:- -:

-::: ~: ,


:,,-:

=;:> J

-:' ~ -

-: ...=... .

:? ~ ,
-;- 11

- ; l..!:!. eHHo

-:: ~

~ -: ,
-:-: , . . ,
-~!l{ - .

-

J6 ~ -
~ , , .l0 .
:':"., .
:.l

_:

,

,

;:: aJ(Q .

:: ::


. . . .

~- 91 . ,
6 -
l(. ,

,
>J

0phameI-I 1\'i,

'<

J\oi

UIl ,

. . ,

I :"

92

, i10
, '
, ,
- ~
,

-: (J1rl )
" - -

1) ;11
Jl

. . 93.
, iI,

88

J30."'i,

, .
~
_, ,

-: -, . .

.;:\ ;',l 89.


-
. : ( l\1-
:- -),
-:

lI

,I

, .~

- 94,
- 195,
.

: ,
96.

97,

,
% 1 : -

;:

- 1 - II.

-
:l

J. .
' , , ,

l? . .

: 9~ -

98,

1{
.

. . 99.
,

-
J(

,
. . 100. , -

21

VI ,

~
~

14

( , 1, , 8 0 )

32

l.

31

/rl
\:EU

28

~38

lJ~

A ~

:..=

~- ((\)
16

I~O
~
.::,

11\ ";, "

12

-,

')1'
13

Ji

22

111 , (

,'1'

11

17

10
~

'

. .

:;

, :" t

20

1\'

24

27

26

,\

\} \

39

41

,...

, )

24

';

25

\
11

0.,_''''

........

,-

~rli

~"

~;;

O,,,'.

Q1~

IV- V , ( II , I , )

-4

6W~

~ ~

~[j~ ,~8
11

L::::3.

16

, ,:~" J'Jl,,~
~ 60~ ~ ~~ ~,~ .~ ~ ~h ~
:;

9~

~O:: IO

~:

19

21

.* , ," ~O ~ 7 J _"

fj

....

11

~2
~

27
28

29

32

15

16

17

'23

~
~
~

34

31

".-:

J5

~
_- - .
~

. ('I:
.'
,

- - - ',-"
Q

~
30

(,! ,

r~ J,
13

26

, Iu~

11 . "" ( 1, , )

~ 9~ ~1O

OGJ i

~ I ~~ '~ ;
6

1, ( )

25

1{I;~'Ou
. QJ
"
"
"""
!"
~

14'

Q~ ~ Qj qJ,~~1 ~ ~
13

33

37

12

t::) , ~ ~ Q ~, t!
~
c=:=::::::r ~

36

26

.iJ ~

25

27

28

~ .

3.

30

' 31

32

- . .

29

W t ~O ~" C!J " d ~~


~
8 ~ ~

0, 12 -

,
:
1, 2, 4-9, l1-i, 18, 19-23, 25, 32, 36- 39 - , ; 40 - ; , [!! ( ,
: 3, 10. 70 - 23 - ; 33- 35 - , 11.

1: 1, 16 - ; 12-14, 27, 28 - ; 26 -
: 29- ,11 - ; 34 - ; i\ :
2, 11, 15, 17-25 - ; ( ): 32; i\
) : 33. JII, ill : 1, 14- ; 2- 5, 9- 11, 15-19-; 7, 8,12, J, 20, 22, 27- ; 6, 21 -
; 33 - n , , ; : 12 - ; 24 - , ; 31 - ;
: 25 - ; 29, 30 - ; 32 - ; [1 : 28 - . ' , . : 1-3, 5- 8 - ,
; 2- - : , : 9, 10,
12 - ; 13- 20, 26, 27 - ; 21-25 - , ; 43 - ;
1, n : 11 - ; 39-41- ; 42 - I( ; , : 28, 44 - ; ,
: 31, 34 - ; : 29, 38 - ; 35 - ;
: 30 - ;
111 : 45 - . VI . : 1, 2,9, 13 - ; : 3- 5, 7, 8, 14 - ; : 6, 1/-

, ,

. ,


-
, -

l'

101,

102 .

V
I\-

. ,
, ,

J\l',

~- ,
-

l<

r1 .


J<

J.
,

5i 105.
11

-
[06 .

I {

'j

109. ~ i
- III (77).

,--1 _
f~

. , - "
, ,

~j
. 11

. xara K. -
,

, -l

, ,

';, :

~1 \f,
,

, . . .

107.

, .
.
,;#

24

1---------

_------.--~

.
, .

: 104 .

""

.
, .

;vI 103,

~ .


II

l/,
J, ,

1l0

1'


II 1
108
, -

.
,

,
.
,
, , l

. '

,

,
.
:

u,

CYPCEo-

, ,

, .
,
.

,

-,
:\1 110.
."'"
,
l1
.1 III ,
, ,
111.


.l , -
.1 1-
;r

;,:,I

, iVl .

f'I

113.


-
,

MQ,~!iQ ._ ~.

'w

p's!

3i1"---. .i!!iil._

, J:i.:L1!.il Q.f!lJl.,,

&

'

ir- . . _l1_!1.

~'\i'rqr'". ~.
f"''Jr'fM

. ....:::1

, -

~1OOM

. ,
. "
, , ,

, ,
~l , '\
, -
-

!! .

.~)

l\ ,

tI: ,

."",

tl, '
i1 ()
,

,
,
- - <
! , ,
,
1 :vI

, .
, -

. , ,

, '
.1 , : I1J< ,

JIerKO

.l

,

-!3, - ,

1 112.
.l ,

<:

, . ,
,

-, Ji-

-.


-.

,

(
, ),
(, ).
- ''1

, ,

, .

"1

25

( ,
) .

. .9 !J!.!!.~ ~ 5)l Q

11

.:!!. ;-i!3~2.:{

cr[,I

il

_9R

---,

, ,
,
'~OCTpOBe, J]. - l!II1;I:G

.i-~ kamehho-fi:iJIb":-
, -"
, - (--:-,
)

H!>le

1'""'i3

--

L- .


,
, , .

V(, , .),
(, ),

1, .
f~' ,
, -

.
- ,

.
: ,
,
,
, , , .

,
,
-
. ,

(, , -)
50 % .

,
. ,
-

-ceii~:.

6:

, -

\,_

i-

j\~9'HbIX .

;" ",
( ,
) ll
.

26

, .
, ,

( , 1V),
; -

ho-tiiX
(,

). ,
,


- -

----

, , ,

200-300 2 ,
.

10 .


: - II
1,
.
- Cyp.CKOM. 11

:tl,

, -

.


114 115.
~"J5["- ' -I.
.
-~ -

--i3--f>--J{e

_-~.:~~"Ii!"~. _~_lim.I..L..-IIQ..

~MHooe ,

, _~:. (l!.."~"~f.!rrfillJ

if

116,

IV

117.

-'

I! .

-"

(, ,
.) -
. -

: ,

.

- , ! .. .

',

,

,
,
-
.
, -
,
-
- ,
.

- I(
-

- -,
.

(
,
-
).

,

, --

. ()!..l!~ _~S:'!:~~

( - ,

1, II -

.)

.!!.I:IJ;,le..JIQJ~

9 ~ " '''','w Q..JJl

~30-=:'IiQQ.~i{i~~~~1~!!.~~'!': - -~iu -

Jl

, . . , -

.
. - -

,
I , ,- .
-


-
, ,
,

II 118, -
, - , -


- .
,
,

- - ,
. . ' l( CYPCJ<o- -

- , -
- (

i<

h;-- V,

).

, 120,

-.~,

,
J1

ilt,

- -

, !.f~
-I ,\

.
-
,
, -

~ , --

II

121,

122,

l{" -

' , -

(
1 119, , - .).

"'.

~_ CYPCK9 - l9.~Q{I_...~:llJ:>.!- ------

. . -

-..
. .
-

~9!3!'1!:I

. ti,-
"

'"

,
N~ 2, 4, 8,
.

27

I{

. ,
,
- .

, - ,

, <l ,
~.. .
- ,
-
.

-

~ ~
, ,

,
/(

'

I{IVII


. ( ,
), ( IX -
),

(
/(

11,

, 123).

,',,

.
i1:( -
Nl 124), , ,
,

H.0J.:.I -

.l0

- ,

J!!a ,
,

l, .\1
, -

, ~,

. . l:

. . IJ u.;;

,

125.
-

I<

.

,

-
'I1

. ,
, , ,
, -
,
- -

--

.
,
-
: - ,

- .


, , ,

28

,
-
,

-,

.
:'.

10

~I ,,

5
6
3

11

12

(~
16

13

~
17

15
14

19

23

25

24

26

28

27

29
:

4-

/,

. 4.. - .
2 - ; .13 - ; 29 - ; : 3 - . /4-/9, 22, 25, 27 - ; :
7-/2 - ; 5, 6 - ; 23, 24, 26, 28 - ; : 20, 2/ - ( 4

).

-,. , ,

-
.

-,

137_

126

135_ 136_

makpo-Cl<

1~.
, J\<[
;L

,
- . -

( .
. . . )
- (
. . ;L. .
).
,

. . . 127

128.

.
,

, .

F3

, -

--- -

1956

. 129

. . 130,

139

~ , -

- -

. . . , ,
. .
, ,
- 131, - 132, 1, II 133, 134 .,

- ,
.
,
, -,
,

140, 141 ,
, -
142.
- -
<
( ), J\,

,
-
,

, ( ) 143.
,
144, ](

- L , O~ .

, -

- l "

, - , -

, , -
L o~~

30

145.

~ , ;

11

,
, . ., -

-_. - .
3 , ' , - :;) '
:: .l - ,
- ::\! -

::

-: .
~a

! --

,
-: , , :: : -

, ,
.
( .)

- '=

- : :

,
, - .

':: _ : ,
: ~ ;:L - - - ~.! 146 . . . : ,lI - --:; .r. ,
- :: -: :: ._ 147. 2 , -'".::: . -

.

, , ,

, l~l. ,
,
.

= ;
: ? ,
--: (

,
. -

-) :: -::' 148.
1956 . , .:.l - , : ,

. , ~ , , ,

. -

cocy4~ c -

: _,

'

: 149 .

~B -

- :

[ ( 1,5 '!)

, , ~ -

' -

(. . 5) .
, -

S- ,
l : -

.lee

' - .
-

. :]

-.

9 -

.lY

).

t -

, .
, ,

' ~ iVI, .
-

: 150,

151,

15 2,

153, 154, ,
]55, 156 .

-,

.i..l.

3"1

15
10

~~
11

\'=~~.

;~~.

:.,

..

~~~

'3

~~;. ~~(

VI.

o9

'3

~~~:::~:~

"
,\ m
\iJ

:.-

" ,-

,/

"

...

':~~::;.:.;.:
NJ
,
.,. :::.:~

.,
11)

I:''''

:; ,"" : ', :;
V
J

11)

( )

. (

VIII . . ( -i-. )

sJi ';~
:

ii.
~

"

:;;.

)
12

15

~~
~

~
'4

\:Jf

10

11

. ( ,

tt1'.-

.. ,,~ , I
8

'"
~

"'

t-

"..

>-

::f

'"
r

Q)

.
:

Q)

:t:

~
2

~ ~
5

d
3

18

23

~~~:;;~
VI' 3

11 - 111 . (3 ,

(')
Q.
9 10

,.

'"
()
11

24

21

25

22

- - . .

,.

I
V

20

,,

" - / 25

OI ~~6
f$,.2 I ~\ ().Jf

. - 1)

IV . ( 1 " 'lR , . ' )

/1fI.
w

lJ

14

~.

10

fEJ~~~
6

13

17

~ ~

12

fi@)t
W
11

- 16

21

;"/1'
.. 1

~ (\ !\ "~i~;'J

.:

""
8

1. ( , , . )

20

f!;!3 V ~

"

......" '-!J
19

'"
7

e~~ D ~ ~
1

5.

81~~~~P~~~~ ~
.

J. . :
1--19 - ; : 20- 27 - . Kp~" e Hb: : 28-30 - . II - IlI. 3
: 1 _ . : : 2, 3, 5 - ; - 1: 4 - " "" ,, ;<. lV. : 1-21 -
; 22, 23 - : : 24 - ; : 25 - / . . ,"10: 1, 2 - ; 4-6, 9-11 -
; I1: , 7, 8 - . V I. : 1 - - ; 2, 3 - - ; 5-12, 14 - ; 13; 15 - ; - : 4 -lf. VII . I1: 1-4 -
; .,
(. ): 5 - . VJI I. : 1. 14 - ; ": 2,4, , 7 ; 8-13 - ;
: 3 - ;
: 5 - .

( ) ,
,
( , ,
. ).

. J3.

II 158,
-
159.

~ ~ !1

'
' ,
,
, ,

bI

'


- ,

-,

~ ~~ ~

-L~,

, ,

.
.


,
.

IV. ,

(
- ),

- ,
.

.
.

, ' _~

......3. !9: li _ Q Q~, 1\'l_


.

- .
JJ.e

. ,
' J CPf.'J.
,
~ys.:: !l
- -

, ;
. ...


.
:

IV,

()

,
. .
157.
'

,

.34

,
"

,
I -
.
l{J:J
,

, :,
.
,

, .
, 11

, II
,

--

,
,. , ,
. . ,

() 160,

-
"
, ~

::!
165,

. ! -

( . .

CeBep~

) 161 .

,
II 166, , 1l1

. .

. . - :
16

* "1

( J

,[] ,

, -,

, .
,

- ~ ,
,
: -

, ~

, l\'I

(),
163,
,

[pITaK, ,

.,

1.)

J1..

.!::9 . .

,fI ,

.1!! ,

, '

167.

I.


~

JJ

~aMeHT

:~ . . ,
: 164.

. -

- -J,.
-:= ~

- ..;> . ,
_!

: : -
: .);[ -
= ,l

-
,
': :i - , .

"

'-

,
-

-::;, - ,

. .

9-'Q1.~:i!.!J.ll

~:r.. 110
;-3 - ,

Hel\OTOpbIM

.~ MeH

I,

. ,

.l.

3*

35

, ,
, ,
.

.

, !

.

,
,

' - ,

.
,

,
- , -
. '

(),

iCOTOPblX

.

-
,
.

'

--

9ffi .


- ,

168.

.
,
,
I{' l -

<

- '

- ,

36

,
, ,
,
- I . 171,

,
(),

. (
),

,

-
.

- ,
,

-

'

M~CTO

'
170, -
- ,

- -
() .
~-
!_ .

, , ,
, ,
169,

, :
.

T ~ Ii __ Q

I{epa-

. ,
- ,
,

.
,

,
, ;.:1
,


- JJ, ,
- .

I(

.l -
-

11, 172.
( 1) 173,

() 174,
( II/2) ,

!I

( II) , ,
. ( .) 175
,

-
,


- 177.

,
,

, ,

.

-, .

, -
, - .

- ,
, -
.

.l

, ,

::

::~

=:.:; .


- .l - '

".

,
,
.J -

. .

\76.

178,

179,

180,


2.

II/2) ,

. .
:; ,

RI\

.
,

:l .
:.) -

181

, . ,

183.

,
,

, l}
..,J

184,

. 185 .
,
. . . . 186.

. . . .

37

3
5

~~ ~

)~ ~, ~
2

I
. 9

:.~

10

--'~-'
,
,~
-; )
...?
. \
5~

7 '"

V (

i:I)

~
2

IV , ( -)

25

""'26

~~
. 14
15

~~

111 , ( . )

\
20

~ r:':.
\ ,'

'-

~1

..

'

\.'
&

1.

6.

, 6

~5

~,

~~

~,~\

~.

',

~<-'

II

'O~gQ

"' .

. ', '

.....8'

:z::.c:=

19

g
~

r;~=

15

"', \
~

20

CQ"

'~/
i~,y
.
~
~-II~
-

::.

18

... ;-:

: '.,..":.,(,.

.. -,.

'_' .

'.""'<';-':}"it'w:.'
' . .... .

!(

10

16

) (

"( / ''5

~\~" ~, ~\

1. . ( 80 1, 1)

11

c:J8

Q~ C~; ~

f)

-@)If ~~ ~, ~

I
14

11 . . ( 11 . t1 0 )

1: 1, 5, 6, 8- /0 - ; 14, 15, 17, 18, 20, 22 -. ;


R:
2-4, 7 - ; 12, 13 11, 16 - ; : 21 - ; 1; 23 - . 11 . : /, 2 - ;
: 6-12 - , , /3- 23 - ; 11: 24- 28 KepaMIIKa. 111. : 1-9 -
/ - , 11-13. 18, 19, 22-24 - ; : 14, 20, 21 , 25, 26 - '<;
3 : 15, 28 /7, 27 - ; : 16 - K~paMHKa: - :
29 - . '. 1, 3
( ); 2 - . YKpa lU eHHoro
: 1-8 -

'"

'"

:I:

'"
:r
..,

. ",

=!=

'"

....

;;

,.

:I:

10

:I:

'"

....

.,.

:t:

"'

:s;

:t:

"

187.

,
188 ,
189,
190, 191,

. ,
.1 ,
. !
.

v 192 .

,
-

,
. . l!.

. .

.

,
,.


194,

, ,

195,

196.

197
193.

. .

201.

.
, -

. .


202
.-

203, 11
204.

-, ;1.

,

. . .
-,
JJ
,
JJ

- .

40


( 1 ),

- .

.

-.
- .
,

iII .

- .

199, -
. - 200, -

, if

--:- ,
,

.1

, .

,
,
_ :::;~_1 . , . . .
=-= ::- , . .
~:- I bI ,

- : :,l

==-=

_ '; : ,
: : ; 205.

:~ - ,
~: ;{) , . .
-:~; - , -,
:) :,;{), 3, , -
~2

- 2]]
2]2.

. .

.
2]3.

:: - ~.I
-=;::

. '
I1

- .

, , , .

__ . .1

, 206,

, , ,

:.,: 207 208.

'

,J,
_- ,
~~ .

,
214,

: :-

215,

::; ,

:-

~ .
=.: .
,;;
,

:.

II 209 .
, . .

:: - -

,: ,

216.

I< -I<

- ,

::

:- 210

.
.l, ,
,
.

~
,

,
.

, '

45,

, I< -
.
. , '
,

, ,
-, . ,

,
--

4t

217 ,

, ,
,

218
11219. ,

, -

,
,
. . 220.

.

, .
.

v.

JJ

JJ

, Q
222.


( 0,8 )
. , ,
, ,

'

. k, ,
.
,
.

. ,

: ,

' co~x
.
-, - )

, ,
. .

-.

: .

~YOB

(. 6),
I

'

, .ri
. ,

;,I

. u .

,
' ,


. i
221.
,
-,
. G

.- .

,
~ .

- .

223.

,;{

'

. 1, 224, 225
.
,

- .

, . . '

,
,

I
226 .
,

( 227, 228)

229.

- ,

."L.

, . ,
- ,
230,

-- .

!=,

'

-
,

"m .

_
)


- TOHKocTeHHbJX
(O,4 ~O,5 ),

. " .

.)

- -.

I() .

, ,


-r! (130, ,
. tS : .

-
,

,
.

.
.
,

, , ,

, ,

L.


V
I . .

-I<;
( 2 ) ,

::.

11.
'
-

, , !)

ll

.
~

V . . .

, ,

43

TV

. .

,

-
-


, -, ,
. ,

, .
.

,

, ,

11, ,
. I{ .2 l

.
- .
- ,
- -

- ,

' . .
l() -

, ,


130

'

iC'

}!

. , ,
, .

, , . .

. ,
. . , ,

LO 232.
, B~ex
,

- ,
.
,
.


, -
.

.

,
,
,
,

,.

\
. .
- - ,
,
( ), -
,
, - -
, 1<
' _
, , '

, :

, -, .,

....:...
.

, :
- ,

v.


. !

- , . .

jJ

44

JItJ

:[\

, , ,

-t()

1< .

~n

ll

,!.. ! '!lli{( ~
J! - .9~ !:..,
_I. ~ I?_

Q _

Q.I.,_ fr . i~

OCH<?BHO~ ~, !

. ,
, -

'f5'io , s.:

'' ~ l1.2~

[!J

Jl .

-
,
:


, ,
, . .,

.
,

/
\ '

'

, , .

, - I

,--:::-1-I,
L.!!. ,

i< , , :

'

!:I

VII IV ll.2J
. ,

I<

S-,.f

Ul

, ~

- ~'IO ,
, J1, .
2,!S.Q li ~:)' _S.Q.lQl1,
, ~l(

~ ~ .J:UI eMeHa _ _
.

0- _liecr]2.Q)lgfo}!

iJ

.
. -

. - .
, ~J:! !iP.J:! H ~
,

~, ~~__.-,
Q~_..~,

1! .....!...
,

-,

. -

19

- '1

.:

, , Q

, -
.

45

-I{

. . :,
, _

: ,

l\

J1x

i<aK

1,

~~ .
() ~ I1
. . :
, . . . .

-,

~~,

J(

, -
,

3.

>

- . .J.>

\}. r=

. , ~

.l!..?-Te-

ll-_...Q

. ; -,

~.~.~..._ ~!.'[ !;~


- , iro'

EBpOqbI; - ,
,
,

- , ,

t'l

{)JI _

Qj3_lI'1!>I -<l

11

. I;Ie
, ,
,

.
, ,

, ,

!.

4 .

, .

, ~ -

5.

6 . . 7

.,

,
-l

.

. -k

n .

- '

30- ,

r .
\ 30- ,

. (. .
. . ), ;
(

46

Be~ . . .

. L 40- . . i

,
Il1
,

11

,
,


.
1940 . ,
,
-

, . .
,
. ' :
.
12 .
195'5 .

~

,


,
,
,
--

.
(' ) ,
. , .
,

. , ,

11

1955 .,
' -

.,

1940-1941

1949 . (
-
200 Jyt2).
:

KJ1.rJ!Hl;9--.DfJS.a.J10 8.
~~~


>, ,

<i

, ~( . , . ,

1949 .
- 1955 .
250 . 2 l .

,
; - 4 .

~OHaKO

1949 1955 .


-
1949 .

.
. . , 1948 .,

, _


10.

.
(
) ,

'1949

, 19401941 , . ,
.
L C :1949 .
' .
. .
,

19058

'1957

VIIl

1956

,1 3

.
. . 1956 .
- ,
,
,

14, . .

1 g. .
,

. . ,

47

!<

(.

II),

,
1957~1958 .,

1500

2 ,

;I

t:, ,
.

{fJ

, 4j

- :,
- :.J

'

. , .
. ,

, (

. . 5i ,

'60-

-
,

- ,

. ( ), .

1960-1961 .

,
II VI. ,
. ,


. , - '
)!

fl1<~

JI

1959 .
,


. ,

500 2 ,

-
,

.


. 1958 .
1949 . l5 .


. ,
.

. . (
),

.
:-!I'''

(.10

3000 ;112),

,
, ,

.
'/jl~ ,

~UJ

i3 ,
, .

1, VI, II,
, , ]() ,
, ,

, .1
. 1

' {

,

.
,
OI<PT ,

, , .

.
1960 .

1949 . 1961 .
6000 ;1112.
,

', , .
,

. !{

48

..

.
-

. ,

196.1 .

~\:

' 'lY- :,
~

.!2

, .

f . -

~ ,
, ,
.

. -,
,

l+8i'It

-,

{)

,~1 {)

,
- -
~
-
,
~
.

-,

, ,

,
.

I;WJ

.
-

,

.
(
-

- .

[?

YGta-

- ,

- ,


..; ,

,
.

rn , ,
, - -

4 - 90

10 .

. Ix

. , -

49


-
,

. ,

. ,

,
- ,
.

,
JI
,

- .

.,

-
,

,.

. II, ,
. , . ,
, . , . .
. , .
.

(
)

,
l .

, ,
-
, , .


, ,
,

.

1 II . ,

ECTECTBEHHO-o:R

.-'"

.
. , ,

(
), ,.

11

.
-
Q. ,


,

~ OBOP~T

. -,

rx

. \'l:

, l<
,

Unio

50( II),

,
II), , , -


V1).

(,

. , ,

Q .


JI ; .
-

-
,

- ,
l'l .

~ *,

, .

W't1 . ,
-

.
.


. ,

..9 .

!, .

l\'I

.
.
-,

', -

.
u
,

,
- . . ,
e.n,

, .

4*

, ,

(
. .).

-,


' .


,
,

-, ,
-

.
m

{.

() , '


. ,

.
. ,
,
.

. ,

.
, ,

,
,

. . ,

,
, J{i

,
.

, (
) . ,

. , ,
Q

( )

, -

51

. 21 ,
,


( 16,
I-I 17),
( 18),

'l'

I3
- ,
)
, , ,

- ,

.

(,

-1'

. ,

,
.
,

, ~

( II 23 - 24).
25_

-, f

. .
,
,

. .~

20.

. ,
19

( I< . .
, . . ,
, . ) . .

'


-,
.
.

.
.JI

,
.
22 .

. -

( .

@
~

, -

:-, ~ "

"

" .-

2)
:

( !-

<' .

, ,

. ), .

. -

1 *,

, - -

'"

52

1940

ri


, ,
,

~ :5l

.
,

Hiatus'a

,
,
~. :

,
-

- ,

, , ,
, 5i Hiatus'a
- :

,

.
.
,
Hiatus'a, ,

-
, 27,
28.

,
.

,

,:\,

- .
.

30l\

29.
)

Hiatus'e,

:I 26.


, .

-
,

- 30.
, I.Q:;:'
, . .

. lI
,
,

CYPC~OM O ~It9.Wi I'!.

, .

"', r.~ .

~I

'


, ,

-,

. 3 ,
!<j

,
. BK.na

,
,

-
' ,BTc

Cf \

,
I<

,
. .

OCHOB~

' , ~ -
I ~ ,
.

, ,

, .

: ,

53

..:J


, . .

31, . .

.
,

34.

- :
, ,

3~

25

i! \
~
.

, ,
-
I
- .


36, 7


,

38. .

l'

38

~
17

23


,
39 . '


40, , ' ,
41, 42,
43 . .

}3


"

1- 7 -

.Ul""

(f{

) ;

7.

13-24 -

II

, ,

,
( ' ) ;
.

);

8-12

25-47 -

'

N\
,

32.

(':

(.

7, 1-7).

. .
, ,
bo-Ql\'!
' .

.

,


,
.

'


, ,
,
, - -

II~{ 33.
, ~ U!
, -

54


- ( )
(), ' .

.
,

. ,
' ~
44, 45,

10,

46,
1 47 ,
,
IV
48, 49,
, - 50,
51, V-IX
52, (
) 53 ,
54 .

,
,
.
,
(-


56.

() r
( 11) -

, , 55 .
, ~
. .

- ,
.
. ,

I< TaKI1M -

),
-
.

,
,
,

. . ,
,

58, .

, . . ,

: ,
59 .

, I ,-
.

11 ,

57.

-,

, fi -
' ,  ,
60,

. - ' ,
, -

~>> ~DI-
.

-. ,
,

--

:!.:J . ~

, -

, , -

. , -

, , ~ ,
-

..
- <; iO : 'q>

-0-0,8

,
-
(),

-0,8-;2,0

; . -

,
, -2,0 61.
,
55

, ,

. ,


62.

lA

, , .j

0,7
I10

, ,
,

, -

-J

t,..., 40 :J
.

. ,

4 ..

.J ....Q~~,:.

, ~aA.
. ,
,


. ,

,
,
, ,
, ,

7, 8-12) . '1

63 (.

~l

. 8. I< .

-
.
, .
,

, ,I

, .


-

,
.

r
. . ,

( ) 64.
,,
,

'1.

-
( ), ,.
,
,

,
,

(. 9, 1- 12) .
' .

65,

. .
-,


,

. (. 8).
( 30 ) -


. . ... .

56

66,

, -
.
,
. . I<-.'10
67 .

( ,
, ,
) ,

, .. . -

(. 10, 13-24) .
, -

(ados ),
70.

-.
.
, ,
.


- ,
71.
, '
,

,
72, - . 73 , ,
-
74

*.

.

-,

,
-

'& : .
, .
. .
,
. . , .

77.
14
- . , .

, ,

'!)@.
5

9.

12

'
) .

. ,
,

IJ ' 68.

-.
( 20 )
69 .

.
- ,

4000

& l1
>,

" ,
l
. ~ ,
-

'

'

- 75, !<

76. -

R , ,

L .

57

'j:1 ~I

t!

78.

'

,-


- 80 . -

,
. .

70%"(0

L: .l\'f

U
i
. ,

,

"!jf. xapa'lep
V lt ~
. I ,

20

, ~

~~.

23

- 0,8-2,5 ,U ~
- 2 .

21

(]
j

24

80.
'

"

26

25

"

)l.q . . C~ 25 ~

. Ij
,
, Ie

'

~~

MeHT ~

P I!C.

10.

, ,
~
.
(:

~ ,.

V [

( 3000
l< ),
'


k!j

(. 10, 1~19).
30%, ,

58

. ,
~ 25
, ' -

D.

, .

19

(
) .

' -

18

8i .

'
,

.

.

_ ,

. .

~ . 10
. .
,
- ,
'1' ,
- . .
.
,

{)

: .

.,
, ,
,
,

~ - .

,'

.

.
,
,
, ' , ,

,
, .
.

' -


, (. . 24)

- -

, ,
- , , ,

, .

, .
:

,
.
, ,
, . .

.h,
.1!m , . !
,

-
, -,


-
,

, . .
.

!
~
,
. 82.

(
.-),
83.
.
,
, , '

*.

,
.


1960 .
.
'

800

.
)!
. , i
1 .

' l\1 'MbI .

fI

,
< :

u'

'

-' , ,
,

,
,
.

, . ,
84. ,
rr
'

59

:le

,
. 9

85.

,
. , JVIO
.
-

-- .
.
, 9.0.

<

86.

87.

,
,
,
, ,

88 .

, Q

.
, -
,
- , - .
.

- 91 92,
.
, -
,
,

-, '
.

" .

400

500

'

15

15

050

, OCHOBIIOM

, 6 ,
,

(. 7, 25-47).

. .
,
.
,

, .

89.

, -,

III.

, , -\
,

_n(l... .....
J2..0-

1.

10

II,

11

, -,

. 8il
.

60

2.
-

'

Rlj.~

!;! R.!:!.9_

~~(;). \


'

( )
- (\-
II).
,
--


93.

3 . t

,
, , ,
, -
,
,

--

1I1 )

4.

*.

,
. .

, .

- (, ,
' - ),

i\1eCTHblx ,

, ,

20-26).

]<

(.

10,

-
, III

5. -

,

.
.
,
. . J< 1956 .
, ,

' -

.
CeBE:po -

ciit - - .

___

,
. ,


. -
,

,
,

- ~

. ' ,
J3

J<,

, , ,


. .
' :

'

. ,

94

J1 95 .

\ ,

(
, III . .).
, . ,

. .
, . . . . ,

.
, ,
-

. '
' ,
11 .


. , -

.
' ,
. . 96 .

(30-40 )
. ,
, .
~ . , 0,4-0,7 ,

~

1<..

IO
.
.

."":

- ( ).
:

( II, IX).
,

,
-
,

.1,

- .

,
. . .

.).

(.

..

97 .

. .
,. . .


( . . .
)

- ,

~ .

f:!

I .

II

,
, ( 30 )
.

. ,
,

. .
4 (350
,150 ),
-
, - ( . 11;
12; 13). iYI

- .

.
- ,

IX
, ,
(20 ) .
:

I l\

, , ,
.

()
, -

.
,

15 .

, . .
.

, .'
,
'-? .

,
,

70

:
, ,
.

-
,

62

- ,

, .

.
-

- .

- .

0,80

1,

. u -


40 C}d .

2 .

11.

( 1,3 ),

(. 14; 15).

(
2 ) .
,
(, , .),
.

300

,
. ,

. .

1-

( ).

0,5 *.
,

.
.
.

10

63

),
-

,
,

(.

16, 1),

72

. 12. i< .
1-1 ' ,,,2; 2 - ; 3 - Unio; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ,

.
' .
, ,
5 2 ,
,
,
-

32

64

. 9 ,
,
.

,
,

7 , 3 .

.

S- ,

3).

. ,

, (

2).

Jl

]3.

l< '

1).

II),
60 80 ,

..

2-

3-

14.

15.

<B . .

-I1~1bI;

1-

, ,
,
,

()

~ ;
;

3-

5-

Q
;
4 -
.I{
.

. .

7-

4-

it ;

8-

Ul.

5-

6-

. .

5-90 .

!!;

- .
-

65

. ,
,

-,


(. 16, 2-4, 7; 18, 1-3, 5-7).

kl

.
-

.
,

(. 18, 4),

\\;HH~

if\

, . ,

10

,
,
. .

,
,
-
,
.
. ,
0,90-1,20 ,

11

16.

-
,

(. 16,12, 13; 19, 1-3) .

(1)

(2-13) .

- ,
,

06,
,

(.


- . ,. -

17, 1-21).

: S-

(.

] 6, 2-10) .

, ,
.

.

(.

5, 9-11; 18, 4; 19, 4) .


66

16,

, ,
.,
Unio,

15-20 .

Unio
(. 12) ,

~10

18

.20
.

]7.

l<peMHeBbIx

21

; 5-[1 -
;
12-17, 22, 23 -
; 18 - ll ; 19-21 - .

1- 4 -

,
,


,
Unio,

5*

.
,
Unio.
,
. : -


(65

54
.),
-

67

43 ),

1--:-2 ,
.

. ,

1-15).

(.

21,


(. 22),

- ( . 23), ,
. '

( . 20, 4, 5).
'

i'r
(. 24, 1-6;, 25, 1- 4).

- , .

JI
, , ,
(. 25, 1). , -

. ] 8. ,1

J{ ;

1-7 -

8-

I.

1-3 -

1.

4-

. I< .

19.

i\-l

Hetl;HbIM

J<
. ,

S-

-
J10
.

'

.
Unio,
, .


( . 20, 1-3),

-
, JI
.

Unio.

()

68

....

(),

98. <J,

(. 24, 3).
,
.

.
,
.
,

-
,

- -

~
. 1.;~~;:..

~
-

:.'

::-

1-3 -

20. . .

4, 5-

21.

"

[)

@,
-/.

14

113

;
6-7 - ;
; 10 -
~; 11, 14, 15 - ; 12 - ; 13 - -

1-5 8, 9 -

S- .

,
,

. ,

(.

Il

). ,
-

24, 1, 4,


. '


-
S- .

. ,
,

Ie

69

;
<,

" :.:

22.

,. .
.

1,

4.

24.

23.

'<[J . . hl<.

. .

ll
;

3-

2, .;":"""

(.

26).

, 150 ~
,


, JI .

20-30

750 , 450 .
-

. ,

, -

,
,

,
.

~6F=::7
19~ 7f=</

3~

\
\
\

,
JI ,

,

- -
VI-VI!

4F=d

\
\

\
\

. .

JI ,
( U nio ),

JI

.
,
JI ,

25.

- .

J - () ; 2 3 I!; 3-22 -
.

.
JI,

,

.

.
J -

26.

2 - .

.
";

3-

20

200 2 ,

r;

4-

5-

6-

71

. .. I< (0-0,85 );

,
, ~

(0,85-1,15 ),
(0.85-

.
.

0,90


. , S-
. ,
,
-

);


(0,90-1,00 );

(1,01,15 );

(1,15-1,25 );
,

(1,25 )
(. 27).

'

. -
.
(. 28, 5-11). -

. I<

. ,
oupe-

2- 3 ,
3 J,2.

{)

,
,

- ,
Bepo5JlHorO


.
,

-:-

.,

. {:

.
~

, -,

.
, - ,
.
,


. ,
.

1 99.

!,

:1

(.

28, 1-4).

, JI ,

.
S- ,

bl .

72

, , , ,
.

:l

(~.

28, 12-;-

15) .
~

. -,
, '
,

-, ,

(. , .

26).

---

27. < . I!

tO 4~

1 - ! '; 2..,.. ; 3 - I< i1 ; 4 - ; 5 - >!


7 - ; 8 - ; 9 - ; ! - ; !! - ll ; 12 -
I<" i 15 - II ',; 16 - 9>l IjII ;
!7 ..- II

(J

'

14
.

1-4-

28.

_ _ _ _1\

15

J'v\< . .
1: 5-22- caepaHcl<oro . 12-15 ..

,
- .

,
,
(. 29,

1-13;

()

(?)

S-

29.

. Kep aflK I'!


.

1, 5 -

u60
; 3,

; 2. 4,
-

.; 12-13 - , S- ; 10 -
HeCOMH~HHO -~lf
; 7, 8 - .l ; 9 - bl Q,

11 -

. I
; 14 S- ll npOCTblM

1, 3-5),

. ,

,
, i u

, Unio.

30.

J\I If
; 2 - Ut ; 6 -
S-
; 7 .

1, 3, 5 -

(. 29, 14), I[1

(. 31, 1--.:..4)
.

Unio,
6 1 ,
,

Jl

..
,

15

. ,

Ui

75

. '

, ,,

,

'

11

(. 29, 3, 7).

-
,
(. 29, 9),
,
.
,
,

, ,
,
(
) 100,
,
q


.
' . I{ ,

,
,

, - ,

l{ . (.

(.

31, 7-9),

31, 6).

,
- ::!
(. 31, 1, 2) .
( ) >

8
. 31. lVt . .
J, 2, 4 -:- ' '
; 3 - -I<: 5, 7, 9 - - ();
- ; 8 - .
"

I;I

(.

29, 8, 13, 14).

(,

(. 31,).

( : 1,1 !
I<) ,

. I{

.),

.
,

}\ 101,

(.

29, 2, 4) .

. . -,

76

( .

.'32).

102.

,

YI

,
,
-

f[
,

10 2 ..
, -

32.

JIil

, -Jl ,

Unio.

, ,
5
.
6 6 .

(.
33),

,
.

l,

....

.. -

),

1[3

(1,05-1,25

HbJi\'l

..

( ),

, -
,
.
(<<)


]{.

- ,

.
,

Q-

(.

34, 1-5).

77

-i ,

-
, ,

, i1

1 - -' .
.

(.

1I.

II.

34, 2).

, l\1l
, . ,
.

3
.

. 33. N\ . --.

1, 2 -

-J<

1Yl .

l3 . ,
,

or .

, u JI

,
,

78

"

('I< -

, ; 3 -
bl

;
4
; 5 -
-

,
1YlQ .

N\ .
)

. .

34.

- I,

. , ,
, ::J.
0,5

( _

35;

36; .37).

80 . ,
5-6 l, J1
1. ,
50 J1i

, JI Ii

II.
, ,
. ,
,
(. 35), -

, -,
I<, -

35.

11.

f(

,
()

1 - OI( 1; " - 11; Vl

.lJ

VI .

Il
!< VI,
, .
100 1

,
, .

'
400 2 ,

,
,


,
, ,
1, , II.

.

.

, ri' ,
'

(. . )

79

8,

-
, .


50 A~
75-80 .

:
1,

0-0,5

- ; 0,5- (
1,30

.

.'1

. 36. .

1-

2 - ; 3 -

37.

I{

bl

!!

Vl.

!I.


;
7 - .

4-

.
6 .

10

5-

, ,
..

6-

50-60


, ,
, .
( . 38)

..

80


-
,

. -

Q ,

Unio.

50 ).

80-85 , ,
,
, . .
15-30 . ,
,
,
. ,
, -

*.

.
() () .

38.

, - .

0,800,85 1,1 .
,

. 39. .
/, 2 - ; 3-9 - .

6-90


S-
( 70 , -

(.

39, 4).

2
,

( ,
)
.

81-

45

-- .

~ ....

~J""<>';'o~'

'11).,. .

, .
,


.
S- , -

I. ~~

~ _,.,

tir-ri

I J

...

. .

(1",-1"'1'-") r I , , I
..

~r-' j jJljljlii[lilltllj,'il liiiiil,t[tlii. i,lli;.\lilil1Iii.l~

..

.,

1 - 1 ",'. 2 -

6 2-3

, .

40.

II.

3-

JJ-

, I

(. 39, 3).
,

~-10 .

,
.

~I . ;

),

Onio,

.
JO
103.

82

1
;l .

.
:
I<
.
.

I): .
(
, )

, .

. "!
- 30 2 .
.
S-, ,

, ,

, , -

).

<:

ri ,
.

"

4-

5-

( I< ) .

Unio,

, .

II

HaMeH~aM,

6*

Unia

. ,

1,40

, ,

'

. ,

11 '
, ,

, , ,
, 20

.
, , , J~

,']

Unia.

, ,

- . -

83

, , . .
-.

,

(. 40).
N'2 1 -
- n -

, .
. ,
,
.
,
,


(. 41, 1).
(N'!! 2),

S-
,

.
.
. , ,
-,

-
42, 3).
(N'2 13) , l)

(. 41, 2;


.
,

(N!! 14)
.

.
,

-aI<
(. 42, 4;

43,6) .

, (N'!! 2
(N'2 2)

N'2 9)

N'2 2

- -

--, . .
, 92,5
(. 40).
6

"
. 41. 11. :" (l<) . ,
S- (N'!! 1). MaccbI,
- .

-. ,
, ' , . .

- - .

"

5,5 2

(. 40).

84

S-

(N2 9),

I\,

(.

41, 5; 42,5). -

1 ,
. ,

,
,
( . 41, 3).

'

,
,
,
Ui,
-
01

(. 40).

, (N'Q 9 N'2 2).


' ,
,
, ,

)1,

N'2 3 8 -

.
(3 2 ),
- - - (. 40).
, , Jr
-
() .
.

l\

, ,
.
.

',

l~

, ,

:,

NQ 13.


S- '.
,

. ,
:vIeTpa . ,
.
.
. , -,
.J.

:> .

g , , ,

.J.

.1eHTbI

N'Q 14.

:>! -

.1 0

'

,
:- -
(. 42, 1; 43, 1) .
N2 4 -
:", 4 . -

1-

42 .

11 .

.
;

25-

.
6 4 .

,
,
.
( 8 2 )
, ,
, ,
.

, '


(NQ 12) , ,
(

85

, ,
.

).
.
S- .

,

(. 41,4).
, ,
.
,

N<:> 5,

N2

5,

45 .I
N2 1.
N2 4.

Unio
(. 40) .
,
,

BAOJlb (. . -
-)

N2

JVt

",,

5 "

"

1, 2,

43.

II.

QIQ

( )

;
3 -
.

; 4

5-

86

Ui

,- (, 43, 5).
(<:> 11),
,
,

1-

3 h[,
,

(<:> 17),
Unio,
7 .I
2 / . ,
,

i1

12

,,

,
,

( 2

6).

,
2

11.

.
Ng 6
.N9 9. (:'
- '-

1<,

1<,

(. 41, ) .

.
, (.N9 7)
J<O .

fi\)

H~

3J1 ,

II,

r9 4 ,
,

S-
,

N'Q 4

.


:.
.
-
, N'9 11, '
.

(.

.~

1(

43, 2) *.
( NQ 5)

6.


,NQ 5 .NQ 7.

44.

11 .

Ji

( :

43,3) .
(NQ 8)

<

, ,

, 2'0 -25 )1'12,


,
(
.NQ 2-5), ,
, ,

44).

42, 2; 43, 4;

(.

'

104

, .,
JJ,

I-l

,
'

Unio.

' ,
,

'
106.

1'10) . .

105

'.

' .
IJ -

87

*.


II.

',
q,. ,
. ,

1-

2-

45.

II .

,
: 1
VI .

'

, -

. *

11, ,

.
,
,
I

88

,

3 .
.8 11.
, -

4-

.
II

1,5

5-

.'10.

,

, ,

'

.
,

. 3,
,
. .

- 0-0,70
,
:
-
- 0,70-1 ,10 ,

1,10-1,30 , f
- 1,30 ( . 45).

t:

3-

.
.
, ,
.

15~20
,

, , ,
.
,
,
. ' ,

' 11
.
, '
.

, ,
15
.
Onio, J
.

,

, )J

,
"

'
(3- ,
) -

. 2

,
,

'

'

80

II -
'.

'

Unio

' .

VII-VIII . (

). '
' ,.

70 l" )3 .
-
,
' .

0,80

D~Q

. ,

. 3 )\1,<.

. '

~I

, , 107.
t:

, -

,
(.

39, 3, 8; 46, 12).

46.

,
0,90 . ,

'

(.

46, 1-9).

l-[

, -

,
'

11.

I(

.
,

(. 46, 10, 11).


,

'

.

1,10--1,15 10] 5 -

.

,

, ,
,
""'-:- -

89'

(.

(; ),
,
-
, , .

46, 5, 7, 8; 47, 3, 5).

Unio,

lI,

,
I)
,

, .

,
( . 48, 15),
- ,
, .
, .
( . 48, 1-14).

,
II '

,
. ,
,

-
,

II.

'
II,
,


II


-
!~ .

,
,

10.

.
J-

1;

47.
2,

4,

3, 5 -

11 ;

7-

. -

-
, , 1,
I .
, ,
1,20-1,30 , . .

:90

6-

II,

1<

..

( ,
),

. ,
, 5I

VI .

(::
.

VI.

'

V1
75 -

II,

(. 49). .
-, VI, ,
11, ,

. -,

V1CJe

,,

,...
...
--;;
.

, -

. .

"

.:

'

".

VI
50-60 .

15 ,
JI (. 50;51).
, ,

900

()

, ,


,
IVl ,


(
).
,
1,15-1,20 JVl
,

( ).
,
15-20
,

1,35-1.45

Jl ( )

(.

52).

12
.

48.

13

II.

1. 2, 1/ - ; 3. 5, 12, 13 9 - ;
10, 14 -

14

bl .
;
4 - ; 6-8 - I!;

;
15 -
.

, ,

, ,

, 10 .
. ,

11
, VI,
l , . ,
];>I 30-40 . .(
' ,

),

,
.

15-20

'

VI,

91

II.

(.
(
l

ro

(81

),

53, 1-15),

),

, ,

(. ).
l\1


( 3 2 )
' . -

()

.
,
,
, -

.
u


3 .

,
,


,
,

. ,
.

S-

, . -

r.
-
,
. iJ,

'

. , :

-
, lI

..

,
I< ,

( .

15-16

54, 1, 4).
'

H~OB.

54, 2) .

92

2 ,

.
2 2 ;
,
, . . -'
- 2 . ,
-

, , '
- ,

1
.

49. VI. .

(.

, ,
, .)

6-8

,
, -.
.

( -

) ,
, ,
,- , .

) - 86 ., ,
. ,
. }10 - (. 55, 1).
- , 4 .,
4 . I 3 ., .. , . -'
, ,
-

, - .
,
, , , .
VI - , .


25 - .

, , (: ,
, .
- , , - (
15 ),
, ,
.
,
,
,
,;50 '. , -

, .
,
.
. ,
,
. ,
, ' , , ,
.
,
. -

, -
()

(. 54, 3).


11

.

'
, , ' , , - ' , ,
.
~ , '\ .
,
', , \
, ,
, l , .

. ,
, !. ,

, , ,
(. 54, 5). < , ( -.
, ' .

93

' (9 '

:~

"

------------------------------------------~--------------------

::. 50. \ l!.


1 -1 '; 2 - . ; 3 - :

(j'

~:

-----~~--------~---1-

2
At ;

. 51. VJ.
2 ~ ; 3 -

;j

~ .

.t@J.

"
.

. _ . 4\
.

--------'~.
.
_____

'3

2
~

003

,,00,1>

t)~o

----------------------.
~---------------------------------- ~

. . IjZ

' ( ) .
; 4 - t< 8; 5 -

'.
\9'


L
.

..

.~.

~.

''0'

.IO.

l<

4-

; .

5-

; (j -

).

Unio.

. .

. ,

, .

52.

VI.

; 2 - ; 3
;

; 4 -

.

5-

J -

10

4
.

11

12

14

13

15
.

53. VI.

) .
J-

2-8, 11-13 - ; 9, 10 ; 14, 15 - .

54.

, .

.
, .
, '- _

96

VI.


) .

,-,

,
15-16 ..
6 ...
4 ..

'

Ui
,
(. 58),
(. 55, 2-5),

(. 56; 57).

-, .

, . '

. ,

,
.,
, -

(-)

, , ,

2 .: 2 .

, . .

-
,

2
3

56.

55.

VI.
( ).

. ,


VI.

,
<

. ,

7-90

q,

'

,
6 3 .:
,

1<Q ; 5 -
; 6 -

S -
.

4-

()

',

'3

,
, -
,

Unio

(.

51)'.

tC

91

,- ,

- -
,

:
S- ,

, .

~~.
4

'

:'.: ::>":":" .~:;

..,

......

"'!'itt~~,i

11

10

l(':;J
.:~ :;
.....
,.

",',,:

57.

VI.

( ')

1 - J10 , ,
; 2 - J( ,


opHaMeH~

1-4 -

/3-

3. - ; 4 ~


; 5 -
.

vr .


() .
;
5, 7-1 J - ; 6 - ;
12,

58.

S- ,

(.

.!i.:r._:I.Qr..Q..J:QP...l:iCIlGI-r-..J..e~

i .... _Jl...

l\Q.1!JIl.

..aJ3J1.

Q..9'il._f.J ~.

57, 2) .

, 110

,
-
- ,

~~~~=<<1~.J:!.>:.r:rJi~.iiJ'.~ _rr.o-._.roW

. -.

'

(. 50, ).
' -'

98

:.

, -

NQ 6 NQ 11
-.


. I< ,

1 - 2

. -
1,5
Ui
.
l1

11-12


- NQ 3. ,

NQ 1.

,
5-6 2 (. 51).
,
,
,
,


,

. '
,
, .
,
,

(.

57, 1).

,

108,

109,

.

' ,

r-

, - 4 (. 51) .
-

,
.
,N'Q 2 ,N'Q 3
1 .

1,5

, 3 2 ,
,
,N'Q 3.
,

F-;.c. 59.

VI . . iV u JIO

~,

- ,
, ,
- 110 .


, ,
NQ 2,
(. 57, 5) .
111.

, ,

,
.1 ( ),
- .
,

),

,
(. 56, 5; 59) .
,
112.

7*

( .

57, 3).

,
,
.

- 99

8 .

,
,
- ,


- ,
8 . -fl
N2 1, -
, , 2

,
- N~ 3.
, , HP
, n-

. 60. l VI.
.

61.

VI.

opHaMeHTO ~

113
(, ) 114 ,
,
115, ,
.

,
, (,
),
, 116,

' -

,

,

,
:II 1\7,

(. 56, 1) .

.

() (. 60).

118.

, l1 ,

.
' ,

,

119.
, ,

: , ,
, i
(. 56, 2, 3),
.11 (pnc. 56,4).
,

(.
, 1 Ng 3).
':I


(. 57, 4). ,

'100


- .


- I.
'

VI,

- ,


-
(. 61).
,
,

. -

,
. . 30 .

-
.

,
, .


, '
(. 58, 1-13),
-

(.

55, 3),

94

I'

(.

",

62, 7),

(.

:::

'

62, 5),

(.

62, 8).

'


VI

.

, ,

5
6

. ,
l .

' , .

1, 2 -

62,

, (-,
, VI, .).

'1

3-

4 --

; , 7

;
.

5-

8, 9 -


,
11,
( ),
.

II,

II .
, , .
,

VI,

VI , . .
II,
,

. -
.

' ,
II
- .

'" 1.
1I,
,

.
1]

,N'Q 1) ! (
) (. 63, 1-5; 64,
( )


(. 18, 8; 63,

3),

6-12; 65, 3).

, ,

.N!! 1 '
25 ! - .
,


- 40 -! . -


( . 63, 5).

~\

I
I

I
I
I
I

.._'-

E
. '~

".

"

'

11

"

~ ~

. ~:~>"

\]

8
.

~
10

63. 1. '
.
.

1 -


Qj\'1 OPHD ; 2-3 - r , !'..1
( )
;
4 -
; 5, 6 - ; 7, 8, 11 - "

ti I<

9~

12 -

10

-1'-

1-4 -

64 ..

J:\1

()

40

5-

30

CJ1.t, .


,
. ::)

102

i.

~I

, , ,
U8


.
, (. 63, 2) .

. I<, , ,

.
. .
, -

:
,
,

r1a 120.
\

N2 2

,
, ,

iL.

5 . 2 .N'2 3
7-8 . ce<~epy N2 2.
Unio, -

l'. 65. ,
(, 1, , VI).

66.

- ,
- , ,

,
(. 47, 1; 63, 1; 66).

.
.
,

1.

J. 7 -

; 2-
; 3, 5 - -

;
4~ 8 -

;
6 - .

cocy~

.

,
,
,

(.

63, 11).

.N'2 4

. -

, 10
N2 3.
,
5 2

-
, .


(. 63, 4)

,
(. 63, 7),

N2 1-2

(.

63, 3; 64, 3).

~.

63, 10).

~
(. 63, 5, ) , -

103

I
. ,

' ,

. ' .

, '
, .

BO~'paCTa

I.

1-

2-

'

67.

3-

2 .

75

.
',

200

'

. n .

; 4 - ; 5

II

V 1
.

, Unio.

(. 67). J3
60 80 '
, ,
.

II, II, ! ,
, I.
,

, '
II,
II. ,

. ('
)

'

, VI,
1,
II .

',

VI,

. I.I 1,
: -
VI . !

II.
u, , II
. .

. , ,
, -

104

q:

1,20 ,
. .
50 ,
, 1,60
.

( ),

( ) (. 68).
1,17

(N'Q 5).

,

Jl'l
,

-'

1,25-1,27

N'2 6

.
'
N'2 3. ,


.
.
.
.
-

. .

. 1-2

2 . 2 .
g~oQ

00

2 .
000

'l.~o
.

68.

2 ;

2-

, . .

(. 65, 6).
.

N'Q 2 -

0_'ti2o

017.~o

. .

1-

N'Q

9,0

~i~
00

~~

"
,
"


,
;

, ,

- ,
,
' - '

(. 65,
1, 7). N'Q 3,
(. 65, 2).
, N'Q 1 N'Q 4,


,
20
. , ,
_ S - ,

,

,

"
' .

(.

47, 2, 4, 6; 69).

I1

(. , 7).
,

I1

. ,
- ~

I1

,
II ( 1),
( III) , ,

. ,


, ,

I.

, .

,

'ill

1,501,60 .

( 10 ),

, ..
.

Uli.

2 . -
( );
;

.
, 0,5

105

2 ),
100

70

-
.

, ,
, ,
. ; , ,

, .
-

TOl\-! -

2, 4) .

, ,
1 ,
. ,
, ,
,
; -
,
(. 71;

47, 7).
,
, -

. 69. .

,
. .

Ng 1

, 6 4 .
-
,

-
,

0,5 .z 2 . ,
!vl 1

}j VI,
- .

- .
ulO
, -
121 (. 64, 5; 70).

106

ft

, ]{
-
,

- ,
Q ,

. .
,

I<.


--
.

70.

122

(.

64, 1,

, ,
(. 62, 6, 9).
,
,
. .
' 1 Ng 1

(. 72).
NQ 2
20 .
Ui,

(?),


u .
,

, 1, VI, .
,

,
, -

, ,
. 2 .


:
,
, - 0,02-0,5 ;
,
,
,

, 71, l<.


.

72.

I(

' , . ,
, ,
-

'

-.

LUfl ,

1,5-2 / . .
. . I , - ,

15-20

',
!

100
.

,
,

(. 73, 1, 2, ) ,-0;5.-0,9 ;
,
,0,5-1,2 At; - ,

l<

, - 1,2
.
,
, ,
.

- , ,
I.

. ,

Jl

'

, , .
, -

*.

., -

*
, . ~!e
,

* :
,
(. 73, 3-5)

(.

74 ; 75) ,

107


123, .
()

II<

,
( ),
' 3-5 111.

- ,
. , , i'vIe ,

.,'

.:

."::

'c::l~
4

,-

- ... ,

74.

,
\
,

I
(

75.

.
J,

73.

2, 6 -

. .

; 3 - ;
; 7 -: ~ .

4-5-


- ,
, .
'3-

;11,.

200

,
,
,
20 .
, ,

- 1,5 -
1,1
,

1 2
10, 3 kL
.

108


125.

Nl

, , ,

3,5 8 C;}/J
1,2 2 CJ1t.
(. 76,

3-10).

,

:

- ,

.
.
,

.

.

1,5

; ,
,

76.

. 3

bl
bl;
3-/0, 12,
",; 11 - bl ; 14

1, 2 -

18 -

19-21 -

Qbl
; 15-17-

13 -

( ),

~<:

,
.


,
(. 76, 1-21) .
,

---:
( . 76, 8-9).
(. 76, 12) .
.

- .
,
(. 76,

15- 17).

. ,

.
3-3,4 0,4-0,7 .
, -,

( .

76, 4,5) .


( 0,4 ),

(.

76, 11).

,
, .

, ,

,n

,.

- , . . ~

. ,

I'1I

124,
.

(.

76, 18).

4,3-5 (. 76, 1-2) .


( .

76, 19-21);

.
3 .

2,5

109

-
.
.
, ,
, (. 76, 13, 14).

, ,

,

129.
.

,

BC~O

:
- ,
.
(. 73, 7),

v ,

.

130.

l3l. -,

. 77. . .

1-2 - fi ;
3 - .

, ,

, ,

126,

3-4

:
,
,
,

,
, .

, ,

,-

127 128,

,
110

.
.

, -


.
Oll -

( . 77, 2, 3). ,
(,
),
( . 77, 1).

,


(. 29),

50-100 .
,

~~.-

~ ------~--

'1 ~()O

O~g~f~

. ~\.
.

78.

-. .
;

1-

2-

- ,
.
1 , 300 1.

60 3-4 .

25-30 ,

.-u.

,
,
( . 78).

.
. ,

,
I
,
,

) .

-0,5-1,0

1,0-1,2

- 0-0,5

.; ,

,-

,
(. 79).

111.

(. 80).
,

6 - ' .
5-7 '.
- , -

, , -

. 79. -. ,
;

1-

'2 -

3-

.0 ,


. Jl

4-

,
.
,

in situ,

(.

- 81,

5-19, 24).

(.

81 1,2)

? I
(. 81, 3, 4).

Q.

I , .
(. 81, 13-16).

. ,
,

.
,

,
-
.
,

, ' ,

.
-

112

'
,

(.

81, 20, 21,25-29).

(. 81, 22, 23)


(. 81, 5, 11).

I{,

(.

62,


(. 82) .

1-4).

(. 83),

(. 84).

,

. .

2).

(. 85, 4) .

. 80. -.
,
.

1-

2-

81.

-.

JJ.

(. 85, 5, ),
: (. 85, 1, 4)

1, 2 -

4-

; 5-/0, 12-16, 24 - ; 11 - ; 17-22 -


; 18, 19 - ;
20, 21, 25, 27, 28,
29 - ; 23 - ; 26 -
.

,

.

(.

851 2, 3).

(. 85, ) ,
, ' .

( .
R-90

85,

(. 85, 1).

,

,

(. 85, 5;
, ).

. ,

113

rr


-
. -


- .

..
,
- -

-,

. 83. - . .

.

. 82. -.
.

,
Il VI.
,

,
-
- ,
, .

--

,
,
.
, ~
,
,


' -

114

. 84. - I<. .

' .

- .
,
-

ll1I

- .

*.

I<

1958 .

. ,

. . ,

N2 3,

( .,

1963

.).

.
,

,
500

300 .
,
(. 86).

100

'

7 , I

.

13

1. 2, 4 -

85.

-. .

; 3 - q

; 5, - S- .

.
,

70

(. ).


.
: 1) ,

,
,

; 2) ~
; 3)


,,
.

,

,
, u,

,
.

8*

. .

.
S-
1 -

115,

, ,

(. 87, 1, 4; 88,

1, 2, 13).


,
, , ,

(. 88,

7, 10).

l\'IO

(. 89).

.

l{U VI.

+ + + + +2
+ + ' + t+ + +
+ @+ Q+- +
+ ++
+
+
-te +
.
1-

, .
2 - II; 3 - bIl'; 4 - .

86.

( .

87, 3; 88,4-6, 11-13),

.
,
,
.


(.

{. ,
;

87, 1; 88, 8, 9),

:,

1, 2; 88, 1, 2).

bl

, ,

(. 87, 2).

'

- ,
1 -
,

132.


~ ,

, -

116

11a 100

. 87. . ( I)
1, 4 - S, '
;
2 -
- ,


J1~
<!l ; 3

(. 88, 12)

1 2

. 50


,

.
,

OKO~O

, ~

0,5

,
*.

"

I<

10-15 .
J1 .

!'


' ,

-.

.

,

-

'2

CJ \
~)
3


l - ,

~/

10

11

89.

. .

, , ,

12

13
.

88.

. :
, 3 11, II,
l, I.

!J . .

j(ap -

:.

. ilJI< .

, ,

150

1'17

100,11,

-.

,
.

, ,

11,

, I.

- -

90.

. . l( ,
.

,
- - ,

91.

. , .

.
,

100

Jvt

Unio,

*.

. . ,
,

, (. 91)
u.bl.
II

4 /112,

Unio

'.

,

- , ,

NQ 1

,.

'
(. 65, 4, 5, 8).
,

( . 90).
NQ 2
.

-
.
, .

11 8

- 1.
. , ( 100 )
,

"'

( . , " . 91).

,
25
300

,
-


, ,


VI.

11

.
, .

93.

. I

. ,

,
.

92.

,
,

, .
.

,
20 ,

, 1 ..

. ,
,


.

.

,
(. 92).
70
20 ,
,


,
,
(. 93).

80

.
:

,
, .
,

,
',
.

, . .
u.
. ,
1
, .

200

Unio,

119

.'1

3.

in situ,

: 0-0,8 - ; 0,8-3,0
,
2 Unio 0,1
; 3,0 J1.t

Unio.

01

'

.1

. .

, 10
,

.
.
.

.
,
.1 .
- ,
.

- ,
,

, :


S- 1
.
,

*.

.
, l

' ,-

, .
.

u .

-if

.
.

,
.

' .

- , ,

S -
.
. ,

-.

, . .

,
,

.
,

1)


CI{OrO 11 .

. , -

120

,
-

* .
.

.1_

eJJ ,

bJ

__.

1958 . ,

II .

'!

(;, 3'

, , ,

l/.
.

, ,

,

'.

, .

.
, -
,
- ,
,
.
,

. -,

-
.

-,
' ,

, 3
11 11.

( 350 )
. ,
, .
( . 94).

,

. ,
-

94,

( . ). ,
6

: 0-0,5 . - , ; 0,5 1,1 - - ,


; 1,10 1
-
, !l
(. 95).

121

, 1 ;1!
.
-

1-

2-

.. ..

.
..
.
..

.. ..
..
.. .. ..
..
.. . .. . ..
. .. .. .. .. .. ..
. . .. .. ..
.. .. .. .. " "
.~

95.
3 -

.
.

..
~

3 ..

..

4 -

96).

.. .. .. .. .. ..

.. ..

1&

1&

.
l


10 ;1'(
.


300 2

122

&

.. ..

.. .

"

..
..

..

.
.

1&

..
..

..

.. .. .. ..

.. .. .. .. ..
..
.. ..
. .. .. '. .
.. .. ..
.

..
.. .. ..
.. .. ..
.. .' ..

..
.. ..
.. .. . . .. .. .. . ..
.. ,. " .. , , ..
..

l< . .

(.

.. ..
CI

N2 1

~~

96.

. ......

.
1 _ 1 '; 2 - ; 3 -

,
.

S- ',

2 2 ,

S- ',

.
. - -

.
D

17

( . ).

N2 2

) .

.. ..

-: ~!l

(.

"

"

"

.~

.':

.. .
.

"

..

1)

..

ltf&;

.~
.,0.

"

. ..

..

1,)

"

OCTaTI{08 .

-'t

"1 -


"', ,

..

..

.

.
,

.
"

..

..
.. 41 ...'

~~).~~;;r--~-----____ "

,-

S-
,

) 14 . 7 .

,

( -

-
.

,
,


, . . ~,

, -,
'

123

. ,

, ,

28 ,

l l', Q

,
, -
, -,

N2 3 :
12,5 Jvt

Ng 1.

),

(3 2

I{Pyr-

S-
,

Ng 4,
8 -

(. ).

1\!

:l
( .
97, 1-19) ,
,

S-

- (. 98).
.

e~

15

14


(N2 2) ,
,


: .

1-3,

5-9 -

97.

4-

, .

/0-19 -

pa3~D -

S-
.
.
-

124

.
() ,
() -
. ,


, ,

.
. . -

98.


, 25 . ,
,

/. ,

250

15 ,

,
(. 101).

,

'.


' :

- 0-0,35 .111.;
- 0---<0,75.111.;
- 0,35 0,60 ..
0,75-1,25 - . , ,
, - -

l(. . J< .

133.

70 ,

(. 100) .

..

-
1,2
. ,
- , ,

1949

1955

99) .

. o~

,
, ,

.

1<

(.

N2 1,
,
] 949 . (

-
) .


, 2-

2,5

() (

, <


, 10-12


J1i

. ,
,
35-40 ,
. 1 ()

125

' ,
(

, .) *.- .

'

1-

. .

2-

3-

, ,

,
,
,
,

(. 103) .

, ,
.

,

.
,
-

.
, .
,
. ,

100.

(. 104, 3),
.

10


(. 104, 2),

101.

1-

2-

.-

; 3 -
; 4 - .

.

.

1 2 ,
Unio, , -,
.
,
.
,
,

(.

105, 1-22);

*
. . .

, .
, .

127

134.

.
.

102.

,
.
.

3,2

.
1 .
,

'

, , . -

128

103.

. : {l

'9.

- 5-7 ,
1,3-2 . ,
.

-,

. ,
, .

, . ,

. r

- 16 22 ,


.

10
,

, .

. ,
,

(.

105, 24) ,
(. 105,23).
.

- , -

; ,
.

'

.
0,5 C/d;
,
.
-
.

104. 4).

.
,

,-,-,-,.-=,.:-~~;;;;;:;;:~

.,"'/ /
/r:
,,',
.1, ,
.,/

(.

, ,

{'

,'

\--J
\

\
\
\

,
\

,
\

,
\',~-

3.- - ------ -- --- --- --- - -- - --'7


,

00

"
.

~ , -""o-I)'~g-::o"'\n

',',
,
", ,.,"',',
"
"
',
"~

'1

1,

D 0\
1}

' ,,
.\" , "

,\"
",\\

", " ,

,\,\

105 ..

1-22 -

104.

. .

7 IiIi.l

!i - ro
,
; 3 -
; 4 -

lI


:
,
_


. ,
~ aT,
-

(.

39, 5; 104, 2)., . 9, r5 II, ,
, , .l35

9-90

23-24 -

,\

3
1. 2 -

.
, ,
,
.

- ,
. .
.

N9 2
. (. 106).

1955

10

N9 1,

. N9 2
, (1,15
) '
, N9 1 (. ).

129


,
14
4 .

; .

---1
~

. 106. . .
1 - J !2; 2 - q!l ; 3 - , .

M~ ,

"

,
! N2 1, ,

.]\['2 2.
10-15 >!
.
,

"'.

Unio.

13010 ! 4..
,

i -

'"

, .

J ,

-,

,
, .

43

,

,
136 .

NQ 1.

- '

l<

.
-

l<peMHeBbIX

l<

,
.

'

1 0,5 ,

'

--:-

5-6 ,
-1 . ,

30 .

75-50 , -

' ,

l:

, ;~oc

6-8

- 44 ,
.

, .

l'f 137.

-
-

1 4

> .

NQ 2

. -,
;
-,

-
'il ,
.

l\1:

Ji.
.
. , , ;;
15 , , >.
,
.

, '

S-
, ,

. -;

, .

' '

9*

,
N2 2, .

.,

:
.

, ~

.

-
- (. 104, 1) ,

. ,

N2 2

, ,

S-

N2 2
(. 104, 1).
,

, Q
.

N2 1 (. 104, 2)

, ,
S-: ,

, ,

Unio 1 2 .

S- .

(.

~, .

.

104,4).

\,

.
,

.
,

,
,

J3

0,5


. - ,
- .

1 ,

S-

,
, ,

Ii:

),

.
.

104, 1).

, ,

- .
,

. ,

. ~

'132

-
-, -

0,5

( .

107) .

, S-

*.

Unio,
, ,
- ,

,

, ,

'I' ,
, '
.

(-]{),


138. '

10

. 107. .
, .

1930 .,

Unio

' .N~

1.


1,5 2 .

,

.

, .
~ ,


, .

,
~
.

M~

M~

2.

, ,

,
,
,
,

,.

(. 108).

3 139. .l

,, D I<'I:
. , JJ

.I

10

: ,
, ,
\
.
,
15 ,

133

" ,
.
(
)
,

: ,
- opHaMeH~
, ,

S-

. , -,

l\ ( . 109).

.
.

. 109. . . S-
, -

. 1<0ill ll

108.

I-(

.0

),

-
, ,,

.
,
,
. ,

'

uu.
.

. ,

, , -2
.

~
, ,
.

134

, ,
,
.

,

140 .

uu :

. ,

.
.

. .

1928 . JI

(. . )
- 1930-1931 .,
200 2141 .

,

142.
143,
. -

Nl
.

~ , ,

*.


, ,

I<

(.

111) .

- 0-0,25 J1t;
- 0,25-0,5 t;

Unio.
,
,
'


,
.
h

.~


'


. , ,

'110

HYKJleycoB,
145 .

,

.

, :

10

11

12

, 11 , . lV1-

13

, ,

1'

146.

.
,

, ,
,

.
,

110,

1-16) .
,

50 2 ,

.,

1955

. . .

, . ,
15
, , !i
() . . :,

'"

iHHKa

144,

147 (.

<

.~


- 0,5-0,8 ; -

- 0,8-0,9 ; -

z: (
): ) -
; )
,
; )

- 1,92,7 -

; 3,5 -

- 3,5

2,7

135


1,8-2 J1i.

- ,

111.

<1.

1-

5030 ,

.
1 -

Unio.

. 2 .

1,5

15. ,
.

. , . . ,
,
,
, .

. ,

136

2-- 1 ,
0,5

(. 113, 9).

10 1 .

,.
.

,
, II, [49.

: ,

(
),


150 , ,
(. 113,10,11,13,14).

, ,

. ,
,

~
.~

148

, (. 112)
-

, ,

*,
; -

1955

, - ( ) >
, .
. . .

.
- 2-3 , ~
(. 113, 12).

,
.

~
-
. ! -

- *, J1
,

.'..

~~'')')1.'''')~\)

~~
,)
"

"':~!))"'~4

.~ 2 ,\

.........:;:-

(6'~' 'QA

"~~~~i'1~

::.~

~ 1;;>5

~I~))
~,

C1~ ,

(>

<:,0

"

.~~;,..,,"\

:-;.; ~ ~

()

05

'r,.;. '~(..I.,. ~)'1)~


rr

OD

~,

,.."',.,j"..) ')

t;> ;<-~ '''' .... (,. 4 . . ) ) .

() ()
000

~
."

. . 4. . . . .


10 .

:..~'"'~~ 'jVVJ,J

...

tl 6
-

()

~rf4;~
., ,.....
"1)

-,

. 112. . . .
1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - Unio; 5 - ; 6 - .

J1 .
.(. 110,16) 151 . - .
, . .
,

.

,
' ,
,
(. 115, 7). '

~a :

,
,

-
,
, , ,

, .

(. 114).

,

,
.


.
.
,
,


(. 115, 3, 4);


, , , -

.r

~[
.

137

(.

115, 6).

'

'

.
( . 115, 1) ,
.

, .

114.

l1

11 3.

I< . !{.

13 -

10, J1 -

i\

;
; 5 8, 12 ; 9 -

1<,

1:l .

-
.
.

1- ; 2 3 - ; 4, 14 -

14
.

(. 115, 1) .

., ,
,

.
(. 115, 5).

- ,
, .,
.
)!
152
153.

( .

138

115, 4).

}!-

, ,
:

; 2)
"':"" 5-15 ; 3)
- 7 ; 4) - 1,52,5 ; 5) -8 ; 6)

.
,

(.

39, 6).

1)

*-

, .
. 3
. .

' ,
- ,
. ,
}!<

.
.

. .
. "',

1936 .,

1949

, 13
, .
.

}l

,

.


}J

;

-

, ,
(, ,
, .) 156 .

115.

, ( - ).

1-

. m

. ; ' 2, 5 -
: 3, 4 -


; 6 -

7-

. ,
( 70-80 2 ),

. .

154.

. ,

155,

10 ; 7) i I<
.
. .
4, 5 , 6 157.

,
, Unio, .

(.

(.

39,- 9; 116, 1-7),


113, 1-8),

.,

139

.
.

', 20 .: 2 ,
,
4 .: 2 .
1,5 : - ~-


j 949 . l5
, ,

-- .

, -

1949 .

.

,
1949 .

. . . ..
.ao ,
I

tl oo

. -- _..

"

1931 >

_ * .~ .~

1!

e_Qi. Q' 11J

II . '#

' . -
- ,
.
- ,

..


,
! .
.
,

HeKo:ropbIX

(.

113, 1),

(..

105, 1; 113, 2).

116.

,
. . ; 6 - D '!

1-5, 7 -

,
,
- ( 25 ),
I

, . .

20-

30 . l- 3-
Q.

.

,
.

140

.
,

, ,

,
,

, . : ,

, ,
,

m.
, (. 113, 5-7).
,


1 .

'

!.
, ,
.

,
.

. , - , . -

!,

,
JJ,

I<pacHoBaTblM .
'

JJ
,
.
,
.
,

JIIIIIII\I\IIIII'""''' ..

Ar21

~
5

, .
, ',

.

-
. ,
.
i

. ,

. ,

OTOfHYTbIM ,
.

.

. ,

,
lf (. 116,1-7; 117,1-8).

.
J,

2, 4, 5 -

, . .


-
,

; 3 -
; - ; 7, 8 -

. .

117.

. -

141

-
,

, ,,

. ,

'

J'- 1 .


,
, - -

119.

-. -, -

, ,

, -


, 13 .

118. -

( ).

Unio.

, ,
;

-
158. ,
,
- ,
,
,


,
,

'

.

.

_ . ,

-
: Nl
,

.

I

(.
118; 119) _

',
,

, 160, . .

(.

120, 2, 4).

,
-

, 159 .,

142

1'

163,

164-

,
.

, .

1 162.

. , . .
(
),

. .

(. 120, 5) .
.
,
. .
1913 . . .
. . ,
II,

,.

, .
-

(. 120, 3,
,

).

I,, , ,
. .

, ,

5
.

120.

).

1- ; 2, 4 - ; , 6 -

( . .

);

5-

, ,

.

,1 ' 1931-1932, 1938 .

Unio,

, ,-
, ,
. '" ,

!
.
,

-

,

1
,

- 0-

(. 39, 7; 121, 7).


,

, 161, -

143

l< -
, ,

- .
, 165.

1.
,
, '
, -

.
(. 121,
12).
,
,
- ,

(. 121,

10) 166 . .

-
1
.
- ,
,

- .

.

, - .

- ,

. .

13
. 121.
. ,


,
'
( . 121, 13). ,
( ), .
,
- , ,
, ,
.

. ,
. . ,

.
, ,
.

. .
167.

-
(. 121, 11).

,

,
,
. ,
-

ka-I 168.
.

.
I. :
.

144

-
, ,
,- . ' "

,
,

, l

(.

39 1, 2; 121,

).

',
,
.

. . ,

. 172,
,
. . 173.

( ). :


(. 121,4).
,

., 1

:.:.'

.
,
.

~ - I
(stichband
:

Ornament).

(.

121 , 1-3) .

(.

121, 5,8),

, .
,
8 : 169,

1\1,

170 171.

, ,
-

, ,
, - '
-

.

'"~~'~
~
.

10

11~---"""'"

. 122. - .
. . . . .

. .

. .

, -

, ,


,
,

,
-90

.
, '

. . 1\1,
,

fvra Te145

:

(. 122, 3-7),

( .


, .
r
,

..:;;;7
11

.
14

. 123. .
1-10 - -; 11 - ; 12 - ; 13 -' '!.

122, 1).
(. 122, 2). ,
,
(. 122, 9),
.

(.

122, 8) .

, ,


VI (. 61) .

-

(.

122, 11),

146

,
,
,

, . ,
. . 1945 .

Ui. -
.

(.

123, 11).

,

,
.

, . . .

1950 . .

.

2,42,8 ! (,
) .

Unio

3-5

,
.
,

. i\'1
}}

(.

123, 14)


(. 123,

12). i -

,


.
.
-

' ,
.
,
- 174.

- .

.

2-2,4
Unio,
I<

"

10*

-
.
, . .
- J76 .

, '

, ,
- .

, ,

175.

(. 123, 1, 3, 4),
,
(. 123,2).

(. 123, 5),
.
,
.
(. 121, 1-4, 6,9).
,
,
.
,
,

,
(. 123, 13) 177.


. ,
, , . .

. . -,
. -
, . ,
. . 1967 .; -,
, . .

l<

(. 120, 1).

III

- :

'

I(

1.

,
- .


,
,
,

,
-

,
. -
.

, ,


!{

-.

.
,

, ,

'.

, ,

'
,

., .

!<,

, ,

30

.,

(!) ,
. . , .
,

,
,

, ,
.

ebckyi-,

,
,

t ,
l(aK - ,

. , ,

',

... 2.
-
- '
( -),

!(.

'148

., ,

, -
.

' . ,
,

'.
, .

<~

.,

'

, , ,

, . .

w 3. ,

"

, -

\
.
,
,

'

- ,

, -
-

. ,

'


, . .

,
. ,
,

. , ,,
- , !
-

l1

, 7l

, If

',

l{aK
ipe

, ' ,
.
'1.

Vr,

'

I; -
, .
. ,

.0 'r

'

I~jJ

-
}l

-
'

,
,

'

, -

( VII -

IV

. .).

[49

, ' ,

!1 .
' .

l'
l1bIX

3.

.~

,~

,~ I


, ,

40

,--- \

I 5,

 6, - 7 .

"

, , ,

3
, . .

\, 6

Il.

,-

< 80 .; -

. ,,
1 IB ,,
, .

:
1) I3
,

J 24. - ,
.

'

,'j;JO

~,

"

i-(

~ ~
(
) .

, ; )

, /

2)

,
'
, . .

?-

'

(. 124, 3, 4, 6, 8, 13-16; 125,


1), '
(. 124, 1; 125, 6),
(. 124, 11),

3, 1 VI, ,
-
,

-
.

aM . bl

13

, (. 124, 2),
(. 124, 5, 9) , ,
(.

124, 10).
~

::
,

. , ,


,

. ,

(.

124,

7, 12, 17, 18)

t'
O
Q

II

S-

125,5),

(.


- (. 125, 7, 9).

'

60 ,

(.

125, 10),


. (. 125,8), . . ,

', -
l.

(. 125, 1, 3),
(. 125, 2),
(. 125, 4) .

}J3

. ,

.
!(

, ,

125.

- .

, ,

1,
VI,
3, , ,
.1
,
, .

. (-).
,

( .

126, 1-39)

151

'
,

(.

126, 14),
( . 126, 11);

(.
126, 3),
(. 126, 13),
(. 126, 12),
.L (. 126, 10) .

,

S-
(. 126, 31, 39), ,

*.

(.
-

126, 9, 39),

l\
- ?

. ,

(. 126, 24).


.

, &,

,
, , ,
,

--

, .

-

,

- ,
, . .

-
. JI
,

. ]26. - . : .
.

(.

126, 1),

( .

126, 2),
( . 126, 4-8, 15-23, 26,
27, 33, 34) .
( . 126, 4)
(. 126, 5, ) '
.
( . 126, 29),

(. 126, 25, 28);


152

-' I}
(. 126, 9, 24, 32),

''. 'l' ;

( .

126, 37),

(.

126, 9, 24, 37).

(.

,126, 30, 36, 38),

: ,

,
, ,

, , -

J:[
. :(I3IO

126, 9, 36, 38, 35).

-
(.
126, 32), - (
VI, ) *.

q ,

( ) .

,
- , '


- .

. ,

. '

, I


.
, ,
-, . -

. - 10

127.

~
- . .

- . .

S- , r[
. , , .

, ,

-
(
.)

(
).

11

Hepe.:l153

*.


- '.

-
(.

127, 1-28)

R , II, ;

; , ,
, ,
.

, -,

.
,
. . \
. ',

"@'Jj!;j/57

..,

'

f!!;
\[jJ

-r1

'

-.
',
l ,
, u .
,
,

.

, ~

10

. ,
-

12

13

127, 2),
11, 12),

128.

.
.

, (. 128, 1-17).
-
(
) -:

, ,

,
<: .
,
'

JJ .

154.

(. 127, 22, 23, 25-28)


Cl -
(. 127, 9, 23-28).

, (.
(. 127,
'


S- (. 127, 24),

17

16

- .

' (. 127, 4-7, 13-21)

15

14

-
(. 127,
9, 28), :
(. 127, 25), (. 127, 27),
.

l (. 127, 27,

28);

( .

127, 27),

, ,


(.
127, 23)
( . 127, 9).
, .

u,

, ,
, . '

, , ,
,
-
,
, ';
-
~ G~

,

( .

127, 1, 3).

'

I< .
'Vl
,

, ~ ,

S- .

-
-

QC

'


, , ,
,
'1
,
.

'


. .

'

, , ,

, ,
.

'
, 8,
119 .

() ,

. '
, ,

, . .
,
,

, i- .L\'1 1< ( ' );

(. 113, 3,
13) . ., ,
,
, '
.

<,

()R

j:;I

10,
11, 12,
13,
14,
15 ,
,
16.

-

. ,

.
, - , -

155


, - ,
bl ,
,

, J,
, , .
,

.
, --l1

, . .
,

-
17.

bI

- ,


R .
,


-,, '
,
-
,

J{ :

) t-
.

() , ,

'

-,

.,

bI

..


Jl .

, '

, ~TO .
1l0-

' . ,

) ', ,

: G,

. I

-, ,

,
w

. , ,
I:Iero.

-
; - ' -
- ,

- -
18, I} (
), 19, 20 , raKOHe,

21.

I,

. ;

,f.I

'

--

--
.

- ,

, -JI

-
_Q '0 .

Ix .
,

, , , '

-(

, NI

i1,

-1

156

) .

'

, , ,

KVJ1b! .

-
, ,
.


I-I,

- ,

', 'l'

.

1-! , ,

,

,
- }!

, ri, ,
,1<, ,
,

,
, ,
_l
27 .

,
40 .


, >, .

, ,
' 4-528.

. '

, . .

, - .
, >

- ,

l5 - ,
,
.

',

, ,

' ,
,
( .
- ).

>, . .
,

- .

, .

, ,

-'

, 22, - 23,
III24, 25 26,

'


() ' .
,

'. , '

. , ,

I<
.


,
. -, ,

,
,

'


>

" .

. .

,
;

-,

>
.

157

,
.

-

, -
,
,

'

'

- 30_
, , , ,.

. .

- 29 . ,
rr

..

rr

-
, '

. .
.
. , .


-
.

1-

,
, ,.
' , ,

-

- . ,
.

'

!?

, .
. . , ,

"

158

' ,
- , .
I1
.

"

. '

_.

, ,
.

- ,- ,

- ,

, .

,

',

,

, .

,
.

, ,

,

31 ,
3~;
-

33.

, ,

- 34

- ,

',

, ,

35

36 .

JI' .
JI

. ,

JI r

16, 17),

129,

(. 129, 10, 28),(. 129, 18), ,

129, 5, 12).
129, 9, 20), , . . ,

,-

Q (.

(.
(.

(.
129, 1-3), .
,
(. 129, 4).

37
-

- ,

' (. 129, 19),


(. 129, 8, 21)
(. 129, 7).
,

,
.


(;

129, 11).

,
, , ,

-
,

JI

129, 6, 13, 15,

(.

1 ,

33, 34) .

38, -

II

40.

KJIbIKa

(.

39,

129, 26, 37),


129, 29).

-' (_

159'

(.

129, 32).

42 ,
I<

-- -

43.

.
,
,

(. 129, 22, 23, 35, 38; 130, 1-1 , 18, 19).44,
- '

, ,
,
,

,
', , ,
,
,

130, 1-9,

(. 129, 22;
18-19).

(.

-
129,23; 130, ).

-!
,
,

' ,


. , ,

- 45,

46, '8
47, '
48, 49
. ,

-
.

]29.

'

'.

(.

130, 17).

. ,
,
(. 129, 30),
(. 129, 40), ,
. ,

1' .
, . .

(. t29, 31).
,!

-- 41

160

50,

',

51,

. . 52.
I10 ~
,


, 53 .
Ol
54,

50 56,

'

] 1- 90

130. - .

,
. ,

, -

, ,
.
-
~

. .

Tp)lfi

(.

125, 1, 3; 129, 11).

( ~

- -
,

'

I

, , ' BP~

, -
(. 129,41,45', 132, 1-14).

( .

129, 42, 43).

(. 129,38; 130, 10, 11) .


Ix

. ,

57.

-..1

58.
, .

, 59 .
.
.

. ,

,

(. 129, 35; 130, 12- 16).


,
, ,
.

, -

.

-
.
- .

5%

,
-

(.

131, 12)

60,

61.

(. 131, 4) ,
(. 131, 3),
(. 131, 6)
- (. 131, 5).

( .

131,

7, 8).

bI

. ,

(. 131, 10, 11).

162

- l
(. 131, 9).

1
~

.1
1

,
,
,. ,
,

!I

II
j

\I

'\,,.

'V

'v

"

J- f

7
.

131 .

10

11

i! ; 3 -

, ; 4 - ,
; 5 -

-.
; - . 0 ,
; 7, 8 - - ; 9-11 -

1, 2 -

11*

Clf!&/II7I1/)

"
4

~\:;';)U~
~~

0WIJj

. 132. 3 - bl.

( . J. 1).

,
-.

'

,
-

-
.

50%,

25%

(.

I<,

J3

. JJ.

, ,

!{

'
.

: ,

5J -

(,

, COCTaB~
~ -~

129,36).

40%
:l1 ,

(.

, .

,
.

,
, ,
Ui.
-

63

129, 39).

-
.
' -
.
.

, lQ

64.

./29, 5, 12).

( .


, -

(. 129, 24),
(. 129, 25),-
62.

. , ,
-


80 %


,
.

, 3 .
.1,
.

165

1 .
.
,

-
, -

*.

t
., J!
55,

55

57,

71,

58 .

-- ,
,

,
, , , ;

, :


\1

59

' 70
, , ,
-

'
,
.
,.
,


,
.

(
)
.
,

. .

-,

166


. , ,

72.
,

lU

-
,

,

.

,
. , 73.

,
,

Ix , ,
74.

,

- , - -
.

.. ,

IO


. .

75

(.

24; 33; 34).D

(.

127).

-

.

.,

',

. co~

133.

' ;~ .

1938 .

,
,
.

:.

( .

133, 1-6),

'

J;\

167

(.

133,

1-10) .

( . 133, 11).

(
)

S-
,

(. 41, 1,

2).

-
. -
(. 18).


(. 16, 12, 13; 19, 1-3).

, :

( ),
.
(
) ,

,
-

.
.

(. 43, 1, 2, 3, ), , '
(. 43, 4). ,

,
, ,

.
,

( .

129, 27).

. ,
,
,

- 76,
77
78 .

(.

'129, 27).
-

),

..

, .

, -

. . ,
S~9

.i:


(. 126, 9; 56, 5, ),
.
(. 57, 1, 3-5) .
(. 56, 1;

59.; 60; 63, 1).

,
n

. .

-'-<

168

I ,

, ,
Q


,
.

()

-,

, ,
,
, , ' -


. ,


r . , ,

,
,

"

, ,

-
, !l

.

,

.
11 ,

79 .
, i\

. \

, . . .

, ,

.


, ,
.
, ,

'

,
.

, .

, -
.

:
.

lI

,
,

! 81.
, ,

-

!.

, 80.

. ,

, '


,
,

, , () .

,
82. .
-
: 1,

3 , I-III IV. , '


,

!!


. .

II,

V I,

JI

16

- ,

, ,

.
.

i{

,
. . 83.
,

, ,
,
, , ,

- .

,
-,
- .
, ,

rL

'

. ,
'
. ,

R3

, !

-
..

Q

. ,
.
, '

, ,
-


,
1',

1',

1{

,
.

129, 44),

, .
,

84.

. ,
, ,
- .
,

'170

. ",

. ,
,
,
,

<

(.

,
, ,
,

, .

85,

- 86,

81 . . ,
,

<.:

,

,


.

<.:

- .
,

,

'

, ,

*.

.
,
-

89,

88.
-
, -

, . .

-
, , , ,

, -
, , .

,

<.:

- ,

, ,

, , , .
,
. -,

_.

. ,

. .

- .

-,

171

-,

,
,
, ,
.
-, Il

, ~

93,

KYJJbYp .

, ;! ,


.

rI

, JI

'

. ,
.

-,

-

- ,


,

-
,

, .

'

- ~
JJ 90,

91, , JJ
- 92,

JJ
,

, ,

.
,

172

HbiM

: !

JJ

JJ
94

,
,

'

,
,

. ,

H~

' .

JJ

'


,
, ,
. i:J.
JJ

- ,
-
~ .

JJ
,,

.
-, -
,

'

l'

. "J.

.
,

,
, .

96,
97 98.

,
,

,
: ~

(<< ~ . rathah,
. aotas, . Rad, . rata, () <<,
cKp.aksah, . , . asis, . . ahsa ,
. axis, : ~{}) 99.

.

,

, ,
, ,

,
' ' .

"

20

i1.

'
( .
vrrjt,
aikavartanna , .
.- ekah-vart a nam, . verto-vertere
, . , ) 104.


( 101
102
103, . . 1II
. .) .
,

jukan, . . yugam, . , .
jugs, . juk, . jugum, . ~'\)'Y6v 100).


(<< ),
,

(.

, , . .
-

',

JJ

'

';l

,rJO

:,1

Cl.

, ( . ayah,
. aes, aiz - . -
e is arn ) 95
.

I-

. equos, . lJCS )

,
,

l{

105

. ,

,
I<,

;
.

l'1

,
. ,
(/ .
~ akuvaja; - . . asvah,

J\<l ~ ,

III

173

. . 106. ,

t,

t!e ,
107,
108.


ID9.

,

. .

IV

III

,,

, BpeMeHI:I
-

110.

,

.
-


111.
.

*.

. .
IV . .,
. ,

,
-
III
. ' .

.
I , ,

,
,

-,

. - , ,

, I<-.

'" ,

,

,
- , ,

.


.
, ,


.

IV

-

_
. ,

\ ,

Hl>le

,

,
.

'

'

, . .

(,

).

.
,

,
-

. ,

-,

,<;- I,

2, 3, 4,
5 .

, ,

175

; -
,

. -' .

,
6,
. ,

, ,


, -14

5556 8.


ll

, .

'

9.

!{

10.

.
,

'176

, .

,

-
,
,r J

~-

-
. ,

,

l\'l,

- .
,

.
,


. .

,

- .
,
,
-
.

. , ,

:-'

...
, .

-14 7 ,

II -

. , ,


.
,

, -

.
,

6220 150 . .

r:

), -, . .
-,

'
-
,

,
,

<

l'
,

, .

, , . ,
, ,

.!

-,

7 .

,
11.

z:

'

, ,

(--
) 14,

-

: 27-22,
,
21-18,
(Mixed) ,
15.


(, .),
.

, , ,
16.

, ( 16-11)
17.
13,5%

, )"

7-1

19.

79%

) 20.

, 300 KAt
.

21 51 %,
- 19
,

%,

,- 30 %.

(VIJV-IV)

61 %, -
-

- 20%,

19 % 22.

(;0-

. .

12.

. .n

23.
IV III 'l'
. -

. .
Jl.


12-90

13.

.
( 8-10) 18.

177

(--)


( 17-11)

-is fami1iaris
-s

3.
4.
5.
6.

--vis
Obua-vis aries
-
-Sus domesticae

53
40
-

204
293

308 (18%)

1219(89,5%)

27
27
-

209

72

7. Typ-Bos primigenius
8. -Sus scrofa
9. -Sus sp.
10. -quus caballus
11. -quus asinus
12. -sius hemionus
13. Cervus e1aphus
14. -Jcs aJces
15. -lus .
16. -Gsll
17. -vids
18. -is lupus
19. -Usus arctos
20. -Vuls vulpes
21. -ls me]es
22. I-F1is silvestris
23. 3u-Lus europeus
24. -mt
25. -S1
26. -itus cricetus
27. -st
28. -Lut lutra
29. -h
30. -ms cuaris**
31. -iss
32. -ves
33. -Vivid
34. bI3bI-Rdti
:

25

1316
4

7
-

10

915
136

1385 (82%)

144(10,8%)

51

10

45(9%)

13

22

2
1
7
3

2
-

203 (16,5%)

4
20

20

3
1

14(8%)

16(50%)

49(68,8%)

5*
5
1

8
6

8)

4
1

15

(0)

1
3

22(31,2%}

20
-

15(50%)

- "
-

1
-

-48
-

9)

171(92%)

160
3

19
140

1054(83,5%)
9

27


( 5-4)

--

I -

524(91 %)

--

7-6)

122
402

10-8)

1_
2.

taurus

. . .

**

, .

lIO


- . ,

20% 24,

, -

.
178LL

- 50%,

*.


, ,
LL

!!

7)

- I I

35 (25%)

8(2%)

79
15

35

25
5

7
4

1 )4
1

10

101

124

1
8

235

233(98%)

43(80 ,2%)

14

178(66,3%)

,
25.

1 %,

80 %,

.- . .), - 5 %

5%,

.
,
- 12*

1
13

-2

3
6
1

15

21
2

--

887(95%)

--

2
3

4
29
-

5
-

165

514
8
56

--

16
-

180*

474
17
142

148(97,3%)

65

221*

182(60%)

64
310

430(98,7%)

5
-

)7
3

28 (9%)

40"

40(5 %)

45,(5%)

10

4.

I - I

78

41*

5
1

4
13

7
-

18
3

13
-

134

4*

56*

2
7
-

107(75%)

20
-

4(2,7%)

. '

124(40%)

1
-

91(33,7%)

( !! !!)

-3

30
-

20
2

84

11

11(19,8%)

--

80

!!

10

--

17
59

l1

240
30
17

773(95%)

5(1,3%)

291(91%)

- 26.

,

.
JI

179

50 %,

, - 27.


(, .),

, , ,
,

*.


: . , ,
-

.

, .
,
'

<

-
. , ,
- 2-3%
, --

25%-26%

33.

-, ,

-,

- ,
,
, .

-,
,

132.

, 1

,

.
i

, ,
- -, -


-
II
,

'.

,
** .
- -


,
I< (<< ),
,


, - ,

*.

(8-7) 34,
' (,
, ) I< YKpeK, . . .

"

<

-,


,
.

() 28

()

bl . bl
(
29, 30, .
31) .
, - ]

**

.
, . . , ,

I< .

l<

50% .
, , -

180

35.
- ,
, ,
,

, , : OH~e.
,

Jl

(-

. ,

- ) , ,

. ,

. . .
,
,
,

- bl.


. ,

( 27-17)

.
.

f>
ceBera 36. , '"()

~
!l'l .

, - .
. ,
-

,,\

>

~I

,

- .
,

, ,

. ,

37

- 38,
-
39 40.

4
3'
.

. .

134.

'l.fIO

11


,
-
,


.

, ,

(VI-IV)

(. 134, 1), S-
(. 135, 1).

(V-VI),

(IV).

,
V IV ,

.9

, -

. ,

181

41.


(. 136, 8), -
42 (. 136, 9), .
(. 136, 13),
.
. ,

S- .

,
. ,
, 43,

\DJ .
1~

~
. .......
,,:::::::
........ ......

,
,.",,,,

5
l(
. ,
.

. 136. , , fJ

,
( ,
, . .),

(, -)44,

( , ,
, . )45. .


- 11.

]35.

- *.

11


46, (),
47,

S-

, , .

;!
,

182

,
S-

Q S-"
, , -

.
<:
,
{: ,

.(: .
< , -
<
, , ,

-
48. ,


- ,

,


, ,

\
\

I
\

I
"

."

.......... _-------"'-~/

"


11,


, ,
R
'

' -

.
,
'

IV

'\.~/'

( ,
, )
49 (. 134, 2-4; 135, 3-6).

'
.. (. 135, 3, 4).
,

(.

134, 2;

135,5-6; 136, 1, 2; '137, 3, 4).


, ,.
( 1.
. , ) ,
. (. 136, 4-6),
(. 1).
,
,

-
(. 136, 10, 12)
-
<: .

137.

J, 2,

6 7 - ' 3-4 - , ; 8 - ,
(Ka.ieH~); 5 - , ().

XXIV

XXIII)53.

'
yleHHbJe

(. 136, 7, 11).

, (.

..

137, 5. 8),

-
,

, 50
(. 137, 1, 2, , 7), () 51,
, , 52.

, ,

, -

183

l~


7 *.

(soft Ware) 54 . ,

, . .
,
. ,

.

,
-
. , ,
XI-XII
, 55,
, (VII)

- 5330 . ') 3. ,

5840 . . 56

,
.
.

, 6100 . ., "

-
- 4400

. . ( ' -

5400-5330

. .),

2800-3360

. .

6030+240
,

IV


58.

, -

426

, , ,

184

'
,
-
,

,
.

, I-III ,
,
.
, .
,

(.
59), l\!
.

, .

, ,

3'

III :
. ..( - 2800-1800
. .) 60. ,

, ,

KPOM~

VI

. . 57

,
,

,
. . 1

2800

XVII

'

IV
,
, . .

I.

-
.
,
,

, .

. ,

, , V 62.

IVIII IV ,
,

( . .
, -)

,
,
, ,
, .

-,

. ,


III-IV
- ,

. ,
,
I-III

.
cr,

(IV-VIII ,
()

63.

(,
, ) ( ),

,
,

.
64,

65,

* .

-,

IV

66; -

,
, :
;
, - '
;

- )..
.

IV

-
,

, -

-, 81'0 . .
bIJI'1 ,

. .
,

V-IV

. . .
,

, '

67,

(, ),

- 68.

,

, (.
1 ).
.


, ,

,.

185

,
.'10 , ,
69.
,

\
.

:

(,

. . )

*.

. , ,
,
,

.
,


- .

~ _9S'I:Q

, .
() *,
J-I
. , ,
,

,
_ . -
25 26
70, ,
71.
,
-

, _gJ.._S-!?J::IQf.Q... :f~

, ~f

, .'1 ,
,
5400 . .,

. . VI . .
, VII
. \3.

73 .

- ,
,
,

,-

-
.

- KpeMHel'bIX .
_ V Va
. , r.

72.

186

,
-
,

,

CYPCKO-

- .
,

-:-lroQ,!r


-
.

, . . .

, -

(. 3,
1).
- - - _

( ,
1,
.) -

, :

' - 74,
75, - -
76, 77
7

( l1).

, (-. 3, II).

1-~-; ,

'

S-

, ,

lI

- (.
,

(. 3, II).

J1 , J3~.J

~}~_0~_1]~~~.J;!..~

- ~" -r

~l<kl .Ji..Q.
, ,
. .
,

- , ' " " Jl!:i

II,

125).

( ),
VIII (
) . (. 3, IV-V, 28, 36, 44).

, ,

.

. 4i9~-. )J!f.i-Q~~:=~Q.311."liii-

:..Q5'!li~_ l:!~_~J~90.._._J:1)J _.~

, ,

. . ~ .I'!.~VJ.IL..r--..l.a.n...-- 0

()~Ij. "...s.Q...!:!.Jl_.lL -

.
.

. ,

~~~:~~~~~~~~~:':':~-:- ' ~~p-c~;~~e-~POB-

, ,

, , .

,
,
. II ,

. ,

(.

3,

IV-V, 1-28,

-
,

. (. 138, 1-10).
- - -

L,

37,43) .

:

]-I , - ,
.

. (
, -, IV
,
. .)
, (. 3,
IV-V, 29-35, 38-42).

r.

-
:

( )
,

' ,

,
. (
) , , it
,

,
, .
1\ - ,
::>

,
, .

( . 3, .

VI).

'

187

. ,

S-

- .

(
, ,
.). -

, ,

. 138. - . .
. -

. 139. - .1 . I<. ,
, - -

1-4, , 7, 10 - ; , 8, 9 - , .


,
)3--

: ,
, ,
.


(. 139, 1-12).

7
, -
- -

188

- , ,
. ,

-

(. 3, I, 1, 2),
-

, ,

30


.
, , - 79,
- 80, 1, I~ 81 ., -

, ,
,
,


m . ,,
, ' -

,

-,
- (. 1) .

. -

-. , ,

-

III,
1 ,
,
-,
: ,

(.

2),

KaKoe~TO

VII - I
. .

-
- . ,
,

.

- - ,
- - -

. T~M

(- 1, -, -,
-) 82,

: -
- .

-


-

,
, -
, , ,
,

,
,

-, -

{;- ,

,
.

(
-, I<

(.

131, 5),

-) 83

{;

,....,

bI 84.

, ,

"

(. 5, I-VI).

.
. ,

1950 .
. .

, -

,
- , . .

189

(. 140,

1-5).

'

, ,

, . . ,
,
,

, ,


.
,
Jl

.

8

,
.


(
.
),
, (

. -
, . .
1962-1963 .
, .

.
,

'.

, ,
,
, .
.

140.

- I
. .

. , (

),

. .

I< ,

190

10-15

ICj , ,

S- .

-
(. 5,
II, III; 125).
-
-.
, . .
1963 . -, \

. . ,

(. 5, III; 126).
, . .

-
.

( 86,
) , , , ,
-,
( .).
.

, . .
-. .

(.

133, 11).

'

- (
. ,
. . ).
, -
,


,
,

(. 5)
V IV . .

-
(
.

. . 1948-1949 .) -
-
.

-,

(
85); ,
,

(.

5,

,
-

,
_
,

-
- .

. .,

, .

.
, . .
1957 .) - -

IV) .

.

,
, . . ,
,
- -
-

--
(. 5, III; 126).

( . 5; 127).
,

<.:

S-
.
,
-

, ,
JI

87,

,_

88 .

191

,
89.
,

]{

- ,


-'

.
. ,

.94,

, ,

- , '

95.

,
,

, .
-,
,, -

. ,
,

,
, I
90, . .
,

, .
,


- ( . -
) -

,
,

,.

14

- ,
.

- .

(,
, , .)

, ,
-


-
.

91.


VII).
,

,
,

( .

6,- '
, ,
, ,

- , ,

- ,
.

,

,
-

- 92,
,
93 .

{)

-
I{
, ,
-

,

.

'192

-,

.
,
. ( .
, -

96, -
97, -
98, -
.

. ,

-
,

, .. .

-
-- -
(
,
), I V

. .

, -,

, -

, I< ,

',

, -

,
,


-
,

, ~, .

. . , . . ,

. . .

--

6 , -

.II
v

: -

.
,

- , . . -

IV

. . (.

6).

- .

- ,
, :


II

. '. ( VI).

, ; ~ - ,
~ .

,
-

( VI).

,? -

. YCTaHOB~,Tb

, . .

. .

l\, -

III

-: - -

, ,

,
,


C 1,

- .

13-90

193

,
. ,JI, , .

, ~I;>,.---J5-

-
,

.
- -

:,

20

2 ,

, , .

( 6000 . . )
(I . .) .

10 : 1

(0-1 ), 1 (1-4 ),
II (4-5 ), 1 (5-7,5 ) ,
l1 II (7,5-1 ),
1 (10-12 ), (12-13,5 ),
II (13,5-18,5 ), 1 (18,5-20,5 J1-t)
(20,5 ) 101.
,

TaID2,

3 OI'

.
,

6-~

Heep~1aH

194

oriente Lux


, . .
,

,. 99,

100,
,


103.

,
-

,- 8200200 - 7800 160

, . . 6850-6400 . . 104

,
.

.
50- (Zeuner)

- , G
(}

,
, .
01

-

J3.
. ,

105.
, :

1.

(. 137,. 2, , 7),

5, 8)

(.

111.

-,

KpacHoJ

137,

105.


- - (),
. 107 (. 137, 1),
, ]{

(. 137,3,4) .

,
,

108.

, ,-

,,

/0 \

'~;'

.
.
- 109 .
, '
(
),

,
,

13*

141.

I( .
. .

3::I

J 10.

, ,

, ,'1

fD\

( ).

- , ,

, , ,
112.
2.

( ).
3. III1 ( . - . )

)r
('
') , (
) . ,
,

(
, - .),

,

113

(.

141, 1-8).
195

4. (
VI-IX)

' -
114.

'


,
,
,, -

F )Tl..,

,~)

~,
17

' , ,

, .
.

19

J$

, ,
.

(
) 115 (. 142, 6).


5400 . . 116

( ! )

'

117 *.
-

5.

(-II! IIa,
11, Ia) -
. .
-
11,
1
118.
-!

. - . .

- .
,

(. 142, 1-8).

.
(IX) ,

1M

(VIII-VI)

VI-539985;

.
,

l' .


.
.'

196

142.


5590 . .,

( )

, '

: 1 - 497695; 11- 5219 139;


I-5487 119 (Anat Stud I, . 74).

IV

122.

, ,


. ,


III

123.

119.

II

, ,
,

3 .

. .

, 120.

.,
,

1958-'1959


, 2 .

,

121.

(For,t ess),

(.

142,

9-19) .

, . .

j1,

- (<<
) .

,
.

. .

~I

III , .

, ,

, . .

1957

, -.

. , ,
IX-VII
. : I
,

.
1 .

II 50%. 1
30

IIa,

118

%,

'

70 % 124

197

f1
,

. , '

.)

( V-I) 131.

i\ 125 .

(XXIV),
-

!:!,

lO

132.

,

, . . ,
- .
128 .

.l

1II

II

129

*,

,
, . ,
552070 . .,

(. H esperia, XXXI, 2, . 207).

198

- 5219 131

. .

133-, *,

- 552070 - 5080
'130 . . **


' - ,, 1 .
: ,


134., '
.

( , , -,
- .) (
-, , , -

"

,
(~<
) 130.

. ,

-
( Bun1poJiertekeramik),
,

, J1
, . .
.
,

, -

, , . . III
1I .
( )

126.

1II 127.
III .

-,

135.

*
II! -4915150 . .


.

**

(2 , 5 .,)
. .

(Hesperia, XXXI, 2,

207).

- 5230 100

, , ,
.

18

(II)

III

136.

. 137,

- 5037 190

III :
(4915 150 . .)..

-,

,
,

, .
,
,
-
, ,
,
, . , -
.

,
. *.

, -

,
, ,

,- .

-,
: ,

Jlee ,

l\

, ,

.
- .

.
, 138 - 139.

,,

.
-,

. - , ,
. ,
.

(;

- ,

-

,

.

199'

. ,

144, 1-12).

, ,

- ,

-

-

'

(Nagelkeramik) (. 145,
1-6; 146, 1-7),
. '. :
,:',

. '.

. ...

. .

.2

6
.

12

. . -.
()',:lO.

143.

-;

,
140 -

-,
2,5 ,
~ r-
141.
,

(Kardium),
,

200

()

.' 144. . - .
I< () ().

142

(.

.
Q
143 .

(Buntpo1ier-

tekeramik),


,
-
,
. , . , . ,
. . (;.

imss-,

()

144.

;,-

( II-II!
, ,

1);

; , 7,5 .
,

I
I

I
\
\

6
(; .

145.

. -.

,

145 (. 143, , 1-6; 147, 1-10) .

.I

,
- , .
, , .

,Ia

h-

)j{,

.

, , .

- ,

,
,
.

- ,

(<<Fri.ihkeramikum)

146.


-.

,
,

146.

. ( .

148, 1-18).

* 30>
-.
20J;

~ .

, ,
. 147
,

-,

.
148 .
, II,
. <t I

13-

l~- 149.
,

!-I

aHd JiOO~l
(:.
II .

l -

I lV10.
I- '.1

,
'

,
.

I<

. ,
, - ,
,

.
I{i";
,

r1'.

10
R
.

147.

,
, IIa , -
,

(
. . ).

-.

552070

. .,

. ,
J<
-
,

,

- 6220'150

-202

.
.

153,

. . .

150.
.

1 >
II 152 -u

.
,

Jl

>

.

(
) ,
. ,

J<

<.

,
-

-
, ,
,

154.

~iI

,-

.
,

-,

, , . ,
. ,

11

5
I

I
I

(-) .

155
,
, ,

156

157 .

148. 4!<

158.


, ()

()

()
()

, ).

.
,

. ,

( ,

. ,

>

203-

0-

, '

.
159,
,,
, ,

.
!
, . .
, . .
,

,
,
165.

, ,

( )


,
,

166.

IIa ( . IV)
(
, ) ,

.


167.

. 149. . -
. I "

olI.

IIB ( III)


168.

III

II) -

'

. '

0'1' , '

lll

160,
162, 163

161,

. .

, - 4915 150 . .
IV ( )

, ,

, ,
, ,
, I<IO
169.
'

I{

'

,
_ (. 149, 1-4).

. '

,
,
'

'

'

'


164

204

JJ

Jl ,
, '
,

,
(.

150,

1-24),

. , ,

( . ) 170.


~1

, ,
1;1,
() 172
,

. ,
, -

14

(
),

. .
,

-,
,
.

, ,

24

173.

III

III

".

l-

, 174
(. 150, 22-24). 1

, ,

.,

,
175 (. 150, 1-3).
II
~

.l

**.

. .

150.

1 (l-7) , II (8-13) ; II! (14-24).

(. 150,8-13)
,

. , ,

**


176,

. ,
. 1961 .

,.

~~a,

<::


177.

178.
,

Jt .

20;;

'1

,
.
,

KYJIbypbI,
, , ,

-,


,
- ]{
, . ,
,


,

. , ,
,
, , -
.

1{ ,
, ,
, .

J\

RR


t:-

l,1 . [79

.
[80,

181

(.

151, 1-8).


,
,

, .
. ,
.

4
.

151. fl. . (- . .
)

,

.
,

.
-

II,

, . ,

182.
, -

206

- -

183,

184, 185,

, . .
.

, ,

,
.
,

()

- .
186, 187 .

,
.
TV ,
.

(-) 197.

-
(vylevki) .


- .
.
.
, ,.
, . ,

196, ,

188,
-

(-)

.
189,
. 19.0
.
191.

- .

- ,
,
,
. , ,

-
198,

199.

. . , .

.
.

, , .
-

- -,

. , ,
,
. ,

-
, ;

.
Jl-l
193.

,
, - 194.

-
. IIIII
. 195.

. -

()

- .


200.

192.

, '

201.
. ,
. .

207

209,

202.

203.

, .

-,

(-), ,
:.,

2600-2300 . . 205
.

206.
,

, v-

!, ,

., ~

- .

,
,

-
-

, -

. 207

208.

, , . ,
-,

208

'

(,

) 210,

,
,
,
.


-
.
, II ,
.,
.

,
. ,

,
, \

211.
, -

,

. , , . ,


- ,
, ,
~


.

:'f , . .
204 .


.
Jl-

.
, -
ll, , .
, IV -
. ,
-

, -
'

,

III

,
,

- .
.
,
, . -,

'
. -
, ,
\

. i).
,
,

l-

- ,


;
-,

- ;
-,


-
.

III - 4915 ' 10


444075

4150;150

. .;

. I.) 212

. . .) 213.

'

. -


- 214,

3
215, ' 11,~ )\l
, ,
,


--" ,

-
, ,
-
, , ,

Ta!~~e

216.
217,

()

218 (. 149),
- 219, ,
ll ,
220
-

22 1,

'

.
,
,

.
,(
:)

222.


-

, ,


.
, _
.rI ,

- . .

,

, J<

.
,
,
. , -


,
.

, '

14- 90


- '

-, 1
223,
224, -

209


II- III 225,

226 227 .

,
,

, ,
, , III, ,

-,


, .

-
,
"'.

,

, ,
,
.

J,

6
.

152.

J< - ,
, , -

-

228. ,

,
.
.
,

, 231
(.
152,

1-7).- . ,

I .

.
, 1{-

,
-

210

'" !{ ,
:. 229,

. . 230.

-,

.
.

232
, 1952 1'.

1925

,1

233.

.

1,5

2-3,2

.
.

, , .

, 13
30-40
- 5 5 234 .
,

.
,

235

, , .

- - ,

TO.JbKO

Jv

,
:

. -

-
.

11 m'IM ,

,


.

.
i1
.

,
.
237.

:vIa

, .

~l

!VI .

, ,
238.

Jl

:\IO

-,

Ky.rrYYPbI: , ,
, , , ,

239 .

- 40
.

236.

:l. ,
,
.
.
.
: , , ,
.

.
- I:I,

.

I<

,
.
-

,
. -
,

14*

( . ), 

240.

241 .

, .
,
.
1955 242.

211

;"

. 1<
.
-

243.
,
, , -

.244.
245, -
246.
, .


, ,
.
,

HbIX

'

247.

252,

, ,

- 3681 70 '
. 9.254
,
( - , )

)255, ,

,
,

.

,

248


,
. ,

, ,
,
253.

-JI

251.

,

I< ,

,
,
, , , ,
., .

- .
-, ,
-

249
250,


, -

212

-,
,

-,

,
,

!1

. ,

.
,
,
- ,

I<

256.

-,

- ,

-
. ,

-

, ,
,

.

~57 (. 139,2).

==
=
=
=
=
=
=
==

- ,

21

20

258.
,
i1
,
-

-,J

. ,

,
I{

.
,
,

-CJ<

CYPCI<o-

153. .

)I<

.
, -

(\ /\
/

\)

,"

~7C

10

-,
(. 153, 1-31).

~i1 1iJ ~:==:


259.

ll'l ,
-

213

,
-
, - .

(, .)

J30


. .
-

]{. .

, .
. R
,
60 l3 (, I1 -,

\1

-) 260.

1 - ( ).
,
.
- .

, :
,
. .
.
,

"
264.

'

(, , ),
261 .

.
.

" :.

,,
, ,

.

-

JJ.

10

JI
. ,
Jl,

Jl
,

265 .
,

, .

.

-

266.

, . .

262

267,

,
- ()

--

- ,

_.
263.

, -

214

II - : ('
).
( ). ,
,
,

.
-
.

60

"

.
.

. .

, ~eBpOH

, . .
274., .
, opH a MeH~

,
.
() (
).
, ,

Ix 275.
( )
,

276. (
), 9
. ,

-
,

.,

277.
-,
-
-

,
S- , (<<)

268.

269,
270.

l!<

,
,
, .
,

,

-,

,
~!


278.
-,

271.

,
272.

,
, 273,


. , ,

( ),

() 279 .

-, , '

215

"~ .

, ,

.
'

'

( ,
)
( ) 280.
,

, ,

..
I
IV

.,

I 281.


- (


) '

-,
(
)

.
, ,J>
. 393085 . . 282 ,
- 3600 160
. 9.283 ,
IV
. '3 .

3681 70

, ,

, 284,

, -

I;!
. ,


- ,

2'16

JI

,
-

.
-
i


.
,


, ,
,


.
- ,
Iv1
,
. ,

,
(6, ),

(
, , -,
,
).
()

I . .

, ,
,
- "

'!:

---' I,

. .

. .

IV

(.

139, 1).

,
, '

VI . .
,
(6220 1.50
. . )

VII -

,
.
',

( -

II ),
VII
. .,

,
, , .

-
- -

'!'

I,

, . .

. .

'

,
- .
( 4200 . .).

- - '

. ).

( - ),

. .),
,

(, ) .
-

<;;

-1

- . ,

-
,

. ,
, ,
, ,
- .

, . .


( VII
. .)
,
- 1
. . 9

-;

it ;

), (

.), .

: ,

3,
, - 1, - ,
, .
-

Ky.lIbTypHOrO
,
;


S- Q ,

1\1

. .

- , -

. -, -
,

- ,
-
- .
-


,
, ,
285, ,

( -
).

, , ,

286 , , 1/

(
l5
),

,
, ,
.

IV . .
-

217

- ,
- ,
.
, I1
,

IV . .

-
,

,
,
.

.
,
.
.

,
,
,
-
- ,
,

- J::':.

::

, ,
,

5!.


. ,

- .

3.

:
,

"

,

,


;
,


;
,
- , .,

,
.
, l
-
-


,
, ,

'

-
-
,
-

,
- ,
, ,
:, - - ,

,
, 1.
-
-

,
, '
-
,
. ,

- -,

.,

' ,

-

,
iV!eHTa
- -

- (.

,
-

( . 155,2,3).

-
, .

, ,

-
-

,
,
.
, - , -

, ,
,
, ,
.

155, 1) .

<

219

\~
,
,, \ \ \
, ,, ',

.
~
...

~' . :~;. "'~'~~I ~~;;,~::~-.~.::~ ;~.

,,

: :\

:; ,'

''':''_'_ .. J.:'''

~,----_/

.... --------,

12

13
.

155.

, .

r-

l< , . ; 2-5, 13-"
(2l> . 3 -
11. 4 - , 5 - 11, 13 - II); -
' JI"- ; 7 - ()
R , l1r 11 ( - , 6 - ); 8 --
, u II ( - " , 6 - ); 9 -

.
; /0, 11 - . : /2 - , -.

,
.
-

.
, <

. , ,
' , -
,

,

-

, -

, '.
-

q,

( )
(-) .


-.
40

70


01'01'

l-!O

- '

:: ,

,
-
(. .
-)

,
,

, ,-

156).

(.

11

. ,

156.

'" , : l iCTOpii
YKpa 'iHCbKOI , , 69- -70.

( . 155, 4, 5),

.
l<,


~
,

00

- ,
,
- ,
,

221

- ,
, . .

, .

. .

( . 155, 10, 11) .


,
, . . ,

-

. ,
,
.

, ,

, .
,

, , ,

157.

1I.

J l
.

158.

;
- ,
iVI

- -

159.

, .

J<,

.
.

lI

(- ), .

(.

155, 12);

,

- (. 157; 158).

(. 155, 7-9) .
.

222

I-I -

II,

- ,
, -
-

(. 159).
-


. ,

. .
.

- ,

'

,
,

, -.


]{-I{
, ~
.

9ll, -
,

'

;\1

, u

- ,
,
JJ
.
-
-
- ,

;,

,

,

, '

- ;:,

- (
); -

-] ,
, ,
, '

"

- ]( .

2,
3, III4, 5, 6,
-: 7 , ,
- .

',

8.

22i1

1.

11 .

II

( )
[.

II

JV.

11.
111 .

~-

.
!;
- ,

I\Pyry

.), ,

9 -

,?:

,,
-6

IV.

:
,
l1 l ,
(
- )
l1 1

1.

()

,
,
, .13
,

V ..:.....

IV

. .

:l,

'

0 ,

! 10,
,

, "I
.

,
, ,

,

-

5i

2- ,
, , 11 , ,

12.

' ,


, , -,
().

:224

' .,

paHe ~

IV

- - .


, ,

,

( ) .
r

. ,

- .

- -

,
14.
(, , ,
, ),
( ,
. )
( ) .

TaK~e

,
,

I:<,

15.

- - -

16,
.

(,
.) 17..

-
.

I<

Meii.fI

, u


(, Jl
,
) (
I, . ,
-
)

( AI-2)~

; (
20,
. 21 . )
~I

( , ,
-
22) .
.

CTpeJl,

!<

lO.

( 18 , , 19)_

.),

,1 .
).

( , ,

23

2- ) .

22&

'

(,

- )

- .
, Q

,
,
, -,

, -
. ~
,
.


.
,

'

42,
43 , ,
44

.

45.
, -

ll- 46
.
,

(
,
.).


, ,

II

III,

. . . .

47.

(
, )

,
.
,
-

,
,

I,
' - .

. aI{ ,

d
lYP ~1 -
I ,

15-90

II

II ( III
. . )48,
I:! 49 .

II 50.

51,


52 .

III (III II
. .) -
.

. -

227

.
-
.
;
, ,
, ,
I,
,
53,
-
54.
,

, ,


55.

. 59.
)I~
60
,
61.

,
1

'

62,

XapaKTpa

,
l<

-,
-, .),

63 , - .

. .
.


, . .

56.
57.

58.

I-l

- (
)

,

" .
,


-
,


,
. ,

,'

Ie
. ,
. .
,
, .

'

,
( . . ) 64.

'

65

- 66,

- ,
~XOOM


- .
30-
3

67.

N~. . , . .

68

,
-,

228

, !>I

,
,
, - -

.
.

..
. ,

, ,

, ,

I{

,
69, 70,( ,
75) ,
,

1 ( I, ,
. . ) .

,
, ,

,
, ( 1),

.

I,,

71, ' 72,

73,

74 .


- '.


J1
,

,
,


Jl
(:.
.
( II)
Jl

.\

. ,
.

Jlee

Jl

, ,

229

, .
-

-

( . . 154).

. YII - YI . .
{)

,
,
- ,
. .
' ,


.
,

"

. ,

I1

I-

. ,

. , ,
I imss-

, _ .. 0,


76.

:
iI'i3,

77.


I< .
.

,
- .

- ,
,

,
, ,
- , .

- .
- ~

-

,
I , -

J\\11

- -- - rt '

,
, - .

'


:i. , . .

230

S!J;lOJ<'~.


, - Tp"e~

, ,
,

.
,

78.

- ,
,

'-l

79,

80.

- impresso

I,'


81 .

,
82.

,

,

CI<OrO -
.

, .

(
III) .
( 83).

,
,
, .

, , .,
. ,
, .


.

R , ,

~
,


, . . ,

-- -

84,

, ,

85.
J(~;"" -

, 1;'. . ,

86 .
.

-
~.
-, ~l
(
) ,

so-,

-,

imrpes-

J.

160),

( 1II
- . .) 87,
( III-II

. .),
88,

. ,

.. .),
(i ,

89.

-
( 11

II . ), , -,


90.

, -

23'[

- . ll
_ -.
; .

-
- - ,

imss-,
'
.
,
-

, (

92,

93).

.
160.
( 111 -
. .).

1 - , ){

; 11/1- l!
; II / Ia -
- - -
;
11/2 -
;
11/2 - ""I'
.
;
11/3 - i! () ; 111 -:-
( i! ) ; 111/1 - "
~ jl

;
111/2 - ( l{);
III/ - l{ ' ; 111/4-
II< ( n); 111/5 - "'J
; 111/6 -

; lV,
I Vil - ; /V/ l a - r
; IV/l - '
; 1V/2 -
tl; IV/3 - i!; . JV/3a - _" ; JV/4 ;
JV/5 - ; IV/5a -
l\;
fV/ - fl ;
lV/6a - ,n; '
1V/ - ; JV/7 - ( ) ; IV/8Jl ; lV/8a. 86 - I< ; lV/8s -
(); /V/9 -
i\
;
IV/JO - ; IV/II - -


-

'!11 91 , ,

(
),

232

ri

-
96,

'

-. .

. , . . ,

( <<
- . 97) 98.

94 ,
95 .
'

11


.

,
.
, ~
-

bl

-
.

-
, -

1,

JI

,
,

'

. . -
,

'


,
.

, ,
- , .
?

, .
,

-,

CTpaH~HHaM

101.

\
, '

-
, -

( ) ,
( ).


,
II

' ' -

, ,

'

,

peHHo~a

-
,

. .
,
. . -

rr.

99.
'

, -

'

, , :

- 102.
,

. '
, ~e

~
,
- 103 .

,
.
l' -


'

, -

' 100.

- '
-
J<

,

1J1

()

. '

- ,
-
, ,

,
, - . '

'-

, '

, '
1II

. : . -JI-

104.

.,

233

, , ,


, -
, .,
.

,

.


III . .
.:
,, ,
Jl
.
, ,

,
, I
II-III,
-

. ., ,

105.

.
,

III

. .

i'1

. -

,
.

, ':
~
- 106.
, -~.


-~
S

107,

:.
, ~

- - .
. ,

- .,::

JI

, ,
, Jl i
-
()
,

.
'

{:

-,

-
.
.

h -
,

- ,
, .

, , ;

234

)(

. cebepo-<'l

) .

),

,
.

. ktum-


k 1~.
.


, - -
, 1~ .

,
,


110.


.
, ~

--
9

-
,

-,

LL
,

,-

. . , -

, 'g:
- I ' , 111,
I<f
~


, 7
_

, -

, '-,
- .

\::

,
i:1 .,1 i3-

1, - rvI ,
- -
,

-
,
, - , , '
, 112.

'

(:


116

-
,
,

117.


, ,
,

--

,JI,

6
-

,
~

II,

, -
,

(.

II
. .
, Q

113


,
,


, , 1<
. 115.

2.

1.

, ~ ,

114.

160,161):

;
- '


, -

KOTOP~

'

3.

I{

(, ,
), -
.

4. - -


.
,

ll,


. rle
, - '
,


.

l<


(,
)

. -
118

. 161.

(VIII-V . .).
1/1'- ; 1/2 - ;

1/3-

- ; 11/1 -
i!
;

i!-
; 11/3 -
- ; 11/4 - -
; I / l - -
()
; 1 V -
i1. , , ; ! I -
"
; V/2 - ( ) ; V/3 u ;
V/4 - ;
V/5 - l;
I -
n

11/2 -

5.

Ji

,


',

, , -

236

, ,
,

-
, ' - ,

,
- .

-
119,
-

, .
,


- , Jl

- .


- ;

- ,

, l:!


, -,
,
- ,
,

-,

KYJlbYP

-L:

-
~. ,
,

, ,

120,

,
,

-
)1, CBOO
,

'

121, . 122, . 123, . .

: 124 ,

' .

{"' ,
, ,

,

. ,
. -
,
'
~ -

,
,


, (),
,

() ' , ,

, IV-III . .,


. , ,


,
,

.'1-
- - ;
- -

- -
;

- \/II -

1\/ . . . -

, -q

(, ,
, -
).


, ,

,
III- . .

.
7f

J1 , '

, . -

. .


J1

237

..

,
,

,

.

imss-

, -

. ,
,
, - ,
-
,


-
,
. ,

().
.
;,


. - -


128.

, ,

129.

,
- , -

' . ,

- - 1' .

I\

, . .
,
,

I,

, ,
, ,
1~.

, , . .

. 131,
.

, , ,

-,

125.

,
gas-gas, . . 126.
-

'

,
-

,
- 127.

- VIII-VII

238

' ('

, , .

m
,
, , ,
- .

.~

,
6

, '

.

.

ii '
.
, ,

l
i I KOMici'i
<

-
-
-
- 1' i i
-

CCl:P <":

'

l
<;:
rp.
' .
.
'.

KOMiTeTY


.

.

. .


.i I


,I - -

.ActaA
AAASH
AJA

Anat Stud
AHun
ArchAnz
ArchIPH
AchTNL
. Ert

AR
BASPR
DissPan
EthnArchF
.FA

,f

..- -,'

- '
- Acta Archaeologica
- Acta Archaeologica Acaderniae Scientiarurn Hunga.ricae
- Arnerican Journa l ! Arcl13eology
- Annals ! Archaeology and th!g. Liverpoo!
- Anatolian Studies
- Archaeologia Hungarica
- Ar()hiiologische Anzeiger
- Archives de l'Institut de Paleontologie Hurnaine
- Archiwurn tO\\'. nauko\\'ego we L\vo\vie
- Archaeologiai Ertesito.
- Acl1eologicke rozhledy
- Bulletil1 of the Amel'ical1 Schoo! ! Prehistoric Research
. - Dissertationes Pannonicae
- Ethnographi~ch - Archiiologische Forschungel1
- Folia Archaeologica

/
239

GZMS
JJ--IS
JNES
l

RA

PAN
PZ
PrzArch
ProcPS

RGKommB
SLAr
SbdGECi
SC1V
\VA .

ZfE

GJsik

Zemaljskog Muzeja u Sarajevu

Jul ! llic Studies


Jul of tl1 Near 'St Studies
JournaJ of the Royal thlgil !slitut

Materiale :;;i cercetari arheolog ic(::


Obzor prehistoricky
Pamatky Archeologicke
Polska Akademia Nau.k
Praehistorische ZeitsQhrift
Przegl'ld Archeologiczny
.
Proceedings of the Prehistoric Society
Revue Archeologique
Rmish-Gmish mmissi d. Dutsh Arch . Ist.. richte
Slovenska Archeol6gia
Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesell schaft
Studii si cercetar.i de istorie veche
Wiadomosci archeologiczne
Zeitschrift [ii Ethnologie

1 .
K~ ', 188'8.
2 . . :J ,
, 1952, . 21.
3 L. z 10 w s k i. M!odsza epoka kamienna \ Polsce
(neolit). Lw6w, 1924. lf

, ,
.
,

. .

n . Digging Jericho. London, 1957,

.51 .

R. 1. r i d \ d. The Near East and the Foundations of Civi\ization. Oregon, 1952.


6 . s. . explorations in I,ran 1949. Plliladel, 1951, . 44, . lV-V, . 69, 77 .
7 . L, i 1 j i . Argissa Magula. Das prakeramische
Neolithik uffi . , 1962, . 1-25.
8 i
JI . i
ii i ii i . 1927.5

i i i-i
. i, 1929, . 61-160,
,. 3.
9 . . . i i
i'i i.- i, . {Il. , 1950,
. J 19-147.
10 1. . i i , i '

. . 2, ., 19&6, . 10,54.
11 . . 10 . '
Jl , .

.- , . .-., 1956, . 35-63.


12 S n i
1. The neolithic Revolution.

London,

1%9.
13 .

. ,
, . 26. .
() (
), - '
, ' - '
,


, . ' . .
14 . . .

. . " . 1, 1887,
. 122, 129, , 1, II, IV, 2, 9.
'
15 , , .

18 ,
. J( ,

. .-

.
,

i, .
21

1.

.,

1901,

736-812.

,
, - . XII , . 1, " 1905, . 174-225, .

1901
XV'I.

IV.

1931,

145-179.

1928,

!II.

14-15,

1939.
27 .

' .

. ii

iHBeH264-

' 1935.- ,

1.

. - . , 1936, .

195- 212,
28 ,

OCTPOBi

.- ,

11.

.,

1949,

273.
29 . 6 ' . IrpiHbcbKa i
, . - , 11. . , 1949, 1' . 24~252 .
30 , . i OCTPOBi
, - , 11. , 1949, . 253-263.
! , . i . i i
.- i, . IX. , 1954, . 158-167.
32 . . . 11
l i952 .- !, . 4.
, 1957, . 77-82,
33 . . . ... , . 119,
34 l, .

I-1V.

35 .

72-77;

23 . . , .

- ,1
1927 .- , 1927, J'i'g 2/4. ., . 99-107.
24 . . .

,- , . , 1940, . 93-100.
25 . . i i . . J, . I-IV.
26 . . . ,
iI ,-
!I ;. . ,

,'

17 .

22 i
. i
ii i;
. IrpiHbcbKa i:
.- , lI. , 1949, . 243-252;
.

'. 433-444;
.
. . .- " . IV, 1891, .
1-21; .
. .- . VIII , , , . 19-30.
16 . . .

.- . I , .

1902,

. . . .- . 1, .

' l( ,- . , . II!,

1891,

: ,

XII

. .- . XII ,
1. ., 1905, . 153-156.
19 .
. .
. .-. I, . !. , 1928, . 5-10.
20 .
. i i 'li
i1 i .-

. . i i-
i i,- i, . . , 1958.

36--49.
36 . . . -

'f

.-, NQ 91 . ., 1960.
37 . . 3 ,
. - , NQ 102. " , 89-123.
38 . . .
I\.- , . 7. , 1957, . 13-16 ..
39 .
. .

24'1

1947 .- , . IV. , 1952, . 66-69.


.
40 .

. .

.9, 1959, . 3--9.

.-

. . ,

41

1961,

26-40.

. . .
.- , 2 4. ., 190.2, .
43

28-36.
. . 3 . .

44

, XXXI, 1950, . 130-140.


45 .
.
,
.
.
,
. . i . ' BiK (i).-
i iCTOpii ' YKpalHcbKai . ., 1957, . 3'6 -52.
46 1. . .
i1. , 1964,
.80-94 .
47 . . ,.

i ... ,
.66-69.
48 . . . -
J!.- , XXXI, 1950, . 174-180.
49 . . .
~

}{

. -

20.

.,

1955,

16-38.
50 '

. . ]963 .
.
51 , . .
,

J!

52 .

. . ... , .

16.

53 . . .

.- .,

36.

.- . ,

1951,

_ .
.

.
, 2 40. .-., 1953, . 274, ,. 135/1; . .
.
fI
.- , 2. ., 1953, . 65-68.
55 . . .
. 1935 ., . 7.
56 . . . .
, 2 7. , 1957, . 9-12, . 11,
. 2,3.
57 . . .
.- . [, IV, . 16.
58 . . .
... , . ; 1[,
2,5, .
59 . . . i Bi , . II, 33, III, 18.
60 . . ' . ... , . 264-273.
61 I. . i i . . . .
62 . . . . i 'l .- i, . IV .. , 1950, . 78-90.
63 . . i i . . ., . 16-17.
64
.
65 . . . i ... ;
. . ' . , 191; . .
i . I BiK i 'l
.- i, . XVI. , 1964, . 82-88.
66 . ' . ' J!, . (
); . . . . ... , : 2, 3.
67 . . (
.- .

XII, 19-50,

.217

-2&>;


.- . 102,
. 124-149.
68 J. 11 r t . l cultures of the South Anatoli

242

P]ateau.- Anat. Stud. X1, . 159.


.
69 . . . '' ...

.- ,

159-178.

.- . ,

.'

. . - - ...
. . . . 3-6
1.- , . VIII. .. 19313.

Ng

73 .

.
.
75 . .
.

. ...
3 . ... , . 104.
)I( . ' JI ... , . 104;
. ... , . 97, . 3

74 .

() .
76
,. 3 () .
77 . . . . -i

'

- i,i.- i, .
.

X1V.

. 156-166.
.
78 . . 3 ,
. . .
.
195'5 .- 3!(, . III. ,
1957. . 431~..
79 . . . .
, . 13-16.
80 . . .
- ... ,
. 18.
81 .
.
-.

K'PbIMCKOrO .- 11
, , 1939, . 114-183, . I .
. 168 ; . . .
:,.
.. ... . 87-95, . 9,3.

1962.

82 . . .
- IJ - 1.- , 2 91. ., 1960. .

166-170.
83

84 . . . ...

85 . . .
.- , . 10f'. . , 1965, . 8590, . 17, 38, 41.
.
86 . . . i! - ... ,
. 35-46, . - XL1V.
87 . . 3 . ...

87-96.
54

71 .

. .
..

. . . -

72

. . . -

42

. - , 24,

1940,

. .

-
, . 1-11. ., 1963.

70

88 .

203,

.
89 .

' .

... ,

3.

. . :,

. 26-31.
90 . .

. i ii

. .- i, XV1 . , 1964.
91 . . . . . ' .
_.

92 . . ,
. . .
:, .

. 2 2, 1960, . 103-114, . 6, 8.
93 .

~IO
.{)

.- .
.
. XXIX. , 1958. . 135-184, . II, II1, .
94 . . . ... , . ]0 (1-6).
95

. .

- ... ,

XLV, . L . XLVI.
96 , 1'. 106.

97

. . . ... , . IV.

98

. . . .

., 19..
99 .

' .

.- , 2 3, 1963, . 38-46.
100 , . . ... , . 158.
101 . . . [l

" 1962 .-
,

1963

. . , . . i ,
. a.l< . i, -. , 1962,
102

.22-38.
103 . . . .

fI (,
. ).-, . ]-5. .- .. 1964, . 42-

46,

XXXIII, 22-38.

104

. .

.- . H~
105

3. 1955.

56- 61.

{)

.. .. .

XXI. 3-6.
106 . . XXIII . 1-21; . XXIV. !-58.
107 L.
S w i k i. Przernysl swiederski J stanowiska
\vydrno\vego Swiedry Wielkie 1.- Prz. arch., VI. . 1-23.
. . . .

108

10-11.

. . . .... .
202; . --. . 159.
110 . . . -
1956 .- . M~ 8. . 1959. . 114-1 21.
109

( )

.
111

. . . ;

. i!J i ii.

i. .
112
113

XI II. . 196 1. . 3-19.

. .

119.

114 . . . OCTPOBi
. i i 1930 .;

. .
115

pOBi
.

18. Ng 61-64 .

. . . -

1962.

. .

30.

. . . i i
.- . .

1949

VJ.

. .
4. 1--4.

1956.

[i

i . .

120 . . . .
.- , H~ 3. . 1954.

.95-98.

. . i ii

i ..., .

103; . . .
(J(' 1946 .) . .
122

. .

13-17.

1960

.- . M~

12.

1962.


.
. . -
124 R. J. R d d . Excavations


.
iO .
\ lhe Early Site at
Nea Nikornedeia. Greek Macedonia (1961 Ss).-
PS. N. S. XXVIII . Carnb ridge. 1961. . 267-288.
125 . . . .
.
123

- .- . .
1963. . 5-39.

1-11.

126 V. D u rn i t s .
$tiul arheologic Trajan.SC IV. VI. Ng 3-4. $. 1955. . 478.
127 1. . .
i
i l 1948 .- . . 1V. 1\.. 1952. . 70-77.
128

'r i
129

i
.. .

1949

. . .

142-175.

I<

. .
130

9.
131

. . .

.... .. 34.

1949

i .... .

. .
-
132

1961.

!-Ji

.
I<0.1

.- .

20-26;

70.
.

2. 3.

1< .

!l.- Ji.
. 199.
138
.

i . i i

..

1.

1930.

2-6;

1963

200.

191-232,

208.

7-

21. 27.

. .

XXI I.
144

,N'g

11.

11.

..

H~

).- . N~

IV.

..

1955.

. . . .

145
146

,' i

1949 .

i
.

174.

i"

147 . .
. -
.- 4. 1961. . 26-40.
-

.
3 1. . 3 ().

- . .
146

. .

.
149

. . .

l1t1-

. .
150 .
.

1950 .;
. . 1951 . .
151 . . 1948 .
.
152

1940-1950 .

.
153

: . Jl . . , 1963 .

.
154 bl . .
.
155

. .

1950 _ I! xp<t-

i . l i '
3. 1956. . 42-46.

i. - i . N'~

bl .
. . . .
157

. .

16*

.; . .

I<.-
1961. . 32-37.
133

I< .

156

' i

- I{
.

140 . . . - 1926.
. 1927, . 118-122; .
il BKpaiHi.- i. _ 1. .,.
1928. . 73--91. . V - IX.
141 . . .
i i ... , . 163,
. 8. 1--40_
142 . . ~I .
ii
ii-ii i ii; . . . 1332. . . XlI 1. . 111 .
143 . . i i . I, . 1V, . ]7. . 1-

172-178.

121

139

253-263.

. i
119

. . . ... , . 124-1 25.

. .
118

136

. .: . .
_
.

- .- . M~ 126.
.- . , 1966. . 14-34. . , K


. .

2. 3.
117

135

. . . i

, .
116

1\.. 1933.
J. k. Kultury epoki karniennej wydma ch
iachodniej cz~sci Wolynia.- Arch. TNL. dz. U. t. V. Lw6w.
1928. . 25.
.

137

. . . ... . 1/ 11 .

. 147-151; .
ii
- . . VI . , 1956. . 151-161 .
134
.
ii
-

!l - .
158 .
.
. i i

' i 1949 .

159

. . .

964

.- .

'~56 .

Ng 5.

106.

. . .
~ 1958 ,- . N2 84. 1961.
160

243

. 63-68.
1959 .
161 . . .
.- , 8. . 194 1. . 95-99.
162 . . - .

153 W . G r t . Urgeschichte Ostpreussens. igsg,


1929. . 34-35. . 22; . Die steinzeitliche
ramik Ostpreussens. igsg, 1927. . 45-91.
164 . . r . 8
- .- . N2 131 . .- . 1965.
.. 141-203, . 179.
165 . . . . . 158-167.
166 . . . i i
' 8 i 1949 . . 172-178.
167 1. . . i
i 8 1948 ., . 70, . 77.
168 .
. _: . . .
80 -'l , . 29.
169 R. 1 d ko. Vorlaufige mkug l.iber die
Kunda-Funde. Sbd GEG. 1934. Tartu. 1936. . 225-298;
r . Die mittIere Steinzeit in Est land. Kungl.
Jnets Historie och tik vitts Akademicns dlig. de165.

Stockholm, 1948.
170 . 10.

: .
1959, . 325.

171 .
i
172 .
' 8
173 .

( ). .

.
.
IrpiHbcbKa
. . 243.
.
.
i ir
i 8 1949 . . 175.
. . - 1955-

1956 .- . N2 8. . 1959.
174 . . . ... , .32.
:. 3, 1, 4.
175 . . .
. 8 - . N2 97.
. - .. 1964, . 120-126.
176 . . r .
u . ., 1948. . 72-74; . . .
l1 "
. . 1952. . 25; . . .
..., .

355;

. .

8- . - ,
.- ., 1961 , , 154.
177 . . 3

8.

N287 .

' . ..

1959.
178

188 . . 1< .
u 1946 rOAa. bl ,
189 . . i i
i8i-ii ii8i , . 28.
190 , '. 30.
.

191 . . . ... , .32,


3, 12.
19~ , ,. 31.
193 . . 8.

.- . Xl1 , [. . 1905. . 176 .


194 . . .
.!J..- [( , N2 9.
. , [959. . [0-20.
\
195 . . .

1901

. , .
196 , .

197 . .
34 .
198 . 8

182.
176.
r .

... ,

. bl .

.
cTauii ... ;

199 1"1. . i
.
i 88 ii .
; . . i:l

200

. . .

1948

. . . . 80.
201 . . i . ii i80 i80 i : i.- i. . 1.

1957. . 70-85. . 5. 6.
202 . . .
1950, . 130-1 40; ~ .

l< ,
8 ApeBHero
1 [11 -
Jl 11 bl () . . , . 92- 102.
203 . . 4.. i i
. - bl i'i, 1.
l<, 1928; . i i
.- l(aMbIcii. 11. , 1930;
. . '( . ~!I
8 . - . . 78, 1960.
. 34-42; ,
08.-
. N2 88. 1962. . 64-73. . 19, 1-4; .
. 8;{ . .
120- 126; . .
8 .
.- , N2 97. . 113-11 9.
204 ,
. Jl .
, . 95-99; . . .

. . .

. . 3 .

fl 111- II
, ,- , bl. 75, 1959, , 102;
. . r . ,", -
I< 1.- . N2 4. 1962. . 28-36,
179 . . r . .... .33,
180 . . 8 8 .
. 08 . .- , N2 11.
.80-81,
181 . . i cTaui'j iI
3 .- I< 088

8i.
",
1920. . 1-19; .
i 8!JIJ i I .
. 'I, 1926. . 3-14,

182 .
183 .

. . .... . 34 .
. .

'8 . .- , N2 79. .- .. 1960, . 176-187.


184 . . . ii8 (3 ii
'j ljj 1949 .).- , . VI. ,
195u, . 163-170.
185 , , 3, . 11 , 3, 4; . i
i. . 16,
186 . . . fl ,
.1:. 130.
187 . . r . /lO ... , . 32.

, .- ..
1948. . 291-301, . 1,
3.
205 . . . .... .31.
95-99; . J<
.- , . XXIII. 1948. . 60-66.
206 . . fi . . ....
. 51.
207 . . 01<'
. (~Jloe .- . N2 92.
.- ., 1962, . 76-83; .
1956 . - . 8. 74, 1959, . 25-36.
208 . . 8. ....
1' . 44.
209 . 8 . 8i ii
i ... , . 179-190, . , . 7.
210 . 'I fI . l<i i ... , . 16,
1-7; r . :)ii8 .... . 3. . 11 , 3. 4.
211 . 8 08
8 - 8 .- 1[
, .- . 1939. . 28-44,
.

. .

212
.

213

.
.
.
.- ., 1956. . 65 .
. , rJlflJ(

N2 47.
.

. ... ) .

76-82 ,

214

. . .

. - .
2
. . . :

.- ..
.... .

1951;
147.

R. r n d r k . .forliiufige Bemerkungen;
Die mittlere Steinzeit...

21 .

32.

215

216

217

65.

i .

34, 36. 37, 39,40, 41

. . .

)
'fj
.- , 1_

. - ., 193(., . 51 -77. . 1lI, 8-17; . . .


I:v1 ... , . 17, 63. . 11/26.
218 , . .

O: JaMeH .

l'

..1

'

. . . :' . . <: .

()

82.

84. .,

. 122. r' 31.


j. j . . 3BiT
ii i l .... . . . 3. 47-64.
220 . . 3 .

1961.

219

u~q

.- 2 4. , 1955. . 126-128.
221 . . . ... , . 32.
222 . . r .
. .

3-5;

. . 4 .
223 . . 1950 .
.
224 . r . .... . 13.
14. .

225 . ... . ...


226 .
.
.

....
. 154;
. 10. . .~ .... . 329.
227 . 10. . ... , . 26.
. 122-143,
I\T-XXII; XXXV; . 29. 31

228

. .

... , .

236,

63-78 .

. . .
. - . 2 3. 1958. . 31-45.
230 8. . . i i
... ; . . .
I ,
.
, . 68. ., 1962. . 64-73; .
) . ... , . 120-126; . G r d w229

s k i. lagadnienie kultury ceramiki grzebykowej w Polsce.WA, [. XXV, 4, 1958. Warszawa, . 387-410.


. 31 . . .

1956 >! .- .
2 :-).1959, . 13-21, . 2, .
232 . . .
.
( ).- .
J'.;g 1. 1957. . 2-55.

II

1 . . . ii i
ii . ., 1933, . 20-34.
2
, . 45, . 288.
. . 20.
4 [ n N s t . Zur C~lronologie der flJmiinischen Stein
kupferzeit. PZ, XJX . Berlin, 1928. . ] 10-145; .

Stand der Vorgeschichtes in Rum ii nien, 22. RG mm ,


1934. . 54-56; h r i s t s u. Les stations prehistori
ques du lac du Boian.- Dacia. 111. Bucure~ti, 1925. .
249~276.

' J. n n . Das Ti sza-s,s-gbit


tw i klug der Bron zezeit. Leipzig, 1942.
, i . i
16-90

(29 i - 1
i i i ().
9 . . . ii

rii AKaAeMii

bis zu r
-

1941

.).

... , . 32.
10 . .

.
i
i ' ii
.- ,
VJ. ., 1956, . 89-95.
11 . . ,
. . .
i [1 i i 1949 .- .
. VI " , 1958, . 134-144.

12 .

. ~MeHa . - . 2

ii i ... i 2 1 i ic , . i. 1929.
7 . .
i i ... , . 157.
8 . 10. .
. IV i ' I'

. . i i

' i i 1949 . - i, . . .,

. 36-49.
. . . ()
.- , 2 9_
, 1959. . 3-9.
1~ . . .
10. .- , . 75. ." 1959.
. 169-173.
15 . . . i i
' i i 1949 .
16 . . ,
. . .

. , 1961 . . 15.
17 , . 26.
18 . .
. . i
ii .- i ii ii
' , 11. , 1959. . 126- 130.
19 . . . ...
20 .
.
.

i
1947 . - , . IV. ., 1952, . 67-69 .
21 . . .

1956,

13

.- ,

.,

1959.

166-201,

"
183,

.
_

13/12.

22 .

. . i ii 1950, . VI. ., 1956, . 189-193.


23 . . ,
. . . i

1951 . -

11 i i ... , . 134.
24 . . Q .
. - , 2 38. .-., 1953, . 13.
.

1, 2.
25 .

. - , 10. .-., 1949, . 48. 56. 79.


26


.
. ., 1903. . 18. 19, 195; . .

. , . 1. . . - . , 1923, 304.
27
VI. i 1 j i . Die erste priikeramische bauerliche

Siedlung der Jungsteinzeit in Europa. Germania, Jg. 34.


1956, 3/4 .
28 . z. 1 k. Na okraj skslvskh mezolitu.thzikum IV. Praha, 1955, . 373-386.
29 .
. . .
u . - . XVI. .- .. 1954.
. 38-51.
. IJ . (
)

.- .
11
. . 4, . 230-244.
3 1 . . .
.n, . ]02-106; . . .
.- , .
XXXII. .- . , 1950, . 26-39.
32 .
. .
.
.- . , XV. ., 1959, . 106-115,
~Tp . ! 13-1 ]4.
33
, . 175, 190-195.
3'
. .

u . . 61.

35

245

36

. . '

1<

. . ' ,

.... . ] 522; . . .
.- . . 86. 1961 .

.
' .
.'
.-., 1953, . 330. 352-362.
38 . . ,
. . .

37

N2 40.

.\1
39
, . 15-16.
40

3>30. 353.

. .

.. .,

20.
.

41 . . . .i i
. . 1953. . 11-12 ( ).
42 . . i i. - ,
i, 11. . 1929, 11. 140-148.
43' . . .
. ~Tp. 60.
44 .
. 3 .
.~ . . XYIl. .~ . 1957, . 487494. . 23-26; . . . . .
. rI
. - , N2 4. . 1955. . 155-157.
45 .. . .
.
1957-1958 .- , N2 1 (3). ,
19&9. . 5- 12. . 8-11.
46 .
.
.

.
. .330.
47 . . . [
'l
.- , N2 59. . -'., 1957, . 277 .
48 . . .

r.

49 . . i )i.

D. r ct. Excavations in the Bacho


Northeast Bulgaria.- BASPR, 15, . 46-78.
51 . S t m f u s s. Die st Kohlfunde in Oriechen
land. Mannus, Ji('. 34, . 1-2, . 132-147.
52 . d . Crvena Stijena- [956.- OZMS. X[II.
1958. . 43-61 .
53 . i t t i n i. Urgeschichte des Ost e reichis c hes
umes. Wien. 1954. . 85-86, 105, . 41-42. 62, 63.
54 L.
u ] n g s. Les gisenents prehistoriques de
Sauvetere -l - Lemance.- Arch IPH, Memorie 14.
ris. 1935, . 4, 6-12.
55. lO EBpOrIe rI
BOrIPOC . . ' (. .
' . . , 19-53. . 316, 325;
50


.' 'I rI
rI rI EBPOrIbI.- . [. 1955.
. 28, . 47.

. . . i rI
!;1
.- AAASH, 7. Budapest, 1956, . 281. 288.
56

R.

i t t i i. Urgeschichte .... . 49.


. .
. .- . N2 3. . 1955, . 62.
59 . . . .

. 1.. N2 1-2. .. 1957.


60 . . .
. . .
rI
. 1955 . , . 431-452.
57

58 .

61 . .
ii .

. . i

62 . . . . I
, . 60.
63 . . .
... , .
195..213; . . . 3
N21. . 7-32;' . . . ,
~ . - -

65

. . -. . . [!,

. . r .
66 . . .
. . .

1955 .
67 .
S. Nicolaescu- l ~ L . Industries microlithiques OJtenie.- Dacia, YII-YIII. Bucure$ti. 1941,
. 1-12.
68
, . 8. 10. 11.
69
. . 8. . 2.
.
70
. . 2. . 24, 25. 26-29'.
71
, . 10. . 3. . 19-23.
72
, . 10-11 . . 5.
73
. . 1'1. . 4, . 3; . 6. . 16.
74 N i 1 s LI - 1 ~ .
Diskuiii marginea
paJeoliticului de sfir~it iuturil neoliticului stu .
SCIY, /2. Bucure~ti, 1951, . 233-235.
76 . S. N i 1 s i.I - 1 ~ , . t es
D,i m v i . Principia1e1e rezultute 1 cercetari10r
cheologice de l Bicaz.- , vol. . Bucure~ti. 1959,
. 45-52.
76 L.
S w i k i. Przemysl swiederski 1 Stano\vi ska
wydmowego S\vied ry Wielkie.- Prsz. Ach. . sesz. 1. Poz, 1935. . 1-23.
77 . . .
I3.- , . 67. .,
1957. . 59-62.
78 . .
. .. . , . .59.
79 , . .60. . 22.
80 , . 22. 8, 9.

81

.'

82 . ' .

. - . lI. .
83 .
: 269-270. .
8~

,
.
.
,
.
.
,.

85

86
87

88
89

90
91 .

l1

93 .

269-293.

279.

. 272, 283.
. 281.
. 282 , . 12. . .
. 12.
. 283.
. 283-293.
u s . 1. . Sapaturi1e de 1
Bucure:;;ti. 1961. . 33-35.
r i . Descoperirz in MoJdova efectuat e

L. p ;j
YII.
92 N. Z h ii
ter 1952 ~i 1957.- Arheo10gia Moldovei . 1.
. 11, . 28. . . 78-83

m.- ,

1960,
1.

Bucure~ti.
.

011in
1961.

"ll1

...

94 . . . i ' ' i
i i.- i. . IY.
, IS62. . 1 ~6 -]66
. .
95 . . 11 . ... ,
. 87-96.
.

96 .

I-I

lO

(1946-1957);

: .

16,

D7

1960 ,

D. r n d j 1 v i
vacka ku1tura. Ljub\jana. 1954,
98

99 .

3-9.

8.

r g n i .
Starce. 67, . , . 26.

.- , . IY. .. 1952. . 78-87.


100  .

!.- , BbIrI. III. .-., 1946, . 126130; . - ...


64 . ,
. . i'ti

. . S. S. W i
r.g. Excavations at Prehistoric Elateia . . 1959.
I-Iespel' ia,
. , . 2, . 159-209. . 167-172. . 5,
. 52. 53; l. i 1 j i . Die deutschen Ausgrabungen
der Argissa - Magu1a in Thessalien. .
1962. .
21~23, . 21.
]01 YI. i 1.0 j i . Yorbericht iiber di e Yersuchgrabung

ii .

246

der Otzaki Magula bei Larisa.-

hm:.

N2 IJII, 1954.

22-23, . 21-22; 1 d
t. \,1 r .- Disser.t ationes Pannonicae.
. , 10.

t z i , . r s u 1-

II. ,N'2 23. Budapest. \ 944.

102 . r i . Une civilisatjon hiqu recenment


deco.u verte Roumanie: La civilisation de Hamangia.
curest. 1955. : 1-18. . 12, . 4.5 .
]03 . . 11 , .

i i

' i i 1949 ., .
104 J. s 1 Q g. Die Chronologie der

47, . 3,1-3.
Bukker und der
Theisskultur.- FA, lII-IV. Budapest. 1941, . 17-'I7.
10. l.
. i 1 0]- i . . ., .
28; l' .
Vorbericht user die Ausgrabungen auf der Otzaki. Moggla 1954 . ArchAnz. I1IIIV, 1955, . 161-162, . 3,
. 4-6.
106J .
Mellaart . Excavations at Haci\ar. First
Preliminary Report.- Anat Stud, t. V. London, 1958,
.
127-156, . 141-144. . 7, . 1-1 25;
. 8. . 1-40.
107 .

'!< . i, . 47-48.
108 V 1.
i 1 o :j i . Vorbericht...
1954.- ArchAnz,
Ill/lV, 1955; . 3, . 4 . 6.
109
J. \ 1 r t. vtis at , First
liminary Report.- Anat Stud, t. VIII. London. 1958, . 142,
. 7, . 1. 2; .. 145, . 8.
110
.. t r s u - D 1 m v i t . Sondajul stratigra.phic de l Perieni.- 111 . Bucur~ti, 1957, . 70. . 3/6.
III
, . 70, . 3/11.
112
, .
71, . 4, . 1, 2; l' .
Contributions de l culture Cri$ Moldavie.Acta AASH, 9. Budapest, 1958, . 53-68, . 61.
. 4, . 5 ( ).

J. 1 1 r t. Excavations at Hacilar, Third 1iminary Report.- Anat Stud, 1960, . 83-104, . 3,4;
. III. , ; . 5 . ..
114
. S h 1 t t . Die A\testen Haus-und Siedlungsfor des Menschen etc.- EthnArchF, 5. BerJin, 1958, . 7390, . 27-39.

. i k . The prehistoric mound ! .Archaeo\ogia, vo!. 12, ,N'2 2. Washington - New , 1959,
. 88-97 , . . 90; .
, ..- , ,N'2 1, 1958.
. 47-55-; . 49,. . 2.
116
. . . i i
' i i, . 44, . 1.
1)7

i
. 1.

II

. .

i ... . .

135,

.
.
.

- , . 33, . 17; . . .
. .- ,
,N'g 102, . 26, . 17, 24.
1]9
1. u t z i . The s cultura.- Diss .
Budapest - Leipzig. J944-1947. , .
XXXV11 .
118

2,5,8,13-17.
120
121
122

, ', . Xl, 2; , 3; Xl.


, , . , 3, 9.
. , li. XXIV, 2, 4 .;

rescu-Dimbovita.
3, 7-9, . 4.

Sondagul ....

123
. . . i
' l i, . 37-43.

71,

t-

r,

. .. ... , . 119-147.
12&
. .; . . .

OCTPOBi Ill , . 23-263" . 26, . ,


6-12; . . . ... , . I ,
2, 3; . lI , 1-6.
131
. . ., . .. 98,
. 72, 292.
. !
1:12
I . Kutzian. TheKOrQ~ ... ; Petrescu-Dlmbovii . Contributions ... , Kri$ ...
.

133

126
127

128

.
]2U

.
l

. ... ,
/ , lf, 17-19; . 1, 11 .
. l<; .. . , .
.
._.,

129.

264 -

274.
129,

11. 1-5,
.
.

. . . i

1947 ..

66-69.
.

l\ .

i . -i

37.

.- , ,N'2 1, ] 959;

135

) .
. . . i
ilO ' ii' .- ,

. IV. ., 1952, . 89-95; . . ! .


. .- ,
. XXXIX, 1951, . 104-110; . . .
.... . 64, . 8...,...10; . t s 3. stations 1iqu peint de Mo\davie.- Dacia, ' v,II-VI.

Bucure$ti, J 937-1940, . ~~.


I~"
. S h \ t t . Die A\testen .. . ,

'.

. 27 - .
.
l:
.
.
, .
.
.
i II i i ... , . 137.
. 1, 8, 9; . . - . .. . , . 44,
. 10, , 7; . .. . , . 66,
. 14, 4.
138
.
.
. .
ii
i ... , . 45, . 28, .
139
. D u m i t r s u - responsabi\; $antierul arheolo-

gic Traian.- SCIV.


.
III, 7, 9.

,N'2 1/2, Bucure$ti. 1954,

140
. . .
.
., 1953; .
.
. 79.

14}

142
143 .

20.

11;

ii

i-

2.

ic . - ,
. 83-85 .
1~4

l.

i i
.
.. . ,

.. . , .

. 246-247.

.
bt.- ,

,N'2 4-5.

ii

\ 930.


,N'o 2. .-. ,
]941 ,

14.; .
. . ii
ill ... , . 21.
_
J46 . "
. i 3 ... ,
. 83.
\47 .
.
. ii
i
.. . , . 4.

148
14Q .

. 21.
..

.
'1_
i II 6i [i ... , . 1,
1, 2; . . . i OCTpOBi
.
150 . . .,
. 6566, . 23.

ll . . . i 3 i'i ... ,
.

6.
152 .

r i . Une civilization... Hamangia, . 8,


, . 4,
11.
163 . m s . Consideraiii privire la evoluiia cul-

3, 1, 2,

1urii Boian. - SCIV, V,,N'2 3-4. Bucure$ti, . 361-398,


9, 4, 5, 7.
154 . . . ... , . 246.

", 13-15, 20, 21.


.

1 ~4
.
.
, .
.
.
i II i i .. . , . 137.
. 1; . . .
.
.

1~

' i i, .

l5 .
.
.
. . 28.
156 . . 34.
157 , .
30.
158

ii

,gi-

30-37.

247

159


.
160 .
.
. ii i ... , . 29.
. .'
161 . . ! . ! .
... , . 116-201, . 13, 2.
162 .
. . i,

. .
. bI .

. 163 .

. ' .

.6
.: . . . -
i . ..

7 . . . - 1...
,


, ( ,
: ).
.
8

. . . ! ... . 28; . 10.

. . ii
. l<.- , . VI. ., 1956, . 118-129.
165 .
R s k . ' Die Sammlung .. .- ZsoOa von Torma
Kolozsvar, 1941, . XCIII, 9, 12, 26 . (

. ,
. .
.
i II i i . . ,. . 135.
10 1. u t z i . The Koros .cultura. DissPan Ser . , 11,
N~ 23. Budapest, 1947. . 'XXIV, 4 - ,
. , 2, 3 - -, . . XXIX, 10 -

'

164 .

CXIV, 13-20

),

, .

166

CXII, 2;

, .

rr ,
, . CXXXVIII, 3, 4, 10, 11; CXXXIX, 13.
167 0. . r . ii . . .
.
IRB .
.
.
. - , : 155, . 61.
109 . . . i ici -19501951 .- , . VI . ., 1956;. 189, . .192.
170 . . .
, Jl. 65--69, .

CXLI, 8

67,

6; 69, 6,

'. .

111

. .

lci ... ,

. 19 .
172 . . . .

.- , . VIIl.
.- ., 1940, . 49.
173 6 . . .. i i i q
i'j .- i

i 'j,

. 1. . , 1949, . 323-401., . 351, . 1;


. . . . ,
. 27 .
174 .

.
.
.

- l<, . 55, . 65, . 65-69.
177 . . . i ii ... , . 193.

III

] . . . .
.- , XXVI. . , 1956, . 7-27.

.. (.: . . .
bI
'.- , . N~ 3. ., 1959, . 243-257).
2

J. F i I i

Praveke

Ceskoslovensko.

Praha,

- -
. ., 1961, . 17-18.

'

.: 1. . i . i . i
, . 16-18, 21-23.
19 . .
' .
.

:
. . . - 1... , . 166.
.
20 . . . . .. , . 16-38.
21 . . . . .
.

. , .
22

v'"

. ' .

.: . . , , . 103-104.
.
31 ' iI eJi
, ,
. .: :.
n . Digging J ericho. Ld ,

6 ... ; . 59-62.
. S. . Cave

1957; J. G r s t n g. Prehistoric Mersin; W. D r f 1 d.


Troja und I1ion. Athen, 1902.

.
explorations in I 1949. Phi lade1phia,
1951, . 20-32, 44-46, 69-76, . 31-32 .!1..

30 .

. - VII
4

. , . -.
. , : . i 1 j i . hlgi der jungeren
Steinzeit Mitte1-und Slidosteuropas, 1949; n d j 1.0 v i
G r n i . Starcevacka kultura ...
18 . . . .. .

115.
3 .

ici ... , .

17 R

145-

II

D. r n d j 1 v i - G r ;; n i . Starcevacka kultura .. Ljubljana, 1954, . 62-130 .


12 , . 62-73.
13 ,. 73-80, . XXVI-IlI.
14 1. u t z i . . ., Jl, XLIV, 2; XLIV, 9.
16 l . i 1 j i . Die erste priikeramische bat..e!'liche
Siedlung der Jungsteinzeit in ur. Gmi, Jg. 34, 1956,
. 3/4, . 208-210, . 14, 15 .
]6 1. t z i .
. . , . XLVIII, 5.
17 F. S h h r m . Die Altesten Kulturen 'Griechenlands. Stuttgart, 1955. '

1948,

i i ... , .

192-193

..

VII. , 1956, , 11 - 220.


W. R d i ms k . Die neo1itische Station von But mir bei Sarajevo in si. Wien, 1895; F. R. F i 1 . Di(!
neolitische etc. Wien, 1898:
.
2~ . G . s n i . lgi vineanske grupe.
lj, 1951.
. 24 .
ik
The PrehistoricMound ! v . ..
J. 1 1 r t. . Anatolia and the lcans.- ti qui ty_.
XXXIV, N2 139. Ld, 1960, . 270-278.
25 . m ~ . Stadiul cercetarilor despre vi.1;il0
din faza litiu culturii Boian.- SCIV, VI, N~ 1-2,
1955, . 13-45.
2, D. r i . Une civilization neolithique mm!
decouverte Roumanie: La civi1ization de Hamangia. Bukurest, 1955, . 1-18; r .. Contrbuiii 1 problemele
neoliticului i Romi nia in lumina noilor cercetari. re~ti,1961, . 72-79.
.
27 . . . , -
. ., 1948, . 103.
28
.
: i .
i
YKpa'i Hc bKo"i .
. ., 1958, . 91, 96 . .
29 . . . .. . , . 119-122.

179, . 157; . 6 , 1-6.


17&

9 .

6 l<

V 1.

'

i 1 j ~ i .

Vorbericllt

248

L____________________~==~~~J

iiber die Versuchsgrabung Otzaki-Magula ... Arch. Anz.,


1 /l1, 1954; . Vorbericht die Ausqrolungen
auf Otzaki-Magula, 1954.- hz., 9 Il1/lV, 1955;
. i k v. The Prehistoric Mound 01 Karanovo ... ; .
9

( !).-. 2 1, 1958;
G. 1, G r g i w. Ku1turgruppen der Jungstein-und
kupferzeit i der von hzi (SUdulgi).- L'Europe
la fin de l'age de l pierre. Praha, 1961, . 45-100.
32

G. J. G

r g i

w.

Kulturgruppen der

Jugs ti ...

45 . .
.

. ., 1934; J . N u s t u . Pravek 1idstva.


.

Praha, 1946,

448.

~4 .

t r 5 u - D i v i
.
Sdjul stratigrafic de ' Perieni.- , III. Bucur~ti, 1957, . 68;
. r i . Les foiul1es de Verbiia.'- , . Bucure$ti,
1959, .75; . r d t. Sapa turile de ' More$ti.-MCA, .
Bucure$ti, . 83; . $ . Sapaturile de 1 Dude$ti,
. 91.

~5 . S f k . Pravek

zeme Ceske. Praha, 1926,

. 60-63, . ~.
36 . S h 1 t t . Die ltest
... , . 73-90, . 27-34.

. 46,

Haus ud Sidlgsf

:18 . .
. J<
. -
, 1. ,
1957, . 4-10; . . .
. .. , . 59-61; . . .
)<
.- ,
1 (34). , 1960, . 226.
40 .

. . . ..

144,

II i i ... , . 134-

. 1.
4] . S t

. . . . .,
1953, . 378.
45 J. r 12J d 5 t d. Danmarks Oldtid, 1, Stenalderen,
44

0 benhavn, 1938, . 56, . 31; . 64, . 38; . 106,


. 65; . 111, . 71.
'" . J z d z w 5 k i. Kultura puharow lejko\vatych w
l Zachodniej j Srodko\vej. Poznall, 1936, . 291 (

), . . , 37; LXIV, 1058, 1065.


47 . . .
- 1... ,
.154, . XXVIIJ.
48 1. u t z i .
The s cultura, . XLVIII, 5.
49 .

. .

1948-1949.- , XVII1 .
, 1962, . 102, ; . 160, 4;
. 19501953 .- , XX1, . 26, 1, 2.
00 . . . ... , .

] 63-165. -,

,
.

;.

' .6 .
. .

. - . , . ., 1959, . 84-85.
7 .
S h u 1 d t.
h
Vihl.
li,
1961,
. 113, 114.
58 . .
. ... , . 159,

II, 9.

. Cave l0tis in Iran 1949. ,Philadel , 1951, . 74, . IX, 7, 8, 9 ( ,


).
~O

F. u r v i 1 1 t . Excavations in ( Mugharet l
Kabarall.- JRA1, 62, 1932; . . G r r d and . t .
$( Age of Mount ' l. Oxlord, 1937, . 36, .

, . 216; , .
61 . i k v.

2,3.
Prehistoric

90.

62 .
r n d j 1 v i
vac ka Kultura, . 142-143.

Mound

of

-G r s

n i

v ... ,
.

Strace-

60 , -,

\'ztahi1
1955.

mezolitu

. : .

z 1 k. Otaz ka
neolitu.- Anthropozoikum, III. Praha,

6~ , '
, I<
. .: Danmarks 01 d

(id ,

.
"5

k . Pr~vek ... , dil 1. Praha, 1926, . 5860, . XV1l , 24,25; V, 18, 19; , 19.
42 . m . Die Bandl<eramil< in Ungarn. Die Bukl< und Theiss Kultur. Budapest, 1929, . 65, t . XXVI, 3,
5, 12;XXV11, 2, 4.
43 . t s u - D i m v i t . , Sondajul ... ii,
. 73, fig. 7, 13; . i v. The prehistoric Mound
v, '. 87.

. .

511 .

37 . S t k 1 . Pohrby lidu s volutovoii villIO{i


keramikoii.- AR, R, VII1, ses. 5. Praha, 1956, . 697;
. G r s i . Neolithikum zzit i S
d Makedonien.-39, RGKommB, 1958. Berlin, 1959, . 6-7,
f. J; . $' , C1teva date despre Ritul [ l culturi
i.- SCIV, l, 2. Bucure~ti, 1958, . 401; 1. Kutzian.
The s . . 11-12.

:;9 .

&l .
. 1< .
11; . 51 ., . VIII-IX.
52 . . .
1., XV1. .-., 1952, . 120-128.
53 . .
. I{
11, . 53.
J. r 0 n d s t d . Danmarks Oldtid,
1, . 29,
. 6; . 32, . 9.
55 . ( ,
. ),

V1l1

. 65, .
1 1 r t. Excavations at Hacilar.London, 1958, . 127, 132.

J.

106,

61;

Stud,

~Jl ,
. .: J. F

i 1 i .
veke Ceskoslovensko. , 1948, . 117, . 18.
67 . . 1 g . The Roof the Megaron.AJA, vol. XLIX, N!? 1, 1945, . 35-44.

. .
], . 58, . 20.

.:

IJ ... .:...... "

" 8 . . .
, . 75, . 32, 33 ( 11
). 1961 . . .
,
.

9 .

.
!{ .

,
. ]35, 5-9.
7n . . .

, . 34 (
( II)
).
71 . n . Digging Jericho.
72 . , .
.-, 29. ., 1952; . . .
- .
, 88. .-., 1961.
' .
.
73 .
, . 1; .

. . ., . 23, [1;\.,1960, . 191.


74 , .

227,

249

[ ' '
I ' .Jl . -

~Iep

. .- . , 1938. '. 403'; . .

. . ., 1958, . 259.
96

. 1. i . .

. r . .
. . 30.

i, . V. ., 1951, . 183-191, '. 186,

1. n ' . Die Peceler Kultur. Budapest, 1956.


'

75

. .

..

Diggigu

..

Jeriho, . 51, . 12, 13 (rLlch

J. n .
zur 'Entviecklung der

Das Tisza-s-s-gt
Bronzezei t. Leipzig. 1942. .

bis
38,

1, lI.

77

. 10,

. , .

9, 10;

. ... .

57,

. . ' .

-, . 116, . ,27~28 .
78 J<

_ I< (.:
r i . ;tiu1ii l probJemele litiului l Romlnia 1 luminu il cercetari. Bucuresti, 1961.
,


79

. . ', '-:

~ , .
80 , . 48, 97.
81 . . 55-56.

54-71.

. .: R. i t
Urgeschichte des stihishs Raumes ... ', . 122.

t i

10) J. n n . Die Peceler. Kultur.- AHun,


S . N2
XXXV.Budapest, 1956, . .
102 . 1. i . .
_
103 . . . ( 1909-1910 .,
. 154). , JI -l{

. . '(.: . .
. . - . 93. ., 1960, . 68, . 29).
.
101 N. . i r v . Arian Vestiges in the East 01 Ihe
Second Millenary . ., (. .) , . 167; F . r z 11 .

l10

kohbep['ehtho-

n i.

J.

. 270.

...

N u s t u

n .

Pravek ... ,

1948,
F

1 905.. 89-144; -: .

451.

fl

212.

., 1948,. 17. J. F

1<.,

1961,

1I:

1 G. F. . S h f . Strat igraphie
logie de l'As ie Occidentale. London, 1938.

/1

.IlLIX (<<, ),

43 .

11

100. .,

i li . Praveke Ceskoslovensko. ,

1948. .
143; . .
. ., 1950, .

n i 5 L s z I . Les ! ypes vases peints d'Ariusd


(sd).-Di. J. Bucure~ti, . 1 924, . 1-27.
92 .
.
.
' ycaTiBCbKoro
.- i. . VIJJ. , 1953. . 95-107.
93 ,

250

11.

l< .- , .
1933; . . .

9\

. .: . . 10 .
.- , N~ 1. ., 1957, . 7-12.
94 . _ 1< . '

I< . - , N~ 4. ., 1952. . 39-58 .
9~ . i\1, . -

13-21; . .

110 F . z n . . ., . 245; . .
' . ... , . 15.
111 . - .
- G.K s 5 i n . Die -Indogermanische Frage
archeologich twkt.-Zf 1902, . 161-222; .
j \ s k i. Hipoteza' Kossiny germanskiem pochodzeniu
1ndoeuropejszczyk6v prawda w .- Swiatowit, VJ,

. . .
' . . 65-77.
. . . i i
-' i i, . 42-43, 47-48; .
... , . 6.
90 . . '
i YKpaiH i.- i. . 11.
,

132.
z n .

1956 ..
n .

'
.
.
.
.
38~42.

S u d s k .
N ejstar i\i zeme del ske civilizace v
Predni Asii.- . R. XJV, sv. J. . 1950 , . 5-162;
R. r z n . Die Alteste Geschichte Vorderasiens und Jndien s.
g. 1943. . 21-56.
87 .

.:

.
,

J<. .: . . 1<'

.
.
186.
. 84.
)08 W. D r fe 1 d. Troja ... , . 424-428
() 47, 48.
109 .
. . Jl

8 .

' .

. ., '. 133; . ' ..


., . 395.
106 'i iCTOPi'i YKpalHCbKol . .,
1957, . 77.
.
107 -,

l10 -
,

. ,

)01>.

85 J . n d s s . Researches it Prehistoric 01
the his. The Museum [ for Eastern Antiquities. Stockholm,
1943.

. . (

100

'

1.

: . .
. ., 1952), . 2-40.

119-120.

!< . ' . . XXVI,


99 . ' . . ., . 402-403.

.:
. . . -
, . 5-27.
)}

I-I ' '

- . .: . . .

83

84 .

,
98

, .

82 . - . ' . I1 .. _, .

3-7 _
97

!.).
76

I\'

et

2 bl

.:
.
.
,
. . 3 1< .

l1
'
- . - !
eCTeCTBeHHblX
. bl . .. 1963. . 87-90.
3 . . ' .
. !
I< . .
M.,J963, . 9-11.

!<

. ,

'1 .

J1',

1. i 1 j i . Zur Anwendbarkeit der --14-in der Vorgeschichtsforschung.- Germania, 35, . 1/2.


Berlin, ' 1953, . 102-1]0; Germania, 36, .3/4. li,
] 958, . 409-418 ; Germania, 39, . 3/ 4. Berlin, 1961,
. 434-452.
7 . . . ... ,
. 10-11; .., . . .

I< ( 14).- , Ng 2. ., ]959,


. 7-34 ; .
.- , Ng 2. ., 1959, . 255-262.
8 . . .
... ,

19.
9 . ,

V 1. i J o"j i .
Ch ronologie der jungeren Steinzeit Mittel-und Siidosteuropas.
Berlin, . 5-15.
10
. G. h i 1 d .
Comparation of archaeologica! and
radiocarbons datings. - Nature, !. ]66, 1950.
]J
R. J. R d d . Excavations at the l N eolithic
Site at Nea Nicomedea, Greek Macedonia (196] Sea son) . ~
ProcPS, [ 1964, Ng 3, vol. III. Cambridge, . 267288.
12
. S . . Cave exp!orations in I 1949. PhiJadel, 195]; . Seven CaVe:i. Ld , 1957 .
1:1
. . . -


I<.
. , VlI. , 1956, . 11-2]9.
14 . S. . Cave exp]orations in 1949; . h 1h u 5 . Jiiger, Hirten in der aralokaspischen Mitte!steinzeit, 35. - RGKommB, 1954. Berlin, ]956, . 1-20 (

'I-!<
,

).
1&
. S . . expl.orations in

.
17

'
19
20

44,

; , ; , ; , .
. h ! h
. ., . 40.
. S. . explorations i I ]949, . 46;
h 1 h u s _ Jiiger, it in der ... , . 4.
.

.
.

21
. . !( 11 . ... (
. . ), . 221.
2'~

.
.

24

22

~20-221.

R. 1. r i d \ d. Near East the Foun'd alions of CiviJization, . 23 .


2" . . s s . The First Farmers in urkmi.
Antiquity, vol. XXXV!Ng J39. Cambridge, 1961, . 20325

2] 4.
~,

JI .

1947 .; . :
1. . i i . iJJ
- . 2, . 54. - , .

() .
"3 .
.
r .
'
ycaTiBcbKOTO
'[, . 95-108.
29 . . Jl .
1956 . -, . 14.

" .

u J960 .
01 . . .

3, 4.

34

, . l-, . 18-29, 141-144.


Jl

lia

Jl

1958 .

. . ..

. .: . . .

Jl . -
,
.
83.
., 1961, . . 3-8.
35 . h 1 h u s . . ., . 16-17 .
36 ,
- ... igfiiht
Nomadenrind;
(4-1) - das Bauerrind der Schwein-

zuchter.
. . . G r r d d D t . . stone Age
Mount Carmel, vol. 1. Oxford, 1937, . 9, . V-l;
F. u r v i 1 1 - t i . Excavations i ( Mugharet-e1.- JRAl, v01. LXU, 1932.
38 R. J . r i d w d. The Near East ...

39 . . 3 , . . .
1955 , . 431.
40 . . ' . . ... ;

~ 1 .

. !< .
... ,
.
. 64.
'2 . . . . .. .
43 .
. . ... , . 25-26,
. I1I, 1, 2; IV, /-4 .
44 . . . .. .
40 . . .
... , .
145,
. , 2, 4,7, 10, 13, 14 .
46 J.
r 10 d s t d t. Dmks
oldtid, 1, Stenaldeen . KIO.benhavn, 1938, . 112, . 72.
47 W. G r t . Urgeschichte Ostpreussens. 6igsg.
1929, . 34-35, . 22.
48 ' .

128-129,

Iran 1949,

IV.

'"

187,

I<.

V
1iug

. .
-- '
. 123-1 40.
33
(Jl . . ), . 166-

1... ,

1952.

" . . .

; ., 1961 .

32 .

40 .

. JI . ... , . 106,
. 128, . 76, 9, 11.

61, 2;

J. G s t n g. Prehistoric Mersin. Oxford, 1953,


]8-26, . ]0, 1-5; 11, /-34.
. G ! d l . Excavations ! G6slii ', ' Tarsus.
New-Jersey, ]951, . 11, . 215 , 216.
&2 J.
] 1 r (.
Excavations !
Haci!ar.- \
Stud, IIl. Ld, . 141-143, . 7, 1-2; .62-65,
. 7, /-20 .
&:\ . s s . The First Farmes ... , . 205, . 2;
G r s t n g. . . , . 54-63, . 34, /1, 12, 40,
41 ; 36, 43-48; . 78, . 52, 1-7.
&4 . . ex plorations in l ]949, . 77-78.
05 . s s . . ., . 206, . 2; . .
Cave ltis in lran 1949, . 75.
66 . .
Seven Caves. London, 1957, . 66.
7 , . 168, 197,
. 200.
&0

" . . , . . . Jl
... , . 32. . .
, IV -
. ., . 60
240

Jl

l .

, IV
, , ,
. .
59 . . . ... , . 22,

. 10; . 20]-202; . . explorations in Iran


1949, . XVI, .
60 . J. r n , Excavations at Shah . l : Repot

from the Scientific Expedition to the North Western Provinces


01 China. - PubIication, '7, Vll, Archaeology, 5. Stockgolm,
1935, . 180.
_1 S. Lloyd and J.
Mellaart.
Beycesu\tan
Excavations, 1957 ~- ! S!ud, VI. London, 1958, . 9311 3, . 113; J . 1 1 r t. Pottery ! the 10'
v/er levels 01 Beycesultan.- ! Stud, V1II, . 113,
. 121-122, . 3.
62 . . . ... , . 76.
; 1 ,
. 46, 2 . 47, 4.
63 , . 202, 203.
64 . . . . . ., 1948, . 59-

56
. . r .
.- , N~

."

25-45.
. .
. 56, 3.
.7

1,

1957,

. .. . , .
, .

104,

95,

61, 3.

68 . Cave explora tions in Iran 1949, . 3,


20-31, . 4; . Seven Caves ... ,
.

3\1.

. Cave explorations in Iran 1949, .


. Seven Caves .... . 168. . . 200.

37;

69

n g. Prehistoric Mersin. . 27, . . 20,


.
,
71 . a s s . The first . .. , . 2; .
- . - . N~ 1,1957, . 143-147. . 3; .
J. G
23.

rs t

. . .- . , VII. , 1956, . 29 1.
. 1; . . . . XIV

1952 .;
72 . .
. 68. 8. 10.
7 R. 1.

i d \v 00 d. The Near East ....

,
I( - . 13.

74 . . _
.

N~

15.

. . 271, . 42 (. ).
I( . .... .

.--:-..

1950,

117.

23,


.- . ,
64-76.

70 . .. .
1'.- , N~ 1. .- . 1940, . 41-57,
, . 45, . , 4.
76 . n
. . . ... . . 11,24; . .
. - , . 26-40, . 2, 7.
.
77 R. V u f . Prehistoire de L Afrique. t. 1; Le Mag; Paris - Tunis, . 192. . XXXI; 19,
20,
.
250 . . XXXVl1. 7, . 347 . 1.

23, 28.
7

7 . . . ~ ... , .
. 3; . ... , . 99. . 3.

80 . .
96, 161.
8] . .
. 10.
. 82 .

. XLIII. XLIV.
.
.

.
8" . . ' .

....

93,

....

105,

154, . III.
84 , . 41, 160,
1. . .
i 1948 .70-77.

- ....

252

. XLII, 8.
i

IV.

.,

1952,

86 .
. . i i
' i 1949 ., . 172-175.
87 .
. u . ,

08
89

3; 4.

. . 30, . 2; 37. .


, . .
. '

, .

2; 26; 27.

90 . . . . . IrpiHbCbKa
. 243-252.
91 . . .
, . . 10-20.
.

1 ,

92

. . . . .

0.

9 .

ii

147-152;

'

. .-

.-. , N~

6.

.,

1956;

. .
1. , . XXXIII. .- . 1956.
.
94 . . . .
- .:- ,
. 13, . 6, 7.

11 .

26.

20.

95
. ii
. ~ ll
.

, . - ~ -::::

!-.l:-

I( -

'jJ(-.

.
.06 . . . .. .. . 16-3~
( . ) .
97 . . ' . '
1952 . , . 79. . 2. .
. . . ,
. . 11-15.

1-0

9 J. G s t n g. L'Art neolithique in Jericho.- Syria,


t. XVI, fasc. 4, 1935; . Prehistoric Mersin. Glimlik
in Southern Turkey. Ox!ord, 1953 '100 . n . Digging Jericho ... ; . l
Jericho.- Antiquity, N~ 103, 1952, . 116; . Jericho
and its Setting in Near Eastern, jistory - Antiquity, N~ J~CI,
1956, . 184; F . . Z u n r. The Radiocarbon ;;
Jericho; . . 195; R. J. r i d w d. Jeriche>
and its Se!ting in Near Eas!ern His!ory.- Antiquity, H~ 122.
1957, . 73; . . 195 .
10] J. G r s t n g. CArt ... etc.
J02J . Garstang. . Liverpool, Ng 22. 1935;
.166; , N~ 23. 1936, . 69 .
]0& . . n . Digging Jericho, JJ. 14.
104 F. . Z u n r . The Radiocarbon age .... . 197.
] J. G r s t n g. Prehistoric Mersin etc, -
. 2.
106 . . 11, 18, . 10, 11. .I, 14, 15~
107 . G 1 d . Excavations ! GslU Kule. Ne\vJ ersey, 1956, . 11 , . 215.:....216.
10B J . . G r s t n g. Prehistol'ic si, . 45-101;
S . L j d, F. S f . Tell Hassuna, . Excavations the
Jraq Gouvernement Directorate 01 ' Ant iq uiti es in 1943 and
1944.-JNES, IV. 1945, . 255-284; . . S u d s k .
Nejstarsi zemedelske civilizace v P,edni Asie.- , Rocnik
XIX, Sv. 1. Pral1a , 1950, . 20.
109 J. 1 I t. Excavations at , Third
liminary Report .- Anat Stud, , 1959. . 82-104.
. 88, . 2.
J. 11 r t. Excavations ... - Anat Stud. VIIIXI .
J.
I 1 r .t .
Excavations ... - Anat Stud, .
. 84.

JJ2
113

. ,
. .

84-86.
1:6-87.
114 ; J. 1 1 r t. Excavations .. . - ! Stud.
VIII. . 134.
11" J . 1 1 r t. Excavations ... - Anat St ud, V\ Il;
IX, . 62-65, . 7.
.
116 . L.
h 1 r and . . R \ h. -14. Dates
for Sities in the Mediterranean .- AJA, vo l. 65, N2 4,
1916, . 357-367; ! Stud, , . 86.
J. \ 1 r t.- Anat Stud, . . 90-92.
118 , . 86 .
119 Anat Stud, VII, . 133-134; Anat Stud, , . 99.
120 Anat Stud,
, . 97, . 3-6, .
XIII, 6,
XIV/a.
121 !
S!ud, VII1 , . 130-131; Anat Stud, IX. ,
. 52; Anat Stud, , . 92. . - !
Stud, VIII, . 132.
]22 Anat Stud, . . 92. . 96,
12~

12' !

Stud, VIII. . 134-135.


125 , . 145. . 8. 32, 36, 40.
126 J. G r s t n g. Prehistoric Mersin, . 54,
28-32. , V
,
. Anat Stud, . 153 .
127 J . 1 1 r t. Anat
Stud.

. 34,

.

VIII.

145,

128 , . 8. 7; . 4, 1-7; . Xll, . ;


, ; . 6, 5; . 4, 14. 19.
129 V 1.
i 1 j i .
Vorbericht .. .- ArchAnz.
1955.
. 162, .. 3. 1.3; ArchAnz. 1956. . 162. . 6.
130 . ' . .
.
,

j) . - j. 1. 19581959. UU. 1959, . 64. ,


. ,
- .
, .

131

J,

"12

J.

I1
I1

t. Anat Stud , l1\.


t . ! Stud. \.

. 134, .
.. VIII. ;

4-6.

XlI,

," .

L.

. . 360.
13-1

. 28~

h 1

s t

1 h.

-14

Dates ....

Alishar Htiyuk. Chicago. 1957,

S. L 1 d and J. i 1 t. Beycesultan
cavations. Fouth pre l iminay Report 1957. - Anat S!ud.
VIII, CTp . 122. . 4. . 4, 3 11 .
]36 J. I I t . Anatolia and the l kans.- ti
quity. XXXIV (N2 136),1960, CTp~ 270-278.
137 . L.
h I , . . R 1 . -14. Dates ....
. 260.
l8V 1.
i I j i .
Die erste Priikeramische
liche Siedlung .. der Jungsteiiieit in Euopa . - Germania,
34. .3/4 . BelJn, 1956, . 208-210. . 14, 15. .
139 V 1.
i 1 j i . Vob ericht die
VesucllS
gabung der ' Otzaki -Magula bei Laisa.- ArchAnz. 1954.
. 1/ 2. . 1; ArchAnz. 1955/11I-IV, . 157.
140 V 1. i 1 j ic. Vorbericht ... ArchAnz. 1954/I 11, . 11. . 2. 7-14; . Vicht ... -hz.
1955/11 I- IV. . 169, . 5, 6.
141 . W
. h m s . Prehi s toic Thessaly. Cambridge. 1912. . 13-23.
142 V 1.
i 1 j i . Vorbericht ... - ArchAnz. 1954/I. . 22-23, . 2, 16 ; . . Vorbericht ... -
Anz, 1955/-IV, . 165, 166. . 4/ 4-8.
]4' V 1.
i 1 j i . Vorbericht ... - ArchAnz. 1954/111, . 23-24 . . 2. 19,20; hz, 19551111-1. .
165-166. . 4, 9-11.
]30

144

.: . .

GZMS. N. S..
42-43.

145 V 1. i 1 j i . Vorbericht ... ArchAnz,


. 176, . 3. 1.
146 1. i 1 j i . Die erste ... etc.
]47 . . 209-210 .
148 , . 210.
149
100 .

Crvena Stij - 1955 (I-IV stratum) -:XII . Saaje vo . 1957, . 19-50,

1955/11-

. Early civilization in Thessa1y.Uivsit Studies in ActJaeology. N2 15 ..

ns

The Jonns Hopkins


1933.
]51 .

. . .... . 28.
I2 .
. . . .
~
i 11 i i ...
15~ .
.
5 . .J<
- .
. . Crvena Stijena - 1956. 1-IV. stratum . GZMS. III. 1958. . 38.
155 W . . u r t I .
Prehistoric Macedonia. m
~i dge. 1939. . 63.
156 .
. Crvena Stijena 1955. I-IV, stratum,
. 19-50; r . Crvena Stijena - 1956, . 21-42.
. I-XX!.
157 .
. Zl . - GZMS,
.
195
. ~ 62-86 .
15" ~ . r i . Contribuiii la l neo1iticului ,.

. 76. . - .

8.

14, 15, 19, 20.

IV.

III. .

1959. . 264.

r n d j 1 v i . - G r ii n i .
Starcevack ~
ku1tura. . 131-141, . 'l6.
160
i h . nejstars i vo1utove keramice Morave.. 1960. LI. . 2. . 415-438.
.
161 -


.
. :
. h r v s k . Prispevek k probIematike neolitickeho]59

R.

osidlenia Zap. Slovenska.- SLAr, VI/I. Bratislava. 1958.


. 21. . IX-'-X.
162 . r i u.
Contribu1ii la probIemele ... ; . tr s . Dimbovi1a. Contributions m l !
ture Cri~ Moldavie.- Acta-A, !. 1-4. Budapest. 1958,
. 53.
11\3 L.
G j \v s k i. Slady kuHury krizskiej (I<.65
lt) w Malopo1sce w s\\,i etle odkryc archeologicznych
le\vym brzegll WiSf.y.- Sprawozdania z posiedzen komisji.PAN. Krak6w. . 1-8 .
[64 . V 1. i 1 j i . Vorbericht .... 1954, l-. . 2428. . 21-25.
165 .
. . . I{Ba r a ' ... , . 61 .
166 '
167 '

168

. .
.

64'.

. .

6,).

]69

J. G u 1. The neo!ithic period in Bulgaria , 1948.


1-252. . ! - LXIX .

170

]71

. ; 1960, . 33-47.
172 . .

5
I . - t '
, 11 . , 1950 .
173 . i k v. The Prehistoric Mond of ... ;
_

174 .

...

i k

v.

The. Prehi storic Mond

of ... ;

'

91.
175

. . 91;
. 04 . . 4, . 7-11; 8; 9; . 111. IV, V.
VI.X! .
.
]7 6 . i k v. Prel1istoric Mond of. . . 90.
]77 .
W , . h m s . Pehistoric.... 16.

178

l79

gebiet
1942.
180

r
J.
bis

1.

n i . N eo lithikum .. .. . 114-118.
n n .
Das Tisza - Maos Bronzezeit .
zur Entwicklung der
t z i

K6r6s

.:

K6r6s Leip zig ..

cultua ...

253..

s u . D i m v i 1 . Contributions au
culture Cri;;; in Moldavie.- ActaA, IX, 1-4.
Budapest, 1958, . 53; . m;;. Consideraiii in privire l
ltur Cri~ teritoriul R. . R.- , VII.

]81 .
, de la

tr

182


.-Di, N. S., VI. Hucure;;ti,
1962, . 53 ., 1.
19' . . . ,

.- ,

Ng 102,

{;. 11; . . . ... , . 28,


' . 41.
1 . ~ . Belrachtungen die
Linearbandke-

ramik auf dem ! der RVR und angrenzenden Ljnder.Dacia, N. S., . BL1cure$ti, 1959, . 35-57.
185 J.
s t r z w s k . Wie1kopolska wpradziejach.
\Val"szawa - Wroclaw, 1955.
186 J. . J j r . lv keramika neoliticka v . vk, Vl, 1910, . 17-36.
187 J. . i t. si praehis!olie. . 'Praha, 1928-1930, . 115.
188 . S t k . Pavek zpme Ceske, 1. Praha, 1926,
. 46-56, 139-141
189 .
. S ou d s k . me!hodice tfideni volutove
:<eramiky.- , XLV, . 1-2, 1954, . 75-102; r .
relativni chronologii volutove keramiky.- AR, VIII, s. 3,
1956, . 408-412.
'90 . [-<.
N u s t u n . relativni chonologii volu
( keramiky.- AR, III, 1956, . 386-406.
101 . i h . nejstarsi volutove keramice ., LI, . 2. , 1960, . 415-438.
1U2 .
. S u d s k .
relati vni .. , . 408-409.
19:1 ,
. 410.
]< , . 411.
195 , . 412.
]9"

19, . R. N u s t u n .
19" ,
. 387.
]99 ,
. 392.
200 , . 394.
201 . . 396.

.
, . 398.
204 , . 397.
20, , . 400.
201\ R.
i h .

zu"

relativni ... ,

387-388.

nejstarsl ... ,

437:- 438,

, .
, .
209 . h r v

415, . 26-27.
416, . 6.
s k . Prispeveka ... , . 24; L.
j k. Nova skupina paskove keramiky Vychodnim Slovel1sku.- AR, JX. Praha, 1957, . 3-8.
2](1 R.
i t t j i.
Urgeschichte ... , . 126 - 128,
. 75.
21] V 1.
i 1 j i . Chronologie ... , . 163; . G
r ~ n i . . Neo1itblkum .... . 4; . G r s n i .
S t (~ev ack kul!ura ... , . 131-141, . 136137_
212 V 1.
i 1 j i . Zur Andwendbarkei!... II.
Teil,
1'. 4]4.
.

V 1. D u m i t r s u. descoperire ceramica
Cri$ ceramica liniara.- Omagiu ILli Daicoviciu. Bucure;;;ti,
1960, . 161-165, . 162, . 1.
214

2] . .
u , . . 1954 .,

u (.

Ng

254

G. J. G r g ie . Ku\turgruppen der Jungsteinund Kupferzei! i der im Thrazien (Bulgarien) ...


226 . Ro;;; k . Die Sammlung Z50fia in der
numismatische-archeologischen Abteilung des siebenbtirgischen
Ntilmsu1S. Kolozsvar, 1941.
227 . G r s n i . Neolithikum ... , . 12.
225

228
, , .

270.

8u. .,

20S

229 .

28.

5J, 5229).
21, 15toria Rominiei.
. L.

( ). .: Anat Stud, lX, . 43-46, . 4


5.
(
XVI)

3014
50 . . (.: . . R 1 11, . L. h 1 .
- 14. Dates ... , . 260),
(
l),
-,

IV

.: Anat Stud, VIII, . 118, 125; ! Stud, IX,


. 46-47;
Antiquity, N2 136,

209

. m s .
Microlitele de ' Bi.iile Herculane.- SCJV.
VlJI, Ng 1":"'4. Bucure;;.ti. 1957, . 17-25.
218 . ' m ;;; . La civilisation Cri$ sur le territoire <1
' R. . ROLlmanie.- Acta Archaeologica Carpatica, 1, 2.
sovie, 1959.
219 . m ;;; . Betrachungen die Linearbandkeramik ...
220 D.
r i .
Ul1e... neoli tl1ique... civiJization la
gia etc.
22] . m ;;; . Consi deraiii cu privire ' evolu1ia cui
turii Boian.- SCJV, , N23-4, 1954: . r i u. Contribuiii ... , . 58-72.
222 .
i .
Neolithic preceramic in Balcani .SCIV, I, N2 1,1958. Bucure;;.ti, . 91-99; r . ContribUiii ... , . 76.
223 . . s t . The Alishar HUyi1k. Chicago, 1937,
. 56.
224 S. L 1 d,
1. 1I r t. Beycesul!an
tions: Fourth PreJiminary Report, 1957.- ! Slud, VIJI,
1958, . 93-136; S. Lloyd, J. Mellaart, . Slro: h. Excavatiol1s ! sult. - l Stud, 1, 1959
. 35-43; S. L 1 d. Beycesultan, 1959.- !
S!ud,
, 1960, . 31-43.

Daiceviciu.

Bucuresti,

217 . S.
N i i 5 U . l $ . Su
Swiderien Roul11anie. - Dacia, N. S., , 1958,

1960,

l presense
. 5-34;

1952,

. .

333.

23.
.
.

-u, . 278.
231 . r i . Une civilization ... Hamangia etc.
"';'. r v . La s!atue-menhir de Hamangie.- Dacia,

11. Bucure$ti, 1925.


233 . r i . ,:)antierul
Bucure$ti, . 123.
24 , . 123.

Histia.-

SCIV, 1953. N2 1-2.

23".
236

125-126.
127-128.
. Santierul arheologic Cernavoda.SCIV. 1955, VI, N2 1-2, . 151; D. r i u. Une
civiJization... Hamangia;
. i u.
Contribuiii, .
72-79.
24 S. r i n t z. ,:) n t j u 1... , . 154; .
i , S . i n t z. Sap~turile de l Cernavoda, . 99.
'Z41 .
N r s , . r i s t s .
Ob5er"a,\ii
preliminare asupra materialul 05teologic uman deseoperit
in 1956 la Cenavoda.- , . . ucure.5ti , 1959, . 106110.
242 . r i u. Une civi1ization etc ...
24~ , . 4,5,9 (); . 3, 2, ; . 4, 11
(); . 3, 1; !'. 4, 7 ( ); .2,I-;
. 3, 4 (); . 3, 3; . 4, 3, 4 (); .
i u,
S. r i n t z. Sapiituri le de la vd.- ,
. Bucure$ti, 1959, . 99-106, . 4; 1-3 ().
237

, .
239 S. r i n t z
238

D. r i . Une civilization ... Hamangia. r . 2;


4 ; 3.
240 . m $ . Stadiul cercetaTlol despre viaia oamenilor
din faza Bolintineanu culturii Boian, . 13 . . 11;
10-12; . i . Une civilization .. . Hamangia, . 4/ 3.
24'

' ,' .

246 .
.
.

- , . 34, , , ; 35, , ,_; 37, ; 38, , ;

47

. .
247 .
248

, .

Une etc ...


13,

Contributii .. . ,

19, 72, 131.


249

L.

Gli scavi ne\la caverna della

Candide, 1946.
25DA. .
251

. -GZJ'l'tS, XII, XIJ1 .i .
Contribuiii etc.,

Jl
.
. 12, . 1.
252 V 1. jv\ i 1 j i . Vorbericht ... ArchAnz, . 22-23,
. 16; ArchAnz,
] 955/1-11, . 4, 4-8.
~,
253 V \. i 1 j i ,
Chronologie ... , . 38, .
. 40 . 5.
254 . c"i .
Contribu'\ii ... . . 15.
25& SCIV, VI, 1-2, . 152-154, . 3, 1, 4.

Jl

Jl

j<
- - (

Jl - -). . .: r i , S. r i n t z. Sapaturi\e
de l Cernavoda. - , V. Bce~H, 1959. . 95 - 112.
. r i .
. 1.3, !).

4, 7,9 .
280 .

, . 4, 1 ( ).
2S8 - Jl

257

.: . r i , S. i n t 2. .
navada... (. --.- . .).
. 102, . 4. 1, 2.
.
2;Q . $ .
Considera,\ii privire 1 evolu'\ia cultuii Boian .- SC1V, V/3-4 . Bucure:;;ti , 1955, . 361-392;
. Siipiituri de 5alvare la Bogata :;;i Boian.- , V,
Bucure:;;ti, ] 959, . 1 ]5-125, , n.
, . . 121 11 .
2 .

Contribu\ii .... . 58-:-72,


64 ( -), 65 ( , ]V), 68

. l (),
( V
-) . .
'(, 67- ).
21 .

Sapaturi ... ' Bogata. . 121.


COn5ideraiii ..., . 372.
26~ .
Sap"turi ... 1 Bogata, . 121'.
264 . !? .
COn5idera'\ii ... . 365, . 1; . 368,
. 5; . 373, . 9; . Stadiul cerceUirilor des pre
via'\a oameni10r din fa za 1iti u cultuii Boian.- SCIV,
VI , N2 1-2. Bucure~ti, 1955, . 13, . 1-4. . 13 (
m !?
m $
m :;;

262 .

.
.
.

).
266

m $ .

StadiuJ cercetari1or ... ,

( ).
266 , . 3-9, .
267

10,

11

III

24,

14.

8; 4.

. .
( . . ' r i . Contribu1ii .. . IV - . 191, 5, ; J

. ' 248, .

... - , XVIl!. ,
1952, . 163 , 3; . . .. - , XXI.
, 1957, . 66, 3. ,

Jl

Jl .
268. . ~ .
COn5ideraiii .. . , . 373; G . S t
f n $ i . ~ . Sapaturile arheo10gice de l ldi.","",

, III. Bucure$ti, 1957, . 93-101; . $ . Sap a-

turi de salvare $i cercetari de suprafa"l"a in regiunea Bucure:;; ti.SCIV, VI, N23-4. Bucur-~ti, 1955, . 411-427.

3.

. - . .
278
. : V 1. i J j i . Zur Andwenclbarkeij, 1I - Teil,
279 D. i u.
Une civi\ization ... gi, . 10,
. 4/1; . m $ .- SCIV, VII3-4, . 419, . 7,

Une civilization .... Hamangia,

. 1, ''i>.

269 N. n g h \ s .
t :: i $i descoperiri in raio
anele Ca\ara:;;i si SJobozia.- SCIV, 1955, V, N2 1-2, cTp.3J.!:>,
. 7, 1,2.
270 . ~ . SCiV, VI/3-4, 1955, . 421, . ' 8.1.
271 .
m $ .- . V, . 116, . 1, 1-7.
27 2 . m $ . ,
,
. 99,
!'. 4, "1-9.
273 . m $ . , V, . 116, . t, 4.
274 . m $. Consideraiii ... , . 375, . 11 , 16;
SCIV, VI , 3-4. 1955, . 441.
27& . : SCIV, VI / 3-4, . 420, ". 7, 4, 7, 9.
276 . m :;; . Sapaturi de salvare ' Bogata ;;i Boian., V.
$, 1955, .
115-121; V 1. h r i s t 5 . Les Stations prehistoriques du lac du Boian.Dacia, II, 1925. Bucure~ti. . 249-276; . R z t t i.
S apaturile de \ . Vidra. Raport preliminar.- ublici
Muzeului Municipiu lui Bucure$ti, 1939, N2 1.
277 . m :;; .
Considera1ii etc ... , . 364, . 6, 7,
8, 11, 12. 17 .,
Jl l' - ,

2,5;

206

9-10.

14.
28) V 1.
414.

i 1 j

28' 2

283

24 . . s t .
56, . 64-66.
280

26

Zu

-.

IV.

Andwendbarkeit,

11- ,

Alishar Hiiyiik . . Chicago, 1937.

L. G j \ S.k i . SJady kultury I<rziskiej.. .. etc.


W. G ! . Urgeschichte, . 34.

fl
1

.: . . JI . . . . i
II i i .. .. . 134;
l icTOPi'i YKpalHcbKo'i , . 69-70.
2 . . 05 t . The A]isharHuyiik,
. 1. Chicago,
1937, . 28-108, . 52, 63-77.
" . F u r n $ s. Some early pottery Samos, Ka\imnos and Chi05.- PS, 1956, XXIl, . 173-2]2.
'G. J. G g i v. Kulturgruppen der Jl1ngsteinud kupferzeit in der von Thraz"ien (Sii dulgli);
. 65-7\ , . X-XIV .
.
5 . ~ .
S apaturile de l Dudesti.- . V,
. 91-97,
6 . R s k .
Die S1mlug Zsofia . ..
.
7 . m :;; . Stadiul cercet arilor despre viaia oameni lor
dil1 faza BoJintineanu culturi i BoianSclv, VI, N2 1-2, 1955,
: 13-43, . 5, 4-40; 7, 2, 4; 8,4; 9 , 1; 12, 1-6; 13 ; 14.
~ N . V 1 s s . Chronology [ the lieolithic in , lvania. in the light ! the Hrtiiria sttlmts stratiglaphy . Dacia, VI1, N2 3, 1963, . 485-494.
9 . . V i
IfI~.

i'i . - Jli, '1'. Il. . .


194(\,
. 212- 213.
10

11 ..
, N~ .

N. t s . Sapaturi arheoIogi'ce Ia Va dastra .S., V-VI!.


12 . . V. G S n i . Nlithikn und BronzezeH :i
Serbien und kdi.- RGKommB, 39, 1958, Berlin,
1959, . 12.
1" . . . .
' .- , N2 2, ) 962.
i
14 . . .JI .. .. ,. ,, 52.
255

15
.: . . .

. - ,
. XLVI. ., 1952,
~.~
.

. !{ .
. , . 2, 1.
17 . . .


. - ,
N2 3. . , 1954,
. 95-98.
.
L8 . . .

16

42 I-! 1957 . (
, - .) . . .
.
I<
.

43 .

. .

.- ,
., 1960, . 221, 227-230, . 22, 3, 2, 12.
44 . . . ... ,

1956

.- , Ng 60. ., 1959, . 39, ,


. 64, . 14, 3: 17, 8.
19
,
. . 1914 . , PI1C. 1.

. . . .. . , . 16-38.
. . . I< .
19.'-1951 .- , Ng 62. ., 1958, . 348-416,
. 384-386, . 27 .
22 . . .
1956 1'. , . 13, . 2,4 - 6. '
20

21 . .

23 . . .

. . 1946 r.
.
24 i
. . i
ii i .. . , . 103-140.
2& . . .
, .- , Ng 9-10. .- ., 1935,
.
162-178; . . .
IrpiHbcbKa i , . 243-21.
26 . . .
1956 . , . 14-16, . 1,

1 -6
2"

i 6 ({ .
ii i ... , . IX, 5, .
29 . . . ...
28

Ng 78.
.

32.

. .
.
.-
, . , 1902-1903 .
.
4" .
. 3 .
.- ,
. 12. , 1962, . 48-54.
q7 . . . ' , . . ,
.. . . ['v\i .
48 1. d 1 \v S k [.
Mogily \v Jackowicy.- S\viatowit, VI. Warszawa, 1905, . 8-30.
49 .
. . l<
.-
- ' .
, 1964, . 16-19.
45

50 . .
,
5] . .
.- ,

.
. 38, . 4.
. '

. 16, 1947 , . 34-51.

- 1< .

.- ,
.
1947, . 22-23.
52 .

5" . .

1941, . 185, .
4 .
.

16,

.
.
r .
. .- , Ng 3. .- .,
1, XI, 5 .
.

...

05 .

~O . . .

1956 1' . , . 2,3 (

q u .
, . 9. .- ., 1941, . 5; . . .


).

3 1 .
. i i
ocpoBi , 1929-1930.
; .
.
--
~2 . . . ~ ~
, . 2, 3.

"" .

4 . . !( .
0 . .- , . 67. ., 1957,
. 94-96 ; -

-
.

~ . . .
.- , Ng 7.
., J957, . 32-35.
36 . . , . . .
. . . i e.n.
37 .
. .

. . . II , . , . 174-225.
'j8 . . , . . ,
. . 1< . i , . 2238; . . . .
KopiBui.- , . !. ., 1960, . 5-13, . 5-6.
~O . . .
.

, . 4. ., 1955, . 127-128.
40 . . .
.-, . 11 . . , 1961 , . 38;
. . . .
. I ., 1899, . 736-812.
4! .

256

rv,

LXXVl1l -

LXX

, ...

., .

1951,

43-44.

5" .

.
.
I\
... ; .
.- 1914 [. l\t .,

1915.
.

&7

127-128.

1938,

- . q
.- .
, 1 . [\\.,


. 33-38.

[,9

58 . .

... ,

5.
60 .

. !? , . . 0. . . i , . 22.

61

30.

62 . . . ...

; r .
06
1956 .
, . , N~ 2677, 1956JIa.
O~ . . . - 1... ,
. 46-52, (5 . XLVII-LI!.
.

.

.
64

~ - ,

::> .
65 .
3
. . . .

Ng 2, J950, . 103-114; . . 3 .

. - . ,
. 11 . l'<l, 1961, . 39-62; . . .

, .

.- .

II ,

73-98.

66 . . .

.-
I ' . ., 1963.
67 . N. h u i n i s h v i 1 i. The interconnection between

the Caucasian (<<kura-araxes) and the ' Near East cultures


in the third millenium. Tbilisi. 1964.
68 .

. .

1935 .- , IV. . - . 1935. . 93-1 32.


69 . . .
. . 1962. . 32. . 14.
. 70 . . . . .. .
. - . N2 1. .- . , 1960, . 14-35.

7,

Zf.
.

Bd. li 1927-1928; . : P yren iienha lbin5el, 348.


R. V u r . , . Prehistoire .. :. . 340.
96 . ( . . .
95

. . . . . , . . 6. . . ,

.), > .

N~ 5. 6. 1955. . , . ,
. . . ., 1965, . 498-499.
97 F .
z .
Die alteste 'Geschichte ... , . .
98 . . , .

.
- .- .
, , . .
XXIX. .
1958. . 135-184, . 160.
99 . : u .

. . ' . ...
. 67-68; II 1 .
. .
. J'v\ -

72 . . . '
. .-
'
.
. . . 1961 . . 57-67; r .
.- , N2 3. .- . .
1965.
. 5-13.
73 . . , .
. . 0 ,
.
. .
i
,

CTp.168; . 1. ii. , . 1. .
i< . . 206-245.
.
74 1. .
i i .
ii
1' i . - II , , . 2.
. , 1 937,- . 97-119, . 113 . . 116.
.. -

7 . .

Ai . .

'i

I<

11 . . 1949. 1946 .;

. . ' ' .
76 R. V u f r . Prehistoir de l' Afrique, t. 1.
Paris.
1955, . 342, . 197-'-205; . LI-LlI . :
77 F .
r z n .
Die 'ii lteste Geschichte ... , . 50,
123, 127, 138 . .
78 . m !? . Materi a le de tip Star cevo descoperite la
Liubcova ( . Moldova Noua).- SCIV , N22, 1966, . 355-361.

}!; ime BatoviC. Neolitsko nalazis te u Smilcicu; Di adora,


. 5-24 u Di adora 2/1960-'-1961 ;
Zadar, 1962. . 31-105.
80 . i 1 1 ' u d et i g d
' r" z h i .
Les i vilis t i s lithiques de la France. Paris, 1955. . 54,
. XXIII.
81 . i 1 1 u. d t i g d
r z h i .
Les ci vil isations .... '
, . 6. . 1, 2 () ;
. 154, . LXV II (). Ji
- . .: L. 1 u t. Algerie Prehistorique. Paris, 1958, . . 116, . . 143.
82 ' . i J 1 u d. Les civi.
lisa tions .... . . 74 , . XXXIII, - F. L sz 1 . Fou illes la sta tion prim itive de sd (1 907-191 2) .
Dolgoiatok, Kolozviir. 1914.
83 . . s t .
Ali shar ... , . 52.
&4 F .
r z n : Die a lteste Geschich te ... , . 32.
8 F . z . Die alteste Geschichte ... , . 123.
86 ;
. 7, 13, 24, 31 .
87 .
. 129.
88 ,
. 141 .
89 .
. .
. .- .
1956, . 139.
00 N. D. i n v.
Arian Vestiges i the Near East
01 the Se.ond i ll . .- Acta Oriental ia. ' l, 1933,
. 140.
.
! F . r z n . . . . 129.
92 . . . ...
93 . . . 1897 .
. .6, . J6 ( . r :
79

111959; Zadar, 1960,

) .
04

. :

Reallexikon der Vorgeschichte. red. . t.

. -

. . 195[, . 31; . .'. .


' ,
. . - .
1966, , 14.
' \ 00 . . .
!( ,
. .- , N2 2. .- ., 1964, . 188-191.
. 2.

101

. ' .

'
., 1955. . 19-31.
102

. . . ' ' .

i<
,

1964,
J J .
. 112,
104

'

160-20.
IZJ n s t'e d.
. 72.

1963

Danemarks oldtid, 1. Stenalderen.

. .,

108 .

10

N2 6 .

.-

. ,

- .

. - .

1959, . 5-37, 39-47, 90-

' z . Die iilteste Gesc hichte .. . , . 44.


107 . . . (
).-
VII
106

' . .

1964;

. .

I - .
., 1958. ' I<
. . . .: ' .

. - ~

, - N2 11.

1953,
62-82. .
.
[08 F . r z n . Die iilteste Geschi chte .... .. 121
. 164.
'
.
.
109 .
V t -r i s - 1. h d w i k. Ewidence [
GreekDialect in the ' "Archives.- is , LXXII,
1953, . 84-'104 ; . ' Documents in enaeanGreek.
Cambridge, 1955.
.
110 . G r g i . Les deux langues des isitis cretoises li A.-Linguistique balcanique,. VII, t. 1: , 196311.
.

111

112

N~
. ,

. ;. .
.

2, 1958.
11 .

1965,

!< .

97

-.~ ,

26.
.

114 . . .

.
.- . . , 1964, . 135 .- 142;
. 136-137 ( u

).

; .

1965.

, 11 6

.,

. . ' . ... , . 135,

. .
117 . F . . ' S h f f .
Stratigraphie et
chronologie de l' Asie Occidentale. London. 1948, ' . 278301 , . XI - Ill .
118 . S t k . Pravek .Zcme Ceske. 1, Vek kammenny.
Praha 1926.

. 257

9 J. r t . Pleistocenne piesocne duny pri Seredi


ich paleoliti cke ezoliticke osidlenie.- SLA, V/I. Bratislava, 1957, . 5-72.
..
120 . 1. k . den Ursprung von Michelsberg
und der Trichterbecherkultur. L'Europe ' de l'age de la
pierre etc., . 595-601; . . D n i 1. The Date of the
Megalithic Tobs ! Western , . 575-583,
121 . . .

.- , Ng 4 . -
1962. . 3-]6; .
...
.
122 .
i z n i.
Saggi di lingustica storica. Torino,
]959: . .-
, Ng 4. ., 1966, . 3.
12 .
.
... : .

..

JlOl? . ,

1960.

124 .
.
.

fl.., ] 963 .; .
blj,
. ., ]964.

125 F .

126 ,
127

z n . Die iilteste G,eschichte ... ,


60.

66.
.

'!

. ,
]965.
128 .
. .

.-
, VIl
. ., 1966, . 72-74.
.
129 . h I h u s . Jager, Hirten in der aralokas,
pischen Mittelsteinzeit, 35. - RGKoB, 1954.
1956, . 1-20.
180 . . .
- . - , Ng 4. .- ., 1965;

3 , . . . :

1955 ., . 431-443; . .
.

.- ,
XVI.
.- ., 1952, . 302-3]9.
l . . U 1 n k.
The idgmi mather l
guage d mather tribes copJex.- i th!gist,
v. 39, Ng 3, ]957, . 385-393.

-----

.r-

1.

7-45

. . ii.
.

.
. ' l<
. li1i
: .

'


.
l 

.
ectectbe hho - l .
. .
.
. . . l
I< . .
. .
.

I .

lVI

148-174-

il:
- . .
. . l. . lO ll . .
.

IV.

-l{

I1

175-2l&

;;h

.f:. I"' - .
~o - . BOCTB~ . -

. "

- l[ . HeO,lI-la - . ,<

.
. e . 1J
, .
. I< ho- ll . "1U . aHH~
.

V.

. .

219-238

I< - ltI1 fl
.


, .

lllVI

'
Z3if

-----

241-258.

/-l,
-, '!'

. . "".
' . .
r .
I{ . .
Jt : .
. . Jt
u .
. . u .. .

04215. . 90. . 485. 1000 .


1, 84 1081/". . . 16.25+ 1 I<.
.
!.

27,51. - .
31,31 . 29/VIII 1969 .

2 . 70 }< .

!) . ,
.
1<

N, 5
"
' .

, ,

4.

3.