You are on page 1of 12

JON U.

, AINHOA, OLAIA ,LAURA,KEVIN etaEIDER

Gu Bilbo Handian bizi gara. Biz aian dago, Araba, Kantabrian eta Gi!uz oa o "ugan dago. #$$.$$$ biztanle inguru ditu, %& udalerria daude. Ozeani o 'ezea da bere li"a. (en!eratura urtean ze'ar e!ela izaten dira, ez dira o)o beroa udan eta ez o)o 'otza neguan.

Ain'oa eta Eider

Gu Bilbo Handian bizi gara . Biz ai o erdian gaude eta %* udalerria dituzte. Biz aian be)te e) ualde batzu daude+ En artegia , Uribe, Arratia, Nerbioi, Durango Aldea, Bu)turialdea eta Lea Artabai . #$$.$$$ biztanle ditu. Bilbo o li"a ozeani oa 'ezea da. (e"!eratura urtero e!ela izaten dira , ez o)o beroa udan eta ez o)o 'ot)a neguan . Gure e) ualdea o)o "endit)ua da.

Jon eta Ke,in

E) ualde bat da. Biz ai o o)taldean dago, Araba o "ugan. %* udalerri ditu. Udalerri 'orie , 'aue-e dira+ Alon)otegi, Arran udiaga, Arrigoriaga, Bara aldo, Barri a, Ba)auri, Berango, Bilbo, Derio, Et-ebarri, Erandio, Galda ao, Gorliz, Get-o, Larrabetzu, Leioa, Le"oiz, Laza"a, Loiu, .u) iz, Ortuella, /lentzia, /ortugalete, 0aturtzi, 0e)tao, 0ondi a, 0o!elana, (ra!agaran, Ugao, .iraballe), Urduliz, 1a"udio, 1arata"o, 1eberio eta 1ierbena.

Olaia eta Laura

Bilbo o 2aietan daude barra a , )u arti3iziala eta t-o)na . Inauterietan deno ,argaz ia ateratzen ero)ten ditugu. "ozorrozten gara ditugu eta gozo ia

0an Antonion barra a daude+ "at-in )altoa, t-o e o autoa eta azu rez o otoia 2ate o. Et-ebarrin daude olun!ioa , 2o)tailua )agar ara"elizatua . eta

Olaia eta Laura

Bilbo Handian natura a) o dago. Adibidez /aga)arrin natura eta 3ruta a) o daude.

Ain'oa eta Eider

Orain 'e"engo irola azaldu o diz izuegu, adibidez+ 3utbola, )a) ibaloia, aiz olaria, )ur3a, 'arri2a)otzailea eta !ilotaria. Baina niretzat o)!etzuena dira 3utbola eta )a) ibaloia. 4utbola 0a" .a"e)en 2ola)ten da nor"alean eta )a) ibaloia Bilbo arenan. 0ur3a ondartzan, !ilotaria 3rontoian eta 'arri2a)otzailea 2aietan 2o atzen dute. Nire gu)to o irola 3utbola da, o)o dibertigarria.

Jon eta Ke,in

Bilbo Handian 2anaria berezia dago, adibidez+ taloa borobila eta 'andia da, irinaz egiten da eta na'i duzuna 2arri a'al duzu barruan, t-orizoa , tortilla, odoloztea eta ent)alada. Gu eu) al a)tean 2aten ditugu+ t-it-iburduntzi t-orizoare in eta o a ola, ura, 3anta edo a)a .

Laura eta Olaia

Bilbo za'arrean 3e)tetan 2aten da taloa, t-i)torra etb . Abu)tuan 'a)ten dira 2aia eta 2ende a) o dago aleetati . Bilbo o 2anari ti!i oa 'aue dira+ indaba , dili)ta 5

Ain'oa eta Eider

He"en "onu"entu a) o daude baina nire gu)to oena /u!i da. /u!i t-a ur erraldoia eta loreduna da. Bere ondoan Guggen'ei" dago, "u)eo bat da eta niretzat 3or"a arraroa dau a. Bere ondoan !ar e bat dago ar"iar"a erraldaioa i u) daite e. Biz ai o zubian t-o olatez o arraina o)o ezaugarria dira. Bara aldon da. Be eta

eta Arenalean aur itu a'al dituzu,

dago eta o)o dibertigarria

Jon eta Ke,in

Bilbo o li"a ozeani oa 'ezea da. (en!eratura urtean ze'ar e!ela izaten dira, ez o)o beroa udan eta ez o)o 'otza neguan. Dena dela, urtean 'ainbat alditan "uturre o ten!eratura izaten dira. .endebalde o 'aizeen ugarita)una , eta ozeanoaren eragin erregulatzailea baretu dituzte ten!eratura . Bilbon egiten du euria a) o eta eguz i gutzi.

Ke,in eta Eider