Вы находитесь на странице: 1из 131

bl

,ll![llil|lill]ll

illilfii tl

lug
.

1{ (134)

213

10

, uzt, m, u
u rc d, u,
!l2l l j2 muuul 6.
duu mi

u HzoM Z uulu ,

itr;:"

*:,lfi::;

;lt*

a.l-:l",l]] .:,:]-,,

26

uJ| lu! ! :}r q

82

.J )

ulu, ulu , MHozuM um lu...

" u lu iuJ pLllll,rep.\ |J\ tl]dly(} ,


ulkll z ll2t. ?ul,.
ll ]l1url,..

68

,|du, u,,l uul


d! d!] ), ullloa ,1 lz .

114

,ld t J]l otylle,i d.


l lJt, ll1 ]j l dil d l2

144

, u , u
t d t - l'l ml? ?-

lle l

} {1

126


|\,
.\l11l,

154

dui| Jlcelallllbl l ,, llo aele d l ul ddul u ll,llJj .

132

"

, ? uu lll

m,

64 ry

164

12
1

168

14

d,ltzl l, ul)ll |,|i Kl]K uzlut pu,vtctHKy 0


iiz (1,1 io,Ilo u! u \ .] .

70

16

17

, ,
.,.
t

: ,-,-

l
/

00,//


}"r
,
z
Ja ,
, TaIoKe

-:

v, }" Jl -

cBo}Lx ( lrtt. \4 , ,
. .),
.
-

,] lI ll, :l, :_]i)


-._.
ii
(u,r ;1..l

;: ] ]',1:.1
_{]la .- ..,- ]
). crtcTcl:_, :: ,1:.],:j

}^{ _]\1

lL\ tll::_:,

l. r .r,
], vecl tt ,., .

.1.

\_],:

- ..,.,
_].:l

l.: -.]. ],,1il,

'1

',f

QJa, ,tg

,
1,5 -

. 0

, K)t(
00 O 0O

.
0 ll -

,4:
2 .
5.1 . ,
15 ,

Ol\r0l\

1 '1 2,

.
l

, .

}, ' l
5-8
, <> ,
JI
. , ,
v , r , ,
.


l. , , ,
}a -

,
) il
.

I
.

.
- -

,
,
(. . ).

, }{
r _l{ . 2.5 v.

4-7 . J]


,
.
, .
v , ,
, JI .
\ , &,l
JI , , .
11

Ko-IrA

f
m ]

clITy-

, _] \t _:l ti
Lt. ] L] ,
,] ll.]II
]\1 }J,,lll \,J, q-

, I i{, ,l .

BpetIeHeM ,
coce\l ,

\,{

aKTIIB NI
.
]\,1

JI, : }ry
-

,
, -

tv. lo r ,
zL
,
,
( 1),
- < )> ,
,

,
, ,
) .
{ i II l (

<( >)

cTaBiUI -

zm. lrr li\l: Il


l. JI ll'.\'].], JI \!Ht)k-)
i \{ . tt ltDlt ( lI [loTl}il )

.
, ,

,
,
3,5-5
( 2),

,
,Y , ,
, }r

Jl .

,
. ] ,
. ,

!
,
, :l
peKl , ! . .
Jl )( . v ,l\
ry () ,
V JI faallKa.,.

5 v lope , I

, JI !
j

, 99%

. , ,
q (

, .
).

ll
, , r
IuI , p)^rbeB,
,
ry . [

-,;.)=r'Y'U'ol


l ,
JI
Jl, t }
tul. ,
}
lepeTe , I ( 3 4).
m , lr
! r -


.
lD( <

O.
rcu u rcm do mu

OZI

m 5

,
-

il l. ] la JI Jl ,


( )

.

, Jl
,
!

lt

]
.
:
v . leM . , . . ,
,


3,5-5 .


r , ()
-
! . ,
, la - ,

. <> ,
,
, .

r:!

)"t
.
. .
ll , "l f]\,. ,.l . }
'lHa. 5,lt -

l lll lU llil. .
\i lt -,1. \II _l
(,,t Il Il ) \, \l },},
, \l _] II \1 .l (iir 1.1HTepHeTe)
.r. li
J )\o.,loT HJnll1.1
( 5). ll
cTaJ] tpcK t. t lii,tt, },
_

ll ]l ,,I
:L\! _1.] ,] \JII r,al.r|i l

<<)>

. -


u ,} .l . laKxe !

( kel

),
,
90% .l .

( 7, . ).
NI

l Jato Jl Jl
( }. 8-

, ) vecla :
.

:l , ( 6),
u
- U


rJ, \^l
I
{

. -t. <>
47 D -

l6'
5') Jl
(6 r

[q

,
.

,

.

)(
, . .
, , . f} . ,
, , JI .

9.

, m l0.

&

rcu rczu

DrDepth

,.

,-9v

**.

fir*

_"{*;
-,

**l

h
"--

iGmi,
Gmi,
O N ,
{ ],
lVlSu

DDepth , O
0 D [ ],

[q

, }. ,IY.
I,I:
, . kap,l f l ,
lt
N{ : rt Il ]!lI llHTe ]l{-l

(, } !,.]. ), _]
li . ;l,l , } \iI
{ I caIlpo-

. \-

:UI\IIl ll
( 10).
lpeKa HaBIlta H})(o . t }, -

ts G

rg

ll

9\

!
ts]\,l .
, lu
" u.
N,l>
Nl ,t l0 , aL i\{erfy ]tI]!Il
arNl. t.l . )i , .
t_ ]\,l 11. ec,lll , ]1. N,I
NlecTo }),. Ec,lIt cTa}J c)_]iib.ii KltpTllHKy , ,]
t 5-6,5 rr. it.l .l ll , r Joll\ . ;\,Il },l
c,]c_],1o IK]l. -

,,/\

ts

.
,

!

,4

:
11, 13,
14 15 .
:
: 1,1
NR-l: 1,55
:
r [|}]
. (495)411-19-94 www.ppmpro.ru

z,ttu
DrDeh

.llI ]ll\] I

10 /
. }, )( ajl-

25-30 (, . l tcr,t2 D 40 I],{, 4 Jl). IUI ( , , )


-

vec t. .
Ll

10
( 11 I2), ry -

( 6). & l JoH N{It


,:t Ll]\,l ]la
alr]
l lJ\J . r
-ri 7- l0 (
JIl{ ).
ii
]]j )t \,1 itloxo
l,1 l.t .
;I , \4 l\l. cIaB [I . ,

, <<> JI I , ,

]\1,
I .

,
, \tepHo .

,
,
KaplaM ,{-

. )\, _ ] .
ry
JI : rl
. . .
Kov D- (
13), . ,
, 1.
,
. \4 t D-
, [ill
Hev. lj

, \l Ll ,] Il -

( ]]

)...

XoTe.tocb HccKo.]b]l\ caxl a_]_l _]e}"tt .t. hJ, ll{\!:p aKTIlBHocTj j ]]a].
cHacTell. .-t:rt .

i::ull

},_,llt ;: l,-].
Ii. (rT itr. tr\
;:,

ig

IBA _

!
l

. .l ,
,

. ;


,
tu utr
,rt u"lu duz.


Mec]e . l .
l 5 ,

( l5,
. ).
,

'

mum l.


.
,
2-3
\4 .
l , .

,
l

.

, ,
, <<
- } lI-

i,q

-'.,"!.*!*,

. , ,

, .

,l]la O
_ D l\4
. O OOl]], OOfu]
-]O 0 V] ,
.]

L']

[,4O

-l:: D vltr]1,4
]rHb [4 ,

,l 5 , t I l l}. , ,
.] .

,lae t,
, .ITo
_I
,,
.
}, I ,
JI
r I .
ozoda., r. ry. .t. -

,
laTb ,} .leTa ( ).
, ,
.

.

--/-

-.
'-._. _

"1]

5-6 /,

, I
,
7-8 v/c _t ,r }IlI|

25

l
r
,

,
, ...

}. , ,
), -

JI , .

fi

, , .
,
:l , ,
, - JI.
, , \l . v , -
,
] ol lHe | .
27

| ,',t*iv.,"

"i

,
.
u - , ,
,
. ,

V t, .)
. *
k.iteB
coBcev. le\t }" , .
, ,

. .
.

,| , 0 O0 ]O O ,
? , 0 , O } Iv]
, O ,
O U]l L]
O0 , O 0,{0

] JIz
, ,
10 ,


<, >.

,
,

xBaTKyl

KoHuy
,
t ,
lt . }
,

}"r .
tl ,} .
<(>

3-4 ,
. ,
v .
v fTo _
. \l} t.
,])at
lJ I,1 . l
Il\l
. -

,
O O
ON
, 0 0I4 -

, ON,l ON
, , O ,,
, ,
O, l\,1
,

,
v-

).

<( >,

,
.
,
JI,


(


.

-
. t
.

\4

).
, ,
- JI
)t. }"},, ,
( \ ,
JI ...
uu
dum m mu tt

. , -

,} I .
] ] l


. .
,
}
}. , } },
( KaKlie coce]H11\
29

l,l u -

. .
,
JI,

,t l

.

. ?
.
r
JI-al ,
, .


,
-

, JI r\
.


. yrKe , , voxHo lb \.
,
MaJleHb (

\1)! ro - .

- 1 2 1. ,
.

. :
<. .

,dilt ,
.
. .
, , .
tl l .

)>.
. ] ,
D ,
\1 .

flq

O
0O 0] , OO
, ,
- ,
0OI\.4

,
( )
s .
.
.

.
,
I
Extla
Fast, , . i -


], l ,
,
mitr shad
Jigg TecTov l5-50 F
Rage.
, )
,
-.

[q


( ,

- ,
).


( ,

,

).

!
,],/ -

toB, 7

* "

..

v"l,

I\4 l,joxe
0I OO,

, ,

kycky ,
l2 l8-20 ,
,

. l
ai. fi.

lttoHo


,].
\l Shaker 6-7 lt _l,t
Swmur


u z O xopoluo duu-

ut F Rg
Shad Jigger l 5- 50.

SawaLtro 'tt Shad ()


u F Rage Fir il 7"

Terinator

ff,

(one'Ltp Shad)oT ii lt Fish r.


I] jllJill.I Fir Tail or F R.
r tpcoBlttrllil :l|\.l\|. tl:r,ttil. t,et.
,t.
,L]tl] IYI{l] ycrl,l1.1rL

l.tx (lpt.lKtll.toH _tl

]\la

N,I_

y)l(c ]o]]op}l,ilocb. ]l ,lo]],Ile Kpy]lllo


I t ltlrl . I]
, NlecTa l,I l].LIl ll HiiI I, l.]rt

l. ti il}lI]
Il ,] ii , 1lltt
]1,1,

\l.

i.i }, JeTHI]i.i ]l \I,q]IlI,


rlR II ,. pll\IaH rI]U i}1 tJI.1 ca\loii
l.i rI ,l1.1.
Il ]\I lt, To\l),xe \la ylil 8. }J,rloiK), pr]xo.it}lTcrI ,] tlt] ,]
rlaJeKo ll,l",ll\ll ]\IecTa Il \1.IUl
(]rl ]Ia paccTorlttI{Il NlI.I\I,i] ), r.l
NI pI.Ixo]ltlTcrl l]]l] ]l
1.1

34

gi

-I]

I.1l,-I

t,,t, Il]I yc,]oBr{r]x Il

;l li ]] , ]pa_:1vcoIJ Ill}1.1
1,o]\tv. llTo cy.raK pealll]yeT Hit llp1.1ltlaHKy, Hc]lb] jl l.{ l ]] Jo,rK1, ;t ? Kpai.i t texe;rt ;l
. i.I tINl.
,;I. -,ti\lrt Ila lItl lJccNt iilJ,]\I
oKoJo ]l \ilpaKTcp]Ib]x I8 \IJ\1 Koprl;'I(]I\I. lIepBO1,o -,ttl ]]
-Il!l}I, Etttc 1-1; ]pll ] BTopoii
]ilii }i_l Kpttl.tKc. ]\ILI }lHIlH I . IJ\I]Il1r] .]-,l.
-]ItI lIajl rl. LIeTKo l]]]ll]\Ill
,rloIe. }l ,lKOpb Il!.]il\I-q]lIl() l] II Bo]Iy,
| ,r rlcopLIeHa. .ttltl ]]}1 .
y I]Hot]b rlt]I.Ilii tl,tKtl, \]. cvltaK
l] Ite !,Il]c,l ii II. JLl ]1 ll(),I]l
}, ,
Ul ,,. ll ., l.,llll)l .ptor|,crtt,, l,,, ,l ,,l I]( |L
J t,LlIlilt]] I.1rI ILro]i(]_l|\c l]p]|\IilH"rl

Ktt, .rtl KitK lr lo_1ItLc

(\il .

rll,

} lcl lll1U|{,l||,.|j,,' , l'jl,iU,lj{,


\I[11Io " l]],. 1' rl.,ltl.t]},rl.
|.lK

. -

drc d u u rc. drcu


dm ul -

.

-, -

uu t

f . .

- ,

- ,
.
, -

,
. .
. . l

.


. ,

\,l .

.
-

, {,
\4

t. } !
)," ,

, ] }. v j
.

,
.
}r-ll
,
11 . ,
. \|oNleHT -] l l*
. } tlrleHHo
*{
l r l ti]

35

\
',r

|Z,,

L,-

www.f ish ing

in ru s.

ru

G, G - 5 , l, , , , l
.

3 GGO
- . .]
llnIlB,,l\,\il.,, ll L llo(ii Kp.l(()l oi.]l. J ]ocTb]o cTo-,ltle.
ll. Nll'l, lilRoll lR tt.Ho pt,t,i-

Bo-loc\Iil, Tcrt rlcltee.


-1I.Iii ]LI

0 }l

ec-q1.1

],l

cPo;lylltlx.,t cl ttl, l
] IlI1\ \to)KeT f)Ir cBe.leHa ,il}"K]]lleii \l!.I: ublltl llI tii ,
tt,tc t., tt.,oll\IiLlll. Bo]oerl , |
IIb]i.1.

l\l

eUte)r.

ttcttpocTo -,tolltlTb

Tal\l. , Kal( tIpI,IHtII.1IIIl-lI] palI IlILla Nle)\,1y


cTB1,IcNI l< Icl]i] ll ca\!oIo \LlIIIllLlKa
IL]()\() ]l].lKo\Iol\! Bo]oe\le l:l_,le
Ile ]IJit. Nl NI
( '','\ | l\J ll.,1.11.1(\l\ (lll,
\,,,||| ||,l ,|\| o{eI)e ll]]

1le,tb. .r5,,t, tt\II ]aBI.1ceTb


]}l]e}IeHlI .
Illotu,. 8 \l l]c l] I l' .

l,l llc

l \,{ ll,
. LlTo pi:lK I rlcc ](l.]

Ll.1

l1,1

,q.
I.]
Be:}.le ( ]]clcll,]c]lllcNI \I II

poll

t.l

;tt l.t

! NI). l tte lteltee ;


poi.i ;LlLl ,\I. tl
llLil ii

\I

,.,.

l.t tl.t tttttc IU ILl ,I],)

ii

,1,1c

l,cl)cii

,I l]ilL].
tlci.]t pllttee

|,

ito,,L

,IKIJil 1,11|IIlllI|c
l

ll]o1.1

Jl]acTa]J-

Il NI

oT\leTKIj ;,t.t Ilt< z}.5 rl.


TctIepb ] ]
),:}Koi,] Kitii]\Ioll]I tltll .to l
t,It.l tl Rl]tI \len
lJ]I II] Ib]x
,.

]\ l] TpII:

il]]]1l]

,]](I\

paijo ,q I]t]
RR lI IlI o]cpil,

cTattt.ti.i.

l tta,rluo ltlHlt },.ltt


[I lc\l. LITO lla \Ic,:lKlIx N{ecTax o]l l.] la ,
ypo8Hrl -I]. :)[ ]ll], ;ltl]I]]l Il-rlt "r ii tlccopT]\leHT Il
\tllHoK: KoJ ,l K]rrecrr ,l .
t.ltl , ,,ttrt
,l NIeTpoI],

l\

,' ]a_|.:

37

l l ('t,}l tl 20l)
- ,r
I]tt [Ilil\{

]]or]Kax \l iltsll-Ill l it.


rt ceKTol] ]l,,rl Ila lI,
lltt. l ttllt,t ,-q ),, ,, ,lt:t- .
lo.1b \|1

t,l ll1. ( l iilpoc.leII. poBHo\I)

. Htr tl lil ( R)tFt


rl l] tI \,leTaTbcr]
]. N]Il }{. -l lla,,t ). ,i] it L] al }JllleJla -

-I lIrI. .]it, .
,
l Haxo,lttT Ba,tepat
- lta Kolle
, -rrlr t l Htl (-t..
KpaiiIleii \]. xo,i,b _l tINI
oI ], .]l), ii l l 5'. it t.ll ll

. 2,5 ..
toe. .

- , 15 . -
ry, , ,
I. -
, .
lpex . .
lr , . , <()>
. ,
. ,
, ! }a ,
, .
. , ,
.
. }. l,l
) ft ..,
CepeduHa m. ( , }r, ),

Dr
,

-j.
.'lt,:

WWW.irbismotors.ru

. (
) , , .

JI ,
. ,
JI ,
}ry ... 3
] }\ , - ,
, HoMepoBl
Meda. lI\I
fo \.4 \ ,:
)L,IecTiUI , ll_ll1
),rKe 5-7 .

i|i,ii;ili,',',,';i

!-W,

r rt

.I -,l Nl
ilN,| , ]\,l
]l\ |UIl KlK lee palJHo_
]\lcpIlo I]rlr] aKtsilToptl1.1 ts]\{. Hb]\I tJ ll ii}J]\j. xiJHIlII l1.1|lllHilI ll{:ll( ll r-

Karr t.t I.1. ]\tc ttJ \l1.1l tI \,1.


Tcrl l R il tltrtI,I

],l r]LIT ll ll TolteK


i
-I] I]-

. .]ii l.t]IIl
,l-lt (rtaxe
,I ,iI 1{,

l]] ,.qt

Hoi.i). ] \IecTllx l.] [8 Ultl.I ]-] \loxeT


,,l

.l ]]JtI.]] trL
('_ ll )\'. lljl\.l, l\jl\l ||l)-

lb ]R,t, " Bart _,t


lI Il.

1\4olretrT yxoita rl J

,[

Il ]JpeNIeHtj...
OccrrbKl 20l2 [_

\I 2 .
rl\{ r]l}
J,Il I.r }l
lr. t,t l9 ceHtrr tte ,ll ]INI I.1 J
NI, lt Ill
-I U Il.Ltl] tl(]]]ii TaK,li.i
J]], I.I j] . tl
]Ie Iy(lbrl I IIJ Httc
1.1 t. ttepe
].2 4.5 rt,ttttl-

40

J aTaKoBaIi,
pil l ll LilIl \opolllc-

,q I]NI
]\,1ii . .t.

rl( ,,l.
rI pllNtatt
, yittp -,t
],,..
r. rI

,rl

]\,1ecTil.

. \{11l\l Ivtlbtlx
,,lIi. ,,l ii 7 8coB ]\l ,t l J Jii
oHtl l IIoIiNlatt illI]\j

.I ii ,i,
] ]]ll ilq }JLI
. llocKo,1bK\ () llJo lIl ii ()Lt.l.
, ] \IoxHo ycTpoI,1Tb
!.lca l\. Ull.|| \llmHllKil U.ll,-

i. aK8aTopllLI

( ]\1 c,]Iy

.)1:=1l

,I

|L 8

. N,J\{ ts
H[t
Kyc,l,

N,IrI "q),

i .rcda,O,lr. H.t ltrle. lrlc


,q Hoii l] c,i il
(-tt.t. ,,lo Bpc\l, il(l ,j

1,. glttlt< IlpaBtI.i]il. IllyKtl ceil.Iac ]\,1 .


l Bil,lIr]T
-.,. . KilK ;l]JI.1-rI. oHl.j

oTttt.l tll,. -rt \{,I


l]e I,l oii +4".
Koii B]IilxHocTtl tIpo Ll BeTpiix i] \,IeHee KoNt. rI l]\J JlI\Ioii _
U

l\

KncllKJlil \lu|1l,(, |ll\]\ t(

llF.l)l .loll, l

l),

l\'|:l.'

,I\o-

! l':l,

lL,

. ?

i

\4

.,. -

lopo\l }l l-


Irl
22 20l2 . 8'. .
. ]!l
.
t \l jri.

4 5 .
, , -

. , ?
I . ?
lart v ( ] -
;LIl ,l l}
, )]
l ? ,
,..
.

ts,

:L .
r N,IrI 1
L , cN,IeHy [{ rlI].
-

ly, lt ,il.,l }I.

. (
) .

,
.


,
|il :t lr
.
]
. .
Jl ]\,]. JI: ]!I
la to,1Ho ) ILl . . q
l ts . N,I


,t

,rI\!.

it ;t,
4 . ]\t
.
.
)(
<, " ,
l I,1 .
5- s
- Ll \ , lvl t . KoHlrc

- .
]!1.
41

QJa,
3 /4

el l14/

ld

, O . l] , l l s.,,

bt,:t. |l1(.IL
\|,|(||
IlL|\ lio|:I Kil,),lll\ll ll KuIJoltt||||
'U llU\l ) l,|.Illll1.1 (cll,,l1,1
I] it IlrI \lll_iIbKa),
tlltt iljlaeT Ila .
]] ]ocTac-t,., KoHclt cItrrH
HIil Illrl. c;ttltltto t.l
IJocT , l]. Y-

i*

Harl tl

11

,],r] I]tyKa

,l. jI),IIl

,l} l lK\\p.l l HeHbK.lq lllJlK.t tt t ttt Hil K}'\.llle clilllol;l]l


r] L]. c],ol]] NllI. ,]
I,oLlKy ,l pO]]el]rtjl ..
tto )< ,q NltI. Kal( oHtl
ill] iljl.
,t rl lle (,lc\Illc,u. (l,
- Llii NI- ]l
\llI (cNIop]\l||, H,l. KitK ll l,,l(lopI.1Il

paTTjII.IHo\1. ,,ll] ]IL

. -q ,1]I il
]lil 8 NI L] Balltr , Nlb]i.i . trl.
\(,|(). dLl lPU tlLlrl]ll1.1lo (( l. lb,
KU \I,lr.lll. L,.l H.l jlK.lJl
tl8rl. Nl }JNI R
( Kc\1-1O jil \.l lll \|cIp,'(jKl|.,,

ttv";la

22()0,

tF

\-,

"

42

!lm

uqu1 ,tzt. ll1.I1.1tl}ii I.I-

ii rtoeij

rlattKoii CeHcltie :t 1,1 lttl pI.I\Iil Il


.

I]Ll l],

[1rL

ll.

], Bpe]\]c]I]l

",ttt,u- rlcHrt

( \{) ,;ltt To,rbKo llt.


,Ilir trt ;l,
.,l i] 1.1 ] ii
-II-l,

lo\l tla

l0-tlt

cep,:iclI]]

\ -

tI. tt,

1.1]lIliLr] lK:t,l r
,ly [1 ,t_,l
.

t] rlr]
]la
cop()KoLloii
UlyKcl
",lI]
,I NlY l]rI. llNlY l
,lYLIJl 1] . llOcKo,lbKv ,qts]l .] ttoo.1Ltilt ttlt rttltttl

,,lecKv 0.25 i\li\I. pa]i\Icp ;l loxtl1.1,;t 3 Kt,..


.rt. ]}Iiil].]
,,t cil\II.1 ol]pe_te_]rl-

it,I,

)IecTa,:l_llI

tlt.t, llpat]]LlO. ]l, ] r1 ]}at]b] t.tyt.:Hatlttr


\L ]l l]\j Ilpl]\IaHKaNII] NIO){HO

c-ily,IarIx.

l(()I

].

-,rrtItIb

lIc0,IbJve

J>

ishinginrus.ru

WWW.f

II .tll()l },(]I Rcl]cIl]l,

l1lil HO\lc}]il (]]ll J\lc) - laK lI l]c .,1Il\l:l.


ll,lOBl]o Hlt Btollclii. il l] cit}loc
)t(aI]Koc

8\I

e.1l1H]1,1KlI.

] l \, \l :l
lttt l,tt: N'lepps Aglia Lg rr
Blac k FLti,,
l,t;tt, tlrl ott
]tIl ,ttttt l1 ] apccHilrIil
].II] IJ , l] I 11]u I.I "]
pil\I. ]Io . I I] llpll\l:lllKll o('l,t,lll(b ll l1,11,11,|\ |l,

Cirrt

tI I.t },,;Ir_lBt tc ] It

].]

.ilo,il-j,l(a]oT
I.1

NI I.1

ceii JeHb.

,,tll,t l';l
l]cNI t]cpT},Lt]Ka:
I.I

Il

t,t

o,]l ot]I1
lle1-1cl1,I

.*L

bHit.

eii _L,ilI]lI

cpelll l]]. ll tla ,rl,Il,,{

1, llHa pIIHOclll. ](ll]( llpa


tl1.1,1to. ,;I t,ttI, tlpttlt.
t.t

\Ioii ],lr1,1. I]pc]lIIotIl,}lTe]lb


l]O,R. ltl]eT )p1.1cl,i.i. \ o-tHoir l
, ol l0.ro 20 . ,

l l1.1,1bll,' llc lj:l'lr lll:lIl,)l l1.1 lI'L)il)eii- ,]ll rtil;l,eT piiB


IIoNlcpIIoii. Htl
I]

illl

,1,I _:l

tttlc,tc

]-5

tll

l]e,iloLIlIl
]]ll Itl,, l,

lINlccI ]lt]il Ittttttt, tl.

ca}Ioc l]. BcpHyIr, ,t1, ii loplIJoI]l, BotrHoii


lo,ilmIl (,JTo tl ilK,Iytl]l ll
}l _:]L],il tla ,tl,lttl. . 1]
lIl, }, ). BTtlL-1oc tltlt,ttttt
:l\ 1J,l ('llpo llUU,,I)1,1{:l l l, :,\,l'"HOl \]I]I1.1Ka }Ia \il,
po,to,,t tltlaTlt lttt tl
Il,ilaIll{poBttH 1.1 l Ia II! Ja\ \I
pa ]NIl]ll1.1c I tt1-11,, BHctttHc ttl
LI llo.1l Ie \Io/(cT l1,1,,o\llll1,1ll, \l..Il\

l]i}]locrl

I]

ceKl]cI,KO,]cOa,IloK.

_il )iil )

ll\ l0ll, l] lc lI0]l. I


llc.' l\( l,|, lLllLlc I)||\IiIHKl',, {,l\.l,'
t,.rt,rt |(.,'t. Luilllu(, lluU(.]c]J I.Ic

\l lI]\I}lTI]poBaTb

]l ,il()\l. itl]Il\l. Hil l]ll.tlltltllii lIpo]]o]lKc. IIil l, rIItti


loc l ;ittttr lI ol \IaclcpcTl}a ]ll]. l1 () I.I]
lllronolrII. llol \, .,l.cllll lj.1.1ll\|l(cTI.l l]]l. ll t,Il.. ,J
1.1 lii(l ll .lll L,l\l1, } l, \,oAL
]],Iitl l]il\,Jc.

ca\Ioll I]a.Ill-,lc ,,,l]Ilii ,il


\IoTK}I. tI BccIr]il Hil]lo , ]Iil,]cK\,
,lt. oLleIJb ),HlI]cl]cit,:] ]Ii.i ll,noB.]lIt,

Tilc] t],q)II

c_iloe ]t: l]cI]x-

]lci\l. l l. tI_tttttl,
,ltIIt Hc,t tlI llllll1.1

I1l]]l\, l ,I-l\l l]llpIlilHTc. KilK 1]},]IL,l. O\I

-locltBI.ITb l]NI]I
. ()tt t<I.],,t blcHrt
ttti] tl , ]Ia cllll]1llHl,.
\l col]ccNl l].l1pyl 1.Ix \1\.

].

}"

Ilo ]] 0lI]]it I -Ilt]\I\I


]Ic }Iol,..
,. ilIIl[.l ii lt.l
jl]]}, I.1 ] (cc,]1.I
I]c ]\I Hit },.loB).
R,illl. I]O Kl]iliiHci] \Iepc.
, Telt ttc blcHcc tpitBlt
I]c ,] I' ,i(),lilNl]\I I]PcN! .1,r] ,1)i1.1IOl]oii ,i] - III
O.]cl]e

()lt

tt.t

t-:tByrtrt ]l]NlIl

Itcc]loH

,l,l I,ITL

}II].

\{ ]i(illIl] pilc-|'l]l,,Il,. 1.I BecTll I1\II]}, l,


ellbKOii ].l,].I pil]]Ho\Icl]Ho l1-1

\,.

BeTcTlclllIo ]la)ie v ct,tTtlii ttl!Ktt


lc]IitI()T l],, Otlll tlo;eT

'll\'(, lll.:II||| 1,1 |,,, , ,,,


lU llc lI\o|1",, H,,c;,ttt ,, _ ,.
IlllllI]Kil. ()llN 'l lNTa l].1,I]
KUIU Il, | :l.lH.,l, J.L,\, l]

,t d,l,ltll\, |]|)|!,\l(lllo -l x0,1QL,l1lb!\ |1oK-leBoK

43

r,

QJa, /'
r*r**g

10 12

. N{oxo ]]
,rl,
olpo\lHLl\ . toB,
l\{ Ll ocTaeTcrl -

ll\l \t.

JBo_ t

-ts
-,t ,]\{

.
rI

NI,lLl

<],il lI), ]].


,r
- ]lo Tptt, ll
,
, l.
l,il.
ii },, _qHil \ l \leHbUle, Bol lll,rloBKy. tl 1.1, II
i]i, ]v -qt| ,t
- ts
( ) ll ll\t]lil Ul , .
l\,1.

16 18 ,

! . Kc.ta-

, . t 1 ,l l] ,, ,
ttl. tI

".
N{ ts l lo.|oBK} ttrccoii 4Ill\1 NI TBttcTepa 7-9 cll.
rt , ,
,,rul.rtt . ;l
ll \I CeHerKe. tlptlttct IJ rt l2- l . ToNly I}IlII]rl]Ii.i
Htlx ,I}JLIl1 ir].

"rl

Kotle.rHo. tta ,rtl

4-6

TaKoi.i l l, ioc,] il l1\IaHKy Ita 1.1 l


-q8,,I

t]

ttt ,il[t,

ti,l']

. , , m. ?
- ? . .
,r , zLllN,I \{ Stop&go (l
N] . ttI
,l, ii

]ii, l l tt,

ec,'ttt Hc ,lo. tee ,rllll)(KlI,|tHiI}l. KolL)


p!,Io )( ] Il NIl]ll

it Nlzul ec,ttl
tlaxle ll}.I Hi] l)\l Nlll}I. , oll ocTa]oLl
\1]\1.

ilKTI,IBHn. }

Lll. cTitlL,lbHcii .,lii 8I]ii .


]tlI]]tI ]lccKi]. HcKacaH}le

- lI _!,lr]
( Bl]eNle]l tlac ii

itt] tsl\J
LI1.1

,rl ,l).

Jt -

, iL
,
! N{epc
, \{
.
,t
t 5 .

,I

7 .

t . [
R <(-

, l\u l ] ,
J'l t I-j"q

NI l. Ll \,1 J I \I ] l .

,r , luepo ,
< > <

l]Nl 2- (

- ).

,l

]\r

\,1 tl, {
J,lts I
1 }l 1l } .,l lle ta llll il
]\,t. ,r1 4 N,I. Nl ,l
,rl ,l ocHacKii-

. r lIrloro

Jl l\,l II\I

9-rt TBlIc lc1l

,l \4 Nlil. t ,
l l}" .
:L \{ NI,
8:0. ,
i\{ . , LlTo .
\loN,teHT ] ,rIe]\,l Toxel ol ,] :lI)l . _la,l
. -

, tI:L -

]\,], Il
Ko]]oN{

al

. -

} }}. \I. -

, ]!l (,1,1
:Lq lta lt
{,lU, \ \I }'l.l )
]l I.I
_1o\Io,t,aTb .

\ !,
lia ,q & ll.
. rl l\_ l ],,, l,
h Lo l u. ,l ,l -


L{]\,1. - , -

Il.
t.
.
rl tI , ]!r. HaJlo
l 1 rl ta l t.
, < , il \leTpoB \ }| tI tl Kosadaka
Mirage XS70F, TSLIribito
k 5
lo cHtl\Ia lb. ,
alrl tl.
r repe t
,
Bcc\t \4 J \l,
tsl

45

i:

, -rr

**r"

(itNl. O),
flltttl t \l.) K.l?Llolo { ]Ill,,l l l upll
,l . t l,lt\{ \l (II rt Mccl,. l\{,
]] . . ), r,,r
]la Nt ,8 lt ,ltlrt;l ,.
IJrl cljoll }l\{l.J ]\!
ll }J ,,.
. ],lrI rtt : ,lt , , ll . } , i . ,t
rI l, IlepBoij riN{. tI,R t IJl.

. , ,Ijl . ;

,tJ, |l, . ,l , 8Ll t ,rtt


Ka],lb]\rapo \I \tope,
. , coIJceN] . rt

46

i,

Ko-Il1tlecTBo t.l lIttt toK l lo lII]]l ]


,]-rI J l] lI, () Ilitl
rI I .

o,1

Kp Bttlc}j ,].

,,l, ]] . ,
\l}i .
]-J tlaN,t paiioHe ,,l] , JI
,rl \I tl]\,] ]\rcTBo\l Rl }I(Ji] lii_1.1.1 (l! ()(:
< .tTo ,] L?D

[ tt

cI tt\,l}l ]Io ]\,l


il 8 lt I,1It -qt] .
-,l rr ()\,1 . l,_
N{}J, H|l ,IltLrl t]. 8 ii
8t Ka,l ilJ . tl -,t
ts tt elo rl. -tl
, ,l H;l ]\,1 ts}l. rl rlll ,l
,,t cBoii N,I, IloKa ]loii]\raeT !,,
IloiiNlail,, cTa,l r.t ,il;l,,t . i!lR
,Illll , ,lI tJ lI,l,
tI LLI\ I]N,t.l _ltttr, ,l
Bce-TaKll ]]. cHac] }I ]\], ]I() }ts II \IacTcpcTBo,

,.+r.
,;

duu, u u .
. , -

, ,
.
, , .
< > 2,8 l3 .
( ,r)
. ]\l,] \4
. LiTo _]
, ( _l) , lI ,-] xttmHIIKoB (
\{ 4 :aBa.,to).
l, ii 15-40 , . ll-rl,
II.
lr ll\1 Il , -recKy. \ !,]Lr rrepoB . , _l li]li1,1lI, -

..

,
JI . ,
4-5 . ,

, I
,

, <],)
, , v } v ( Fishrm
200 JJ-connect). .

<<)>,

,
, , - r ,

ll_ l t} l }.
rI TaKllrr () },

"

47

(


).

.

.
:r , l]
, ,..
. J-

1,5 l . . NI I,1 .
,

2
50 70 . . Il . JI
ts,
.
TpaBbi

N,IecTax ts

\I v.

,
,
]\,|
-[ .


<(&I), , ,,r . BceIt

.
l, .
, , ,t
,l } ,]it. )

,

.
-

il
4-MeTpoBoii
cB;LloM ts l],l
II ].
,l,
l , ll\I NI. }It]li

, .
: ,
v loJa ,
,
t . ,rl -rl , zl tL ,,lBaJt \1,

l ,l .

?
. .
<

>,

ts ..,..


,I . ,


fl, ,
.
,
.
:
, l

l
l

rR:

f: : rii-,
,
), KaHJIa ).

,
.
JI ,
}1 .

l. i,:i

l,

, ]
- I
" .

r .

.ll

"i,
: . -
,
JI
,
,

:
, f,l o,t MoMeH,l \4u .

, , ,
, JI
. ll-

)^l, -

?
, -


. ,
.

}^l .
,

l !00

r . .rle TaIcKe ll. :ttlr


ll il Litr.]3:

53

cHece] l\,1,

}. lo u L
.
,

56 ,
v 80 t.
r,

:Ul
90 , ,


100 ,
. :l
,

v It4-

90 l00 r.
voeM t vt
, <<>
, Hol
,
HaKoHetI
S Foton r

390 90 .
. i] , 360 .ltl
, .
2
v

,
JI *
. l !
: -

90-I00 ,
.
,}l
} . l


,
.

JI .

,

-
. V v , q, ,
JI tta i -

Sabaneev.
t ,
, <,>

.
2 0,1 , .

, -

\,{ -} JI-

! -


: F, Fdr
Srt .
.
, ,
,

- ,
.


ii F.
,
}rJl . ,
,
Jl JI
,
? -,
Jo ) , -.
zr } JI Jry,
}(

,r]ill:llrit

il.
""* ua"o

""or"n

.

.
v .


<( >.
- JI
.

v .
( {.

: ,
,
,

. ,
v . ,
TaJl ,
.
. t ocac,irKa <(
. : JI ,
:,] )( I lr. .
, ?,II1]| "

lqa !9:". ..,


_.
"r-*

. ,,I ,
JI .
, [

, , , ,
{

l ] , 1,5 .
r} } -

)( ,
.


lt
.
:
. ry
,
,
l\I ts .
{ KaH.lIe
- .
42 90 }
0,1 0,13 0,24 .
JI

iUI .

)-

!i.q

I
i .
, ,

. u pacllapeHHoe .
, , . .
2 l
,
,
J s .

.
t_
ts ,

. , l

l!.

.


(,
, )
. ,
.
. .
20 l
,
,
]- . u
onI,1 n"p"nopr"r"

<<
,)l

\IecTo.

0,5-

1
\l c\lcttt l/3 l/4 -

ttltKe tlt tt

TON{,

,l, cocTaBoi\,I KopN,I-

30 50rr.
l, tsLl l\,Ieee
z10-50 v .
!a-tee

ts ry c\{ecb ]I )(lIR()1 {Il l1 I


]\] ]\1
,l,l(,lIJ\l \lU l,l)I ,l (Jill1-

t],,l

, t "l1,1 lJ .l.
ts NlIlN,j . ]Io
, I lI l.bcrl
, , ,
:rr t i l] t}otte rt, ]l t t tportv tt
Httto , r rlltttt rtttotl

lb.

l.tv ]\,] il
<ltl >, < uu.
<lt . VDE
il N,l. BRX.
Kastaar. SecIet. Gold r.
l .

fi,l. Mlllo oHit
Heo\U'llI}Iil, rt ,t l:lte tb tta ltl t

cpe,,lcTa, }I
rt -ir . rtI ts ilI
Ita HccKoJbKo ,.
r,ttu ,ll1\ \l aHllc, t}j]l l":l. tlecHoK.
]\,] .

t ,tl t

Sabaneev
- ] _q ]iiI \,lll R]\]
]\,l: ;l .

illI, xopotllylo

Kol I,lU.

tl, -]\,l ltJ J]rIrI _


tl
iu],

Ktl]\Ill iIrI

] ]J.
J]ti, -rtii. ii,

, l
H}DKHO r{ . ,
. {

, ,
l .
l , .
,
]l ,
} . ,
. .

v ! .

l, 2-

,
. ,
i .

JI ,
JI JI
.
.
_] ;l

Ja _]a_lbHell

, \1.
2 rr'] .].l
, BUIeTeTb H\,{\HOe
uI{
1,.

,.


KaHaJle , , ,
, . , 50% -

,l
,] 0.1 llrt
No l
l1] ] . lr
J ,l _]}L,1
}IHe },

JI. !


zl .
T

.
TaKTl.lKa , , ,
<<},, .

\1J

59

|r;'t

,_.t

/-
,,..a,,

,-.{,=.-


,
l ,
, ,

.

ra
l

[i"q

'

.-.,.

,*'i:",*-1E*,.;.o,

,,

;L , ,
;L
. , <,> ,
),lTpaM, , ,
, JI JI JI .

]\1
.


, ,{ . rlep tix
. , . , -

Jl ( , )
, , ,
, .
, aKTya;lba
. il }r l t
, ]\{, rI

.
4 , -
8 , -, - .
,

-4
,
,
- .
MaJlbKa , ,

j\,
-_

. . , UI I ,
. MaJlbKa ,
: ,
MoHTalKe
t . }:Ll

3- ManbKoB ,

, , , JI <(,) )(.
, 50 .
, , l -

.
.
.
.
,
.
] . ;l
l 1 ,,1
3-5 , I ,
. r , . ;{4:r l. -

'>"'

,
,
}l .

.."..i.J


,
ry ,

:ul ,
MaJlbka
,
.
, , , Jl ry ( }, ,

),

]4 JI I, ,
}, i
,
. ry , ,
}"
, -

,
J] ,
Texl
.

( ), }ry(. -

---..-.

[q

, ) ,

5r
II. rr .
MaKaJl ,
ry . ,

l !
.
r .
HeMaUIoB)KHo .


, ,
Jl , -

,
, v ],
}. ,
Jl i
,

5 7.

35 v. -

}, ,

.
30 60 .

ll , j
.] .
]r
. ,
,
, },
}J . ,
. r
: << >.

Il ] ,1

tr

] \1! -

iul. -

\ J
ll

.
r , l 0,27-0,2 ,

. ::]-],l

lii

14 +_]l

",.

,
15 40 . .
}
.

. <<>. ,
( <<>),
20-50
I0 -l5 .
\l J -rla. -<> (
- ) -

Jl , ,
JI ){ , .
Np 10-12

. ) ,
.

ocTpoTal ( ] ). . , .

63

t,

l
JI ,
ar. ll (,
, , ).
,
- aUI, Bful ,
Jl

() ,
ts
.

<<},)

,.r..il d(

,fi{"&ii{

1,5-2

,
N,I

t)

. l

), t
ts
: ts
,]

\l

, .
: ,
l
.

]\,l

, ,


.

.

. .t

gl
.
. l_I
r_f -

fd

l5 ),

"

o,1eHb

] -

.
5 .,
,
, 2-3 .. . ,
,
ry
, *

, ,
]\{-

k:
, rl} },t,
v \4 ,
,
I .oHlaKTc \|,

ts l
.
I . N{op-

,]

. }

pil

tHO\ty:

l\,t |l. ( l ), <]illI),


t} l -)tr] _q LrI, t
I] , .
l\lepa l tt1 t.t
l ) l\l l c\_1,1 . ,
]\,1,l Ir\laKe , tIaIc
rI
]Ia Il R ]], , .
ts

. ]\,l - .
, .r.!
]\,|
I , l\{ .I
- N,I


(( ,>,


tl . _
! ts

.*

, J Ii ,
rI
.t aHo]\,la
- . ir. 9l\l. t. } . l l
,t,o.tKa
- :tt -

qil(,l \t

0-50 . tl tlt l
oKo,rro ,t.
yTpoll N,t,
] t
|{ I],
\I la\l Hil ll
,]1tI . i,r u] 2 J
jtylIK,
lz t I-2 ,
.
IlL ll\ ),lacl_
2 v
20 , l .
,
,t <<,l,D
(, ),

lll ot t
. BiUIa \l ( v),
, ,.

'-


,
.

, .
l ] .


- ,
,
, , .


. t -

.

,
, , l"r ,l . l1 .
t
.


(,
II
),
| -

,
]\{ tI. -

liglt

. -


20 40 , , JI .
,

.
v .
. , JI,
3-4
. l 40 . l
2010/2011 , -

, -

ll. l v v-

,laJ]bKol
, , jl , .
: . ). \,1.
clopol
,
, l
, ,
, ...
201l /2012 , : ,lUI

.
...

,
, . , (KoBD .

Ilttot;t, tlllttt t, tlrltt,tll
ltji,l]] ] ,lb_til ]]cIIl||.I

lI\lt'lllIo

ll ctrtttc

ltclii llti.

] ll llo]\il/l\c I'] J l]ilIl


Il\l, ]]oc.lt t(),lI]l\ Il()llcKOI] }l
lol]ilpllllLc\l l(l] l, - ] oi)llil|)\)ill
\()

,l]l cllll() () lOcilIlll(O]]


ll])lI.1lIlll{oIo
I]]Icl

1,1

ll

t1,1 5

lbllo

]oI]()

\Ic l)lt llOJ oi)]-)b]i)t']]al o\l Hll l, l\ a]l l 1 ic,lY l l,


])lt

l ]lll ,lc]]l]l

rl.

'L]o]]l]
liil. l]IlIllr
Ilii ()l],li]lj()(lt,i,

, .

,,

\,

| ,l\

\l!,|

| |.,,

I]i].lo ]i.lc]]ll lo. lI.]lt/l\c.,lol(),ll,


]] \ol)OlIlo. tto,,. ttpo(llcrloti t,l

trl

,l\ IlKoii \ol)ol]IcllLl\o l\|)\ I lllo.


]l llll ()]I\cl\iilIllcIlc]]l1]Kli \\() t]I
lo clo.1lr]\o I]l)c\IcI]]I. ,l Ltl rIoii Ktl

.lill]IlI) lipll\li]HK\ .l _rttlt, .l

)loI lt'll.]\\I\.]|)rl l
l]ln\l]llIilTl] lIJ ]Io Kl ,Ib.ll] llcc]\o ]l,
,l,tj| \,|.,|,, l ,r, t,,r r (l, (,,l,
ilLllllo. Il.Ll],l,L, l ltoii ocItltctl,tt
,,, , (ln jll ll ,\ \l1,1,1ll ,l,,,,t,, ,, ,,
(,||\|, ,|,| ,,l,,t,,,
lI t,r,,,ttl ttt
,IcIa

]i]

.lL' li]_I lI|)o]]O Il\\.

]J

]\oIl]lc t'c ()Il.

()l]\cl\ll l ] |lI1\lil]ll\\ lio. I]\, I]o ]1lil


Ilc IIil\()- Lll. |, [lctcctlr,ttttir, t l;c_
1l]tltII]ill tlctl. iiotilllt,lii cIlltto
I]I1.1

l]cc i)() l1,IlIc Kil,,]i loii lI|)()


Lt l l oKvl ]lt l llt l]-,.

lltl. L1,oir. l]r,I t ittl

|''rl'.ll'1l]'.'''lll'

lj()c. Il() .Lc,Ii1.1. ]ilI( ] l() ]lll\li]ll]l

\i

il, l lla ]\ill\IIlli\ ",lllIlIl]11)l()".lccK\.


L]c , ,,,,,,,t
l,j.ll,, | ,],,|,,, .,
,l ri,, ,,, |,l ,,,'|,, I,1 l,, ,,(, |,
]lr.lit. ]L l)t']lllI l clc]\ loJlIcli
1]

Ltlt.l l,c t Io.to;t,

68

l! ] l tI l l\
Tltt,. l tll tlcrt

tt t

I(),] I l\ I() \',LO,1 l\\ .

IoI L ]il

t lt l

r{.
:
}a( ,
,

- . , al .

()

JI
.
,
}ts
, },1!{ ,

.,leM

I <<)r( >!
-r. -r], -

, }I-

\lop-

N,I <(> J
,
(>
.
, \l.
l ,
, pyc",t1,

,t., Jll\Ia.

l
, , , , ,
.
69

, ),' .

0,16-0,18 .
ry 30 50 ,
.
10 ,
. r v l t .
., .
f ,
. .

(. .).
( 1).
. 3t caarl I
. 9,1 _
, .t, f
( , ,),
) , B:DKlo <<>. , ri .
, , ){

.

<(> ( 2).
.

,
( 3). ,
. , .
!, ,
.
m 2

Pbfii"qffKa

Jl

:l.
, JI 1,5 .
:l l. -

www.f ishinginru.ru
i._.]

, .
0,1 t,
. .
, <, -

, . ,
, - 30-40 .
l"r ,
_

. [
N l4,
, N! 12.
.
,
,
,
. , ,
,
-, -

, .
,
, . , ,
- 2 .
. <,,>
,


. 2-3 .
,
- .

JI JI )(]\{
( 4). , ( .
, -,
- . :
.
. ,
ry. : JI
, .

71

.}
l, l j IUIrl I -,
iul }
.
-
JI ,
.
. {

,

,
,
,
,
]D.
. , . -

,
( -

( ),
.
,
, , . <,>
m

.. ]'.

,:j

l 2 ,
, , , , l , ry ,
.
- ,
}
.
, ,


.
,
.

. ,
Jl
, -

["qt

),
< > -

,
.

,
,
, , ,

( ,
) l"r .

<.> <,

)>

,l1,

, . fo, , .
. .
. }ry<
, . , ,
, t v v


. ( .

,
.

.

}"Il )a}, . ry <,,>, }" .

.
,
.

( 5), ,
(
t. . u.

\1,
.
.
.recKa Kov, v
( ),

( )G ).
} 0,18-0,2 ,
I.1cKpeHHe ,
JI

m 6


.
, I
)(
I
.
0,25-0,3 , JIJr -,r. {
"D 7-10 ( 7).

,

, -

.
v t , . :
. ] , t , , ,
, },
, .
}r . ,,. ",> ,
,
.

\4

. -


.
[ , ,
)(
( 8), r
, HaJleTb

.
KJreBe -
-
.

t*
i__J

,.

"t
,": ,

;.

,!t

-{
.{
,,4

*:

.1

..1

t,t!

r*f .i1 -

, ?
-

,l , KoHlle
]l.l (Mopv ),
,


.
, - 0-40 . [

[4

ir..

'

.
<<)r, 2-
.
.
,
,


.

.
. ty ]Bpll .
( ,
l r} J), .
t \4
,
.
\4 t | cHecel l\.


.
. ,
,


(
).
\ , -

,
. -
-

, JI

-] .
-

500-600

. ,
. !
TaloKe,
] ra. ,
- ,

l:I ] , ,

.


( 9).
.

, JI
){(.
,
. l ,]JI -

<<t>

t ] .
,

- , -

:Ul } :D_

,
,

. .
,
(
),

;I . -


.
. ,
,
, . ,

ryF

*-<> a

, ,

]. KoTopovy .
, KopoToKl ,
.

t).

[q

W
'

./|I;

),

''

,t

t y',-,l

*=."

.,.' t LJ
1 ,,. i

.l-.."*i]; l

*;i

:i#ihfii:r'

<>
.
]ar,l

.
-

ts,
\lecTo J,r ,
.
,r ,t

, -

] , -.

, ,
, . .
HIleM .

.l

Icb ,

\l , v. l-

o.1_I "l .
>. j
a.l
,

ti,t 50 .! 70 /
( , ).

llpa "-, l -

. Jl
:
)(
. ; ]\l,
K]I
, .
-

i{i
,
} . . .,,
, ir .
-

]l: -q
l,
20 ,
30 crr.
}.] 40 , 50 c\t.

- -
lcTBeH ,
l]. ,}
.

l ,tl ,rl -

]]\1
ll
6 t]pel\lrl ,
-q . - l\.1
-N,I.

,". -t Be-ilitcb

]J

raTbcrl ,]:l]I\l!l

()

R}l

l,].

Nl ]l
l5()
l,cjlb N,Iil] Stigi; Tr,rllyp

tl. lr,1 Koii ",l,,l BecoN1 28


tst] t2I -tI l], rr rt
"q cBanc 4 15 ]\,1, ]\,] Nl l,] }
]\,ll,]l , Kopttoii
BepeBKI.I

ii c-,to

cKI,1BaTb ]]N,I lt,

R]\1 tIJ }J ll !1 .
ri ,l.l ]ucc,l) 8(). l,] l\,l lill\oIo lla |\lep,l 1_1h,l
elljy I ecoii l]q ,
KorraHtttlbl a.teTe TlrMyp
N,I t,l il lt

Tpe]-bc Nlcc t.
r,t ]\,]
KoNIiiI

lra , ,).
<,

t,lltl AH,rpei.i
. ,l.
lrl TypH1,1pa
BecoN1 I2 270 KoMal,t-

<,,rl,>
, ,,l.
, l} R, N,I
Jl ,,.
Jl ts ts .
\lIl tt,t. i.
\l Io- l \tJ|iIllU-

. lt, .t Kotlatt
,rl Il.
. , ]] ,

l
<() II]u ]\l , ,r < - <D -

Nl

(iilI)) l

ts,l]\l ll <<
",>.

]\,1. ,r
20I5 r

tl l

R ]u 1
\1.1u},h '.
\ D\l\ \] oKilJBilTb r\ -ir.r l,.
'-.


1-
- ,
, ,
G , ...

f|

;,',#'ft"

l,.
;UI ,
,JI
.

? ,
(o,t

) 4 ,

? MoveHT ( ), JI -

.
(fsk) ,
-

.
lrl

l fsk- .

ry ] J]. ,
,l

.
:
-
,
?

l[

\ ts

},IIJI1:

Salmo Giant ChrLbby Drtr.


Bikirri Bait Tripwire tlril\.
sebile stick shadd fsk. rd
Baits Pike Inspcctor Sk. PltaIlttllll
Dcep... . II\, Bai

,],
.t
_l)l.. (L)lI
tt,,r l,teavy sinking. t Tr..,, - :
;,
(I,lIl\I "r,,.

_]J

I t]

-\,llr, ,,
8

fsk-
]\{ .
,l . }

:l

] . -

- l - }
J l-, , , t , fsk-
t
. , t .

, tl
.-.

,
4 6-lts\ l, , ,
, Tyt r oTve ,
: mr rk Jrk, Zalt
Z, Fatso sk,
-
-4 .

)<

Buster
Jerk, Swr, Magic kr
. ,
.

} ]I :
1 I-

1-2 ]\{ 6-7 , | lr,

Her Jerky

(. . )
-
-

. ,


( )
-
, , l

lo sk- t ,
, laK
, <<>.
- ,

<(> .

,
.

.
, -

( )


2-3

I,I

0 OGll
Gll boje,l"

,,

(lOR PllE]ll
(l O

. r'r-D .,l

O, j
, , -

(\,1, .,
, Bpevl r' (]lUr'D\,s,
1_
, F q LF

roapl

-r' ,h/ \,

D\r

, },
,

{ , ,
,
,

}.
,
r ,

s
,

,
, - O [ , ,
l , -

s ],

, ,
,
r]O,
L!] ].


l - d , ,","}ts"

,
!

? .
,

,,/WW. ga

lavit. u

-7 t4ss) 951--11

OOO O

OOO gI

li

, Lr.]
, fi F .,..::r.;
-.l:::, -9.

, .|,, :]1.:,.:t
anTeBar r

j:0 ( ()

,
, 0 BpeMe.reM .
f,
, .]!ts| 0 EoBp",ri
- ! ri..a:;,TN
I ce.S.:-i.
-

l : ^-','*"1-

, {,
, , lO

l ,


()
l
/ D' 1l . ('-F
}J{: , i }
,

! ,

, ,

l,,v\r
!

- l /M/J i

, ,


[ ]

._1 -l..

]i]

IlN,I Nt KallecTBeHHo ]l Ite -

, l\{ tITo I ]. l

N],

|l. "loltKy yHec-lo. To'itbKo it, ,,tTeHKv |.1,I llecKo,,lbKo dll\ llIlIlIl.
]] -l,il,. ]I-I rt,
U:ll_.lillill(,, l\ l -. ll

8tl IJnyT

]\,1},,

l]\i It
fsk- tl LI llt. tte \{.
r TolIyT. ]loTo]\,1y. ]. ,[.
r tlx ]\loI,1o Ll
i Boit]{eH rl. \{ }1 \latt. ;l|ttl ]J,l tl" it
BeTptl. I.1rI ",l. [l.
; I .5-2 ]\l .
(<Irl}, l\{ tl l, [IX ,. ts , i\i. oiHo ((),. J,ltI ]\{. LlTo -ql aKTrtB ( xe,,lael,toe l,,,r t ]]. N,lee
N,IecTo ), KcTaTtt l. ,1,1.1 ,rl ,l l t.l. Il,il pa]pil 'l ]\.1 ,1 ]
] N Hil ll (lt oHIl Jl.rl ).
Hapt.lrIcp. ec,l,b t|ltlt. Djlt Tacklc
ERC. B;iccopT}I\,teTe ull
l1 \{]. ,]
]

I.1, },,,l-q ii],

li

lrrt I
lli

(z

,,

,- a

,r,j

/.,-

(.
Rupala Glidi Rap


1.1 tlit

ToKc tl,Il.ll al_l-

ill }J Hcl l. \I
]:i. . cocBctttto. , ,,t
]: Rii Htl]lpal]JeH}le TcllclltI I] , tIo]\1HLt
, BcTa]]JrIii ",lo,,lKy l,tt (raKTop:l\l, lllH( l U.,1 IU Ul llllc lo J/\| L,l{oll |l|||ll
\ l., l Ul. ll1,1:l'',(,}l. I.1K tl tlo, lil}l dlI loc'l l, l( (l{il, l},
To.tKy rtl, l,,l 8 tI\IeHHo }l\I IlLI]\I Hil Nl,Il tlacTb. l]t]
] l]-IrI ;tttrl J,l\l 0T}IocllTc]lb
cBa"ltr (. , II,t}J ,il ),_. ,,l KotlKpeTHarl

].1l

ITBY I]LI

?q
oOt

/l!(

\loc,llb J8r]l tl,]b rl tI rt


tttlI yllilc,tKe llIlN,l pcxr{Nlc. l. LI\1
N,lox]{o . . . t1 \l ocTaic [-

crt ;tl Il tj ,rl.t,ttr I.1(|itt.


l.i]\ ( ]] J}J lIoco\l.
-q tr r ),

lut, ,,t tl t l
l]axHil l. -ll tltt

tI

it ]\]\{ Y lt]]}1r] Htl rt| ,,t-,llt


l00 I IlNl]l l]ecb]\la cyttlcc.tl]eHHo.

] I ]\IJ ]t] _I _I,ileT illl


ca\la r]1,1 i.i r] (] ]Ii.i Dr],),

!;::::1 ; ;:"l::;;";:.;"",

.5I.,

",]",.",,"

i,:,,::;

llL? l

L,]

| 0 ^ O t r ''l00 {lr) tOl!]L O


O tl I\4 O, r O .
a 'l
l- 0 O . r , l .

,.1 z2.-

,*t

;"

- ';;i.

Busler Jerk


-
. , , ,

. , ,
.1 KaIcoH . , II
( ), ,
,
. ,r
\I , , ( -


I4 ){ I

I t .
, -

r,

89

:*i i

. , -
I,5 4 . . Baxllo ll]\,t
, zulu ts , cooTl}eTcTBeHHo, N{
N,I catula .

( -

), -

, , .
- . , ,
KoTopoN,I (( ,) .
, ,
TorIKy, , , ){ ,rl . l tl ( ,
- Iil l - cotsce\l
\1 l lt } lb Io.
<>

).
.t
ts . i\,l ]{ [1 .
ca]uoi'l },] . ts
cIoppIl]b] ]f l]
- _ (rI _lII tt Talt),
o,llllla HellTepecHo]\,l
1,1 _r] \ li,

,r-. TirKtte. Hliptlrtep, Lindy. t. \toxo J

[-q

. .
-
, }
.
. - ,
-

]
( }, ,


). , , ,
]DKe :uI , .

. ,
.
. ,
, r 5-10 .
.
.
- JI .
,
,

}, . }4{

. , ,

"I

GPS

. , Il v _]"] ] I.1
l,{ - \.l
I cep]t]al -1
(
*\d
.,i\,,lIl:

].

&

,
,
- .
, . , l ,

l )/

||*

"iJ

|Jir""-


il }, UI
. . l,
m .
, ,

LT

{-.
}GI .

ltl JI HeIUIo-

U{ JI
1.5-2 .

ll JI .
,
. B},Io ,
JeHHoJ ,
, .

,
.iu
l\4 v.
z , _y r ry.
ry Pontoon2l Ball Concept
Spinner No 2. ,
,ri Jl

- m salmo
1,98

ll

wdr

8 . rL \{

}l r l
\l I.1 ll
_Ll 1,83

1,5

-
Karr 1.1 .
oHIl \1Il \l ,
.
Ll!,I JI -

. kll .
lt , .II
.

}
JI.


. .


, .
,

IUI -

1l

.
, Jl ,
lIJ. v :Lt , .
Osko Aglia No 2
4 . }ry
, -

JI
.
, .

.

. -

, .

lI
, ,
.

, ,
, Jl JI
, .
,
r
( ),
Gutsy Jack'a
ot Lucky John JI } lb
,

_,

<,,>

l },. ,
Hopia,,]boii
-rl}I Liberty Bite 50 SP
Pontoon2 ] l!1ojarrilla 40 F SR.
5,\1 \l

Il\

-,] , -


0 3- .
,

.

JI ,
}, .

,
.
,
.

oK},}l l, BepT},IxeK,

. ,


)r,
}a 200-300 . H}DKHa . , ( ) Lucky John MAL I 1, ,

5 .


,
, <<KI.I>, , , }TIo-

Pe",dKut,7

ItIATEK'
BEETLE

u__

du,

:::

[ (t{t-) (0
(,(o ,

colree lr lt.

t( Egle ("( ] O
fl

r ollllkagr Or0 (

l|

iQ
(}llt

}il

qfi.

:
- lfi ll r{
G( - 4tl I {IDr r (, r, )

60r, qIr li rr0

-D

r - 0lr0 r.

,al'lr (,Trfl

- ligl w'
rirsgqa

fl

U! l

,|0

(lfi l(o

tflg rfi
.

](

- :

}. Osko Aglia, r<


Savage Gr Rotex Spin

, ,
, < >
, .

JI ,
,} veTpax l5-20 .

},. Ll
. \f . .,i lt II
. .

Lucky John
Gutsy Jack v v . ff ,

- zlJI . },

}r BepT!,,lIJKy.


t .
, -

. r
IrI ,
JI Il .
, ,r .t OI, , ,[rrc JI-

, , r. . rr ;JI
j I<e . ,
.

. -JI,

Jl , ,
il r. I

,
. ? ,

fim

, III , . lI Il
J{zr tTIeM -

I - -


JI
, . .
: . zI I -

. r ,

, JI,
ry }.

,
.

,
L.
4 I4 .or ,lg., TeJIHo .l, fu\ },l(

5- .

tl
, BcIuIecK. < r
J -

Jl ,

.

,l y-

.
,
},II .

,l :
1. ,

l( ,

JI
, m. , r , c,l,t .l, r,l
2 .rt ,

lII( m .
) I4 ,
I4 .

.,
r< JI-

. li -

. r -

}tru , )l,l

_1 ToJlbKo

]tlxy, ,
9 . , ,
5,1 osko rt 2 u }. "-

l>.

ry 1 -

\lJI -

_r.

:l r - ;tlaJloo }l-

_,I


JI
v l , }, . .ra lt , .

(.i

-,
r( Il -

Jl, -

tl l, J

-l,
.
99

,.

,*
2, Kat< ltt ItllIIlee oJoxiIlTb
lpc,|Ll , laI,ilc]\,Ioe lIecTo
c,lorllIK].I .
, Ttl1-1ottt.lIbc Il]]t]ii,
}1 NIaH

la]r ,i] I]\II]


cl]a

]!, }(

.&:

.a,

.t.<

t.'.

:\-j'

**

l],rI.

Ollycl(il I .]

LI , -l-

KaTyLLIKtI

Illl.
:l,l

1,oi.i l]\I l:i


,lt
-,r-,t
2
,,tt.l
ltecoNI. rI l]it ]l\Iepo\l
i\l II ll NlHolo-NI]lO],o ]]-

-lllIL]

I.I

llol<

t \t'tj'
*
{ ,- , _*.r,' ,' --r.
'- * :'-:: :

\r.

-i"'

llr.*,

l). BtttlBlILtKoll

]] ],rl R,]

tll 2l qilI, O,ttlaKo


, l\K]IlIll\ I)lJi1,1l,il\ Ull llcp(t:t_t , r,r, Itc tr I11\]ll\l Il\l1il\L

Hll

ar-'.',

ivi

()oa,Hcu
l

0oh

|]|]T]I]u)iil]b
CJ

/."

O/ l]t/ ] 8

I,",]]l

| l-t] lI!]
, (lll tl

:];]llb

"*

,Ir]CIOil , , l]

,!

tr

Ib 0 O,l,

t]]I\r]

ij t.lH ]l ll, ;ll-,r


,]l L]cc ,I

"XopHcTl.IKr.
,lilK)c ]lI1.1-
II Kll
Savagc G.

,lrl occHt.l. .{

L'] _iO l]l,jl

]]O]la

l]cKilx L]]l ] irit


ocBeT,'lc]lll. l IoiiNlaTb ]lillt q ,)&. t.lx tllr,,l.
,R rt. lyltitKl cl,t,taHal

C,,telytomt.lrI oTKl-1tnTlleNl iL
SaImo ExecLtlclr _5 SR l] oyc|roi.i ll , [3lt Btrly ttc coBcert

1,1li

(9

r.r

l.,tlJll - |ru,IL(rl

rilr\|elrc

I) -\ ilo]l_il Hil
lttyK, ttpI.1 ].I!IlI]}1 c,l"T,t l]
I2

].lii l(illLI. (] Io l lIl]\,I


}.l],lI() Nl .rll:],rl
pil]nc,]lc Tpo(l]eeB ,]t],

taKtt rtll,| ,Irl lKlllB }l lll }l


],

ItI

to BIieKaeT ,.

,l1.1l. t], 8 ri

, , , i]
JI.
Jl
,,I
10 } 0 .
] lI ,

ur !

]il I]lll]]-q
lIx iiNlil .
o.teHb ,t ,ttrt ,1-1 Salnlcl t 2 S xopol]Iii
]lii. ]Il] cTa1.I.
Il jll}lleH ]\I JI1,1l
p].I]\,]aH . lt]tI- lloBep\1locI,b . ,] tlee tt -q trtr

]\i].I.,I I].,l

I.I

. ol]Ba,Il t,1,. llj] l laKopoTKc


- JI1
l]\{ t IIilpy .
8 N{ii
<<l]> "
,

,
otleb ]\t_l . , , ]-t .
,,I
, , ,

,\

Toii lIp1.1lIIl]]e. t1,1,0 O]llI }t


JrI. xolrl }{ lI.]l
, Il tIll,

oxoTcb ]il -rI,Nl.


},rl t},I l .
]\1 U IrI ll
-

. , , ,
, .lTo
-

J]l

l!{-' _

lt -

ry. -
i .
.
JI ,
a; !
, ,
. ,

ry
!
Bepylx! - pa,lloBajla
JI,
.
T:UI, .

":r|,"#:"

<(> l -

,
zr },l,
rI .

iillt

yracKa -

( ,
,
{-

ry.
- JI,
gl 1"racToK,
.

M{UI

,
JI .

l.r,

r l

, II ),. } .

- Ji,
l .

, , ry ,

KoTop}.Io iul l
- }UI
trlII, Savage Gr

Rotex Spin No l. [ r
4,
, JI. rry -" noi ,
.
. l \4t ] \, .
-.


, .
l, .
JI
. v _
ii. -
ft,
.

JI , .

<<>
, {.
, . ,

, va. -\4lI - .l \,lac Osko Comet 2 -

.

, ,

,rl, -,I]
Il , )(ll
II - !--

.
v "
,

. ,

,l . rt1,

\I

I] ]\l]

-] l tl l-tl
,l\ B(r_b:

, ToT:ei:,. ..-_,
il. \(rT' _:, ;l',l.: ]'

\(ll. :

tt 37l] ,

_,

Hd_lc -

N,
I] , \lJo \\l I \ p.l,\I(p,
l1 .
,l. ,

[, il1.1
:
ltt,

, itkr lI, ].1.a,,:

.

,
.
tt ,] }
, . <(
\IJl,>, ,
t
]. I
} '**{
;,eHH} \l }.

103

67

[hmst lenok)
( ), fl ,
,
,
l._;,.

+, lrit:]

'l l

,!

ilj

l",ji

,, i;::;

( )
, . IJBT

-
. .
Ll
\l.
- .

,
. l Bl,ro ( ). Jl, 67 r 8 r (
), R
2-3 ( 12- ).
t_

jirij;i i

.;!i,..l,j

l,a

i4

- i
.
yracTKoB . )(
,

["q

. - .
, , ry
ryJ , . :
BectUlHoK,
.

ig:**,l

_, .

-7 , -

22 49 l, .

4,9-8,5 '.
.

www.f ishinginrs,ru
,
O

'_

q ( - )) -
N4 ,

QJa,

, pacltBe
- ]!l Nl

l-
l]
cTo,,t ,rt Kopi\,ta,

/Ohl/ldg

it \t _,l, . ,

I,ll. ctleTe Il,

Nl ,l, ,
\l,l l

tto tBtt_la ,t . ,l_


ii ]-

_] l}.

] \,lli a-lIlll

KplIcToBo]\{ep (I "1,1II\
) .
il
N,I: t
- Htt .l.l Il ,li,

-)r lo,,lbtI.1 ,,-


.,,t|
l ] TeppIlTO

, } ] \l
Lrl
\I),l1,

]\Il] cHitc-

II l,. ,, ", ,
r t.t rt \ lo,l ,: : : . , tt. ,le_]Hll\ol,,
.,,,
;,
.,.:
, ,lil_ltt;:
, ttr. ,. -,

Te"leH R.


8 , il ,IKoil .
,
,lo.1bKo \loxHo -

Irttl HeKoTopLl\ pclll,

t KpllcTo(]
\Icpil , ts,]l }]i,,-

ll ]\ }c.lr.r::;::\
;, l]LI:l. RJrll : i,,,
]r.)l

\ .

ll\ J ] t
l:}l l,.
Il (
,
-.{t.]] ,

105

fl , ?

ig

, .
,
,

,
apl \ \le | ,l Bael ,
B\tecTe
\l

.
\I ,
,
BceIo Jl . _
t1 },.] ,
_]",1 ,
ttrt , i.
,l], "l -

\l lI :III
.
-]'r ll
\ILl
a)- (rII

JI,
. v
},
. ,
, i
,
\,l .

, ,

? al
,
, ,

] ( Tov ] ),

] -

. , ,
, , ,
k
.
\,1

107

-l.,,,*;,;_
.
, , .
,l}. . \4 , \\|
J

il"-.

:.

lili.;:

, iL , .
)( ,
. KpoNle ,
-

, f
( , , , ).
, .

,
. . c\4olyl -

l!i"

, .

!
, ,
,
t\,l U] . t

.
, ,l,,

pTyl
l. ,l , [ } . ] oplaH. .

ll , -r] .
l,
)< "] HecKo,,IbKo rI .

; lI. }l 1.1lr1.1
]\,1 .]. .
_ ( ).

?:.:l;:"","1

:iy;ffiJ*:",

}
J,

, ( Tol ry
, ). , }\1 .ll
.


( ).

volyl


, ; \4. )t'v .


, , r,t .
.
jl .

I ,
. Ll

() () .
.l rl .

_I1 ,,l 8 Il .]-l, Il tlII Kop]\,laj ! Ia. ll. lo il l,


,l. ,\.
]IlL, . illllutl -

] \t,

{}

,l,

--

dumu
l . )r
, ,
dutu
,
. , 9 .
mlttt
- , .
tv,

.
,

l ,
uumt ,

.

. ,
, , }r .
r .
muuml ycuJrumelu
,
!

,

. .
.
, cocl.aB
, ,

, ,
Jl
,
.

fig

Jl ,
,
. tI .

,llJ-}

, ,
tl :ul ,
.

v l , .
,r ? [ ,,
, )(

.
-


, ,
.
r tt , il } -

[,

I]-


.
Jl I,1
,
: .
( , , ) ,
(,,l
).
cllNIo Jl\ -


) |] I ,
,
.
t , R,

.
it,r
.
!.
. fl
,
,.
, ,

,

l , ry l , .

,
ts
NI ttl. , ]\l -

Nl.
ts . , . .r,
crl lb }
. ,
t \l l\,

)t(

!i

-.t

<ts )>

r],
,
,1 ,
tl ]\,] t. tl "q

|l Nl
tl ,l},. -

KpyI . ll at it.
R _1} -

\,I ]II\1 , ],\


},I . lllopo] ll,1
, ]\{ BeTpo\I_ -rl-

I] ( l
-N,l,rl , Torl1 1.1.l l_l } l 8 ,l
l. ,,ttl
l" ryq ! tI

Nl-

ivJ, tll\,I, Kel\{t lrrtlt IlcKyccTBeH aKceccyapii\Ill tI


, l]ttrrr,.


-L,I ]\{ I,UI }l. . }2. utt
l l : KaKIl\ .] } BlI . ri I.{-II l\{\l
J,. _]-

,
l iI
. , \I
\loxo l

Jl - \II{

ltl
BaplJaHToB \,.l
- lI. 11, \ Ill I . lii\1

, \Ie_]HoIl _] .l bi\
. Ilc(r,l j\ :a:
U-- j] l'} ,: ','_ ._
,,loB... },l \.];:- _., ],. i:

Il -

, , v Ns I6-18 u. .
,l , I ) JI, ,
<, >,
.

-

. JI-

115

.llr.

"rr

"*q.
{
.,

,.,ffffi
. -
,
.
\. r.l . )<
l5 25 ,
: JI, ,

,
-

JI )ts .
It

<<JI11- -51" 0.2 .


,
0,07-0,09 .
,
.

, 0,12 ,

J _l Nanofil
0,04 0,05 rkl, ]
<<-> .
.

l ,
, . eclb
.
,
<<D
<>

}.

<{)>

, -<<,>,
,
. )
. ffa
.

tr

,r .
.
!, : <>
Nf , ,
.
, ,

.l -

0.5 lM

IU UllI,
-ttl.

-t-.

-,r-.

.,


ry

Y , v

)( 9 , ,
.

200-250 i ! . ,
,


. -

JI al 1.1
. IJ

, l00- l20 . . -

,
)( 9
,
Jo\4 J. ()
, !
,
,

}r .
, ,
.

,fu,lry

!<:

SU -i-i'S'- 3 AL 1,5
l

!._ -:. - -,': | --;-4-2;;


-: -_

-:.-J

',-::--_+:

--

---.

*=#_

:@Il sUN N r 'AL|N


+7 t4-) g= ._
:str@ku
=-: =--2l e-mail: slu]-mi -*= -*
l +7 (Z'
,
== == =
ttl t l/, r r-

wWW.su-mrl.ru
WWW.marlinmotors,ru

, TMJ
Jl.
2-

-
, , .
(> !
ts , , 1,5 ,
. ,
, , , .

1,5 2- , .

,
:
l , , , l

, , ,
. <,D JI rl
.
, I: JI , ir
.

N,I . ,l i\,l caN,IoMy &r]


, , ,l. ,
, .
<) }," .

, . ,
,

, . , ]\,l.
,
. . ?

- rl

100-120 .
, } , .
(), ().
-

ffi
*.

Btl.]Hc, ii Il Hll]KO\1 N.lIl.,cTl]c N Ll Hoxei] IIIBe_]cKII\ l1 lI\1 (l_1],

. Nljll l1 .]ilI]l]cHb]\ L]!'} ]l\ _I <R,). -lI 11\ ]itT(]|jKll, ] \{] ,]] laTltl1l]ilK)l I{ tJrI
]lNIl] Hoxl1 I. :" liOIl II ll lo_1oKlI llL \tl_ | |,l ',, ]-'|] ,(,h
1.1x f\{. I] l oI.]il ]\I
,., l .ilII,t,it
tI ii l, .Topt t l ()()'> ts N,lll (r. !, l,(l}.l tl, Tol\ly ll\{ceT
i]}l Holl. ,rl ]r]itR ]\l
l ts\{. }l ]aN,Ie]IllTb . _.

}l \I

_llRLltl eIo Loclillt,K


lil'll .
l'loIl\ ll,l\)l l\)Jil 1.1}l \oJUlJOlLloR,lll
ll
'l
U.I t} IO(L l l! lilllR\l LI)l ltBllLl\I rl tt,hcBcKot NlacTepa . . ,rll l20 Nl i\,l KIl\I Il\{ (9()() l). ll R N1 ,l|
rI oParrla UR-lo. tl \l\l. \,l "1,I
cN,l rI ]l\I]\,lll ttoxittrr. _tt Kttti, tr-rtrt 1,6 . rl
l\1l- l1 illbHttx it. ]]ii ,.

U lt.l (_lOIl(ll1.Il le l. K.lK lor,lllll ,l,


rlac"lo. r ts -rI, ]\,I . \{ Il oLIe]Ib
I.{ \,l Nl|l,ttl-i\]. l,aK \{ J paBoii l, tt ,rr

e]IIl1.1,

] . tt.
)lo(\lil , / Iloc.lc
trt tt.ttttlButI \
-lr }J]l] ],lrl pxat]LlIl
.llll ll.I(1.1 UiI ,llIlil. TllTaH J tlrlbBtllloapy I1
|tLl 8 llx KolITaKTa. .
l]l\,l I,1 ]ll
,],I,1 ){ .
tt ]\,1 ,,i
\4 t l-, -l

r Rapala (Heino

:
20' -

}" ,
, ,
.,.
<<,>


, , Kpove Toto,

uu mu u

buluM r

<>.
r paJ ] l'). .
]l()
cloHTaHHo. , -


<(>
. !
l

} -

lcTB} .
\4 rv ,

.

<(>,

- ,
r.
v J,,

} lr} , I4
, , -

u,r -

} e,l \{ ,
-

.
t
Shimano (Dryshield Winter

) Nrfi (lrr),


V, , Lemigo <.
]aMeleH .
<,>

, , ci V .
, , }
:
... ,
. ,
-
-

\I IIII \,l, lI-(

. ,,tltit
I IKl I 1\l\
-q1.1\

I -

,
\,{ Kov l \,l }aKov , , , Abu
Gri
. ]\{,
,

.

-,

:_

3a/lfuOlJldg

O 0
2- O ,
0 OO O O
0 O O,

, .

Teho.
: ,

,
-

,
\4 l } .
, - , ,
\ ;L,I.

- L] rtu
]frt . .
q .,
L

)I

.
'


}r
r t
. . 220
,
fl
.]
. Kolt
-]ll-

"I!,rI
! rITo.
Teho JI )"r, -


,
,
70 90 , , pyrKa
. }
. . ]
, I f, JI -

.
I , }a

!}D, . ,
121

. R,L , l] , ,
I] , l} ,
- 1,, _,

, .l. l}.
Jl ]l
lJ rl I._ la

, , , ] Il. ,
II )].
- , \ J ol l pil u.
N,I ! , KoHeLlHo,
,t i\{.
) c,l l rt vl v . I )t(,

.

]I ,

]\,r

.
, ,
,
.

. ,
| ,
.t
,
J 2,r ,

I![t

, ;< .,,,>
((>,
Ita .

]\,l
ts .
.
,

l.

I{

tt .
- l I!,t. .

_[ :
, .
2, , ,
]\i <,:L>

( l0 ), - ( , ) .
ivt. Hvx
.l.
. ]ltl ts . \1 ) l Il
. ts

, ts]\.,
.
, il
!

21
,
, ,
. G
,
,
.
.
D

-
, -


,
-, ,
|
. .

-

{,,,.I

,:;

QJa
G;
\,-/

/,/l0

fuv

ldg

O ON4
O , O O 0 , Olv
, 0 0 O ,

, , ._]
. ,I[a. rtHe
]rl t :t. ,

,


,
-

il

,
100-

Koopbie, )

JI
, ,
JI
. ,


r
} .
,
, ! BBepxJ
. , JI,
t'i
} v .
.

]\l
, -

,
eIo yrKace ,t -

,

. ,
:
.
.

I l
, },l \< ,

} 20",
, .

cB:UIa
3 , ,


. JI-

II}I cBiUIa,
127

<<>.
,
r{

I.

l I
I4

ll JI \lecTa.
. , l
, .
, , ,
p},c-,Io


avypa. rrr .

\
, , .

. t ] , -

.
,
.

[i-q

l :
},I ,
. ,
Jl

] , t- 2 ] l Spomb l

,
.
12
Kl l,


, -

. ,
. , ,lJ

cKiDKy

Mainlirre. ,lt -

Il Actiye
Ade Syrup ,l , \{ol1
\ ll

lI, l. u ] , 4 , 2 -

,
. ,
paja ] ,
-

,
]l v

. l -

] .

(D

-
,
I
Zig Rig,

\ JI I_l _],
. 1 Zig Rig ,]
_]-]l|
, _] ] ,I _rllt ] tl ,,l
! BHocllT ,l ll ].1Lr..]\.
:I FLrLi.]at|1


, . Zig Rig
JI }r 4

,
.
3
10 .
, ,
90 ,
, ,
Zig Rig

. a) l
.
ToMl
}
, JI , JI .
,
.

, !.

-l, , l
] Ko\I , \I

)r( BIIJIoB a,ra.


]-

,,r,
,
-
:L ( ) ,
v
. ,r

,
,

)l l. l
Jl
, BiDKHo
)^{ ,
, r
.
} ,
r
. r
<<> ,r l
r 20 cv. 15 , -


JI.

,
.
!

129
. , ,

,

.

lo]'l

NI.

i\,] N,I
N,Ia_IIeHb
\{il ]lx -

tt ,l ]lN,IeIlToa \{ NIaTeplla,il
N{,1 ll II \,l.
, t ]I joi] J t{ ]Io l1]l
HccKo,'l }l rtl, tc tt ,I,
.I ll\lIl ,lecHil}lll jl{ ,lill

Kl. ,r,lit

|{

Koll,pOIU -

,. tl l, ll

l1.1t t,l

jl, . ,ll)iti [
rt. ll Lelo ll\1,1l]\
Lttckv t

Rll_

ll 0

dlopbra tr

]]

1.8 2,2 .

)( _Ill] l, t,t t U 1.1


]U,
]lec. l\{1,1] J l,] .
tl I Lll\{
t]l\,l\lLI Ka.lcc,t iv.
iLtt tt l to
8 NIiiHKy
Hil l rli, rtctlroB, llti

tOl,j1,1Ii

|\

1,1b

lll\_

ts IIr]. rla
ii Kp]OL]oK. KilK \IHe

. ,,r Hilc I lt]lil] ,


t,t]l
- Ile ,rIIJ

IUl
+. 0}f.i

- r(e :lJI m
flfi, )(.

, I,I
t }, r
.
,I
,

r S-Rll. -

JI -

]
- , , ,
l .
l f}, , i-


. r voe l

u,


_
JI .
r . - , 5 ,
elo .,I 20-40 crt. _l

,,r l .l
. Il_l
BepTllKJlbHoII l,. }L
rt \loxeT !^(]Ll
KopoTxll\ Ll]:\a l,-]Il

0,5 .

JI! Jl
0 t . -

l\{

Jl vl } .
:

,
, iUI,
;. -

I+I }. r,r,
BpeMrI ,
.
. -

, [ l,
\4 v. , .

. .
<<->.
, r } ] vtl ,
.
,
, , . .
.

},I , -

Jl

), I
JI, v ll .

u

, .

.
, S-Roller,

, - -

JI .

13

, , . iD "" v ,
. . r
. , -, , _, ,
], KaKlUI , }, ;
. , ,
, Hyrb. JI
it. , ,
.
..
l . -

,
). ,

,. ff , , .
- , !
,
. .
JI ,

Ha\l
\4 ..,

. .
l- , . ,
! l ,
l t .,. !

yra , _
, Jl
up-Stfeam.
} l , }
. ,
TaK:UI .

,
-

.
.

r.
0 <i),>,
JI -

, ry . -

JI

zD , il:l .
),
,
S-RolJer. ry,
. ,
( } .

r
ry

.
.
J )<! &t
I
Nl xly
D,
. !

,.,

:l, ,
, . ,
, }4( , -

. - },t(. l. ,l l !l, \4-

]\,10

N/] l\4O, -

O O, O 0 O OO,
Jl , }
. m
, , Irl ,
. , ,


. !, ,

.
S-Roller 1rKe
}ry

. Jl, J],

1-2 ,
-

,
}ry
... .

.

,


] . \1 lt <<> S-Roller

,
-v. )<.
,}ry
-

. ,
,
-, u, S-Rll Jl.
50% ,,l
.

, S-Rolle r r. \4 ];Ut . Jl.


.
, ,

JI.

15

lsk, d Polar ,|


?
l


?
, .

- -

,
,1
.

.
, !
, ,
)<
,
},
.


.

,


. ,
.
lt
.
,
,l l
rl.
}rKe r r

_l},-
. ,l
]. 3 -r 1.1K
.
.
. . -

.
,
ri,

] , I
.

)<a . JI ( .
[ ,} .
, . ]"t
.

, -


askan.


- .
zUI, -


-
. . - oxll - /.
Alaskan
JI Original. -1
. .I -il *
laMMe, I . t,I }( .,ltl\ \\ -

, }, ,
. v .
,

.
- Original ry,
,
- 1
.

. ,
,
- .
vv f

,}-

,
.


. -

.
, .
,
-

-
. , , l , v ,
,
tl . .
, ( Original.

Alaskan }
Polal+. -

I ,

ro -40'. -

.-lBr ll.

l .


,
JI
sk lr'|.
- ,
l ,
JI ,
.

-
.

Jt. ,
, .
- f . ,
. , .
r{ . -25'.
}r .
.

-

,
cT}DKy ,
-

.
.
.
2012/20|

v.


-
25, ,
.
17


-
i,

- .

lsk, Original

-, sk lr+ tUIbo, .


.
,

.

sk
lr ,

, _

, ,
. -

f,q.

.
sk l* .
\ , _

. lr
t
Jl
r
.


,

- , , JI-

. Alaskan lr-|
, , . JI kyl . . r }(

.
,
sk lr*,
. _
, ,


.
.
sk Original.

r
,
, .

( iul
).


<< >,

Nr
, .

0O3//ld//

.f ,
'l 2 .
, .
. , , ,
.
, - , [
, ).

) I,IN,I
- tla
ttl

, , -l-

, -
. \,Ir1 N,I Il il
: ,l]I ,
IIJ,L

:)ft

140

;::.''

WWW.f ishingin r".ru

<(ii -rl,>,

, . .


.
. -


.
" (
), " t. t I
. l
. }. I
J07o. lv -

l,,

I.]i il
Illtl
il i1

1-

) , ,
.
, l \1l.


JI ,
l
, } \,l\1 . .

llrc

:-

r}r
. r<l l
rc, < q
t ,r: fishbook@asttel.fu

,l41

]_,

:::


, \,D-


( 1,
). )l ( -

).

.

, .

- .

rt, ]\,t , ,
. .
5 ,
l


.
...

, ,
, .
,
.
,

.
. I .

142 f,g


.
\4v . ,l, taMe
. v l1,

!
Il oTMeTb.l.c
\I ll"
,
, ltlecTa
Il
ii I
llI]


,
-.

2 .
[
l . Bcet - l
, -
300 r
.
<Clonwell
RSt > 5 ,
, HaN,I ,
;uI ,
,

9m
t lrht/O!%Olro

144 f,t

, Nt , tttt
\{ r ,
u - :t } \H ll,
cltl.tttue t \4it,_. .iN}-

ceNlll tU.

Vrr..,.
-, ?{"

r
/1

-, \1I

'-

,.3

,N/J.

3/UOhllldU

",[tiii

. - <,,>, <<> <(D ,

, , , -

'

Hol ]-

),

,l

, -

-1

.,:

1t

145

,.

- ,

.
Jl

![q


.
l

]..
,

.
.
,
, "r lI v
, "
_r

_]. ,

www.fishinginru5., ru
;{*#fr

tt tt tl|l ,ilrl
it ojlcHci.i.
,l t.l l\ rlyl tll.t ,ll v [,leltr]
I] \Ib]cjlb. (],t N,I vK)THoN{
topoltKe cTorl",ro ,tt.

l\!l,.,I. , \!
8 ]l It1"
(( ,l uL,llL). l{ lIl\l 1,1.
pat]Nlcc[l1,r{, rt oTe_:lelt ]_lilHtrc tl1,1 <,HyL}!l

ill, (.,]ll

tttl'tb ).lprtttr,Ktrllil Nu |, tI\,] ,\


] ,lII,Ill\llt. tltl rl;l
1.1

]l1.1\l t] I10

\I11

]\ Halltl.trlB ( ct,::l.,
t t tt-ltt. l :,,
s-iiI,.l ]: , .,

tl1.1

'lpcKONty

JitTo rlocTopI,I\Ie(lilTe,l bt]aa : ],


U , \ KlIIIe\l |',r ,
Nl III. l cIcl tl,t;,..,,
Ll

]-,] N,illi

.]]F",

147

-,@
Ll,r.
" ( N{r.
t \I.
- .
]\lil "

xpart

bra

, ,q i.i Jy.I I.l xpai\ oI]o r:l.

rty
- Il JIl],Il
p1,1 N,Ill
petl1oIlaJ lll.{r]

-!,l .:l'

148 !i

('l\t.l

tcp

Aii

1.1.

,r

t<|.t1.1I

tl-r1l.

\l
NNI

\l t rl
l. l IIle
ll11 ]lpoeKTa 1,q
;t r
- ()0,reTo. lI]
Il|l}lr]TI l }lKa apxl]Tcl( []
tlt pecBToii I.{.
,]

rl tt,l,;l1.1
lti\I HaLllIoHarlb]]
I.1ii ,al.
rt.t"l

LI

,l,IJ]] il

www.f ishinginrus.ru

**r"

ollolI\lNl Ha]IJat ltlcNl. Hitc

nell, \lll I,1],1,1,1II !|lill U )cla ,I\ \|.t 1l R ctleHKax

I]I]}1I.LI] .I\t \IIl Kol]e \ )IJ,ai. iloKitl:l,lll. K.lK lc ii( l l{\ hJ l lglLl
ii l],i]oByK1.1 llIl\ ]I]c-

llll-

l]]

l]lt:]]H }IKa

i tl tttptt, , ,,,
Lu.l , \ KocTpll.

]\,]

]I_] j].la()

ll\ -lIl tl.,.

NI N,l0 O O
, ! ,
r , .
ROqIg. l!1.
_ ,,"!.+
.*,,.
i lrlf:i*rj;{b

(' Ll\l lll.']ll(\l lIllleIlt.L


\ \lOll)lllllI ll pLl6:1_1

1,1

tltl i]_l l]peNleH.


Bce-TaKIl Lt,,l l(.

Il ]i l] ,]. Il,
-I. tl-]al ]l-rl
)(l] ,

I oTcy,l ,I],} ]]I|i

ol:l 1Tll\ \le(1,1\ ll,,llU(1,1.1


Hai\Lilaxc
l]l],i] tl ]]

]\,l-I

J l] ,LI

t.lX

I]o rlccrITKo8 ]\IeTpoB,


r i.'l " I.I KpylI-

. ttu.

rlt
JtlilNI J
llJ}l l}epTylI]<i tI ,i]]v

Kt.t l.t . XBaTa"lo rt,t


It ]l. ,lt.l.
ts. Il L]ciu ]il -I

\Io)i(Ho ,i] LlaJOB}JTb Htt .


,l,}l}Jl\l
t.l ()\I]I_1ll ttrtlr

]lI.]\Ill
- ] "l l\lyKcy]
il]\l cocbl]llI ltr ce,lc]II

Kii,IeIo

150

cTo}],:l l]|


,,-Y-'

]\,l t

rl <,
-
.
BoN{

1,1 .
Nl ,

ts.
,

;Lrl ,
Mano,
]l, aL
.
,] u ,T

cpllBH I . Hil )-

,
, , ,
.

.
t l

t,

..
h|!
tl,H/|ruOp0oll/o

t
. , . N,l , . ,,l ]\,IyTHoj

lil\l. KilK l1.1 l\,1 i1 ts , I!

.
lll t \l lt 1. tsfu,]

N{ ,
,

] r]

ll . Ill . \{
r.,.
t|l

]\,]

r'lBe LI N,I-


!,ll

l ceKTop:l
-
fl,I
ts ]\,1

><t

J,l N,t

. tl
.
d t_lt < t rc
u> btpa;ttco ,lzdtt

lrl :j

u to ) rctt
l )t

t a-lt

HecblpbeBo?o celtLopa .\ll{ l? ?, Bce.lll


tO tLlLt.tt

L!

11

pL! u.l|l 0

ulu ttac r ttdLtt! Lttl


4.t., duttt .l \.

B"p"u,or,,n1,

152 f,9

l ts
b,tt

r!!

]l 3

, l
l
. ,

, , ,

, .


,
)(

.

.

,
. ,
}l .
,
}
,
J .
[ , ,
.

154 ![q


Jl .
,
. ,

l ,
2,I ! 0.08 JI

.

,
, -


.

,
\4 .
l, )l ]\1 .
-

- -",I]I
. , ),
, -

WWW,fishinginr ,ru

.

.

:
t .
-


. , -

.
,

,
\l\ ,l,
.

]!leca\.
Il
. _]II
, l{,,lIl } lle , ]\,l }
,IItl ,]ts,,l., ",1 ocTIl, _]a
.], , _.
-l .
\I ,,l:r,
v
.:,
Ha_]c.AHii'

.\_,

1lIr Koptttopax

] ]-l HttKt, tl bo,_l.tep l \4 IDc_lc.I:l\ ,

1...oq,l
Q,t"
,
..

"/

l1Jl0,/14!fulraJ9

.]Fit"]II ]l. \,1


krab _] .

Illi ,1]::a \',


a]::1 .], -

\t]aTb , -

_;: ,

-,,,,,. - } Lo,,, \ \Iecy ]allea


i!r]lITb }'
: :l plr rr.
155


}. r
Jl
. ,
.

hlrhll0OlO

, ,
, I Jl
J

",r , JI , ,
\ l l .

. f}. , .
,
<D
, rI}"
. ,
,
r ,

156 lftq

. .t , . ,l . . -,
, . ,

. -.
, li .
, . , ,
, Jl ,l
cTajl - .

] , , !,]_l . ,llt , lt -

rus.ru

i,:'

a//yl/e,l?,ld

|J

, 0 10 O
,
,
O,

oH]I

LLIR-l

.fii:

I. ll ,] l]}lccl IllUl ]ll

Httc. ,l,ttl liaIeollII(lccl(lI l]e colrlaceH, Il1ltlrllttt,,lt


cTl]\,c l1,I]I ll .l]lIIll1II ;lt tr1 :ltllto l] _()\l l\ -

I]

Llllc ,llll. II ]Ico]lb]oBltHlle xlII]o\]


Ilc

HlIKilK]l\ ll]]clI}I\U lec l ]],


),_1}, \ll lll l\,\IitHllocTll

I]l!la

I]

_:1aeT

,0ll\
' ']

l-i]\.

Ll

, \]
\ . llll,Ul((,lilll,,j,,,,
1,11,,j,1,1,,",r,11 \|\\(,lll,|] ,| ||., |,I ll,|:,j|,, ,-,
ttl,Kl r _tI Ilp]I\laHOl(. IIptl .rilB,lc tt.l Kr ,ll..
'llll,ij, \'ll'l(' ll(l,,''',,o|'.||L \' ||||',]l,,||H|| l,
\I\ Kill< cilNI KI lHcLlll l( ll \Ieel \II l()] (IIl. IL'1 l l iL' i,, r, l ]]i
l,H,l1,

1,{',ll'l(,(

,U

Il,]lllml]lle K]]l(),IK]l l]e \l) ,lll(


.]ol] \IcI]blIlc.

lil

] ]

|,

i :

]ll

i\()-

, .l

[]lI\0_1Jl) lI pel] l1]a,]] ]].


, lI,|,,l,,l l ,l \\ .
.
,
,,l|)(.|.ll ,l1,1,'l(\l .]l,,lHlll
l, l
lo/tie I]e \,cl!,II].IT. Jl] l{l]ci'l KLll _ , ]]]li
ttcltlctartl TitKoii]lo,1]l la, .l,i ]
_ ,1 ]]]Jj\I
1lOJi-lolIIllll<OlI cltpl,rttttcl. II r,,.
_ ,1 .l
ot<_tcBt<tI

IIt,1'.,rr

t t .

. .r t

t t

t l

\II]]l_ilI]]I),l(_liil\il.{),,:..
]. ,l ]- l ll ,,l, L| |,l\ L, ,,
,rl -!til|,!, t \ i| !,,Il||

_.-_,.1.1

lJ

| ,,l

tIacT\,tt,;Ic ttttc tt ()cclI]1 a:],


\J. tt,ttt t,, t: t. rt . t,.
l| J cl]c]]I]e\I lt l.Lrt.. tt
llll,'l ]loBllTb Hl] ]]
,1|,||] ,,,, rH.,.,,|r ,,
:]il.lt,il lll] l ,]]
I]ii,]IIIToK" II(] Ii),].
ttl BlLte Fr t|lt|l.,K

,l

,,,

l',

i,

(.'

,,1 ] pc_l

:I]

,-l,,._
]!]\] (lllj()
]()l ill]lL]Ior)

h.

_1

*
157

iLIl

,
,
. , ,

.
ry ,r
, ,
)t } ,
)lI .
40-50 I

. -

} .

ry,

, .


.
-7
.


,

.

.

?

. -} l,l l l-

, Nl
,,I .
, i
, l

158 [4

l-

ttru
_-r-'^
_''_(rl/alrlr'

l+

_ ,
N4ecTo ,
- , O,

coBcctvI ii, IIN,I ctrIlII


N,l ,rll\,| l\,lecTo]\,l HaBll Ll . ltt tl
Bcei\{ tr tt
. ]\1 ]!r .
Talt .
ocHoBHoNl .
t
r,i
-

-,l-

t.
, R

< >. . coBcc,l


tsIi -,r, jl]\,t
]\1, tl Rl, H.t Bloporl NIecle
- GolJ\l
. ;t ts|L
,
.
. ts 11 .

N,l, ,
N,I


]\,1 o.te ,

;J

luecax ) ]]-

:L. aTaKtr
, iL
. }lilrl.

itlrl. tl
} N{ ],l,
\,l J,l
" .
llecTax N{ ]\,1 - }.I8}1

\I),copa ,l ,rl tl l\,J


-,t tta rll,lllHy ,. tl

,l. xopotuo IIttl .


. , To\,l. ,lTo TaNI II l,]
J. i- }il .I I( ,
Vulcan

160
'i-'i,..

r]

]] J'l

ts
. CoBcelvt
ii
I\| lltt. t ,
-rl ts. ,
LI i\! ]\,l. LJI fle .
t tI -rlrl,
. -q, lle \{
Ll\{ . t ,lt
, , ,r , l!1 ,
]\{ ]\,t
l\,1

ll

l1/a/ (/,(/u/r

/|t//fuO0
trE

, <,
>!

ry , l 1 ,
.
I ,

,

, -


t!

, !
|ll
F !J }.
, 9 }r .
! ,

! ,

! I ,
}" ), . v v
. , -
JI .
. }, I,
,
.

. , ,
, , . ,
tt.
.

u, ,

l[q

lLT

IjjIJ

G3/fu

* tz *"_"{i.,,,, qr*,--,l

t,\

# il'.
.'-'
,.

\ l,'

: I l9]

l:.,

::i.,:l.

,,l\.

L!,|l L,]

Ll( ]Il l)t

]I1]i]tIlici I]1Iji

1L]t]!,

l) t()l;. \l]i!,
ill\IiL.J() Ilcl)c

tll tlt.i t i, \. Kl,]i oii all jillil)ll l, llll ]l| \


i]cliil\. ]lt.J]llrl]\. l]l)\_]il\ ]1 () lr.]llil\.
l 'tll,ti ritltl ltitij_tKl,1ctitt t,rlltiljlltl
() ]l]llIiI1'lc jLil()iI pi]]lJ1I]ic l!()c ]],]c\l

()l

l]t]ill

li1,.] \]

i (] l(]l]ll lK]l \
L

1lilt,l. tltl ttl1l1,1clt lllj

l1. 1

) l

{)l

]l c-lln] jiil L

Iillc;'tl.Lc ilctlrl

I() l/(cll i-,l\il


cl]i,Ilicr|Il c'l't]\Ilj
\ ]]rc]]rI\.lai]llrl:\|lj. li'i1) cii ]l l]. |.i11l]
i]ilri, (]{'J l l! ],ilIi]] t]\ lI) () lllil
,i,,,,,,,,,,l,,,1,1,

]Jil l

l).

ll

'] ]()

1]

]() \]i'r.i L\ ljc!]Iiil \ Kil iil]llli)l


\I1l I]jl.Ll!\]]L i]l,]_ ill()ililI()c,1 pll ]
ll.!Lllir. ]ii !ial\ IK)l](]!llli\I l)i1]lac

Ll

lillcj,] IlcT!l\ij. |(]i!)])il,i \ )l()i]


lli,ii)I,I i]i,jl,ilal :(],il)i\() j(). J() 1]1c liir.
j(, |]I1a]. ()]Jil]lii]. ltl illl lurl Kllrttlllt
i],Ii] ilc.ii.ii']
|]!] lIi]l),ll().Lil,L
'l
{J tl |ttrir lt"cI tltlctltt .,ti 111,lilr
i lil jIn] jlllt) t cil ]ilI ]. il l],L|-]\. l tl\. iir)
,,,I)i . l,,, |Ill,
l.,i\t l|. | | ||t|,,
I l lr ll ltt
t \1l]a |lilcct.lt,t Ilo ]1,o,\I\
r

,_,

l!(]lto_L! o.,lt]oIo tt l ;lt,ttrttpt.l


I
l l i ] ] l l l ]i () ] lrl1'lLl.'ta l)t,t-tbct.lt_

'

b()lo|ltJi] |I1),|cllri]!, lll() \liI-1bi(]It


'ttl l (tltt'tll \ l]il\ l]l1,]l)ll]i]Kfl l(()p()
Ilit li]\1]l- .]() l ()-t}tr lt lrli;rlt rl plt ;rtc

ili] j]. lItIilloI \lll)llo\l lLIJ] ]i|)


ttorl. .,lo a., l1\.jii lli] ]I]rl ]\i]ll)-

llIlc llii lli] j|]itlIll']. l]cc{)lIIIc]iiI().


cll]Icc llj\ K)I, ll l].lll\ ill\ \lccf{loc'iri\
ittlt lrlK it 1lbIilt,cl<l \i|lil llpl.]
,l

]Il]clnlji]K)l cll jil1l\

jKl)c ().]-

(),,]ll

t'ilpl]cc\!, ().ittltl.i1.1ltc

iIpl1 ll()]ia])\I

]1)

lll()

\1

{)c\Io I])c

)llj

]j, l] \L,,,lj,
, l l, \
tIlL |)\1:t ll{] itiii]\,;.](H(]clll. lI() ()()]ll1
]\ /ii1 ]Ill1, j]() ll])l]iJit\] I.1 l() t]ct\
il})()']1l\ ()l Ilol]lcIi]]ltt. ,\ cc-ttt il L:c'll,
c\().lcii](). ]t) |) J]][, ]()-']i() l] ]t]\l.

'l, ,

'|

I l I

i' l l

,],,",

t.l

l lci

t t

;t, ),Icc ] ())iil

] lj]\Ilc

\'_lilll i{() 1ll]l1xo :IIi l()c],

| ]

, I Lc

t}()

l]().l|]]. ]i() 1]l|c

ll\

|(]I

jli

,|,',|

,(,|(

I l\,

\i, ! ] l\

,,

T ,,

_,

l \l.

lil\l. l lc

i l,

l]()_lil

l]\]ccl

1i!,],lll1.1r||]i'i

]]\, |l jl|]()I l1i}l]1,1li ;llttlLr. tttlrl


/|iccli]()\l ]IlIr{ij()l\, i ll !1, I l i {l ii ) ] l 1}
]

\I\''1]Ilc.Il,ii\ ) iitl.t;, lli;, ( .ttlt;tllt.


i] JillI ll() ]}\l) ljL tll)l.].]]lIl ]l,
]il cli,l ]ilI,L, c{)l ]itlllilc ]ljJI ?]ilI i l]
ljc j,Lc: ]1{), l\1)l]c,]|J(). (]l]. t!iili l] }]crl

Iilr.li)\ iiIl
|l

l]i)r_,c-1{o1j() t]li],]

|)il,

,, ,,,ll]I

l,r,],l,

\ ]1)i]](] ii

] ]] ]

]1)

l:t])JlIJ. ]i(, ,:l::,

!L

l1,1lca,

Lii7]\i]

Illl()I.lil .]K)oLll
llol]ii]irIbc. ] l: I]JI ll ilc \\]IIpil

ilo]l\),:
l{it ]:i\6l]jIi ,
\.l()l]o-1bc |],l
l]] i]

l l

! | ,

.lil-tcc ot.t,llto \ lrltjlr l]ilt tcr. l]

cllJilllo]t

cK1)]]i,iri la]Tc1lIlc\1. 1I().l


,',
,l
, l,,,,li
](),]i] 1iL),lc. l] (, ]]()t!|]i]lJ\ () ]li\.
l] \I\ l}l\ ji],ilJljll\. ]] l]l)1)]l)ill]lt]n\
,|'

Iil]i Il ]o|{(lI\] lllo\1. lI. ill1.()1lci1.

II). | () I li-lI]tIb]\ Jli-I Jll\al l()ij x)l]\.i


cil iililiI\1l1, lltl.rrrtt tlo l;c_tlt

IIn)

l] \IccI.1\

l,',,,,
l]()-]l' li ]rK\ ]j'
l] llrlttttl tl,,
|,
|,,\ l,,,l
1l \ KiLl)itcc].i.,.]i

i]irttilttcttlii tltltc

lL lllll1.1J K)l

l)!,cc ll]]c1l

l,,l,, ,,i.
]].
. i{', a),t
,,l] ,|1\,
!l]li

,,|:

ll()Ila.:iit l -

ll

Ilotlclr;;,,.l

0lOil],,],,

lo l()pi
ll()-1l

l!!.i

Li]

L1.1

llc

]..

;]io\] ii

""li,,,",
]l:1Ki!,]

clltc,j\]]]

l]l:i1
\ ]I1,
()l ttc t,l_
\Irlc(} K.]]r..

ii

}Il)Ji-,.,a:
I

ltlB1,1lt .

ij. l ia
]ll)il L]l]('
lI

rl_t

:l,

Ii\ l] I\ il l j,,
I] c)ic.]ljt
[!c_tc, tll ,,.:,_
l1rl.iltlcl,

a]

[1ptlt;c,
]()lLI|]L
]1.1l

:)iJ
Killr|]()B. )cll)iIl1]]aK' l\ i
'\lel(\ ] Iilt l llc. . ]()}l(]! l, ],l \1\ l'rl
l l]t]oc
Li li l{. ]ll)rtrJ lj LlYi)L. ]JTi]c]i11l]il

,.

1]a,\

\i.

l] oilcl{l)

l],ttrro,,,
li. 1.1'i].]

',, 'l,,l

JII

tlc1-lr"

lrlr,

tlillo'I'crl iji
ljc- !Li (]l I

,I Ki-]plIL i]
Jl]),IcJLl3:]

|Ij l I

,
l l l lj jl

, ,,l.,
i]l |I

'l]\lo ]l\Nl]\ll.J. irc; llttt ttllt.t,

,,

, (\) i.,lj,1.I ]lL]ll:

()l]I\ i]l,]]ti] I]].la . ]IllI ]lpoI.I

ic

]n]rl lc ]

\ \I|.|{) ,1 cl]l]

. l] ,| \ ]lll1.11)1 l1l1\ c-'lc_l\l1|t]|ac:

. tc ()- rttl Klt.

_ -.]]lllbc ]Iiipl]r\1l1 llil]loln)

ljll

,I

(ll()llil:']'i-1l ]]i] .,]()

Ll.]l, rR L,\
,ili,r L(]-1 5 ()\Ill()1l. ,lc\1\,, cil\1
,i,,i,,l l, .,\, l j l l,,,.,,,,,|,
l-i()ll i' p1,1a)ln l]lrlI\'.ll1-1ll \]a]]'L
]:l

]I]{)

ll(]J,il\1l]:,l] (l!i] l(]'|i]oK ]ia l]\'i'itL'1


Ki]|jllit, {) lil Ii il, tl().]
IJll],]\]I]r\] .lo ],\ ]Iol). ]l1)l\l liilI)c]ll,
]\,()i)cllIIi{ \ Kii\!lI
c\l]]l l l] Ir ]]},]i]\ | ](),],.itl.,lll()1,1
1

Ill l]1,1!K().lL jli} Iit. 1\cil)c\1ll ] i,Crl illl ()!]],


I'iill ,, tl lttrlcKtllt lc.t.lc. tliltt

1)l]i!

i l(!,].,L] I tI{)Ircl(()i]
\la i 1,1]l l l i t,i rlilt,l,it ltl >t,tltltl,t tt ttlttl
i\\lt]l\ l(ill)]I()li, {] |9il ]() Ir'
ol i1.|{()l() tlllltllt. iitlttt.: tl
lIc.li!_]cKo ()L ()P,lr]iIKl!. { cii\I lii1,1l].l
]

L,/Kc\lll}l\,],l]()

) l li

) l

t l

i l

, IJ \l\ ]l]c lb,

,,
ll,,t,,,t
1,..r I r ii,,li;,,l
()Krl ttl l()c l()] () llL ilo ]il ]it).]il ll() !
Ilr1,1lIcb I\ ll{]-l\ ]ll]() llll (l t]a Ilrl
tci] l]1,1l]li L)ll()l]iIIIl(): 1]l]l).l()l1.1.1ocl, litKoc l |)c\lll]e 11,I!oi
,1 ], ,|rl , r,
. |l,. ,, | ) l ,,, | ,,.,,
]_lacb l] il ]iill\()ii c-1\|!llc ]lc \l1)1.1]I
- l,,t,,,1,1{,t t , I,, \.,,
: .,\i.
l]ca \I(l {])' l]a Ilt}l)ii]ll]c,ll,iIl k)
;) ]llo ]) l!,tlcIitIri. l\i]Jlli1,1 lill()ll
i]L),LL'p,Ki],1llc}, \ cli1.11i]() clli]-i:l i]() ll)l

i_i] lU,] ] }il. c],]\i'\l

i]

I\

i() 1]I)lI1l)i'

lll]llrl lil]lioL l().l]l,]Ij]l,i ).l l] \i:


\l i,tc rl, tlrr, } ( , | j , , i | , , , , lI,||
t tlr prtr,:ttltll| \l t,t .,lcl,i.c,,l tt i till. tlt

l()liillii,] i,

c]1()I()

, ,

\pil})oc i ]"

165

ll()c lb. r] c,l Kilr]tyl0


)ill11lOcl. l]l\I Oll J]-

_,Ia I ]: oll l]oc 0, ,l r1


,Ili\I\{ KvcKoll ,]t],lIIIb l]pl{ TLlla

],,l Io}l l]_ltcl c,IlbcTl}ol]ll l1l]

lpo:]rlT -l1.1 ]].lccb Kl]a.rittl,tyrb ,t:i. [3 r, trc


l]()l, Ll ,il ] t t 1lt,l t.l tti r .
,ITO I]cTl)cllilKII pcitl(I,ic c,li

ll ]ill]lllb]I]aHllrI Kl]]oLIKa caJilHott. lteltlt. Llitllpucp. I.] l I]cci'l


el]c]lOJ], iell ]{ \ KapIlo]l
tIIl., Llc ,,ltl -.tlt ]-I-

1Ill

l]II1.1 li\,l Kptt1,1Ka. lrtll


](l]llOl( ]tl_:ll,'l lIc ] Il
Ilc)(Hoc-jc_il() ]. ai xprILI1
lJ,]IIl l(OcIb rl. I,rl ]l()]\ly
a JalJ l]I]i]-il ilc l]cb]l,biIlal ct.r.rbHoii r,rt. l;rtl,tr
lil] l ],crl lI tl,,lIII}{\I
lp!io\l oT]litcjc l] plJKij O\oIrlIlKa,

t it. >licpcx (_trt]il), to,,tilltlb. {]! ,I ]b. oKyIlb


ll potIiirI, I Ia,I,KH\;l}l II llcb |]il 11c t]()-1.

(,ail',,l( , (l1:ll()l(,,l ,,| |.jlU \


,lll,bcrl. it

I]

|,l_

Kpalii{ci\] c,,Iy,Iae

l]lly ,lct]cl]

cHttc,] t,. l
rt lt.r.,1 . Ko\ly lt\1]-

.lil,1,crl I]pI,1cyTcl rolta,l lIp1,1 R]lJI,

lIljilIllI]l ]].t , lI
l J(),ltl0l Il,ll jiIi\]eTllTb 1.I
_lo8]lc IlcL]0]loIl l} KapolJotI illecI.c,
ll IlOil l]-1}{rlI{ l1eNl. I}e1]orTlIo.
cBoeii ,,l l1BOcTlI. 0}.tlrl
t], ttcBctl r,tl
],J<

\ (]eTLl

Kaptt, KttK tlteIlo I] l.


I]()cc-lrlclcr] ]] Kp}]Ijlb]x
tr rl t.t utt rtltax.
IJ,llI1

\lc)(-l[y

Nlc,lI

KOl}o,

ilt,c\] l] cToptttt. itrt1,.


Ka]a,l(lcb a). }l,i] rl\1,l(l
lt, KapltrrB. ecjll! lt\c,t1.1l-b
xo,lilil ]]olli]]. l]Oc'laBI]l] 1.I\ .ipyl

lli{llpoTlIl].lpyIa.
,,te]:i.

Iiill I.1lIl1 l

tt O)),iil,

-iiaTb ll

1)Ka)ic]-crt,

,l

!le-

0 l lpo]l(,-

,llo ]llr

ca.Jit

rllt Kptti.iltc ltc:lct ,


l ,ll.t.rtlo ,l tl.tt.l
Lle\1. ri_tlll(r] ]i]IIc_
l ,i't ,l \,le }Hall,l,c_lb

ii ii (.

t]Il]lI]

ttltti.l tta ltoBepxtlclcTb. :]aKrIbiIJi]"ill{ c,llI]}J\ cTopotl oL,tlc.;teri cBot,l

l tl

lJcell llilp[lo-Bt.lrrltclrlv.
"l.
cit]i]ll, :] IIL,l{ 8 \,Illll
llOl1trlt1,IIl] ]J]

l,l1 lu \,!t

':r1. rtorreti tir, to ]]lIl,rI


l la,liIi). ,'L yl lr]PalOTcrI \Ioi],]il\I |J
l] ,,l. ll l]cI]{]_1 t]jlt] lIp()\()jtlI,]

tl]]l'\ l1\ cK()_lb tI(I1x'l c]i,


ttl

]il

ca]illlil.

I\o1_]a

otl

. Hy)(Iio \lIIl[. llIo ci]]alt,


(]

1,1 N.,

oI ]alc-

:].

lra,lt,ttr]L ll ,l, ll, l JL, . l l l l l l l l \' l l ]lula. ]lli})il|](l tt-ttt i1.1icBo. 'tt.ttxL, ]}. l lt, icl lio I]ai.i tt
} i l]rll]t]l1ii ! Ii] - tI ]l] l{a\leHb. llcl]b.
l

1,1

t]lc a ]]j K\c,l,aptltIK.

\,l\J||| lI.Il| \,,,

Oirl,rl ll ll Kplol]oN o\()l]I}I_

I{1{]\1. o,],j]rl

oirlllllJliic Illl )O

l{o NlOllNJ lJiI ]] tlI\I. \]ll1,1

]i()peII]J

t,pectlo llp()c]lc,lrtl

\lI,1 pocTrl\1],I

, |].,||K,|}l II).||]i|.

],lc \lo,{HO ]|]\ iii lj,] octloital,;tl, t,it L]]ia | ]it ,{llT O'l'ttilltII lj ] L;ro_1o,1l i{Te,,lb_
ttlt. ]ttit ]i\l.] Kilplla. oxol,-

FllI

\!

i}),.]T( ) L]1,1.

|L,c\\ ll

}, lt i],
I]y. }l I)b n.
I]}l
1.1

Il ll

l) ]

i,.

l},],

IIeo]]

I.!_qO].i

cl)cTiIpacT

ort

tt

('il JllilOBKIl

](() i

I.1

l. t ltt,

ttlB Co_1cllct t Ktl


l]cl)7i,llii l. L1,I \1\
\']lii,](]c], l]b]\'.:ll j'I Kilpl li]. ] l :]() l]l ll
[|

\IIl1] IL]
l

Ki]K)llKil,

I(l!],

cKala

Oii

l)it]}lO()l]. \,I Iicl],K.]lal lr lIc \lk).


llo ll o\1l]]lll}O. lll()lI\ \IiI
()arl]N,I1l], lcc]iit ilil -l 7 tlcptttKoB

(1 l

llo. l

, |.,, ||,,) a|)|, l|l,lLl6|lLlll

0l)()]'() I ()lll lit]l Kl)l()Ll()l< l(!

acKIl,t,l1lll0ii

1lr,ltr_

},]

K()i\I

10 l)()l{oI]oli I]ljjI

-iIil l].l.

lil] clIl1llc: ill]. Bl].llI\l(). }lc]Llll]II()

]\l(tilOOl!],

(]!l]
j]]l]].

llLI\]i]t']]Il,

l .Icc].i,
r--

'Il j ,

Ijc

li'] |ioNlllli]]IlK) cJ}oll-

c()oI]i],br\ll1 tlc cl}cpcI]ll]-

ttc tt1,11,.

c]laccIIl])L l
l{)crl Y Ilci(]

1.1

' ;l \';L tc,,ltt ll;lcl \Io.-lBil. tlTo


, ,l] ]oljll],c, }IItIii. rl-j
_ ] il liilpIl. l() \lo]iI]i] l:)']' ()ilpiiI]-

ei\Jy ll l]c., i
)t(ab l)it'
N4

l], i,

, .,.(

o]llI,

ill] ,lK()t]

I}; ]]{ l)t()

.. ]]lli] cil ]il]]()l]. ()iII.t. o,IetliliI

tt, Tl,

LulI

lllt vlOilKc \,ti,l,

ll l(l)\]]\. cPc]L,il\,. ]] \lc]lKll\ ot ltlcii, 1il;Kc


_ !|1) \Io)iII() cKi] jil'|'b I.I Il() ()'lll().llL i{),l]r]. I-]ill l]tl]]\
'
( i)]]cc\I J]]]()c lil\lcIIllcl'c ]l

x,]lcl , l\.,
oIl
l]bi\l]illl,il],,

ll

l()ln]Ji1-1

' 'll, \I\]clil\ ]ll ()]lil\ l]

l,]

1.1c}}Il]]l\ ]1'

lr,t,tl.llolt\, tlllttl! lI.]llcctIt)


l i]]ILI]l1. llK) OK\,llcli\. ]laIlp-

l]]'{]

Kl]Io(ll,,],

.lt'

\ 1,

., crl,

,,ll) pll

B'l'll\Ic|i0\1
a, ]]ll],]lJ' liKcctlc:Ktrii rtt:,tt,]

\'.1I1-1

IlLl, !I tii]OR,ll cl]oto c!,\lK}

_ ,
l, bol1ol 1,I 1.1 \lIl l l |)llil l l, )l l ,,l
tio it,, trrl,rt't,,lrlrtrl,r.,c,r, .tltllIx pitlllcpOIj Jlc OIIil1,, \1II \Ii ]oI o](paT]llK)
()\(),] l] ]l ( cii\lc \,*
,l11ulc PO)t(oK,r. l -lc .I()llll_il1.1cb
"
]]. NIj] Jlc tlotia {i1,1llclr.
Kl,tcHrtttilBcKtlii \l,lIr1tL. K},]Iii
. l

ll lll

ltll \l()ii I()]]aplltll .l\. Ll


)|(,l J.11.1\l ]ll. lljlil
I{ll !:1or] \, .t l ]Ic,] ]i1.1 i]I ca,Jal t].
il O-ilt,] t,c llilcTblo l :)li ]e\1
] l

,ll) corl1,I]1II \ Pil }\icpOB,

,t ll],l

BI l

ll\lill

rl ] la

I, .l]l

llol1)

Itl]l tI

f}c,,I1.1

IBcLlHocTb cll ]al]lrl{x BcI],lccKo]],


()l IIt,lei]cl l]]ll,c.,l1,1 lO lIllc,tcc ILl.
/li_,|:,! l|,,|\ , tl'll,\')l, L',l{,lIl Il(,lllll

\lacciI l]\I] l]_l. 1,I


it ,tl,t llii lJcOJ}bl]]it l, ]]aLl]y2l\_v
L] lii \|,,IlIl||,|ii \ tl\,|. (|l,||,|]tl\ |:l,
t

i'\I Bo.ile. Il(].IcKilK]'ll]]acI 1,1.


_]tll} l] I]O],Il},xe t0_1() [l Ic],oii I]]]I.1

ll I()ii tlc]l]},cii. ,llc,I lJ,I i] cL,ol0


po,t}1!,lo cTl{x]]li) ll()\l Ipoi\ll(l1l]
Ill]lc1-1llbc}L

(lll.t.l,tlt) ii.',.

Pbttl.ttlB
},
O,totttuK>. "'"fu _i /91?
)ir

167

Og*

l,t/o-?p0+/0oloa/

]l

*--1,,

Вам также может понравиться