You are on page 1of 2

COMO OMO COMEN LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS ANLISIS AN LISIS COMPARATIVO

SEMELLANZAS Alimentacin Plantas: precisan sustancias nutritivas para vivir Animais: precisan sustancias nutritivas para vivir

DIFERENZAS Alimentacin Plantas: fabrican as sas propias sustancias nutritivas Animais: para conseguir as sustancias nutritivas que precisan teen que alimentarse doutros seres vivos (plantas e animais) e tomar auga bebndoa pola boca. Plantas: fabrican as sas propias sustancias nutritivas mediante a fotosntese. Absorben Abso auga, sales minerais (o zume bruto) e dixido de carbono e utilizan a luz do sol para transformar o zume bruto e o dixido de carbono no zume elaborado que contn os nutrientes que a planta precisa. Animais: extraen as sustancias nutritivas dos alimentos entos no proceso de dixestin, para o que utilizan o seu aparato dixestivo,.

Respiracin Respiracin Plantas: toman o osxeno do medio no que Plantas: respiran con todo o corpo viven e expulsan o dixido de carbono Animais: teen un aparato respiratorio para respirar Animais: toman o osxeno do medio no que viven e expulsan o dixido de carbono Distribucin dos nutrientes Plantas: distriben os nutrientes por todas as sas partes e as poden utilizalos para medrar e repararse. Animais: distriben os nutrientes por todas as sas partes e as poden utilizalos para medrar e repararse. Distribucin dos nutrientes Plantas. No teen aparato circulatorio senn unha especie de tubos por onde circulan os zumes Animais: teen un aparato circulatorio para distribuir os nutrientes

SEMELLANZAS Producin de refugallos Plantas: ao utlizar os nutrientes producen sustancias de refugallo Animais: ao utlizar os nutrientes producen sustancias de refugallo Expulsin dos refugallos Plantas: expulsan ao exterior as sustancias de refugallo Animais: expulsan ao exterior as sustancias de refugallo

DIFERENZAS

Expulsin dos refugallos Plantas: expulsan os refugallos a travs das follas. Os refugallos das platas son o osxeno e o vapor de auga. Son beneficiosos para o home. Animais: expulsan os refugallos a travs do aparato respiratorio e o aparato excretor. Os refugallos dos animais son o dixido de carbono, o suor e as feces.