Вы находитесь на странице: 1из 121

0: 1

1: 4
2: 4
3: 5
4: 7
5: 10
6: () 13
7: 13
8: 14
9: 17
10: 19
11: 23
12: - 24
13: 24
14: 26
15: 27
16: 28
17: 30
18: 32
19: 33
20: 34
21: 36
22: 39
23: 42
24: 46
25: 48
26: 52
27: 55
28: 58
29: 61
30: 64-68
31: 80
32: 85
9- 74
9- 74
9- 75
9- 75

9-. 76
9- 78
79
33: 90
10-
10-
2- 10-
3- 10-
10-
10-

34: 94
83
84
84
85
86
86
86
87
87
35: 88
36: 97
37: -- 98
38: 99
39: - 100
40: 102
41: 103
42: - 106
43: 109
44: 109
45: 110
110
- 110
110
110
111
111
111
111
- 112
112
112
112
113
46: 113
47: 115
48: ( ) 131
49: ( ) 132
50: ( ) 134
51: ( ) 136
52: () 144
53: - 130
54: - 131
55: (, ) 132

Saravali
Kalyana Varma

0:
1.
.
2.
3.
12 , - , ,
, . , ,
, , , , ,
, , , - -,
, , , .
, , , ,
, , ,
.
4.
.., . , ,
, , , , , , -.
, .
, , ,
, , ,
, - -.
5.
, , ,
, , .., ,
, , , , .., -, ,
. .
6. ()
.
7.
.., , twas
.
8.
, , ,
, , , , ..,
, , , ;
, , , ,
, , , dullwitted, teethed ,
, , sans ,
.
9.
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, .
10.
, / , ,
, , , ,
, ,
, , , ,
, ..
11.
, .
12.
, .
13.
apha, Anapha, Durudhura, Kemadruma, ,
apha .., apha, Anapha, Durudhura ..,
, Dhana .
14.
Vasi, Vesi Ubhayachari, Vasi Vesi
Ubhayachari.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.
32 , .

12 .

12 .

.

12 .

12 .

.

.

.

12 .

2- , 4-, 7- 10-.

9- , 9- / , 9-,
9- , 3 9-, 4 9-,
.

10- , 10- , 10- , 10 , 10- , 10- ,
, , 10-
().

, , un
, , Adhiyoga , ,
2- , 3- , 5- , ,
, , childlessness,
, 6- , 7- , 11- , 12- , .


,
.
PANCHA MAHA PURUSHA
Malavya, Ruchaka, , Bhadra .

Satva, Rajo Tamo Gunas; Akasa, Jala, Vayu, Agni Prithwi Tatwas,
Tatwas; , , Luminaries Pancha Maha
Purusha .
-

, Amsayurdaya ,
, , Amsayurdaya
, Vyayadi Harana, Pindayu, Pindayu,
, Naisargikayurdaya, ,
, .

, , , ,
, dasha,

42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

dasha, , , dasha, Naisargika dasha,


dasha , dashas
luminaries , .

, Dasa-bhuktis ,
.
DASA
DASHAS

, Moolatrikona, ,
, , , ,
, Moolatrikona, , ,
.

, , , /
, , ,
(), , 7- 7-
, , 8- , ,
, Vedic , .

, , / , , , -
, , , -
, , - , - , ,
, , , 22- decanate, 22- decanate, 36
.

12 .

24 12 .

36 decanate .

108 .

, , ,
, , , , .
ASHTAKA
Bhinn-s, A.V. .
-
A.V. .

1:
1. , ,
,
.
.
2-4. Varaha Mihira , Brihat Jataka,
. Zodiacal, , ,
.. , , (Kalyana Varma)
, Yavanas .., ,
Brihat Jataka.
5. , Kalyana Varma, -
, , , - Vyagrapada,
Saravali, , .
6. Saravali - , Kalyana Varma,
, .
1- " hastra " Saravali
.
2:
1-5. , , ,
. atna ( )

, .
. , Karma,
. , , .
. ( ) - ,
,
.
2- , " " Saravali .
3:
1-2. Pralaya ( ), ,
, , . 12
.
3-4. 12 :

Mesha,

Vrishabh,
Mithun,

Katk,

Simh,

Kanya,

Tula,
Vrischik,

Dhanu,

Makar,

Kumbh

Meen
, , ,
. - .
. .
, . ,
. .
5-6. KALA PURUSHA
.., -:
;
;
;
;
;
;
;
: ;
: ;
: ;
: ;
: .
,
. .
7. : Kriya, Tavuru, Jutuma, Kulira, Leya, Pathona, Jook, Kaurpika, Tauksha, Akokera, Hridaya
Roga, Anthya - , .
8. : Riksha, , Kshetra, Bha na - ,
.
9-10. ZODIACAL , , : Chakra 12 Bhagana.

. , - ,
. ,
.
, ,
, , .
11. : , , , , , , , ,
, , .
, , .
12. :
.
.
13. : (0-3.20) , 5-(13.20-16.40)

9- (26.40-30) ( ) .
Vargothama , .
Dwadasamasas .
14. :
: decanatelord , decanatelord 5-
decanatelord 9- .
, .
, , .
15. : , 5, 5, 8, 7 5 - , ,
, ,
.
16. : 12
, , , , , , , , , , .
- , .
17. - (24 + 36), .
72, + , 60 + 72 24 +
108 132. 1800 Kalas (30 60 ' ).
18. : ( , , ..),
: , ,
. 1800.
.
19. Nashta Jataka ( ).
20-21. ; GANDANTA : ,
.
Chara (), Sthira ( )
Dviswa (Ubhaya, ) . ,
Gandanta. , Gandanta .
, ,
. , , ,
.
22. : , , ,
. ,
, ( ) .
23. - KALA BALA: , ,
, .
, , ,
biped , ,
() ().
24. . SIRSHODAYA PRISHTODAYA: , , ,
- . , , , , - . ,
, , Prishtodaya . Sirshodaya
( ): , , , , . Ubhayodaya, ).
25. : - , ,
, , , .
.
26-27. 12
Thanu Sakthi,
Artha Dhana,
Sahaja Parakrama,
Bandhava Griha,
Putra Pratibha,
Ari Vrana,
Stri Kama,
Vinasa Dehavivara,
Punya Guru,
Karma Mana,
Aya ,
Vyaya
28-31. :
4- (Vesma) 8- Chaturasra .
9- .

4- Sukha (), Jala (), Patala ( ), Bandhu ()


Hibuka.
, 10- : Karma (), Agna (), Gagana ( )
Meshurana.
5- 9- - trines.
5- - , Dhi ( ) 9- - Tritrikona,
trine trine.
7- Dyuna, Astha (), Jaaya Jamitra.
6- - Shatkona;
3- - Duschikya
12- Rippha.
Kutumba - 2- .
32. , PANAPHARA, : (s) - Panaphara.
- . .
,
.
33. : 6-, 10- 11- 3- ,
1-, 2-, 4-, 5-, 7-, 8-, 9- 12- - .
34. MOOLATRIKONAS : , , , , , Moolatrikonas .
35-36. : , , , , , , , , , , .
10, 3, 28, 15, 5, 27 20 .
- . .
37-38. , : , , -
. , , , . :
, , .
. ,
.
39. : ,
Plava . - .
, ,
.
40-4l. : 12
: , , , , , , , , ,
, . , ,
( ) , ,
.
3- " " Saravali .
4:
1-2. -'S , .. : ,
, , (), (), , Rahu
. , - .., (. ) ,
. , .
.
3-6. decanate,
:
decanate , ; decanate
3- - . 6
, 6 .
decanate , , ,
, 2- 12-
; 3- 11- ; 4- 10-
; 5- 9- ; 6- 8-
7- (, ) 7-
( ). 2- decanate, , , , , ,
. decanate , pelvis,
, , testicle, , , .
, .., s
. Amsa
, ; (
).

7. : , , .
- , , , . .
8. : , , , Rahu, , , (), .
9. : , - s . ,
- .
.
10-11. : Heli Bhanu - , . , Sasi,
Krooradrik, Bhomisuta, Aara, Rakta, Vakra . Hemna, Vid, Gna Bodhana
. Eedya, Ijya, Angira Jiva . Aasphujit, Sita Bhrigu
. Manda, Kona, Yama Krishna - . , ,
.
12-13. , : ,
: - , , , , , ,
variegated, . - : , , Kartikeya, Vishnu, Indra,
Sachi Devi Brahma.
Mantras , ,
, ..
14. , : - .
neutrals ( - neutrals). - , .
. .
Vaisyas ( ). ,
Sudras, (4- ).
, viz. , , ,
.
15. : : ,
, , , , (acidous) astringent.
: , , , , ,
.
16. : , : , ,
, , , .
, , , , ,
, .., .
17. RITUS ' : , Muhurta, Atna (), Ritu (), ,
. , viz. Sisira, Vasanta,
Grishma, Varsha, Sarat, Hemanta , , , ,
.
18. : , ,
.
.
19-20. : Veda, Yajur Veda, Sama Veda
Atharva Veda. , ,
.
21. () : , ,
, , . - . ,
, , . (
). . .
.
22. : . .
mellifluous . , (), - ,
, , , , Satwik (),
, , , , ,
, , , .
23. () : ; . . .
. marrow . - .
. - . .
. - Tamasic.
. - .
24. () : - .
. . . -
Rajasic . . , ,

. . , sinewy.
.
25. () : -.
. . Satwik.
.
. .
. , - , .
26. () : , ,
, - seminal, splendorous, , ,
, , , ,
, - , Rajasic , ,
, -, .
27. () : ()
, , , , . . - muscular, , ,
, , Tamasic , , ().
.
28-29. , : , . - . ,
. - . ,
. - . - . . . ,
- . - . - .
- , . , ,
.
30. : 12-, 4-, 2-,
10-, 11- 3- , .
() 6-, 7-, 8-, 1-, 5-, 9-,
. ( , ry
).
31. : (a)
, . (B), ,
,
. (C), ,
. (D) ,
. (E), , ,
.
32-33. : 1/4- 3- 10-,
4- 8-, 3/4 5- 9- 7-,
(). 3- 10-, 5-
9- 4- 8-. 7- .
34. : ,
, , ; , ,
.
35. :
, 1- ( . ), 10- ( . ), 7- (
. ) 4- ( . ). ,
, ,
, . , -
. .
36. : ,
, , .
. bala , masa bala (masa = )
. Dina bala Abda () bala
. , s
. , ,
, - , , . Luminaries
. - , Satyacharya .
37. BALA: , , Uttar,
Dakshin. . Bala.
38. BALA: decanate,
decanate decanate . , , Yavanas.

39. - BALA TRIAMSA BALA: , ,


. ,
, .
40. NAISARGIKA BALA ( ): , , , , ,
() . (
). () ,
.
4- " () " Saravali
.
5:
1. Prabheda (Ch. 3) Graha yoni Bheda Graha Gunadhyaya (Ch. 4),
Misrakadhyaya ( ) .
2-4. AVASTHAS : Deepta (), Svastha (), Mudita (rejoiced), Santa (),
Sakta (), Nipeedita (), Bhita (), Vikata () Khala.
, , Deeptavastha. ,
Svasthavastha, Muditavastha, Santavastha,
Saktavastha, Vikalavastha, Nipeedita,
Khalavastha, () Bhitavastha.
: 27 Graha Samayas . ,
, , .
. :
. ,
.
Dasa Vimsottari dasha . 27
Graha Samaya ( , ,
. , Sloka vide Jyotisharnava Navaneetam).
. , . ,
. ( ) 9. 9 * 6= 54. Dasha
- 10 Vimsottari Dasa. 54 10=540. 27
27- Samaya.
Samayas :
1. Snana: , , , .
2. Vastradharana: , , .
3. Pundradharana: , () ,
.
4. Upadesa: .
5. Siva Pooja: , , .
6. Aaposana: , .
7. Vishnvarchana: bile, , .
8. Vipraradhana: , , ,
.
9. Namaskara: -, .
10. Adri Pradakshina: , dysentery, .
11. Vaisyadeva: () , ,
().
12. Athithi Satkara: , jimminks - ().
13. Bhojana: , () ,
14. Ambhapana: , .
15. Ahamkara: .
16. Tamboola: , , .
17. Nripalapa: (), (), diviee .
18. Kireetadharana: , , .
19. Ekanta Sambhashana: , -.
20. Aalasya: , , .
21. S: , , .
22. Amritapana: , , , (
, , , .)
23. Madhupana: , , , .
24. Dhanarjana: (), , .
25. Bhikshatana: , .
26. Nidra: ,
27. Sambhoga: , , .

5. : Deepta () , . .
ichor, . (
. . Kalyana
Varma. ).
6. : Svastha ()
() , , ..
, . .
.
7. REJOICING : Mudita (rejoicing)
() , , ,
, .., () ,
.
8. : Santa
() , ,
. , , ,
.
9. SAKTA : () Sakta (
) ,
, , , .. ,
() .
10. : Peedita ( )
() ,
. (
, ).
11. : Bhita ()
() , ,
, . .
.
12. : Vikala ()
() ,
(), -, .
.
13. KHALAVASTHA: Khalavastha (
), - , (
() ),
, .
14. : ,
( , ). - ,
. , (, ),
- , traversion.
15. : .
. - ,
.
16-17, Yavanas , ,
Sukla Padyami, . (
11- Ekadasi 5- Panchami - Krishna
Paksha), . ( 6-
Shashti Amavasya) .
, , unencounterable
.
18. :
(),
.
19-20. , .
, Naisarga bala ( vide sloka 40, Ch. IV supra). Chudamani Acharya .
21-24. , ..: , 20 (), -
, - . - 3 ,
, . 12 , . -
. 15 , 5 ( 15 1
' 20) , . , 10 , , . 5 -

. -
20 () ( ) () 10
- .
25. ..: ,
, . .
. , 1/4- , 1/2
3/4- .
26. INAUSPICIOUSNESS : , ;
( ). - , ,
- , - -
.
27. utpata, , ,
, , , :
, .
28-30. ..:
. ,
. , , , ,
.. , ,
,
. , , .
31-33. decanate ,
.
, , .
, Dvadasamsa.
. -
, , , , ,
.
34-35. - ojha Yugma Bala ( ),
, , ,
. , ,
, .
36-38.
, , ..
(). Bala
() .
, . Cheshta Bala,
, ,
.
39. :
. ,
purposeless .
40. : , ,
, ,
.
41. DIVA BALA RATRI BALA: , Diva bala Ratri bala,
, ..
.
42. ..: , ,
, ,
,
.
43. -: -
, , , , .
44. : ,
, , ,
.
45. : , ,
, , , , ,
splendorous, - , ,
, , , ..
46. : -
, , , ,
, , , , ,

, .
47-50. :
, .
-
.
, .
- extrimis.
dashas,
. - , , ,
, .
51-52. :
. , .
, , , ,
, .
5- " " Saravali
.
6: ()
1. . ,
.
. Achalya Hari.
2. , , ,
.
3. , , , Amsa .
10- . - .
4. , ,
4-, 10- 11-. .
5-6. () (): ,
, , Grahas.
, . ,
twas - , .
6- " () " Saravali .
7:
1. , ..: , , , , ,
..
Aswina Aswina, .
2-3. , .
,
. 24 ( ) (
. ).
, .
(Savana) (Savana) . ,
, 30, 7.
, .
4. Savana 30 .. Chaitra, Vaisakha ..,
30- Thiti ( Amavasya).
5-6. : , - , ,

1\
2\
3\
4\ , . 25 %
, 50 % , 75 % 100 % .
7-13. RULERSHIPS : , , , , , ,
(), , . Aryas ( ), , ,
Mantras. , , , , , conch,
, , , , , , ghee, sesamum,
. , , , . ,
, , , swooning, bile . Veda, , ,
, , ministership, , , , , , Vanaspathi
( , ) .
auspiciousness, , , ,

preceptorship, , , (), , , ,
(), , . ,
, , , , , , ,
( , , ..),
, , . , ,
, , , , , ,
salable (, . (
, , "
" ).
14-15. : Kalinga (Coromandel ), Yavana (,
Mohamedan ), , Sindhu (Indus),
Magadha ( Bihar), Saurashtra (Gujarat), Ujjain Rahu
Ketu Dravida ( : Dravida, Karnataka, Goorjara, Maharashtra Tailanga).
7- " " Saravali
.
8: ( )
1-3. : ,
. ,
.
, menses. , - ;
, bile. bile,
.
4-7. , .
( 3, 6, 10 11), menses
. , - ,
, . - ,
. ,
, .
, - ,
s. - ,
.
8-10. 7- .
, . -
's, Vatasy Maharishi. ,
7-, . ,
, semen , .
11-12. :
(3, 6, 10 11-). , Navamsas,
, .


Navamsas. , , ,
Amsas , 5- 9- ,
.
13. :
Tridoshas (bile, ) .
14-15. : , ,
, .
Amsas, .
, . ,
, .
16. :
, .
, .
17. : , ,
. Adhana
, .
18-20. : ,
, , ,
, ,
, . -
. ,

. , ,
, .
21-22. , :
- ,
( ). ,
.
23-26. TRIPLETS: , Adhana
triplets: (a) , ,
() , (b) , ,
, (c) ,
() , (d) ()
, , (e) Amsa Amsa
Amsa, (f) ,
, (g) 7- Kanya Meena
. (a) (b) triplets-one
. (c) (d)
triplets, . (e)
(n , (g) .
27. , , ..: , ,
. , .
,
.
28. : ,
, . ,
, .
29-31. :
: coagulated , , - ,
, , , ,
, , - riped
. , , , , ,
, , Nisheka , .
.
32-33. :
, ,
. ;
, ,
, .
34. : Adhana () s 5, 9-, 7-, 2-, 10-, 4- , 3- 11- ,
.
35-41. : Adhana, hemmed , ,
. , 7-
-
. , ,
12-, 4-, - .
, 4-
, 7- . ,
4-, 12- - .
, ,
12- 2- s',
. 7- Adhana, ,
.
42-43. : , ,
, .
( ). ,
,
, .
44-45. 0F : Nisheka ( Adhana)
, 10- , ,
11- , 12- .
Adhana, , 10- , 11-
12- .

46-47. Nisheka .
10- Adhana . Acharyas.
Badar, 7- Adhana , 7-
Adhana . , (
Sloka) , .
48. :
Dwadasamsa Adhana. -
() Adhana ( , )
.
49. (): Nisheka ,
7-, - . -
7- ( ) .
50. () : Nisheka
() () (),
() , .
51-52.
. , ,
, ( ), , Muhurta .., .
,
.
53-55. : Adhana ( ),
, , ;
.
. , .
12- , , -
. , , s ( 12- / ), () ,
.
56. : Sandhi,
, , .
's, .
57. DULLWITTED TEETHED: Sandhis (
) , dullwitted. , - .
58. : 5- 9- ,
, 2 , 4 4 ().
59. : ()
luminaries ( ), - statured. ()
, , .
60. : ,
, . 's ,
.
61. , : ascendental
decanate trinal decanate , s ,
, .
62. (), ,
. ,
Adhana .
8- " Copulation ( ) " Saravali
.
9: ()
1. . Adhana . .
2. : Seeshodaya , - ,
, Prishtodaya .
- (), Ubhayodaya .
, ; .
3-4. : ()
. - , .
/Amsa .
, ; - .
()
.
5-7. - , ,

- ,
. ,
, 4- 10-, (
..) , 4- s,
.
8-11. - ,
. () () Yavanas Maniththa.
,
() (). - , - ,
. " Aranya " ( ) ,
, , .. - , -
, - , ,
. - ,
-
.
12. , : 10- ( .
), 2, 3 4 .
, 4- 10-,
.
13. () () , :
() (())
() .
() ().
14. () ( ) ,
(), () () .
, - 3- ,
.
15. : , - .
, .
, . - , .
.
16-17. () , ()
- . , ,
, (), ,
. , , () ,
, .., comer; ()
..
18-20. () : - ,
. 3-, 6-, 9- 12- () .
() , () .
- , , ,
. , (),
. () () (),
.
21-23. : , 4 , () ( ,
..) () () ,
. () () ,
, ()
() () .
() - ,
, . ,
, .
(), , ()
. .
24-25. : 12 , ,
. , , , . , ,
. ()
waxing () .
26-27. ( ) - .
, , .
4- ,

. .
28-30. : - , - ,
. 9- ,
. ()
, , .
, ( )
. 5-, 6- 7- - ,
. , () ,
, .
31. - : 7- trines ,
. s 10- 4- ()
.
32-33. : :
( A) sans . (B) luminaries, .
(C) luminaries , . (D) ,
(), , ,
.
34-36. : 4- 7- , .
( ) 7- ,
. 10- .
() , 5- 9- (?)?
. () ,
5- 9- , .
, 5- 9- , , ().
37-40. , : 5- 9- ,
7-, - forsaken .
. , ,
7-, . 11- .
, .
s . ,
Amsa , forsaken . 7-
.
41. : , 's.
, . - , - .
42. : , .
.
43-44. : decanate ,
, s, 2- 11- ,
, .
, ()(())
(), ,
.
45-46. ():
. ,
. , , . ,
.
47. () : ,
( ) , .
48. , ,
, .
49. : - !
, . (
) , s . s , auspiciousness
( ).
50. : , ,
, 5-
auspiciousness . ,
.
9- " Janma Vidha Nadhyaya " Saravali
.
10:
1. : , ,

. , Arishtas ( ),
.
2. : ,
. ,
.
3. : , expounders. : preordained,
Yogaja ( ).
, .
4. , : 8-
( . Aries/. ), , ,
, 3 .
5. , 6-, 8- ,
, .
6-7. , , Brahmasaunda. ,
8-, ,
.
8-9. 8- ,
, ,
nectar. 12-, 6- 8- , ,
- s, - .
10-11. , 6- 8- - ,
- 4. , Yavanas
; , .
12-13. , Ketu,
. 10- ,
, .
14-15. () Nigala, Sarpa, Pakshi Pasa decanate
, decanate , 7
. Rahu , - 10,
, - 16.
16-17. - trines, s , 6-, 8- 12-,
. , viz.
, , , ,
.
18. 6- ( ) ,
() ; -
decanate, ()
- , ()
.
19. - 16 ;
,
, .
20-22. , , , . 6- 8-,
, , s,
8- . -, s , -
4. ().
23-24. s 6- 8- -
, () ,
. 12-, 2-, 6- 8-, s,
6 8 .
25-26. 6-, 8- 12- - ,
. 7-,
- 's, .
.
27-28. 2- 5- un
s, 9- . , ,
8- , - .
.
29-30. , 8- ,
() . - ,
12-, 8-, 6- - s,

s -, .
31-32. ( 10- madhya 4-
madhya), s, ,
, Vajra Mushti .
. Yavanas, ,
8- () .
33-34. , ,
, , .
- 7-, 4- 8-,
() () .
35-36. hemmed , 7- 8-
s, (), .
7- 8- - , , .
s , , (
() ).
37-38. - eclipsed ( )
, 8- , .
,
, 8- : ,
8-, 's, .
Satyacharya.
39-40. :
( A) 7-, . (B) ,
7-. (C) ,
s. (D) , 8-, 7-, 4- 10- , 12.
41-42. , , , -
, 12-, 9- 8- un , - tenanted ,
trines 8-
s, Yavanas, .
43-44. .
9- . ,
, , un .
45-46. - ,
. , ( ) .
,
, , .
47-48. - hemmed ,
. ,
8- un s.
49-50. , ,
, .. ( ) 8-, 9- 7-
.
51-52. , ,
, .
, .
53-54. , ,
.
, .
55-56. , 8-, 7-, 6- 12-,
. . 6- 8- , ,
. , , 8- 7-.
57-67. , : 12-
eyes. . ,
12-, 6- 8- .
12-, ; ,
. Rahu , 7-, .
2- 12- , 8- 6-,
. 6-, 8-, 9- 2, , .
8- 6-, looses -
. , .
, , 8-, ,

6-, . , , s,
() , . 8- 12-
- , -
complaintshere , 8- 12- .
s 8- / 12-, , .
( ), ()
.
68-70. , : 11-, 3-
. - . () - birthi.e.
(). 9- 5- - ,
. 9- ,
5-, . s ,
.
71-73. , ,
. . s
() .
s . s
( )
.
74-76. : 3- ,
.
10- , 3-
asterism , .
- , 7- .
77-82. : ,
, :
( 1) 4- 8- 10 . (2) 2- 12- 10 . (3)
5-, 9- 12 . (4) ,
4- 8- 3 . (5) 4-,
6- 18 . (6) 5- 9- 20 . (7) 8-
will .
83-88. , - .
, 8- .
, , ,
8-. 7- decanate,
, . ( ,
decanate, l9th decanate).
8th , , .
, , 8-,
.
89-9O. DECANATE TRINES : decanate,
5- 9ththe, trinal
isindicates .
(), , ,
.
91. : , ,
,
.
92. trine,
, .
93-97. : 108 , 8-
, , .
108 , ,
trines 8-. 120 , ,
, 8- .
, , 8-
. , trines 8- ,
.
98. : 8-,
7-, 12-, 1-, 5- 9- s
, .
99. :
, , ,

() ,
( Janma ) . ,
.
100-103. : ,
: d) , , , (2) , , , (3)
, , . , 11-
, - . 7
, ,
() 7- , ,
- .
, 4 .
, , .
104. : , Marana Pada
, s, - 3 .
: Marana Pada 8- .
, , , 8- - ,
- 8-. , 8- - 8-.
8- - Marana Pada.
105-107. ,
, Rahu - ascendantat, ,
- 3 . Rahu 7-
luminaries - un , , 12 .
108-110. Rahu , , - 7. Dhuma Ketu ,
() Raudra
Muhurta Sarpa Muhurta, , .
111-114. () : ,
: 21 , 5, 9,
23, 8, 12, 4, 20, 1, 18, 10 22.
, ,
.
115-118. , .., . - .
. 3-, 4-, 5-, 7-, 9, 10-, 11- , 5, 10, 46, 20, 30, 40
50 .
10- " " Saravali

11:
1-2. ,
, , - ,
, , expounders
.
3-4. - , ,
lawbreakers . ,
, ,
.
5-6. - ,
, bile () vomiting.
- s, ,
, , dysentery.
7-8. s 7-, 8- 6- , ,
Kalyana Grita. , - s
, s, ,
.
9-10. Dwadasamsa 's, ,
() . 's ,
,
, .
11-12. , , ,
. - comparable-to
. s
, , ,

, ().
13-14. - ,
, , . .
, , , s
-, .
15. , quartan , Agashya ,
12- , 11- 10-.
16-17. 6-, 3-, 10-, 11- 4- , s, , .
, -
s, , .
11- , " " Saravali .
12:
1. ( )
, ,
/ , Sudarshana Chakra,
.
2. s
's, - s, , , ,
, .
3-5. Amsas s ( )
s, ,
. Rahu 3-, 6- 11- - s,
, .
Seershodaya, , ghee ().
6-7. ,
, , .
halo ( ) - , , ,
Kurukshetra .
8-9. , - ,
- , fillip , , .
, Agasthya Saptharshis (Alfa Carini ) ,
, , , .
10-11. Rahu , ,
, . ( )
, , .
12. ,
, ,
trine .
13. , ( .
) . .
14. , 4-, 10-, ,
, 11-, 3- 6-, illimitable
.
15. , countering, ,
.
12- " " Saravali
.
13:
1. APHA, ANAPHA DURUDHURA : , 2-
apha , 12- Anapha , 2- 12- Durudhura .
2. KEMADRUMA : Kemadruma
(viz. apha, Anapha Durudhura )
- un . .
3. : ,
30 apha , 30 Anapha 180 Durudhura .
4. APHA : apha , (-) ( ()
), , Shastras ,
, ( ), ,
, .

5. ANAPHA : Anapha , ,
, , , ,
, , , ,
.
6. DURUDHURA : Durudhura
, , . , ,
. , ,
. .
7. KEMADRUMA : Kemadruma ,
, , , ,
. , , .
() ,
.
8-9. APHA ..: apha , ..
() . (
, , ..). , viz. ..,
, , ,
apha ..
10-11. , ..: apha
( 2- ), , , , -
, , torturous, . -
apha , , Shastras . ,
. ,
.
12-14. apha ,
, - .
. , , ,
, .
. 2- , apha ,
,
. () .
15-19. ANAPHA , ..: Anapha 12-
the , () ,
(), , , , , ,
, - bodied, . ,
, , , .
. . ,
, , , ,
, .
. .
splendorous, . ,
-, - , - indired, ,
, .
20. DURUDHURA , ..: Durudhura
, , , , , ,
, .
21. durudhura ,
, ( ), ,
, , .
22. , ,
, , , , , - .
23. , .
. . ,
. .
24. , ,
Shastras, , - , , .
25. Durudhura , , ,
splendorous, , , .., , - .
26. , ,
. , ,
.
27. , ,
, ,

, .
28. 1f , Durudhura ,
, , , ,
.
29. , Durudhura , , (
), , ,
. .
30. : ,
() , , ,
. Panaphara ( 2- 5-, 8- 11-)
( 3-, 6-. 9- 12-).
31. : , -
Parivesha (halo), (
madhya descendant 7th ), , ,
( ), ,
, .., ( (),
d ). ,
.
32. DHANA : s s 3, 6, 10 11,
. s ,
.
.
33. Adhi , .
, .
13- " " Saravali .
14:
1. VASI, VESI, UBHAYACHARI : ( ) 12-
Vasi , 2- Vesi , 12- 2- Ubhayachari .
2. VESI : Vesi - sighted, ,
(). Yavanas.
3-5. VESI , : Vesi
, , . ,
, , (
) . , ,
, , - . .
, , ,
. - , Vesi , ,
, ,
() . , , .
6. VASI : Vasi (),
, (), , ,
, .
7-9. VASI : Vasi ,
, .
. , , , .
, , ,
() . Vasi , ,
, .
, , , ,
.
10. ,
Amsas .
11. UBHAYACHARI : Ubhayachari
forebearance, , bodied, , , ,
, , , , ,
, - , .
14- " " Saravali
.
15:
1. - : Vriddha Yavanas
( ). ego.

2. : , , (
), , ( "
"), .
3. : ,
splendorous, , witted, , - , , , (
) .
4. : ,
, , , ,
, , .
5. - : - , , -
, , - ' - preceptor.
6. - : - ,
, , - ,
, .
7. - : - , metallurgist,
, (), ,
(), , .
8. : , , ,
, boxer, () ,
() , metallurgist.
9. - : , ,
, , , ,
.
10. - : , ,
, , .
11. - : - , ,
, , , () (kriya
), (), .
12. - : - ,
, , , ,
() , .
13. : - ,
, , , - ,
.
14. - : - ,
, Vedic , , ,
.
15. - : , , ,
, ( ), ,
..
16. - : - , metallurgist.
jugglery, , ,
.
17. - : , ,
, , instrumentalist. .
18. - : - ,
, , , , , ,
, .
19. - : , ,
, , , , ,
.
20. - : , ,
, ,
(), .
21. - : , ,
, , ( ..), ,
, .
22. - : - ,
() , - , , , boxer,
- .
23. , ,
,
.

15- " " Saravali


.
16:
1. -- : , - ,
, , , , ,
.
2. -- : , - ,
splendorous, , , ,
() .
3. -- : , ;
, , , (),
, .
4. -- : , ,
, debaucher Shastras.
5. -- : , - ,
lustful, , - , - .
6. -- : ,
, , , ,
.
7. -- : , - ,
, , ,
.
8. -- : , , ,
, (), , .
9. -- : , - , , , , - .
10. -- : , - ,
, , Shastras, ,
, .
11. -- : , - ,
, , , .
12. -- : , , ,
, , .
13. -- : , - ,
- sighted, , , , - ()
.
14. -- : , - .
, ,
, , ,
.
15. -- : , , ,
,
, .
16. -- : - ,
, ,
.
17. -- : , , ,
(), , , splendorous,
, .
18. -- : , , -
, wed . ()
.
19. --: , ,
() , ,
.
20. -- : , - ,
, , , ,
.
21. -- : , , ,
cultured. .
22. -- : , - ,
() , , , -

.
23. -- : ,
, , - ,
Shastras, .
24. -- : , , ,
Shastras, ,
.
25. -- : , ,
, , Purohita ( ),
, - .
26. -- : , , ,
, , ,
, .
27. -- : , - ,
, , - , , .
28. -- : , - ,
, , ,
.
29. -- : , , ,
, .
.
30. -- : , - ,
, (), .
.
31. -- : , ,
, , ,
.
32. --: , - ,
, , - , ,
.
33. --: , - ,
, , ,
, , ,
.
34. --: , , ,
, , , , ,
("vishama" , viz., , , ,
, , , ..),
.
35. --: , ,
, () ,
- .
36. : , .
,
. s
. () (
), .
37-38. S : s
, ,
. , .
, , ,
, .
16- " Conjuctions " Saravali
.
17:
1. --- : - .
, . ,
.
2. --- : ,
, , , splendorous, () ,
.
3. --- : ,

, , ,
, .
4. --- : , ,
, , ()
, , .
5. --- : ,
( ..), - eyed, - , - ,
, bodied.
6. --- : ,
, , , - statured, .
7. --- : - ,
, , ,
, .
8. -- : ,
() , (
), ,
- .
9. --- : ,
-, , , ,
.
10. --- :
, ,
, .
11. --- ,
, Shastras ,
, .
12. --- : - ,
, - , ,
.
13. --- : - ,
, , , meanly, , .
14. --- : ,
, , , .
15. --- : ,
, , ,
.
16. --- : , ,
, , - sighted, ,
.
17. -- : , ,
, , , .
18. --- : ,
, neuter's, , ,
, .
19. --- :
, , , , , , energetic, ,
, .
20. --- :
, , , .
21. --- : ,
, Shastras,
.
22. --- : - ,
, , , ,
, , .
23. --- : , , , , - (), ,
.
24. --- : - ,
, , , -, ,
, .
25. --- : ,

, , , , , (), ,
.
26. --- : - ,
, , , ,
. .
27. --- : , ,
, , , , - .
28. ---: - , , ,
splendorous, , , - - .
29. --- : - ,
,
, , .
30. --- :
, , ,
, , .
31. --- : ,
() , , ,
.
32. --- : , ,
, , , , - ,
. . .
33. --- : - ,
boxer, , (),
, .
34. --- : - ,
splendorous, , , ,
- , .
35. --- : - ,
, Shastras, - debaucher .
17- " " Saravali
.
18:
1. ---- ; - ,
, , ,
.
2. ---- :
, ,
, .
3. ---- . ,
, , , , .
4. ---- : ,
, , ,
.
5. ---- : ,
, , , - .
6. ---- : ,
(), ,
, .
7. ---- :
machinist, , ,
.
8. ---- : ,
, , , , ,
, .
9. ---- : ,
, , hairy (), ,
.
10. ---- :
, jugglery, - , ,
, .
11. ---- :

, , ,
, - , , .
12. ---- :
, , , ,
.
13. ---- :
, , , ,
.
14. ---- :
, (),
.
15. ---- : - ,
, , , , ,
.
16. ---- : ()
, , ,
, ,
.
17. ---- :
Shastras, , ,
.
18. ---- :
, , , , ,
, .
19. ---- :
() , , ,
.
20. ---- ,
, , .
21. ---- : -
, , ,
.
22. ---- : ,
- hearted, (, 33
), , , , .
18- " " Saravali
.
19:
1. ----- :
, , , (),
, .
2. ----- : - ,
, , , Satwik ()
.
3. ----- :
, , , ,
, - , () - issueless.
4. ----- : - ,
, , tuberculosis,
( ..) .
5. ----- : -
, , .
.
6. ----- : -
, , ()
.
7. ----- :
, , ,
, , () .
8. : 5 6 ,
, - witted.
() Kandalas.

19- " Conjuctions " Saravali


.
20:
1. ,
. .
2. , , , ; luminaries,
; , , , .
3. , , luminaries ( ),
; luminaries, , ; luminaries,
& mendicant.
4. , , , ,
mendicant.
5. , , ; , , ; , ,
, ,
.
6. / ,
: 1) , , ; (2) , ,
; (3) luminaries, .
7. , ,
: (1) , , , ; (2) , , ,
; (3) , , , .
8. , () ,
: (1) , , , ; (2)
luminaries, , .
9. , (1) luminaries, , , (2)
, , , , (3) , luminaries, ,
, .
10. (1) luminaries, , (2)
, luminaries, , .
11. : (1) , , , ,
. (2) , luminaries, , . .
12. , (1) luminaries, ; (2) ,
luminaries ; (3) , , , ,
.
13. , , ,
. - , , .
14. ( ) , ,
, , .
15. , , luminaries,
; , , ; , , .
16. , , ,
: (1) , , , (2) luminaries, , (3) , ,
, (4) , , .
17. (1) , , , , (2) , ,
, , (3) luminaries, , ,
( ).
18. , , , , , , ,
- .
19. Luminaries, , luminaries, , , ,
.
20. ( ),
, ( )
. , , (
, ..), , .
,
, .
21. , ,
, , ,
. Yavanas.
22. , decanate , -
. , Aries/
.

23. ( un
), . ,
, , .
24. , , ,
, ,
.
25. - , - , 10-
12- , .
26. 10- 's,
,
& .
27. waxing , , , ,
( ),
, , ,
.
28. mendicant 's
, . .
29. ,
, .
30. : ,
, , () , Ganesa
, , Gayatri (
), , ,
.
31. , , :
, , , ,
, , , Bhagavati, , , ,
Soma Siddhanta , ( ).
32. , tonsured, , , , ,
- , , mendicants
.
33. alm-seeker, , curer, , .
34. , : , ( mace), ,
, , , ,
, , , ,
, , ,
/ ..
35. mendicants Saivite Vaish-navite .
36. , , ,
.
37. - ,
, ,
. .
20- " "
Saravali .
21:
1. : Yavanas 1800 , 32.
2-4. :
- 32 -
Nau, Chatra, Koota, Chaapa, Sringataka, Vajra, Damini, Pasa, Veena, Kamala, Musala, Vapi, Hala, ,
Samudra, Chakra, Maala. Sarpa, Ardha Chandra, Yava, Kedara, Gada, Pakshi, Yupa, Yuga, Sakata, Soola,
Danda, Rajju, Sakthi, Nala Gola.
Asraya , .. Musala, Rajju Nala Acharya Manitha.
, Nala . , ,
Musala , Rajju . RAJJU :
, , ,
.MUSALA : , ,
, , . . NALA :
( ),
, ,
.

5-6. Gola, Yuga, Soola, Pasa, Veena (Vallaki), Kedara Damini Sankhya-.
SANKHYA : - Gola . 2 -Yuga , 3 Sula , 4 -Kedara , 5 -Pasa , 6 -Damini 7 -Veena (Vallaki) .
GOLA : , , , . YUGA :
, , ,
. SULA : sula , , , torturous,
, , . KEDARA :
, ,
, . PASA : pasa
, , ,
(), ,
. DAMINI : ,
, , ,
, . VEENA :
, , Sastras,
. , .
Dala-, .. Sarpa (Bhujanga) Mala Parasara Maharishi. Savitracharya
20 .
7. Asraya , .. , ,
() , . ()
Asraya , Asraya ,
() .
8-10. AKRITI, SANKHYA DALA :
Akriti ,
, .
Sankhya , ,
.
Dala ,
, , ,
.
11. NAUKA, KOOTA, CHATRA CHAPA :
, ,
Nauka, Koota, Chatra Chapa .
12. YUPA, , SAKTHI DANDA : ,
Yupa, ( Ishu-), Sakthi Danda .
13. ARDHA CHANDRA GADA : ,
, , Ardha Chandra (Ardha Sasi) .
Gada , .
14. VAJRA, YAVA, PADMA VAPI : s 7-,
4- 10-, Vajra .
, 7-, 4- 10- s,
Yava .
s, Padma(Kamala)-.
(3, 6, 9 12-) (2, 5, 8 11 ),
Vapi .
15. SAKATA, VIHAGA, HALA SRINGATAKA : 7- ,
Sakata-.
4- 10-, Vihaga (Pakshi) -.
trines, , Hala .
trines Sringataka .
16. CHAKRA SAMUDRA :
, Chakra .
2- , Samudra .
17. , Akriti . , Asraya
..
18. ASRAYA DALA : , Nala .
, , Musala ,
Rajju . , s Maala ,
Sarpa . - Dala .
19. SANKHYA : , Gola . 2
-Yuga , 3 -Sula , 4 -Kedara , 5 -Pasa , 6 -Damini 7
-Veena (Vallaki) .

20-21. :
NAU : ;
(), , , , .
independant .
22. KOOTA : Koota , , jailer, ,
, .
23. CHHATRA : Chhatra , ,
, , ,
.
24. CHAPA YOGAG (KARMUKA ): Chapa , jailer,
. .
25. ARDHA CHANDRA : Ardha Chandra ,
, bodied, .
, .
26. VAJRA : Vajra , ,
, , , .
27. YAVA Yava () fasts
, ,
, .
28. KAMALA : Kamala , ,
, , , .
29. VAPI Vapi ,
,
.
30. SAKATA : Sakata ,
, , , & , -
.
31. VIHAGA (PAKSHI ): ,
, , ,
.
32. GADA : , ,
yagnas .., Sastras , , ,
.
33. SRINGATAKA : , ,
, , ,
().
34. HALA : , ,
, , , forsaken
, .
35. CHAKRA : , ()
prostrating , - studded . ( ,
- studded Chakra , .).
36. SAMUDRA : ,
, , , ,
() ("Satwavanta").
37. YUPA : -, ,
, ()
. .
38. : , (,
), , , ,
, .
39. SAKTI : , ,
, , , .
40. DANDA : , ,
, , , .
41. MAALA : maala ,
, , , splendorous .
42. SARPA : ,
(), , ,
.
43. RAJJU : , ,
, mischievously.
44. MUSALA : ,

, , , . .
45. NALA : nala (
), , ,
, .
46. GOLA : , , ,
, .
47. YUGA : ,
, forsaken , , .
48. SULA : sula , , , torturous,
, , .
49. KEDARA : ,
, , .
50. PASA : pasa ,
, , (), ,
.
51. DAMINI : , ,
, , ,
.
52. VEENA : , ,
Sastras, . ,
.
21- " " Saravali .
22:
1. zodiacal .
preceptors.
2-3. : , , Shastras,
, , , ,
, , , ,
() , splendorous .
.
4-9. : (
) - ,
, , , (),
.
- ,
, , , - , splendorous .
, - , ,
, , ,
.
, ,
, , - , .
, , ,
, , (
), .
, , ,
, , witted .
10-11. : () ,
, ,
(), , ( , , ,
..), , , (
()) , , ,
, ,
.
12-17. : ,
, , ,
, .
- , , , ,
, , .
- , ,

, , , , .., .
,
, - , , - splendorous,
.
, ,
, , .
, ,
, ,
.
18-19. : , , ,
, ( ), ,
( , Brahman
), Shastras, , , ,
, , ,
.
20-25. : , , ,
. .
,
, , , ,
.
, , ,
, , ,
, .
foretells, ,
Shastras, ( ), ,
.
, , ,
, , , ,
, .
, , ,
( ()), ()
, .
26-27. : ,
, ,
, (
), , -
bile, ( ),
, , ,
, geographer / , ,
.
28-33. : - ,
, , .
, pulmonary fistula
pudendum, - slanderer.
, , ,
, .
, , , ,
, , .
, , ( ),
, , , .
, ,
, .
34-35. : , , ,
, , , ,
, , , , ..; .
, , , ,
.
36-41. : , - ,
, , ,
.
, , ,
, , , .

, , , ( ), ,
- natured, , .
- , ,
(); ,
.
, (),
. , , .
, , ,
, .
42-43. : ,
, , - , , , () .
, ,
.
44-45. : ,
, ,
( ), , , , ,
, , ,
, , .
46-47. : incombatible
, - Vedic ( ) , , ,
( ), ,
. , , ,
, , () ,
.
48-49. : ,
, , , ,

, , , , , ,
, , - energetic.
50-55. / :
- ,
, , . .
.
,
, , , .
,
, , , , ,
.
/ ,
- , , , -
, .
,
, .
, , ,
, .
56-57. : , , ,
, , ,
, , , - ,
, , - ,
.
58-63. / , :
, (),
.
,
, quarreling , .
, , ,
() , , .
,
, , , , .
, , conch,
,
.

, ,
- .
64-65. : ,
, (), ,
, , , ,
, , - ,
() - .
66-67. : ,
, , , ,
. ,
, / , ,
, .
22- " "
Saravali .
23:
1. : , (),
, , - , ,
, , , ,
, - , ,
lotus, ( lotus-), , ,
, , ..),
.
2-7. :
, , , , - , .
- , ,
, ( / ..)
urinary .
, ,
, , - .
,
, - .
, ,
, .
, ,
, , .
8. : , , , - , , , ,
( ) , , ,
(), ,
, , (),
, .., (),
.
9-14. : ,
, , ,
, .
, , ,
, (),
.
, ,
, (), ,
.
, ,
, , .
, ,
, (
), , , ..
- , , ,
, .
15. : ,
. , .
16. : ,
, , ..,

, ,
, sinewy, , splendorous, ,
() ,
, (), neuters
.
17-22. : , , - splendorous, ,
, .
, , ,
, , . .
,
inviolable .
, Shastras, , ,
, - .
,
, , , , ,
.
, , ,
, .
23. : , ,
, , , ,
, , - , , , , hairy bodied,
, , wells .., .
24-29. : , , , -
( ()).
- , , ,
.
,
(), , , ,
.
, ,
, , ,
, .
, , , , ,
, - splendorous.
,
(), , , - , .
30. : , ,
, , yellowish , ,
, , ,
, , ,
, , (), - ,
.
31-36. : ,
, ,
, .
, ,
, , .

, (),
; ,
,
.
, , , .
, , , ,
, ,
.
- , , , - , ,
.
37. : , ,
, , , , , -

preceptor ( ..), - , , ,
, , , ,
, .
38-43. : -
, , ,
, , i() .
, , ,
(64 ), , , disciplined,
.
- , ,
, / ,
.
, ,
, (),
.
, , ,
makeups, .
, ,
, , ,
( ) .
44. : , ,
, ( ) , ,
( ) , - ,
testicles , , ,
,
, ( - ), ,
.
45-50. : - ,
, - diseased, , ,
, .
, , , , , adulterous,
, , .
, , ,
, , ,
.
, ,
..
, , ,
, bodied, , .
, , , ,
, ,
.
51. : , ,
( ),
, ( , ), , , , , , ,
, , , ,
( ), , -
.
52-57. :
, ( ), ,
, .
, , ,
, , - , , - .
, , ,
() , , , -
.
,
(), , .
, , ,
, , ,
.
, , ,

talebearer, , .
58. : ,
, , , , - ,
, ,
, , , ,
, , , jhxbd.
().
59-64. : - ,
, , ,
.
, , , ,
, .
- , ,
, - .
,
, - , , .
, , , ,
, .
, , ,
, Shastras, , - .
65. : , ,
() ( ), ()
(), , &, , , , ; ,
, , ,
, .
66-71. : -
, , , - ,
, .
, ,
, , , .
, ,
, , .
, , ,
incomparably, , ,
.
, ,
, , , .., - issueless.
, , , ,
, , .
72. : , , ;
, ,
, , , /
, , , ,
.
73-78. : , , - ,
, , - .
, ,
, , , .
, ,
, ,
(),
.
, , ,
, ,
() () (Bhogi,
.)
, , , issueless, , ,
, , .
, () ,
, , - , -
.

79. : , ,
() , Shastras, bodied,
, , , - ,
, , ,
, (), ,
.
80-85. : , -
, , , - ,
.
, , , ,
, , .
, - ; ,

.
, , , , ,
.
, coition, ,
().
, , ,
, , () ,
.
88. , : ,
- , (-
) .
, .. ( ).
23- " "
Saravali .
24:
1-3. :
, .
, ,
.
, ,
.
, ,
.
, ,
.
,
- .
4-6. : /
- , , ,
.
/ - ,
.
/ - ,
, () ( ), - ,
, - , .
/ - ,
,
.
/ - ,
() ( ).
7-9. : ,
( . / ) - ,
(64 ), .
, - ,
, - ( C Shastra
vachnam, Sruti vachanam Samriti Vachanam).
, - , , , splendorous.
, - ,

, .
, - ,
Shastras , .
, - ,
.
10-12. :
- , (),
.
- ,
- .
- ,
- , .
- ,
() .
- , -
.
- , ,
.
13-15. :
- , ,
.
- ,
, .
- ,
, , - .
- ,
.
- ,
() () (
).
- ,
, ( Mahabharata), .
16-18. S : /
, ( ),
.
/ ,
, - .
/ ,
.
/ ,
, / .
/ ,
, - .
19-21. : /
- , ,
.
/ - ,
, .
/ - ,
, , , .
/ - ,
(), - .
/ - ,
, .
/ - ,
() .
22-24. (): Vargothama ,
, ,
() . (),
, . ,
, , ,
- , () .
Vriddha Yavanas.

24- " "


Saravali .
25:
1-2. : , splendorous,
, , - , , , , (); ,
, .., ,
.
3-4. : , ()
, ,
, , () , ,
, , , ,
.
5-6. : , splendorous,
, , ,
, ,
virtuously , ,
.
7-8. : ,
, , , ,
,
, ,
.
9-10. : , , , , ,
( ..), , ,
,
.
11-12. : , ,
, , ,
, - , ,
(), , Shastras ,
, .., - splendorous.
13-14. : ,
, , - , ,
, , ,
, ,
.
15-16. : ,
, , Vedic , - ,
(), , ,
, perfidious , ,
, , - talebearer, ,
, (), .
17-18. : , ,
, , , , - , ,
, ,
() , ,
.
19-20. : ,
( ), , ,
(), , - ,
, , , , - ,
.
21-22. : , ,
, , ,
, , (), ,
, () (),
, , , .
23-24. : ,
, , ,
,

() , () (),
, , - , (),
.
25-30. :
/ - , , ,
- , - , - .
/ - ,
, (), ,
, .
/ - ,
, - , () Manmatha (
), .
/ - ,
, -&, , , ,
.
/ - ,
- ,
, .
/ - ,
,
() .
31-36. : / ,
, , ,
, .
/ , , ,
.
/ , ,
, (), ( )
Shastras.
/ ,
() , , , .
/ , ,
, - , () ( ()
..) .
/ , , ,
, , , / ,
.
37-42. :
/ , ,
, , , .
/ - , , ,
splendorous, ,
.
/ - ,
, , , - , - , ( ), .
/ - ,
, , ,
- .
/ - ,
,
.
/ - ,
( ), , husbandry
, , , .
43-48. : , , , - splendorous, () - .
, , ,
, .
, , , ,
, .
- , , - , ,

, .
, , ,
.
, , ,
, .
49-54. : -
, , , ,
, .
, , ,
, () ,
.
, , , ,
.
, , , ,
- .
, , ,
- .
, , ,
/ @ .
55-60. 'S :
- , , ,
, , .
- , ,
, .
- , ,
, .
- ,
, , , .
- ,
, , makeup .., , -
.
- ,
(), , - , ,
.
61-66. 'S :
- , (), ,
, .
- ,
, , beautification, , -
, .
- ,
, , , , ,
.
- ,
, kingly , ,
.
- ,
() , .
- , ,
, , , , ,
.
25- " "
Saravali .
26:
1-2. : ,
(), , , ,
, , , - , ,
, - ,

().
3-4. : , ,
, , Shastras, , ,

, , (),
, , , -
.
5-6. : ,
, , , - ,
, , , ,
, , Shastras .., - , , , ,
.
7-8. : ,
,
, , ,
, , ,
(), ,
.
9-10. : , , ,
(kala - gnanakala
), , , ,
, , , , ,
, - , , - (),
.
11-12. : ()
, , , ,
( - ) , / ,
(), , - , - eldest
, , , ,
(), , .
13-14. : ,
, , - , ,
, , , preceptors, ,
, , , -
.
15-16. : ,
, , , ,
, - , , - , ,
, ,
, , , .
17-18. : , ,
, Shastras, - ,
, - , , - ,
, yagnas ( ..), -
, - , - .
19-20. : ,
, , , , ,
, , .., - , ,
, .
21-22. : ,
() ,
, , , , ,
, , , , ,
, .
23-24. (): ,
, , - issueless, ,
, - , , - , stitching .., , Shastras
, .
25-30. / :
- , , ,
, .
- ,
(), , .
- , ,
, , , , .
- , ,

glossy hairy , , ,
.
- ,
(), , , ,
.
- , ,
, , .
31-36. / :
- , ,
, censured.
- ,
, , , ,
, , - .
- ,
, ,
().
- ,
, , / / , .
- , ,
(), , , ..,
().
, , ,
,
.
37-42. :
/ - , , ,
, - , .
,
(), , , sastric
, .
,
(), , - , .
,
, , , , ,
.
,
- , - ,
.
,
- , , , ,
.
43-48. : , ,
dhoby, .
, ( )
.
, , ,
- , , - .
, , ( ),
, .
, Cupid ,
,
, .
, , ,
, .
49-54. : , , , , , ,
- .
, , ,
, , , , .
, , ,
, .
, , , - ,
, .

, unparalleled ,
, , , .
, , - splendourless, ,
() .
55-60. ' S : /
, , urinary epilepsy,
().
, / , ,
, , , .
, / , townsmen ,
, .
, / , ,
() descendency, ,
, - , - .
, / , ,
, () .
, / ,
, , , .
61-66. 'S : ,
- , boxer, , , censured, .
, - ,
, , , () (),
( ).
, - , ,
(), .
, - ,
, / ,
.
, - ,
, , , .
, - , ,
, .
26- " "
Saravali .
27:
1-2. : ,
, , ,
, , - splendorous,
,
.
3-4. : , ,
, , - splendorous, , ,
, , ;
() , & , () ;
/ , ,
() .
5-6. : , ,
, , , , ,
, , ,
"bejeweled" ( )
(), () () - .
7-8. : , ,
, , , , ,
, ,
, , ,
.
: , lastingly
, , , , , ,
, - , ,
, () ,

, , .
11-12. : , ,
, , , ,
, Shastras , ,
, purehearted, .
13-14. : , ,
, , ,
, , , , splendorous, Shastras, ,
.
15-16. : ,
Shastras, - , Bhashyas ( ,
sutras , , ),
, , , ,
, , ,
(), .
17-18. : ,
preceptor, , , ..,
, , , ,
Shastras, - , ,
.
19-20. : , ,
, , ,
() , , ,
auspiciousness, , , ,
(), ,
() ().
21-22. : ,
, , racemen, ,
, , , ,
,
.
23-24. : ,
Shastras, ,
headsman , , , , , , ,
, - , , ,
, .
25-30. ARIES / : /
- , ,
, ,
().
/ - ,
, , , .
/ - ,
, , , , , ,
.
/ - , ,
, , ,
, , , .
/ - ,
, , , , ,
.
/ - , , ,
, , , .
31-36. / :
- ,
. verily, (),
.
- , ,
, , , .
- ,
(), , , , , .

- , ,
, , , , , splendorous.
- ,
, , ,
.
- , ,
, / ,
, , .
37-42. S : /
- , , , .
/ - , ,
, , , .
/ - ,
, , .
/ - ,
, ,
.
/ - ,
, .
/ - , ,
() .
43-48. : , , - , ( )
, , .
/ - , ,
splendorous, - , ,
.
/ - ,
, , ,
.
/ - ,
, , , , -
.
/ - , ,
, , .
/ - ,
, , ,
.
49-54. :
- , , , - ,
, .
- , , ,
.
- , ,
, i() , , , .
- ,
, , , , - .
- ,
, , .
- , , -
, , .
55-60. :
/ - ,
.
/ - ,
,
, .
/ - ,
, , , , .
/ - ,

, ,
.
/ - ,
, , , , .
/ - , ,
, / ,
.
61-66. :
- , , - , ,
.
- ,
() , , ,
.
- , , , splendorous, -, .
- ,
, , ,
.
- ,
, , , ,
, , , .
- ,
, , - ,
.
27- " "
Saravali .
28:
1-2. : , - ,
, , , ,
, , ,
(), - ,
.
3-4. : ,
, - , ,
, , , ()
, , (),
, - .
5-6. : ,
Shastras, , , ,
, , ,
.
7-8. : , , ,
, , , , , , ,
.
9-10. : ,
, , ,
, , , ,
preceptors, .
11-12. : , ,
(), , ,
, ,
, , ,
, - .
13-14. : , -
, - , , ..,
, ,
(), , meritorious, , , -
.
15-16. : , ,
, , (), , ,
, , ,
, , , ,

.
17-18. : , ,
, , dutifulness ,
, splendorous, ,
, , , ,
, , ,
, () .
19-20. : ,
- , (), ,
, , - , , , () , , , , , , .
21-22. : ,
, , , ,
,
() , .. .
23-24. : ,
, , , , , , ,
, , , ,
, ,
() .
25-30. : /
, ,
, , .
- ,
, - , - , ,
.
- ,
, , , .
- ,
, profligate, , ()
, , , .
- ,
, ,
, .
- ,
, , - natured, - .
31-36. :
, - ,
, .
- , ,
, , , ()
, - splendorous.
- ,
,
.
- , splendorous,
, , , , ,
i() .
- ,
, , , , ..
().
- ,
, , , ,
.
37-42. :
/, , ,
, .
- ,
, , , .., - splendorous,
.
- ,
, .

- , ,
(), , , , - .
- ,
, , , - preceptor.
- ,
, , - , - - .
43-48. :
, (),
, , ( ),
.
- ,
, , , , .
- ,
, , ,
.
- ,
, , , .
- ,
, , , .
- , ,
, , , - .
49-54. : , , (),
.
- ,
, ,
() ( ()).
- , ,
, , , .
- , -
() , (),
, , , , .
- , ,
, - .
- ,
, , ,
( ), .
55-60. :
, , ,
, .
- , , kingly, , & .
- ,
, , , .
- ,
, , ,
,
, .
- ,
(), ,
.
61-66. 'S :
, ,
, , .
- ,
splenderous, , .
- ,
, , .
- ,
, , , ,
.
- ,

, ,
, .
- ,
, , ,
.
28- " "
Saravali .
29:
1-2. : , , , , ,
, , , , , ,
, .
3-4. : ,
, - , , , ,
, , ,
, , - .
5-6. : , ,
(), (),
(), , - , - , , ,
.
7-8. : , ,
, , , motherless, -&,
, , ,
, , - kingly
.
9-10. : ,
, , , ,
, , ,
, () , ,
, wrinkled ().
11-12. : ,
, , , ,
, ,
, wi11 , , ,
.
13-14. : ,
, -&, ,
, , , ,
,
() .
15-16. : ,
, , , , , , egoistic,
, ,
, , ,
.
17-18. : ,
, , Vedic , , (
()), ,
, ,
, (), ().
19-20. : ,
, Vedic
, () , -
, - , & , - ,
, ,
, - .
21-22. : , ,
, , , , ,
, , ,
, .
23-24. : ,
, , ,

, , , ,
().
25-30. : , , ,
, , , .
- ,
, ,
.
- , , , - , ( ) , .
- ,
, , , - , .
- ,
, , - .
- ,
, ,
.
31-36. : , , , , - ,
, .
- ,
, , , .
- ,
, ,
.
- ,
jocularly, , .
- ,
, , ,
.
- ,
( ), ,
.
37-42. :
- , ,
, , - .
- , ,
,
.
- ,
boxer, , .
- , ,
, - () ,
.
- ,
, () ,
.
- ,
, -
().
43-48. : , ,
, , .
- , ,
.
- ,
, - bodied, ,
.
- , , ,
, .
- , ,
, , , , .

- , ,
, () .
49-54. : -
, - ,
, , , , .
- ,
, , .
- ,
, - , & , -
.
- , , ,
, , .
- ,
, .
- , , splendorous, ( ), , .
55-60. 'S :
, , , ,
, (), .
- ,
, () , .
- ,
, , , , ..
- ,
, , - preceptor, , .
- ,
.
- ,
, , ,
.
61-66. :
- , , ,
, , () .
- ,
- , , , ()
, - .
- ,
, , .
- , ,
( Tamasik ()), , - natured,
, .
- ,
, - ,
.
- , ,
, ,
.
29- " "
Saravali .
30:
1. .. ,
, () () .

2. : ,
( ), , ,
, , ,
, . - , ;
- , ,
- . , .
3. 2-: 2- ,
, ,

.
4. 3-: 3- , , ,
, , ,
.
5. 4-: 4- ,
, ,
.
6. 5-: 5- , , ,
husbandry, , - ,
, .
7. 6-: 6- ,
, () digestive (
), , , - .
8. 7-: 7-, , ,
, ,
.
9. 8-: 8- , ,
, .
10. 9-: 9- , ,
, ,
.
11. 10-: 10- ,
, , , ,
, - , .
12. 11-: 11- ,
, , , , -
, , .
13. 12-: 12- ,
, -, ( ),
, , .

14. : , , ,
, , .
, (), , ,
intensely , , , , ()
( ).
15. 2-: 2- ,
. ,
.
16. 3-: 3- , ,
, , .
17. 4-: 4- , ,
, , ,
, ( ).
18. 5-: 5- ,
(), , ,
, - .
19. 6-: 6- , stomachial
. - , .
20. 7-: 7- , , ,
- sensuously.
7- , .
21. 8-: 8- , ,
splendorous, . , .
22. 9-: 9- , ()
, , ,
() ().
23. 10-: 10- , ,
, , , , ,
.
24. 11-: 11- , ,
, , , , , ,
splendorous.

25, 12-: 12- , ,


, , , , ( ),
.

26. : , , ,
, , , , ,
.
27. 2-: 2- , ,
, ,
.
28. 3-: 3- , , ,
, , .
29. 4-: 4- ,
, , ,
.
30. 5-: 5- , ,
, , - talebearer, , , .
31 6-: 6- , ,
() digestive, , , , .
32. 7-: , , , ,
, , .
33. 8-: , ,
, .
34. 9-: , , ,
, .
35. 10-: , - , ,
, .
36. 11-: , , , ,
.
37. 12-: , , ,
, .

38. : ,
, , ( ) ,
, - .
39. 2-: 2- ,
, ,
.
40. 3-: 3- ,
, , , ,
.
41. 4-: 4- ,
, , ,
.
42. 5-: 5- , Mantras
( ) Abhichara ( ),
, , .
43. 6-: 6- ,
, , , ,
.
44. 7-: , , ,
. .
45. 8-: 8- ,
() ( ()), , ,
.
46. 9-: 9- , ,
, / , ,
() .
47. 10-: 10- , ,
i() (), , i() ,
, , ,
.
48. 11-: , f 11-, ,

, , ,
.
49. 12-: 12- ,
, , , - , ,
.

50. : 1- , , energetic
, , , .
51. 2-: 2- , ,
, - , ,
.
52. 3-: 3- , , , , digestive , .
53. 4-: 4- , ,
, , , , .
54. 5-: 5- , ,
, , , .
55. 6-: 6- ,
, , , ,
, .
56. 7-: 7- , ,
, , - , ,
.
57. 8-: 8- , , , , ,
.
58. 9-: 9- ,
, , , - .
59. 10-: 10- ,
, , effortful , ,
, , .
60. 11-: 11- ,
(), , ,
.
61. 12-: 12- . , ,
, .

62. : ,
, , , ,
.
63. 2-: 2- ,
, ,
, .
64. 3-: 3- , , ,
, , .
65. 4-: , , ,
, , .
66 5-: , , , ,
, - .
67. 6-: 6- , ,
, , .
68. 7-: 7- , ,
, , , .
69. 8-: 8- , ,
, , ,
.
70. 9-: 9- ,
, , , ,
, preceptors/elders.
71. 10-: 10- ,
, , , ,
.

72. 11-: 11- ,


, , .
73. 12-: 12- , , , ,
, ,
.

74. : - ,
, .
- , , ,
.
75. 2-: , ,
, , ( )
.
76. 3-: , , - ,
/ , , .
77. 4-: , ,
, , ,
() .
78. 5-: , , , , .
79. 6-: , , , ,
.
80. 7-: , , ,
, .
81. 8-:
, .
82. 9-: , ,
(), .
83. 10-: , , - - ,
.
84. 11-: , , ,
, , .
85. 12-: , , ,
, , , .
86-81. ( 6-, 8-, 12-),
, s potence. ,
6-, 8- 12-, s .
yoga , , / ..
exaltation/ , ( ) (
, ).
30- " " Saravali
.
31:
1. / 4- / 7- 10-.

2-5. ,
, , , .
4- , ,
, .
7- ,
.
10- , , , , ,
.

6-9. , , ,
, (), , .
4-, ,
.
7-, ,
.
10-, ()
, - , , - .


10-13. , ,
() , , .
4-, , ,
, , Kubera (
) () .
7-, - ,
, - ,
- .
10-, ,
- , .
-
14-17. , , -
- sagely () ,
, .
4-, , ,
, , .
7-, ,
, , ,
.
10-, , ,
.
-
18-21. , , ,
, , .
4-, , ,
.
, ,
(), , 7- .
10-, , - ,
Shastras, .., .
-
22-25. - ,
, ,
() .
- 4- , (),
.
- 7- , ("manda",
, , , , - brained,
, ..), , ,
, - dullwitted.
- 10-, ()
( ),
, .

26-29. , , , digestive
() bile, ( ) .
, 4- , , ,
, , .
7- , , ,
, , .
10- ,
, bipeds .
-
30-33. - , ,
(), , , .
- 4-, , ,
, , , .
- 7-, , -
, , - ().
- 10-, , , , () ()
.

-
34-37. , ()
, , ,
.
, 4- ,
, , ( )
() Shastras.
, 7- , , kingly,
, , , .
10-, ,
(), , . ,
() .
-
38-41. ,
courtesans, - splendorous, ,
.
4-, ,
, ,
.
7-, ,
, -
.
10-, , , , .
-
42-45. , , - ,
, , , .
4-, ,
(), ( ..), , .
7-, ,
townsmen .
10-, ()
, , .

46. - s, .
/ , ;
/ 10-,
- .

47-50. , , (
), , , metallurgist / mineralogist,
, ( ) / .
4-, ,
, , ,
.
7-, (),
, .
10-, , , , , , .
-
51-54. , ,
, -
.
4-,
, , ,
() .
7-, (),
, , - , , ().
10-, kinghood, ,
.
-
55-58. , ,

,
.
4-, ,
, .
7-, , ,
, ,
.
10-, () ,
, , , , -
.
-
59-62. - , ,
.
- 4-, ,
, , .
- 7-, ,
, , , , -
.
- 10-, ,
- .
-
63-66. - , ()
, () , ,
, , .
- 4-, ,
, , , , ,
() .
- 7-, , ,
, , , ,
.
- 10-,
, , , , .
-
67-70. , (
), , , , ,
.
4-, ,
, , - . (Kalyana
, , , auspiciousness ..)
7-, ,
, , .
10-, , ledge ,
( () ), - , ,
, , .
-
71-74. ,
(), , , ,
.
4-, ,
, , ,
.
7-, ,
, , , , .
10-, ()
, , ,
.
-
75-78. , , -
.
4- , ,
, , .
7-, ,
, ,

(), .
10-, , ,
, , .
-
79-82. - ,
( ), , , , , .
- 4-, , , ,
, (
) .
- 7-, -
, , , ,
, .
- 10-, , - ,
, ( )
.
-
83-86. ,
( ), splendorous
, , ,
.
4-, ,
.
7-, ,
, , , .
10-, duals (
, , ..), .

87. 3, 4, 5 6
.
31- " "
Saravali .
32:
1. , (
Bhagyasthana), . .
2. Bhagyasthana ( ) - , 9- .
9-, / .
3. , 9- , 9- -
. .
4. 9- - ,
. ,
, .
5. , 9- 3, 5- . .
9-
6-7. 9-, .
9- - , .
9- - , splendorous
.
9- - , .
9- - , .
9- - ,
, .
9- - ,
, .
9-
8-12. 9- , ,

, , , , , ,
.
9- , ,
( ), , ,
.
9-, , splendorous,
, ,
.
9- , ,
, () , buffaloes,
..
9-, , , ,
, , .
13-16. 9- ,
.
9- ,
, , - splendorous,
.
9- , , , ,
, .
9- , , ,
, ,
(), - .
17-22. 9- , ,
, ,
.
9-, , ,
, , .
9-, ,
() , ,
.
9-, ,
, , ,
.
9-, , ,
, , , .
23. 9- , 9- . ,
9-
( ) .
24. 9-,
, , , .
25. 9- , , ,
, , ,
.
9-
26. 9- - 's,
, , .
27. 9- - , . 's
.
28. 9-, , ,
.
29. 9-,
. ,
, ,
.
9-
, 9-
30-35. - 9-, ,
, .

- 9-, , ,
, , .
- 9-, , ,
.
9-, ,
, , - .
- , 9-, , ,
, , ().
, , ,
.
, 9-
36-40. 9-, (
), () , .
9-, Shastras, ,
, ,
.
, &, ,
, .
- , ,
, , (
).
9-, ,
.
, 9-
41-44. 9-, ,
, , Shastras.
- , 9-,
, , ,
().
9-, ,
(), , ,
.
- 9-, , ,
, .
, 9-
45-47. - 9-, Shastras, - , ,
, - .
9- , , , ,
, .
9- , ,
, , , .
9-:
48-49. - 9-, , ,
.
9-,
, , , ,
.
- 9-:
50-51. , , ,
, .
(),
Shastras , , .

9-.
52. , - 9-,
, - , , hurtful.
53. , 9-, ,
, - .
54. , 9-,
, .
55. , - 9-, , ,
.
56. , 9-, ,
, .
57. , 9-, ,
, ,
.
58. , - 9-, ,
, .
59. , - 9-, , ,
, - .
60. , 9-, , ,
, , , - fatherless .
61. , 9-, ,
, , .
62. 9-, , ,
, .
63. , 9-, , , , , - profligate, - ,
.
64. , 9-, , splendorous,
.
65. , 9- ,
, , , .
66. , - 9-, , , ,
.
67. , 9- ,
, , .
68. , 9-, , ,
, .
69. , - 9-, , ,
, , ( ).
70. , 9-, ,
, .
71. , - 9-, , preceptor,
, .
72. , 9-, , ,
.
73. , 9-, , , ,
.
74. , 9-, - .
75. , 9-, , , ,
Shastras.
76. , 9-, ,
, ,
(Kritakritya), .
77. , 9-, splendorous, ,
, , - .
78. , 9-, ,
, , .
79. , 9-,
, , (), Shastras (
) .
80. , - 9-, , , ,

(, ), .
81. , 9-, ,
splendorous, .
82. , 9-, ,
, , .
9-
83. , , 9-, , ,
.
84. , , - 9-, ,
.
85. , , , 9-, , ,
.
86. , , 9-, ,
meritorious, , .
87. , , - 9-, , splendorous,
(, ),
.
88. , , ,
.
89. , , 9-, ,
, ,
.
90. , , - 9-,
, .
91. , , 9-, ,
, - .
92. , , 9- ,
, , .
93. , , 9-,
, , .
94. , , - 9-, ,
, ,
.
95. , , 9-, , ,
- .
96. , , 9-, ,
, .
97. , , 9-, ,
.
98. , , 9-, ,
, , , -
() .
99. , , - 9-, , , ,
.
100. , , , 9-,
. , ,
, .
101. , , 9-, ,
.
102. , , - 9-, , ,
.
103. , , - 9-, ,
.
104. , , 9-,
.
105. , , 9-, , ,
.
106. , , 9-, , , .
107. , , - 9-, ,
.
108. , , 9-,

, .
109. , , 9-, , , .

110. , , 3 7 9-, ,
- .
111. 9- , , , ,
, .
112. Preceptors Badal ,
, 9- .
.
32- " "
Saravali .
33:
10-
1. , 10- , ,
, 10- . .
2. 10- , , Karmasthana
(10-) , Karma . , .
3-6. , 10- , , viz. ,
biped, Aranya ( ) Jangala (Centiped), , . 10 . Karmasthana - -
.
7. , 10- ,
. .
10-
8-13. 10- , ,
, , - , .
, , ,
, ,
.
10- , , ,
Veda ..), , , aquainted
.
- , 10- ,
, , ,
, - .
10- , , , ,
, .
10- , , , ,
.
2- 10-
, 10-
14-18. 10- , (karmakaran),
, pulmonary ,
, .
10- , ,
.
10- , , ,
.
10- , , ,
( ).
10- , , , ,
( ), - .
10-
19-22. 10- , ,
.
10- , ,
, .

10- ,
, , ..
.
10- , , ,
.
, 10-
23-25. 10- , , , , .
10- , , , ,
, - .
10- , , , imparter - .
10-
26-27. 10- , ,
, , - imparter .
10- , , ,
, ,
.
- 10-
28. 10- , , ,
.
: "Neelam" , , antimony,
.., Churna camphorflour - , ..
10-
29-48. , 10- , ,
, .
, 10- , ,
.
, 10- , ,
.
, , 10- ,
, , .
, 10- , , ,
.
, , , ,
- , , , 10-
.
, 10- , ,
, ().
, - 10- , , ,
, .
, 10-
() , .
, 10- ,
.
, 10- ,
, .
, 10- , ,
, .
, 10- , ,
, .
, 10- Janma ,
, .
, 10- ,
, , , ( ).
, 10- ,
, , .
, , 10- ( ) / ,
( ).
, , 10- ( ) () /
, .
, 10- ,

, , ,
.
, 10- ,
, - boxer, ' ,
( ).
, 10- , ,
, .
49. - 3 (), 10- .
, 3 10-
.
4- 10-
50-61. , , 10- ,
, , .
, , 10- ,
.
, , 10- ,
.
, , 10- , ,
, ,
.
, , 10- ,
, .
, , , 10- , hardhearted,
, .
, , , 10- , ,
, .
, , 10- ,
.
, , 10- , , .
, , 10- ,
, - - bodied.
, , 10- ,
.
, , 10- Janma ,
, .
10-
62. 10- s, ,
Purohit ( ),
.
63. , s 10- .
, .
64. .
3- 6-
, 8-, 12-, - inauspiciousmore .

65. 10- ,
. ( )
10- - .

66-80. 10-, , , , , ,
(Rasa , , , /
, ..) - .
10-, , , ,

.
, , , conch, ,
..
, , .
10- 10- ,
, , ( ) ,
.. .
, , , , ,
, .
, ,
, , , buffaloes, salable (), ,
, , , .
,
, , , , (
), blacksmithy .
Ministership , , , , ,
, , , .., .
, , ..
.
, , ( ), ,
headloads stamina.
, , ..

81. 10- , - , - , - ,
- , - - .
82. () , , 2- 11-
() , preceptors.
33- " "
Saravali .
34:

1-7. : ,
, , ,
().
, , , ,
, , .
, ,
, , .
,
, , .
- , ,
, , .
, , ,
.
, ,
, , (
), , .
8. : ( )
- , ,
. ,
- .
9. UN : ,
() .
10-11. : ,
. ,
. -
. , ,
.
12. , : - ,

. - () ,
, .., .
13. ADHI : s 6-, 7- 8-,
, dhi . ministership, (
justiceship) kingship, , ,
, . Yavana .
14. / , ,
. ,
(- ).

15-20. , 2- , .
2- , .
2- .
, .
2- , ,
.
s 2- .
, 2- , , 2-
, , .
2- , ,
; .
2- [] - , .
- ( ).

21-24. 3- , . ,
's 3- s, .
. () 3- ()
. 3- , () ( )
. 3-
(). 3- . ,
3- , ( ,
' Bhaskara Drishtah ' ' Angaraka Drishtah '), . (
4- ) dhyaya (Ch. 30).

25-26. 5- : 5- , -
- 's, . , .
5- , ,
, 's , .
27. () : 5- 's,
5- . 5-
5- , ,
.
28. KINSMAN, : 5-
(, , ..) ,
//, , kinsman
() . , 5-
, , , .
29. : 5-
, .
5- , .
30. SANS : 5- un
, ,
.
31-32. : 5- , ,
. 5- ,
5- , .

33. 5- , ,
, ,
.
34. : 5-
, .
35. : 7- 5- ,
.
36. , : 5- luminaries
, ,
.
37. ISSUELESSNESS: 5-
's, .
38. : 5- - ,
. opine ,
, , .
39. : 5- -
,
, . 5-
, .
40. CHILDLESSNESS: 10- , 7-, 4-,
.
41. : 5-, , . ,
, .
, .
42. : 5- ,
, . 5- ,
( ). . , ,
.

43-44. : 6- - ,
. s
. () , 6-
. , (Ch. 30).

45. , , 7-(, , 7-),
, 7- 7- ,
, () (s) .
46. 7- ,
( ).
, . 7- ( )
, .
47. 7- 7 . , ,
7- .
48. 7- , .
7- .
49. , 7- ,
, , ,
. Ketumalacharya, , 7-
.
50-51. 7- . , ,
.
7-, 5- 9-, .
52. - , 12- 6, -.
53. , 7- Ganda , 5-
, .
54-55. , , 12- 7-,
5-. , 7-

, 7-
.
56. 7- , , .
, obtainment
.
57. , , , 7-,
.

58. , , , , ..,
11- , 11- -
.
59. 11- , 11- ,
.
, - , ()
.
60. , 11- ()
, , , , , , ( ),
() .
61. 11- , ,
&, , .
62. , 11- ()
headship , , (), meritorious
, .
63. 11- ,
, , .
64. , 11- ()
, (), , buffaloes.
65. , , s 11- ,
, s
.
66. 11- - ( ) ,
. .
67. - ,
(). , ,
, - .
68. , 11- ,
Yavanas. Lokaksha (preceptor ()),
, () ( ()
).

69-70. 12-, .
12- , . , (
) 12- ,
. (Ch. 30).

71. , ,
decanate .
72. 12- ,
luminaries 7- , ,
.
73. 2- , ,
10- cusp 7- ,
.
74. pulmonary spleenary tuberculosis, hemmed , 7- .
75. ,
. , ,
.

76. 8-, 2-, 6- 12- , , ,


- , .
77. 6-, 11-, 3- 5-, ,
. 7- un s
.
78. , , 5-
9-. ,
, .
34- " "
Saravali
35:
1. .
, .
2. (, ) / :
3 4 , , exaltation/
. 5 6 ,
rulership. - , ,
, - .
3. Yavanas, ,
, . Jeevasarma,
, . ( Kalyanavarma)
().
4. , ,
Shastras.
5. , , , , ,
- , 16 , .
. 16
,
, ,
. , 32 ,
, - .
6. Vargothama
5 6 ( , )
.
7. - , ,
, , Udayagiri ( , ..,
, ) roaringly .
8. , , ,
, ,
, .
9. 11- , ,
,
.
10. , 7-, 6-, 4-, 10-
3- , , , ,
. .
11. , , tenanted , ,
.
12. , , ,
, , ,
, Indra, .
13. , ,
(), , , ,
.
14. , ,
.
15. , ,
,
() .
16. , ] y , ,
,

().
17. , , ,
, 10- ,
( 11-), .
18. , ,
.
19. luminaries , ,
, , , ,
.
20-21. CHANDRADHI : Adhi s, 6-, 7- 8-
. .
, boundaried ,
() eke ichor,
(mistaking ichor, ). ()
, , ,
.
22. , , ,
: ,
. ,
.
23. ,
: , , ,
.
24. , ,
, , .
25. , viz. , ,

, , , ,
() () . ,

boundaried .
26. 4- , , -
, , ,
- , .
27. () , ,
, , , .
.
28. , , .
, ,
.
29. () ,
, .
30. , ,
, , s
, Seershodya.
31. 3-, 6-, 10- 11-
, , ,
, , s , ,
s. , s
, s.
32. , ,
, radix , ,

.
33. () ,
, 3-, 6-, 9h 12- , .
34. ,
, un
, .
9- . , ichor
().
35. , .
- , . ,

.
36. , , , , ,
, , , , ,
, .
37. ,
, .
38. ,
, - tenanted .
39.
(), Moolatrikona ( trine ) un ,
, , .
40. , al ,
,
, .
41. , ,
Dasa .
.
42. - ,
, trine, .
43.
, .
44. () ,
Amsa, ,
.
45. , , 4-, 1-, 7- 10-
Vasishta ( Saptharishis), , Agasthya (
Saptharishis).
46. ,
, ,
, , ,
, .
47. ,
, Kemadruma
.
48. , () (
) , , ,
. , trine
.
49. ,
, , , Yayati,
Sagara Vena.
50. s ,
, ,
. s s.
51. s' Panaphara (
2-, 5-, 8- 11-) ,
, , Brihaspati ()
().
52. ,
, , ,
, .
53. - - un ,
, .
. Yavanas.
54. , 3-, 6-, 10- 11-
, 10- 7-,
.
55. ,
, , ,
, Adisesha ( )
() .
56. , splendorous, ,
s, ,

, .
57. - 5- , , ()
, .
, 12- 3- .
58. (),
al, - , - s splendorous ,
.
59. , Vargothama ,
, ,
, .
60. sign/,
Amsa, , ...
, , , .
61. () Vargothama,
, , ,
.
62. ,
. - , .
63. Panc, .
, . : Panc
. Panc ( 6 ) rulerships , : , , , . ()
(,z).
64. - , .
65. - exaltation/Moolatrikona/own,
.
66. decanate,
. , .
67. , ,
, .
68. , 7-,
.
69. & ,
, .
70. , ()
, .
71. , , ,
7- .
72. , 10-
, . ,
.
73. , 3- ,
7- 9- , .
.
74. , , , , , 9-
, , .
75. 9- , 9-
, ( 9-) -
() , pater familias.
76. 5- ,
, .
77. 3- 10- , ,
, Lakshmi, .
78. - , 10-,
, lording .
79. , ,
, , 4- . 3
.
80. 10- Moolatrikona ,
3-, 6- 11- , .
81. 7- ,
, .
.

82. , , 10- ,
9- , , ichor
, . , 10-
(), .
83. , 10- ,
9-
- ,
illumining .
86. Abhijit ,
() .
87. Krittika Gandanta Vishti (Bhadra) Karana
Parigha Vyatipata .
88. 4- , , , , 7- 10- : .
89-90. , Chakra
, .
91. , ,
. , .
92. 5-, 4-, 3- 10- , ,
, , , .
93. Nagara , 10-, 7-, 4-
, .
94. 4- 7-, ,
3-, 6-, 11- , Yavanas.
95. , Kalasa s 11- 9 .
96. , , Kumbha , 3-, 5- 11-
6- 7-, 2 .
97. Explaned - , ,
. - ,
.
98. , , , ,
- , , .
.
99. () ,
s 9- , 2- ,
. ichor
, .
100. 4- ,
9-, 3- ,
.
101 , , ,
, , - 2- , , , .
102. , , 10-,
4- , 11- .
103. , , ,
..
104. , , , 10-,
, , - 7-, 9-, 11- 4-
.
105.
?
106. , , ,
, .
107. , ,
.
108. - ,
.
109. , , ,
.
110.
, .
111. , wea1th,

.
112. ,
- , .
113. ,
, ,
?
114. , , ,
Anga (, olden , Bhagalpur)
.
115. ,
Magadha ( Bihar) ichor , .
116. , ,
.
117. , ,
, ,
?
118. , 10- , ,
.
119. ,
(), Kerala, Karnatak, Andhra, Dravida Chola (
).
120. , Kashmir.
121. ()
, , .
, 9-, 2- 11- .
122. , , ,
,
. , 3 - ,
.
123. , 2- ,
/ , 3 .
124. , splendorous lotus ( ) -
, ,
, - .
125. 2- , , .
126. , supra .
() , ,
.
127. , , 4,
, .
128. , ,
, , ()
, ..
129. , (
Amsa) ,
, , ,
lotus - , .
130. 3- 6- / ,
, , 10- ,
, () .
131. splendorous , 11- ,
2- un , ,
, ..
132. ,
, 9- : , .
133. , , ,
- 5-, 6- 9-
, .
134. , , ,
, .
135. -, 3- , 6- 4- :
, .

136. lording , ,
, , , 7-, 8-, .
137. , , 9- 7-
luminaries.
138. , , :
.
139. , :
, ,
.
140. ,
5- , .
141. , 6- 3- ,
11- , , ,
, . , s,
luminaries.
142. , ,
. ()
, ,
( ).
143. : , 12-
3- / ; ,
5- .
144-145. -
, () , , Pushkala
. : , ()
ichor perfuming .
146. ,
. ,
(). ,
.
147. Revati, Poorva Phalguni, Uttara Phalguni Moola
, yojanas.
148. , , ,
asterisms, viz. Krittika, Revati, Swati, Pushyami
Aswini.
149. ,
. ,
.
150. ,
, () .
151-152. 11- ,
10- 9-, .
,
.
153. , , , ,
.
154. , , 2-
, 7- - , (?) .
155. , ,
, 6-: (),
, () .
156. 8- , trine, ,
.
157. 7- 21- , .
158. 15- 10- ,
.
159. , 20 . 15
, .
160. , , 15-
, 5- .
161. 5- , ,
, - Shastras.
162. 5- , ,

- .
163. Pushyami, Vargothama Krittika, Aswini Nakshatra . , Tripushkara.
: Sloka.
"Tripushkara".
164. Aswini, Anuradha Dhanishta, , .
, Vargothama
.
165. , , conch
10- , 9- 11- .
166. 3-, 6-, 10- 11- , ,
.
167. , 5, 9 3- , ,
Kubera ( ).
168. , 3-, 4- 5-, ,
3 . ,
.
169. 2, 4 10- , ,
6-, .
170. 4- 8- , 3-
11-, .
171. ,
, .
172. 3, 5 11- , , .
173. 11- , ,
( ), , .
174. , 11-, 3- 6-
s.
175. / , ,
. .
176. apha .. - ,
.
177. ,
, .
178. ,
5-, . ,
.
179. ( -)
, .
180.
.
181. , , ,
.
182. , 11-
, .
183. - , , .
184. / - 5
, , ,
.
185. 11-, , 10-, 4-, 2-
: , ,
.
35- " " Saravali .
36:
1. , ( ) Manindhacharya.
.
2. , () , - 10, 9, 5,
5, 7, 8 5.
3-4. : () ()
Manindha, Maya Badar Mahendra Shastra. ,
, 7 .

- , 7 .
, , - .
5. ABHIMUKHA PARANMUKHA RASMI: ,
- Abhimukha ( )
, - Paranmukha ( ). () ,
.
6. : , ..,
. .
- , 12.
, , . - ,
.
7-9. : dwadasamsa , .
dwadasamsa, , / ,
. dwadasamsa , 1/16- .
. , , .
, , , ,
, 1/8 .
10-11. RASMIS, :
- , , ,
, ,
- 6 10, ,
, ( ), .
12-16. - 11 15, , ,
, - .
- 16 20, , , ,
. .
- 21 25, : , , ,
kingship.
26 , .
27 32 : , ,
, , rulership
.
17-20. - 33, 1000 ,
34 3000 . 35
, , rulership, , ..
lakh 36 . lakh 37/38.
21-25. - 39, , .
40 , , ,
, .
, 41/42/43.
44 , ,
. , 44, ,
, Indra .
26. : - 45 46,
.
27. - 47, ,
, - , Indra .
28-29. ABHIMUKHA PARANMUKHA: Abhimukha ,
, Paranmukha .
,
. , .
36- " " Saravali
.
37: --
1. Devakirti -- ( )
.
2. , , , ,
, Malavya, Ruchaka, , Bhadra .
, preceptors, .
3-4. MALAVYA : Malavya ( ) ,
, , , ,
, , , ,

, . 13 10
, - 10 . (Angula
, 8 barley-.) Laata, Malawa Sindhu.
5-7. RUCHAKA : , , ,
, , - , ,
Mantras, , - , ,
, conch, , ,
, , ( ,
, , & ), , , ,
, .. , 100 ,
Mantras , 100 ( - 100 palas)
. , Vindhya
Sahya. /
.
8-10. : - ,
, , , ,
, , , ,
, ,
, , , lotus,
, ,
, , .
, conch, , , ..
70.
11-13. : , ,
, () (indriya
(), ), ,
, , , ,
, , ..,
, ,
, 1600 96 .
Sura sena, Gandharva Yamuna.
. .
14-15. BHADRA : Bhadra ,
, , ,
, , , ,
, lotus, .
conch, , , , , lotus,
.. , , (
), ichor .
16-18. BHADRA () : Shastras, ,
- , , genital '
' ( tusker) , ,
fore, , ,
, , ()
, , 2000 palas,
,
.., 80.
19-21. : , conch, , tusker,
.
. viscid , , , , .
, . glossy, splendorous .
. ,
, , ..
37- " -- " Saravali
.
38:
1. , ( ), ,
( ) ( ).
2. SATWA GUNA: Satwa , ,
, ,
, .
3. RAJOGUNA: , ,

, , , ,
.
4. TAMOGUNA: , , , , ,
talebearer, , . - lasciviousness,
.
5. (PANCHA BHUTAS): , , , ,
Tatwas, viz. , , , .
, viz. ,
. , .
6. AKASA TATWA ():
, , ,
ledgeable, joints,
.
7. JALATATWA ():
, , , tremulous
, , lastingly .
8. VAYU TATWA ():
, , , ,
(), ,
inviolable .
9. TATWA: (),
, , , , ,
, , , .
10. PRITHVI TATWA (): ()
, lotus , ,
, () ,
() .
11. AKASA TATWA: Akasa Tatwa ()
. ,
, , tri (
, viz. Dharma , Artha
Kama ,
, Moksha ).
12. JALA TATWA (): tatwa glossy,
Durva , .
13. VAYU TATWA (): Vayu Tatwa
( , ),
, , ,
, , .
14. AGNI TATWA: Agni () Tatwa
, ,
, , ..,
.
15. TATWA: Prithwi () Tatwa
(), ,
() . , , , ().
.
16-17. .
,
, (), , , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, ,
.
18-19. . bile
, , ,
, , , (),
, , ,
, , ,
. , . ,
, kimsuka ( , , ,
, ), , karnikara (pericarp lotus,

, &),
lotus, , .
20-21. :
, joints, ,
, (, ..), Satwik,
, , ,
, , ()
, , ,
. , , , , , conch, , ,
.. .
22. LUMINARIES MAHAPURUSHA : ..
() Pancha Mahapurusha (vide Sloka 2 ), ,
kinghood,

38- "
() " Saravali .
39: -
1. , kinghood . ,
, .
2. , , , , ()
, , , -
.
3. - - , ,
, 8-
- .
4. , , /
, s 12, 6 8-.
5. Vargothama , - .
6. (, )- ,
, 3 .
7. , 4 , ,
, - .
8. ,
s, rulership ( )
.
9. ,
, 3-, 6- 7-, -
. s , .
10. , - .
11. , ( ), Vyatipata Upaketu
, - .
12. Trisankhu Nakshatra (Trisankhu ,
) ,
, , - .
13. , Rajayoga , ,
splendourless, , - .
14. , -
, .
15. 10- - ,
.
16. Sloka . Sloka 15 .
17. , , ,
- , - .
18. , ,
, lewdster courtesan.
19. Kemadruma , - , -
, .
20. 3 , , ,
, , .
21. 5 ,
, (, )- .
22. , .

23. - . ,
(, ) . .
24. : , :
, the-skies.
39- " - " Saravali
.
40:
1. .
, Shastras:
2-3. : triothe , ascendantif
, Amsayurdaya . Pindayu - ,
, Nisargayu - .
, .
4. AMSAYURDAYA : ( ) ()
, 200, () .
,
, Ghatis.
5. : , ,
, . ..
.
6. : , ,
Vargothama, , decanate ,
. , .
7. ,
decanate .. ( Sloka 6 )
/ , . .
8. Chudamani Acharya, ,
. Panaphara (2-, 5-, 8- 11-)
. (3-, 6-, 9- 12-) (
) .
9. Varaha Mihira, ,
. .
10. AMSAYURDAYA : ,
. - ,
. - .
11-12. VYAYADI (CHAKRARDHA) HARANA: 12- . 11- , 10- -, 9- - , 8- - 7-
. s , .
, ,
.
13-15. PINDAYU:
19, 25, 15, 12, 15, 21 20 , () .
( ) (
). , , 12
360 . , 12,
. Amsas ( () e. 30)
Vikalas ( 60).
16. Pindayurdaya , .
, ,
, .
.
17. ASCENDANTAL PINDAYURDAYA: ,
, , ,
, ( ) () .
18-19. : ,
() (), ..
() , . 21,600.

. ( , ).
- s, , ,
, .
20. NISARGA YURDAYA: Nisargayu , 20, 1, 2, 9, 18,

20 50 .
21. : (120 5 )
, 9- , 25
, .
22. : , ,
( ) 3-, 6-
11-:
.
23-24. :
- 120 5 . - 32 , .. 16 ,
25 , 24 12 . ,
, .
supra, ,
120.
25. , , , ,
, ,
.
40- " " Saravali
.
41:
1. Dasa , ( ).
()
.
2. : Manitha, , , ,
, .
preceptors.
3. SATYA'S : Dasa , ,
, Panaphara . - ,
Satyacharya
4-5. Dasa , .
Dasa . (2-, 5-, 8- 11- )
,
, s (3-, 6-, 9- 12- ). ..
, Dasa .
, , ,
, , ,
, , viz. , ,
, .
, Dasa preceptors .
6. : , ,
, , ,
. Dasa ,
,
.
7. : , , , ,
, , ,
Dasa.
8. , Dasa Avarohini () Dasa. ,
, , ,
, . Dasa , ,
, Arohini () Dasa.
, .
9. - ripener ( ) Dasa, - .
Dasa .
10-14. : ,
courtesans . Yavanas.
Dasa, .

. Shastras, .
, , .
, , , commandability.
. ,

. - ,
Dasa.
15. DASA: Dasa
, .
,
.
16. DASA: Dasa
, , Dasa 3-, 6-, 10- 11-
, Dasa .
17-18. :
, (3-, 6-, 10- 11- ), 5-, 9- 7-
, Dasa.
,
Dasa.
19. , : ,
, ,
, Dasa . Dasa .
20. DASA: ,
decanate / ; - decanate 3-
decanate. () . , decanate
, .
/ , ,
, .
21. NAISARGIKA DASA: Naisargika Dasa , , , , ,
, .
22-24. , , ,
.Dasa . ,
, Moolatrikona, *hemmed s*,
. , (
), ..,
. , .
25-26. DASA : , Dasa,
() , , , , , ,
, , () . , ,
(), . kingship
.
27-28. DASA : , Dasa
, , , , , (),
, , ,
, (
), , , .
29-30 1/2. DASA : , Dasa
() , , , , ,
, , jaggery, , , Mantras ,
, , ..
(),
.
31-32. DASA : , Dasa
, , , ,
, , , .
33-34. DASA: Dasa ,
, , , , , , , ,
(), , , buffaloes, , , , ,
, / , .
35-36 () DASA: Dasa ,
, , , ,
swooning, () , .
, .
.
37-39. DASA: Dasa ,
() , , , , , ,
.. , , , , ambassadorship,
, , (), ,

, ,
.
40. S DASA: , Dasa
(viz. Bile, ), ,
, .
41-43. 'S DASA: , Dasa
( ), , manship.
, , , , , ,
, , , ,
acquiantance , , .
44. 'S DASA: - , Dasa
, , , , semen
marrow .
45-46. DASA: - , Dasa , , , , , ,
, , . ,
acqaintance ,
, , ()
(), .
47. DASA: ,
Dasa , , ,
.
48-49. 'S DASA: Dasa,
, .., ,
() , sesamum, , ,
.. .
50-51. 'S DASA: ,
, , , ,
, , ,
meritorious, , , .
52. ()
. ,
().
53. DASA : ,
Dasa . (): , , Moolatrikona,
.
54-59. Dasa;
s, ,
. Dasa ,
, , . ,
Dasa. ,
, , ..
Dasa , Moolatrikona
.
Dasa , , ,
, , , -
( ). 8-
Dasa .
60-65. DASA . Dasa , viz. ,
, , , .
Dasa: exalted kingdom,
, ,
, , .
, Dasa,
. 8- , Dasa
, , , , cowdung, ,
medicinal , . ,
.
66-68. : , rulership
, , ,
rulership . 6-, , ..
Dasa , 8-, .
Dasa . Dasa

, . , s.
69. - , ,
, , , ,
.
70. Dasa , , ,
( ), , (), .
71. , ichor,
Dasa , .
72-73. , 6-, 5-, 9- 7- ,
, (
), Dasa 8- ,
( ), , ,
, .. Dasa , ,
, .
74. () Dasa .
- Pancha Maha Purusha , ()
.
75. Seershodaya ; Ubhayodaya
, Prishtodaya, .
41- " " Saravali .
42:
1. : ,
Dasa , . rulership
: () 5th/9th Dasa ;
7- Dasa 4th/8th Dasa .
2-3. ().
() , ,
( ). s
() ,
. ,
, Panaphara (2-, 5-, 8- 11-) (3-, 6-, 9-
12-.)
4. Satyacharya, ()
, .
5. () ( Sloka 1)
() () . Dasa
numerators .
, ()
Dasa () .
6-7. , ,
. , , trine
, . 2
, , , ,
.
8. 7- Mooladasa , ,
, .
9-10. , 8-
. 2 3 4 ,
trine, , , e -.
11. 4- Mooladasa ()
, .
12. DASA BHUKTI: ,
. , .
13. DASA BHUKTI: ,
(), , , .
14. DASA BHUKTI: ,
, .. .
15. DASA BHUKTI:
, , ,
() .
16. DASA BHUKTI: ,
, ,

() .
17. DASA BHUKTI: ,
, .
18. DASA BHUKTI: , ,
tuberculosis, ,
- ().
19. DASA BHUKTI: ,
, , (), ,
.
20. DASA BHUKTI: ,
() ( ), ,
.
21. DASA : ,
() , ,
.
22. DASA BHUKTI: ,
, , , .
23. DASA BHUKTI: ,
, .
24. DASA BHUKTI: ,
, , , ,
.
25. DASA BHUKTI: ,
, ,
..
26. DASA BHUKTI: ,
, .
27. DASA BHUKTI: Dasa
, , meritorious ..
28. DASA BHUKTI: ,
, , .
29. DASA BHUKTI: , ,
.
30. DASA BHUKTI: , , ,
cora1, .. tl1e .
31. DASA BHUKTI: ,
, , tuberculosis, , .
32. DASA BHUKTI: rulership ,
, , ..
33. DASA BHUKTI: , ,

.
34. DASA BHUKTL:
, ,
.
35. DASA BHUKTI:
( )
, , ().
36. DASA BHUKTI:
.
.
37. DASA BHUKTI: Dasa
, ,
.
38. DASA BHUKTI: ,
, , ,
.
39. DASA BHUKTI: ,
.
40. DASA BHUKTI: ,
,
.
41. DASA BHUKTI: ,

.
buffaloes acses .
42. DASA BHUKTI: ,
, , .
43. DASA BHUKTI:
, .
44. DASA BHUKTI: ,
, bile, ,
.
45. DASA :
, .
46. DASA BHUKTI: ,
, .
47. DASA BHUKTI: ,
(. E. ), , ..
.
48. DASA BHUKTI: ,
, , .
49. DASA BHUKTI: ,
, .
.
50. DASA BHUKTI: ,
( )
.
51. DASA BHUKTI: ,
, , ,
.
52. DASA BHUKTI: ,
() .
53. DASA BHUKTI: ,
() , , , ,
.
54-57. ():
, () .. .
, ..
. - , ,
() , , ,
. Dasa ,
, , ,
.
58. , 10- cusp, . ,
10-, ().
59. , , , 7-
10-. s, ,
.
42- " " Saravali
.
43:
1-4. ,
. , ,
, Dasa .
6- 8- ,
. Dasa ,
, , Satya.
43- " " Saravali
.
44:
1-3. Dasa, ,
- , Dasa .
Dasa , , ,
( Sloka) ,

. () ,
Moolatrikona - ,
Dasa, Dasa .
44- " " Saravali
.
45:
/
1-4. , ,
.
, ,
. ,
, , .
, ,
. , , ,
.
, , , ,
..
,
, ()
.
-
5-7 1/2. Moolatrikona, , .
Moolatrikona .
Moolatrikona , .
Moolatrikona .
,
Moolatrikona.
(, , ),
.
, , .
/
8-11. , .
, .
, , .
, .
, , ..,
.
, .
, .

12-14. , .
, .
, , .
, , .
.
, , .

.

15-18.
.
, .

, .
, " ",
.
, .
, .
,
.

19-21. , .
, ( )
.
,
, , .
, , ,
.
, ,
.
, , .
, , ...

22. , .
, , .
, .
, .

23-26. , .
, .
, ,
.
, - .
, ,
, .
, , , .
-
27-31. , , ,
.
, .
Moolatrikona , ,
.
Moolatrikonas, , , ,
- .
Moolatrikona , ,
, ,
.
Moolatrikona , , , , ,
.

32-34. , ,
.
( ), ,
.
, ,
.

, , ,
.
, , , ,
.
, .

35-37. ,
.
, ,
.
, , .
, , .
, ,
.
, ,
.

38-41. ,
.
, , , .
, , .
, .
, .
, ,
.

42-45. , ,
.

.
, .
, .
, .
,
, , ..
45- " "
Saravali .
46:
1. horoscopic ,
. ,
.
2. : 8- ,
, 7- 5- .
3-4. : ,
. ,
. , ,
. , ,
, .
5. : .
, , ,
.
6-10. / : - ,
, , - ,
, - , - - .
, / - ,
- , ,
- .
, , ian

, , Mercurian , ian
- - ,
.
- , ian
, Mercurian
, ian
, .
, , ian
, Mercurian , ian
, .
11-13. : ,
( ) , ,
,
, .
, , , - , , -
.
14. :
/ ,
, .
( , ).
15-17. 7- : 7- , . ,
, .
, 7- - . 7- .
, 7- .
, 7- .
, 7-
. s 7-,
.
18. : ,
. - 7- , .
19. : - - ,
.
20. : 7- (,
), .
, .
21-24. 7- / : 7- ,
. ,
. 7- ,
. , .
, , , , .
, 7-
. 7- 7-
.
25-26. : jealously
. ,
, , .
- , , ,
. s
, ,
.
27. 8- : 8- . Dasa
, 8- . 2-, ,
, .
28. : 5- - , , ,
, . , 5-
.
29. : ,
, , ,
.
.
30. : ,
7- , 9- .

7- .
31. VEDIC : , , ,
/ ( - Vedanta ).
Shastras.
32. (): , ,
, , , ..
.
46- "
" Saravali .
47:
1. : 8- ,
, , , , ( ),
. 8- , , ,
, .
2. - , , 8-
. 8- , . , .
3. , ..: 10- 4- ,
- . 10-, 7- 4- ,
, - . - ,
. ,
.
4-5. () ..:
, - . - hemmed ,
, / . ,
hemmed .
6-7. ..: - hemmed
s, - , () ,
Chanakya. , 5- 9-
. 8- - Pasa, Sarpa Nigala, .
8. - : ,
7- ( ) 2- 5- , .
9. - : 4- ,
10- , trines,
.
10. : 4-, ,
10- ,
.
11. ..: , ,
10-, 8-, 4- ( ),
. 10-, 9-, 5- ,
, (), .
12. - : 4-, 7- 10- , ,
- , () .
13-14. - , : - ,
10-, 4- 2- , . 10-
/ / , -
. , 7- ,
, .
15- 16. : , /
/ . , 8-, 10- 4- ,
. Siddhasena.
17-18. , : 8- ,
, - , , .
7-, 8- 4-,
.
19. , 8-, 5- 9- , , ,
, , ..
20. Yavanas , .
.
21. ( , ,
..) , .

trebled
.
22. KHARA : 22- decanate () .
, , ( , ..)
23-24. : decanate - 22 decanate , , - (
..), , . 2- decanate , , ,
, . 3- decanate , ..
25-26. : decanate - 22- decanate ,
, , , .. decanate
- / , () . decanate
.
27-28. : decanate - 22- decanate ,
- tuberculosis . decanate = 22-
decanate , . 3- decanate
22- decanate, ,
.
29-30. : 22- decanate - decanate ,
( ), , . decanate
. decanate respiratory , urinary (viz.
Gleet, diabetes ..), , ,
.
31-32. : 22- decanate decanate -
, . decanate ,
. decanate , ,
.
33-34. : decanate - decanate , -
(, ..). decanate
, , .. .
decanate , , , ,
, .
35. : 22- decanate decanate ,
. decanate
, - decanate
, .
36-37. : decanate 22- decanate
, , , .
decanate , , .
decanate .
38-39. : decanate , 22- decanate
, , - -
. decanate , .
decanate .
40-41. : decanate
. decanate
/ , , , , (), , ,
, . decanate
.
42-43. : decanate , ,
, . decanate ,
, .., decanate
, .
44-15. : decanate , - ,
urinary , / , ,
. decanate ,
() , - .
47- " " Saravali
.

48: ( )
1. ,
.
2. (Dasa )
. , - .
3-6. :
, , ,
, , , , ,
,
, , , .
. , ,
, , ,
, ( ) ,
. ,
.
.
7-9. :
, , , ,
, , ,
, , , , ,
, , , ()
, , , ,
,
.
10-13. :
, , ,
, , ,
, , , Shastras, , .., , ,
, , , , ,
, , ,
, , ,
..
14-17. :
, , , , ,
, , , , ,
, , , ,
, , ,
, , ,
, , , ,
, , (.. , ,
..) , , .
18-21. :
, ,
, , , ,
, , , , , ,
, , ,
, , , ( ),
, , ,
.., ,
, , .
22-25. :

, ( ), ,
, , , ,
, , , ,
, , , , ,
, , , ,
, , , , ,
() ,
.
26-29. :
, ,
, , ,
, ,
, , , , ,
, , , ,
Yagnas .., preceptors( ), , , ,
, , , , ,
, , .
30-33. :
, ( ) , ,
, , , , ,
- , , ,
, , , , , ,
, , preceptors ( )
, , ,
, , , ,
, , .
34-37. :
, , , , ,
, Shastras,
(), , ,
, , ,
, .., ,
, , ,
.
38-41. : ,
, , ,
, , , hairybodied, , ,
( ), ,
, , Shastras, , ,
, , , , ,
, splendorous, , talebearer, ,
, , , .
42-45. :
, , , , ,
, , , , ,
, , ,
, , talebearer, , ,
, ( ), ,
. - ,
Satyacharya. Yavanas , , (
) Chanakya .
46-49. : , ,
( ) , ,
, , , ,
, , , , she-goats ..,
, , , ( ) ,

, , , ,
, , .
, .
48- " (
) " Saravali .
49: ( )
1-2 : ,
, , , , , ,
- .
, , , ,
.., .
3-4. : , ,
, , ,
.
, , ( muscular) ,
, , ,
.
5-6. : - , ,
, , ,
.
, ,
, .
7-8. : , ,
, , , ,
, , .
, ,
, , .
9-10. : - ,
, , ,
.
, , ,
, , , ,
, ,
.
11-12. : ,
, - , , , , .
- statured, Hatha
, , , (),
(), &() , (
) .
13-14. : ,
,
, , ()
, , .
, ,
, , , -,
.
15-16. : -
, , , ,
.
, , &,
, ,
( ).

17-18. :
(), ( ),
.
, ,
lotus (), Shastras,
, , .
19-20. : ,
, , , ,
, , , , ,
.
- , ,
, , , hairy
, .
21-22. :
, ( ), ,
, , ,
, , .
, - , ,
, , , , ,
.
23-24. : 15 - statured,
, fore, ,
, , .
, , ,
, , , ,
.
25. ( ) - , ,
.
49- " ( )
" Saravali .
50: ( )
1-3. : decanate , , ,
, ( ),
.
decanate , ,
, , ,
, .
decanate , , , , , & ,
, - , .
4-6. : decanate ,
, - ,
.
decanate , , ,
, , ,
, .
decanate , ,
, - , .
7-9. : decanate
, , , , , ,
.
- decanate , , , ,
/, - , .
decanate ,

, , ,
.
10-12. : decanate
, , , ,
, , .
decanate , , ,
-, , ,
.
decanate , ,
, , , ,
..
13-15. : decanate ,
, , , ,
.
decanate , ,
, , , .
decanate , ,
, , , , ,
.
16-18. : decanate ,
, , , ,
,
.
decanate , ,
, , , Vedic
.
decanate , .
,
.
19-21. : decanate ,
Cupid , , ,
, ,
.
decanate , lotus-,
, , , ,
.
decanate , , ,
, , .
22-24. : decanate ,
, (),
, , -,
, .
, ,
, - , splendorous,
, decanate
.
decanate , .., torturous,
- , ,
.
25-27. : decanate
, , - ,
().
decanate , Shastras, -
, yagnas ( ), Mantras,
.
decanate , ,
, , ,

, , .
28-30. : decanate
, , , , , ,
, .
decanate ,
, , , ,
.
decanate , , , - limbed,
.
31-33. :
decanate , ,
, , () (),
.
decanate , , - , ,
complexioned, - ,
, unhesitatingly, .
decanate, , , , ,
, , , ,
(), , sexology.
34-36. : decanate ,
- , , ,
, , .. .
- decanat ,
, , , ,
- .
decanate , ,
, ,
.
37. preceptors . ,
() decanate - ,
.
50- " (
) " Saravali .
51: ( )
1. ,
.
, .

2-10. - :
, : ,
he-goat, , . ,
. () , .
, : ,
. , ,
. .
, : ,
, () , ,
.
, : ,
, - nosed, - natured,
, .
, : , ,
, , , fore,
() .
, : ,

(), ,
, () , ,
.
, :
, - , ,
, .
, :
, , - (),
, torturous, , .
, : , , ,
fore , ,
() .

11-19. - - , :
, :
, , ,
, .
, :
, , (), ,
.
, : ,
, , natured, (),
, , ,
, .. () .
, : ,
natured, , hegoat, - , .
, : , , , ,
, .
, : ,
, complexioned , ,
, , .
, :
, ,
, ,
() () .
, :
, , -
, , bluish
.
, : , ,
, , , ,
( ), , , ()
.

20-28. - - , :
, : ,
,
(Durva) .
, : - ,
, torturous , () , ,
.
, : ,
- ,
, .
, :
, lustful, lotus,
- chested teethed, .

, 5- : ,
, , .
, 6- : , ,
fore, , ,
- .
, 7- : ,
,
.
, 8- : , ,
, , ,
.
, :
, , ,
.

29-37.
: ,
, , , , ,
.
: - , , ,
, ,
.
: , ,
, , , ,
.
: , ,
, , , ,
, .
: , ,
stooping, , ,
dutifulness, .
, :
, , ,
.
, : , ()
sinewy ,
.
, : ,
, , (
), .
, : complexioned,
, , , - bellied, - chested,
, .

38-46. ,
:
, : ( ),
, - , ,
.
, : fore,
(), , (), .
, : hairy , ,
() partridge (, ), , , ,
.
, : (-) ()
ghee, , , ,
() , .
, :

, , hairy ,
, .
, : ,
, , , ,
() , swaggering .
, : , ,
, ( ),
- complexioned, , hairy-bodied, .
, : ,
, , ,
.
, : ,
, (),
, .

47-55. , :
, : ,
, , ,
, , hearted.
, : ,
, , (),
- bellied.
, : , (), ,
, .
, : ,
(), , , , , ,
, .
, : ,
(), (), .
, : ,
, splendorous , Shastras, ,
, hearted
.
, : , ,
, , ,
.
, : ,
, , , ,
() .
, : ,
, , , , stooping .

56-64. :
, 1- : ,
, , -, ,
.
, 2- : ,
( ) , () ,
, () , .
, 3- : ,
, , ,
.
, : , ,
( ), (), ,
, , .
, : ,
(), , , -
.

, : ,
, , ,
Shastras.
, : - ,
, ,
, .
, : ,
, , ,
() bruised.
, : ,
, complexioned, ,
, , .

65-73. , .
1- : , , ,

( genealogies ).
2- : ,
, , .
: , ,
, . .
4- : ,
, , , , - eyed.
5- : , - ,
() , , , ,
.
6- : , ,
, ( ),
, .
7- : , , ,
() , .
8- : , , , ,
.
9- : ,
, - ,
.

74-82. ,
:
, :
, , , ,
, , inset testicles
.
, : ,
(), , ,
, .
, :
, , , ,
.
, : ,
- , , -
, , , natured, .
, : , ,
() ,
, , hairless ().
, : ,
, ,
.

, : ,
(), ,
, , ,
.
, : - nosed,
, , sighted, .
, : ,
, ,
, .

83-91. ,
:
, : intersticed
, , ()
, , ,
, .
, : , ,
nosed, , bodied,
, .
, : ,
, complexioned,
,
.
, :
- , , ()
(), , intersticed () .
, : , ,
, , ,
.
, : splendorous ,
charmingly, , & ,
.
, : ,
, , - , - bodied,
(), ,
.
, :
, , , () ,
.
, : ()
, (), , ()
(), ,
.

92-100. , ,
:
, : ,
(), () ,
Shastras, ,
splendorous.
, : , ,
, , , ,
'' .
, : ()
( ), ,
lapis lazuli, Shastras,
.
, : ,
, , , ,

.
, : Shastras
, (), ( ) ,
.
, : ,
, , - , ,
viz. , , .. .
, : ,
, (), ,
,
.
, :
, () ,
, .
, : ,
, , ,
, .

101-109. ,
():
, : ,
() - ; (),
, (
), -
.
, : ,
, ..,
, .
, : , ,
, , , , ,
.
, : ,
, ,
, ,
.
, : , ,
, , ,
torturing , , .
, : -, ,
, , , , .
, : -,
() , , , , ,
.
, : ,
, , , ( dirtied) ,
( ),
( ).
, : ,
(), , chested, eyed, nosed, ,
, , .
110. : ,
Dwadasamsas . ()
, , , .
51- " (
) " Saravali .
52:
1. : (
) - 15 , Uttar
Dakshin.

2-3. RITU ..: Prashna Ritu ()


. () , ascendental decanate
Ritu . () Ritu, Ritu
, : ,
. Ritu
decanate, . (), decanate
Tithi. ,
.
4-9. : , 2 5,
. ,
, 12 .
- , . ,
. ,
. , 5- 9-
( ), . (), viz. ..
& , ,
.
, () .
, (..
).
.
, ,
. (),
Chayangula ( ) . 12,
.
10-11. () , : ()
, . , ,
, 4-, 7- 10- ,
.
12. (),
. Matras () () 2,
Chayangula . 27 Dhanishta
.
13-15. : .
10, - , 8 7 ,
, 5 , ,
. ( 4 , 9 , 11 12
). , , 10,
8, 7 5. , ,
. 10, , Ritu ; 7, Tithi 5,
Ishta Ghati ( )
( 120 , 2 Ritu, 15 Tithi ..).
9 , .
16. horoscopic Yavana, Bhadasana ..
. .
17-21. : ,
, .
- , . ,
() .
, .
supra
. (, )
7, 27. , Aswini.
, 9 - Moola 9 Makha. Predivision ( 27 ) , Ritu, , Tithi .. .
52- " " Saravali
.
53: -
1. -
, Yavanacharyas - ( ).
2. - : Ashtaka .

1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 11- ; ;
3, 6, 10 11 ; 5, 6, 9 11- ; 6, 7 12- ;
3, 5, 6, 9, 10, 11 12- 3, 4, 6, 10, 11 12- .
3. - : 3, 6, 7, 8, 10 11- ; 1, 3, 6, 7, 10 11 ;
2, 3, 5, 6, 9, 10 11- ; 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11- ; 1, 4, 7, 8, 10, 11 12-
; 3, 4, 5, 7, 9, 10 11- ; 3, 5, 6 11- , 3, 6, 10 11-
.
4. - : 3, 5, 6, 10 11; 3, 6, 11 ;
1, 2, 4, 7, 8, 10 11; 3, 5, 6 11-; 6, 10, 11
12- ; 6, 8, 11 12-; 1, 4, 7, 8, 9, 10 11, 1, 3, 6, 10 11-
.
5. - : () : 5-, 6-, 9-, 11- 12- (); 2-, 4-, 6, 8-, 10-, 11- (); 1-, 2-, 4-, 7-, 8-, 9-, 10 12- (), 1-, 3-, 5-, 6-, 9-, 10-, 11-
12- (); 6-, 8-, 11- 12- (); 1-,
2-, 3-, 4-, 5-, 8-, 9-, 11- () 1-,
2-, 4-, 6-, 8-, 10- 11- .
6. - : - () .
1-, 2-, 3-, 4-, 7-, 8-, 9-, 10- 11- (); 2, 5- 7-, 9- 11- (); 1-, 2-, 4-, 7-, 8- 10- 11-
(); 1-, 2-, 4-, 5-, 6-, 9-, 10- 11- ();
1-, 2-, 3-, 4-, 7-, 8-, 10- 11- ();
2-, 5-, 6-, 9-, 10-, 11- (); 3-, 5-, 6- 12-
() 1-, 2-, 4-, 5-, 6-, 7-, 9-, 10-
11- .
7. - : . 8-, 11-
12- (); 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 8-, 9-, 11- 12-
(); 3-, 4-, 6-, 9-, 11- 12- ();
3-, 5-, 6-, 9- 11- (); 5- 8-, 9-, 10- 11-
(); 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 8-, 9-, 10- 11-
(); 3-, 4-, 5-, 8-, 9-, 10- 11- ()
1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 8-, 9-, 11- .
- .
8. - : - ,
. 1-, 2-, 4-, 7-, 8-, 10- 11- ();
3-, 6- 11- ; 3-, 5-, 6-, 10- 11- 12-
(); 6-, 8-, 9-, 10-, 11- 12- ();
5-, 6-, 11- 12- (); 6-, 11- 12- ();
3-, 5-, 6- 11- ()
1-, 3-, 4-, 10- 11- .
9-10. , , , .
transiting
,
.
, , ,
, .. . /
, , .
,
. .
53- , "-" Saravali .
54: -
1. 13 , 9 (
96 ), - 12 7
. -
( ) .
27. :
8 Bindus , , ;
7 Bindus ;
6 Bindus ();
5 Bindus ;

4 Bindus ;
3 Bindus ;
2 Bindus ;
1 Bindu
Bindus .

3. A.V. : Bindus ,
, ; 8 Bindus ; 7 Bindus
transcendental , ; 6 Bindus ; 5 Bindus
; 4 Bindus ; 3 Bindus - () (
, proneness ..); 2 Bindus
; 1 Bindu ; Bindus (
()).
4. A.V. : Bindus , .
8 Bindus, ; 7 Bindus
() , , scented () .., 6 Bindus
;
5 Bindus () (
);
4 Bindus ; 3 Bindus ; 2 Bindus kith
deprival ; 1 Bindu pointsgrief
.
5. A.V. : ()
tenanted , : 8 Bindus
; 7 Bindus ; 6 Bindus ; 5 Bindus ; 4 Bindus
; 3 Bindus ; 2 Bindus
, () ; 1 Bindu stomachial
Bindus , .
6. A.V. :
() , : 8 Bindus ; 7 Bindus
, ; 6 Bindus ; 5 Bindus ; 4 Bindus
; 3 Bindus - ; 2 Bindus ,
, ; 1 Bindu
Bindus .
7. 'S A.V.: () (), ,
: 8 Bindus ,
; 7 Bindus ; 6 Bindus , ,
..; 5 Bindus ; 4 Bindus ,
(); 3 Bindus , ; 2 Bindus
; 1 Bindu - Bindus
, .
8. 'S A.V.: () Bindus
(): 8 Bindus
, , , , ..; 7 Bindus plentifulness ; 6
Bindus ; 5 Bindus ; 4 Bindus
; 3 Bindus
; 2 Bindus ; 1 Bindu Bindus
.
9. 'S A.V.: () Bindus,
: 8 Bindus lordship , ; 7 Bindus
, ; 6 Bindus , ; 5
Bindus , ; 4 Bindus , ; 3
Bindus , , ; 2 Bindus , ; 1
Bindu Bindus , ..
10-12. , Kalyana
Varma. Paulasa, Vasishta, Romasa, Yavana, Badar, Sakthi, Atri, Bharadwaja,
Viswamitra, Guna, Agnikesa, Garga, Parashara, Jeevasarma authored
.
() Chitragupta ( Yamathe
Deathnoting ).
54- " - " Saravali

.
55:
1. ,
() .
2. ,
, 5
(). radix, ,
.
3.
, , ..
4-5. - , s , Viyoni (Viyoni
- , , , , ) , ,
. ()
Dwadasamsa , Adhana radix.
6-9. , .. ,
, . personified
- : , ,
forelegs, , forelegs, hind (),
genital .
() ()
.
10-12.
. , , ()
() .
/, , sign/ ,
. ,
7- 7- .
, , ()
.
13-14 , : , ,
variegated, , , -.
,
.
15-16. ,
, , viz. Parigha, , , Parivesh .. ,
- ().
17-18. decanate ( )
( ) /
, , .
, , . ,
, ,
. ,
. ()
() .
19. , , , ,
- . , , ,
, , (),
.. .
20-21. - , ( ()
) () / i .
, ; , , ,
( ); ()
.
22-23. -
, ,
,
, - truei.e. .
,
(), (), ,
, .. .
24. , - .

(), . (),
() .
25-26. , s ,
,
/ '. ,
, ,
.
21. , viz. (
(), ..), ( ..),
( ..) (, ..).
.. .
28-29. , ,
.
. - ( ) .
30-35. , Dwadasamsa, Viyoni,
() Dwadasamsa.
, , .., . Dwadasamsas,
: , ;
( , ..); , .., .., ;
, .. , .., ,
/ / .. ,
.. , Dwadasamsas ,
.
36-37. Dwadasamsa Dwadasamsa ,
Dwadasamsa .
, , ,
Dwadasamsa,
.., () , .
38-40. , () multiples
( , , ..) () Dwadasamsas
. / Dwadasamsas,
(). - tenanted / / ,
.. () () equaling Dwadasamsas. ,
, , Satwa, , Tamogunas
Amsas.
41. () ,
.
42-44. biped , , , mongoose,
, , , .. .
45-46. , ,
, buffaloes ..
47-48. , rhinoceros, ,
(Sarabha 8 legged,
, ), ...
49. ( ) ,
, , ..
50. ( ) , ..,
( ) , , ..
51.

.
52. , / ( ) /
/ , , ,
( , ..) .
53. , ,
, / ,
.
54. - , decanate , ,
partridge ..
55. , / , francoline partridge, turtledove , ()
() , ,
.
56.

, "" , , choultries .. . ,
..
.
55- " " Saravali
.

Вам также может понравиться