You are on page 1of 2

NOTIS PANGGILAN MESYUARAT

MESYUARAT KURIKULUM KALI 3/2013 TARIKH TEMPAT MASA : : : 1.10.2013 ( SELASA) Makmal Komputer 1.00 petan

A!E"#A 1. $%apan !uru &e'ar 2. Pen e'a(an M)n)t Me'*uarat 3. Perkara +er+an k)t ,. Perkara -an .) +)n%an kan ,.1 Laporan Anal)'a Peper)k'aan PKSR 1/2013 ,.2 Laporan Akt)0)t) Pan)t)a( Matapela1aran Tera' .an Pen.. I'lam) ,.3 &oran Pre'ta') 2013 ,., P&S ,.2 SARA"A ,.3 SKPM 2. Hal4Hal La)n 3. $%apan Penan u(an

KEHADIRAN: SEMUA GURU