You are on page 1of 1

Duah buah gear saling bersinggungan seperti pada gambar dibawah ini.

Manakah hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut dibawah ini yang benar? Kecepatan Linier (v) V a = Vb V a = Vb Va Vb Va Vb Va = Vb Kecepatan Sudut () a b a b a = b a = b a = b Arah Putar Searah Berlawanan Arah Searah Berlawanan Arah Searah

A B C D E A.