You are on page 1of 5

2. Apelul n procesul civil 2.1.

Istoric i reglementare a) Este instituit la Roma de mpratul Hadrian, iar n Fran a, mult mai t!r"iu, n secolul #III. $n %rile Rom!neti este introdus n secolul #&III i, apoi, n 'odul de procedur civil din 1()* +art.,1)-,,(), .iind oarecum modi.icat prin re.orma din 1/00 i, mai su1stan ial, prin legea de accelerare a 2udec ilor din 1/3,. Este a1rogat prin 4ecretul nr.1,2 din 1/.0).1/*2 i reintrodus n 'odul de procedur civil prin 5egea nr.*/61//, +art.2(2-2/(). 2.2. 71iectul, su1iectele i procedura apelului a) 4octrina i 2urispruden a au caracteri"at apelul ca .iind o cale de atac comun, ordinar, de re.ormare, devolutiv i suspensiv de e8ecutare. 1) 71iectul apelului il constituie 9otr!rile date n prim instan de 2udectorii i tri1unale +art.2(2 'od procedur civil) n materie civil, cu unele e8cep ii strict reglementate n cod. :rin reglementrile speciale i modi.icrile aduse 'odului de procedur civil, s.era apelului a .ost redus su1stan ial i n materie civil. ;u sunt suscepti1ile de apel, ci numai de recurs, 9otr!rile 2udectoriilor i tri1unalelor date n materia dreptului muncii, a dreptului comercial, a contenciosului administrativ, a dreptului contraven ional, n unele litigii privind .amilia sau drepturi patrimoniale, statutul civil al persoanei .a. 5egea a sta1ilit c mpotriva unei 9otr!ri de.initive, date n prim instan , nu se poate e8ercita apelul, ci numai recursul. c) <u1iectele apelului pot .i, n principiu +art.2(, 'od procedur civil), pr ile n proces= reclamantul i p!r!tul, ter ii introdui n proces, care au luat parte la 2udecat n prim instan +e8cep ie n materie necontencioas - art.,,) 'od procedur civil) i procurorul +>inisterul :u1lic). d) :rocedura apelului ?ermenul de redactare a apelului este de 1* "ile de la comunicare, dac legea nu dispune alt.el +art.2(3-1 'od procedur civil), ca i cel al recursului. 'uprinsul cererii de apel este reglementat prin art.2(@ 'od procedur civil su1 sanc iunea nulit ii +pctele 2 i *) i a decderii +pctele , i 3), inclusiv re.eritor la motivele de .apt i de drept +pct.,). ?otui, caracterul devolutiv al apelului a impus norma din art.2/262 'od procedur civil potrivit creia An ca"ul n care apelul nu se motivea" ori motivarea apelului sau nt!mpinarea nu cuprinde motive, mi2loace de aprare sau dove"i noi, instan a de apel se va pronun a n .ond, numai pe 1a"a celor invocate la prima instan A. 2.,. Budecata apelului a) :ro1ele de apel sunt de.inite e8pres n art.2/261 = Apr ile nu se vor putea .olosi naintea instan ei de apel de alte motive, mi2loace de aprare i dove"i, dec!t cele invocate la prima instan sau artate n motivarea apelului ori n int!mpinareA, cu e8cep ia celor re"ultate din de"1ateri. 1) $n ce privete limitele caracterului devolutiv al apelului, Ainstan a de apel va veri.ica, n limitele cererii de apel, sta1ilirea situa iei de .apt i aplicarea legii de ctre prima instan . >otivele de ordine pu1lic pot .i invocate i din o.iciuA +art.2/*61 'od procedur civil). 5egea sta1ilete c A$n apel nu se poate sc9im1a calitatea pr ilor, cau"a sau o1iectul cererii de c9emare n 2udecat i nici nu se pot .ace alte cereri noiA +art.2/361), dar se va putea cere Ado1!n"i, rate, venituri a2unse la termen i orice alte despgu1iri ivite dup darea 9otr!rii primei instan e ... put!ndu-se solicita i compensa ia legalA +art.2/362). c) ?otui, Ainstan a va putea incuviin a re.acerea sau completarea pro1elor administrate la prim instan , precum i administrarea pro1elor noi propuse, n condi iile art.2/2, dac consider c sunt necesare pentru solu ionarea cau"eiA +art.2/*62 'od procedur civil). d) A4ispo"i iile de procedur privind 2udecata n prim instan se aplic i n instan a de apel, n msura n care nu sunt potrivnice celor cuprinse n pre"entul titluA +art.2/( 'od procedur civil). 2.3. <olu iile instan ei de apel

a) Instan a de apel poate pstra ori sc9im1a, n tot sau n parte, 9otr!rea atacat +art.2/) 'od procedur civil). 4ac apelul este respins ca ne.ondat, 9otr!rea atacat este con.irmat, ca i atunci c!nd apelul este anulat ori respins ca tardiv declarat. '!nd apelul este admis, 9otr!rea atacat este sc9im1at, n tot sau n parte, ast.el c e.ectele ei sunt ani9ilate, toate sau numai unele dintre ele. 1) Instan a de apel poate anula 9otr!rea atacat, AIn ca"ul n care prima instan a a respins sau a anulat cererea de c9emare n 2udecat .r a intra n cercetarea .ondului i instan a de apel, gsind apelul intemeiat, a anulat 9otr!rea apelat, va evoca .ondul i va 2udeca procesul, pronun !nd o 9otr!re de.initivA +art.2/@ alin.1 'od procedur civil). ?e8tul corespunde, oarecum, .ormulei din art.,,* 'od procedur civil din 1/3(, .iind o solu ie care .r!nea" tendin a de trgnare a procesului, elimin!nd trimiterea primei instan e pentru neluarea 2udecrii cau"ei. '!nd, ins, prima instan As-a declarat competent i instan a de apel sta1ilete c a .ost necompetent, anul!nd 9otr!rea atacat, va trimite cau"a spre 2udecare instan ei competenteA ori o va re ine pentru 2udecare +art.2/@ alin.2 'od procedur civil). c) Este de re inut c, prin 7CD nr.1,(62000, s-a introdus e8pres n cod principiul non re.ormatio in pe2us n apel, iar prin dispo"i iile art.2/), te"a a 2-a, s-a prev"ut c Aapelantului nu i se poate crea, n propria cale de atac o situa ie mai grea dec!t cea din 9otr!rea atacat, n a.ar de ca"ul c!nd el consimte la aceastaA. ,. Apelul i recursul devolutiv +Amicul recursA) ,.1. :otrivit art.,031 'od procedur civil Arecursul declarat mpotriva unei 9otr!ri care, potrivit legii, nu poate .i atacat cu apel, nu este limitat la motivele de casare prev"ute de art.,03, instan a put!nd s e8amine"e cau"a su1 toate aspecteleA. 'u toate acestea i recursul n care se poate Ae8amina cau"a su1 toate aspecteleA, ca i apelul, este cali.icat de cod drept o cale e8traordinar de atac. ,.2. :onderile apelului i recursului n statistica 2udiciar :rin modi.icrile succesive, din ultimii ani, ale 'odului de procedur civil, i ale unor legi speciale, s-a e8tins, su1stan ial recursul, i n mod corespun"tor s-a redus s.era apelului, o dat cu pulveri"area sau atomi"area competen ei materiale. 4atele statistice 2udiciare relev c, n apro8imativ (,E din cau"ele civile, 9otr!rea primei instan e este de.initiv, .iind suscepti1il de atac numai cu recurs, ast.el c numai n 1@E calea de atac este apelul n procesul civil +n timp ce, n materie penal, apelul ocup ((E). 4rept urmare, Arecursul micA +art.,03) ocup o pondere important +@*E) n raport cu recursul contra 9otr!rii instan ei de apel, am1ele .iind, totui, ci e8traordinare de atac. <c9ema pre"entat nu permite su1linierea multiplelor dis.unc ii de reglementare, unele relevate de doctrin, gener!nd e.ecte negative n procesul civil, at!t n privin a celerit ii sale, a aplicrii concrete i e.ective a principiilor i garan iilor procesuale, c!t i n calitatea i previ"i1ilitatea solu iilor.

Apelul Hotrrile suscepti1ile de apel pot .i atacate, pn a rmne de.initive, n instan de apel care, n 1a"a materialelor din dosar i a celor pre"entate suplimentar, veri.ic corectitudinea constatrii circumstan elor de .apt ale pricinii, a aplicrii i interpretrii normelor de drept material, precum i respectarea normelor de drept procedural, la 2udecarea pricinii n prim instan . Hotrrile care pot fi atacate cu apel i instanele competente s judece cererile de apel: +1) Hotrrile pronun ate n prim instan de 2udectorii pot .i atacate cu apel la cur ile de apel de drept comun. +2) Hotrrile pronun ate n prim instan de 2udectoriile economice de circumscrip ie pot .i atacate cu apel la 'urtea de Apel Economic. +,) ;u pot .i atacate cu apel 9otrrile pronun ate n prim instan de 2udectoriile de drept comun i de cele economice n litigii care re"ult din raporturile de contencios administrativ, precum i alte 9otrri prev"ute de lege. +3) ;u pot .i atacate cu apel 9otrrile pronun ate n prim instan de cur ile de apel de drept comun, de 'urtea de Apel

Economic, de 'olegiul civil i de contencios administrativ i de 'olegiul economic ale 'ur ii <upreme de Busti ie. +*) Hotrrile pronun ate n prim instan dup ree8aminarea pricinii pot .i atacate cu apel dup reguli generale. Atacarea ncheierilor emise n prim instan: +1) $nc9eierile emise n prim instan nu pot .i atacate cu apel dect o dat cu 9otrrea, cu e8cep ia nc9eierilor care pot .i atacate cu recurs, separat de 9otrre, n ca"urile speci.icate la art.32,. +2) Apelul declarat mpotriva 9otrrii se consider declarat i mpotriva nc9eierilor date n pricina respectiv, c9iar dac au .ost emise dup pronun area 9otrrii i dac atacarea nc9eierii nu se men ionea" n cererea de apel. Persoanele n drept s declare apel: +1) <nt n drept s declare apel= a) pr ile i al i participan i 1) repre"entantul n interesul apelantului, dac este mputernicit n modul sta1ilit de legeF la procesF

c) martorul, e8pertul, specialistul i interpretul, repre"entantul cu privire la compensarea c9eltuielilor de 2udecat ce li se cuvine. +2) :ersoana interesat care a renun at e8pres la apel n privin a unei 9otrri nu mai are dreptul s declare apel. Termenul de declarare a apelului: +1) ?ermenul de declarare a apelului este de 20 de "ile de la data comunicrii 9otrrii motivate, dac legea organic nu dispune alt.el, c9iar dac apelul a .ost depus anterior. ?ermenul de apel curge i n ca"ul comunicrii concomitente a 9otrrii i a soma iei de e8ecutare. +2) ?ermenul de apel se ntrerupe prin decesul participantului la proces care avea interes s .ac apel sau prin decesul mandatarului cruia i se comunicase 9otrrea. $n ast.el de ca"uri, se .ace o nou comunicare la locul desc9iderii succesiunii, iar termenul de apel ncepe s curg din nou de la data comunicrii 9otrrii. :entru motenitorii incapa1ili i pentru cei limita i n capacitatea de e8erci iu sau pentru cei dispru i .r urm termenul curge din "iua n care se numete tutorele sau curatorul. +,) Repunerea n termen de apel se .ace de ctre instan a de apel n ca"urile i n ordinea prev"ute de art.11). Efectul suspensiv al termenului de apel: +1) ?ermenul de apel suspend e8ecutarea 9otrrii pronun ate n prim instan , cu e8cep ia ca"urilor prev"ute de lege. +2) Apelul e8ercitat n termen este, de asemenea, suspensiv de e8ecutare a 9otrrii. Depunerea cererii de apel: +1) 'ererea de apel se depune n scris la instan a 2udectoreasc a crei 9otrre se atac, cu plata ta8ei de stat n ca"ul n care apelul se impune cu ta8, n condi iile legii. +2) 'ererea de apel i nscrisurile noi care nu au .ost pre"entate n prim instan se depun cu attea copii c i participan i la proces snt, plus cte o copie pentru instan a de apel. 'opiile de pe nscrisuri se legali"ea" n modul sta1ilit de lege. +,) $nscrisurile alturate, redactate ntr-o lim1 strin se depun n traducere, certi.icat n modul sta1ilit de lege. Cuprinsul cererii de apel: +1) $n cererea de apel se indic= a) instan a creia i este adresat apelulF 1) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul apelantului, calitatea lui proceduralF c) 9otrrea atacat, instan a care a emis-o, completul de 2udecat, data emiteriiF d) motivele de .apt i de drept pe care se ntemeia" apelulF

e) pro1ele invocate n sus inerea apeluluiF .) solicitarea apelantuluiF g) numele i domiciliul martorilor, dac se cere a .i cita i n apelF 9) documentele ce se ane8ea". +2) $n cererea de apel se poate indica i alte date ce in de e8aminarea apelului. +,) 'ererea de apel se semnea" de apelant sau de repre"entantul su. $n ultimul ca", la cerere se ane8ea" documentul, legali"at n modul sta1ilit, care certi.ic mputernicirile repre"entantului dac n dosar lipsete o ast.el de mputernicire. +3) 5a cererea de apel se ane8ea" dovada de plat a ta8ei de stat dac apelul se impune cu ta8. naintarea referinei mpotriva apelului: +1) :articipan ii la proces snt n drept s pre"inte n scris o1iec ii mpotriva apelului, ane8nd nscrisurile care con.irm corectitudinea o1iec iilor. +2) Re.erin ele i nscrisurile tre1uie s .ie depuse cu attea copii c i participan i la proces snt, plus cte o copie pentru instan a de apel, n termenul prev"ut la art.,@0 alin.+2). +,) 'opiile de pe nscrisuri se legali"ea" n modul sta1ilit de lege. Aciunile primei instane dup primirea cererii de apel: +1) :reedintele primei instan e, dup ce primete cererea de apel, nscrisurile i alte pro1e alturate care nu au .ost pre"entate n prim instan , dispune nregistrarea imediat a cererii de apel. +2) :n la e8pedierea dosarului n instan de apel, apelantul este n drept s retrag apelul, naintnd o cerere scris, care se ane8ea" la dosar. +,) 4up e8pirarea, pentru to i participan ii la proces, a termenului de depunere a apelului, prima instan este o1ligat s e8pedie"e a doua "i instan ei de apel dosarul mpreun cu apelurile depuse i nscrisurile alturate care nu au .ost pre"entate n prim instan . +3) :n la e8pirarea, pentru to i participan ii la proces, a termenului de depunere a apelului, nimeni nu este n drept s reclame dosarul din prima instan . :articipan ii la proces pot lua cunotin de materialele din dosar, de apelurile i re.erin ele depuse, de pro1ele noi pre"entate i pot nainta re.erin e motivate mpotriva apelurilor i re.erin elor.

Apelul in procesul civil din Republica Moldova July 22, 2012 Ce este apelul. Apelul este o cale ordinar de atac, prin intermediul careia partile procesului pot solicita unei instante superioare reformarea hotararii pronuntate de instanta de fond. Care hotrri pot fi atacate cu apel. Codul de procedur civil determina in mod explicit hotararile care pot fi atacate cu apel, dar n linii generale menionez, c pot fi atacate cu apel hotrrile pronunate de judectorii n prim instan. Termenul de declarare a apelului. Apelul poate fi declarat n termen de 20 de zile de la data comunicrii hotrrii motivate, dac legea nu dispune altfel. Aceasta, n practic, nseamna, c termenul menionat mai sus, curge din ziua cind ai primit hotrrea motivat, fie trimis de instana de judecat prin po t, fie ridicat de ctre !umneavostr personal din cancelaria "udectoriei. Cine #nt este n n drept drept s s declare declare apel. apel$

a% prile i ali participani la '% reprezentantul n interesul apelantului, dac este mputernicit n modul sta'ilit de lege.

proces&

Temeiurile pentru declararea apelului. (a declararea apelului, tre'uie s reinei un moment important i anume, c o hotrre legal n fond nu poate fi casat numai din motive formale. Astfel, drept temei a declararii apelului pot servi urmtoarele$ a% circumstanele importante pentru soluionarea pricinii nu au fost constatate i elucidate pe deplin& '% circumstanele importante pentru soluionarea pricinii, pe care prima instan le consider constatate, nu au fost dovedite cu pro'e veridice i suficiente& c% concluziile primei instane, expuse n hotrre, snt n contradicie cu circumstanele pricinii& d% normele de drept material sau normele de drept procedural au fost nclcate sau aplicate eronat. Se consider c normele de drept material snt nclcate sau aplicate eronat n cazul n care instana judectoreasc a% nu a aplicat legea care tre'uia s fie aplicat& '% a aplicat o lege care nu tre'uia s fie aplicat& c% a interpretat eronat legea& d% a aplicat eronat analogia legii sau analogia dreptului. Se consider c normele de drept procedural au fost nclcate sau aplicate eronat dac a% pricina a fost judecat de un complet de judecat compus ilegal& '% pricina a fost judecat de instan n a'sena unui participant la process cruia nu i s)a comunicat locul, data i ora edinei de judecat& c% n judecarea pricinii au fost nclcate regulile cu privire la lim'a procesului& d% instana a soluionat pro'lema drepturilor unor persoane neantrenate n proces& e% la emiterea hotrrii a fost nclcat secretul deli'errii& f% hotrrea nu este semnat de judector sau de cineva din judectori ori, hotrrea este semnat nu de acel judector sau de acei judectori care snt menionai n hotrre& g% n dosar lipse te procesul)ver'al al edinei de judecat& h% n dosar lipse te procesul)ver'al privind efectuarea unui act procedural. i% pricina a fost examinat cu nclcarea competenei generale sau jurisdicionale. #vr irea altor nclcri dect cele menionate mai sus constituie temeiul casrii hotrrii numai dac ele au dus sau au putut duce la soluionarea eronat a pricinii. Cele expuse mai sus poart doar un caracter general-informativ. Este important s obinei consultaia unui specialist n domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros s v ajute n acest sens. Va rugam sa nu ezitati s ne contactati.