Вы находитесь на странице: 1из 144

..

,
,
120100

2010

528.28

:
,

..
,
-
..

, ..
: ./ ...- : , 2010. - 142 .
,
..
, , 120100
.
, ,
. : , .
-
.

-
528.28

, 2010

1. .
1.1. ...
1.1.1.
1.1.2. .
1.1.3. ..
1.1.4. ...
1.1.5. ...
1.1.6. .
1.2. ..
1.2.1. .
1.2.2. ..
1.2.3. . .
1.2.4.
1.2.5. .
, ..
1.2.6. .
1.2.7. ..
1.2.8. ..
1.2.9. ..
1.2.10.

5
7
7
7
10
14
15
18
22
24
24
24
25
27
28
29
32
33
33
34

1.2.11. .
.

34

1.2.12. .

35

1.3. .

37

1.3.1.

37

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4. ..
1.3.5.
1.3.6. ...
1.3.7.
1.3.8. .
1.3.9. . ...

37
39
42
46
47
48
50
53

1.3.10.
1.3.11. ...
2. .
2.1 ..
2.1.1

2.1.2. -

2.1.3.
..
2.2. .
2.2.1.

2.2.2.
...
2.2.3. ,
..
2.3. ..
2.3.1.

2.3.2. ..
2.3.3. ..
2.4. .
...
2.4.1. .
2.4.2.
2.4.3. ..
2.5. .
2.5.1.
( ).
2.5.2.
( )...
2.5.3.

56
58
61
61
61
62
65
66
66
68
69
70
70
71
72
73
73
73
75
79
79
80
82

2.6. .

83

2.6.1.

83
2.6.2.

84
2.6.3.

85
2.6.4.
.
86
2.6.5.
.
87
2.7.
88
2.7.1.
.
88
2.7.2. .
91
3. ..
94
3.1.
94
3.1.1.
94
3. 1.2. ...
95
3.1.3.
98
3.2. ..
99
3.2.1. ...
99
3.2.2. ..
100
3.2.3. 104
3.3. . 108
3.3.1. . 108
3.3.2.
. 109
3.3.3.
115
3.3.4. ..
3.4.
...
3.4.1. ...
3.4.2. .
3.4.3. ,
..
3.5. .
3.5.1. ..

118
124
124
126
129
131
131

3.5.2.
..
3.5.3. ..

1 1976
2 . IERS 2003 ..

133
134
137
138
139
140


, , .
, . 120100 , 120103 , 120102 ,
, ,
. , ,
, , .


.
:
- , ;
- , , ;
- ;
-
;
- ,
;
- ;
- ;
- ;
- ,
;
:
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- .

, , , .

, , ,
.
.

.
, , , ,
. .
,
, ,
.

1.
1.1. ,
1.1.1.

.
,
.
.1.1.
. ,
XYZ
R (.1.1.).

X,Y,Z. , - R =
: X -
XOY,
XOY - R.

X = R cos cos,
Y = R cos sin,
Z = R sin,
R= X 2 Y 2 Z 2 .
,
(, , , , ). ,
,
, .
, , , .
,
,
. , , , .

, (.1.2.).
, :

x = cos cos,
y = cos sin,
z = sin.

,
, :
1) ;
. 1.2.
2)

;
3)
;
4)
.
,
, .1.3.

,
.
Z Z'. Z
, Z'
.
,
ZZ'.
.1.3. , - NESW,

, - ()
.
. S, W, N, E, S -
, N - , W - , E - . NS .
PNPS,
, . PN - ; PS .
.
, PNPS. QWQ'E, , () . Q -

( ), Q'- (
). W
E.
PNZQSPSZ'Q'N, ,
() .

. .
ZZ' , . ZWZ'E .
ZZ', , , ,
.
PNPS, , .
nn', , .
.
', , , .

- , .
, , .


. ',

, .

,
23.5 0.

.1.4.
,

. 1.4. :
;
;
; '
; RNRS
; RN - ; RS - ; - .

1.1.2.


, , - .

:
1) ;
2) ;
3) .
, . .

.1.5.
SMN. - Z () Z' ().
- ZSZ'N.
- S.
-
ZZ'.
h, . 1.5.
,
M.

-900 h 900.
, , h
z - Z, Z.
900 h:
z = 900 h.

00 z 1800.


SZZ' ( ) , :
= . SZZ' = SOM = SM = . SZM.
S

00 3600.
. ,
, , h, z, A. ,
,
.
,
.
.

.1.6.


Q'KQ. - , N
S.
- NQ'SQ.

Q.

NS.
.1.6. - ,
,
.
-900 900.

= 900 - , 00 1800, .
, , .

t , :
t =. QNS = . QN = Q = QOK.
Q
( ) 00 3600,
, ,
0h t 24h.
:
3600 = 24h, 150 = 1h, 15' = 1m, 15" = 1s.

. t , (ZZ')
, , .

.1.7.

- QQ'.
- NS, .
.1.7. .

NS.
- .
- , ,
N, :

=. NS = . PN = = OK.

, ,
0h 24h.
. , , ,
.
-
. , (A
h), , . .

.1.8.
PN

'.

RNRS.
O
E
E'
- Q'

, RN RS.
K

Q
.
RS
NS.
.1.8.

-
,
.
RN

-900 900.

,
, RN,
:
=. RNRS = . RN = = OK.
,
00 3600.

.
. , .
,
,
. .
1.1.3.

PN

E
Q
ZZ (.1.9.),

G

:
M
N
S

p
q

.
O

q
p
W
Q

g
PS
.
Z
, .1.9.
.

(. ), ( ) ( ).
Z

, ,
.
( 1883).
, ,
.

, A.
.
00 +900 00 -900.
.
(E- ) (W- ) 00 1800 , , 0 12 (12h).
0 3600 , , 0 24 .
, , .

, () .
.
1.1.4.

.
, , . t .

:
t = QO = Q.

.1.10. ,
t = t + .

s:
s = t = t + .

.1.10.


:

.


1.
:
= z = hp.

.1.11. Q
PN
z=
, Moq.
z
hp=


M
N
S
, ZMQ. p
q

o
. , hp=PNMN,

p
z
.1.11.

. , 1 Z

, . .
2. ,


:
t2 t1 = 2 1.
1.9., . ;
.
, .

.

90
Z

Pn, Z, (.1.12.).
1800 A

: t
,
Pn
z
.
q 900
q
.

:
.1.12.
(, z), (, t)
(). .
: s
.
: : A z.
.
, :
0

cos z = sin sin + cos cos cos t,

(1.1)

sin z sin(1800-A) = sin(900-) sin t ,


(1.2)
0
0
0
0
0
sin z cos(180 -A) = sin(90 -) cos(90 -) - cos(90 -) sin(90 -)cost, (1.3)
t = s - .
(1.3) (1.2), :
tg A = sin ctg t - tg cos cosec t.

(1.4)

(1.1) (1.4) , .
1.1.5.

. . . :
1) ,
(1)

(4)

Pn

> N, > 900 ,


2) ,

S N,
(90) (900),

S
(3)

Q
(5)

3) ,
Z

Ps

< S,
< (900),

.1.13.

4) (
,
>Z, >,
5) ,
Z Z, .

.1.13. , ,
.
. .
.
,
.
(.1.14.). t = 0h, t = 12h. s = ,
s=+12h.
A, z
.
():
Z

PN
a) ,
1
Q
2
(-900 < < ), 2 3,

= 00, z = ;

S
3

) -

Q'

PS
Z'

.1.14.

,
(900 > > ), 1,
= 1800, z = .

():
) , (900 > > ), 1 2,
= 1800, z = 1800 (;
) , (-900 <<), 3,
= 00, z = 1800 + (.

. ,
z
.


(, )
z=900,
t, s A, PNZ, .1.15. z (900- ) , :
os z = sin sin + cos cos cost,
sin = cos z sin sin z cos cosA.
z=900, cos z = 0, sin z = 1,
cos t = - tg tg, cos A = - sin/cos.
900

Z
1800 A

Pn

,
>0, (>0) cost <0 cosA<0,
:

t
tW=12h t1, AW = 1800 A1
tE =12h + t1, AE = 1800+A1,

z = 900
900

. 1.15.

t1 A1 , 0h t16h, 00A1900.
<0 cos t>0 cosA>0,

tW= t1, AW = A1,


tE=24h- t1, AE = 3600 - A1.

sW = + tW, sE = + tE.

, , .


(.1.16), -:
cos z = sin/sin, cos t = tg/tg.

(>0),
(>0)
cost >0,
,

tW= t1, tE=24h- t1 .

Z
900-

900
Z
q

t
PN

900-

.1.16.

(<0) cost < 0,

tW=12h t1, tE =12h + t1.


cosz<0, z>900, ,
.


sW = + tW, sE = + tE.
AW = 900, AE = 2700,
.
,
.
.


, , . , PNZ
. -, t, z, A:
cost = tg/tg, cosz = sin /sin, sinA = - cos /cos.

AW = 1800 A1, tW = t1, sW = + tW,

AE = 1800 + A1, tE = - t1, sE = + tE.


.
1.1.6. .
, . (z,A) 1. . (z,A) ,
.

.
.
,
s1 sk A z.
Z
900 (+f)
10. AN
(.1.17.). z
K K
. x
, PNK () KZ ().
f t

PNK ,
U Mi
PN

.1.17.

P K = f = cos t, K = x = sin t, t = s-.
N

KZ .
, KZ = 900-(+f) K = x. -
tg z = tg(900-- f)/cosAN.
z 1' 1/cosA 1,
z = 900-(+f), h = + f .
KZ
sin x = sin AN sin z,

x AN 1'

x = AN sin z = AN cos(+f).

AN = x/cos(+f) = sin(s-cos(+f).
AN N. , S,
W = 1800 - AN;
E = 1800 + AN.
1.1
1. ?
2. , ?
3. (, , ) , .
4. ?
5. , ?
6. , .
7. , ,
?
8.
?
9. ,
,
.
10. ( = -160) ( 550)?
11.
, ?
12. , ?
( 550).
13. ?

1.2.
1.2.1.
,

. .

, :
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
:
1) ,
(, );
2) , ;
3) , ;
4) .
, , , . ,
.
,
- , ;
- .
1.2.2.
s.
:
1) ;
2) - ,

;

3) - ,
( ) - ;
4) . -
, t. ,

s = t = + t,
,
t, s.
, (
, . 1.3.9),
, .


, , . ,
, .
, , . .
1.2.3. .
( m) . :
1) - ;
2) - -
;
3) - - , - ,
;
4) . - t 12 :
m = t + 12h .
- , 1/86400 , , - .
:
1) ;

2) , ,
23.50.
.
[3].
1 . .
.
, .
2 , . , .

.

.
m.
:
1) - ;
2) - - ;
3) - , ,
;
4) . t 12 .
m = t + 12h.

,
. , . m m
:
= m - m = t - t ...
:
= 1 + 2 -7.7msin (l + 790)+ 9.5m sin 2l,

l .
,
, .
1.18.

.1.18.
+14m 16m.
,

= + 12h .


m = t -E.
1.2.4.
, , .
1
4713 . .., ,
, JD. , 1900, 0,12hUT JD 2415020.0, 2000, 1, 12hUT JD2451545.0.

1 365,25 ( ),
36 525 .
, 7980
. XVI . . : 281915 = 7980 . 28 ,
,
19 ,
, 15 .
1.2.5. .
,
.
, , ,
tA - tB =sA - sB = A - B,
t

- t

= m

- t

- m

= A - B,

(1.6)

= mA - mB = A - B.

, .
, =0.
S, M, M. M UT (Universal Time).
(1.6) :
s S = | EW
m - M = | EW

(1.7)

m - UT = | EW
(1.7)
: , - .
, - ,
. - n, n - . 24 -

150, n, 0h, 1h, ... , 23h. - 24 0 23. ,


m :
n = m(n) .

:
Tn1 - Tn2 = n1 - n2 = n1 - n2.
(n=0),
UT :
UT = T0, Tn = T0 + n = UT + n.
16 1930
1 .
, Dn. 1980 ( 1 ), . , Dn
Dn = n + k,
k = 2h , k = 1h .
:
Dn = UT + (n+k) = m + [(n+k) - E].
,
, .
1.2.6.

, . , , , .
(. .1.19.).
( ),
, 10 ( 4 ) ,

, 4
.
,

24h/365.2422 c = 3m56.555s.
10

.1.19.

365.422 366.2422
.

1 . . = (366.2422/365.2422). = (1 + ). ,
= 1/365.2422 = 0.0027379093
.
, m (1+)m
,
s = (1+)m.
(1.8)


1 . = 365.2422/366.2422 . . . = (1 - ). . ,
= 1/366.2422 = 0.0027304336
.
, s (1 - ) s ,
M = (1 - ) s.
(1.9)
(1.8) (1.9)
.


( ) 12h,
s0 =

+ 12h.

S0. S0 .
S0m 0h UT1
:
S0m = 6h41m50s.54841 + 8640184 s.812866T + 0 s.093104T2 - 6.27 s 10-6 T3.
T , 36525 UT1 2000, 1, 12h UT1 (2451545.0).
S0m
S0
S0= S0m + ,
Qeq .1.3.9.
,
.
s0E S0, s0W ( ) - .

24h, , ,
S0 , ..
s0 = S0 |W .

m=0
s0


m=0
m
s0

.1.20.

s m .1.20.,

.
m (ss0), -

,
m = (s-s0)(1-) =(s-s0) - (s-s0) ,

s s0
m, ,
s = s0 + m(1+) = s0 + m + m.
:
UT = (S-S0)(1-) = (S-S0) - (S-S0),
S = S0 + UT(1+) = S0 + UT + UT .
1.2.7.
, ,
, .
.
XVII , . , , 10-11
, ,
.
.
1.
0.0023s 100 . .
2. () . 0.5 1 . 0.001s. .
3. .

(), .
, , .
: - .

.

1.2.8.
, VIII
C 1952.
1. - .
2. - ,
1/31556925.9747 . ,
1900.0, .0, 12h .
3. - 1900, 0 ., 12h
.
4. - UT,
:
ET = UT + T ,
T ,
.
, , ,
.
, - . 1986 ,
.
1.2.9.
1955 ,
,
.
- ,
, . , . 210-14 .
XII 1967
- 1 - 9192631770
,
-133. 10-10-10-11 .
= + 32.184s.

, ,
, . , .
1.2.10.
1986 DT:
1) TDT, ET,
, ;
2) TDB, ( ).
.
DB TDT 0.00166 .
XXI (1991) XXIV (2000) TDT TDB
,
, ,
(TCG) (TCB).
, , ,
(TT). TT TCG . TT
.
1.2.11. .
UT, ,
. -
. ,
,
. -
:
UT0 ,
. , ;
UT1 , ,

UT1 = UT0 + ,
- , , (.
);
UT2 ,
Ts:
UT2 = UT1 + Ts.
UT1 AT 1964 -
UTC - . UTC AT , . UTC UT1 , , -, UT1, , -, UT1 AT (1 1
UT1). UTC UT1 0.9s
1s:
UTC = AT + b,
b = 1s, |UTC-UT1| > 0.9s,
b = 0, |UTC-UT1| < 0.9s.
1s .

UTC.
1.2.12.
GPS () ()
.
. , . .
. , ,
.
GPS UTC, 1980:
TGPS = UTC(1980.0).
TGPS UTC
, .


,
T = UTC.
1.2.
1. .
2. ?
3. ,
?
4. ?
5. ,
, ?
6. : .
, . , . ?
7. ,
12 ?
8.
(=10h55m48s). ,
17h32m06s?
9. 3h18m.
, 2
10 , 12 05 ?
10. 6h45m.
, 6h31m
?
11. 23h56m.
2 ?
12. 13h15m
6h48m .? = 12h10m.
13. UT0, UT1, UT2,
UTC.
14.
?
15. TT, TCB, TCG?
13. UT0, UT1, UT2,
UTC.

1.3.
1.3.1.
, , z t , - . , . .
:
1. , :
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
2. , :
- ;
- : ( ) ( ).
1.3.2.
-
. ()
, . , , .
. ,
, .
. , :
- ;
- ;
- , , .
:
1) , , .
,
,
, .

2) . i1 i2 , 2 1:
Z

sin i1/sin i2 = 2 /1 .

, 2
1, 2>1 , i2 < i1,
,
z
, .
, M
.1.21. .

, (.1.21.). , , , .
,
. , z z' :
z = z' + .
, ,
,
A = A'.
.
sin z/sin z' = /1, sin z = sin z',

sin(z'+) = sin z'.

(1.12)

(1.12):
sin z' cos + sin cos z' = sin z' .
,
cos ~ 1, sin = "/206265".

sin z' + cos z'"/206265" = sin z'.

(1.13)

(1.13) sin z' ":


" = (-1) tg z' 206265".
, . , , , . - :
= 21.67"B tg z/(273 + toC),

(1.14)

- , ..,
t ,
z'- .
to=0oC =760 .. 0 = 60.3"tg z',
to=10oC 0 = 58.1"tg z'. 0 ,

1".
.
35.
1 00 <
z < 500, 00 < z < 800.
. :
- , t=10oC =760 ..,
, ..
0= f(z',t10,B760).
- .
1".
0.1" .
1.3.3.

. - , ,

,
.

. ,
, ( ).
. - ( ),
().

(
9"), z
. .1.22. M
S
, S. z
, , S ; R
D
C
, ,
.1.22. .
Zz

z = z - P , A= A,
P .
CMS : sin P = R/D sin z . P

sinPP"/206265",

P"=R/Dsinz206265".
Z

P0
a
D0

.1.23.

,
z = 90o. P .
P0, , ,
, , (.1.23.).

, "".

z = z - P0sin z.
P, , , D0 . 1976 1979 .
P =8.794".
,
,
, .

, ,
,

(.1.24.). :
" = A 206265"/.


.1.24. 18371840 :
..(,1837) - (
Lyrae),0.25", () - N61 , 0.51",
- , 0.76".
,
.

= A/ " 206265",
A - ,
(..).
1.. = 149600 103 .
, , 1 () - , 1".

1 = 206265 ..
6000 ,
. ,
- , =0.762", m=10.5.
, " " , 0.01".
0, 0
( , )
:
0 = cos sin(0)sec0
0 = (sincos0 cossin0cos(0)),
, .
q
P ,
P = q E,
E .
1.3.4.
-
,
. .
.1.25. , . . V. .
',
(-V) , '= +(-V),
.
. '
, . . ':

sin a = V/c sin u' ,

a" = V/c sin(u-a) 206265".

O
-V

u' = u - a.
- ,

k=206265"V/c


u
c

.1.25.

. = ksinu' ,
, ,
= ksinu.

(1.15)

- , . , V
.

.
.
,
.

v = 2R/T,
R - ,
- , .
v = 0.464/.
v = vcos . ,
k = 0.32" cos = 0.0213s cos .
, , .


. .1.26 '
, :

Z
A
z

A
u

' = k sin u = 0.32" cos sin E.

Z'
.1.26. z-z' A-A':
:
(1.16)
- z-z' = 0.32" cos cos z sin A,
(,z); '- - A-A' = 0.32" cos cos A cosec z. (1.17)
S

(A',z').

(1.16) (1.17) ,
.
, ; .
A' z', ,
Ta = -0.021s cosZ.
:
' = -(t-t') = 0.021s cos cos t sec ,
-' = 0.32" cos sin t sin .
> 800 .
t = 0h t = 12h
, . t = 6h t = 18h .

.

1725-1728 , . 900.

. ,

v0 = 1/2 (va + v) ,

T
S

A
A

.1.27.
:
T ; S ; A ;

v - (),
v - ().
k0, v0,
.


J2000.0:

A
, .

k0 = 20.49552" .

.1.27. :
- ( );
- A 900 ,
A = - 900 .

(. .1.28). :
(') cos= k0v/v0(cosA sinsinAcoscos),
(') = k0v/v0 (cos A cos sin +
+ sin A sin sin cos sinA cos sin ).
,
(v = v0, A = -900),
(')cos = k0(sin sin + cos cos cos),

(1.18)

(') =k0(sincossin cossinsincos+ coscossin). (1.19)

:
= k0cos cos, D= k0sin,
c=1/15cossec ,
c'=tgcos sinsin,
d=1/15sin sec, d'= cos sin .

P

a

(1.18) (1.19) :
Q

' = Cc + Dd , ' = Cc'+ Dd' .


A

,',d,d'
.1.28. . . , c', d,
d' . D , ,
" ".
. p1 , V
, , :

(p V ) V
(1 p V ) ,
p1 = 1p V
1
1

p ( ); V=Ev/c=0.005 7755 Ev; = (1V2)-1/2; c ; Ev - ; .


, ,
, v .
1.3.5.
,
, .
, 240
/, - 30
/.

- ,
.
.
v (.1.29.),
2 :
1) vr - ,
vr
; ;
v

vt
2) vt - , ,
. O
.
1(1,1) - t1,
.1.29.

2(2,2) - t2, :
= (1 -2)/(t1-t2) , = (1 - 2)/(t1-t2).
,
=(( s )2 + 2)1/2.
, t1,t2 .
- .
(t1-t2) ,
.
.
, 1" .

(" ", 9.7m, =10.27"), 100 17', .
1.3.6.

( ). .
1919 . (. ).

:
p = 2(e-(pe)p)/[c2E(1+ pe)],

, =GM ,
, e, p
, pe .
(
p, e 1800), (pe)= 1,
p . p 1.6". 440
0.01".
, , 440, .
, 1- , :
1. ( 00 Z 900, 00 2000");
2. ( P 8.8", max = 0.762");
3. (k 20.5" , k 0.32");
4. ( , 1" ).
5. ( 60 ).
1.3.7.
,
, - , . , , , -0.5

.
Pi
Pi
,
, y
O
(.1.30.),

-0.5
+0.5

26 ,
Pi

+0.5
x
- 0.5".
.1.30. :
1770 . ,
; Pi
; Ox , .
,
-

, 10 .
.
1891 . , 14 . XX :
, . ,
437 .
: 14 (), 12- (), 6 - ().
, .
, - .
0.05 .
x,y 1898 (). 3908' , . x,y

x cos i - y sin i = i 0,
i , i () ,
0 .
, ().

();
(International Earth Rotation Service,
IERS). x,y " " .
,
(),
:
= (x cos - y sin ,
= - 1/15 (x sin + y cos ) tg ,
a0 = aa = a - (x sin + y cos ) sec .
.

1.3.8. .
.
, ,
, () , ,
(A,Z) ( ). R
PN
, ,
.

. ,
N ,
.1.31.
, 23.50,
(. .1.31.).
R 26000 .
, , , ,
, , .
,
. .
, . (. praecessio aequinoctium - ). II .. .
, , 50.2". 25600 .

P1

P0

M1
FA
A

F
M

O O

FB
B

.1.32.
:
; A, B ; M0 .


1687
" ".
(1717-1783).
,
, , -

.
.1.32, . , , , . , ,
FA, FB, |FA| < |FB|. F ' .
, , , ,
. '
.1.31. 1 = M0 + ' - , .
, "", .
.
- ,
, . ,
60 . . . t t
t = t0 46,8150T 0,00059T2 + 0,001813T3,
t0 = 2302621,448
J2000.0,
T = (JDt JDt0)/36525 , ,
.

, . 0 - , P0 - , ,
0 - . ,
,
. ,
, (J2000.0,
1950, 1975 ..).

.1.33
:
P0 t0
P0' t.


00'=d1.
d1 :
0M = d1cos 0 - d1
, -
,
0'M = d1sin 0 - d1
, -

R
P0(t0)
P0'(t)

K'

K
M
d1

0'

.1.33.

.
- ,
n = d1/dt sin 0 - - ,
m1 = d1/dt cos 0 - - (
),
m = m1 - q1 - ( q1 -
).
m, n 0 [2]: n2000.0 = 20.051",
m2000.0 = 46.071" .
0, 0 t0.
t,
tt0:
= 0 , = 0.
, :
= d/dt(tt0) + d2/dt2 (tt0)2/(12) + d3/dt3 (tt0)/(123)+,
= d/dt(tt0) + d2/dt2 (tt0)2/(12) + d3/dt3 (tt0)/(123)+,
, ,
.
1 :
d/dt = m + n tgsin,
55

d/dt = n cos.

, :
= 0 + = 0 + 1/15 (m + n tgsin)(tt0),
0 + = 0 + n cos(tt0).
- ,
, . , .

r0 = [X0 Y0 Z0]T
t0,
r = [X Y Z]T t.

,
r = P r0.
(1.20)
(1.20) P ,
P = R3(-ZA)R2(A)R3(- A).
ZA, A, A .
. 1895 , . ZA, A, A (tt0), t0 -
.
1.3.9. .
,
. 1747
,
- , - ,
18 2/3 . 18 2/3
.
.

,
R

(. .1.34). ,
P(t)
P0(t)
. :
( ) - []
.1.34. :
,
R ; P0(t) t;
( ) - [],
P(t) t.
:
[] = + d , [] = + d .
[] [] ,
.
, ,
[] = 6.86" sin = x, [] = 9.21" cos = y,

x/9.21" = cos, y/6.86" = sin ,


- .
,
x2/9.212 + y2/6.862 = 1,

P0 9.21" 6.86".
, 0
6.86" 9.21".

, :
s = t , s = t .
, .
,
S0 S0m, [2]:

Qeq = ( +d)cos 0 + 0."00264sin + 0."000063sin2.', ', () ,
.
t, ', ' .
, ,
:
= f1() ,
'= f1 (',','),

= f2 (),
' = f2 (',',').

[] [], ,
' = f1 (, , ), ' = f2 (, , ).
:
= /[ + [ , = /[+ [.
( ), :
= [](cos + sin sin tg) - [] costg,
= [] sin cos + [] sin .

, , , , . :
N = R1(0d)R3d)R1(0).


,
R = NP.

R
.
t0 t.
, II :
1.
: 14, 12, 6 ;
0.5;
2.
: 26 000 ; 50.2;
3.
: 18 2/3 ; 97.
1.3.10.
, ( ).
. . .1.35.

(Z, A) T


() T0

()
T
(Z,A)
T

()
T

(Z,A)
T

()
T


(Z,A) T


() T

00,

. 1.35. .

1.3.11.

( ) .
t, ,
TDB, ,
TT : t=
TDB = TT.
t :
0, 0,
- (
J2000.0);
, ;
v;
E ( ..) Ev ( ../)
t;
R t;
JD(t), t.

.
1. q,
J2000.0:
q = q(cos0cos0, sin 0cos0, sin0 ).
2. m, ,
mx = -cos0 sin 0 - sin0 cos0 + v cos0cos0,
my = cos0cos0- sin0 sin 0+ v sin0cos0,
mz =
cos0
+ v sin0,
v 100
(1/c=21.09495 ../100 ), , - .
3. t
P = q + Tm E,
T=(JD(t)-245 1545.0)/36 525
J2000.0, .
4. p e:

p = P/|P|, e = E/|E|.
5. p

p1 = p + 2(e-(pe)p)/[c2E(1+ pe)].
6. : p2 , V :

(p V ) V
p2 = 1p 1 V 1 1 (1 p1 V ) ,
1

V=Ev/c = 0.005 7755 Ev; = (1-V2)-1/2 ; c .


7. : p2:
p3 = R p2.
8. : :
p3 = p3 (x,y,z); = arctg (y/x); = arcsin z.

1.3.
1.
:
. ;
. 0 ;
. ;
. ;
.
;
. ;
. ;
. .
2. ,
?
3.
, ?
. . .

4. 0.374", - 0.048".
?
5. -
?
6. ?
7. , 900?
8. - ?

2.
2.1.
2.1.1.
, . ,
. . , ,
.
.
1.
:
; ,
- ; ; -;
2.

,
, , ;
3. , ,
, , ;
4.

;
5.
;
6.
, ;
7. ;

8.
, ,
- .
. , , . . , , : 0.3, 0.03s, 0.5. - ().
1 1', ,
, .
:
, , 1s, , , ..

.
:
- , ;
- ;
- ;
-
;
- ;
- , ;
2.1.2. -

. u - ( ).

M
B, L . ZA,

Z (. .2.1.).
N
900 -
ZA
,

-L

u
Q
P

v

L 0
90 B-
P; R
K Z
PG.
, G
,
.2.1. -


.
, PZAZ :
PZA = 900 -

PZ = 900 - B;

ZAZ = u - .
ZA ZAK, PZ, KZ, , - , KZA, ,
- .
ZAKP:
cos (-L) = tg ctg(B+);
sin = sin(-L)cos

(-L) ,
tg = tg (B+); = (-L)cos .
, cos cosB,
:
= B; = (-L)cos B.
(2.1)
N N. , -

.2.1., A = R + . v
N, u (
ZAZ) ZN. Z= ZN z = ZAN
MN,
ZAZQ NZ NZA
v = Z-z = u cosR = u cos(A-) = ucosAcos + usinAsin.
ZAZK
= u cos ;
= u sin ,

v = Z z = cosA + sinA.
, , A A+900:
= cosA - sinA.
, A.
:
A = tg +(cosA - sinA)ctg z,
, (2.1),
A = (-L)sin + (cosA - sinA)ctg z.

(2.2)

(2.2) . , ,
,
, - . ,
, .
- . , ,
.
.
, [6], :

- 1 ( );
- () 1
70-110 ;
- 1 2 ( ) . ,
1 - 18-20 .
,
1 2 ,
- .
1 200 2 125 .
2.1.3.

- .
.
:
1. 0,2 ;
2.
- () [7];
3. 0,15 0,20 ,
,
.
( , ,
.).
, ( , ). , , - [8], , , .
2.1

1. (
);
2. ?
3. . , .
4. ?
2.2.
2.2.1.

Z z,z)
PN

z=
Q

()

W
z=s

,
,
NS s
T
, Z
(. .2.2.).
:

,
hP = = z.

.2.2.

,
, z. ,
1-2 = s1-s2,
, s=z. , , ,
.
Z(z,z)
T :
- Z1=Z1 Z2=Z2 1(1,1) 2(2,2),
- ,
, , A1 A2.
: .

() ,
, .
,
, .
(A,Z)
, () ,
(,) . , .
cosZ = sin sin + coscoscost,
(2.3)
,

tg A = sin ctgZ tg cos/sint
(2.4)
.
(2.3), (2.4)
t = T+u-,
T , u .
N
. 2.3:
MN
00

a = A+Q ,

A
M*
Z

Q = M* ,
M

M *,
S
A ,
.2.3.
(2.4).
(), u
.
Q
. ,

.

:

= MN,

(2.5)

MN ,
. . MN ,
. (2.5)
.
2.2.2.

,
.
Z Z; T, .
. .
.
(2.3) :
-sinZdZ = (cossin sincoscost)d + (sincos cossincost)d
coscossint(dT + du d).
:
-sinZcosA = cossinsincoscost,
sinZsinA = cossint,
sinZcosq = sincos-cos sincost.
sinZ, :
dZ = cosAd+ 15cossinA(dT +du-d) cosqd.

(2.6)

(2.6) d du, , Z, T, u ,
(d=0 d=0),
:
= Z/cosA 15cos tgA(T+u),

(2.7)

u = T + (Z/(cossinA) / (costgA))/15.

(2.8)

(2.7) , , 00 1800. T u
, . S=ZS, = Z. ,
.
.

. (2.8) ,
Z ( = 900 = 2700).
uW=-TW+ZW/cos,
u=-T+Z/cos,

.
.
2.2.3. ,

:
ctgAsint sincost + tgcos = 0.

(2.9)

(2.9) A, t, dA, d dt A, t, :
A = cosqcos(T+u)/sinZ sinA/tgZ.
(2.10)
(T+u) , 900, 1800.
. , .
.
()
u,
(2.10):
u = - T + sinZ A/coscosq cosZsinA/ coscosq.
(2.11)

(2.11) , () , ,
, .
,
= - coscosq(u + T)/ cosZsinA + tgZ A/sinA.

(2.12)

(2.12) , , , , .
2.1.
1. ?
2. ?
3. ?
4. .
5.
) ) ) ?
2.3
2.3.1.
:
) .
,
. .
) . ( - ).
.
) ,
, , . , .

)
, .
:
- ;
- () ;
- ;
- ;
- ,
;
- .
2.3.2.
:
- ,
;
- ;
- . , , : ; ; , ,
;
- , 7-9

.

;
- ;
- ( ) .
: 2/10 (, 30- ), -4
(, , 40- .), 3- (-, ), 01
(, , 80- .).
, , 2, 22,
, , Theo 01, .
,
.

2.3.3.
, , , .
,
.
.
u . (
) :
u = UTC T,
UTC ,
.
, .
.
w 1
2 u1 u2 .
:
w = (u2 - u1)/( 2 - 1).
,
. ,
.
w , ,
(2 - 1) u1 1,
u T :
u = u1+ w(T 1).

2.3.
1. .
2. .
3. ?
4. ?
5. .
6. ?
2.4. .

2.4.1.

( ) ,
. , .

. , ,
.
:
- ( ) ( ) ;
-
,
.
, .
.
, , , , .
2.4.2.

, , , . , , (
). Mz , ( ).
L,
R,
Z = L Mz = Mz R,

Z = (L R)/2 Mz = (L + R)/2.
().

;
., .

, .
, ; .
, i,
L = L + i.
,
.

i = i.,
.


.

= 21.67"B tg Z'/(273 + toC),

(2.13)

- , ..,
t ,
Z'- .
( 1")
0 = 60.3"tg Z',
1
00 < z < 500,

00 < z < 800, .


, ,
Z = Z' +,
Z = Z - P0sin Z,
Z , Z , P0 ,
. P0 = 8.8".
2.4.3.
.
, .
, , ,
, , .
Z
Z
y
H

H
b

.2.4.
HH HH:
L ; L

-

HH (.2.4.) -

Z L L. LL=x b = ZZ .
ZZ LL :
sin Z = tg b ctg y,
cos Z = tg x ctg y.

tg Z = tg b/ tg x.

tg x = tg b ctg Z.
- b x,
x = b ctg Z.
, , HH (.2.8.),
L = L - b ctg Z.
,
L = L + b ctg Z.
b ( , ) .


c = k = 0 (.2.5.)
L.
c 0 L. Zk
sin c = sin (L L) sin Z.
- c (L L)

L L = c cosec Z,

L = L + c cosec Z.

c
c

c
L
L

.2.5.
:

,

L = L c cosec ZR
,

L c = 0; L 0.

R = R + c cosec ZL .


N = (L + (R 1800))/2 = (L + (R 1800))/2 + c(cosec ZR cosec ZL)/2.
, cosec ZR = cosec ZL = 1,
N = (L + (R 1800))/2,

c = (L (R 1800))/2.
ZR = ZL, .


,

= 0.32cos sin E.

A = AN AN = 0.32cos cos AN cosec Z.
cos AN = 1,

AN = AN + 0.32cos cosec Z.
, , , cos AN = 0 AN = AN.

.

,

.
cosec Z, ,
N = cosec Z,
.
.

,
, , ,
, . . ,
, , .
,
. , , .
2.5
1. .
?
2. . ,
( 1')?

3.
?
2.5.
2.5.1.
( )
.
(1740),
. - XIX
.
, .
.
(N) (S) :
= S + ZS, = N ZN,
,
= (S +N) + ( ZS ZN).

, ,
. , , ,
.
.

( ZS ZN) = (S MN)R + (iS iN) /4 + (S N),
S, MN , ,
R , ",
iS , iN , ,
, ",
S, N .
2.5.2.
( )

,
.
L0 ( 1-2'), -

. . ,
. ,
(, , ), , .
, ,

Z = L0 + L (Mz + Mz) + i /2 +
L0 - ;
Mz - ;
Mz - ;
i - , ;
- ;
- .
()
Z = L0 - Mz.
':
' = zconst = L Mz +
:
Z = Z + ' + i /2.
() .

.
(), , , ( ), -,
().
, , , .

( )
.. 1874 .
, .
() .
.
,
. 300,
200 500. 650700.

( )
..
1887.
, 100 400. 150 600.

.

2.5.3.

. :
-
. , ;

- , , ;
- .
, :
-
sec .
100 600;
- , .
,

. , . 18 10005'. , ,
.
,
, 0,1 .
.
,
, .
(2.5), . .
2.5.
1. .
2. .
3. ,
.
4. .
5.
?

2.6.
2.6.1.

a
a = A+Q,

, Q
.

a

Z
(2.4),
k
y
. x

t

PN
(.2.6.).
= 90-

k.
.2.6.
PNk

,
:
x = cost, y = sint,
Z

t = s- = + u .
kZ
cos (+x) = ctg(1800-A)tgy,
, = 1800-A,
= y sec(+x) = sint sec(+x).
kZ, - a, kZ Z,
Z (900-) x,

= sint osecZ.


.
,
, T, Q
. u -

1m 1'. , , .
-
600.
. ,
.
2.6.2.
: .
( =900-<10), ,
, :
h = 900-Z.
h Z .
,
(. .2.11):
h x = h cos t.
1'.
, ,
:
tgx = cos t ctg,
sin(+x) = cosZcosx/sin,
= (+x) x.
, h Z , T. / . u . () "
" . t
t = T + u .
. ,
.

2.6.3.


:
,
= m UT,
UT
UT = Dn (n+k) = + u (n+k),
,

m = t E,
.

= + Q,
Q .
t
,
, Z:
cos t = (cosZ sinsin)/coscos = K,
cosA = (sin cosZ sin)/cossinZ = L.

. ( ),
t = arccos (K), A = arccos (L),
,
t = 3600 arccos (K), A = 3600 arccos (L).
:
=0 + v(UT)h, E = E0 + vE(UT)h,

0, E0 ,
v , vE .
, , . 1.5 (), 1.5 . -
,
100. .

Z 2
Q
.
1
Dn.
u
. . 2.7.

Z

:
Z = Z + PsinZ = Z + 60.2tgZ 8,8sinZ.
.
(.
.2.7.). .
2.6.4.

, ,
, - . , . (. . 2.8.).
2
M K, :
1

tgM = tg/cost,
cosN = cosZsinM/sin.

. 2.8.

:
= M + N.

t = m + E,
m = T + u (n+k) + .
2.6.5.


, .
( A),

(. 2.9.):
= a + A + -
2.9. , . , ( ).

V

A= - = (L-)sin

a
A

. 2.9.2-3".

0,1-0,2"

", = 0,00253"(x - x)ym,

x, x , , ;
ym , .
B l=L-L0, :
"= l" sin B + l"3/3"2 sin B cos2B(1+32),

= e'2cos2B 0,0067 cos2B, "=206265".


2.6.
1. .
2. .
3. . 1
19.. 22 ( - 5h 32m, n+k
= 7h). .
4. 10h 30m . - 1 19.. , 21h . .
5. ,

1'?
2.7.
2.7.1.

,
( )
, .

.
,
- ,
, .

Pn

EZ

Zc

Zb

Z
Za
c
a
Q

q
O

Ps

. 2.10.


(.2.10.). ,
Za.
T h.
Za=900-h Z. ZaZbZc Z.

ZaZbZc ,
abc,ZaZbZc.
,

.
e
. .
, -
, , Pn

.
ZG
tE
, E
, pn
G
.
e
, e

E
Q
(.2.11.), G q
q
O
. ZG
e
OG m
.
ps
, e e M
tE
:

E=ME=e, tE = QM = e.
Ps
. 2.11.

E , tE

tE = T + u E,
T ,
u ,
E , .
, , e
Z,
.
, a a,
.
Z , :
cos Zc = sin c sin E + cos ccos E cos tc,
(2.14)
sin Ac = cos E sin tc/sinZc,
tc = T + U + c E.
2 , , 1 1. ,
3.5 . .
0
0 , 1:100 000
.


X

Zc

(2.14).

y
Z = Zc Z . .
x

0, 0

.2.12.


.
,

0, 0
(.2.12.).
X
, ,
, Z . , Z , , , . , .
, , .
(x, y)
= x/m, = y/(15mcos),
m , 1 .
:
= 0 + , = 0 + .
2.7.2. . .

. , 0.20,
0.30. .
(100300 ), 1030 .
, ,
2 4 .
.
.2.13.
ABCD FG MN.
Y
FG. MN 67.50 EY,
EY Ym 450 .
m KL,

. , , O,
, Y,
EY Z.

KL m. ,
, , , mO, ,
E . m ZE
Z = 2w.

A
Z

m
O

67.50

450
Y

.2.13.
, .
, .
.
: ,
, . ( U Mi)
12 : (Lyr), ( Aur),
( Boo), ( CM), ( Ori), ( Aql), (
Tau), ( Vir), ( Leo), ( Cyg), ( U Ma), (
And). 1015.
O, ,
O, .
, , KL ,

. , .
5 20 ,
.
, , , (),
, .
.
2.7.
1. , ?
2. - ?
3. .
4. ?

3.
3.1.
3.1.1.
.
, , , ,
.
, ,
(.3.1):
1) , , ;
2) - ;
3)
.

-

( )

.3.1. ,

:
- ;
- ;
- ;
- ;
- , , ;
- .
,
, .
, , ,
, .
, , , ,
. , , -
(),
.
- (), [7].
()
.
, (), , ,
() .
,
. ,
.
3. 1.2.
( ) ().

, . ( ) .

: , , , -, , , .

, . . - . , , ,
,

.

, , . -
(), ( ), ,
, .

. .
, () , ( ).
:
1) ;
2) ;
3) ;
4) .


:
- ,
( );
-
;
- ;

- ;
- , ,
0,1.

, ,
.

,
, , (, ) .
1989 1993 .
HIPPARCOS ; HIPPARCOS (118 218 , 0,710-3)
TYCHO (1 058 332 , 2510-3). 1990 .
, 15% .
HIPPARCOS -
GAIA (Global Astrometric Interferometer
for Astrophysics), 2011 .

, . , GAIA.
( 15m) 2,510-5, ( 20m)
0,310-3.
.


(, VLBI)
( )
-. . , , . ,
.
-
ICRF (International Celestial Refernce Frame), 110-4.
(
, ), , ,

- , , , , .
- .
30 -, ,
IVS (International VLBI Service).
, . 2010. 70-
.
,
, . - (GPS, ),
, , , ( ).
40
ILRS ( ),
IRLS () .
ILRS .
( - GPS, , GALILEO)
. ,
, .
3.1.3.
.
1. . ICRF, ,
0,00002 . , ; GAIA.
( ), ( ).
2. .
10-1410-15 ;
10-1610-17 2011 .
( , [10]).
0,10-0,25
. -

0,5 1 ,
0,0001s.
3.
,
, , .. XXI ,
, .
4. . , ( , , , , .).
-, . , . .

, .
3.1
1.
.
2.
?
3. .
4. - .
3.2.
3.2.1.
.
.
1. . . , , , , .

, . . 1.5 .
2. .
. , -
.
3. . . , ,
, , .
4.
, .
, . : , , , -.
, , .
3.2.2.

.3.2.

( .
passage - ) - ,
( ) . (, ) -
, - ,

.

(.3.2): ;
, . . -

,

. . -
.
, 100 , 1000
, 1,2, 13m.
, 280 ,
.
, , .
-
(.3.3.). XVII . . . . (18 .) . (19 .).
20 .
.
.3.3.

( )
.
, , . , , ,

. , . . .

, . .
-
(.3.4.). -

.3.4. -

,
.
,
, 900.
-

.

.


.

,
. . 180 ,
2360 ,
22,
1.

-
(
)


;
.

, - .3.5.

. .
3 (.3.5) (
4 5) 1) , , -
. 2). -

, , ; , .
; , 30, 6).
7),
, ,
, .
,
.
100 , 1000 , 100 .
(.3.6.)


. , ;
.


,
.
,
, .
.3.6.


.
. , . 2025 400 . .
, , ,
. , ,
,

.
, . (
) . +0,08 +0,007.
. () 1911.
3.2.3.
:
- ;
- ;
- ;
- .
- ().

() , ( ) - , ,
. ,
. -, ,
INTERNET .
0,001.
- , . , , 7-9 ,
10001000 .
,
, .
, -

, . , PMC, CAMC, FASTT [11].


- .
. ,
- , ,
. - . () . 1996
.
, . . - ().
-
, , : (,
, ), ,
( 1-2 ). , . , 22 :
21-23
100 , , 0,020,03.
-, SLOAN ( 2,5 , Apache Point
Observatory, ), VST ( 2,65 , ESO). VST VLT,
().

, (
8-10 ) , ,

.
,

, ,
.

- SUBARU ( ),
Mauna Kea ( ) 4200
, .
SUBARU 8,2 , ,
10 ,
26.6m. , , (HST). SUBARU . SUBARU
20m
(, , ),
, , .. SUBARU 0,01.

, .

() (..
).
, ( ) .
()
(, ).
, .
( ).
D
:
= 1,22"/D
- .
. -
, 8
200 .

:
- VLTI (ESO , ). 4 8,2 57-130 , 2 1,8
.
;
- KEKI-KEKII ( Mauna , , ).
10 .

,
.3.7. KEKI-KEKII
( Kitt
Peak, Canary Islands, Cerro Tolo, La Silla, Mauna .).

, 0,001,
(10100)10-6.
3.2
1. ?
2. ?
3. , .3.2.2.?
4. .
5. : .
6. .
3.3.
3.3.1.
, . ,
.

. .

( ), . , . .
,
1) ;
2) , , (, , ,
, , ).
: [1].
, , . .
- , ,
. , ,
.
, (ICRF). HIPPARCOS.
, , . -
, ; z
, x, ,
.
,
-
, . - , . DE200/LE200, DE403/LE403 DE405/LE405,
(Jet Propulsion Laboratory, JPL, ).
EPM2004 ( ).

,
.

[10]: (, FK5), (,
DE405/LE405), (ICRF ), (HCRF HIPPARCOS). FK6, 1998
.,
.
3.3.2.
3.3.2.1.

( ), . . , .
, .
:
= Z,
= s = S +
,
h
h
= 180 ( + Z), = s 12 = S + 12 .
,
Z S , . 0,0,0,0.
,, . , (
).

:
1) ,
;
2) , ,
, ;
3) , ;

4) ,
;
5) .

, , .
.
: .
. ,
, . .

( )
T. , - T,
u,
= T + u + T.

:
1. .
,
. ,
( ). .
2. . = 0 .
3. - .
.
,
.

,
, :
sin = tg /tg.
,
z; .
T ,
s = = T + u
u w.
,
. ,
,
, ,
. .
T1, T2, ..., Tn. T
z.

.
, .

= T + u,
= T + u + w(T - T),
2 = T2 + u + w(T2 - T),
........................................
n = Tn + u + w(Tn - T).

.
, , .


.
, .
. .

. ,
,
z = ( 0+ ) (z 0 + ) = 0 + ,
1800 (z) = 1800 ( 0+ ) - (z 0 + ) = 0 - - ,
= 2 + ( )k/k,

(3.1)

, , z,
z 0; 0;
, - , k k.
( ) .
. (3.1), , k.
.
. , , .

T Ti
z zi.

,
T Ti = i = i,
,
z zi = i = i
( ),
z zi = i = i
( ).


, .
3.3.2.2.

. , , , .
, .

: (), () (x,y) (.
.3.7)

P
900 -
.

.


x
.


O
O.
y
C
O
. O .3.7 ,

.

, . .
- , (xyC).
.
x,y ,
( , ,
..). - .

.
.
, .

, 0,1 0,2 [9].


.
-, -, (0,01 0,1)10-3.
3.3.2.3
-
( ),
,
.
0 = cos sin( 0)/ cos0 = m,
0 = [sincos0 cossin0cos( 0)] = n,
0, 0 ,
, ,
, .

1 0 = m1, 1 0 = n1, , (, , , ..), 2 0 = m2, 2 0 = n2.
:
= (2 1)/(m2 m1), = (2 1)/(n2 n1).
, -
. 100 .
HIPPARCOS.


, .
k, 0 k, 0 ,
; tk t0 ; 0 0
. [3]
k 0 = 0 + tk t0),
k 0 = 0 + tk t0)

0, , 0, . k > 2,
, . , tk t0 50 ,
0.003/.
3.3.3.
3.3.3.1. .

()
:
1) ;
2) ,
.


. .
.

.

, . . . ,
, .
, .
,
, , .
, , , (m) (sp):
= + + m + sp,
= + + m +sp.
, , :

.
:
- n , k , (n-k) ;
- T1 Tn ,
- t1 tn ,
- ,
- .

.
:
1) () T0
;
2) ;
3) ;
4)
, T0.
. FKN, N - : FK3, FK4, FK5.
, FK6 (. . 3.3.3.2.).
3.3.3.2. FK5, FK6, HIPPARCOS
FK1 FK5
(1879),
FK, 539 , . NFK,
FK3, FK4 (. .3.1). , .
3.1s
FK
J1870.0
539
0,03
0,5
J1870.0
NFK
925
0,03s
0,5
J1900.0
J1900.0
873. +
0,002s sec
0,03
FK3
s
J1950.0
662 .
0,08
0,005 sec
s
FK4
J1975.0
1535
0.02 0.03.
(0.001 0.002 )sec

, 1988 . FK5. 1535 ,


, FK4: (0.001 0.002s)sec , - 0.02 0.03.
0,5 , .
FK5
J2000.0, -
J2000.0.
.
:
1. FK5
.
, .
2. , , .

.
3. ,
, , .
4. .
HIPPARCOS
(HIght Precision PARallax Collecting Satellite - c,
)
HIPPARCOS
(ESA) 8 1989,
1989 1993. ,
10.
. . ,
. 1 . . .
ESA HIPPARCOS 1997. 118 218
, 12.4m,
0.7710-3, - 0.6410-3. 0.110-3.
J2000.0 J1991.25,
ICRF (..3.3.4.2). HIPPARCOS ICRF 0.610-3 1991.25 0.25
10-3/ .
FK6


() 1 1998 FK5 FK6.
HIPPARCOS .
4000 HIPPARCOS J2000.0. FK6.
, FK6 FK5 ,
(. .3.2)
3.2.
FK5 FK6

FK5

( )

FK6
J2000.0, -

1535
[(1 2s)10-3] sec

HIPPARCOS

ICRF
4000
0.7710-3

(2 3)10-3

0.6410-3

() - 2004 FK6.
3.3.4.
3.3.4.1. .

,
( ), .
(1976) (1980) . (1980) 106
( , , ). IERS(1996),
, 263 . ,
2000 2000 678 - 678 .
, . 2000
210-4. . B1.6 XXIV
(2000) , 2000
, 1

2003 .
, ,
, .
XXVI (2006 .), 1 2009 . IAU2006
IAU200A_R06.
; - J2.
-
0.
. (). -, ,
, .

.
.
dsin d. - 0.0005.

2000 . . , , 1 2003 (,
- Celestial Intermediate Pole, CIP). , . .
3.3.4.4.

3.3.4.2.
.
ICRS
1 1998 .
(International Celestial Reference System ICRS), , FK5. (),
J2000.0. : , .
ICRS (International Celestial Reference Frame ICRF). ICRF

212 .
396 , .
20- . , 25010-6.
ICRF , .
ICRF FK5 (PFK5 = 5010-3). ICRF
J2000.0 FK5.
, J2000.0
ICRF.
1980. PJ2000.0, J2000.0, ICRF (PICRF).
() (IERS) .
ICRF-2 ,
-, 2009 ..
(10010-6), :
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
2010 . - VLBI2010, ;
ICRF, 2015 ,
3010-6.
ICRF .
(ESA) Gaia 2012 ,
. , .
ICRF
2018-2020 ,
ICRF-2 1010-6.
3.3.4.3.

,
, .
. ,
. IERS 1996,
2003 ,

.
, , GPS,
DORIS. ,
4 X, Y 10 Z; , 140
, 60-70 , 20 14
. - , ( ), ( , ..).
.
(). , , . xp, yp, . xp, yp
0.0003.
ITRS/ITRF
ITRS International Terrestial Reference System
.
ITRF (Frame), , .
ITRS , .
SI,
. 1984.0. ITRS -
,
( ),
R(T) = R(T0) + V0(T-T0) + Ri,
R(T0) T0;
V0- 0
Ri- .
ITRS ITRF,
800 500 . ITRF2005
ITRF2008 ( 31.05.2010), ,
.

: , , GPS DORIS. ITRF http://itrf.ign.fr/ . : (,
IERS) (, IAG).
3.3.4.4.
(BCRS GCRS).

B1.3 XXIV (2000) (BCRS GCRS),, . GCRS
ICRS, . GCRS TCG.
(GCRS)
, .

" " ( not-rotation Origin, NRO),
[14]. - - (Celestial Ephemeris Origin, CEO) , , (Terrestrial Ephemeris Origin, TEO) ( B1.8). " " (Earth Rotation Angle), CEO TEO ,
(). UT1 . ITRS GCRS GCRS,
ITRS .
NRO .
zA, A, A , . .
, , GPS, , , , , .
, . , ,
, T. ,
T
- . -, , -
P N, . -,
, .
x-
. ,
" " NRO
. ,
, NRO -

. : 4,15/.
.
, .
, NRO, , ,
.
3.3
1.
.
2. .
3. ?
4. .
5. FK6?
6. .
7. ICRS ICRF?
8.
?
9.
?
10. ITRS ?

3.4.

3.4.1.
.
:
1. , ( );
2. ( );
3. .


,
().
,


UT0.
t ,
UT0 = t ,
,
- , .

, UT0 .
,
S = + t ,
,
S = .

S = UT0 + UT0 + S0,
UT0 = (S S0)(1 + ),
S0 ,
, ;
UT1, :
UT1 = UT0 + ,

xp sin+ ypcos )tg
xp, yp , .

(Time Atomic International TAI) . ,


(. .1.2.9). 10-12 10-14
. 10-16 10-17
2010 [12].
TAI
() , ( )
.
() TA(SU) Soviet Union.
TAI, TA(SU), UTC:
TAI TA(SU) = 2,82724 ,
TA(SU) UTC = 29,17276 ,
TAI UTC = 32,00000 .

.
UTC
UT1 TAI 1964 -
UTC - (. .1.2.11).
,
, , UT1, .
, , UTC,
, .
UTC UTC(k) .
(UTC-UT1) , .
3.4.2.
3.4.2.1.
() :

- UT1 UTC, (UT1 UTC = U), , ;


- D - ;
- xp, yp ;
- d, d .
.
(UT1-UTC), xp, yp,
,
().
, , SLR, LLR, GPS/; .

, , IGS, ,
(
, GPS, GALILEO), .

(); (International Earth Rotation
Service, IERS). .
3.4.2.2.


UT0
,
. , , , . ,
( , - ):
0.01 , 0.001s - .
.


. :

T + U = 0

(3.2)

T ,
U ,
.
,
(3.2) :
T + U + a sinZ sec + b cos Z sec c sec = 0,

(3.3)

,
b ,
.
(3.3) , .

, .
. b .
(3.3), .


(Z = 450 Z = 300); T
.
:
Z (Z + ) = v,
Z,
Z - .
Z = Z Z + ,
Z= cosA15sinAcost ,
,
0.
t
t = (T + U ) - t0,
t0 .


:
- + cosA +15sinAcosU + 15sinAcos(T t0) + v.

(3.4)

(3.4) , , U, .
xp, yp
(. .1.3.8),
.
= xp cos - yp sin .

3.4.2.3.

MERIT (1980
1984 ). (IERS International Earth
Rotation Service), 1988 , : , (, , ), .

. , , :
1) oxyz,
( z , x
);
2) oxyz ( z , x
(, z)).
:
x
x
r y P S y =PSr,


z
z
S - XOY
,
P ,

cos S sin S 0
S = R3(-S) = sin S cos S 0,

0
0
1

P 0
- x p

0
1
yp

xp

- yp .
1

xp, yp ,
u =UT1-UTC S = (UTC + u)(1+) + S0.
,
, .
. , 2-3 , .
:
- ;
- ;
- ,
(ITRF , ..).
3.4.3. ,

, 23 2001 ,
- , ,
, .
() .
- , , ,
. ,
( 10 ).

2010 [12]. :
- 10
(10 -10-15)
10-16 10-17 2011 ;
- ;

- ();
-
;
-


.

,
, , (
). ,
1 .
, () ( , ), , .
( ) . , GPS- . .

,
( GPS) .
GPS/

( 40).
Lageos1&2 , , . - ,
, CDDIS (NASA Goddard Space Flight
Center, Greenbelt, MD,USA), -
-.
, ,
0,2 0,001 .
(
) .
-, SLR- GPS. IERS IVS ( -) -

. (www.ipa.nw.ru).
,
IERS. ( ()). IERS
Conventions [13], ,
, .
3.4.
1. . .
2. . ?
3. .
4.
(IERS).
5. ?
6. ?
3.5.
3.5.1.
, ,
,
. , ,
, .. , , ,
, . ,
,
.
()

, .
, ,
SI (, , ); SI .
(D),
86 400 TAI; 36 525 -

. (10 ).
(S). ( ) .
( ..) - (), ,
k = 0.01720209895,
, .
k=(GS), G , S , k2 G.
:
- ;
- - , ;
- ;
- ;
- ..
:
- - ,
;
-
;
-
;
- , , .
3.5.2.
:
1. , -,
:
- ,
-
,
- ,
- ,
..

2. - :
- ,
- - ,
- ,
- ,
..
3. , :
- ,
- ,
- ,
.. .
:
1) , ;
2) , ;
3) () . .

k=0.01720209895.
1809 -, -, . XIX , .
,
- k
. (, 1938 .)
k ; - k:

a kT 1 M M
2

, T, M, M a , .

A (..) ,
. ( XX )
, , ,
- , . 50- - 60- XX . ,
.
,
( ), c, .
, , , ,
.
,
,
A ( ), , A = c, A (..)
, . A .
3.5.3.
XVI 1976 . .
, 1984 . 1976 .
- , ,
. 1976 .
2000, 1,5,
JD2451545,0, J2000.0. ,
, .
1
, 1976: , .
.
1976
., . 80- . , ,
.
. "" "" 1989, 1992,
1996 2003 . -

, ,
, , , , .
1994 .
1976 .
. , , ,
.

(), (Geodetic Reference
System) 1980 . .
, . , ,
(Parameters of Common Relevance of Astronomy,
Geodesy, and Geodynamics), ,
. ,
aE ,
.
,
""
" " : aE = 6378136,620,10
( XVIII ). . aE = 6378136,3 , , " ".
, .
EGM2008, aE = 6378136,3
GM = 3,98600441510143-2 ( "TT"-).
2 ,
2003 (IERS Conventions 2003).
TCG,
, TCB, . A cA "TDB"-. ITRF "TT".
3.5
1. , , .
2. , , . .
3.
?


1. , .. / .. . .: -2, 2006.
480 .
2. 2004 ( )/ ...:
.
3. , .. : / .. , .. , .. . .: , 1996. 435 .
4. , .. : . / ..,
... : , 2006. - 137 .
5. , .. : / ..
. .: , 1980. 592 .
6.
. .: , 1966.
7.
. .: , 2004. 28 . () 01-006-03
8. , .. -
/.. , .. , .. . III . . - - 2007, .1, .2. , , , . : , 2007.- .231 233.
9. , .. / .. , .. . .:
, 1982. 576 .
10. , .. / .. . ,
.17. : , 2007. .27 41.
11. , .. : . / .. . : , 2000. 104 .
12. , .. ,
2010 / .. , .., .. . - : -2005. -, 2005.
. 39 40.
13. IERS Conventions 2003. D.D. McCarthy, G. Petit (eds.) IERS Tech. Note 32.
IERS Conventions Centre, 2004.
14. Capitaine, N., Guinot, B., and McCarthy, D. D. Definition of the Celestial
Ephemeris origin and of UT1 in the International Reference Frame. Astron.
Astrophys., 2000, 355, 398 405.
15. Wallace, P.T. and N. Capitaine. Precession-nutation procedures consistent
with IAU 2006 resolutions. Astronony & Astrophysics, 2006,Vol. 459,
pp.981-85, + Online Material p. 1-4.

1
1976 .
1

0,01720209895

299 792 458

299 792 456,8


299 792 459,2

499,004782

499,004776
499,004788

aE

6 378 140

6378135
6378145

J2

0,00108263

0,00108262
0,00108264

3 /2

GM

3,9860044151014

3,98600201014
3,98600281014

6,67210-11

6,66810-11
6,67610-11

1/81,30068 =
= 0,01230002

0,01230006
0,01229997

5029,0966

5028,95
5029,25

232621,448

232621,35
232621,55


3 -1-2(2000,0)

p1

10


(2000,0)

11


(2000,0)

9,2109

9,200
9,211

12

13

1,495978681011
1,495978721011

A = cA

aE/A

8,794148

8,794141
8,794155

11

1,4959787010

14


(2000,0)

20,49552

20,495518
20,495520

15

1/298,257 =
= 0,00335281

0,00335279
0,00335283

16

3/2

GM = A3k2/D2

1,327124381020

1,327124331020
1,327124431020

17

M/ M =

332 946,0

332 945,7
332 946,3

328 900,5

328 900,2
328 900,8

18

19

= GM/ GM

M/ M(1+)

M=GM/ G

1,98911030

( )
1,000000
M

20

21

6 023 600

22

408 523,5

23

328 900,5

24

3098710

25

4
1047,355

1,98791030
1,98911030

6 020 000
6 027 000
408521
408526
328900
328901
3 098 600
3 098 760
5
1047,330
1047,380

26

3498,5

27

22869

28

19314

29

3 000 000

3497
3500
22650
23 100
19300
19450
2000000
15000000

2
. IERS 2003
1
,

c, [-1]

299792458

LB

1.55051976772 10-8

2 10-17


1 d(TT)/d(TCB)

LC

1.48082686741 10-8

2 10-17


1 d(TCG)/d(TCB)

6.969290134 10-10
6.673 10-11

1 10-13

GM, [3-2]

1.32712442076 1020

5 1010

* A , [c]
* cA , []

499.0047838061
149597870691

2 10-8
6

84381,4059

0,0003


J2000.0

J2

2 10-7

(
DE405)

0.0123000383

5 10-10

GM , [3-2]

3.986004418 1014

8 105


(EGM96)

+ aE, []

6378136.6

0.10

+ 1/f

298.25642

0.00001

+ J2

1.0826359 10-3

1.0 10-10

w, [/]

7.292115 10-5

+ gE, [-2]

9.7803278

110-6

W0, [2-2]
R0 = GM /W0, []

62636856.0
6363672.6

0.5
0.1

LG
G, [ -1-2]
3

1 d(TT)/d(TCG)

* A cA "TDB"-.
+ aE, 1/f, J2 g, " "
("zero tide").
"TDB"- "TCB"- :
tTDB = tTCB(1 LB), lTDB = lTCB(1 LB), GMTDB = GMTCB(1 LB),
X, xTCB, "TCB" (-),
xTDB "TDB"-, :
xTDB = xTCB(1 - LB).

, xTCG ( ) xTT "TT" -


xTT = xTCG(1 - LG).

Оценить