You are on page 1of 7

An|ara nitcrsi|csi |gi|in 8i|in|cri |a|||csi Dcrgisi, qt|. 2003, ci||. 36, saqt.

1-2
An|ara Unitcrsi|q, ]curna| cf |acu||q cf |duca|icna| Scicnccs, qcar. 2003, tc|unc. 36, issuc. 1-2DRAMA RETMENNN YETERLLKLER

EFFICIENCIES OF DRAMA TEACHER

Dr. Aye OKVURAN
Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fakltesi, lkretim Blm,
Snf retmenlii Anabilim Dal retim Grevlisi

ZET
Bu almada drama retmeninin sahip olmas gereken yeterlilikler/beceriler
incelenmektedir.
Drama retmeni drama literatr ve drama tarihi bilgisine, drama deneyimine,
edebiyat bilgisine, olumlu bir atmosfer yaratabilme becerisine, doalamay maniple etme
vb. pekok yeterlilie ve beceriye sahip olmaldr. Drama retmenlerinin, rencilerinin,
Milli Eitim Bakanlnn ve toplumun ibirlii, iletiimi, istei ve drama bilgisi bu
yeterlilikleri gelitirecektir.
Anahtar Szckler : Drama retmeni, drama retmeninin yeterlilikleri/ becerileri

ABSTRACT
In this study the efficiencies/skills which drama teachers should have were
investigated.
A drama teacher should have literature and drama history, theatre and arts education
knowledge, manipulation of improvisation and, creating a positive atmosphere and, using
materials skills and etc. Drama teachers, students, Ministry of Education and societys
coordination and communication and knowledge of drama and desire are necessary for
improving teachers efficiencies.
Key Words : Drama teacher,drama teachers efficiencies/skills


Bu yaz 23-26 Ekim 2002 tarihleri arasnda Yakn Dou niversitesi tarafndan dzenlenen XI. Eitim
Bilimleri Kongresinde bildiri olarak sunulmutur.
20. yzylda lkemizde ve dnyada nemli bir
yere sahip olan dramann 21.yyda da bu nemini
koruyacana inanlmaktadr. nk 21. yyda da
temel insani deerler varln srdrecektir; erdem,
dostluk, ibirlii, yardmlama, dayanma, empati
v.s. Eitim de bu deerlerin taycs ve yaycs
olma ilevini yitirmeyecektir, nk eitim genelde
tutucudur. Genler ise bugnde yaarlar, gelecee
dnktrler. Genlik 21. yyda yaarken eitimciler
geen yzyllarn deerlerini aktarmaya alrlar.
Drama ise bu balamda eitimbilimi yntemi,
disiplin, sanatlar eitimi alan olarak deer
aktarcs ilevini srdrecektir.

82
21. yyda orta retimde genlerden beklenen
balca yeterliliklerin yaratc ve eletirel dnme,
iletiim, ekip almas, problem zme, bilgiye
ulama, yorumlama ve deerlendirme, kaynaklar
kullanma ve teknoloji olduu belirtilmektedir
(Kl, 1997).
Dramadaki temel tanmlardan biri de
yaamdaki gerek (imgesel de olabilen) dramatik
(iletiime, eyleme dayal ve gerilim ieren) anlarn,
uzmanlar tarafndan, bir grup almas iinde
(drama sosyal bir alandr), oyunsu srelerle
(drama hem oyundur, hem deil), tiyatro
tekniklerini de kullanarak yeniden canlandrlmas,
oynanmasdr. Drama m gibi yapma zelliiyle
21. yy becerilerinin gereklemesinde arac,
hazrlayc ilevi grebilir.
Dramann balca zellikleri unlardr :
* Drama bir sretir. Balangla imdi
arasnda bir fark vardr.
* Drama dramatik yaantlara dayaldr.
* Drama doalamalardan oluur. Doalama
olmadan drama olmaz.
* Doalamalarla bir durum yaratlr.
* Dramada gerekle oyun iiedir.
* Dramada gerekle kurgu iiedir.
* Drama sosyaldir; tekli, ikili, oklu gruplarla
yaratlr.
* Drama eitimi btnletirir.
* Drama bilgiyi yaantya dntrr.
Drama retmeninin yeterliliklerini
belirlemek iin nce drama rencilerinin renme
dzeylerine bakmak (bilgi, beceri, tutum v.b.ne)
gerekmektedir.
ngilteredeki drama programna gre (1989)
drama rencileri dramatik uzlamalar grerek,
dramatik formlar kullanarak, ifade iin en uygun
materyali seerek ve anlam ho, akc bir dramatik
ifadeyle yaratarak aadaki sonulara ularlar:
* Drama rencilere insana ait duygular
gsterir.
* Drama, estetik anlay gelitirir.
* renciler kendi yeteneklerini szel ve szel
olmayan iletiim biimlerini grr.
* Grup almalarndan holanr ve
farkndal geliir.
* Sorumluluk ve baar duygusunu gelitirir.
* Bireysel yada grupla almay salar.
* renciler kendi tutum ve deerlerini
dierleriyle kyaslayarak gelitirir.
IATAnn (Uluslararas Amatr Tiyatrolar
Birliinin) drama/tiyatro rencileri iin hazrlad
el kitabnda (1991) rencilerin retim
dzeylerine gre drama renme dzeyleri de
deimektedir:
lkretimde renciler doal dramatik
oyunun akn anlamay, mzikte, iirde,
dramadaki iletiim ortamn, edebiyat
yorumlamay, imgelemsel bir dnya yaratmay,
yazl oyunlardan spontan oynamaya doru drama
anlayn gelitirmeyi, konuma ve eylemi
birletirmeyi, tiyatro/dramann temel kavramlarn,
szcklerini kullanmay ve yaratc problem
zmeyi renir. Bu yolla renciler;
* Dramatik etkinlikler iinde zgrle alr.
* Nesneleri alglama, bireysel kimlik
oluturma ve yaratc problem zmeye doru
duyularn gelitirir.
* Kltrel farklln farknda olmay,
* Gemi ve bugnk tiyatro biimlerinin
farknda olmay,
* Topluma duyarl bir tiyatroya katlm,
* rnlere paylaarak katlm,
* Tiyatroyu izleme ve elerini grmeyi,
* Yazl sahneleri uyarlama ve yazma
olanaklarn gelitirmeyi kazanr.
Lise dzeyinde ise renciler drama/tiyatro
ile;
* sel ve bilisel kararlarla birlikte
temellendirerek yaratc bir almann elerini
dzenlemeyi,
* Yaratc problem zme yoluna bavurmay,
* Tiyatro tarihi ve kavramlarn kullanmay
renir.
Ayn zamanda bu yolla renciler:
* Tiyatronun gemi ve bugnk biimlerini
kullanarak kltrel farkllklar yaratmay,
* Bireysel ve kk gruplarla tiyatro projeleri
retmeyi,
* Amatr tiyatrolara katlm,
* Profesyonel atlyelere devam etme ve
performanslar grmeyi,
* Performanslara katlm,

83
* Estetik zevki artrmak iin ileri dzeyde
almalara katlm renir.
MEBin retmen yeterlilikleri almasnda
(2000) yeterlilik kavram bir ii veya grevi
yapabilme gc olarak tanmlanmaktadr. Yeterlilik
llebilir, gzlenebilir olmal ve bir sre sonunda
hizmet, rn, nitelik yada uygunluk olarak ortaya
kmaldr. Ad geen almada retmen
yeterlilikleri genel kltr, zel alan ve eitme,
retme yeterlilikleri olarak ele alnmaktadr:
Genel kltre ilikin yeterlilikler; disiplinler,
bilgi, beceri, retmenin eitim srecindeki genel
kazanmlar, dier disiplinlerin bilgi ve
becerilerinin alan bilgisiyle ilikilendirilmesi,
rencileri genel kltr yaantlarn gelitirmeye
zendirmesi olarak aklanmaktadr. retmen
temel ve uygulamal bilimler ile sosyal bilimlerin
temel kavramlarn, varsaymlarn, tartmalarn,
aratrma ve inceleme yntemlerini bilir ve anlar.
Olay ve olgu karsnda durumu felsefi, tarihsel,
sosyolojik ve ekonomik ynleriyle tanmlar ve
aklar.
zel alan yeterlilikleri retmenin retecei
alann temel kavramlarn aratrma, inceleme
aralar ve yaplarn aklamaktadr. retmen
alanna ilikin, temel kararlar, ilkeleri, farkl
grleri, kuramlar ve aratrma yollarn
retmeyi, kaynaklar ve retim malzemelerini
deerlendirmeyi, alannda aratrma yaparak bilgiyi
retmeyi, alana ilikin problemleri tanmay,
disiplinler aras almaya zendirmeyi kazanr.
retmenin eitme-retme yeterlilikleri ise
renciyi tanma (fiziksel, zihinsel, sosyal,
ekonomik, grup ilikileriyle, renme stillerini
tanma), retimi planlama (retimin amacn,
ieriini, etkililiini, ortamn, materyali,
yllk/nite/ders plan yapma ve retim
yntemlerini kullanma), materyal gelitirme
(etkinlik, grev, i yapra hazrlama, tepegz,
saydam hazrlama, slayt hazrlama v.s.) retimi
yapma (rencinin ilgi ve dikkatini ekme, nceden
renilenlerle balant kurma, rencileri retim
etkinliine katma, dersi zetleme, deerlendirme,
rencinin eksik ve yanllarn giderme, retim
yntemlerini kullanma v.b.), retimi ynetme
(kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam
oluturma, kurallar belirleme, zaman ynetme,
iletiim dzenini kurma, liderlik zelliklerini
gelitirme, okul etkinliklerine snf katma), baary
lme ve deerlendirme, rehberlik yapma
(rencileri dinleme, model alma, renme ve
alma alkanl kazandrma v.s.), temel
becerileri gelitirme (eletirel dnme, szl
iletiim, kendi kendine renme becerilerini
gelitirme), zel eitime gereksinim duyan
rencilere hizmet etme, yetikinleri eitme, ders
d etkinliklerde bulunma, kendini, okulu ve okul
evre ilikilerini gelitirme yeterlilikleridir.
MEBin retmen yeterlilikleri konulu
kapsaml almas retmene yeterlilikler
asndan ar grevler yklemektedir.
Morgan ve Saxtonun (1983) drama
retmenlerinin becerileri konulu almasnda
balca yeterlilik, beceri alanlar, ipular/iaretler,
kaynaklar, deerler, baar, retmenin rol almas,
tiyatro ve dramay planlama fikridir.
pularnda retmen eitim ve uygulama
iinde;
* Snfa szel ve szel olmayan iaretleri
aklamal/belirlemeli,
* Snftan szel ve szel olmayan iaretleri
alabilmeli,
* Bu bulgular dramada yaplandrmaldr.
Dil ve iletiim blmnde retmen
becerileri:
* Szel ve yazl iletiimde spontanlk,
* Dierini dinleme, birbirini yantlama,
* Roln iinde ve dnda sorgulama,
* Yorumlamada zgrlk,
* Sorular analiz ve yorumlama olarak
belirlenmektedir.
Kaynaklar asndan retmen becerileri;
* Uygun kaynaklar arayp bulmak,
* Kaynaklarn dramatik deerini bilmek ve
eyleme yada dramatik formun iine evirebilmek,
* Edebiyat, Tv, sinema, sanat, mzik, tiyatro
oyunlar, gazeteler, dergiler, karikatrler, sergiler
ve mzelerle balant kurmak,
* Kaynaklarn evrensel temasn bilmek,
* rencilerden alnan kaynaklarla almak-
tr.
Deerler asndan retmen aadaki
becerileri uygulamayla gelitirmelidir:
* Kendi deerlerini kullanarak rencilerde
deer sistemi oluturmak,
* rencilerin rol iinde durumlar yaratarak
kendi deer sistemlerini oluturmalarn salamak,

84
* Baar asndan drama retmeni
rencilerin kendi ilerini alglamalar iin estetik
yaantlara olanak yaratmaldr.
retmen rol alarak;
* Rol oynama yoluyla sreci grmek,
* Szel rol kurmak, ne zaman konuacan,
ne zaman dinleyeceini ve ne zaman susacan
bilmek,
* Rol deitirmek,
* Roln uygun olduu an sezmek,
* Roln gerektirdii davran gstermek,
* Snfn sorumluluk almaya hazr olduunu
anlamak,
* Role uygun dili ve pratii bulmak,
* ocuklarn rol iindeki gereksinimlerine
nasl destek vereceini bilme yeterliliine sahip
olmaldr.
Tiyatro balamnda ise retmen;
* Tiyatronun atsn kullanarak oyun,
altrma, doalama, koro, sahneleme yapmak,
* Gerilimi kullanmak,
* Srprizi kullanmak; ancak srpriz oyunda
ocuklar iin olmaldr, retmen iin deil.
* Seste, harekette, kta, meknda, ynergede
ztlk kullanmak,
* Riteli kullanarak eylemin sembolik
anlamn verme becerilerine sahip olmaldr.
Dramay planlarken retmen ocuklarn
grecei ve yapaca akc bir yap oluturmaldr.
Bu planlama aratrmay ve uygun strateji ve
teknikleri semeyi ierebilir. Bir planlama iin
retmenin aadaki uygulama ve eitimlere
gereksinimi vardr:
* Fikirlerin grsel uumasn imgeleme,
* Tematik alar oluturma,
* Snflandrabilme,
* Kardelik duygusu,
* Paradoks kullanma,
* nsann doas,
* Yantlanmam sorular,
* Drama metinlerinin iindeki stratejiler,
teknikler, taktikler,
* Eitimde dramann felsefi ve tarihsel
temelleri v.s.
Almanyada Oyun ve Tiyatro Pedagojisi
alannda retmen yetiiminde sanatsal, kuramsal,
eitbilimsel ve retim bilgisine dayal bir sistem
kuruludur. Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Merkez
rgt BAG (Alman Federal Dernei) Bakan
Klaus Hoffmanna gre (1995) bu yetiimde be
temel yetkinlik alan saptanmtr:
1. zneye (bireye) ilikin yetkinlik : Kendini
ve dierini anlama, alglama, ibirlii, alak
gnlllk.
2. Sanatsal yetkinlik : Oynama ve doalama
becerisi, tiyatrosal canlandrma aralarna ilikin
bilgi ve beceri sahibi olarak estetik etkiye
dntrme.
3. Kuramsal yetkinlik: lgili kuramsal
balantlar, balam hakknda genel bir gr sahibi
olma, uygun kuramsal bilgiyi seebilme, kuramlar
retme, analitik dnceyi gelitirebilme.
4. Ulatrabilme yetkinlii (yntemsel-
didaktik-yetkinlik): Oyunculuk becerisini
dierlerine geirebilme yetisi, psiik, toplumsal ve
estetik etmenleri srete ve rnde-gsterimde
ilikilendirebilme, birbirinden karak
gelitirebilme yetisi.
5. Teknik ve el becerisine ilikin ve rgtleme
yetkinlii : Teknik sorunlar tanma ve zebilme,
organizasyona ilikin grupsal sreler ve stesinden
gelebilme, kurumsallama snrnn tesinde
ibirliklerini rgtleyebilme.
Bu yetkinlik alanlar da kendi iinde somut
renme alanlar ve konularna ayrlabilmektedir:
Tiyatro pratii (renme alan 1) : Beden ve
devinim almalar, soluk, ses ve metin
almalar, doalama, canlandrma ve rol
almalar, anlatma ve sahnesel anlatm, estetik
ara gerele alma (kukla, figr, maske, teknik
ara gere ve ton, k vb) deiik biimleriyle
alma, tiyatro paralar gelitirme, sahneleme
pratii, prodksiyon dramaturgisi.
Tiyatro kuram (renme alan 2) : Tiyatro
tarihi, kuram, biemleri, biimleri, pedagojik
tiyatronun tarihi, gnmz tiyatrosunun estetii,
kltr kuram, drama kuram, yazn bilim ve
iletiim bilim, estetik bildiriim kuram.
Bireysel aralatrabilme (renme alan 3) :
Medyalite ve znellik (ara gerece ve bilgiye hakim
olma, kullanabilme) alglama, kendisinin ve
bakalarnn davranlarnn zmlenmesi, birey
ve grup yaplarna ait bilgi etkileim ve rol oynama,
oyun ynetiminin retim bilgisi, oyun nitelerini

85
planlama, yrtme, zerinde dnme ve
zmleme, ilk fikrin olumasndan
gereklemesine dek bir gsterimin grup almas
iinde etd, estetik eitim ve tiyatro pedagojisi,
eitim bilimleri, toplumsal bilimler, geliim
psikolojisi, oyun kuramna ilikin gerekli bilgiler.
Teknik ve organizasyon (renme alan 4) :
Tiyatronun teknik alanlar, ton, k, sahne vd. yeni
teknik ve aralar devreye sokabilme, kltr politik
ve kltr iletmecilii, proje gelitirme ve
iletmecilii.
Dorothy Heathcotea gre (Wilkinson, 1997)
drama retmenleri, dramay retirken 12 ana lt
kullanr:
1. Anlamlar anlamak; insanlarn dierleriyle
iletiiminde yer alan anlamlar anlamas (ses,
sessizlik, grlen ve duyulan eyler, hareketsizlik
ve hareket, kartlklarn deiimi).
2. rencilerine anlaml ve seilmi olan
kullanmay retmek.
3. Her verilen durumda belirsizden belirgin
olana doru eleyebilmek.
4. Sradan olann iinde sembolik olan
bulmak, sradan sembolik biime sokmak.
5. Her birinin merkezine evrenseli koymak.
6. Yaayan, canl bir iletiim dili oluturmak.
Bilgiyi yaantya dntrmek.
7. Sregiden durum iinde gerilim yaratmak.
Yalnzca olaylar yeniden taklit etmek deil
yaantnn iinde derinliine taklit etmek ya da
karmak.
8. retmenin kendisiyle snf arasndaki
iletiimde szsz iaretlerin kullanmn kontrol
etmek.
9. Belirtileri, ipularn kartrmakszn
anlaml proje yapma yetenei.
10. Konuulan ya da konuulmayan, grlen
ya da grlmeyen, bireysel ya da grupla snftan
bilgiyi kazanarak yorumlama yetenei.
11. Sabrl olarak farkl yzleri (grnmleri)
bulabilmek, denemelere ve hatalara kar
dayankllk, deer yarglarnn anlamszl
(yokluu), kiilerin yerini alma yetenei,
katlmclar iin onlarn iinden anlam kartarak
gerek bir durum yaratma yetenei.
12. retimde disiplinin (dil, matematik, tarih
ya da herhangi bir alan) ne olduu nemli deildir.
retmen kiisel kararlarn sahip olduu
kavramlarna bakarak vermelidir.
Heathcote drama retmeni iin, akademik ve
uygulamal olmak zere iki yaant ve yeterlik alan
belirlemektir:
Akademik deneyim ve yeterlilikler:
* Doum ya da sylencenin kayna, mit,
efsane, folklor gibi farkl sosyallemelerin
kullanmna kar tutumlar,
* Dramatik biimlerde farkllklar, trajik,
komik, didaktik, absrd, dramatik oyun gibi,
* Grup dinamikleri bilgisi,
* Tiyatro ve dramann yeri konusunda
antropolojik almalar,
* Oyun anlay ve seimi,
* ocuk geliimi. Bireysel ve grup
gereksinimleri ile dramann geliim aamalar
hakknda bilgi,
* renmeye motive olma.
* Eitimde dramann tarihi. Yalnzca bat
kltrnde deil dier kltrlerin de bilgisi,
* Gerilim yaratmak iin kartlklarn,
eitlemelerin analizi,
* Salkl bir beyin,
* Gruplarn zel alanlarnda iletiim
yntemleri bilgisi.
Uygulamaya Dnk Deneyimler-Yeterlilikler
:
* retilmi metin, yk ve oyun olmadan
retme,
* retmen tipi, esneklii vb. konusunda
kendini kefetme,
* Snfta ocuklarn drama drtsn ie
koma,
* Her mekanda ve byklkteki grupla
oynama,
* Teyp, k, film vs. kullanma becerisi,
* Hareket, dil, mimari ve heykel sanatlar
arasndaki ilikileri anlama,
* Kaynaklar toplama,
* Drama ve dier alanlarn ilikisini
kurabilme,
* Grup iinde oda renme,
* Kendini ve dierlerini gzleme ve analiz,

86
* Sreci, durumlar, snflama yetenei,
* renme srecindeki tm belirtileri
yakalama becerisi,
* Szel iaretleri anlama, konuma becerisi,
dilin seimi, ses vs.
* Gerilim ve kartlk yaratma becerisi,
* Planlama becerisi, kat biim oluturma
yerine frsat verme,
* Alc bir biimde renme ve dinleme,
* yileme ve rehabilitasyon becerisi,
Literatrde belirtilen drama retmeninin
becerileri/yeterliliklerine ek olarak aratrmac
tarafndan belirlenen yeterlilikler ise unlardr:
* Yaratc dnme,
* Doalama yapabilme,
* Tiyatro alan bilgisi,
* Drama kuramsal bilgisi,
* Rol oynama becerisi,
* ocuk ve genlik edebiyat bilgisi,
* Edebiyat bilgisi, kltr,
* Uzun sreli drama deneyimi,
* Drama teknikleri bilgisi,
* Drama tarihi bilgisi,
* Gemi sanatlar bilgisi/kltr,
* ada sanatlar bilgisi,
* Geliim psikolojisi, ergenlik psikolojisi
bilgisi,
* Dier derslerle balant kurabilme becerisi,
* Grupla alabilme becerisi,
* Tiyatro deneyimi,
* Drama dersini planlayabilme becerisi,
* Drama retim yntemleri bilgisi,
* Drama program yapabilme becerisi,
* Yaratclk, yeni oyunlar yaratma becerisi,
* Annda yeni doalama/oyun planlayabilme,
* Deneyimlerini bakalaryla paylama,
* Alanla ilgili bilimsel etkinliklere katlma,
* Mesleki yaynlar izleme,
* rencilerden kendi performans ile ilgili
geri bildirim alma,
* rencilerle olumlu bir iletiim kurma,
* rencilerin drama performansn
deerlendirme, geri bildirim verme,
* rencilerin kendilerini ifade etmelerine
olanak verme,
* rencilerin eletirel dnme becerilerini
gelitirme,
* Meslektalarndan kendi performans ile
ilgili geri bildirim alma,
* rencileri renme stillerine gre
ynlendirebilme (dilsel, mantksal, matematiksel,
uzaysal, bedensel, mziksel, da dnk, ie
dnk),
* rencilere baarl olma frsat sunma
(oynama, kendini gerekletirme, seyirciye
gsterim, haz duyma),
* Drama gsterimleri planlayabilme,
* Dramada sonuca da srece de nem
verebilme,
* Bireysel farkllklar dikkate alabilme,
* Drama ortamnda karar verme
sorumluluuna sahip olabilme,
* Ayn anda tekli, ikili, tm grupla drama
almalarn ynlendirebilme,
* Drama dersinde disiplini koruyabilme,
* Materyalleri (kostm, dekor, k, sahne, v.b.
ara-gere) dzenleyebilme,
* Olumlu bir snf atmosferi yaratabilme,
* Drama dersinde zaman planlayabilme,
* Dier retmenlerle bilgi alveriinde
bulunma,
* Dramada yllk/nite/gnlk planlar
hazrlayabilme,
* rencileri renmeye gdleyebilme,
* Olumlu bir drama ortam yaratabilme,
* abalar olumlu ynde pekitirme,
* Btn rencilerine eit davranabilme,
* Kalplam, n yargl oyunlardan
yaratcla doru bir sreci gelitirebilme,
* rencilerin deerlerini tanma ve bu
deerlere saygl davranma,
* Drama etiine gre davranabilme,
* Dramada rol alma, rencilerle birlikte
katlma, oynama,

87
* Her meknda ve byklkteki grupla
oynayabilme becerisi,
* Role kolayca girebilme becerisi,
* Rol iinde rahatlkla oynayabilme becerisi,
* Kukla, maske, teknik ara gere v.b. ara
gerele alabilme becerisi,
* Oyunculuk ve sahne bilgisi,
* Dramayla ilgili mesleki rgtlere katlma,
* Alanla ilgili yenilikleri izleyebilme,
* Gerekirse doalamay maniple etme,
* v.b.
Drama retmeninin yeterlilikleri oaltla-
bilir, gelitirilebilir. Bu yeterliliklere sahip olmann
kolay olmad aktr. Ancak bireyin, eitim
sisteminin ve toplumun gereksinimi, istei, ibirlii
ve destei yoluyla yeterlilikler-beceriler
salanabilecektir. Bu ise doru drama bilinci ve
bilgisini gerektirir.

KAYNAKA
Drama from 5 to 16. (1989). Curriculum Matters
and HMI Series. Department of Education and
Science. HMSO Drama Crown Copyright.
Hoffman, K. (1995). Tiyatro Pedagojisi iin Bir
Ana Program Tasla, Theater and Schule.
Editrler: Klaus Hoffman ve Florian Vassen.
Aa Saksonya Eyalet Komisyonu iin
hazrlanmtr. (ev. . San).
Hornbrook, D. (1991). Education and Drama.
Casting in the Dramatic Curriculum. London:
Falmer Press.
IATA. (1991). IATA/USA Handbook for
Education Participant to Performer.
Characteristics and Functions of
Drama/Theatre. Detroit: Published by
NARA.
Kl, R. (1997). Ortaretim Okullarnda Bilgi
ann ngrd Temel ve e Ynelik
Yeterliliklerinin Ne Oranda Kazandrldn
Deerlendirme. Ankara niversitesi, Sosyal
Bilimler Enstits, Yaymlanmam Doktora
Tezi.
MEB (2000). retmen Yeterlilikleri. Taslak
alma. retmen Yetitirme ve Eitimi
Genel Mdrl, Ankara.
Morgan, N., Saxton, J. (1983). Structure, Strategies,
Techniques, Skills for the Drama Teacher.
Teacher Training in Canada. CCYDA
Winter Journal. Drama Canada Inc.
Okvuran, A. (2000). Dramaya Ynelik Tutumlar.
Ankara niversitesi, Sosyal Bilimler
Enstits. Yaymlanmam Doktora Tezi.
Ankara.
Wilkinson, J. (1997). Heathcotes Teacher
Education Paradigm. Research Drama and
Theatre in Education Conference.
University of Exeter. April 8-12-1997.