You are on page 1of 11

DRAMA 12 PEMAIN

Di sebuah Perkotaan tinggallah seorang janda yang bernama ibu mona,Beliau tinggal bersama 4 orang anaknya yang bernama Arini,Naila,Siyfa,Dan Vira.Bu Mona juga mem unyai seorang anak tiri yang bernama Nabila,Nabila adalah seorang anak yang sangat berbakti ke ada orang tua sejak kematian ayahnya hidu nabila tidak ernah bahagia !a selalu disiksa oleh saudara dan ibu tirinya teta i nabila selalu tabah dan tegar dalam menerima enderitaan itu. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya"" Saksikanlah drama sebabak dengan judul KETABAHAN HATI NABILA Dengan ara emeran # $. %ia &ustiani Sebagai '. Sutadi (amdani Sebagai ). Susi Sadiah Sebagai 4. *ulis Susila+ati Sebagai ,. Ajeng Perlianudin Sebagai -. %ita .armila Sebagai /. 0i1ki Maulana &usuf Sebagai 2. Mamad 0ahmat Sebagai 3. Anisa Solihah Sebagai $4. 0ita 0ahman Sebagai # Nabila # Adira # Syifa # Arini # Naila # Vira # Bu Mona # Bu 0ina # Ayu # Ni5a

$$. Sae ul 0ohman $'. 0i1al !yonu Sebagai

# Penga6ara # Penjual *mas

Diruang tamu terlihat Nabila yang sibuk menya u dan menata ruang tamu.%iba7%iba !ya diham iri ke em at saudaranya,Naila,Arini dan Vira denagn sengaja mengotori ruangan yang telah dibersihkan nabila Nabila # .ak a a7a aan sih aku kan sudah 6a e76a e membersihkan ruangan ini, .ok dikotorin lagi. Arini Naila Vira Siyfa # kena a" .amu keberatan" # !ya lagian ini rumah kita,suka7suka kita donk. # .amu itu hanya num ang di sini, ngerti8.9 sambil mendorong Nabila : # !ya kak8..kan kasihan nabila membersihkannya sendirian. asti dia kelelahan. Arini Naila Siyfa Naila Siyfa Arini # Naga ain kamu belain dia" Dia itu hanya embantu di rumah kita. # duh mending kamu diam aja deh. # %a ikan kak88 # kamu mau mela+an kami" # diakan saudara kita juga8.. # diam889 sambil menam ar siyfa :

Vira Nabila

# Makanya jangan sok jadi ahla+an8889 sambil terta+a: # Sudah8.sudah ini semua salah aku8.nanti aku bersihkan lagi8.maafin nabila.

Naila

# yah sudah 6e at bersihkan sebelum mama ulang .

Arini,5era dan naila ergi meninggalkan siyfa dan nabila.nabila un kembali membersihkan ruangan. Siyfa Nabila Siyfa Nabila # nabila8. Aku bantuin ya" # oh8 ngak usah aku bisa sendiri kok. # ayolah8. Nagk a a7a a8;;; # baiklah makasih ya".

Bebera a menit kemudian terdengar suara keras yang memanggil nabila Bu mona # Nabila88Nabila..Ni anak kemana aja sih8 a+as aja9 sambil marah7marah: Nabila # !ya8iya ma ada a a"

Bu mona # kamu ini dari mana aja kok lama sekali" Budek ya" Nabila # maaf ma,nabila lagi membersihkan ruang tamu.

Bu mona # Mama8mama...emangnya aku mama kamu. Nabila # lalu nabila harus anggil a a ma"

Bu mona # anggil aku nyonya sekarang kamu belanja sana ni uangnya sama daftar belanjaannya. Nabila # ta i ma" *h maaf nyonya..uangnya tidak 6uku .

Bu mona # .amu ikirkan bagaiman 6aranya semua belanjaan itu harus lengka ..sana ergi. Nabila # baiklah nyonya8..

Nabila un berangkat,teta i dia bingung bagaimana harus menda atkan uang untuk membeli belanjaan yang di berikan bu mona ,akhirnya nabila memutuskan menjual 6in6in satu7satunya eninggalan orang tuanya. Nabila # mang8kira7kira harga 6in6in ini bera a ya mang 9 sambil menyerahkan 6in6in ke ada enjual emas : Penjual emas # mana saya lihat ini sih $44 ribu aja neng.. Nabila # yah mang kok murah sekali.di tambahin dikit donk mang.

Penjual emas # aduh de nda mau nda a a7a a toh Nabila # ya sudah deh mang saya terima aja deh.

Penjual emas # nah gitu donk itu baru kerja sama yang baik. Akhirnya nabila memba+a ulang semua belanjaan yang di erintahkan oleh Bu mona. Sesam ainya di rumah8. Nabila # assalamualaikum888..

Vira Nabila Siyfa

# eh kamu dari mana aja sih.." # dari asar ka8 # kak kan kasihan nabila baru ulang asti dia kelelahan.kok dimarahin terus sihhh

Arini

# ya sudah 6e at masak.kita sudah la ar ni.

Setelah makanan dihidangakn di atas meja,semua saudara7saudara nabila men6i6i inya,tiba7 tiba,8 Arini # 9 sambil membuang makanan :makanan a a ni "

Naila, 5era # iya kamu mau ra6unin kami8" Siyfa # emang kena a dengan makananya..enak kok..

%iba7tiba bu mona datang Bu mona # ada a a ni kok ribut7ribut8 Vera # N! mam,si babu ini mau ra6unin kita.

Bu mona # Benar begitu nabila " dasar kamu benar7benar anak yang tidak tau di untung 9 sambil menam ar nabila : Nabila Siyfa Arini # maaf nyonya,maaf saya tidak bermaksud mera6uni mereka. # iya ma8nabila benar hanya mereka saja yuang mebuat masalah. # alah8alasan saja.ni benar7benar keterlaluan ma.

Naila Vira

# lebih baik kita beri dia elajaran,biar dia tau rasa # bagaimana kalau dia kita hukum agar tidak di beri makan ma.

.emudian arini, 5ira, naila dan bu mona menarik nabila dan mendorongnya ke kamar Nabila Vira Syifa # Ma8 Mama maifin nabila ma,.. # 0asain kamu8 # Mama dan kalian semua sudah keterlaluan kalian jahat 9meninggalkan mereka: Arini # Biarin aja deh ma.. dasar anak manja sok tau sok jadi ahla+an

.emudian nabila menangis sambil merata i segala enyiksaan yang diterimanya Nabila # ya allah.. a a salah hamba, kena a hamba selalu di erlakukan kasar oleh mereka, ya allah hamba sudah terlalu sabar menerima semua 6obaan ini, berikanlah hamba kekuatan dan ketabahan untuk menghada i semuanya., hamba mohon ke adamu ya allah. .eesokan harinya nabila berjalan dan tibaba tidak sengaja nabila bertabrakan dengan seorang ria. Adira Nabila Adira # *h.. Sory < Sory # oh ngak a a <a a #Skali lagi maaf ya.. nam aknya kamu sedang kebingungan ya.. eh kenalin aku adira 9 sambil mengulurkan tangan :

Nabila Adira Nabila Adira

# Aku nabila # rumah kamu dimana, aku boleh tau ngak. # maaf aku harus ergi. # Nabila tunggu 9sambil menahan tangan nabila: ka an < ka an kita bisa ketemu lagi kan..

Nabila

# 9menganguk dan meninggalkan adira:

%iba < tiba ayu datang mengham iri adira. Ayu Adira Ayu Adira Ayu Adira # hey ka.. kok malah melamun sih."" =h nabila8 # kamu kenal dia ya"" # oh iya donk.. dia kan kakak kelas ku dulu. # kamu tau dimana alamatnya"> # tau donk. .ena a kakak naksir ya ama dia" # ah udalah,. .ita ulang

Sesam ainya dirumah adira nam ak mereka sedang berkum ul bersama keluarga Bu rima # adira anakku kamu kan sudah suku umur untuk menikah. %a i mama

erhatikan kamu tidak ernah mengajak a6armu ke rumah, a a mama yang harus men6arikan 6alon buat kamu""

Adira

# mama hari gini masih di jodoh7jodohkan. Aku itu baru menemukan +anita yang as buat 6alon mantu mama nanti.

Nifa

# +ah bagus donk, sia a tu ka.." ta i orangnya harus baik, 6antik, dan terutama dia menyayangi kaka.

Ayu

# aku tau tu ma.. orangnya sia a

Bu rina dan nifa # siya a tu yu.. Ayu # itu tuh.. kak nabila kakak kelas ayu dulu. Dia itu adalah +anita yang 6antik dan baik hati. Nifa Bu rima # benar kah.. artinya kakak ngak salah ilih donk. # dira mau sia a un +anita itu mama akan mendukung kamu nak.. ta i yang ter enting dia menyayangi kamu. Nifa Adira # ka an < ka an kenalin kita ya ama ka nabila # asti donk..

Suasana di rumah bu mona. Nam ak bu mona sedang duduk santai. %iba7tiba datang ak enga6ara.!bu mona n ak sangat gembira, karena ia yakin enga6ara akan memba6akan harta +arisan ke adanya. Penga6ara # ass8 Bu mono # +a al.. mari silahkan masuk., asti ba ak kesini akan memba6akan surat +arisan dari almarhum suami saya.

Penga6ara # benar sekali bu saya kan memba6akan harta +arisan itu jadi saya hara kan semua harus hadir. Bu mona # 9memanggil arini, syifa, naila, dan fira: anak < anakku sini sayang .emudian mereka un datang mengham iri bu mona dengan ak enga6ara Arini Syifa # ada a a ma.. oh.. asti tentang +arisan itu ya. # kakak dudk aja dulu. Mah.. kok nabila tidak di anggil

Bu mona # diam kamu 9samabil membentak syifa: Penga6ara # nabila anak kandung ak arman kan" .emana dia"" Bu mona # dia lagi keluar. Biasa lah ak keluyuran. Syifa # boong.. Nabila kan di kamarnya

%iba < tiba nabila datng nabila dan ketiga utrinya. Penga6ara ? baiklah. Bisa saya mulai"" Bu mona # ia silahkan a8 Penga6ara # @ dengan ini saya, atas nama arman guna+an me+ariskan seluruh harta ke ada anak kandung saya yang bernama Nabila Arman Auna+an. Bu mona # a a"""".... ini tidak mungkin. Balu saya da at a a ak. Penga6ara # ta i ini sesuai dengan amanat almarhum bu.. dan saya menyerahkan semua ke utusan ke ada nona nabila, karena sesuai +asiat ibu dan utri < utri ibu

harus meninggalkan rumah ini sebab kalian sering berlaku kasar ke ada nona nabila. Akhirnya ibu m ona dan ketiga anaknya menyadari segala meminta maaf ke ada nabila8 Bu mona # nabila,maafin mama ya nak"selama ini mama selalu buat salah sama kamu,mama selalu menyiksa kamu. Arini Naila Vera Nabila # maafin kak juga ya nabila,selama ini kak khilaf. # aku juga ya" # maafin 5era juga ya" # kalian tidakusah minta maaf se erti itu nabila tidak menyim an dendam ke ada kalian semua. Siyfa #Nah8githu donk kita ini kan keluarga. ernah sedikit un erbuatan jahat mereka dan

%iba7tiba adira dan keluarganya datang kerumah bu mona bersama keluarganya. Bu rina Adira # Selamat siang # ma ini dia nabila gadis yang ernah aku 9 sambil mendekati nabila:

bu 0ina C Ni5a # oh8jadi +anita ini yang akan jadi 6alon mantu ibu" Adira : nabila sejak ertama bertemu aku sudah jatuh hati ke adamu.a akah kamu mau menjadi istriku" Siyfa # terima aja deh8

Vira Adira Nabila

# iya kalian berdua asti saling men6intai . # A akah engkau berkenan menerima lamaranku 9 sambil memandangi nabila: # sejak ertama bertemu,aku juga telah jatuh hati ke adamu jadi aku bersedia menjadi endam ingmu adira.

Adira

# benarkah.." terima kasih nabila aku berjanji akan selalu membahagiakan kamu.

Akhirnya,nabila dan adira hidu bahagia dan sejak saat itu ula bu mona dan anak7anaknya sadar atas segala erbuatannya dan sejak saat itu ula keluarga bu Mona menjadi rukun dan hidu bahagia. Demikianlah drama sebabak yang berjudul @ .*%ABA(AN (A%! NAB!BAD thankEs