You are on page 1of 3

DEFICITARNI STUDENTI

OSJEKO-BARANJSKA UPANIJA
GRAD OSIJEK
Odbor za stipendiranje i odobravanje jednokratnih
potpora uenicima i studentima
Klasa: 022-06/13-01/11
Urbroj:2158/01-07-01/06-13
Osijek, 16. prosinca 2013.

Temeljem lanka 14. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju jednokratnih potpora uenicima i studentima (Slubeni glasnik Grada
Osijeka broj 7/06, 10/06, 12/09, 10/10, 3/11, 13/11) Odbor za stipendiranje i odobravanje jednokratnih potpora uenicima i studentima objavljuje
slijedeu bodovnu listu
KONANA BODOVNA LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SU SE OPREDIJELILI
ZA DEFICITARNA ZANIMANJA ZA AKADEMSKU GODINU 2013./14.

Red.
br

IME I PREZIME

ADRESA

1.
2.

Lidija Rai
Ivan Abii

Lopudska 58, Osijek


Mlinska 126, Osijek

OPI USPJEH U
PREHODNOM
OBRAZOVANJU
14
26

OBJAVLJENI
RADOVI
I NATJECANJA

SOCIJALNOMATERIJALNO
STANJE

50
-

9
8

UKUPNO
BODOVA
73
34

3.
4.
5.
6.
7.

Matea Talaja
Berislav Ruka
David Andrijevi
Alen Imirovi
Margareta Mro

8.

Fran Domazetovi

9..
10.
11.

Ana Perkovi
Ivona ijan
Luka Pfeifer

12.
13.
14.
15.
16.

Lucija Magui
Iva Dumani
Ana Gubo
Marko Zeleni
Ana Klir

17.
18.
19.
20.
21.

Marin Kuhari
Petra urokovi
Tamara Keveek
Zrinka Sudar
Anja Kantor

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Borna Biljan
Mirna Miki
Ivana Triva
Dora Katalenac
Maa Kraus
Kristina Banjac
Filip Matija Vukovi

Dragonjska 20, Osijek


. Petefija 156, Osijek
Mlinska 142, Osijek
Sljemenska 98, Osijek
Vinkovaka cesta 84,
Osijek
Dravska obala 7,
Podravlje
Vika 18, Osijek
Sarvaka 26, Osijek
Vijenac I. Metrovia 74,
Osijek
A. Hebranga 70, Osijek
Kaninska 16, Brijest
Sjenjak 34, Osijek
Murska 8, Osijek
E. Kvaternika 25,
Vinjevac
J. Huttlera 27, Osijek
A. Hebranga 52, Osijek
Z.J. Jovanovia 33, Osijek
. Petefija 153, Osijek
Rijeke Dubravke 9,
Osijek
Sjenjak 20, Osijek
Ruina 59, Osijek
Ulica breza 7, Osijek
D. Cesaria 11, Osijek
Mlinska 5, Osijek
upanijska 12, Osijek
Vukovarska 126c, Osijek

20
26
26
8
26

11,25
-

9
2
2
8
-

29
28
28
27,25
26

14

12

26

14
14
20

10
-

11
2

25
24
22

20
20
14
20
17

2
1
7
2

22
21
21
20
19

17
14
14
5
5

3
2
10
10

17
17
16
15
15

14
14
5
11
8
5
5

7
2
4
2

14
14
12
11
10
9
7

29.

Vanesa Barjaktari

Vij. K. Sutjeske 6, Osijek

Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji su na Bodovnoj listi zakljuno s rednim brojem 19.
Temeljem lanka 14. stavka drugog Pravilnika o stipendiranju i odobravanju jednokratnih potpora uenicima i studentima ukoliko na
Bodovnoj listi dvojica ili vie studenata ostvare jednak broj bodova, prednost se daje onome koji je ostvario vei broj bodova po osnovi opeg
uspjeha u prethodnom obrazovanju.
Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendije koji se ne nalaze na Bodovnoj listi ne ispunjavaju uvjete iz Natjeaja.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA STIPENDIRANJE


Vesna Brezovac, prof.