You are on page 1of 17

Materiay pomocnicze do oblicze zyskw ciepa

wg Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja PWN, 1980. 1. Zyski ciepa od ludzi

2. Zyski ciepa od urzdze

3. Zyski ciepa od owietlenia elektrycznego

4. Zyski ciepa od promieniowania sonecznego przez przegrody przezroczyste (okna)

10

Wartoci wspczynnika przenikania ciepa Ukmax okien, drzwi balkonowych i drzwi zewntrznych w budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego wg rozporzdzenia Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690. Ukmax Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewntrzne [W/(m2.K)] Okna (z wyjtkiem poaciowych), drz wi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o Ti 16C: 1 a) w I, II i III strefie klimatycznej 2,6 b) w IV i V strefie klimatycznej 2,0 2 Okna poaciowe (bez wzgldu na stref klimatyczn) w pomieszczeniach o Ti 16C 2,0 3 Okna w cianach oddzielajcych pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych 4,0 Okna pomieszcze piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami 4 bez wymaga schodowymi nieogrzewanymi 5 Drzwi zewntrzne wejciowe 2,6

11

12

13

5. Zyski ciepa od promieniowania sonecznego przez przegrody nieprzezroczyste (ciany)

14

15

16

17