You are on page 1of 2

Cadangan untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari.

1. Memantapkan sistem penguatkuasaan melalui pemantauan ke atas syarikat kod Safety, Health and Environment (SHE), menggalakkan self regulatory melalui pemasangan Global Positioning System (GPS) pada kenderaan dan meningkatkan operasi bersepadu. 2. Mewujudkan program pembangunan seperti menambah peruntukan untuk Tabung Pembangunan Pengangkutan Awam (TPPA), menggalakkan pengusaha menggunakan sistem e-Ticketing, mengadakan kursus dan latihan serta menggalakkan pengusaha menubuhkan persatuan. 3. Penetapan syarat-syarat pelesenan seperti memperketat syarat kelayakan pemohonan, mewajibkan penggunaan piawaian antarabangsa pada badan bas, mengenakan syarat supaya syarikat mempunyai fleet management system masingmasing dan menyelesaikan semua saman tertunggak daripada agensi penguatkuasaan untuk proses permohonan lesen baru dan membaharui lesen. 4. Mewujudkan kelas perkhidmatan mewah bagi kelas lesen bas ekspres dan teksi untuk memberi pilihan kepada pengguna memilih perkhidmatan yang memenuhi cita rasa mereka. 5. Menetapkan had usia kenderaan iaitu bas berhenti-henti tidak melebihi 15 tahun, bas ekspres tidak melebihi 10 tahun, bas sekolah tidak melebihi 20 tahun dan teksi tidak melebihi 10 tahun. 6. Menyusun semula laluan bas berhenti-henti bagi meningkatkan rangkaian operasi ke seluruh kawasan sekitar bandar raya Kuala Lumpur. 7. Mengeluarkan lesen teksi kepada individu dan menambahbaik business approach syarikat teksi yang diamalkan kini dari konsep sewa-beli kepada penggajian pemandu yang diyakini akan meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan teksi dan menarik lebih ramai pengguna menggunakannya. 8. Mengkaji penggunaan gadget speed limiter bagi penetapan had laju bas. 9. Saya juga mencadangkan agar pengangkutan air dimajukan sebagai alternatif, khususnya di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Sistem sungai di Kuala Lumpur berpotensi untuk dijadikan laluan pengangkutan awam jika aras sungai didalamkan dan terusan dibina, seperti Amsterdam dan London. Dari segi kesan alam sekitar, pengangkutan air kurang menggunakan tenaga berbanding kenderaan darat, sekali gus mengurangkan pelepasan karbon. Hal ini juga akan memberi impak kepada inisiatif pelestarian sungai seperti yang berjaya dilakukan di Sungai Cheonggyecheon, Seoul.

10. Menghalang kenderaan berat dari memasuki Kawasan Perniagaan Pusati Tiga terminal pengangkutan bersepadu (ITT) utama di luar bandar akan diwujudkan dan dimulakan dengan ITT Bandar Tasik Selatan. Di pusat bandar pula akan wujud dua jenis pusat pengangkutan awam iaitu Terminal Antara Bandar dan Hentian Akhir Bandar (HAB). Terminal Antara Bandar di Pasarama Kota, Hentian Putra dan Pudu memudahkan aliran lalu-lintas daripada kawasan pinggir bandar ke pusat bandar.