You are on page 1of 2

AHLI JAWATANKUASA HARI ANUGERAH CEMERLANG 2011 Penasihat Pengerusi N Pengerusi 1 N Pengerusi 2 N Pengerusi !

Setiausaha "en#ahari "u$u Pr%gra& : : : : : : : : Pn. Wan Jamnah bt Ahmad Bakri Pn. Hjh Azizah bt Mohd. Isa ( PK ) Pn. Jamaliah bt Isa ( PK HEM ) Pn. Hjh Masitah bt Ahmad ( PK Ko) En. Mohamad Ramli b. Asrar(PK PKBP) Pn. Rodi ah bt Ismail Pn. Rodi ah bt Ismail Pn. Mazlinda bt Aziz (K) Pn. Mari ana bt Mohd. !hari"" Pn. Rodi ah bt Ismail Pn. Azzila bt Moham#d Amin (K) Pn. Hamizah bt $ah a Ja&uan Teta&u K%&'ang : Pn. Emi %orazilah bt Azahri (K) Pn. %orhaslinda bt Mohd. Hatta Ma$anan Muri# Jurua)ara : Pn. Haslinda bt !hams&ddin (K) Pn. Aznilah bt A'an( Mahar&m Pn. %orasiah bt Moham#d %ordin(K) Pn. %&r Alina bt Ishak Pn. Hasma'ati bt )akaria *ik Azizah bt Abd&l Hamid Pn. +mah ,#-i a./ Kasinathan (K) Pn. J#ss 0#rnand#z a./ !.Pathros# Pn. 0&ziah bt Bakr Pn. %orhashimah bt Abd. Rahman Pn. Rozalina bt )akaria Siara,a Juruga&-ar Perse&-ahan Ha#iah Peras&i Pengurus Peneri&a Ha#iah Si*i+ : : : : : : : AJK T%$%h Muri# : *ik Hjh !aidaton !al'ah bt Idris (K) !#m&a (&r& an( m#n(ajar 1ah&n 2P Pn. %ajah bt 3mar (K) Pn. Ezzan bt Azm## *ik 0atimah'ati bt Mohd. Kh&saini Pn. ,alila Pn. ! akirah bt Mat )in En. Ahmad A"#ndi b. Alias (K) En. Mohd. %aim b. J&naidi En. Kamarzaman b. Mahm&d Pn. R&k&mani a./ 4o-indan P#k#rja5/#k#rja s'asta *ik Hjh !aidaton !al'ah bt Idris (K) Pn. Irda & bt Adnan Pn. %orlia bt Isa (K) Pn. !hirl# Kna((s Pn. Hjh Kamariah bt $ah a En. )&lk#rnain b. Abd&l Rashid Pn. Emi %orazilah bt Azahri

"a)$#r%' Pentas

Persia'an Te&'at Penge&asan Se&u+a

Je&'utan Pen#a(taran

: :

Ha#iah Si*i+

Pn. J#ss 0#rnand#z a./ !.Pathros#(P#rdana) Pn. %&r %aj'a bt M&hammad %asir(PKBP) *ik Mira'ati bt Jaha a (P#rdana) Pn. Hamizah bt $ah a (PKBP) Pn. Ezzan bt Azm## (Pras#kolah) Pn. +mah ,#-i a./ Kasinathan (K) En. Kamarzaman b. Mahm&d

.isi'+in