You are on page 1of 2

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Privind lucrarea: CASA LEMN - 24 MP

S-au recepionat, conform Actului de donaie nr...., ast !i, in data de .. , urm toarele " #. CASA LEMN MAS$% - 24 MP

Comisia de recepie si-a desf &urat acti'itatea in inter'alul ((()((()(((((( ((()((()(((((, fiind formata din " #. 2. ,. *adu +'idiu - pre&edinte *adu Manuela - 'icepre&edinte -ESC. MA*$ANA - conta/il

Pre!entul proces-'er/al, conin0nd .. file a fost 1nc2eiat ast !i . , in 2 3doua4 e5emplare.

Am predat,

CHITIC REMUS CRISTINEL

Comisia de recepie Pre&edinte ACCA +'idenia 6ac u 2778 Pr. *adu +'idiu

*adu Manuela

-escu Mariana

ACT DE DONATIE ncheiat azi

Subsemnatul CHITIC REMUS CRISTINEL, domiciliat in Bacu, str. Tipo ra!ilor, nr. ",

bl. ", sc. #, et. $, ap. %, mun. Bacu, le itimat cu CI seria &C, nr. '()$*$, eliberat de +olitia Bacu la data de ,(.,(.',,(, CN+ $%,$'(,,-"'%", done. ctre/
#S0CI#1I# CRE2TIN3 4E C#RIT#TE I #5UT0R 607I4ENI# B#C3U ',,)8, cu sediul 9n str. :aro!iei, nr. $, Bacu, Rom;nia, CI< $%'$="$), Cod IB#N R0*)B+0S,-,,",-%"")R0N,$,

desc>is la B#NC +0ST, sucursala Bacu , repre.entat prin Radu 0?idiu, 9n calitate de +re@edinte,
urmtoarele/

1. Casa de lemn masiv 24 mp

Am predat, CHITIC REMUS CRISTINEL

Am primit, #.C.C.#. 60?idenia Bacu ',,)8 +r. Radu 0?idiu