You are on page 1of 4

REKOD PENCAPAIAN MURID BAGI KELAS TAHUN ENAM (UPSR) 2013 SK.

TAMAN BUKIT RAMBAI, MELAKA

NAMA MURID
(Take off Value ) Keputu anAk!irta!un "#$" SASAR AN SEKOL AH SASAR AN SAYA

KELAS

MATAPELAJARAN

NAMA GURU
%&pe'tation Target (e ult ( Keputu an )ang di!arapkan )

UJIAN 1 TO V MARKA H GRE D OTI

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN MARKA GRE OT1 H D 2

GERAK GEMPUR MARKA H GRE D OTI 3

UJIAN PERCUBAAN MARAK AH GRE D OTI 4 ET R

Keputu an*p r a ar anperibadimurid

Marka! )ang perludi'apaidalamujianberkaitan ke a ra! mendapat %T(

Tandatanganmurid:

Tandatangan Guru Mata PelajaranTandatanganIbubapa

--------------------------------NAMA:

-----------------------------------------NAMA:

-------------------------------NAMA:

REKOD PENCAPAIAN MURID BAGI KELAS TAHUN ENAM BAGI UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) 2013 SK.TAMAN BUKIT RAMBAI, MELAKA

NAMA MURID

KELAS

NAMA GURU KELAS

REKOD PENCAPAIAN MURID BAGI KELAS TAHUN ENAM (UPSR) 2013 SK.TAMAN BUKIT RAMBAI, MELAKA

NAMA MURID

KELAS

MATAPELAJARAN

NAMA GURU

SASAR AN SEKOL AH

SASAR AN SAYA

UJIAN 1 TO V MARKA H GRE D OTI

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN MARKA GRE OT1 H D 2

GERAK GEMPUR MARKA H GRE D OTI 3

UJIAN PERCUBAAN ETR MARKA H GRE D OTI 4

Tandatanganmurid:

Tandatangan Guru Mata PelajaranTandatanganIbubapa

--------------------------------NAMA:

-----------------------------------------NAMA:

-------------------------------NAMA:

REKOD PENCAPAIAN MURID BAGI KELAS TAHUN ENAM (UPSR) 2013 SK.TAMAN BUKIT RAMBAI, MELAKA

NAMA MURID

KELAS

MATAPELAJARAN

NAMA GURU

SASAR AN SEKOL AH

SASAR AN SAYA

UJIAN 1 TO V MARKA H GRE D OTI

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN MARKA GRE OT1 H D 2

GERAK GEMPUR MARKA H GRE D OTI 3

UJIAN PERCUBAAN ETR MARKA H GRE D OTI 4

Tandatanganmurid:

Tandatangan Guru Mata PelajaranTandatanganIbubapa

--------------------------------NAMA:

-----------------------------------------NAMA:

-------------------------------NAMA:

REKOD PENCAPAIAN KESELURUHAN MURID BAGI KELAS TAHUN ENAM (UPSR) 2013 SK.TAMAN BUKIT RAMBAI, MELAKA

NAMA MURID

KELAS

BI L

MATA PELAJARA N BM 1 (KE ) BM2 (PEN) B.INGGERIS MATEMATIK SAINS

TOV

UJIAN 1 MARKA H GRE D

SETENGAH TAHUN MARKA GRED H

GERAK GEMPUR MARKA GRED H

PERCUBAAN MARKA H GRED

1 2 3 4 !

GRED PURATA IND

KEPUTUSAN

Tandatanganmurid:

TandatanganGuru Kela TandatanganIbubapa

-------------------------------NAMA: NI+AI G(%, A-$ .- " /-0

-----------------------------------------NAMA: ,-1 %-2

----------------------------------NAMA:

P%NGI(AAN G(%, P*(ATA IN,IVI,*