You are on page 1of 19

http://preschoolskj11.blogspot.

com

BUKU BACA KANAKKANAK-KANAK

Nama :

Dihasilkan oleh : Pn. Wan Rahilah bt Hj Wan Abdullah Guru Prasekolah

RA/04/2011

http://preschoolskj11.blogspot.com

KENAL HURUF
Sebut dan bunyikan huruf vokal ini.

Aa
Bb

E Ee
Cc c

Ii
Dd

Oo o
Ff

Uu
Gg

Hh

Jj j

Kk

Ll

Mm

Nn Tt

Pp p Vv v

Qq
Ww

Rr Xx x

Ss

Yy

Zz

Adik rajin baca, adik cepat pandai!!

http://preschoolskj11.blogspot.com

ba ka ca da ma na sa ja ra ha fa ta la ga

bu ku cu du mu nu su ju ru hu fu tu lu gu

be ke ce de me ne se je re he fe te le ge

bo ko co do mo no so jo ro ho fo to lo go

be ke ce de me ne se je re he fe te le ge

bi ki ci di mi ni si ji ri hi fi ti li gi

http://preschoolskj11.blogspot.com

ra

da

pi

ara

ada

api

cu

ri

ra

ucu cu

uri

ira

aki

eja

itu

uda

alu

ela

ini

ubi

apa ada

era emu

isi ibu

umi uli

http://preschoolskj11.blogspot.com

ja jaja

ja

li lili

li

da dadu

du

la lalu

lu

ka kaki

ki

cu cuci

ci

mama papa dada sasa

gigi pipi sisi titi

kuku cucu susu bubu

yoyo toto koko bobo

http://preschoolskj11.blogspot.com

baru batu baju basi bayi

beli besi beku bera beta

cuka cuma cuba curi cuti

kira kita kiri kini kilo

topi kopi hobi dobi lobi

hari hati haru hiba hidu

jala jawa jasa jari jadi

lama lada lari laku laju

muka muda mula mata malu

nasi nama nadi nabi naga

http://preschoolskj11.blogspot.com

buka suka muka luka

haji puji loji kaji

bola gila rela jalauk

rusa bisa sisa masa

bumi rumi kami sami

ratu satu kutu

bali tali guli

rupa lupa bapa

baca kaca beca

tawa sawa bawa

sudu dadu madu

kadi jadi padi

para bara cara

saya raya kaya

bahu tahu suhu

http://preschoolskj11.blogspot.com

kepala ke pa la

gelama ge la ma

melati me la ti

setuju se tu ju je

jerami ra mi te

telaga la ga

tetamu te ta mu

delima de li ma pu

puteri te ri

keladi kereta kerusi

pahala pa pe petola pe pelita

selasa sepatu selari

mereka ka mena nara mena nari

belati bahaya bidara

http://preschoolskj11.blogspot.com

Ini baju. Itu I jari.

Ini ni topi.

Ibu saya. sa Baca buku.

Ini beca.

Ini kelapa. Itu sepatu tu.

Kere reta baru.

http://preschoolskj11.blogspot.com

Bapa beli buku baru. ba Buku itu buku Wani. Wa Sani baca buku Wani.

Kaki Zaki kena ke kayu. Kaki Zaki luka. lu Zaki cuci luka lu itu.

Umi ada bayi. Bayi umi nama ma Lili. Hani suka bayi umi. Dura ada da ciku. Sara ada da duku. Dura beri ri Sara ciku.

Hadi beli baju baru. ba Baju baru Hadi biru. bi Hadi suka hati. Ati ada da lima jari. Jari Ati kena paku. Ati jadi di malu.

http://preschoolskj11.blogspot.com

kad kad

dik dik

lu lum lum m

wad wad had had

sik sik tik tik

tu tum tum m dum du dum du

lap lap

lik lik

ko kor kor

tan tan

bis bis

bor bo bor

http://preschoolskj11.blogspot.com

pam jam gam dam cas bas gas cat rak hak tar bar war

pin tin bin din jip zip cip lis dis pis bir cir lir

beg pen sen sel wel ker ber mer kem hem cem ten ken

tun tum tul tuh buh sup kup kus jus kul dur kur cur

kos pos hos dos sos bom jom zon kon lon cop mop yol

http://preschoolskj11.blogspot.com

pam apam

tap atap

rat urat

kat ikat

ram eram

lah olah

awan asap ayah adik ayam

ulat uban ukur upah ubat

itik imam ikan idam iban

emak emas ekor ejek elok

otak obor onar opah olok

http://preschoolskj11.blogspot.com

kapak tapak kepak sepak lepak lopak

ta tajam kejam ke pe pejam ta tabah le lebah ju jubah

sakat bakat sikat pekat pukat zakat

jarak borak rak merak rak kerak rak serak gerak rak

balut kalut pulut belut mulut gelut

basah resah pisah susah

ti tilam ke kelam salam sa malam ma

lemas rimas kemas ramas

cadar dar kadar dar pudar dar sedar dar

bosan kesan pesan lisan

http://preschoolskj11.blogspot.com

Emak masak kari. ka Kari emak sedap. dap. Adik jilat jari.

Rumah Farah sepah. se Emak terus ma arah. Farah susah hati. ha

Kakak tukar cadar. ca Cadar kakak kotor. ko Kakak basuh cadar ca itu.

Nenek bela ayam. yam. Nenek beri ayam yam makan. Ayam ada dalam lam reban.

Adik duduk bawah wah pokok. Semut gigit kaki adik. Adik rasa sakit.

http://preschoolskj11.blogspot.com

bomba hamba bonda denda renda

jam jambu lem lembu hantu han ban bantu pin pintu

mandi sendi henti jampi tampi

lampu pu garpu pu mampu pu rindu du baldu du

kanta pinta minta harga camca

cantik lentik suntik senduk pondok

sampan sam tam tampan jan jantan sim simpan tin tindan

tumpah sampah tempah timbul tumpul

runtuh tuh sentuh tuh bancuh cuh sembuh buh lumpuh puh

bantal kental pintar gentar cergas

http://preschoolskj11.blogspot.com

Pokok kaktus tus . Panjat pokok. kok. Kek coklat. lat. Rumah cantik. can Jumpa kawan. wan.

http://preschoolskj11.blogspot.com

Sarah kerja ker kerani. Dia kerja ja selepas Subuh. Dia kerja ja pukul tujuh. Habis kerja ker Sarah letih. Pergi kedai dai makan dadih.

Halim dan Hanim. nim. Pergi kutip jambu bu tepi dusun. Jambu masak merah. me Hanim duduk atas a batu. Halim kena kejar jar lembu.

Bayu ada da ikan puyu. Mata ikan kan puyu kecil. Ikan puyu pu ada sirip. Bayu simpan sim dalam balang Balang ada a tepi bantal.

Yana tanam nam bunga kertas. Bunga kertas tas warna putih. Yana siram hari-hari. ha Yana tabur baja ba sampah. Bunga kertas tas jadi subur.

http://preschoolskj11.blogspot.com

SIFAT MURID YANG BERJAYA rajin usaha sabar mendengar kata berdikari rajin membantu

TAHNIAH!!!!

Daripada: Cikgu Eela