Вы находитесь на странице: 1из 130

.. , ..

2006

807.1:51
.., ..
: / .. , .. .
: - . 2006. 130 .


( .. , ..
. .. ),
- ,

.
.
;
.,
.
.
- ..
,

- ..

ISBN 5-7679-1010-3

.. , .. , 2006
, 2006

,
, ,
, . ,
.

1022

,
.

,
,

, ), ,
, , ,
, .
.


.

- corpus vertebrae
- arcus vertebrae
- incisura vertebralis superior
- incisura vertebralis inferior
- foramen vertebrale
- processus spinosus
- processus transversus
- processus articularis superior
- processus articularis inferir
1 - arcus anterior atlantis
1 - fovea dentis atlantis
1 - arcus posterior atlantis
- dens axis
VI - tuberculum caroticum
- basis ossis sacri
- facies auricularis ossis sacri
apex ossis sacri
- foramina sacralia pelvina
- foramina sacralia dorsalia
- canalis sacralis
caput costae
collum costae
- tuberculum costae
- sulcus costae
tuberculum musculi scaleni anterioris
(1 ) sulcus arteriae subclaviae
(1 ) - sulcus venae subclaviae
manubrium sterni

incisura sterni jugularis


corpus sterni
- processus xiphoideus
angulus sterni
tuber frontale ossis frontalis
glabella ossis frontalis
() foramen (incisura)
supraorbitale ossis frontalis
processus zygomaticus ossis frontalis
fossa glandulae lacrimalis ossis frontalis
- corpus ossis sphenoidalis
sella turcica
fossa hypophysialis
- dorsum sellae ossis sphenoidalis
- ala minor ossis sphenoidalis
canalis opticus
ala major ossis sphenoidalis
foramen rotundum
foramen ovale
foramen spinosum
- os lacrimale
- vomer
- os nasale
processus pterygoideus ossis
sphenoidalis
- canalis pterygoideus ossis
sphenoidalis
- fossa
pterygoidea processus pterygoidei
- pars basilaris ossis occipitalis

- tuberculum pharyngeum ossis


occipitalis
- pars lateralis ossis occipitalis
- condylus occipitalis
canalis nervi hypoglossi
- protuberantia occipitalis externa
protuberantia occipitalis interna
- foramen occipitale magnum
( ) - pyramis ossis temporalis
- processus mastoideus ossis temporalis
- tegmen cavi tympani ossis
temporalis impressio trigemini partis petrosae ossis temporalis
porus
acusticus internus et meatus acusticus internus
- processus zygomaticus ossis temporalis
fossa mandibularis ossis temporalis
canalis caroticus ossis temporalis
foramen externum canalis carotici
- foramen internum canalis carotici
- - canalis musculotubarius ossis
temporalis
lamina orbitalis ossis ethmoidalis
fissura orbitalis superior
- fissura orbitalis inferior
- corpus maxillae
facies orbitalis maxillae
- sulcus infraorbitalis maxillae
- foramen infraorbitale maxillae
tuber maxillae

- sulcus lacrimalis maxillae


( ) hiatus
maxillae
processus frontalis maxillae
- processus zygomaticus maxillae
- processus palatinus maxillae
( ) lamina
perpendicularis ossis palatini
- lamina horizontalis ossis
palatini
corpus mandibulae
protuberantia mentalis mandibulae
fossa digastrica mandibulae
- linea mylohyoidea
mandibulae
arcus alveolaris mandibulae
alveoli dentales mandibulae
angulus mandibulae
ramus mandibulae
tuberositas masseterica
mandibulae
tuberositas pterygoidea
mandibulae
- incisura mandibulae
processus condylaris mandibulae
- fovea pterygoidea mandibulae
- processus coronoideus mandibulae
- foramen mandibulae
corpus ossis hyoidei
cornu minus ossis hyoidei

- cornu majus ossis hyoidei


foramen lacerum
foramen cranii jugulare
fossa cranii anterior
impressio digitata
fossa cranii media
fossa cranii posterior
- clivus
sulcus sinus sagittalis superioris
- sulcus sinus transversi
- sulcus sinus sigmoidei
- choanae
palatum (durum) osseum
- canalis incisivus
- fossa pterygopalatina
fossa infratemporalis
fossa temporalis
acromion
- cavitas glenoidalis scapulae
- tuberculum supraglenoidale
tuberculum infraglenoidale
collum scapulae
- processus coracoideus scapulae
collum anatomicum humeri
- tuberculum majus humeri
- tuberculum minus humeri
sulcus intertubercularis humeri
collum chirurgicum humeri
tuberositas deltoidea humeri
sulcus nervi radialis humeri

epicondylus lateralis humeri


- epicondylus medialis humeri
- sulcus nervi ulnaris humeri
- trochlea humeri
fossa olecrani humeri
fossa coronoidea humeri
- caput radii
circumferentia articularis radii
- collum radii
- processus styloideus radii
olecranon ulnae
- processus coronoideus ulnae
tuberositas ulnae
caput ulnae
- processus styloideus ulnae
: - ossa carpi
- os scaphoideum
- os lunatum
- - os triquetrum
- - os trapezium
- os pisiforme
- os trapezoideum
- os capitatum
- os hamatum
, basis, corpus et caput ossis
metacarpalis
, - phalanx
proximalis, phalanx media, phalanx distalis
foramen obturatum ossis coxae
- acetabulum ossis coxae

10

- facies lunata ossis coxae


- incisura acetabuli ossis coxae
crista iliaca
spina iliaca anterior superior
- spina iliaca anterior inferior
- spina iliaca posterior superior
- spina iliaca posterior inferior
incisura ischiadica major
- incisura ischiadica minor
tuber ischiadicum
spina ischiadica
tuberculum pubicum
eminentia iliopubica
sulcus obturatorius
- caput ossis femoris
collum ossis femoris
trochanter minor
- trochanter major
- crista intertrochanterica
- linea intertrochanterica
linea aspera ossis femoris
condylus medialis ossis femoris
epicondylus medialis ossis
femoris
- condylus lateralis ossis femoris
- epicondylus lateralis ossis
femoris
- patella
- condylus medialis tibiae
- condylus lateralis tibiae

11

- tuberositas tibiae
- malleolus medialis tibiae
- malleolus lateralis fibulae
tuber calcanei
caput tali
sustentaculum tali
os naviculare tarsi
os cuboideum
os cuneiforme mediale
- os cuneiforme intermedium
- os cuneiforme laterale
, basis, corpus et caput ossis
metatarsalis
, phalanx
proximalis, phalanx media, phalanx distalis

12

() sutura coronalis
() sutura sagittalis
() sutura lambdoidea
discus intervertebralis
( ) anulus fibrosus
( ) nucleus pulposus
() ligamentum longitudinale
anterius
() - ligamentum longitudinale posterius
ligamentum interspinale
() ligamentum flavum
() ligamentum supraspinale
articulatio capitis costae
- articulatio costotransversaria
- articulatio sternocostalis
- articulatio acromioclavicularis
ligamentum interclaviculare
ligamentum coracoacromiale
capsula articularis articulationis humeri
labrum glenoidale articulationis humeri
- ligamentum coracohumerale
ligamentum collaterale ulnare
ligamentum collaterale radiale
ligamentum anulare radii
membrana interossea antebrachii
articulatio radiocarpea
- articulatio mediocarpea
ligamentum collaterale carpi radiale

13

- ligamentum collaterale carpi ulnare


- canalis carpi
membrana obturatoria
- canalis obturatorius
- ligamentum sacrotuberale
- ligamentum sacrospinale
foramen ischiadicum majus
- foramen ischiadicum minus
symphysis pubica
ligamentum pubicum superius
labrum acetabulare articulationis
coxae
- ligamentum iliofemorale
ligamentum capitis femoris
( ) ligamentum
collaterale fibulare (articulationis genus)
( ) - ligamentum
collaterale tibiale (articulationis genus)
ligamentum patellae
ligamentum transversum genus
meniscus lateralis articulationis
genus
meniscus medialis articulationis
genus
ligamentum cruciatum anterius genus
- ligamentum cruciatum posterius genus
- membrana interossea cruris
/ ligamentum
tibiofibulare anterius/ posterius

14

ligamentum mediale (deltoideum)


articulationis talocruralis
ligamentum laterale
articulationis talocruralis
( ) - articulatio tarsi
transversa
ligamentum bifurcatum pedis
- ( ) articulationes
tarsometatarseae
ligamentum plantare longum

15

musculus trapezius
musculus latissimus dorsi
musculus rhomboideus
musculus levator scapulae
musculus erector spinae
- musculus pectoralis mjor
- musculus pectoralis minor
musculus serratus anterior
, musculi intercostales externi,
interni
pars lumbalis diaphragmatis
- pars costalis diaphragmatis
- pars sternalis diaphragmatis
hiatus aorticus diaphragmatis
- hiatus esophagus diaphragmatis
foramen venae cavae inferioris
lamina anterior
vaginae musculi recti abdominis
musculus rectus abdominis
ligamentum inguinale
anulus inguinalis superficialis
musculus obliquus externus abdominis
- musculus obliquus internus abdominis
- musculus transversus abdominis
-- musculus sternocleidomastoideus
- trigonum submandibulare
- musculus mylohyoideus
musculus stylohyoideus

16

musculus digastricus
- musculus sternohyoideus
- musculus sternothyreoideus
- - musculus thyreohyoideus
- musculus omohyoideus
- trigonum caroticum
- - trigonum omotracheale
musculus scalenus anterior
musculus scalenus medius
musculus scalenus posterior
- venter frontalis musculi
occipitofrontalis
( ) aponeurosis epicranialis (galea
aponeurotica)
musculus orbicularis oculi
musculus zygomaticus major
, musculus levator labii superioris
musculus buccinator
musculus temporalis
musculus masseter
musculus pterygoideus lateralis
- musculus pterygoideus medialis
musculus deltoideus
musculus supraspinatus
musculus infraspinatus
- musculus subscapularis
musculus teres minor
musculus teres major
caput longum musculi bicipitis
brachii

17

- - musculus coracobrachialis
- cavum axillare
foramen trilaterum
foramen quadrilaterum
- ( ) canalis humeromuscularis (nervi
radialis)
fossa cubiti
musculus anconeus
musculus flexor carpi radialis
- musculus pronator teres
musculus flexor carpi ulnaris
() musculus flexor digitorum
superficialis
() - musculus flexor digitorum profundus
- musculus flexor pollicis longus
musculus pronator quadratus
retinaculum flexorum
- musculus extensor carpi radialis
longus
- musculus extensor carpi radialis
brevis
() musculus extensor digitorum (manus)
musculus extensor carpi ulnaris
musculus supinator
, () musculus abductor
pollicis longus
() - musculus extensor pollicis
brevis
() - musculus extensor pollicis
longus

18

, () - musculus abductor
pollicis longus
() - musculus flexor pollicis brevis
, () musculus adductor pollicis
() musculus flexor digiti minimi brevis
, () musculus opponens digiti
minimi
musculi lumbricales
musculi interossei
retinaculum extensorum
- musculus iliopsoas
( ) lacuna musculorum
( ) lacuna vasorum
canalis femoralis
, musculus tensor fasciae latae
musculus gluteus maximus
musculus gluteus medius
- musculus gluteus minimus
musculus piriformis
foramen suprapiriforme
foramen infrapiriforme
musculus sartorius
( ) musculus rectus femoris (musculus
quadriceps femoris)
musculus adductor longus
musculus gracilis
musculus adductor femoris magnus
musculus pectineus
fascia lata femoris
- tractus iliotibialis

19

canalis adductorius
( ) hiatus saphenus
- musculus biceps femoris
musculus semitendinosus
- musculus semimembranosus
- musculus tibialis anterior
() - musculus extensor digitorum longus
(pedis)
() - musculus extensor hallucis
longus
- musculus peroneus longus
- musculus peroneus brevis
- musculus triceps surae
- musculus gastrocnemius
musculus soleus
() - musculus flexor digitorum longus
() - musculus flexor hallucis longus
() retinaculum
musculorum extensorum superius
() - retinaculum
musculorum extensorum inferius
- retinaculum flexorum
- retinaculum
musculorum peroneorum superius
- retinaculum
musculorum peroneorum inferius
() musculus extensor digitorum
() musculus extensor hallucis
brevis
() musculus flexor digitorum pedis brevis

20

aponeurosis plantaris

21


glandula salivaria sublingualis
- glandula salivaria submandibularis
- glandula salivaria parotis
dutus parotideus
corona dentis
- cervix dentis
radix dentis
- dentes incisivi
K - dentes canini
dentes premolares
dentes molares
dens serotinus
- corpus linguae
- radix linguae
- dorsum linguae
papillae linguae fungiformes
- papillae linguae vallatae
papillae linguae foliatae
foramen linguae caecum
- tonsilla lingualis
palatum molle
- arcus palatoglossus
- arcus palatopharyngeus
torus tubarius
fornix pharyngis
tonsilla pharyngealis

22

ostium pharyngeum tubae auditivae


musculus constrictor pharyngis superior
- musculus constrictor pharyngis medius
- musculus constrictor pharyngis inferior
- - musculus stylopharyngeus
pars cervicalis oesophagi
pars thoracica oesophagi
pars abdominalis oesophagi
paries anterior ventriculi
paries posterior ventriculi
curvatura ventriculi major
- curvatura ventriculi minor
pars cardiaca ventriculi
fundus ventriculi
- corpus ventriculi
pars pylorica ventriculi
musculus sphincter pylori
plicae circulares intestini tenuis
pars superior duodeni
pars descendens duodeni
- flexura duodenojejunalis
- papilla duodeni major
- papilla duodeni minor
- jejunum
- ileum
caecum (cecum)
- foramen ileocaecale
appendix vermiformis
- colon ascendens
flexura coli dextra

23

colon transversum
flexura coli sinistra
colon descendens
colon sigmoideum
haustra coli
appendices epiploicae (omentales)
taenia mesocolica
taenia coli omentalis
taenia coli libera
plicae coli semilunares
- rectum
facies diaphragmatica hepatis
facies visceralis hepatis
- fossa vesicae felleae
porta hepatis
( ) impressio gastrica
( ) impressio renalis
lobus hepatis dexter
- lobus hepatis sinister
lobus quadratus hepatis
- lobus caudatus hepatis
() sulcus venae cavae (hepatis)
fissura ligamenti teretis (hepatis)
ligamentum teres hepatis
ductus hepaticus communis
- ductus hepaticus dexter
- ductus hepaticus sinister
fundus vesicae felleae
corpus vesicae felleae
collum vesicae felleae

24

ductus cysticus
ductus choledochus
caput pancreatis
corpus pancreatis
- cauda pancreatis
mesenterium
mesocolon sigmoideum
omentum majus
omentum minus
foramen epiploicum (omentale)
- mesoappendix
bursa hepatica
bursa pregastrica
bursa omentalis
() sinus mesentericus dexter
( ) - sinus mesentericus sinister
(- ) canalis
lateralis dexter (sulcus paracolicus dexter)
(- ) - canalis
lateralis sinister (sulcus paracolicus sinister)
- recessus ileocaecalis
superior
- - excavatio rectouterina
- - excavatio vesicouterina
- - excavatio rectovesicalis

25


septum nasi
concha nasalis superior
- concha nasalis media
- concha nasalis inferior
meatus nasi superior
- meatus nasi medius
- meatus nasi inferior
- choanae
( ) - larynx
prominentia laryngea
cartilago thyroidea laryngis
cornu superius cartilaginis thyroideae
- cornu inferius cartilaginis thyroideae
arcus cartilaginis cricoideae
lamina cartilaginis cricoideae
cartilago arytenoidea
processus muscularis
cartilaginis arytenoideae
processus vocalis cartilaginis
arytenoideae
apex cartilaginis arytenoideae
- epiglottis
- membrana thyrohyoidea
- ligamentum thyrohyoideum medianum
- articulatio cricothyroidea
- ligamentum cricothyroideum
- - ligamentum cricotracheale
- articulatio cricoarytenoidea

26

incisura interarytenoidea
aditus laryngis
- vestibulum laryngis
plica vocalis
() plica vestibularis
ventriculus laryngis
cavitas infraglottica laryngis
rima glottidis
pars intermembranacea rimae
glottidis
pars intercartilaginea rimae glottidis
musculus cricothyroideus
- musculus cricoarytenoideus posterior
- musculus arytenoideus transversus
- musculus arytenoideus obliquus
- trachea
cartilagines tracheales
- ligamenta anularia tracheae
paries membranaceus
bifurcatio tracheae
- bronchus principalis dexter
- bronchus principalis sinister
basis pulmonis
apex pulmonis
facies costalis pulmonis
facies medialis pulmonis
- facies diaphragmatica pulmonis
margo anterior pulmonis
lingula pulmonis sinistri
incisura cardiaca pulmonis sinistri

27

margo inferior pulmonis sinistri


hilum pulmonis
- radix pulmonis
(, ) lobus superior pulmonis (dextri,
sinistri)
lobus medius pulmonis dextri
(, ) lobus inferior pulmonis (dextri,
sinistri)
fissura obliqua pulmonis
fissura horizontalis pulmonis dextri
cavitas pleuralis
cupula pleurae
() pleura visceralis (pulmonalis)
pleura parietalis
pleura mediastinalis
pleura diaphragmatica
- - recessus costodiaphragmaticus
- recessus costomediastinalis

28


(, ) ren (dexter, sinister)
hilum renalis
sinus renalis
- capsula fibrosa renis
cortex renis
medulla renis
pyramis renalis
papilla renalis
pelvis renalis
calyx renalis major
calyx renalis minor
(, ) - ureter (dexter, sinister)
vesica urinaria
fundus vesicae urinariae
- cervix vesicae urinariae
trigonum vesicae urinariae
ostium ureteris
ostium urethrae internum


- testis
tunica albuginea testis
- epididymis
caput epididymidis
corpus epididymidis
ductus deferens

29

ampulla ductus deferentis


vesicula seminalis
colliculus seminalis
funiculus spermaticus
- prostata
() - lobus prostatae dexter, sinister
( ) - isthmus prostatae (lobus
medius)
glans penis
preputium penis
corpus cavernosum penis
- corpus spongiosum penis
pars prostatica
urethrae masculinae
pars
membranacea urethrae masculinae
pars spongiosa
urethrae masculinae
- scrotum
centrum tendineum perinei
diaphragma pelvis
- fossa ishiorectalis
- musculus ischiocavernosus
- musculus bulbospongiosus
, musculus levator ani
musculus sphincter ani externus

30


- ovarium
margo liber ovarii
margo mesovaricus ovarii
ligamentum ovarii proprium
ligamentum suspensorium ovarii
tuba uterina
fimbriae tubae uterinae
- infundibulum tubae uterinae
ampulla tubae uterinae
isthmus tubae uterinae
corpus uteri
- fundus uteri
cervix uteri
portio supravaginalis cervicis uteri
portio vaginalis cervicis uteri
ligamentum uteri latum
ligamentum uteri teres
- fornix vaginae posterior
labium pudendi majus
- labium pudendi minus
vestibulum vaginae
- clitoris
ostium externum
urethrae femininae

31

basis cordis
apex cordis
- () facies sternocostalis
(anterior) cordis
() facies diaphragmatica
(inferior) cordis
atrium cordis dextrum
atrium cordis sinistrum
- auricula cordis dextra
- auricula cordis sinistra
sulcus cordis coronalis
sulcus interventricularis cordis
ventriculus dexter
- ventriculus sinister
- - ostium atrioventriculare dextrum
- - ostium atrioventriculare sinistrum
( ) ostium aortae
valva trunci pulmonalis
() - musculi pectinati
() - fossa ovalis
( ) ostium venae cavae superioris
( ) - ostium venae cavae inferioris
trabeculae carneae
musculi papillares
- chordae tendineae
- pericardium
sinus transversus pericardii
sinus obliquus pericardii

32

arteria coronaria dextra


- arteria coronaria sinistra
ramus interventricularis anterior
sinus coronarius cordis
- truncus pulmonalis
arteria pulmonalis dextra
- arteria pulmonalis sinistra
bulbus aortae
pars ascendens aortae
arcus aortae
truncus brachiocephalicus
arteria carotis communis sinistra
arteria carotis communis dextra
arteria carotis externa
arteria thyroidea superior
arteria lingualis
arteria facialis
arteria occipitalis
arteria auricularis pasterior
- arteria pharyngea ascendens
arteria temporalis superficialis
arteria maxillaris
arteria alveolaris inferior
arteria meningea media
- arteria carotis interna
arteria ophthalmica
arteria cerebri anterior
- arteria cerebri media
- arteria subclavia
arteria vertebralis

33

- arteria basilaris
arteria cerebri posterior
() - circulis arteriosus cerebri
(Willisi)
arteria thoracica interna
- truncus thyrocervicalis
arteria thyroidea inferior
- arteria suprascapularis
- truncus costocervicalis
arteria transversa colli
arteria axillaris
arteria thoracica lateralis
arteria subscapularis
- arteria thoracodorsalis
, arteria circumflexa scapulae
, arteria circumflexa humeri
posterior
, - arteria circumflexa humeri
anterior
arteria brachialis
arteria profunda brachii
arteria coronaria dextra
arteria collateralis ulnaris superior
- arteria collateralis ulnaris inferior
arteria radialis
arteria ulnaris
arcus palmaris superficialis
- arcus palmaris profundus
arteriae digitales palmares communes
arteria princeps pollicis

34

arteriae metacarpeae (metacarpales) palmares


aorta thoracica (pars thoracica aortae)
arteriae intercostales posteriores
aorta abdominalis (pars abdominalis aortae)
- arteriae lumbales
arteria phrenica inferior
truncus coeliacus (celiacus)
arteria lienalis (splenica)
- arteria gastroepiploica sinistra
- arteria gastrica sinistra
arteria hepatica communis
arteria hepatica propria
- - arteria gastroduodenalis
- arteria gastroepiploica dextra
arteria mesenterica superior
- - arteriae jejunales et ileales
- arteria ileocolica
arteria colica dextra
arteria colica media
arteria mesenterica inferior
arteria colica sinistra
arteriae sigmoideae
- arteria rectalis superior
arteria suprarenalis media
arteria renalis
arteria suprarenalis inferior
() - arteria testicularis (ovarica)
- arteria iliaca communis
- arteria glutea superior
- arteria umbilicalis

35

- arteria obturatoria
- arteria uterina
- arteriae vesicales
- arteria iliaca externa
- arteria epigastrica inferior
- arteria femoralis
- arteria profunda femoris
, - arteria circumflexa
femoris medialis
, - arteria circumflexa
femoris lateralis
arteria genus descendens
arteria poplitea
- arteria genus media
arteria tibialis posterior
arteria plantaris lateralis
- arteria plantaris medialis
- arteria tibialis anterior
arteria dorsalis pedis
() - arcus arteriosus dorsalis
vena cava superior
- vena azygos
- vena hemiazygos
- vena hemiazygos accessoria
venae intercostales posteriores
vena brachiocephalica dextra
- vena brachiocephalica sinistra
vena jugularis interna
vena jugularis externa
vena subclavia

36

vena cephalica
vena basilica
vena axillaris
vena brachialis
vena ulnaris
vena radialis
vena cava inferior
venae lumbales
() vena testicularis (ovarica)
vena renalis
vena suprarenalis
vena portae (portalis)
vena mesenterica superior
vena mesenterica inferior
vena lienalis
vena iliaca communis
- vena iliaca interna
- vena iliaca externa
vena saphena magna
vena saphena parva
vena femoralis
vena poplitea
vena tibialis anterior
- vena tibialis posterior

37


ductus thoracicus
nodi lymphatici submandibulares
- nodi lymphatici bronchopulmonales
- nodi lymphatici lumbales
- nodi lymphatici gastrici sinistri
- nodi lymphatici gastrici dextri
- - nodi lymphatici
gastroomentales sinistri
- - nodi lymphatici
gastroomentales dextri
- nodi lymphatici mesenterici
superiores
- nodi lymphatici axillares
- nodi lymphatici inguinales


- thymus
tonsilla palatina
tonsilla lingualis
appendix vermiformis
lien (splen)
hilum lienis

38

- fissura mediana anterior medullae


spinalis
- sulcus medianus posterior medullae
spinalis
( ) funiculus anterior medullae spinalis
( ) funiculus lateralis medullae spinalis
( ) - funiculus
posterior medullae spinalis
( ) - cornu anterius medullae spinalis
( ) - cornu posterius medullae spinalis
( ) - falx cerebri
- tentorium cerebelli
( ) - sinus sagittalis
superior
- sinus sagittalis inferior
- sinus transversus
- sinus sigmoideus
- sinus petrosus superior
- sinus cavernosus
- pyramis medullae oblongatae
- decussatio pyramidum
- oliva medullae oblongatae
() - sulcus basilaris (pontis)
- pedunculus cerebellaris medius
- pedunculus cerebellaris inferior
- pedunculus cerebellaris superior

39

( ) - pars dorsalis
pontis (tegmentum)
( ) - corpus trapezoideum
() - pars basilaris
pontis
IV ( ) - ventriculus quartus
- fossa rhomboidea
(IV ) - recessus lateralis ventriculi quarti
( ) - sulcus medianus (fossa rhomboidea)
( ) - eminentia medialis (fossa
rhomboidea)
( ) - colliculus facialis (fossa rhomboidea)
( ) - sulcus terminalis (fossa
rhomboidea)
( ) - area vestibularis (fossa rhomboidea)
( ) - striae medullares (fossa rhomboidea)
( ) - trigonum nervi
hypoglossi (fossa rhomboidea)
( ) - trigonum nervi vagi
(fossa rhomboidea)
- velum medullare superius
- velum medullare inferius
" " ( ) - hemispherium
cerebelli arbor vitae
( ) - nucleus dentatus
- pedunculus cerebri
( ) - fossa interpeduncularis (mesencephalon)
- substantia perforata posterior
() - pars ventralis (basis)
mesencephali

40

() - pars dorsalis (tegmentum)


mesencephali
( ) - tectum mesencephali
(lamina quadrigemina)
- colliculi superiores tecti
mesencephali
brachium colliculi inferioris
tecti mesencephali
brachium colliculi inferioris
- brachium colliculi superioris
( ) - aquaeductus
mesencephali
( ) - nucleus ruber
( ) - substantia nigra
- diencephalon
( ) commissura epithalamica (commissura posterior diencephali)
- corpus pineale
- thalamus
- corpus geniculatum mediale
- corpus geniculatum laterale
- chiasma opticum
- corpus mamillare
- tuber cinereum
- infundibulum
III - ventriculus tertius
- sulcus hypothalamicus
- foramen interventriculare
- fissura longitudinalis cerebri
- fissura transversa cerebri

41

- fossa lateralis cerebri


- sulcus centralis cerebri
- sulcus lateralis cerebri
- sulcus precentralis
- sulcus frontalis superior
- sulcus frontalis inferior
- sulcus postcentralis
- sulcus intraparietalis
- sulcus temporalis superior
- sulcus temporalis inferior
- sulcus corporis callosi
- sulcus cinguli
- - sulcus parietooccipitalis
- sulcus calcarinus
- sulcus hippocampi
- sulcus collateralis
- - sulcus occipitotemporalis
- sulcus olfactorius
- sulci orbitales
- gyrus precentralis
- gyrus frontalis superior
- gyrus frontalis medius
- gyrus frontalis inferior
- gyrus postcentralis
- lobulus parietalis superior
- lobulus parietalis inferior
- gyrus temporalis superior
- gyrus temporalis medius
- gyrus temporalis inferior
- gyri insulae

42

() lobulus insularis cerebri


(insula)
- gyrus cinguli
- isthmus gyri cinguli
- lobulus paracentralis
- precuneus
- cuneus
- gyrus parahippocampalis
- uncus
- gyrus lingualis
- - gyrus occipitotemporalis medialis
- - gyrus occipitotemporalis lateralis
- gyrus rectus
- bulbus olfactorius
- tractus olfactorius
- trigonum olfactorium
- substantia perforata anterior
- corpus callosum
- splenium corporis callosi
- truncus corporis callosi
- genu corporis callosi
- rostrum corporis callosi
() commissura cerebri anterior
- fornix cerebri
() - septum pellucidum (cerebri)
- pars centralis ventriculi lateralis
- cornu anterius ventriculi lateralis
- cornu posterius ventriculi lateralis
- cornu inferius ventriculi lateralis

43

- eminentia collateralis
ventriculi lateralis
- caput nuclei caudati
- corpus nuclei caudati
- cauda nuclei caudati
- nucleus lentiformis
- claustrum
( ) - capsula extrema (telencephalon)
( ) - capsula externa (telencephalon)
( ) - capsula interna (telencephalon)
- crus anterius capsulae internae
- genu capsulae internae
- crus posterius capsulae internae


( ) - nervus opticus
( ) - nervus oculomotorius
(IV ) - nervus trochlearis
(V ) - nervus trigeminus
- ganglion trigeminale
- nervus ophthalmicus
- nervus maxillaris
- nervus mandibularis
- - nervus auriculotemporalis
- nervus lingualis
- nervus alveolaris inferior
(VI ) - nervus abducens
(- VII ) - nervus facialis

44

(IX ) - nervus glossopharyngeus


(X ) - nervus vagus
- nervus laryngeus superior
- nervus laryngeus recurrens
truncus vagalis anterior
- truncus vagalis dorsalis
(XI ) - nervus accessorius
(XII ) - nervus hypoglossus
- nervus phrenicus
- - nervus musculocutaneus
- nervus medianus
- nervus ulnaris
- nervus radialis
- nervus axillaris
- nervus cutaneus femoris lateralis
- nervus femoralis
- nervus obturatorius
- nervus ischiadicus
- nervus peroneus communis
- nervus peroneus profundus
- nervus peroneus superficialis
- nervus tibialis
- nervus plantaris medialis
- nervus plantaris lateralis
- truncus sympathicus
- ganglia trunci sympathici
- rami interganglionares trunci
sympathici
- rami communicantes trunci
sympathici

45

- nervus splanchnicus major


- nervus splanchnicus minor
( ) - ganglia coeliaca (plexus coeliacus)

46


- lobus dexter glandulae thyreoideae
- lobus sinister glandulae thyreoideae
- isthmus glandulae thyreoideae
(, ) - glandula suprarenalis (dextra, sinistra)

- sclera bulbi oculi
- cornea
( ) - corpus ciliare
( ) - iris
- pupilla
( ) - retina
( ) - lens
( ) - corpus vitreum
- musculus rectus lateralis oculi
- musculus rectus superior oculi
- palpebra superior
- palpebra inferior
- recessus conjunctivalis superior
- recessus conjunctivalis inferior
- glandula lacrimalis
- helix auriculae
- anthelix
- tragus
antitragus
- lobulus auricularis

47


acetabulum, i n
, acetum :

. accepto
acceptabulum,
.
ampulla, f ,
-
. , ampla bulla
.
amygdala, ae f [rp. amygdale , . tonsilla (.)]

, .
, ,
tonsilla palatina, lingualis, pharyngea, tubaria
, .
anatomia, ae f [rp. anatemno , ]
,
.
antagonistes, is [ tp. anti- + agon ;
] ,
. , ,
, . .
aponeurosis, is/, ,

, -,

aponeurosis

48

.
, (.).
apophysis, is f [rp. - + phyo ] ,
, , apophysis
. arbor, oris/; arbor vitae
()
, (Thuia occidentalis),
arbor vitae.

vermis cerebelli

, (corpus
medullare vermis), .
artefactum, i n [. ars, artis +facio ]
, ,
arteria, f [. + tereo ]
,
. 2000 , ,
,
.
atlas, antis [. Atlas ,
. -
, ] ,
,
,

"epistropheus" [rp. epistrephomai ].


atrium, i ,
:
.,
[. ater ]; vestibulum [.
vestis ].
axis, is ()

49

, , dens
epistrophei, , {.).
caput, itis n ,
testa - "testa etiam caput dicitur, quia sensus in eo
originem capiunt", . . Testa caput, {capiunt)
. testa
( torreo ).
cauda equina [. equus ]

, .
centrum, i n [rp. kentron , ,
, ]
cephalika [rp. kephale (. cephale-) (sc. vena)]
, .

, "quia abstrahit sanguinem e capite", . .
.
cisterna, f , ,
.

.
clavicula, f . , clavis , , ]
XVII . S- (claviculae).
, clavicula clavis ,
, ,
.
, ygis [. ] ,
,
- os coccygis.

50

colon, coli n (intestinum crassum),


( )
cranium, ii n [. cranion , cranos ]
"quia cerebnim velut galea defendit", . .
. - cranium,
calvaria.
,
.
crypta, ae f [rp. crypto ;
, ,
]

,
.
cubitus, i [. cubo ]
,
. olene ( ulna )
kybiton.
dentes sapientlae seu serotini [. sapientia + serotinus
]
18 , " homo sapere
incipit", . . .
diaphragma, atis n [rp. dia- +phrasso ,
] ,
,
.
digitus, i
- pollex, icis [. , ].
- anticheir [. anti- + cheir
], . . . hallux,

51

ucis m. index, icis [. indico ].


-digitus medius [. medius ].
digitus impudicus, [.
impudicus ]. digitus anularis [. anulus
, ] digitus medicus,
(,
.), .
digitus minimus [. minimus ] digitus
auricularis [. auricula ],
. ,
, . . , .
duodenum, i n

dodecadactylon enteron [rp. dodeca + dactylos ,
enteron ], 12 .
.
duodenum [. duodenus ]
.
dura mater [. durus , mater ,
, ]
- . . pia mater cerebri
(encephali).
, * ;

, , .
XI .
"Liber regius" ( ) X . .
: meninx sc/era (pacheia) meninx lepte.
:
lepto- pachymeningitis. .

52

. : dura mater
cerebri (encephali) et medullae spinalis.
emissarium, ii n [. - -, - + mitto = emitto
]
.
fontanella, f [. fonte ,
/ fontkulus oifans ] ,
.
XIII .,

, ,
.
glottis, idis f [rp. , glotta ] ,

, ,
.
meninx, ingis f
, .
,
. . dura, pia mater.
mitralis, e [. mitra , , ;
] ostium venosum
sinistrum .
[. modulus . modus , ,
} .

, , , , , ,
.
musculus, i [rp. mys, . musculus , .
] (. lacertus).

53

mys ,
(, )

. , (caput,
venter, cauda). XIX . , .
nervus, i [. : , ]

Nervosus ; .
, ,
-. . -sis.
os hyoideuin [rp. hys, hyos + oides ]

hyoideum ,
v , .
orbita, f [. orbis ] ,

, ,
, .
palma,

aejjrppalame

, :
. ,
, palma.
manus, palma (
). ,
(cheir + manteia ):
, , .
,

(.

dactilos

scopeo

), ,
. phalanx, ngis f [rp phalanx , ]

54

.
,
, ,
, , .
philtrum, i n [rp.phileo , philtrum , ,
]

pia mater [. , ; mater - ,


, ]
1 . . dura mater cerebri (encephali).
,
;

, , .
XI .
"Liber regius " ( ) X . .
: meninx sclera (pacheia) meninx lepte.
:
lepto- pachymeningitis. : pia mater cerebri (encephali).

.
pomum Adami seu prominentia laryngea

,


. Adami :
: , ?, -
, .

55

"ad posteros propagatum istius maleficii", . .


.
pupilla, f [. , ,
]
, .
.
, {).
rectum [. rectus (sc. intestinum)]
, , , ,
(flexurae sacralis et coccygea). ,
.
,
intestinum terminate.
rete mirabile [. miror ] ,
, ,
,
, ,

maximum

mirabile

rete mirabile,
. arteria carotis intema
,
. ,
spiritus vitalis,
spiritus animalis, ,
. -
, .
, , ,
rete mirabile bipolare.
retina, ae f [ rete ]
, , , , nervi visorii

56

substantia dilatatur in involucrum, . .


.
salvatella [. salvo (sc. vena)], f ,


. ,
al-usailium > alaseilem >
salasailem > salvatella. : quia salvat, . .
: .
scalpellum, i n [. scalpo (. )]

scapula,


(pectus) scapulae (. ).
spathula [. spathe ;
]. .
omoplate (. . omoplate), owo-

-,

omohyoideus --.
spina, f , ,

; (metae),
;
spina.
", spina (dorsalis).
stapes, edis m [. sto + pes , ]
,
, , . -
IV . (scala et sella equestres).
stapes
{ossicula auditus), XVI .

57

tabatiere anatomique [. tabatiere anatomique]

,

, , -
. , XVIII-XIX . ,
, . -
, ,
. ,
.
tendo calcaneus seu Achillis
,
, , ,
.
, ,
. ,
.
theatrum anatomicum [rp. theathron ]

.
.
,
, .
thymus, i

(jhymos). ,
, .
. thymos , , .
.
thyreoideus [. thyra ]

58

, ,

. ,
, .
,
.
tonsilla, ae f [. tondeo , ] . . amygdala
, ,
.
(tonsilla cerebelli). tympanum, i n [rp. tympanon (
) typto , ]
XVI . ,
;
. ,
tympanum - " similitudine cum tympano", . .
. , ,
, ,
cavum membrane tympani .
vestibulum, i n [. vestis ]

, ().

: vestibulum bursae omentalis (laryngis, nasi, oris).
vibrissae, arum f [. vibro , ; vibrisso ]

: "ita
dicti quod his evulsis, caput vibrator", .. ,
. , vibrissae
, .

59

vomer, eris [. vomo ]


,
. .

(saeptum nasi osseum) ,


.
zona, ae f [rp. zone ]

60

abdomen, inis n

abdominalis, e

abducens, entis

abductor, oris m

aberrans, antis

accessorius, a, um

acetabularis, e

acetabulum, i n

Achilles, is(,i,ei) m

acromialis, e

acromioclavicularis, e

acromion, i n

acusticus, a, um

ad

1) ; 2)

adductor, oris m

adductorius, a, um

adenohypophisis, is f

adenoideus, a, um

adhesio, onis f

adiposus, a, um

aditus, us m

adminiculum, i n

adnexa, orum n, pl.

adrenalis, e

adventitius, a, um

61

afferens, entis

1);
2)

affixus, a,um

agger, eris m

aggeratus, a,um

ala, ae f

alaris, e

1);
2)

albicans, antis

albugenius, a, um

albus, a, um

alveolaris, e

alveolus, i m

alveus, i m

ambiguus, a, um

amiculum, i n

ampulla, ae f

ampullaris, e

amygdaloideus, a, um

analis, e

anastomosis, is f

anastomoticus, a, um

anatomicus, a, um

anconeus, a, um

angiologia, ae f

angularis, e

angulus, i m

annularis, e

1);
2)

annulus, i m

62

anococcygeus, a, um

anocutaneus, a, um

anorectalis, e

ansa, ae f

anserinus, a, um

antebrachialis, e

antebrachium, i n

anterior, ius

anteriodorsalis, e

anteriolateralis, e

anteriomedialis, e

anteroventralis, e

anthelix, icis f

antitragicus, a, um

antitragohelicinus, a, um

antitragus, i m

antrum, i n

anus, i m

aorta, ae f

aorticus, a, um

aortorenalis, e

apertura, ae f

apex, icis m

apicalis, e

apicoposterior, ius

aponeurosis, is f

aponeuroticus, a, um

apparatus, us m

appendicularis, e

appendix, icis f

63

aqueductus, us m

aquosus, a, um

arachnoidea, ae f

arachnoidalis, e

arbor, oris f

archeocerebellum, i n

archeocortex, icis

arcuatus, a, um

arcus, us m

area, ae f

areola, ae f

areolaris, e

arrector, oris m

arteria, ae f

arterialis, e

arteriola, ae f

arteriolovenularis, e

arteriosus, a, um

arteriovenosus, a, um

arthrologia, ae f

artucularis, e

articulatio, onis f

aryepigloticus, a, um

arytenoideus, a, um

ascendens, entis

asper, a, um

associatio, onis f

atlanticus, a, um

atlantoaxialis, e

atlantooccipitalis, e

64

atlas, antis m

atrialis, e

atroventricularis, e

atrium, i n

auditivus, a, um

auditorius, a, um

auditus, us m

auricula, ae f

1)
2)
1)

auricularis, e

2)
auriculotemporalis, e

auris, is f

autonomicus, a, um

avis, is f

axialis, e

axillaris, e

axis, is m

1)
2)

azygos
B
bandaletta, ae

barba, ae

basalis, e

basilaris, e

basilicus, e

basion, i n

basis, is f

basivertebralis, e

basolateralis, e

65

biceps, cipitis

bicipitalis, e

1)
2)

bicipitoradialis, e

bicondilaris, e

bicostae, arum f

bifurcatio, onis f

bifurcatus, a, um

biliaris, e

bilifer, era, erum

biliosus, a, um

bipennatus, a, um

bispinae, arum f

biventer, tra, trum

brachialis, e

brachiocephalicus, a, um

brachioradialis, e

brachium, i n

bregma, atis n

brevis, e

Broca

bronchialis, e

bronchiolus, i m

bronchooesophageus, a, um
bronchomediastenalis, e

bronchopulmonalis, e

bronchus, i m

bucca, ae f

buccalis, e

buccinator, oris m

66

buccinatorius, a, um

buccopharyngeus, a, um

bulbopontinus, a, um

bulboreticulospinalis, e

bulbospongiosus,a,um

bulbourethralis, e

bulbus, i, m

1)
2)
3)
4)

bulla, ae f

bursa, ae f

caecalis, e

caecum (cecum), i n

1)
2)

caecus (cecus), a, um

calcaneocuboideus,a, um

calcaneofibularis, e

calcaneonavicularis, e

calcaneus, a, um

calcaneus, i m

calcar, is n

calcarinus, a, um

caliculus, i m

callosomarginalis, e

callosus, a, um

calvaria, ae f

calx, calcis f

calyx, ycis f

67

camera, ae f

canaliculus, i m

canalis, is m

caninus, a, um

capillaris, e

capillus, i m

capitatus, a, um

capitulum, i n

capsula, ae f

1)
2)

capsulris, e

1)
2)

caput, itis n

1)
2)

cardia, ae f

cadiacus, a, um

1)
2)

carina, ae f

carneus, a, um

caroticotympanicus, a, um

caroticus, a, um

carotis, idis f

carpalis, e

carpeus, a, um

carpometacarpeus, a, um

carpus, i m

cartilagineus, a, um

cartilaginosus, a, um

cartilago, inis f

caruncula, ae f

1)

68

2)
3)
cauda, ae f

caudalis, e

1)
2)

caudatus, a, um

cavalis, e

caverna, ae f

cavernosus, a, um

cavitas, atis f

1)
2)
3)

cavum, i n

cavus, a, um

cellula, ae f

cementum, i n

centralis, e

centromedianus,a,um

centrum, i n

cephalicus, a, um

ceratocricoideus,a,um

ceratopharyngeus,a, um

cerebellaris, e

cerebellomedullaris, e

cerebellum, i n

cerebralis, e

cerebrospinalis, e

cerebrum, i n

1)
2)

cervicalis, e

1)

69

2)
cervicothoracicus, a, um

servix, icis f

1)
2)

chiasma, atis n

1)
2)

chiasmaticus, a, um

chirurgicus, a, um

choanae, arum f

choledochus, a, um

chondroglossus, a, um

chondropharyngeus, a, um
chorda, ae f

1)
2)

choridea, ae f

chorideus, a, um

1)
2)

choroidocapillaris, e

chylus, i m

ciliaris, e

cilium, i n

cinereus, a, um

cingularis, e

cingulatus, a, um

cingulum, i n

circularis, e

1)
2)

circulus, i m

circumferencia, ae f

70

circumflexus, a, um

cisterna, ae f

claustrum, i n

clavicula, ae f

clavicularis, e

clavipectoralis, e

clinicus, a, um

clinoideus, a, um

clitoris, idis f

clivus, i m

clunes, ium f

coccygealis, e

coccygeus, a ,um

coccyx, ygis m

cochlea, ae f

cochleariformis, e

cochlearis, e

coeliacus (celiacus), a, um

coerules, a, um

colicus, a, um

1)
2)

collateralis, e

colliculus, i m

1)
2)

collum, i n

1)
2)

colon, i n

columna, ae f

comitans, antis

commissura, ae f

71

commissuralis, e

communicans, antis

communis, e

compactus, a, um

compages, is f

complexus, us m

compositus, a, um

concha, ae f

conchalis, e

condilaris, e

condiloideus, a, um

condilus, i m

on(n)exus, us m

confluens, entis m

conicus, a, um

conjugata, ae f

conjunctiva, ae f

conjunctivalis, e

conjunctivus, a, um

conoideus, a, um

1)
2)

constrictor, oris m

contractus, us m

contortus, a, um

conus, i m

convoltus, a, um

cor, cordis n

coracoacromialis, e

coracobrachialis, e

coracoclavicularis, e

72

coracohumeralis, e

coracoideus, a, um

corium, i n

cornea, ae f

cornealis, e

corneoscleralis, e

corniculatus, a, um

cornu, us n

corona, ae f

1)
2)

coronalis, e

1)

coronarius, a, um

coronoideus, a, um

corpus, oris n

corrugator, oris m

cortex, icis m

1)
2)

corticalis, e

corticomedialis, e

corticonuclearis, e

corticopontinus, a, um

coticoreticularis, e

corticorubralis, e

corticospinalis, e

corticotectalis, e

corticothalamicus, a, um

costa, ae f

costalis, e

costocervicalis, e

costochondralis, e

73

costoclavicularis, e

costodiaphragmaticus, a,

um
costomediastenalis, e

costotransversarius, a, um

costovertebralis, e

costoxiphoideus,a,um

cotylicus, a, um

coxa, ae f

cranialis, e

1)
2)
3)

craniospinalis, e

cranium, i n

crassus, a, um

cremaster, eris m

cremastericus, a, um

cribrosus, a, um

cricoarytenoideus, a, um

cricoesophageus,a,um

cricoideus, a, um

cricopharyngeus, a, um

cricothyroideus, a, um

crycotrachealis, e

crista, ae f

1)
2)

cruciatus, a, um

1)
2)

cruciformis, e

cruralis, e

74

1)

crus, cruris n

2)
crux, crucis f

cripta, ae f

cubitalis, e

cubitus, i m

cuboideonavicularis, e

cuboideus, a, um

culmen, inis n

cum ( Abl.)

cuneatus, a, um

1)
2)

cuneiformis, e

cuneocuboideus, a, um

cuneometatarseus, a, um

cuneonavicularis, e

cuneus, i m

cupula, ae f

cupularis, e

curvatura, ae f

cuspis, idis f

cutaneus, a, um

cutis, is f

cymba, ae f

cysticus, a, um

D
dartos

deciduus, a, um

()

declive, is n

decussatio, onis f

75

deferens, entis

deferentialis, e

deltoideus, a, um

dens, dentis m

dentalis, e

dentatothalamicus,a,

dentatus, a, um

denticulatus, a, um

dentinum, i n

dentoalveolaris, e

depressor, oris m

dermis, is f

descendens, entis

desmodontium, i n

detrusor, oris m

dexter, tra, trum

diagonalis, e

diameter, tri f

diaphragma, atis n

diaphragmaticus, a, um

diaphysis, is f

diastema, atis n

diencephalon, i, n

digastricus, a, um

digestorius, a, um

digitalis, e

digitatus, a, um

digitus, i m

dilatator, oris m

diploe, es f

76

diploicus, a, um

directus, a, um

discus, i m

distalis, e

diverticulum, i n

divisio, onis f

dorsalis, e

dorsolateralis, e

dorsomedialis, e

dorsum, i n

ductulus, i m

ductus, us m

duodenalis, e

duodenojejunalis, e

duodenomesocolicus, a, um
duodenum, i n

duralis, e

durus, a, um

efferens, entis

ejaculatorius, a, um

elasticus, a, um

ellipsoideus, a, um

ellipticus, a, um

emboliformis, e

eminentia, ae f

emissarius, a, um

enamelum, i n

encephalicus, a, um

encephalon, i n

77

encephalonspinalis, e

endocardium, i n

endocervicalis, e

endocrinus, a, um

endolympha, ae f

endolymphaticus,a, um

endometrium, i n

endomysium, i n

endoneurium, i n

endosteum, i n

endothelium, i n

endothoracicus, a, um

entericus, a, um

entopeduncularis, e

enpedyma, atis n

epicardium, i n

epicondylus, i m

epicranialis, e

epicranius, a, um

epidermis, is f

epididymis, idis f

epiduralis, e

epigastricus, a, um

epigastrium, i n

epiglotticus, a, um

epiglottis, idis f

epineurium, i n

epiphysialis, e

epiphysis, is f

epiploicus, a, um

78

episcleralis, e

epithalamicus, a, um

epithalamus, i m

epithelium, i n

epitympanicus, a, um

eponychium, i n

epoophoron, i n

equator, oris m

equinus, a, um

erector, oris m

erigens, entis

esophagealis

(oesophagealis), e
esophageus (oesophageus),
a, um
()esophagus, i m

et

ethmoidalis, e

ethmoidolacrimalis, e

ethmoidomaxillaris, e

excavatio, onis f

excretorius, a, um

exocrinus, a, um

extensor, oris m

externus, a, um

extracapsularis, e

extremitas, atis f

extremus, a, um

F
facialis, e

79

facies, ei f

falciformis, e

falx, falcis f

fascia, ae f

fasciculus, i m

fasciolaris, e

fastigiatus, a, um

fauces, ium f

faucialis, e

felleus, a, um

femininus a, um

femoralis, e

femur, oris n

fenestra, ae f

fibra, ae f

fibrocartilagineus, a, um

fibroelasticus, a, um

fibrosus, a, um

fibula, ae f

fibularis, e

filamentum, i n

filiformis, e

filum, i n

fimbria, ae f

fimbriatus, a, um

fissura, ae f

flaccidus, a, um

flavus, a, um

flexor, oris m

flexura, ae f

80

floccularis, e

flocculonodularis, e

flocculus, i m

fluctuans, antis

flumen, inis n

foliatus, a, um

folium, i n

folliculus, i m

fonticulus, i m

foramen, inis n

foraminalis, e

foraminosus, a, um

forceps, cipis m, f

formatio, onis f

fornix, icis m

fossa, ae f

fossula, ae f

fovea, ae f

foveola, ae f

frenulum, i n

frons, frontis f

frontalis, e

frontobasalis, e

frontoethmoidalis, e

frontolacrimalis, e

frontomaxillaris, e

frontonasalis, e

frontoparietalis, e

frontoparietooccipitalis, e

81

frontopontinus, a, um

frontozygomaticus, a, um

fundiformis, e

fundus, i m

fungiformis, e

funiculus, i m

fuscus, a, um

fusiformis, e

galea, ae f

gallus, i m

ganglion, i n

ganglionaris, e

gaster, tris f

gastricus, a, um

gastrocnemius, a, um

gastrocolicus, a, um

gastroduodenalis, e

gastroepiploicus, a, um

gastrolienalis, e

gastroomentalis, e

gastropancreaticus, a, um

gastrophrenicus, a, um

gastrosplenicus, a, um

gelatinosus, a, um

gemellus, a, um

gemma, ae f

generalis, e

geniculatus, a, um

geniculum, i n

82

genioglossus, a, um

geniohyoideus, a, um

genitalis, e

genitofemoralis, e

genu, us, n

genualis, e

gingiva, ae f

gingivalis, e

ginglymus, i m

glabella, ae f

glandula, ae f

glandularis, e

glans, glandis f

glenohumeralis, e

glenoidalis, e

globosus, a, um

globus, i m

glomerularis, e

glomerulus, i m

glomus, eris n

glossoepiglotticus,a, um

glossopharyngeus, a, um

glottis, idis f

glutealis, e

gluteus, a, um

gnathion, i n

gomphosis, is f

gonion, i n

gracilis, e

granularis, e

83

granulatio, onis f

granulosus, a um

griseus, a, um

gustatorius, a, um

gustus, us m

gyrus, i m

habenula, ae f

habenularis, e

habenulointerpeduncularis,
e
haema (hema), atis n

hallux, ucis m

hamatus, a, um

hamulus, i m

haustrum, i n

helicinus, a, um

helicotrema, atis n

helix, icis f

hemiazygos

hemispherium, i n

hepar, atis n

hepaticus, a, um

hepatocolicus, a, um

hepatoduodenalis, e

hepatogastricus, a, um

hepatopancreaticus, a, um

hepatorenalis, e

hiatus, us m

hilaris, e

84

hilum, i n

hippocampalis, e

hippocampus, i m

hirci, orum m

horizontalis, e

humanus, a, um

humeralis, e

humeroradialis, e

humeroulnaris, e

humerus, i m

humor, oris m

hyaloideus, a, um

hymen, enis m

humenalis, e

hyoglossus, a, um

hyoideus, a, um

hypochondriacus, a, um

hypochondricus, a, um

hypochondrium, i n

hypogastricus, a, m

hypogastrium, i n

hypoglossalis, e

hypoglossus, a, um

hyponychium, i n

hypophysialis, e

hypophysis, is f

hypothalamicus, a, um

hypothalamohypophysialis,
e
hypothalamus, i m

85

hypothenar, aris n

I
ilealis, e

ileocaecalis, e

ileocolicus, i um

ileum, i n

ilia, ilium n u ilium, i n

iliacus, a, um

iliococcygeus, a, um

iliocostalis, e

iliofemoralis, e

iliohypogastricus, a, um

ilioinguinalis, e

iliolumbalis, e

iliopectineus, a, um

iliopsoas, atis m

iliopubicus, a, um

iliotibialis, e

impar, aris

impressio, onis f

imus, a, um

incertus, a, um

incisalis, e

incisivus, a, um

incisura, ae f

inclinatio, onis f

incudomallearis, e

incudostapedius, a, um

incus, udis f

86

index, icis m

indusium, i n

inferior, ius

inferolateralis, e

inferomedialis, e

infraauricularis, e

infraclavicularis, e

infraglenoidalis, e

infraglotticus, a, um

infrahyoideus, a, um

infralobaris, e

inframammalis, e

inframmarius, a, um

infraorbitalis, e

infrapatellaris, e

infrascapularis, e

infrasegmentalis, e

infraspinatus, a, um

infrasternalis, e

infratemporalis, e

infratrochlearis, e

infundibularis, e

infundibulum, i n

inguinalis, e

inion, i n

insertio, onis f

insula, ae f

insularis, e

integumentum, i n

interalveolaris, e

87

interaponeuroticus, a, um

interarytenoideus, um

interatrialis, e

intercalatus, a, um

intercapitalis, e

intercarpeus, a, um

intercartilagineus, a, um

intercavernosus, a, um

interchondralis, e

interclavicularis, e

intercondylaris, e

intercostalis, e

intercostobrachialis, e

intercruralis, e

intercuneiformis, e

interdentalis, e

interfascicularis, e

interfoveolaris, e

interganglionaris, e

interiliacus, a, um

interlobaris, e

interlobularis, e

intermaxillaris, e

intermediofacialis, e

intermediolateralis, e

intermediomedialis, e

intermedius, a, um

intermembranaceus, a, um
intermesentericus, a, um

intermetacarpeus, a, um

88

intermetatarseus, a, um

intermuscularis, e

internasalis, e

internus, a, m

interosseus, a, um

interparietalis, e

interpectoralis, e

interpeduncularis, e

interphalangeus, a, um

interpubicus, a, um

interradicularis, e

intersectio, onis f

intersegmentalis, e

intersigmoideus, a, um

interspinalis, e

interstitialis, e

intertarseus, a, um

intertendineus, a, um

interthalamicus, a, um

intertragicus, a, um

intertransversarius, a, um

intertrochantericus, a, um

intertubercularis, e

interuretericus, a, um

intervaginalis, e

intervenosus, a, um

interventricularis, e

intervertebralis, e

intestinalis, e

intestinum, i n

89

intimus, a, um

intraarticularis, e

intracanalicularis, e

intracapsularis, e

intracranialis, e

intraglandularis, e

intrajugularis, e

intralaminaris, e

intralobartis, e

intraoccipitalis, e

intraocularis, e

intraparietalis, e

intrasegmentalis, e

intratendineus, a, um

intrathalamicus, a, um

intumescentia, ae f

iridicus, a, um

iridocornealis, e

iris, idis f

irrigularis, e

ischiadicus, a, um

ischiocavernosus, a, um

ischiofemoralis, e

ischiorectalis, e

ischium, i n

isthmus, i m

jejunalis, e

jejunum, i n

jugularis, e

90

jugulodigastricus, a, um

juguloomohyoideus, a, um

jugulum, i n

jugum, i n

juxtaesophagealis, e

juxtaintestinalis, e

L
labialis, e

labium, i n

labrum, i n

labyrinthicus, a, um

labyrinthus, i m

lacer, era, erum

lacertus, i m

lacrimalis, e

lacrimoconchalis, e

larcimomaxillaris, e

lactifer, era, erum

lacuna, ae f

lacunaris, e

lacus, us m

lambda n

lambdoideus, a, um

lamina, ae f

lanugo, inis f

laryngealis, e

laryngeus, a, um

laryngopharyngeus, a, um

larynx, yngis m

lateralis, e

91

lateropharyngeus, a, um

latissimus, a, um

latus, a, um

lemniscus, i m

lens, lentis f

lenticularis, e

lenticulomedullaris, e

lentiformis, e

levator, oris m

levatorius, a, um

liber, era, erum

lien, enis m

lienalis, e

lienorenalis, e

ligamentum, i n

limbus, i m

limen, inis n

limitans, antis

linea, ae f

lingua, ae f

lingulis, e

lingula, ae f

lingularis, e

linguofacialis, e

liquor, oris m

lobaris, e

lobulus, i m

lobus, i m

locus, i m

92

longissimus, a, um

longitudinalis, e

longus, a, um

lumbalis, e

lumbaris, e

lumbi, orum m

lumbocostalis, e

lumbosacralis, e

lumbricalis, e

lunatus, a, um

lunula, ae f

luteus, a, um

lympha, ae f

lymphaticus, a, um

lymphocapillaris, e

lymphonodulus, i m

lyumphonodus, i m

M
macula, ae f

macularis, e

magnocellularis, e

magnus, a, um

major, majus

malaris, e

mallearis, e

malleolaris, e

malleolus, i m

malleus, i m

mamillaris, e

mamillotegmentalis, e

93

mamillothalamicus, a, um

mamma, ae f

mammarius, a, um

mandibula, ae f

mandibularis, e

manubriosternalis, e

manubrium, i n

manus, us f

marginalis, e

margo, inis m

masculinus, a, um

massa, ae f

masseter, eris m

massetericus, a, um

masticator, oris m

mastoideus, a, um

mater, tris f

matrix, icis f

maxilla, ae f

maxillaris, e

maximus, a, um

meatus, us m

1) ; 2)

medialis, e

medianus, a, um

mediastinalis, e

1) ;
2)

mediastinum, i n

medioaxillaris, e

mediocarpeus, a, um

94

medioclavicularis, e

medius, a, um

medulla, ae f

1) ;
2)

medullaris, e

1) ;
2) ;
3)

membrana, ae f

1) ;
2)

membranaceus, a, um

membrum, i n

meningealis, e

meningeus, a, um

1) ;
2) ;
3)

menins, ngis f

meniscofemoralis, e

meniscus, i m

mentalis,e

mentum, i n

meridianus, i m

meridionalis, e

mesencephalicus,a,um

mesencephalon, i n

mesentericus, a, um

mesenterium, i n

mesialis, e

mesoappendix, icis f

mesocolicus, a, um

1) ;
2)

95

mesocolon, i n

mesogastrium, i n

mesometrium, i n

mesosalpinx, ngis f

mesotendineum, i n

mesovaricus, a, um

mesovarium, i n

metacarpalis,e

metacarpeus, a, um

metacarpophalangeus, a,

um
metacarpus, i m

metaphysis, is f

metatarsalis, e

metatarseus, a, um

metatarsophalangeus, a, um
metatarsus, i, m

metathalamus, i m

metencephalon, i n

metopicus, a, um

metra, ae f

minimus, a, um

1) ;
2)

minor, minus

mirabilis, e

mitralis, e

mixtus, a, um

mobilis, e

modiolus, i m

molaris, e

1) ();

96

2)
molecucularis, e

mollis, e

mons, montis m

motorius, a, um

1) ;
2)

mucosa, ae f

mucosus, a, um

multifidus, a, um

multiformis, e

multipennatus, a, um

muscularis, e

musculocutaneus, a, um

musculophrenicus, a, um

musculotubarius, a, um

musculus, i m

myelencephalon, i n

myentericus, a, um

mylohyoideus, a, um

mylopharyngeus,a,um

myocardium, i n

myologia, ae f

myometrium, i n

N
naris, is f

nasalis, e

nasion, i n

nasociliaris, e

nasofrontalis, e

nasolabialis, e

97

nasolacrimalis, e

nasomaxillaris, e

nasopalatinus, a, um

nasopharyngeus, a, um

nasus, i m

navicularis, e

neocerebellum, i n

neocortex, icis m

nervosus, a, um

nervus, i m

neurofibra, ae f

neurohypophysis, is f

neuronum, i n

niger, gra, grum

nodulus, i m

nodus, i m

nomen, inis n

norma, ae f

nucha, ae f

1);
2)

nuchalis, e

nucleus, i m

nudus, a, um

nutricius, a, um

1) ;
2)

nutriens, entis

O
obex, icis m

obliquus, a, um

oblongatus, a, um

98

oblongus, a, um

obturatorius, a, um

obturatus, a, um

occipitalis, e

occipitofrontalis, e

occipitomastoideus, a, um

occipitotemporalis, e

occiput, itis n

occlusalis, e

occultus, a, um

octavus, a, um

oculomotorius, a, um

oculus, i m

olecranon, i n

olfactorius, a, um

olfactus, um m

oliva, ae f

olivaris, e

olivocerebellaris, e

olivocochlearis, e

olivospinalis, e

omentalis, e

omentum, i n

omoclavicularis, e

omohyoideus, a, um

omotrachealis, e

omotrapezoideus, a, um

opercularis, e

operculum, i n

ophthalmicus, a, um

99

opisthion, i n

opponens, entis

opticus, a, um

ora, ae f

oralis, e

orbicularis, e

orbiculus, i m

orbita, are f

orbitalis, e

orbitofrontalis, e

organum, i n

origo, inis f

os, oris n

os, ossis n

osseus, a, um

ossiculum, i n

ossificato, onis f

osteologia, ae f

ostium, i n

oticus, a, um

ovalis, e

ovaricus, a, um

ovarium, i n

ovoidalis, e

palatinus, a, um

palatoethmoidalis, e

palatoglossus, a, um

palatomaxillaris, e

palatopharyngeus, a, um

100

palatovaginalis, e

palatum, i n

pal(a)eocerebellum,i n

paleocortex (palaeocortex),
icis m
pallidus, a, um

pallium, i n

palma, ae f

palmaris, e

palmatus, a, um

palpebra, ae f

palpebralis, e

palpebronasalis, e

pampiniformis, e

pancreas, atis n

pancreaticoduodenalis, e

pancreaticus, a, um

1) ;
2) .

pancreatoduodenalis, e

panniculis, i m

papilla, ae f

1) ;
2)

papillaris, e

paraaorticus, a, um

paracentralis, e

paracervix, icis f

paracolicus, a, um

1)

paradidymis, idis f

paraduodenalis, e

parafascicularis, e

101

paraflocculus, i m

parahippocampalis, e

paramammarius, a, um

()

paramastoideus, a, um

paramedianus, a, um

parametrium, a, um

paranasalis, e

pararectalis, e

1) ;
2)

pararenalis, e

parasolitarius, a, um

parasternalis, e

1) ;
2)

parasympatheticus, a, um

parasympathicus,a, um

paraterminalis, e

parathyroideus, a, um

paratrachealis, e

paraumbilicalis, e

paraurethralis, e

parauterinus, a, um

paravaginalis, e

paraventricularis, e

paraventriculohypophysiali
s, e
paravertebralis, e

paravesicalis, e

paravesicularis, e

parenchyma, atis n

paries, etis m

102

parietalis, e

1) ;
2);
3)

parietomastoideus, a, um

parietooccipitalis, e

parietooccipitopontinus, a,
um
parietotemporopontinus, a,
um
paroophoron, i n

parotideomassetericus, a,

um
parotideus, a, um

1);
2)

parotis, idis f

pars, partis f

parvocellularis, e

parvus, a, um

patella, ae f

patellaris, e

pecten, inis n

pectinatus, a, um

1) ;
2)

pectinealis, e

pectineus, a, um

pectoralis, e

pectus, oris n

pediculus, i m

peduncularis, e

pedunculus, i m

103

pellucidus, a, um

pelvicus, a, um

pelvinus, a, um

pelvis, is f

1) ;
2)

penicillus, i m

penis, is f

perforans, antis

perforatus, a, um

periarterialis, e

pericallosus, a, um

pericardiacophrenicus, a,

um
pericardiacus, a, um

pericardialis, e

pericardium, i n

perichondrium, i n

perichoroidealis, e

pericranium, i n

perilympha, ae f

perilymphaticus, a, um

perimetrium, i n

perimysium, i n

perinealis, e

perineum, i n

perineurium, i n

periodontium, i n

perionyx, ychis m

periorbita, ae f

periosteum, i n

104

peripharyngeus, a, um

peripheralis, e

periphericus, a, um

peritendineum, i n

peritoneoperinealis, e

peritoneum, i n

perivascularis, e

periventricularis, e

permanens, entis

peronealis, e

peroneus, a, um

perpendicularis, e

pes, pedis m

1) ; 2)

petiolus, i m

petrooccipitalis, e

petrosquamosus, a, um

petrosus, a, um

petrotympanicus, a, um

phalanx, ngis f

pharyngealis, e

pharyngeus, a, um

pharyngobasilaris, e

pharynx, ngis m

philtrum, i n

phrenicoabdominalis, e

phrenicomediastinalis, e

phrenicopleuralis, e

phrenicosplenicus, a, um

phrenicus, a, um

pigmentosus, a, um

105

pigmentum, i n

pilus, i m

pinealis, e

piriformis, e

pisiformis, e

pisohamatus, a, um

pisometacarpeus, a, um

pituitarius, a, um

pius, a, um

planta, ae f

plantaris, e

planum, i n

planus, a, um

platysma, atis n

pleura, ae f

pleuralis, e

pleuroesophageus, a, um

pleuropulmonalis, e

plexiformis, e

plexus, us m

plica, ae f

pneumaticus, a, um

pollex, icis m

polus, i m

pons, pontis m

pontinus, a, um

pontocerebellaris, e

pontomesencephalicus, a,

um
pontoreticulospinalis, e

106

poplitealis, e

popliteus, a, um

porta, ae f

portalis, e

portio, onis f

porus, i m

postaorticus, a, um

postaxillaris, e

postcavalis, e

postcentralis, e

postcommunicalis, e

posterior, ius

posteroapicalis, e

posterolateralis, e

posteromedialis, e

postganglionaris, e

postlaminaris, e

postremus, a, um

postsulcalis, e

postvesicularis, e

preaorticus, a, um

preauricularis, e

preaxillaris, e

precaecalis (prececalis), e

precavalis, e

precentralis, e

prechiasma, atis n

precommissuralis, e

precommunicalis, e

precunealis, e

107

precuneus, i m

prefrontalis, e

preganglionaris, e

prelaminaris, e

prelaryngealis, e

premolaris, e

()

preoccipitalis, e

preopticus, a, um

1) ;
2)

prepatellaris, e

prepericardialis, e

preputialis, e

preputium, i n

prepyloricus, a, um

presacralis, e

presternalis, e

presulcalis, e

pretectalis, e

pretrachealis, e

prevertebralis, e

prevesicularis, e

previsceralis, e

primarius, a, um

primus, a, um (I)

princeps, cipis

principalis, e

procerus, a, um

processus, us m

profundus, a, um

projectio, onis f

108

prominens, entis

prominentia, ae f

promontorium, i n

pronator, oris m

proprius, a, um

prosencephalon, i n

prostata, ae f

prostaticus, a, um

1) ;
2)

protector, oris m

protuberantia, ae f

proximalis, e

psoas, atis m

pterygoideus, a, um

pterygomandibularis, e

pterygomaxillaris, e

pterygopalatinus, a, um

1) ;
2)

pterygopharyngeus, a, um

pterygospinalis, e

pterygospinosus, a, um

pubes, is f

1) ;
2)

pubicus, a, um

pubococcygeus, a, um

pubofemoralis, e

puboprostaticus, a, um

puborectalis, e

pubovaginalis, e

pubovesicalis, e

109

pudendalis, e

pudendum, i n

pudendus, a, um

pulmo, onis m

pulmonalis, e

pulmonarius, a, um

pulpa, ae f

pulparis, e

pulposus, a, um

pulvinar, aris n

punctum, i n

pupilla, ae f

pupillaris, e

putamen, inis n

pyloricus, a, um

1) ;
2)
();
3)

pylorus, i m

1) (); 2)

pyramidalis, e

1);
2)

pyramis, idis f

quadrangularis, e

quadratus, a, um

1) ;
2)

quadriceps, cipitis

quartus, a, um (IV)

quintus, a, um (V)

R
radialis, e

1) ;

110

2)
radiatio, onis f

radiatus, a, um

radicularis, e

1) ;
2)

radiocarpeus, a, um

radioulnaris, e

radius, i m

1) ;
2)

radix, icis f

1);
2)

ramus, i m

raphe, es f

recessus, us m

1) ;
2) ; 3)

rectalis, e

rectococcygeus, a, um

rectourethralis, e

rectouterinus, a, um

rectovaginalis, e

rectovesicalis, e

rectum, i n

rectus, a, um

recurrens, entis

reflexus, a, um

regio, onis f

regionalis, e

ren, renis m

renalis, e

respiratorius, a, um

111

rete, is n

reticularis, e

1);
2)

reticulospinalis,e

reticulum, i n

retina, ae f

retinaculum, i n

1)
2)

retinens, entis

retrocaecalis, e

1)-
2)

retrodorsolateralis ,e

retroduodenalis, e

1)
2)-

retrohyoideus, a, um

retrolenticularis, e

retromandibularis, e

retroolivaris, e

retroperitonealis, e

retropharyngealis, e

retropharyngeus, a, um

retropubicus, a, um

retropyloricus, a, um

retrovisceralis, e

reuniens, entis

rhinalis ,e

rhinencephalon, i n

rhombenceohalon, i n

rhomboidalis ,e

rhomboideus, a, um

112

rima, ae f

risorius, a, um

rivus, i m

rostralis, e

1)
2)
3)

rostrum, i n

rotator, oris m

rotundus, a, um

ruber, bra, brum

rubralis, e

rubrospinalis, e

ruga, ae f

sacciformis, e

saccularis ,e

sacculus, i m

1)
2)

saccus, i m

sacer, cra, crum

sacralis, e

sacrococcygeus, a, um

sacroiliacus, a, um

sacropelvinus, a, um

sacrospinalis, e

sacrotuberalis, e

sagittalis, e

salivarius, a, um

salivatorius, a, um

salpingopalatinus, a, um

113

salpingopharyngeus, a, um
salpinx, ngis f

sanguineus, a, um

saphenus, a, um

sartorius, a, um

scala, ae f

scalenus, a, um

scapha, ae f

scaphoideus, a, um

scapula, ae f

scapularis, e

schindylesis, is f

()

sclera, ae f

scleralis, e

scrotalis, e

scrotum, i n

sebaceus, a, um

sectio, onis f

sector, oris m

secundarius, a, um

secundus, a, um

segmentalis, e

segmentum, i n

sella, ae f

sellaris, e

semicanalis, is m

semicircularis, e

semilunaris, e

semimembranosus, a, um

seminalis, e

114

seminifer, era, erum

semispinalis, e

semitendinosus, a, um

sensorialis, e

sensorius, a, um

sensus, us m

separans, antis

septalis, e

septumus, a, um

septomarginalis, e

1)

septulum, i n

septum, i n

seromucosus, a, um

serosus, a, um

serotinus, a, um

serratus, a, um

sesamoideus, a, um

sextus, a, um

sigmoideus, a, um

simplex, icis

sine ( Abl.)

singularis, e

sinister, tra, trum

sinuatrialis, e

sinus, us m

1)
2)

sinusoideus, a, um

skeletalis, e

skeleton, i n

soleus, a, um

115

solitarius, a, um

somaticus, a, um

spatium, i n

1)
2)

spermaticus, a, um

sphenoethmoidalis, e

sphenofrontalis, e

sphenoidalis, e

sphenomandibularis,e

sphenomaxillaris, e

sphenooccipitalis, e

sphenopalatinus,a,um

sphenoparietalis ,e

sphenopetrosus, a, um

sphenosquamosus, a, um

sphenovomerianus, a, um

sphenozygomaticus, a, um

sphericus, a, um

spheroideus, a, um

sphinter, eris m

spina, ae f

1)
2)

spinalis, e

1)
2)
3)

spinocerebellaris, e

spinoolivaris, e

spinoreticularis, e

spinosus, a, um

spinotectalis, e

116

spinothalamicus,a,um

spiralis, e

splanchnicus, a, um

splanchnologia, ae f

splen, splenis m

splenicus, a, um

splenium, i n

splenius, a, um

spongiosus, a, um

spurius, a, um

squama, ae f

squamosomastoideus, a, um
squamosus, a, um

stapedialis, e

stapedius, a, um

stapes, edis m

statoconium, i n

stellatus, a, um

sternalis, e

sternoclavicularis, e

sternocleidomastoideus, a,

um
sternocostalis, e

sternohyoideus, a, um

sternopericardiacus, a, um
sternothyroideus, a, um

sternum, i n

stratum, i n

stria, ae f

striatus, a, um

1)

117

2)
stroma, atis n

styloglossus, a, um

stylohyoideus, a, um

styloideus, a, um

stylomandibularis, e

stylomastoideus,a,um

stylopharyngeus,a,um

subacromialis, e

subaorticus, a, um

subarachnoidealis, e

subarcuatus, a, um

subcallosus, a, um

subclavius, a, um

subcommissuralis, e

subcostalis, e

subcutaneus, a, um

subdeltoideus, a, um

subduralis, e

subfascialis, e

subfornicalis, e

subhepaticus, a, um

subiculum, i n

sublenticularis, e

sublingualis, e

submandibularis, e

submentalis, e

1)
2)

submucosus, a, um

submuscularis, e

118

suboccipitalis, e

subparietalis, e

subpectoralis, e

subperitonealis, e

subphrenicus, a, um

subpopliteus, a, um

subpubicus, a, um

subpyloricus, a, um

subscapularis, e

subserosus, a, um

substantia, ae f

subtalaris, e

subtendineus, a, um

subthalamicus, a, um

sulcomarginalis, e

sulcus, i m

superciliaris, e

supercilium, i n

superficialis, e

superior, ius

superolateralis, e

superomedialis, e

supinator, oris m

supraacetabularis, e

suprachoroideus,a,um

supraclavicularis, e

supracondylaris, e

supracristalis, e

supraduodenalis, e

supraglenoidalis, e

119

suprahyoideus, a, um

supramarginalis, e

supramastoideus,a,um

suprameatalis, e

suprameaticus, a, um

supraopticohypophysialis, e

supraopticus, a, um

1)
2) ()

supraorbitalis, e

suprapatellaris, e

suprapinealis, e

suprapleuralis, e

suprapyloricus, a, um

suprarenalis, e

suprascapularis, e

supraspinalis, e

supraspinatus, a, um

suprasternalis, e

supratonsillaris, e

supratragicus, a, um

supratrochlearis, e

supravaginalis, e

supraventricularis, e

supravesicalis, e

supremus, a, um

sura, ae f

1)
2)

suralis, e

suspensorius, a, um

1)

120

2)
sustentaculum, i n

sutura, ae f

suturalis, e

sympatheticus, a, um

sympathicus, a, um

symphysialis, e

symphysis, is f

synchondrosis, is f

syndesmosis, is f

synovia, ae f

()

synovialis, e

systema, atis n

T
tactilis, e

taenia(tenia), ae f

talaris, e

talocalcaneonavicularis, e

talocalcaneus, a, um

talocruralis, e

talofibularis, e

talonavicularis, e

talus, i m

tangentialis, e

tapetum, i n

tarsalis, e

1)
2)

tarseus, a, um

tarsometatarseus, a, um

tarsus, i m

1)

121

2)
tectalis, e

tectobulbaris, e

tectorius, a, um

tectospinalis, e

tectum, i n

tegmen, inis n

tegmentalis, e

tegmentum, i n

tela, ae f

telencephalicus, a, um

telencephalon, i n

temporalis, e

temporobasalis, e

temporomandibularis, e

temporoparietalis, e

temporopontinus,a, um

temporozygomaticus, a, um
tendineus, a, um

tendo, inis m

tensor, oris m

tensus, a, um

tentorium, i n

tenuis, e

teres, etis

terminalis, e

1)
2)
3)
4)

terminatio, onis f

1)

122

2)
terminus, i m

tertius, a, um

testicularis, e

testis, is m

tetragonum, i n

thalamicus, a, um

thalamolenticularis, e

thalamoparietalis, e

thalamostriatus, a, um

thalamus, i m

thenar, aris n

thoracicus, a, um

thoracoacromialis, e

thoracodorsalis, e

thoracoepigastricus, a, um

thoracolumbalis, e

thorax, acis m

1)
2)

thymicus, a, um

1)
2) ()

thymus, i m

()

thyroarytenoideus, a, um

thyrocervicalis, e

thyroepiglotticus,a,um

thyrohyoideus, a, um

thyroideus, a, um

thyropharyngeus,a, um

tibia, ae f

123

tibialis, e

tibiocalcaneus, a, um

tibiofibularis, e

tibionavicularis, e

tibiotalaris, e

tonsilla, ae f

tonsillaris, e

torulus, i m

torus, i m

trabecula, ae f

trabecularis, e

trachea, ae f

trachealis, e

tracheobronchialis, e

tractus, us m

1)
2)

tragicus, a, um

tragus, i m

1)
2) tragi, orum m

transpyloricus, a, um

transversalis, e

transversarius, a, um

transversospinalis, e

transversus, a, um

trapezium, i n

trapezius, a, um

trapezoideus, a, um

triangularis, e

triceps, cipitis

tricuspidalis, e

124

trigeminalis, e

trigeminothalamicus, a, um
trigeminus, a, um

trigonum, i n

trigonus, a, um

triquetrus, a, um

triticeus, a, um

trochanter, eris m

trochantericus, a, um

trochlea, ae f

trochlearis, e

1)
2)

trochoideus, a, um

truncus, i m

tuba, ae f

tubarius, a, um

tuber, eris n

tuberalis, e

1)
2)

tuberculum, i n

tuberositas, atis f

1)
2)

tubulus, i m

tunica, ae f

turcicus, a, um

tympanicus, a, um

tympanomastoideus, a, um
tympanosquamosus, a, um
tympanostapedius, a, um

tympanum, i n

1)

125

2)

U
ulna, ae f

ulnaris, e

ulnocarpeus, a, um

umbilicalis, e

umbo, onis m

uncinatus, a, um

uncus, i m

unguis, is m

unipennatus, a, um

ureter, eris m

uretericus, a, um

urethra, ae f

1) ()
2)

urethralis, e

1)
()
2)

urinarius, a, um

urogenitalis, e

uterinus, a, um

uterovaginalis, e

uterus, i m

utricularis, e

utriculoampullaris, e

utriculosaccularis, e

utriculus, i m

1)

126

2)
uvealis, e

uvula, ae f

vagalis, e

vagina, ae f

vaginalis, e

vagus, a, um

vallatus, a, um

vallecula, ae f

1)
2)

vallum, i n

valva, ae f

valvula, ae f

1)
2)

vas, vasis n

vascularis, e

vasculosus, a, um

vasonervosus, a, um

vastus, a, um

velum, i n

1)
2)

vena, ae f

venosus, a, um

venter, tris m

ventralis, e

1)
2)
3),

ventricularis, e

ventriculus, i m

1)

127

2)
ventrolateralis, e

1).
2)

ventromedialis, e

1)
2)

venula, ae f

vermiformis, e

vermis, is m

vertebra, ae f

vertebralis, e

vertex, icis m

1),
2)

verticalis, e

verus, a, um

vesica, ae f

vesicalis, e

1)
2)

vesicouterinus, a, um

vesicula, ae f

vesicularis, e

vesiculosus, a, um

vestibularis, e

1)
2)

vestibulocochlearis, e

vestibulospinalis, e

vestibulum, i n

vestigialis, e

vestigium, i n

vibrissae, arum f

villosus, a, um

128

villus, i m

vinculum, i n

visceralis, e

visualis, e

visus, us m

vita, ae f

vitreus, a, um

vocalis, e

volaris, e

vomer, eris m

vomeronasalis, e

vomerorostralis, e

vomerovaginalis, e

vortex, icis m

1)
2)

vorticosus, a, um

X
xiphoideus, a, um

xiphosternalis, e

Z
zona, ae f

zonula, ae f

zonularis, e

zygapophysialis, e

zygomaticofacialis, e

zygomaticomaxillaris, e

zygomaticoorbitalis, e

zygomatico

temporalis, e
zygomaticus, a, um

129

1.

/ . .. . .: , 1997. .1.
543 .

2.

/ . .. . .: , 1997. .2.
560 .

3.

.. -
/ . .. . .. 1991. 116 .

4.

.. -
/ . .. , .. .
., 2002. 78 .

5.

.. .
: , 2005. 206 .

6.

.. . .: , 2001. 560 .

7.

/ . ..
. .: , 1980. 210 .

8.

.., .. . .:
, 2004. 720 .

9.

.., ..
. .:
, 2002. 41 .

10. .. . .: , 1996.
.1. 343 .
11. .. . .: , 1996.
.2. 263 .
12. .. . .: , 1996.
.3. 231 .
13. .. . .: , 1996.
.4. 319 .
14. .., .., .. . .:
, 1985. 671 .

130

..

12

15

21

21

...

25

28

28

...

30

..

31

37

..

37

38

43

46

46

47

- .

60

..

129