Вы находитесь на странице: 1из 9

Inspectoratul Fiscal

Principal de Stat

Buletin informativ al
actelor legislative

Chiinu, noiembrie 2013


Buletin informativ al actelor legislative

pagina | 1

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat V propune modificrile i completrile operate in legislaia Republicii Moldova i Actele normative (ordine ,indicaii circulare
i scrisori metodologice) emise de Ministerul Finanelor i Serviciul Fiscal de Stat pe
parcursul lunii noiembrie 2013.

LEGISLAIE FISCAL/FINANCIAR
A fost publicat Legea nr. 166 din 11.10.2013 pentru modificarea i completarea unor acte legislative.
Prin prezenta Lege se modific i se completeaz
Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta
de ntreprinztor, i anume se completeaz art. 3 cu
un alineat nou (61), care prevede c, pentru genul de
activitate menionat la poziia 1.1 din anex, titularul
patentei i desfoar activitatea de ntreprinztor n
pavilion, chioc (gheret), tonet, la tejghea, tarab cu
suprafaa de pn la 30 m2. . Se abrog alin.(2) din art.
7, la art. 18 alin.(3) cifra 100000 se substituie cu cifra
300000, la poziia 1.1 din anex se completeaz cu
sintagma, n chiocuri (gherete), pavilioane.
Concomitent, n Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24
aprilie 1997, la art.14 alin. (3) sintagma alin.(1), (3) se
substituie cu cu sintagma alin.(3), la articolul 901, alineatul (1) se abrog.
(Monitorul Oficial nr. 243-247/687 din 01.11.2013)

166 11.10.2013

93-XIV 15 1998 ,
:
3 (61) : (61) ,
1.1 ,

, (), ,
, 30 .;
(2) 7 ;
(3) 18 100000 300000

1.1 , (), .
, 1163-XIII
24 1997 , (3) 14 -

2 | pagina

(1), (3),
(3),, (1) 901
.
A fost publicat Legea nr. 267 din 01.11.2013 pentru modificarea i completarea unor acte legislative.
Prin prezenta Lege se modific i se completeaz
Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanele publice locale.
Concomitent, menionm c prin legea susmenionat la art. 1, odat cu modificrile efectuate
s-au introdus noiuni noi venituri proprii i transferuri cu destinaie special.
Totodat, prin Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative, nr. 267 din 01.11.2013
s-au efectuat modificri i completri n Codul fiscal.
Articolul 6 alin. (6) al Codului fiscal s-a completat cu lit.
a1) impozitul privat.
Prezenta lege se pune n aplicare dup cum urmeaz:
pentru raioanele Basarabeasca, Ocnia, Rcani i
municipiul Chiinu ncepnd cu 1 ianuarie 2014;
pentru celelalte raioane, municipiul Bli i UTA
Gguzia ncepnd cu 1 ianuarie 2015, cu excepia prevederilor privind elaborarea i aprobarea bugetelor unitilor administrativ-teritoriale, care se aplic n procesul de elaborare
i aprobare a proiectelor bugetelor unitilor
administrativ-teritoriale pe anul 2015;
articolul I punctul 13 partea ce completeaz
alineatul (1) al articolului 14 cu litera c) din
data publicrii.
Totodat, prin aceast lege Guvernul se abiliteaz cu dreptul de a forma n componena bugetului de
stat, n primul i al doilea an de la intrarea n vigoare
a prezentei legi, un fond de compensare, n proporie
de pn la 1% din veniturile bugetului de stat, pentru
acoperirea eventualelor discrepane (riscuri) legate de
reformarea sistemului de raporturi interbugetare.
Ministerul Justiiei va asigura republicarea, pn la
1 ianuarie 2015, a Legii nr.397-XV din 16 octombrie
2003 privind finanele publice locale, cu modificrile
i completrile ulterioare, precum i cu renumerotarea
elementelor actului legislativ i corectarea, dup caz, a
tuturor trimiterilor la acestea.
(Monitorul Oficial nr. 262-267/748 din 22.11.2013)

Buletin informativ al actelor legislative

.267 01.11.2013

397-XV 16 2003 .
1
: .
,

.267 01.11.2013 .
6 (6)
a1) ;.
:
, ,
1 2014 ;
, ,
1 2015 , - ,
- 2015 ;
13 I
(1) 14 ) .
,
,
, 1
(),
.

1 2015 397-XV 16
2003 , , ,
.
A fost publicat Legea nr. 259 din 01.11.2013 pentru modificarea anexei nr.6 la Legea bugetului de
stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie
Prin prezenta Lege se modific Anexa nr. 6 la Legea
bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie
2012
(Monitorul Oficial nr. 262-267/742 din 22.11.2013)

Buletin informativ al actelor legislative

259 01.11.2013
6
2013 249
2 2012
6
2013 249 2 2012
A fost publicat Legea nr. 252 din 25.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcionare a sistemului liniilor telefonice anticorupie
Prin prezenta Lege se aprob Regulamentul de funcionare a sistemului liniilor telefonice anticorupie.
Totodat, autoritile administraiei publice centrale de specialitate, autoritile administrative autonome i autoritile administraiei publice locale vor
ntreprinde aciunile necesare pentru a asigura funcionarea sistemului liniilor telefonice anticorupie.
S-a stabilit, c funcionarea i ntreinerea sistemului liniilor telefonice anticorupie se realizeaz din contul i n limita mijloacelor financiare prevzute i disponibile n bugetele autoritilor menionate mai sus.
Implementarea prevederilor Regulamentului de
funcionare a sistemului liniilor telefonice anticorupie i funcionarea eficient a acestui sistem snt monitorizate de Centrul Naional Anticorupie, care poate
iniia, n limita competenelor, verificrile necesare.
(Monitorul Oficial nr. 276-280/760 din 29.11.2013)

252 25.10.2013


o .
,


.
,
,
.

,

.

pagina | 3

A fost publicat Legea nr. 277 din 15.11.2013 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2013
nr. 249 din 2 noiembrie 2012
Prin prezenta Lege s-a modificat Legea bugetului
de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 .
(Monitorul Oficial nr. 281-283/774 din 30.11.2013)

277 15.11.2013
2013 249 2
2012

2013
249 2 2012 .
A fost publicat Hotrrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 870 din 01 noiembrie 2013 pentru modificarea punctului 5 din anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 124 din 15 februarie 2013
Prin aceast Hotrre s-a modificat punctul 5 din
anexa nr.1 la Hotrrea Guvernului nr.124 din 15 februarie 2013 Pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de acordare a unor categorii de faciliti privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7)
din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 i art.4
alin.(18) lit.a) i lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea n aplicare a titlului III al
Codului fiscal
(Monitorul Oficial nr. 252-257/976 din 08.11.2013)

870 01.11.2013 5 1 124 15 2013 .


5 1
124 15 2013 .
(7) 103 1163-XIII 24 1997
) b) (18) 4 1417-XIII 17
1997
III
A fost publicat Hotrrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 865 din 01 noiembrie 2013 cu privire la
modificarea i completarea anexelor nr. 1 i 2 la Hotrrea Guvernului nr. 998 din 20 august 2003
Prin aceast Hotrre au fost modificate i completate Anexele nr. 1 i 2 la Hotrrea Guvernului nr.998
din 20 august 2003 Privind activitatea serviciului de
colectare a impozitelor i taxelor locale din cadrul primriei.
(Monitorul Oficial nr. 252-257/971 din 08.11.2013)

4 | pagina

865 01.11.2013 1 2
998 20 2003
1 2 998 20 2003
. .
A fost publicat Hotrrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 904 din 13 noiembrie 2013 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la procedura
vmuirii electronice a mrfurilor la export
Prin aceast Hotrre s-a aprobat Regulamentul cu
privire la procedura vmuirii electronice a mrfurilor
la export.
Totodat, odat cu publicarea prezentei hotrri
n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se permite agenilor economici perfectarea operaiunilor de
export cu utilizarea procedurii electronice la Biroul
Vamal Chiinu, Biroul Vamal Ungheni postul vamal
Sculeni-Sculeni, Biroul Vamal Bender postul vamal
Tudora-Starokazacie, iar ncepnd cu 1 martie 2014
la toate posturile vamale.
Concomitent, Serviciul Vamal va ntreprinde msurile ce se impun pentru implementarea procedurii de
vmuire electronic a exportului.
Ministerele i alte autoriti publice cu atribuii n
domeniul reglementrii exportului vor asigura elaborarea i implementarea sistemelor informaionale
necesare realizrii schimbului de date n regim online
pentru vmuirea electronic a exportului.
Serviciului Vamal i se acord dreptul de implementare a procedurii i de utilizare a certificatelor cheilor
publice n sistemele informaionale vamale.
(Monitorul Oficial nr. 258-261/1002 din 15.11.2013)

904 13.11.2013


.
,

, -,
, 1 2014

Buletin informativ al actelor legislative

.
,

.
, ,
, ,
- .
.
A fost publicat Hotrrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 953 din 27 noiembrie 2013 cu privire
la aprobarea modificrilor ce se opereaz n anexele nr. 1 i nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 246 din 8
aprilie 2010
Prin aceast Hotrre s-au aprobat modificrile n
anexele nr. 1 i nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 246 din
8 aprilie 2010 Cu privire la modul de aplicare a cotei
zero a TVA la livrrile de mrfuri, servicii efectuate pe
teritoriul rii i de acordare a facilitilor fiscale i vamale pentru proiectele de asisten tehnic i investiional n derulare, care cad sub incidena tratatelor
internaionale la care Republica Moldova este parte
(Monitorul Oficial nr. 281-283/1057 din 30.11.2013)

953 27.11.2013
,
1 2 246
8 2010 .
, 1 2
246 8 2010 .


, ,
Ordinul Ministerului Finanelor nr. 148 din
21.10.2013 privind aprobarea Formularului-tip i
Modului de completare a Declaraiei persoanei fizice cu privire la proprietate
Prin prezentul Ordin au fost aprobate Formularultip al Declaraiei persoanei fizice cu privire la proprietate, conform anexei nr. 1 la ordin i modul de
completare a Declaraiei persoanei fizice cu privire la

Buletin informativ al actelor legislative

proprietate, conform anexei nr. 2.


Concomitent, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
este obligat s asigure gratuit contribuabilii cu cantitatea necesar de formulare.
(Monitorul Oficial nr. 243-247/1628 din 01.11.2013)

148 21.10.2013

1

2.
, .
Ordinul Ministerului Finanelor nr. 155 din
01.11.2013 privind modificarea i completarea Ordinului ministrului finanelor nr. 96 din 28 iulie 2011
cu privire la monitorizarea i analiza datoriilor cu
termen de achitare expirat n sistemul bugetar
Prin prezentul Ordin au fost operate modificri i
completri la Ordinul ministrului finanelor nr. 96 din
28 iulie 2011 cu privire la monitorizarea i analiza datoriilor cu termen de achitare expirat n sistemul bugetar.
(Monitorul Oficial nr. 248-251/1658 din 05.11.2013)

155 01.11.2013

96 28 2011 .

96
28 2011
Ordinul Ministerului Finanelor nr.154 din
31.10.2013 cu privire la modificarea i completarea Ordinului nr. 130 din 30.09.2010
Prin prezentul Ordin, ntru perfecionarea reglementrilor privind achiziia valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole de la persoanele fizice care nu
practic activitate de ntreprinztor (ceteni), s-au
aprobat modificrile i completrile la formularul tipizat de document primar cu regim special Act de achiziie a mrfurilor i Instruciunea privind modul de
completare a actului de achiziie a mrfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.210, art.743).

pagina | 5

Concomitent, s-a stabilit c Formularele tipizate de


documente primare cu regim special Act de achiziie
a mrfurilor aflate n stoc la momentul intrrii n vigoare a ordinului se vor utiliza pn la epuizarea stocurilor, prin completarea manual a coninutului formularelor tipizate cu Declaraia pe propria rspundere a
persoanei fizice care a predat mrfurile.
(Monitorul Oficial nr. 248-251/1657 din 05.11.2013)

154 31.10.2013
130
30.09.2010 .
, c , ,
(),
(
, 2010 ., 210, . 743).
,
,
, ,
,
, .
Ordinul Ministerului Finanelor nr. 143 din
15.10.2013 cu privire la modificarea punctului 3
din Instruciunea privind modul de completare
a actului de achiziie a mrfurilor, aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanelor nr. 130 din 30 septembrie 2010
Prin prezentul Ordin au fost aprobate modificri la
punctul 3 din Instruciunea privind modul de completare a actului de achiziie a mrfurilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova nr. 130
din 30 septembrie 2010 Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Act
de achiziie a mrfurilor, care prevede c formularele
actului de achiziie a mrfurilor se elibereaz de ctre
inspectoratele fiscale de stat teritoriale.
(Monitorul Oficial nr. 252-257/1665 din 08.11.2013)

143 15.10.2013
3
, 130 30 2010 .

3

6 | pagina

130 30 2010
,

.
Ordinul Ministerului Finanelor nr. 152 din
30.10.2013 privind modificarea i completarea
Clasificaiei bugetare
Prin prezentul Ordin au fost aprobate modificrile i
completrile la anexa nr. 3 Clasificaia economic a
cheltuielilor bugetare i anexa nr. 9 Indicaii metodice privind aplicarea clasificaiei economice a cheltuielilor bugetare din Ordinul ministrului finanelor nr. 91
din 20 octombrie 2008 Privind clasificaia bugetar .
(Monitorul Oficial nr. 258-261/1690 din 15.11.2013)

152 30.10.2013


nr. 3 nr. 9

91 20
2008
Ordinul Ministerului Finanelor nr. 156 din
01.11.2013 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurrilor
sociale de stat i modului de ntocmire a acestora
Prin prezentul Ordin au fost aprobate formularele
Rapoartelor privind executarea bugetului asigurrilor
sociale de stat, care se prezint Ministerului Finanelor,
dup cum urmeaz:
Raportul operativ privind executarea bugetului asigurrilor sociale de stat (formularul nr. 1 CNAS);
Raportul privind executarea bugetului asigurrilor
sociale de stat (formularul nr. 2 CNAS);
Raportul privind executarea bugetului asigurrilor
sociale de stat la partea de cheltuieli (formularul nr. 2.1
CNAS);
Raportul privind ndeplinirea planului de contingente i beneficiarii plilor din bugetul asigurrilor
sociale de stat (formularul nr.3 CNAS);
Raportul privind transferurile de la bugetul de stat
la bugetul asigurrilor sociale de stat (formularul nr. 4
CNAS);
Bilanul contabil al Casei Naionale de Asigurri Sociale;
Raportul privind fluxul mijloacelor bneti al Casei
Naionale de Asigurri Sociale;

Buletin informativ al actelor legislative

Raportul privind rezultatele financiare al Casei Naionale de Asigurri Sociale;


Raportul privind fluxul capitalului propriu al Casei
Naionale de Asigurri Sociale.
Au fost aprobate:
Indicaiile metodice privind ntocmirea Rapoartelor
privind executarea bugetului asigurrilor sociale de
stat, conform anexei nr. 1.
Modul de ntocmire a Raportului operativ privind
executarea bugetului asigurrilor sociale de stat (formularul nr. 1 CNAS), conform anexei nr. 2.
Modul de ntocmire a Raportului privind executarea bugetului asigurrilor sociale de stat (formularul
nr. 2 CNAS), conform anexei nr. 3.
Modul de ntocmire a Raportului privind executarea
bugetului asigurrilor sociale de stat la partea de cheltuieli (formularul nr. 2.1 CNAS), conform anexei nr. 4.
Modul de ntocmire a Raportului privind ndeplinirea planului de contingente i beneficiarii plilor din
bugetul asigurrilor sociale de stat (formularul nr.3
CNAS), conform anexei nr. 5.
Modul de ntocmire a Raportului privind transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurrilor sociale
de stat (formularul nr. 4 CNAS), conform anexei nr. 6.
Au fost aprobate termenele de prezentare a rapoartelor, dup cum urmeaz:
Raportul operativ privind executarea bugetului asigurrilor sociale de stat (formularul nr. 1 CNAS) pn la data
de 15 a lunii ce urmeaz dup perioada de raportare;
Raportul privind executarea bugetului asigurrilor
sociale de stat (formularul nr. 2 CNAS) trimestrial i
anual, conform termenelor aprobate de Ministerul Finanelor;
Raportul privind executarea bugetului asigurrilor
sociale de stat la partea de cheltuieli (formularul nr.2.1
CNAS) trimestrial i anual, conform termenelor aprobate de Ministerul Finanelor;
Raportul privind ndeplinirea planului de contingente i beneficiarii plilor din bugetul asigurrilor
sociale de stat (formularul nr. 3 CNAS) trimestrial i
anual, conform termenelor aprobate de Ministerul Finanelor;
Raportul privind transferurile de la bugetul de stat
la bugetul asigurrilor sociale de stat (formularul nr.4
CNAS) trimestrial i anual, conform termenelor aprobate de Ministerul Finanelor.
S-a aprobat componena rapoartelor anuale, care
urmeaz a fi prezentate la Ministerul Finanelor i la
Guvern, conform legislaiei n vigoare:
Bilanul contabil;
Raportul privind fluxul mijloacelor bneti;
Raportul privind rezultatele financiare;
Raportul privind fluxul capitalului propriu;
Raportul privind executarea bugetului asigurrilor

Buletin informativ al actelor legislative

sociale de stat (Formularul nr. 2 CNAS);


Raportul privind executarea bugetului asigurrilor
sociale de stat la partea de cheltuieli (Formularul nr.
2.1 CNAS).
Ordinele nr. 24 din 14 aprilie 2004 i nr. 97 din 28
noiembrie 2005 s-au abrogat.
(Monitorul Oficial nr. 262-267/1709 din 22.11.2013)

156 01.11.2013


,
:
(
1 );
( 2 );

( 2.1 );

( );

( 4 );
;
;

;
.
:
1.

( 1 ) 2.

( 2 ) 3.

( 2.1 ) 4.
-

pagina | 7


( 3 ) 5.

( 4
) 6.
:
(
1 ) 15 , ;
( 2 )
, ;

(
2.1 )
, ;

( 3 ) , ;

( 4 )
, .
,
:
;
;
;
;
( 2 );

( 2.1 ).
24 14
2004 97 28 2005 .
Ordinul Ministerului Finanelor nr. 157 din
08.11.2013 cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012
Prin prezentul Ordin a fost pus n sarcina Ministerului Finanelor obligaia de a prezenta spre publicare
n Monitorul Oficial al Republicii Moldova Raportul
privind executarea bugetului de stat pe anul 2012.
(Monitorul Oficial nr. 268-275/1737 din 26.11.2013)

8 | pagina

157 08.11.2013
2012
o

2012 .
Ordinul Ministerului Finanelor nr. 161 din
21.11.2013 cu privire la modificarea i completarea Regulamentului privind raportarea activitii
de audit intern n sectorul public
Prin prezentul Ordin au fost aprobate modificrile i
completrile la Regulamentul privind raportarea activitii de audit intern n sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanelor nr. 113 din 15 septembrie 2011.
(Monitorul Oficial nr. 276-280/1740 din 29.11.2013)

161 21.11.2013
P

, 113
15 2011.
Ordinul Ministerului Finanelor nr. 160 din
15.11.2013 cu privire la modificarea i completarea
Clasificaiei bugetare
Prin prezentul Ordin au fost aprobate modificrile i
completrile la anexa nr. 6 Clasificaia programelor i
subprogramelor al Ordinului ministrului finanelor nr.
91 din 20 octombrie 2008 Privind Clasificaia bugetar
(Monitorul Oficial nr. 276-280/1739 din 29.11.2013)

160 15.11.2013


nr.6 a 91 20
2008

ACTE ALE ALTOR


MINISTERE,DEPARTAMENTE I ALTOR
INSTITUII PUBLICE
Ordinul Ministrului Economiei nr. 183 din 29.10.2013
cu privire la aprobarea completrilor ce se opereaz
n anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Prin prezentul Ordin a fost completat anexa la Ordinul ME nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea

Buletin informativ al actelor legislative

Listei agenilor economici-ntreprinderi ale industriei


uoare i a tipurilor de servicii prestate de ctre acetia
pe teritoriul Republicii Moldova solicitanilor plasrii
mrfurilor sub regim vamal de perfecionare activ,
impozitate cu TVA la cota zero.
(Monitorul Oficial nr. 243-247/1627 din 01.11.2013)

183
29.10.2013 , 66
04.05.2010 .
,
, 66 04.05.2010 ,
,
.
Ordinul Ministrului Economiei nr. 193 din 19.11.2013
cu privire la aprobarea completrilor ce se opereaz
n anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Prin prezentul Ordin a fost completat anexa la Ordinul ME nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea
Listei agenilor economici-ntreprinderi ale industriei
uoare i a tipurilor de servicii prestate de ctre acetia
pe teritoriul Republicii Moldova solicitanilor plasrii
mrfurilor sub regim vamal de perfecionare activ,
impozitate cu TVA la cota zero.
(Monitorul Oficial nr. 276-280/1738 din 29.11.2013)

193
19.11.2013 , 66
04.05.2010 .
,
, 66 04.05.2010 ,
,
.
Ordinul Ministrului Agriculturii i Industriei Alimentare nr. 222 din 08 noiembrie 2013 cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete
Prin prezentul Ordin au fost aprobate Normativele
veniturilor nete ale gospodriilor rneti (de fermier) i gospodriilor casnice auxiliare, obinute din activitatea agricol n fitotehnie i n sectorul zootehnic

Buletin informativ al actelor legislative

n anul 2012, (conform prevederilor Hotrrii Guvernului


nr. 514 din 10.05.2007)
Normativele veniturilor nete ale gospodriilor rneti (de fermier) i gospodriilor casnice auxiliare au
fost elaborate conform Hotrrii Guvernului Republicii
Moldova nr. 514 din 10 mai 2007. Scopul general de
elaborare a Normativelor veniturilor nete l constituie
eficientizarea modului de acordare a compensaiilor
nominative, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1117
din 27 octombrie 2005 Cu privire la eficientizarea sistemului de asisten social.
(Monitorul Oficial nr. 258-261/1692 din 15.11.2013)

222 08 2013

, ()
/ 2012 ,
514 10 2007.

, 1117 27 2005 . .

LEGISLAIE VAMAL
A fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 501-O
din 16.10.2013 cu privire la modificarea anexei nr. 11
la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea i completarea declaraiei vamale n detaliu
Prin prezentul Ordin s-a modificat Anexa nr. 11 Codurile facilitilor fiscale i vamale acordate conform
legislaiei n vigoare n cadrul procedurii vamale 42.
(Monitorul Oficial nr. 248-251/1661 din 05.11.2013)


501- 16.10.2013 11
346- 24.12.2009 . ,

11 ,

42.

pagina | 9