You are on page 1of 3

Curriculum vitae Personalia Naam Voornaam Adres Gsm E-mail adres Geboortedatum Geboorteplaats Studies Humaniora : Koninklijk Atheneum

III Voskenslaan 60 9000 Gent Richting Wiskunde Rijksuniversiteit Gent Master in Toegepaste Economie (1985-1989) MS Office-Excel-Word-Powerpoint-Access Verschillende boekhoudpakketten (oa. MFGPRO, FIMACS, Exact Globe) Isabel Cognos (data warehousing) noties Peoplesoft/Blox AutoAudit ( audit tool) Autoline & Driver2 (software pakket administratief beheer garages ) Venice (Boekhoudpakket van C-logic), Shopplus (kassasysteem) : : : : : : : xxxxxxxx Ruth xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0479/xxxxxx Ruthxxxxxxxxx@hotmail.com 14 oktober 1967 Gent

Hogere studies Andere

: :

Beroepservaring 8 oktober 2012 31 december 2013 (einde project) : Harvey Nash IT consulting Functie : Trainer & Consultant bij DIeteren NV. (Project DMS DRIVER2 en Boekhoudpakket CLogic/Venice) Consultancy: het uitwerken van de parametrage van de boekhoudsoftware (Venice) in functie van de noden van de klant en in samenspraak met de klant. Training: het verzorgen van on-site opleiding (Concessiehouders DIeteren) en begeleiding van de verschillende gebruikers in Venice. Support: het verlenen van support en het ondersteunen van de eindgebruikers in DRIVER2 en VENICE Exact Software Functie : Trainer & Consultant Taken : Consultancy opdrachten bij klanten in Belgi & Nederland Training bij klanten, voorbereiding en begeleiding ter plaatse bij opstart van Exact Globe ADP Dealer Services Functie : Trainer & Consultant Taken :

01 februari 2012 7 oktober 2012

12 januari 2009 31 januari 2012

Ruth xxxxxxxx

Consultancy opdrachten bij klanten in Belgi, Luxemburg en Frankrijk Geven van demos bij potentile klanten Training bij klanten, voorbereiding en begeleiding ter plaatse bij opstart Voornamelijk verantwoordelijk voor de modules wagenadministratie & facturatie wagens, boekhouding, CRM module, verhuurmodule

16 mei 2007 11 januari 2009

KBC Global Services Functie : Interne auditor Verantwoordelijkheden : Interne auditopdrachten in alle binnenlandse en buitenlandse KBC vestigingen, gericht op financile rapportering en boekhoudsystemen Auditopdracht: Opstarten van een auditopdracht: gegevens verzamelen van de te auditeren business Contacten met het locale management om audit opdracht te bespreken Plannen van de opdracht ( ev. onderzoek in het buitenland ) Testfase : aangeleverde gegevens & procedures worden nagegaan op compleetheid, juistheid, accuraatheid, consistentie. Schrijven van een rapport met de bevindingen en aanbevelingen Bespreken van de resultaten met het management Andere taken: Zelfstudie financile aspecten ( IFRS, Basel II, .. ) Euroclear Bank Functie : Accounting Human Resources Verantwoordelijkheden : Boekhouding loonadministratie (in samenwerking met sociaal secretariaat SD - Blox) Opvolgen van de rekeningen Reconciliaties & controles (oa. Opgave 325 ) Detail : Controle & boeking van de facturen sociaal secretariaat Controle & opvolging van de te betalen/ betaalde RSZ en bedrijfvoorheffing Rekeningbeheer : opvolging en verklaring van de inhoud van de HR rekeningen samenwerking met boekhoudafdeling Reconciliatie aangifte 325 ( jaarlijks ) Controle & upload van de aangeleverde bestanden van het sociaal secretariaat ( controle op kostenplaats, rekeningen , enz ) Opvolging van de uitbetaalde lonen , recuperaties, enz. Opvolgen auditaanbevelingen en implementatie ervan Hilti Benelux N.V. Bettegem 12

1 mei 2003 15 mei 2007

10 mei 1999 12 feb 2003

Ruth xxxxxxxx

1731 Asse/Zellik Functie : Data Base Administrator AS400 consistentie van de data uit de diverse systemen nagaan Programmatie in AS 400 (basisprogrammas ) Beheer telefooncentrale Opzetten scanning systeem archief 14 oktober 19919 mei 1999 : BIA nv Rameistraat 123 3090 Overijse Functie : Accounting Analyst Verantwoordelijkheden : Algemene & analytisch boekhouding, opvolgen leveranciers, afschrijvingstabellen, ... Controle rekeningen Loonadministratie Software testen Wegens decentralisatie overgeplaatst naar : Mutualistische Solidariteit - De branding Koninklijke Baan 90 8420 Wenduine Functie : Boekhouder Verantwoordelijkheden : Volledige boekhouding Vzw

8 april 1991 13 oktober 1991

17 oktober 1989 7 april 1991

Mutualistische Solidariteit St.-Jansstraat 32-38 1000 Brussel Functie : Boekhouder Verantwoordelijkheden : Boekhouding 7 Vzws, gedeeltelijk BTW plichtig

Talen Moedertaal 2de taal 3de taal Andere : : : : Nederlands Frans Engels Italiaans ( 5 jaar ) , Spaans ( 3 jaar )

Ruth xxxxxxxx