Вы находитесь на странице: 1из 9

Shri Mata Vaishno Devi University

Result of B.Tech. (Electronics & Communication Engineering), Jan-May 2013

ENTRY NO

NAME
Semester 2

2012EEC02
2012EEC06
2012EEC01
2012EEC07
2012EEC29
2012EEC19
2012EEC46
2012EEC16
2012EEC23
2012EEC22
2012EEC39
2012EEC10
2012EEC26
2012EEC28
2012EEC57
2012EEC75
2012EEC73
2012EEC38
2012EEC03
2012EEC81
2012EEC77
2012EEC40
2012EEC20
2012EEC47
2012EEC63
2012EEC74
2012EEC32
2012EEC80
2012EEC52
2012EEC08
2012EEC35

Date:

SUDHAKAR KUMAR
ANUBHAV TEWARI
RAJKAMAL
ANKIT TYAGI
ALOK KUMAR YADAV
MRADUL TIWARI
AARUSHI SHARMA
YUVRAJ BHATNAGAR
DHARINI MAHESHWARI
RAHUL SHARMA
RISHAB AMLA
RANJEET KUMAR
AVINASH
SONIA SHARMA
DEEPAK KUMAR
AMIR HASSAN KICHLOO
KANAV SHARMA
AKASH SINGH
ABHISHEK CHAUHAN
MANJUL K ASGOTRA
HIMANSHU GARG
AKSHAY SHARMA
YURAJ SINGH
UTKARSH ANAND
AMISH GUPTA
HEMANT MAHAJAN
PRASUN SHRIVASTAVA
MEENAKSHI JHA
SURBHI SHARMA
ANSU KUMARI
RUBAL CHARAK

27/06/2013, No: SMVDU/A&E/Res./Maj./13/005-014

SEM

CGPA

SGPA CREDITS
EARNED

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

9.16
8.88
8.72
8.68
8.67
8.54
8.53
8.42
8.41
8.27
8.26
8.21
8.14
8.14
8.10
8.06
8.06
8.04
7.93
7.92
7.91
7.91
7.83
7.83
7.78
7.72
7.70
7.67
7.64
7.61
7.61

9.37
8.65
8.61
8.67
8.63
9.13
8.65
8.43
8.35
8.48
8.00
8.09
7.59
8.52
7.83
7.91
8.48
8.39
7.70
8.22
8.11
7.87
7.33
6.87
7.72
7.43
7.70
8.09
7.54
7.59
7.83

nd

University Seal

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
46
49
49
49
49
49
49
49

Assistant Registrar (A&E)

Shri Mata Vaishno Devi University


Result of B.Tech. (Electronics & Communication Engineering), Jan-May 2013

ENTRY NO
2012EEC31
2012EEC27
2012EEC65
2012EEC04
2012EEC37
2012EEC85
2012EEC14
2012EEC24
2012EEC68
2012EEC30
2012EEC72
2012EEC66
2012EEC36
2012EEC33
2012EEC13
2012EEC15
2012EEC12
2012EEC25
2012EEC67
2012EEC71
2012EEC70
2012EEC43
2012EEC86
2012EEC61
2012EEC45
2012EEC50
2012EEC48
2012EEC56
2012EEC11
2012EEC62
2012EEC09
2012EEC88

Date:

NAME
ABHAY DEEP
BHUPENDRA P SINGH
BHARAT BUSHAN
SHUBHAM KUMAR PANDEY
KHURSHID AHMAD MALIK
MANSI BADYAL
PRAVEEN ANAND
SHIVAM KHARE
RAM JI MISHRA
KANWAR DEEP SINGH
VIDUSHI KHAJURIA
ANANY DUTT DUBEY
ANIL DIDARIYA
ANAND K SHARMA
NARAYAN DATTA TIWARI
SAURABH SINGH
RAJGURU M MOHAN
PREETI RAI
VIKRAM LODHI
ROHAN GUPTA
RAHUL KUMAR TIWARI
AMIT KUMAR GUPTA
G SANTOSH NAG
MOHAMMAD SAJID
HARSHBARDHAN S JASROTIA
EKANSH KAUSHIK
GAURAV SIWACH
PANKAJ PANDEY
SAURABH C PANDEY
SHAKTI SWARUP M
PRITESH MISHRA
ABHISHEK SHARMA

27/06/2013, No: SMVDU/A&E/Res./Maj./13/005-014

SEM

CGPA

SGPA

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7.52
7.47
7.39
7.39
7.34
7.29
7.28
7.26
7.24
7.20
7.05
7.02
7.00
6.99
6.95
6.94
6.94
6.91
6.89
6.88
6.88
6.88
6.83
6.75
6.72
6.70
6.68
6.64
6.58
6.55
6.43
6.38

7.07
7.24
7.30
7.46
7.26
7.67
6.93
7.63
6.78
7.52
6.83
6.20
6.13
6.37
6.87
7.07
6.00
6.35
7.04
6.96
6.74
7.33
7.35
5.98
6.59
6.70
7.09
6.20
6.41
5.02
6.59
6.07

University Seal

CREDITS
EARNED
49
46.5
49
49
49
49
49
49
49
49
49
46
46
49
49
49
49
49
49
49
49
49
45
46
49
49
49
49
46.5
46
49
49

Assistant Registrar (A&E)

Shri Mata Vaishno Devi University


Result of B.Tech. (Electronics & Communication Engineering), Jan-May 2013

ENTRY NO
2012EEC41
2012EEC82
2012EEC17
2012EEC89
2012EEC87
2012EEC21
2012EEC79
2012EEC34
2012EEC58
2011EEC58
2012EEC53
2012EEC54
2012EEC55
2012EEC51
2012EEC76
2012EEC64
2012EEC60
2012EEC05
2012EEC83
2012EEC59
2012EEC90
2012EEC69
2012EEC44
2012EEC84

NAME
GOWHAR MEHRAJ
V SAGAR
AMIR HASSAN
KUNAL SINGH
PAIDI RAVI KUMAR*
SANJEEV SINGH GURJAR
SADHVI SHARMA
RAHUL ROY
RAHUL KUMAR
SHYAM RUHELA
DESH DEEPAK
SHAURYA JAIN
VARUN KUMAR
NIRUPA SINHA
ADITYA KUMAR SINGH
ANKITA KESHARI
KETAN KUMAR YADAV*
KUSHAGRA PRATAP SINGH
NIKHIL SHARMA
NAKUL SINGH
MANISH MANGAL*
ANURAG MISHRA*
VISHNU JYOTI*
RAVI SINGH RATHAUR*

SEM

CGPA

SGPA

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6.35
6.24
6.23
6.23
6.21
6.21
6.17
6.13
6.13
6.12
6.09
6.04
5.98
5.95
5.91
5.86
5.85
5.68
5.65
5.59
5.58
5.51
5.29
5.23

5.26
6.96
4.98
6.46
4.17
5.41
4.80
6.33
6.04
5.59
5.57
6.39
5.87
3.48
3.78
5.59
4.00
5.35
2.26
4.43
3.07
2.13
3.20
1.52

CREDITS
EARNED
42.5
49
46
42
26.5
46
45
49
49
42.5
46
49
49
30
34.5
49
27.5
45
30
30.5
24
24.5
28
15.5

4
4
4
4
4
4
4
4
4

8.72
8.62
8.52
8.29
8.22
8.08
7.99
7.91
7.87

8.30
8.21
8.49
8.04
7.74
7.89
7.94
7.72
7.32

97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5

Semester 4th
2011EEC64
2011EEC07
2011EEC30
2011EEC05
2011EEC08
2011EEC60
2011EEC48
2011EEC40
2011EEC04

Date:

ANMOLE SINHA
MANSI MAHESHWARI
JAHNVI TIWARI
ASHISH KUMAR SINGH
LAKHAN GARG
SHWETA PANDEY
AASTHA SHARMA
PRAYAG VARSHNEY
TANISH SINGH SLATHIA

27/06/2013, No: SMVDU/A&E/Res./Maj./13/005-014

University Seal

Assistant Registrar (A&E)

Shri Mata Vaishno Devi University


Result of B.Tech. (Electronics & Communication Engineering), Jan-May 2013

ENTRY NO
2011EEC34
2011EEC55
2011EEC85
2011EEC91
2011EEC41
2011EEC01
2011EEC42
2011EEC86
2011EEC62
2011EEC90
2011EEC02
2011EEC49
2011EEC54
2011EEC26
2011EEC33
2011EEC46
2011EEC43
2011EEC21
2011EEC11
2011EEC23
2011EEC68
2011EEC19
2011EEC03
2011EEC82
2011EEC89
2011EEC37
2011EEC67
2011EEC59
2011EEC13
2011EEC75
2011EEC56
2011EEC18
2011EEC25
2011EEC88

Date:

NAME
APPORVA SHUKLA
PANCH DEV PARIHAR
RAHUL RAMAN
SOURAB CHANDEL
ASHOK KUMAR BIRADHAR
DAIVAMDINNIE M. REDDY
ADITYA TANDON
ARUN SINGH LALOTRA
ANKITA OJHA
ARUZ MAHAJAN
SHUBHAM VIJAY VARGIY
NITISH SHARMA
GAURAV SINGH
BRIJESH KUMAR
SHIKHA MISHRA
PAWAN KUMAR
CHANDAN KUMAR JHA
RAHUL GUPTA
MUNIB CHAUHAN
ASHISH YADAV
KUMAR MADHAV
AAKASH MAURYA
SHOBHIT KUMAR VERMA
MUNIS BAKTH KHAN
ADITYA ANAND
SAURABH KUMAR
AMRITANSHU SRIVASTAVA
PRASHANT GANGWAR
ROHIT KUMAR
AJIT KUMAR
KUMAR SATYAJEET
NEHA SHARMA
MANISH PRAKASH
VARMA SANJAYKUMAR V.

27/06/2013, No: SMVDU/A&E/Res./Maj./13/005-014

SEM

CGPA

SGPA

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

7.55
7.53
7.53
7.50
7.44
7.43
7.37
7.35
7.34
7.33
7.28
7.28
7.27
7.24
7.23
7.19
7.19
7.05
7.04
6.95
6.92
6.91
6.91
6.81
6.78
6.75
6.66
6.58
6.55
6.55
6.55
6.53
6.50
6.44

7.00
7.17
6.68
6.64
6.77
7.55
6.89
6.72
7.00
6.55
6.47
7.64
6.87
7.04
7.15
6.72
7.11
6.57
6.91
7.17
6.87
6.36
6.64
6.17
6.64
6.51
5.85
5.19
6.09
6.26
5.51
6.66
5.70
5.53

University Seal

CREDITS
EARNED
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
97.5
93.5
97.5
97.5
97.5
97.5
94.5
97.5

Assistant Registrar (A&E)

Shri Mata Vaishno Devi University


Result of B.Tech. (Electronics & Communication Engineering), Jan-May 2013

ENTRY NO
2011EEC31
2011EEC83
2011EEC74
2011EEC73
2011EEC80
2011EEC38
2011EEC27
2011EEC53
2011EEC61
2011EEC14
2011EEC16
2011EEC52
2011EEC72
2011EEC28
2011EEC63
2011EEC78
2011EEC65
2011EEC29
2011EEC10
2011EEC06
2011EEC44
2011EEC69
2011EEC76
2011EEC39
2011EEC20
2011EEC15
2011EEC47
2010EEC45
2010EEC28
2011EEC09
2011EEC45
2011EEC87
2011EEC32
2011EEC70

Date:

NAME
SURAJ KUMAR
KRITIKA SHARU
NIKHIL
DAUD SHAREEF
IMTIYAZ AHMAD
MANISH RAJPUT
ASHWANI KUMAR YADAV
GAURAV PANDEY
KUNDAN KUMAR
MOHD DANISH SIDDIQUI
KUMAR JYOTI
GAGANDEEP CHAHAR
DHIRENDRA KUMAR
VAIBHAV SRIVASTAVA
TIRBHUWAN NARAYAN YADAV
VIKASH CHANDRA NISHAD
NITISH KUMAR
AADITYA KANTA RANJAN BHANU
ROHIT KUMAR
SANJAY SINGH**
RAJ KUMAR YADAV
JAYANT ASRANI**
MAYUR KUMAR DHARIWAL
UJJWAL JHA
RAHUL SHARMA
AJIT KUMAR MAURYA
SUMANT KUMAR
ABHIMANYU GUPTA
RAHUL DULAR**
PAYAL BHARTI
GOPAL YADAV**
ABHISHEK KUMAR
HARSH KUMAR
HEMANT YADAV

27/06/2013, No: SMVDU/A&E/Res./Maj./13/005-014

SEM

CGPA

SGPA

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6.43
6.42
6.42
6.38
6.37
6.36
6.33

6.47
6.06
6.17
5.36
5.09
3.09
5.74

University Seal

CREDITS
EARNED
97.5
97.5
97.5
97.5
93.5
85.5
97.5

Result Withheld
6.27
4.91
93.5
6.23
6.07
86.5
6.23
3.66
86.5
6.22
4.90
93.5
6.22
6.43
97.5
6.21
5.74
91.5
6.20
4.49
93.5
6.19
5.60
97.5
6.11
5.81
90.5
6.11
6.00
97.5
6.08
5.22
76.5
6.06
5.42
97.5
6.03
1.74
81.5
5.98
5.91
97.5
5.98
4.64
92
5.97
5.39
94.5
5.97
4.92
91.5
5.96
4.15
90.5
5.90
4.79
89.5
5.88
3.91
78.5
5.81
4.79
87.5
5.78
0.84
41.5
5.78
5.10
90.5
5.75
5.62
94.5
5.67
4.25
90.5

Assistant Registrar (A&E)

Shri Mata Vaishno Devi University


Result of B.Tech. (Electronics & Communication Engineering), Jan-May 2013

ENTRY NO
2011EEC84
2011EEC79
2011EEC57
2011EEC22
2010EEC88
2011EEC36
2011EEC17
2011EEC81
2011EEC66
2011EEC51
2011EEC77
2010EEC44
2010EEC08
2010EEC06
2010EEC26
2010EEC91
2010EEC54
2010EEC24
2010EEC63
2010EEC36
2010EEC51
2010EEC81
2010EEC92
2010EEC64
2010EEC16
2010EEC32
2010EEC04
2010EEC11
2010EEC02
2010EEC39
2010EEC25
2010EEC19
2010EEC03

Date:

NAME

SEM

RAJENDRA KUMAR SAINI


ANUP KUMAR CHOUDHARY
ANKIT JAISWAL
RAHUL KUMAR
KANAV SHARMA
KUNDAN KUMAR**
RAHUL KUMAR
VIJAY KUMAR TRIPATHI
MUZAFFER HUSSAIN**
ASHUTOSH KUMAR VERMA**
VIVEK ANAND SHARMA
th
Semester 6
VISHAKHA BARGOTRA
I.S. NAVEEN
ROHIT DAS
SHUBHAM BANSAL
EISHA MAHAJAN
KAAMESH KUMAR
SUBHADEEP PURKAYASTHA
SANDEEP TULI
NAVEEN KUMAR DWIVEDI
AKSHAY MAHAJAN
AMAN KAPOOR
ASHUTOSH KUMAR RAI
RINCHEN SHARMA
VIMAL KUMAR MISHRA
K.V.S.N SANDEEP
SHIVA SHUKLA
PRITESH SRIVASTAVA
SARRAJU VENKATA JAGANNATH
AYUSH KESARWANI
ANURADHA
BHUPENDRA KUMAR GOYAL
LAXMI KANT

27/06/2013, No: SMVDU/A&E/Res./Maj./13/005-014

CGPA

SGPA

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

CREDITS
EARNED
5.64
5.34
91.5
5.64
5.36
97.5
5.60
5.38
94.5
5.58
6.23
97.5
5.57
3.33
78.5
5.57
2.89
72.5
5.57
4.85
86.5
5.53
5.29
94.5
5.49
3.23
67.5
5.48
2.60
70.5
Result Withheld

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

8.87
8.84
8.66
8.35
8.29
8.17
8.07
8.07
8.06
8.05
7.99
7.97
7.82
7.79
7.79
7.79
7.76
7.66
7.66
7.63
7.59
7.57

9.27
8.81
8.73
8.85
8.15
8.46
7.92
8.12
7.77
8.08
8.31
8.19
8.15
7.77
7.73
7.92
7.62
7.92
8.15
7.38
7.42
7.46

University Seal

149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
136
149
149
149

Assistant Registrar (A&E)

Shri Mata Vaishno Devi University


Result of B.Tech. (Electronics & Communication Engineering), Jan-May 2013

ENTRY NO
2010EEC05
2010EEC47
2010EEC23
2010EEC12
2010EEC49
2010EEC62
2010EEC38
2010EEC75
2010EEC57
2010EEC18
2010EEC10
2010EEC52
2010EEC43
2010EEC15
2010EEC48
2010EEC40
2010EEC33
2010EEC20
2010EEC30
2010EEC90
2010EEC74
2010EEC66
2010EEC93
2010EEC29
2010EEC22
2010EEC13
2010EEC58
2010EEC68
2010EEC82
2010EEC73
2010EEC69
2010EEC78
2010EEC41
2010EEC89
2010EEC37

Date:

NAME
NIKHIL VATS
PREM KUMAR
MAYAN MOHAN
NISHANT BHARDWAZ
ANUBHAV JAIN
AKRITI MAHAJAN
AJAY KUMAR YADAV
VIVEK GUPTA
SUGAM MAHAJAN
MANISH KUMAR
ANKIT TYAGI
ANUP KUMAR
SANGEET SATYARTHI
SHASHI KUMARI
GAURI SHANKAR THAKUR
POOJA KHARGA
ABHILASH SINGH
PRIYANSHU
RAGHAV AGGARWAL
NITIKA MAHAJAN
ROHIT SHARMA
DHAWAL MAHAJAN
ANUBHAV SHARMA
MILIND MATHUR
RAJNISH KR. SINGH
GAURAV SHARMA
DEEPAK MISHRA
VIKRANT VERMA
RAHUL SAMYAL
MAJID MUSHTAQ
AMAN GUPTA
SACHIN SHARMA
RAVI SHANKAR PANDEY
HIMANI SHARMA
HRISHIKESH NARAYAN TRIPATHI

27/06/2013, No: SMVDU/A&E/Res./Maj./13/005-014

SEM

CGPA

SGPA

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7.57
7.46
7.46
7.44
7.40
7.39
7.29
7.25
7.15
7.12
7.11
7.10
7.08
7.08
7.08
7.08
7.07
7.01
6.99
6.97
6.88
6.87
6.82
6.82
6.73
6.73
6.66
6.53
6.52
6.51
6.49
6.49
6.49
6.43
6.42

7.77
7.88
6.00
6.54
6.88
7.69
7.04
7.85
7.88
7.15
7.58
7.27
7.46
7.12
6.69
7.12
7.46
7.04
7.31
8.15
7.35
7.42
5.38
7.00
6.27
6.23
5.92
6.81
6.58
6.96
7.12
7.00
6.81
7.27
5.65

University Seal

CREDITS
EARNED
149
149
145
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
145
149
149
145
142
149
149
149
149
149
149
149
132

Assistant Registrar (A&E)

Shri Mata Vaishno Devi University


Result of B.Tech. (Electronics & Communication Engineering), Jan-May 2013

ENTRY NO
2010EEC21
2010EEC31
2010EEC14
2010EEC35
2010EEC42
2010EEC01
2010EEC55
2010EEC60
2010EEC84
2010EEC59
2010EEC53
2010EEC79
2010EEC17
2010EEC34
2010EEC56
2010EEC46
2010EEC77
2010EEC67
2010EEC76
2010EEC70
2010EEC83
2010EEC86
2010EEC65
2010EEC72
2010EEC27

NAME
VIKAS
ABHISHEK KR. SINGH
ANAND SHUKLA
AADITYA
ALOK KUMAR CHAUDHARY
VIKRAM BISHNOI
SUHEEL MOHD. ZARGER
SURBHI MAHAJAN
YAMINI
MAJID AHMAD BHAT
PRANAY PRATEEK
ANCHAL SHARMA
NITIN KUMAR SHUKLA
AMITABH PRAMANIK
AYUSH CHANDER GOSWAMI
RAHUL RAZDAN
ASHISH MANSOTRA
PRIYANKA NAUTIYAL
JATINDER GUPTA
GURDEEP SINGH
APEKSHA WALI
NIKHILESHWAR SINGH
ASHU KUMAR
KANAHIYA LAL
GAUTAM KUMAR

SEM

CGPA

SGPA

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6.42
6.40
6.38
6.36
6.31
6.26
6.16
6.07
6.03
6.01
6.00
6.00
5.99
5.96
5.95
5.91
5.89
5.84
5.81
5.79
5.72
5.69
5.66
5.54
5.48

6.31
6.77
6.69
4.93
6.50
5.59
6.07
5.87
6.23
6.31
5.62
6.35
5.83
5.62
5.15
3.87
6.31
5.27
5.15
4.19
5.62
4.23
5.54
5.15
4.13

CREDITS
EARNED
149
149
146
133
149
149
142
149
130
145
139
149
149
141
141
112
141
114
130
115
141
130
131
130
119

For 2010 & 2009 Batch students


Minimum credits required for promotion to fourth year i.e 7th semester is 95
Minimum credits required for promotion to third year i.e 5th semester is 60
For 2011 & 2012 batch
At the completion of 1st Year of B.Tech/ B.Arch program, a student is required to earn 60% of the Total
credits in the 1st Year (As defined in the Course structure of that B.Tech / B.Arch program i.e 29 credits)
failing which his/her admission in the B.Tech / B.Arch program will be terminated. However, if the
same student has earned 80% of the Credits (as per Course structure i.e 21 credits in 1st sem or 18

Date:

27/06/2013, No: SMVDU/A&E/Res./Maj./13/005-014

University Seal

Assistant Registrar (A&E)

Shri Mata Vaishno Devi University


Result of B.Tech. (Electronics & Communication Engineering), Jan-May 2013
nd

credits in 2 sem ) in either 1st or 2nd Semester individually then his/her admission will not be
terminated and he/she would be allowed to register for the 3rd Semester.
** At the end of the 2nd Year, if a student has not successfully passed 85% of the Cumulative Credits
(Total Credits of 1st & 2nd Year as per Course Structure i.e 83 credits for 2011 batch) then he will not
th
be allowed to register for the 5 Semester. In this case he/she will be required to register as a Backlog
Student for a period of one year and will be required to register for backlog courses only.
A student who has a backlog course from 1st Year B.Tech / B.Arch program will not be allowed to
register for final year of B.Tech/B.Arch program. In this case he/she will be required to register as a
Backlog Student for a period of one year and will be required to register for backlog courses only.

Date:

Students bearing Entry Nos 2012EEC87, 2012EEC60, 2012EEC90, 2012EEC69, 2012EEC44 &
2012EEC84 failed to earn the required 60% of the total credits registered in the 1st year &
also failed to earn credits more than 80% in either of the two semesters (1st or 2nd). Therefore
their admission is terminated/cancelled as per rules prescribed in the UG Course Booklet
2012-13.

27/06/2013, No: SMVDU/A&E/Res./Maj./13/005-014

University Seal

Assistant Registrar (A&E)