You are on page 1of 2

AKUJANJI PELAJAR RAYUAN ASRAMA

SMA KOTA GELANGGI 03, 27000 JERANTUT, PAHANG

Saya _______________________________________________________________ pelajar dari kelas _______________________ bagi sesi persekolahan tahun __________________ berjanji akan mematuhi semua syarat yang diperuntukkan oleh pihak sekolah dan asrama seperti yang tertulis di bawah: i. ii. Mencapai 50% dalam peperiksaan awal tahun 2012 Tidak melanggar peraturan asrama dan sekolah samada kesalahan ringan atau berat

Sekiranya saya melanggar syarat-syarat di atas saya rela dikenakan hukuman seperti berikut: Dibuang asrama serta-merta tanpa syarat

Tandatangan Pelajar, (Nama : No. K/P: Tarikh :

Tandatangan Saksi (Ibubapa/ Penjaga), .. (Nama : No. K/P: Tarikh :

Disahkan Oleh,

MOHD MUSTAFA BIN SAABAN Pengetua, SMA Kota Gelanggi 3 27000 Jerantut, Pahang Tarikh :. Cop Sekolah:

AKUJANJI PELAJAR RAYUAN SEKOLAH


SMA KOTA GELANGGI 03, 27000 JERANTUT, PAHANG

Saya _______________________________________________________________ pelajar dari kelas _______________________ bagi sesi persekolahan tahun __________________ berjanji akan mematuhi semua syarat yang diperuntukkan oleh pihak sekolah dan asrama seperti yang tertulis di bawah: i. ii. Mencapai 50% dalam peperiksaan awal tahun 2012 Tidak melanggar peraturan sekolah samada kesalahan ringan atau berat

Sekiranya saya melanggar syarat-syarat di atas saya rela dikenakan hukuman seperti berikut: Dibuang sekolah

Tandatangan Pelajar, (Nama : No. K/P: Tarikh :

Tandatangan Saksi (Ibubapa/ Penjaga), .. (Nama : No. K/P: Tarikh :

Disahkan Oleh,

MOHD MUSTAFA BIN SAABAN Pengetua, SMA Kota Gelanggi 3 27000 Jerantut, Pahang Tarikh :. Cop Sekolah: