Вы находитесь на странице: 1из 1

№87, Slivnitza Blv.

, 1309 Sofia/Bulgaria
tel +359 2 9203000 fax +359 2 9203090
ruskomers@abv.bg
www.ruskomers-bg.com

Уважаеми Партньори,
Уведомяваме Ви за нови по-добри цени на авт.предпазители PL4, дефектно-токови защити PF4 и авт.
предпазители с вградена дефектно-токова защита PFL4

РУ
Бъ
cle
Na

ew
LE

ТА

УТ

(1)
ле

бе
ва
Ти

ло

ле

og

ge
ни
на
об

бе
ар

ue
pa
по
во

ва
ca
tal

С)

С)
че
оз

та

тр

RI

RI
ка
лг

(n
Ж


ск
TI

(n

М

rti

А(с
О

G
A

А
Ц

Ц
Н
Н

N
U

Н
Н
В

Н
Н

R
C

N
C

N
Б
Л

Д
Д
Д
Д
Е

Е
Р

A
Р
А

B
Е

S
S
P

E
S
B
S
P

E
Б

.)
и
е

e
з
з
г

)
Н,

,
А
293122 PL4-C6/1 n/a 5.34 4.95
293123 PL4-C10/1 n/a 4.82 4.44
293124 PL4-C16/1 n/a 4.82 4.44
293125 PL4-C20/1 n/a 4.82 4.44
293126 PL4-C25/1 n/a 4.82 4.44
293127 PL4-C32/1 n/a 4.82 4.44
293128 PL4-C40/1 n/a 6.30 5.55
293129 PL4-C50/1 n/a 7.75 7.70
293130 PL4-C63/1 n/a 9.25 8.55
293158 PL4-C6/3 n/a 18.71 17.17
293159 PL4-C10/3 n/a 16.89 14.00
293160 PL4-C16/3 n/a 16.89 14.00
293161 PL4-C20/3 n/a 16.89 14.00
293162 PL4-C25/3 n/a 16.89 14.00
293163 PL4-C32/3 n/a 16.89 14.00
293164 PL4-C40/3 n/a 22.05 18.30
293165 PL4-C50/3 n/a 27.00 24.90
293166 PL4-C63/3 n/a 32.00 29.50
293167 PF4-25/2/003 n/a 48.36 44.50
293168 PF4-25/2/03 n/a 48.36 44.50
293173 PF4-25/4/003 n/a 57.66 53.50
293174 PF4-25/4/03 n/a 57.66 53.50
293169 PF4-40/2/003 n/a 48.36 44.50
293170 PF4-40/2/03 n/a 48.36 44.50
293175 PF4-40/4/003 n/a 57.66 53.50
293176 PF4-40/4/03 n/a 57.66 53.50
293171 PF4-63/2/003 n/a 65.10 56.50
293172 PF4-63/2/03 n/a 65.10 56.50
293177 PF4-63/4/003 n/a 83.70 79.50
293178 PF4-63/4/03 n/a 83.70 79.50
293290 PFL4-10/1N/B/003 n/a 57.97 55.00
293297 PFL4-10/1N/C/003 n/a 57.97 55.00
293291 PFL4-16/1N/B/003 n/a 57.97 55.00
293298 PFL4-16/1N/C/003 n/a 57.97 55.00
293292 PFL4-20/1N/B/003 n/a 57.97 55.00
293299 PFL4-20/1N/C/003 n/a 57.97 55.00
293293 PFL4-25/1N/B/003 n/a 57.97 55.00
293300 PFL4-25/1N/C/003 n/a 57.97 55.00
293294 PFL4-32/1N/B/003 n/a 66.67 57.80
293301 PFL4-32/1N/C/003 n/a 66.67 57.80
293295 PFL4-40/1N/B/003 n/a 66.67 58.50
293302 PFL4-40/1N/C/003 n/a 66.67 58.50

9/16/2008

Вам также может понравиться