You are on page 1of 6

Buku Skrap

Keistimewaan
Prasarana
Di Kampungku
Nama murid
Norafiqah Amani bte Kamaruddin
Pendahuluan
Dengan membuat buku skrap ini saya
dapat mempelajari
dengan lebih dekat lagi tentang
keistimewaan prasana

di kampung saya. Seperti sekolah,


balai raya, dewan

serbaguna,perhentian bas, klinik,


taman permainan

dan lain-lain lagi. Oleh itu,saya


memilih untuk

membuat buku skrap daripada saya


tidak

membuatnya.

-Sekian Terima Kasih-


Objektif
Projek
*Mengambil tahu tentang kampung
halaman kita.

*Mengetahui bangunan-bangunan yang ada


di kampung kita.

*Memupuk semangat cintakan kampung.


Isi kandungan
Tajuk&Tujuan……..

Pendahuluan……..

Guru Penasihat……

Objektif Projek……

Biodata saya…….

Lampiran Gambar….

Masalah….

Penghargaaan…..