Вы находитесь на странице: 1из 43

divaynne: ��� ���� ��� ������ ��� ����������� ��� ������� ������ ��� �����

������������ ���������? #askND


1 day ago from web � Reply � View Tweet

oxynous: #askND �� ��������� ����� �� ������������ ��� �������������� ������ ���


���������� (������, ��������, �.����) ��� ����� ��� (�' �������);
1 day ago from web � Reply � View Tweet

oxynous: #askND �� ��������� ����� �� ������������ ��� �������������� ������ ���


���������� (������, ��������, �.����) ��� ����� ��� (�' �������);
1 day ago from web � Reply � View Tweet

ChristosTube13: @mystgr #askND ego level 80 full epic xD


1 day ago from web � Reply � View Tweet

ChristosTube13: #askND Pantos akoma kai ayto to videaki den ine toso asteio oso
ayta pou kanete eseis... http://bit.ly/IOa0Q (expand)
1 day ago from web � Reply � View Tweet

ChristosTube13: #askND Eseis oi idioi pistevete pos ean sas dothei alli mia
tetraetia, tha mporesete na antiprosopeysetai kai pali tin Elliniki Kyvernisi?
1 day ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post �� ������ ��� ��������� ��� twitter #askND #ekloges
http://bit.ly/3StCt (expand) http://www.politicsonline.gr ...
1 day ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post �� ������ ��� ��������� ��� twitter


http://bit.ly/1AEQ0X (expand) #askND #ekloges http://www.politicsonline.gr ...
1 day ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post �� ������ ��� ��������� ��� twitter #askND #ekloges
http://ff.im/-8NPGN http://www.politicsonline.gr ...
1 day ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: RT@NoudouLight: Best of #askND http://bit.ly/pbAm4 (expand)


#ekloges #grelections http://www.politicsonline.gr http://bit.ly/z7lhb (expand)
1 day ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: @fimesgr �� ������ ��� ��������� ��� twitter #askND #ekloges


http://bit.ly/3StCt (expand) http://www.politicsonline.gr
1 day ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: RT@ fimesgr �� ������ ��� ��������� ��� twitter #askND #ekloges
http://bit.ly/3StCt (expand) http://www.politicsonline.gr
1 day ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

zivas: �������� ���������� ��� ���������� ���� ������������������ ��� ��� ��������
��������� �� ����� �� �� 2004. �����? #asknd
1 day ago from web � Reply � View Tweet

zivas: �� stage �� �������� � ��������� ���� ��� ��� �������������� ��� ���
��������� ����� ���� �������� ��� debate.������ �������? #asknd
1 day ago from web � Reply � View Tweet

tasos: �� �� ����������� �� ���������� ����� ��� ��������� ����������������


��������-��; �� ��������� ��� �������; #askND
1 day ago from Tweetie � Reply � View Tweet
zivas: �� 2007 ����� ��� ���������� ��� �������� ��� ������� � �������������? ����
������ ����� ������ �� ������� �� �����������? #asknd
1 day ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: ���� ���� �� �����; #askND


1 day ago from web � Reply � View Tweet

zivas: �k� ��?�??A???k?, A� /?�??A �??�A� o ??AjA ?�? �A ? 2004. ��? ?�?�� ���???
#asknd
1 day ago from TinyTwitter � Reply � View Tweet

gotista: RT@ fimesgr �� ������ ��� ��������� ��� twitter #askND #ekloges
http://bit.ly/3StCt (expand)
1 day ago from web � Reply � View Tweet

gotista: @fimesgr �� ������ ��� ��������� ��� twitter #askND #ekloges


http://bit.ly/3StCt (expand)
1 day ago from web � Reply � View Tweet

gotista: RT@NoudouLight: Best of #askND http://bit.ly/pbAm4 (expand) #ekloges


#grelections
1 day ago from web � Reply � View Tweet

NoudouLight: Best of #askND http://bit.ly/pbAm4 (expand) ����� ������!


1 day ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: �� ������ ��� ��������� ��� twitter #askND #ekloges http://ff.im/-


8NPGN http://www.politicsonline.gr
1 day ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: �� ������ ��� ��������� ��� twitter http://bit.ly/1AEQ0X (expand)


#askND #ekloges http://www.politicsonline.gr
1 day ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: �� ������ ��� ��������� ��� twitter #askND #ekloges


http://bit.ly/3StCt (expand) http://www.politicsonline.gr
1 day ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

passenger81: ����� �� ������� ��� �� ���� ������ ��� ����������� ���������� ����
��� ���� ������ ���� 80����� ���� ���? #askND
1 day ago from web � Reply � View Tweet

passenger81: ���� �� �������� ��� ����� ����� ������� �� ���������� ����


���������������, �� ���� ������� �� ����������� ��� ����� �����������? #askND
1 day ago from web � Reply � View Tweet

pasokeretria: ���� � ����� ���� ��������� ��������� ��� hashtag (#askND)...


http://ff.im/-8Oiyq
1 day ago from FriendFeed � Reply � View Tweet

passenger81: ����� �� �������� ���������� ��� ������ �������� ��������� ��������


��� ���� �������� ��������? �� ������������� ���� �����������? #askND
1 day ago from web � Reply � View Tweet

passenger81: �� �� ������������ ���������� ����� ��� ��� �������� �� ���� ��


������, ��������� ����������� ��� ������ �� �����������. ����������? #askND
1 day ago from web � Reply � View Tweet
lmpgs: ����� �������� ���� ����� ��� outdoor; ������ �� ����������� ��� ���������
�������������� ������ ��� ���� ��� ���������� ����������� #asknd
1 day ago from web � Reply � View Tweet

kikoriana: �� ������ ����� ��� ��������� ��� ����������� ���� �� ��������� ���
�������������;�� ����� ���� ���� ��� 500 ��.�;����� �������; #askND
1 day ago from web � Reply � View Tweet

zefirakos: ��� �������� �� ������� ��� � ������� ��� ���� �� ����������� ���
(2002) 2 ������ ���� ����� �� ������ ��� (2004); #asknd
1 day ago from web � Reply � View Tweet

zefirakos: ��� �������� �� ������� ��� � ������� ��� ���� �� ������������ ���
(2002) 2 ������ ���� ����� �� ������ ��� (2004); #asknd
1 day ago from web � Reply � View Tweet

PIAZZAdelPOPOLO: ��� ��� ��� ����� �������.���� ����.�����! #askND


http://myloc.me/NAzb
1 day ago from UberTwitter � Reply � View Tweet

zefirakos: ����� ������� ��� � City Press ��������� ������ 6.000.000� ��� ��������
�����������; �� ��� �� ���� �������� ����������; #asknd
1 day ago from web � Reply � View Tweet

PIAZZAdelPOPOLO: ���� ����� �� ��������� ��� ���������? #askND


http://myloc.me/NAb2
1 day ago from UberTwitter � Reply � View Tweet

PIAZZAdelPOPOLO: ����� ��� �����? #askND http://myloc.me/NA12


1 day ago from UberTwitter � Reply � View Tweet

pthian: ������� ��� ����� ��������� ��� � �.�. ������� ��� ���� ������� ���
������.���� ������ ��������� ��� ����������� �� �������; #askND
1 day ago from web � Reply � View Tweet

pthian: #askND
1 day ago from web � Reply � View Tweet

pthian: asdND #askND


1 day ago from web � Reply � View Tweet

aratepylas: http://bit.ly/Ls8fY (expand) : ���������� ��� �� ��� #askND


1 day ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ��� ������������ �� ����������� ��������� ��� �������� ��� 2007,
���� �� ��� ������������; ������� ���� � "��������� ������"; #askND
1 day ago from Gravity � Reply � View Tweet

bazilgr: ��������� �� ����� �� ����������� ������ � �� ���������� �� �� netbooks;


�������� �� ���������� �� ��������� ��� �� laptops; #askND
1 day ago from Gravity � Reply � View Tweet

wert01gf: ������� ������ ������� ��� ����; #askND


1 day ago from web � Reply � View Tweet

cybernero: � ������ ��� ���� �. ���������: �� ����� � ������� ��� tag #askND , ���
��� ���� ��� ���������� ���� �� #fail � #EPICFAIL?
1 day ago from web � Reply � View Tweet

aratepylas: #asknd ����� ���� ���� �� ����������� ��������� ��� �� ������ ����,
����� ������� ��� �� ������� �����-����� ��� �� ������?
1 day ago from web � Reply � View Tweet

zivas: #asknd �� ���� ������������� ����� ��� ����� ����������� ����� �� ������
������. �������� �� ��������� ���� 5 ? ��� �� ������ �������
1 day ago from web � Reply � View Tweet

zivas: #asknd �� ��������� �� ��������� �� ����� ��� �� 260�� ��� ����� ������ ���
500�� ����� �� ������������� �� ����� �������� ���� ���� ����?
1 day ago from web � Reply � View Tweet

fimesgr: �� ������ ��� ��������� ��� twitter #askND #ekloges http://bit.ly/3StCt


(expand)
1 day ago from twitterfeed � Reply � View Tweet

xaxakes: �� ������ ��� ��������� ��� twitter #askND #ekloges http://bit.ly/3StCt


(expand)
1 day ago from twitterfeed � Reply � View Tweet

fimesgr: �� ������ ��� ��������� ��� twitter http://bit.ly/1AEQ0X (expand) #askND


#ekloges
1 day ago from web � Reply � View Tweet

krogias: �� ������ ��� ��������� ��� twitter #askND #ekloges http://ff.im/-8NPGN


1 day ago from FriendFeed � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post New Blog post New Blog post New Blog post New Blog
post Best of #askND http://bit.ly/pbAm4 (expand) #ekloges #grelections http://ww
...
1 day ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

thanosk: ������. ������ �������, �� ������ ���� ������� Pro ? #askND


1 day ago from web � Reply � View Tweet

koumdros: #asknd: ��� �� ������ ��� ���� ���� http://metablogging.gr/archives/2556


1 day ago from Social Whale � Reply � View Tweet

fimesgr: ��������� ��� � ��������� ���������� ������������� ��� �� ������ ���


����� , ����� ��� �� ����� ������; #askND
1 day ago from web � Reply � View Tweet

thanosk: RT @Dora_Bakoyannis ����� ��� ��������� #askND ��� ��������� ���. lol
2 days ago from Power Twitter � Reply � View Tweet

arkoudos: @Dora_Bakoyannis ����� ��� ��������� #askND ��� ��������� ���.


2 days ago from web � Reply � View Tweet

greekpolitico: �. �������,����� ������� ���� ��������� ��� �� ������������ �����


������������ ����� ���������� ��� ����? #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

greekpolitico: �. �������,����� ��� ������ ��������� ��������� ���� ��������?


#askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet
NoudouLight: ����� ���� �� ������� ������� ��� �������� ��� ������ ��� "����� ���
�������" �� "����� ��� �������"? #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

greekpolitico: �. �������, ���� ����� �� ���������� ��� ����� ��� ��� ������ ���
2020? #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

greekpolitico: �. ������� ��������� �� �������� �� 12 �.� �� ������ ��� ����� ����


������������? �� ���, �����? #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

greekpolitico: �. ������� ��� ��� ���� ��� ������� ��� ���������� �� ���
�������?����� ������� ��� ���� ��� �� ���������� ��� ������ ������� ���? #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

Ankoru: ��� ���������, �� ����������� �� ������ ��� ��� ������������ 2 �����������


���, ��� ����� ��� �� ����� ����� ����� ���? #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

greekpolitico: �.������ �� ����������� �� �������������� �����? #askND


2 days ago from web � Reply � View Tweet

greekpolitico: �.������� �� ����������� ������� �� �����, ��� ������ ����� ���


�������?#askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

gotista: #asknd ���� ������ ���� ��� ����� ������� fake accounts; ��� ���������
���� ��� ����� � �.��������;;
2 days ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post Nea_Dhmokratia: #askND GIATI DEN ASXOLITE KAPOIOS
PLEON SE AFTI TH XWRA ME TO NOUMERO ENA ESODO THS ELLADAS TON TOYRISMO? ...
2 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: Nea_Dhmokratia: #askND FERE TOURISMO KAI FOROLOGISEME!!!!!!!!!


http://bit.ly/RrLsY (expand) http://www.politicsonline.gr http://bit.ly/3ZqKMa
(expand)
2 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

greekpolitico: �.������� ����� ��� ������ ����� ��� ������������� ������� ��� ����
4 ������? #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

greekpolitico: #askND �.������� ����� ��� ������ ����� ��� ������������� �������
��� ���� 4 ������?
2 days ago from web � Reply � View Tweet

Arkan_lef: ��� ���� �������,��� ��������� ��� �����,�� ����� ��� �� �������
�������� �� ����� ��� ������������� ��� ��� ���������; #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post New Blog post New Blog post New Blog post Best of
#askND http://bit.ly/pbAm4 (expand) #ekloges #grelections http://www.politicsonli
...
2 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

elate76: ������ ������������ ��� ������� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ��� �� ����
������, ��� ������ �� ����� ��� ���� ��� �������� �������? #asknd
2 days ago from web � Reply � View Tweet

constantnos: "��� �� ������ �� �����"; http://tinyurl.com/ybab6m3 (expand) #askND


2 days ago from web � Reply � View Tweet

agg44: #askND ���������������� ��� ���������� ��� ������� ���������� �����������


����������� ���� ��������� �������� ����� ��� ������ �����������?
2 days ago from web � Reply � View Tweet

constantnos: "��� �� ������ �� ����� http://bit.ly/jJPx9/09/2009 #askND


2 days ago from web � Reply � View Tweet

sotiriskoukios: http://koukios.wordpress.com/2009/09/27/asknd/ ��� �� #asknd


2 days ago from web � Reply � View Tweet

constantnos: "��� �� ������ �� �����"; http://bit.ly/jJPx9/09/2009 #askND


2 days ago from web � Reply � View Tweet

al_antoniou: #askND ����� �. ������� ����� �� ��� �������� ���; ����� ��


�������������� ��� ���� ������� ������ ���� ��������� � �������������;
2 days ago from web � Reply � View Tweet

Nea_Dhmokratia: #askND FERE TOURISMO KAI FOROLOGISEME!!!!!!!!! http://bit.ly/RrLsY


(expand)
2 days ago from twitterfeed � Reply � View Tweet

Nea_Dhmokratia: #askND GIATI DEN ASXOLITE KAPOIOS PLEON SE AFTI TH XWRA ME TO


NOUMERO ENA ESODO THS ELLADAS TON TOYRISMO? GIAT.. http://bit.ly/uE4NT (expand)
2 days ago from twitterfeed � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post constantinos alexacos: �� ��������� ��� �������, ��


������ ��������, �� ����� ��� �� ��� ��������� � ���������; #asknd ...
2 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post New Blog post New Blog post Best of #askND
http://bit.ly/pbAm4 (expand) #ekloges #grelections http://www.politicsonline.gr
http://b ...
2 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

tassokarv: #askND ME THN AFKSISEI TOU TOURISMOU MIPOS 8A VELTIO8EI H KATASTASEI SE


POLOUS TOMEIS?GIATI KAPOIOS DEN ASHOLITEMETO KIRIOTEROESODOELLADOS?
2 days ago from web � Reply � View Tweet

constantnos: �� ��������� ��� �������, �� ������ ��������, �� ����� ��� �� ���


��������� � ���������; #asknd
2 days ago from web � Reply � View Tweet

tassokarv: #askND DISTIXOS KANENAS DEN LEEI TI 8A KANEI ME TO MEGALITERO PROVLIMA


TIS ELLADAS,8A ASXOLITHEI KAPOIOS ME TO TOURISMO ANTI NA FOROLOGEI?
2 days ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post New Blog post Best of #askND http://bit.ly/pbAm4
(expand) #ekloges #grelections http://www.politicsonline.gr http://bit.ly/8U1cf
(expand) h ...
2 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post Best of #askND http://bit.ly/pbAm4 (expand) #ekloges


#grelections http://www.politicsonline.gr http://bit.ly/8U1cf (expand)
http://bit.ly/Z (expand) ...
2 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post New Blog post New Blog post @MaryLou_t ���� ����� ��
��� ��������� ��� #askND, thanks ��� ������ ���� �� ��������� #ekloge ...
2 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: Best of #askND http://bit.ly/pbAm4 (expand) #ekloges #grelections


http://www.politicsonline.gr http://bit.ly/8U1cf (expand)
2 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

NoudouLight: Best of #askND http://bit.ly/pbAm4 (expand)


2 days ago from web � Reply � View Tweet

NoudouLight: Best of #askND http://bit.ly/pbAm4 (expand) #ekloges #grelections


2 days ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post New Blog post @MaryLou_t ���� ����� �� ��� ���������
��� #askND, thanks ��� ������ ���� �� ��������� #ekloges #grelections ...
2 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

nikoscyp: giati i elada exi triplasies xreosis(me eteries me kino timologio)sta


kinita apoti i kipros?ti kani fenomena kartel pou VGAZOYN MATIA?#askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

1980nikos1980: �� 2004 �������������� ���� ��� �������� ��������.����� �� ������


�� ���� �� �� STAGE 5 ������ ��� ��������� ������&������� �������? #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

1980nikos1980: #askND �� 2004 �������������� ���� ��� �������� ��������.����� ��


������ �� ���� �� �� STAGE 5 ������ ��� ��������� ������&������� �������?
2 days ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post @MaryLou_t ���� ����� �� ��� ��������� ��� #askND,
thanks ��� ������ ���� �� ��������� #ekloges #grelections ...
2 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

raptor7: ����� ����� netbooks ����� ������� ��� �'��������� ���� �� ��������
���������� ������������ ��� ��������?�� ���������� �� �� �������?#askND
2 days ago from Power Twitter � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ����� ������������ �� ���������� ���������� �������������; �����


��� �������� ��� �������� ���; #askND
2 days ago from Gravity � Reply � View Tweet

bazilgr: ����������� �������������� �� ����� ��������� ��������� ��� ������; ��


���������� ��� �������� ������� ��� �������; #askND
2 days ago from Gravity � Reply � View Tweet

fimesgr: @MaryLou_t ���� ����� �� ��� ��������� ��� #askND, thanks ��� ������ ����
�� ��������� #ekloges #grelections
2 days ago from web � Reply � View Tweet

dimrac: RT @bazilgr: ����� ��� ������������ �� ����� ��� �� ����� �����; ���
������ � ���������� ������ ��� ������������ �� ������ ���; #askND
2 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet
bazilgr: ����� ��� ������������ �� ����� ��� �� ����� �����; ��� ������ �
���������� ������ ��� ������������ �� ������ ���; #askND
2 days ago from Gravity � Reply � View Tweet

observ8: RT @vasilisd: Political engagement using Twitter. Some thoughts from the
Greek elections http://bit.ly/tuMqf (expand) #askND #fb
2 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

NoudouLight: ����� ������ ��� ������ debate ��� �����? ��� �� ��� ����� ��
��������... �����? #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

NoudouLight: 5 ������ ��������� ��� ��� ����� ����� �������� ������. �� ���
�������� ��� ������ ��� ������ ������� �� ����� ��� �������? #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

NIKLY: �� ������������� � ������������ 2 ����������� ��� ������� ������� ���


���������� �������� ��� ��A �� ���, ����� ���������; #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

hellasorthodoxy: �� ��������� ���������� ��� ��������� ��� ���������� 08 ��


����������� ���,�� �� ������;�� ��������� ��� ���� � ��� ������ �����; #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

madvil: #askND ��� ������������ �� ��� ������ ����� �� ��� ������� �����;
2 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

mgpolitis: @chriiiiis welcome back! (still laughing on #askND & Euro glory :)
2 days ago from web � Reply � View Tweet � Show Conversation

chriiiiis: �� social media ��� �� ������ ��������� �� fake accounts ����� ���
����� ��� �� ���������� ����� ����������,����� �� �� ������������? #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

chriiiiis: ���� Euro, ���� Eurobasket, ���� �urovision.. T� �� ���������� ���� ���
��� ������� �������?? #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

giannaros_g: ������� ��� ���� ��� �������� ����������� � ���? #askND


2 days ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post �� ��� ������� � �� ���� ������� �� �����������


������� ��� ������ ��� �� ����������� ��� ��� ���� ����� �����; #asknd ...
2 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

kalthof: �� 164/2004 ����� ������ ��� ���������� ��� ����� ���� � �� �� �����
�������� ����� ������ ��� ��������� ����������� �������� ���� #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

kalthof: ����������,��������� , 24����, 30����, ����������� ���� �.�.�.=���������


���� ���������� = ��������� #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

athens66: @fotious #askND an perimenoume apo ton Kostaki...mpakouri tha parameinei


gia panta o Ted...
2 days ago from web � Reply � View Tweet
athens66: @MaryLou_t oti pio trendy kikloforei sto twitter simera :-) #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

kalthof: #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

dexterata: ����� ���� ��� ������� ��� ���������; �� ������ ��� ���� ��������� ����
��������� ��������� 5�� ������;#askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

dexterata: ����� ������� ���� � ���� ��� ��� ��� ������ ����������� ��� �� ����
���;#askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

dexterata: �� ����� � ���������� ���������;#askND


2 days ago from web � Reply � View Tweet

dexterata: �� �������� ���������������� ������������� ��� ��� ���������� �������


��� �� ��������� ��� ������ ��� ��� ������� ���;#askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

dexterata: �������� ���� ������������� ��� �������� �������� �� ����������� ����


���������������;�������� �� ��������� ���� ����������; #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

dexterata: �� ��� ������� � �� ���� ������� �� ����������� ������� ��� ������ ���
�� ����������� ��� ��� ���� ����� �����; #asknd
2 days ago from web � Reply � View Tweet

dexterata: ���� �� ��������� � �.�. ��������� �������� ��������������� ������


;#asknd
2 days ago from web � Reply � View Tweet

kikoriana: #askND ����� �������� ��� ����������� �� ������ ������ ��� �.�. ��� ��
������� �� ����� ��� ��� ���� ��� �. ���������;
2 days ago from web � Reply � View Tweet

dexterata: �� �������� ��� ������� ��� ��� ��������� ��� �������������� ������ ���
����������;.#asknd
2 days ago from web � Reply � View Tweet

fotious: #asknd �� �������� �� ��� ����� ���� ����� ������ � ������� ��� Ted
Mosby; 5� ������ ��� ����� �� ��� �����.. (via @athens66)
2 days ago from Nambu � Reply � View Tweet

dexterata: �������� �� �������� ��������� ����������� ��� �� ����������� ���


��������� ������ ��������� ��������. ���� ������������ ������ ���.#asknd
2 days ago from web � Reply � View Tweet

constantnos: RT @SykoFantiS #askND ����� ���������� �� ���������� ��� ��


���������� �� ��� ������ 140 ����������; http://ff.im/8LgHZ
2 days ago from web � Reply � View Tweet

zefirakos: ���� ��� ������� ��� ��� �� ���� ��� ���������� ��� �������� ��������
������ ��� ���� ������� ����� �� ������ ����� ���� ����������; #asknd
2 days ago from web � Reply � View Tweet

vasilisd: Political engagement using Twitter. Some thoughts from the Greek
elections http://bit.ly/tuMqf (expand) #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

vasilisd: http://bit.ly/tuMqf (expand) #askND


2 days ago from web � Reply � View Tweet

madvil: ��������� �� ������ ��� ���� �������� ��� ���������; #askND


2 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

YourMan: �� �� ������� ������ �� ����� � �� ��� �� ������������ �� ��������; ��


���� ��� �� ������ ����� �� �����... #askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

SykoFantiS: #askND ����� ���������� �� ���������� ��� �� ���������� �� ��� ������


140 ����������; http://ff.im/8LgHZ
2 days ago from FriendFeed � Reply � View Tweet

Stathisgr: RT @wert01gf � ������� ��������� ����� Sex Pistols; #askND


2 days ago from web � Reply � View Tweet

MaryLou_t: ������� �� #askND � ��� ����� ������ �� ����� ������ ����� � ��������
�� ���� ��������� ������������ ��� ������ "�������" ��������� #oust
2 days ago from web � Reply � View Tweet

tralala1984: ������ ��� ��������� ������ ��� ��� ������������ ��� ���.(�������
�������) (������������� ������� ��� ���������)#askND
2 days ago from web � Reply � View Tweet

buzz_popular: #asknd: ��� �� ������ ��� ���� ���� (Metablogging.gr)


http://bit.ly/17q6V7 (expand)
2 days ago from twitterfeed � Reply � View Tweet

sp33078: RT: @hararis @libertarian ����� ����������� �� ������� ��� ������������


��� �������; #askND ��� ��� �������� ��� ��� 23.00! �� �� ��...
2 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

wert01gf: � ������� ��������� ����� Sex Pistols; #askND


2 days ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: �� ����������� �������� �� ��� ��������� � ��������� �� �������; #askND


2 days ago from web � Reply � View Tweet

Eimastepolloi: #askND ������� ������, �� ���� �������������� ������� ��� �� ����


�������������� �������������, ����� ����� ������� ��� ���� ���������� .
2 days ago from web � Reply � View Tweet

Eimastepolloi: #askND ���� ��� ����� ��������� � ��� ����� ������� �������������.
����� ������� �� ����������� ��� �� ������ ��� �� ��� ������� �����;
2 days ago from web � Reply � View Tweet

Eimastepolloi: #askND ��� ������� �� �� �������� ���� � ���������� ��� ���������


���� �audit�. ����� ������ ����� ���������� �� ���� ������� ���;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Eimastepolloi: #askND ��� ������� ��������� ��� ������� ��� �� ���� ��� ����������
��� �� ������ ������� ����� ��� ��� �� ���� ����������� �������� ���;
3 days ago from web � Reply � View Tweet
aflets: ���� ������ �������� ����������� ��� 2 ������ �� ������ �� �������� ���
����� ; #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

sakisbeekeeper: RT @MaryLou_t:@diakoptis ����! ����� spam ��� #askND.� ���


��������� ���� ��������� �� ������� social media consultants ��'�� ����� ��� ���
3 days ago from Nambu � Reply � View Tweet

Eimastepolloi: #askND ������� ������, �� ���� �������������� ������� ��� �� ����


�������������� �������������, ����� ����� ������� ��� ���� ���������� .
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Eimastepolloi: #askND ����������, ����� ���� ���� ����������, �� �������� �������


�������,��� �� ������ ����� �� ����� ��� �����������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

asteris: �� ����������� & �� ��������� �� ������ ����� �� ����������������


���������� ��� �����; http://is.gd/3GL5d (expand) #askND #askPASOK
3 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

Eimastepolloi: #askND ����� ��� ���������� �� ����� ������ ������������� ���


����������� ������� �� ��� ������� Siemens
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Eimastepolloi: #askND �� �������� �� �������� ��� ��������� ��� ��� ����� �������
�����������, ������ ���� ��� ���������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post politicsonline.gr: New Blog post politicsonline.gr:


New Blog post New Blog post #asknd : �� ���� � �� ���� ����� �� 151 � ...
3 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post New Blog post politicsonline.gr: New Blog post New
Blog post #asknd : �� ���� � �� ���� ����� �� 151 ���������, �� ������ ...
3 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

MaryLou_t: @diakoptis ����! ����� spam ��� #askND.� ��� ��������� ���� ���������
�� ������� social media consultants ��'�� ����� ��� ��������������!
3 days ago from mobile web � Reply � View Tweet � Show Conversation

hararis: ���� ������ ��� �������� ��� #askND ���� ���� ���! ���������� �� �����
��� social media ��� ��� �������� ��������� ��������.
3 days ago from web � Reply � View Tweet

fotisl: ��� ��� ��� �� ��������: ���� �� ����� �� ������� ��� joker; #askND
3 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

napoleonskid: #askND ���� ����� ����� �� ���������� ��� ��������� ���?


3 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

constantnos: RT @kapsali RT @sofiagk: #asknd: ��� �� ������ ��� ���� ����


http://ff.im/-8KK1t
3 days ago from web � Reply � View Tweet

fountosto: ���� ��� ��� ����� �� #askND ������ ������� � ��� �����������
����������� �����������. ��� �����.
3 days ago from web � Reply � View Tweet

hararis: ��� �� ����� RT @libertarian ����� ����������� �� ������� ���


������������ ��� �������; #askND ��� ��� �������� ��� ��� 23.00! �� �� ��...
3 days ago from web � Reply � View Tweet

kapsali: RT @sofiagk: #asknd: ��� �� ������ ��� ���� ���� http://ff.im/-8KK1t


3 days ago from EventBox � Reply � View Tweet

papachatzis: @MaryLou_t �������� ��� �� #askND ����� ��� ���� ������� ���
����������; ��� �� 70" ������� ��� ������ �������� ���� �����.
3 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet � Show Conversation

sigouros28: #askND ��� ����� ������ ��� ������ ��������� �������.���� ���������
����� ��������� �� ������������ ����������� ������������� �� ������ ���?
3 days ago from web � Reply � View Tweet

bunnysuicides: ����! RT @ludens �� �� ����� ���� 6� ����� ��� Lost; #asknd


3 days ago from web � Reply � View Tweet

evan_gian: ���� �� ����� ������ �� ����� ��� LOST ? ����� ������� ��� ���� ��� ���
�������� � ������������� ;; #askND
3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

internetakias: ���� � ���� ��� �������� ��� ��� ���� �� video http://bit.ly/1628nB
(expand) ��� ��������� ��� internet; #asknd
3 days ago from web � Reply � View Tweet

ktsad68: ������ ���� ������� ��� 30 ��� ����� �� ����� ���� ��� ��� 40 ��� ���� ��
������ ���� ��������� �.� #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

ktsad68:
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

geobak: @dimitriszotos ��� ��������� ��� ���� ��� ������ ����� �������-spameria
#askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

dimitriszotos: RT @bazilgr ����� ���������� �� ��������� ��� ���� ���������


abc123; ��������; #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

MaryLou_t: @sotiriskoukios ��, ��� �� ����� ���; �� #askND ����� �� Greek trending
topic! :)
3 days ago from mobile web � Reply � View Tweet � Show Conversation

sotiriskoukios: @internetakias ��� ������� �� #asknd �� �� ���� ����� ����� ��


����� ����� ��������!!!
3 days ago from web � Reply � View Tweet � Show Conversation

MaryLou_t: ������ �� ����� �� internet � ���-���� ������������-��������� ��


���������;� "�������" ����� ��� ����� ��� ������.��'���� �� #askND "�����"
3 days ago from mobile web � Reply � View Tweet

internetakias: @sotiriskoukios ���� ��� ������ ��� �� #asknd ������ ��� blog.nd.gr
����� �����������
3 days ago from web � Reply � View Tweet � Show Conversation

internetakias: ������� �������, ������������ ��� ����������. �� ������������� ��


������� ��� �������� ��� ��� �����; ����� �������� ��� ��� #asknd
3 days ago from web � Reply � View Tweet

internetakias: ������� �������, ������������ ��� ����������. �� ������������� ��


������� ��� �������� ���; ����� ����������� �� �������� #asknd
3 days ago from web � Reply � View Tweet

vasilisd: #askND ����� ������������ ����� ���������� ��� ��� ���� �������-��������
��� ������������ �� ����� ���� ���������� ����������; "�����������"
3 days ago from web � Reply � View Tweet

ktsad68: ������ ��� ����������� �� �� ������� ��� �� ������� ������� ���� ������
��� ��� ���� �������� ���� �������� ��� ��� �������� �����? #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

geobak: #asknd: ��� �� ������ ��� ���� ���� http://metablogging.gr/archives/2556


(fucking good article)
3 days ago from web � Reply � View Tweet

nikan_gr: ���������� ��� �� ���������� ����������� ����� ����������� ����� ���


���� ��������; �� ��� �� �� �� ��� ��������������� #asknd
3 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post politicsonline.gr: New Blog post New Blog post #asknd
: �� ���� � �� ���� ����� �� 151 ���������, �� �������� �� �������? ...
3 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post New Blog post #asknd : �� ���� � �� ���� ����� �� 151
���������, �� �������� �� �������? ... ...
3 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

Arkan_lef: ��� �������� ��� ��� ������.������� ���� �� �/�,����� �� ������� ��


����� �������.�� ���� ������� #asknd
3 days ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post #asknd : �� ���� � �� ���� ����� �� 151 ���������, ��
�������� �� �������? ...
3 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

aNTwNHs: #asknd: ��� �� ������ ��� ���� ���� http://ff.im/-8KrNd


3 days ago from FriendFeed � Reply � View Tweet

jivass: RT @spi_pol: �� ������ ���� ��� �� �����? ���� ������ �� �������� ��


"��������" ������� ��� �� ����� ��������� #asknd http://bit.ly/3qRXsC (expand)
3 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

redtoro: #asknd : �� ���� � �� ���� ����� �� 151 ���������, �� �������� ��


�������?
3 days ago from web � Reply � View Tweet
constantnos: RT @spi_pol �� ������ ���� ��� �� �����? ���� ������ �� �������� ��
"��������" ������� ��� �� ����� ��������� #asknd http://bit.ly/3qRXsC (expand)
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Dexi_Extrem: #asknd ���� �� ���������� ������� �� ����� ��� ���������� ���


��������� � ����� ��� �� �����;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Dexi_Extrem: #asknd ���� �� �������� �� �������� indymedia ��� �������� ��


����������� ����� ��� �������������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Dexi_Extrem: #asknd ��� �������� �� �������� �����-����� �� ����������,


"���������" �������� ���� ��� ��� ������� ���, �� ������������ �������� ��� ��;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Dexi_Extrem: #asknd �� ��� �������� ���������� ��� �� "���� ����" �� ���� ������;
��� � ��� ��� �����;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Dexi_Extrem: #asknd ��� �������� �� ��� ����� �� �������� ����������� ��������


������� ��������� �������� ���� ��� ��� ������� ���, ��. "���� ����";
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Dexi_Extrem: #asknd ��� �������� �� ��� ������� ��� ���� 15 ���������� ���
�������� ��� ����� ��� ��� 5 ������� ����������, ��� �������� �� ���� ��� ��;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Dexi_Extrem: #asknd ������ ����� ������ �� ����������� ��� ���. �������.; ��


������� ���� ���� �� ����� � ���� ��������� ��� ����� ������� ���� �������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Dexi_Extrem: #asknd ��� �� �������� �� �� ������ ����� ������ ������� ������ ���
����������, ��. � �. �����������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Dexi_Extrem: #asknd ��������� ��� � "����" ����� ����� ��������� �� 2007 ��� �
��������� ����� ������; ������� ��������� �� ����� ������� �� ������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Dexi_Extrem: #asknd ���� ���� �� �������� ��� �����������, ��� ������� ������ ����
����������� ����, �. �������, ��� ���������� �����������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Dexi_Extrem: #asknd ����� ��� �������� � �. ����������� ���� ��� ��� ���������
���������� ��� ��������� �������� ���;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Dexi_Extrem: #asknd ������� �� ����������� ��� �� �������� ��� ������;


3 days ago from web � Reply � View Tweet

Dexi_Extrem: #asknd �� ����� ��� "������ ���" ��� ������ ��... � ������� ��� ���
��������������� "������" ��� "����������" �� ����� ������ �� �������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

athens66: @ludens #asknd �����...�� �������� ������ �� ��� ����� ���� ����� ������
� ������� ��� Ted Mosby? 5� ������ ��� ����� �� ��� �����..
3 days ago from web � Reply � View Tweet
ludens: �� �� ����� ���� 6� ����� ��� Lost; #asknd
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Dexi_Extrem: #asknd ���� ������ �� ����� � ���� ��� ������� �� ��������� ���� ��
���� ��� ���������� ��� ��������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

panosfragki: @neademokratia ����� ��������� ���������� �������������� � �����


��������� ���� �����������. ��� ������������ �� �������� ���/���; #asknd
3 days ago from web � Reply � View Tweet

panosfragki: ����� ��������� ���������� �������������� � ����� ��������� ����


�����������. ��� ������������ �� �������� ������� ������������; #asknd
3 days ago from web � Reply � View Tweet

vivian_e: ���� �� ������������ ��� ��� ������ ��� ����� ����� �������������� ���
�� ������ ������� �� �������� �����������; #asknd
3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

vfratziskos: #askND ����� ������� �� �������� ����� �� ������������� ��� ���������


��� ��������� �� ���� ����������� ��� �� �� �� ��������
3 days ago from web � Reply � View Tweet

bibakis: RT @nikan_gr: #asknd: ��� �� ������ ��� ���� ���� http://ub0.cc/c5/1S


3 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

vivian_e: ��� ����� ���������� �� ����������� ��� � ��� ��� ������ �� ����������
������ ������ �� ������������ ��� ����� �������������;#asknd
3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

kmamas: ����� ����� � ����������� ��� �������; #askND


3 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

Nkfotakis: ������� ��������� ��� �������� ��� ����������� ��� ��������� ��� #asknd
- ��� ���������� �� �� ����� ��������, �� ������, �� �������� �����
3 days ago from web � Reply � View Tweet

spi_pol: �� ������ ���� ��� �� �����? ���� ������ �� �������� �� "��������"


������� ��� �� ����� ��������� #asknd http://bit.ly/3qRXsC (expand)
3 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

Amalucky: @falexandrou #askND :D anyway #loco #crazyeyes and #psycho are trending
in the real world watch out ppl!!!
3 days ago from web � Reply � View Tweet � Show Conversation

mediabloggr: ��� ���� ���� �� ����� ����� ������; #askND


3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

Nkfotakis: �� #askND ������ �� ����� �� ��� ������ trending topic ��� twitter
����������
3 days ago from web � Reply � View Tweet

NikZachariadis: �� ���� ������ � ��� ������ ������� �� ��� ���� ����������


��������, �� ����� �� 2004 ����� �����������, ������� ���� ���� ����; #asknd
3 days ago from web � Reply � View Tweet
spi_pol: ��� playstation ������� ������ semna & tapina ��� Zelda? #asknd
3 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

NikZachariadis: ���� ����������� �� 2007, ����������� ����������, �������� � ���


������ ����� � ����������� ���� ������ ��� �� ���������������� #asknd
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Vlassis13: ��������� �� ������ ���� ������� ��� �������� ��� ���������? �� ������
�� ����� ��� ����������� ���� �� ������ �� ������� ����? #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

constantnos: ����� ����� ����� ���� ��������� �� stage? ��� ����������� �� ������
������� ����� ���������; #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

vivian_e: ��� ������� �� ���������� ��� �������� ��� �� ��� ������ ���� �� ����
������ ��� 4�� ��������; #asknd
3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

vivian_e: ���������� ���� ��� ��� ���� ������ ������������� �����������


�������������� ��� ��������� ��� ��� ������� ����� ���� ��� �����; #asknd
3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

mediabloggr: �� �� ��������� �� ������ ������ ������ �������� �� ��� ����������


���������, ���� �� ���� ��� ��� �����; #askND
3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

jphrameau: #askND ������ �. ��������� �� ����� 60 ��� �����������;


3 days ago from web � Reply � View Tweet

vivian_e: �� �� �����: ���� ��� ������� � ������ � � ������� �������� ����


��������� ��� �������; #asknd
3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

vivian_e: ���� ������ �� ��������� ���� ������ ����� ���������� �������������;


#asknd
3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

vivian_e: �������, �� �� ������������� ������ ��������, ��������� ��� �� ���������


���� ��� ����� ������� ��� ���� ���� �����; #asknd
3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

vivian_e: ����� ������� ��� ���������� ���� ������� ��� ����� ������ ������������
��� �� �����������; #asknd
3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

vivian_e: �� ������ ������� ������������� ����������� ��� ����������� �����������


��� ���� ������; #asknd
3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

mediabloggr: �� �������� �� �� ���������� � ������; #askND


3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

mediabloggr: �� ����� ����� ����� ������������; ����� ��������� ��� ���; #askND
3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

mediabloggr: Ti ������; ����� � YocoChoco; #askND


3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet
san_pedro86: �� ������� � �������� ������ ��� ���... RT @mediabloggr: ������ ����
�� ����� �� twitter ��� �������������� ��� ���� �� ����������; #askND
3 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

mediabloggr: �� ����� ��������� ��� ���� ���������� - ������ #askND


3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

mediabloggr: �� ������ ��� ��������� ����� ����� ������; #askND


3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

mediabloggr: ������ ���� �� ����� �� twitter ��� �������������� ��� ���� ��


����������; #askND
3 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

trianta: @nikan_gr ��� �� ����� �� ������ ��� ��������. ����� 1� ���������� ���
������ �� ������� ��� #askND
3 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

falexandrou: Totally agreeRT @insideabox RT @nikan_gr: #asknd: ��� �� ������ ���


���� ���� http://ub0.cc/c5/1S
3 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

nikan_gr: #asknd: ��� �� ������ ��� ���� ���� http://ub0.cc/c5/1S


3 days ago from twitterfeed � Reply � View Tweet

grblogs: [metablogging] #asknd: ��� �� ������ ��� ���� ����: ��� ������� �
������������ ����� ������� ��� .. http://bit.ly/JJhe9 (expand)
3 days ago from twitterfeed � Reply � View Tweet

koraspan: #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

koraspan: @Antonis45 ��� �������������� ��� �� ������ ���� ���������� �� ���


��������� ���� ��� ��� �������� ��� �. ���������;#askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet � Show Conversation

zefirakos: �. ��������� ����� ���� ������ �� ��������� ��� ����� ���� ��� ���
��������� ������ �� ��������� � ���� ��� ����������� ��� ���� ���; #asknd
3 days ago from web � Reply � View Tweet

teemulehtinen: Why is there #asknd but no #askpasok? Is everything they say and
stand for chrystal clear?
3 days ago from Gravity � Reply � View Tweet

skyriazakos: ���������� ��� ������ ��� ���������������� ��� ������������, � �����


-���� �� ���� ���- ���� ���� ����� ��� �� ���; �� ��� ��; #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

athens66: � ��� ������ ��� ������ Killers...��� #askND �� �������;


3 days ago from web � Reply � View Tweet

passenger81: ���� �� ������� �� ���� ������ ��� ���� ��� ��� ���� ��� ���������
��� �������� ���, ����� ���������� �� ������� ��� �� ��������?#askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

BlindGirlGrunt: ����� �� �������� ��������� ����� ���� ������ ������; #askND


3 days ago from web � Reply � View Tweet

BlindGirlGrunt: �������� ��� ����� ���� � ��������� ���� ���� ������� � ���� �����
��� ��� ��������;#askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

iridamartzoukou: Mporei na afksithei o arithmos proslifthentwn koinwniologwn mesw


asep?Pairnoun mono 12 kathe 2 xronia.#askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

iridamartzoukou: #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

passenger81: �� ��� �� �������� �������� ���� ��� ���������� ���������� ������� ��


�������� �������. ���� ��� ��� ������������� �������??? #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

passenger81: �� 80% ��� ������� ���� ��� ������ ������. �� ���� ���������� ��� ��
�������� ��� ����� �� ���������� ������? #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

passenger81: ����� 5 ������ ���� ���� ����������� ����� � ���������� ���


������������� ���������� �������� ��� �� �����? ����� ���� �����������? #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

sogoster: To ������ ��� �������� �� ��� ������ ���� �� �� ABC123 accounts; #askND
3 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

HearNothing: #askND ��� ���� ��������: �� ������� ��� ������ ����������������


����� 20 ������ followers (via @StreetsPanic)
3 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

kinezos69: #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

constantnos: RT @bazilgr ����� ���������� �� ��������� ��� ���� ��������� abc123;


��������; #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

StreetsPanic: #askND Thumbs Up! � ������������ ������ account (Georgia_Sp) ��� ��


������ ��� ��������� ��� ������ �� ���������� ����� ��� ���� �������.
3 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ���������� �� ��������� ��� ���� ��������� abc123; ��������; #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: Cocacola � Pepsi; #askND


3 days ago from web � Reply � View Tweet

Georgia_Sp: #askND �� �� �������� ��� ������������ ���, ���� ���� �� �������


�������� ����������� ��� ��������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

RUMMOR: #asknd ��������� -��������� ����- �� �������� ������ ��� ������ ����
�����;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

jivass: ������ ��� �� ��������� ��� #asknd �� ����� � social ������� ���� ���
������. http://bit.ly/SQG8O (expand)
3 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

alkis51: #asknd �������� ��� �� "������������" �������� ������ ������ ��� ���
��������� ���� �� 5 ������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

alkis51: #asknd ��� �������� ���� ��� ���������� ��� �������������, �� ���������
��� ������ �� ��� ���������� ��� �������� ��� �� �.� -����-������.
3 days ago from web � Reply � View Tweet

DIM94: #asknd 12 ����� ����.�����������, ������� ������. � ������ ���������� ��


������ �� ����� ���� ��� ���������� �����, �� �������� �� ����;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: �� ��������, ��� internet, ����� ��� �� ��������. ���� ����� ��


����������� ���������� ��� ���������� ��� �����; #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� �� �������� ��� ������� ��� ��������; ��� �� ����������; #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

DIM94: #asknd ��� ���������� �� ����������� ��� ��� ������������ ��� �������
�������������� ��������; ���������� ��� �������� ������ ���.
3 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ����������, ���������� ��� �������� ��� ����� ���; �� ��������� ��
����������... http://bit.ly/4DMOqz (expand) #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

StreetsPanic: #askND ���� ������� ��� ��������� ��� robot���� ��� ������
���������, ������� "�� ����� 20 ����� �� ������ follow" � "����������� 20"?
3 days ago from web � Reply � View Tweet

kostas976: #asknd �� ������������ ��������� ��� ����������� ������������ �������


������� ��� ������ �� ����������� ��� ���� ��� �������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

StreetsPanic: #askND ��� ���� ��������: �� ������� ��� ������ "�������" ���������
����� 20 ������ followers (� 20 � ������� ��� ��� ��������)!
3 days ago from web � Reply � View Tweet

thanos87: #asknd �� �������� ������� ��� �������� ��� ����� ������� ��� ���������
��� ��� ���������, ��� ������������ ���� ���������� ���;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

vasper: #askND ����� ������������ ����� ��������� ��������� �� ������������� ��


������ � ��������� ��� ����� �� ������� �� �������� �� ���� ��������
3 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ���� ��� ������ �������, ���� ���� ������� ��� �������� ���
������������� ���; http://bit.ly/9YD6z (expand) #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Antonis45: #asknd ���� �������� ��� �� �������� ��� ������ ��� ���������, ���
����� ����������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet
bazilgr: ������������ ������� � �������� ��������� �� �� ����� ����;
http://bit.ly/2fwQZk (expand) http://bit.ly/1Hmuxo (expand) http://bit.ly/WZtns
(expand) #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

giannis56: #asknd ����������� �� ����� ��� �������� ������� ��� �� ����������


������ ��� ��� ������ ���������� ������������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: �� ���� ���� ����� �� �������������� ��� ������ �� ������ ����� ��


������������, �� ����������� ���� ����; http://bit.ly/2QSehp (expand) #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

zefirakos: ����� ���� ������ � �. ���������� ���� ��������� ��� �� ��������� ��


��������� ��������� 100 ����������; #asknd
3 days ago from web � Reply � View Tweet

giannis56: #asknd ��� �������������� ��� ��������� ��� ��� ��� ������
�������������� ��� ��������� ���������� ������ �� �������� ���� �������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ����� �������� �� ���� �������������� ��������������, ��� ���� ���
�� ���� ����������� �����������; #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: �� �������� ��������� ���� �� �������� �� ������ ������; #askND


3 days ago from web � Reply � View Tweet

StreetsPanic: #askND fanis04 alkis51 DIM94 thanos87 Antonis45 kostas976 Tips:


������� pattern ��� username, ����� avatar, ����� ��� ������ ������ tweet
3 days ago from web � Reply � View Tweet

fanis04: #asknd ���������� ��� �� ������� ��� ����� ��� �� ���� ��� �����������
��� ����� �������� ��� ��� ����������.
3 days ago from web � Reply � View Tweet

HearNothing: ����� ���� ��� ������ ������� ��������� ����� username ��� ����� ��
�������� ��� �������? #askND thanos87 ���(via@StreetPanic)
3 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

alkis51: #asknd �� ����� �� ����� ������ ����������� ���������� ��� �.�; �������
��� ������ ������� �� ���� ���� �� ��� ������.
3 days ago from web � Reply � View Tweet

StreetsPanic: #askND ��� DIM94 ������!!! ���� ����� ��� �������� ��� �� ��������
��� � LAK99 �� ����?
3 days ago from web � Reply � View Tweet

DIM94: #asknd ����� ��� ������������ � ������� �������; ���� � ���� ��� ���
���������� �������� ����� ��� �������� ���;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

vsbubs: ��������������, ����� ����� �� ��������� ��� ��� ������ �� �������� ���
��� ����, �� ��������� 5,5 ������; #asknd
3 days ago from web � Reply � View Tweet

StreetsPanic: ����� ���� ��� ������ "�������" ��������� ����� username ��� �����
�� �������� ��� �������? #askND thanos87 antonis45 kostas976 ���
3 days ago from web � Reply � View Tweet

StreetsPanic: ����� ���� ��� ������ "�������" ��������� ����� ���� username ���
���������� ����� �� �������� ��� �������? #askND thanos87 antonis45 etc
3 days ago from web � Reply � View Tweet

thanos87: #asknd ����� ��� ������������ 5 ������ ��� ������� ���� ������������
"�����" ���;������������� �� ��� �������� ������������� ����������.
3 days ago from web � Reply � View Tweet

thanos87: #asknd ����� ��� ������������ 5 ������ ��� ������� ���� ������������
"�����" ���.������������� �� ��� �������� ������������� ����������.
3 days ago from web � Reply � View Tweet

Antonis45: #asknd � ���������� �� �� ����� ��� ���� ������� ��� �� ���� ���
�����������, ������� ��� ��������� ������ ��� �������. ������ ������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: � ������ ����������� �������� �� ������� ��� �� ������; #askND


3 days ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: �� ������ ������, ���������, ����������� ��� ����������� ����� �����


��������; #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: ����� ������� ��� �� ��� ������������� �� ��������� �� Goin' Through;


#askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

kostas976: #asknd ��� ���������� �� ��������������� ��� ���������� ��������������


- ���� ���� ��� ����������- ��� ������ ��� ������;
3 days ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: ����� ��������� ��� ��� ��������� �� ������ ��� ��������� ������; #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: ����� ������� ��� ���� �������� ��������� �� ������ ��� ���� ���� ��
�������� ���� ��� ����������� ��������� ��� ����������; #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: �� ���������� �� ��� �� ��������� ����� ��� � ������ ��� "�������" ��


��� ������� ����������; #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: �� �� ������� ��� �������� �� ����� ��� ����� �� ����������� ��������;


#askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: ����� ����������� ���� �� ����� ����� � ��� �� ����������; #askND


3 days ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: ���� ������ ���������� ���������� ���� ������ ��� ����������; #askND
3 days ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: ����� ���������� ����� ���� ��� ���� ��� 2010; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

wert01gf: � �������� ���������� �� ������ ��� ���������� �� ��������� ����; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: �� 2007 ����������� ������� ��� �� ��������� �������������. �� ����


������ ��� �����. �� ���������, �� ������ ������� ��� ��� ������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ���� ���� ��� ������� ��� �� ������������ �������� ��� ��������
����������. ����� ����� ������ ��� ���������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

rousso: @Manogr Come on, I was not offended! I just wasn't happy about it. I only
defend those that reacted to #askND in a different way than me! :)
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet � Show Conversation

bazilgr: ����� �������� ����� �� �����; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ��� ����� ������������ ����� ��������� ��� �� �������� �� �������
���������; ��������� ��� ����������� �� ��������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ��� ���� ���������� ������ ��� �� 2006 ���� ��������� ����������. ���
���������� �������� ��������� ���� ��� �����. �� ���������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ������ ��������� ��� ����� �������� �� 2009; ����� �� ������ ������
��� ��� ���������� ����������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ��������� ��� ��� ��������� ������� �������� ��� ���� 75 �������
��� 2007; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� �������� �� ����� �� �� �������� �������; ������ � ��� ���������


���������� ��� ������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ��������� ��� �� ��������; ��������������� �� ��������; ����� ���


���������� ������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: �� ����� �� ���� ��������� ������������ ��� ��.��.; ����� ����������


����� ��� ���� ����������; ����� �� ������� � �������� ��� DVD; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ��� ����� �� ����� ��� �� �������� �������; ����� ������ �� �������
������; ������� � ��� ��� ������������� ������������� ��������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: �� ����� �� �� �������������; ����� �������� ��� ������� ����� ������


���������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: �� ����� �� �� �������� ��� ���������; ����� �������� ��������� ������


���� ����� ���� �� show �� ��� ����������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet
bazilgr: �� �������� ������ � ���� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� �������� ���
�������� ���� ������� ��� ���������� �� ������ ��� 1 �����; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ���������� ��� ������� ����� ��� ��� �����; ����� ��� ����������
��� ����; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ������� ��� ���������; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ������� ��� ���������; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: �� ����� ������ �� �� �������� ��� ��������; ����� ���� �� �������; �����
��� ���������� ������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

JoBlack: @constantnos �� ����. http://twitpic.com/j1pyw #askND


4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet � Show Conversation

constantnos: �� �� ������ ����������� �� ���� ��� �������; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

nassoskappa: ������� �� �� �������� ������ ��� ����; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

twitopliktos: �� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ��������� ������ ���� ��� ��
�� �������, �� ������ �� ���� ����� ������? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

foititakos: #askND: � ����� ���������� �������� live ��� twitter!


http://bit.ly/18PGaC (expand)
4 days ago from twitterfeed � Reply � View Tweet

StreetsPanic: A�������� ������? ��������� ������ James Bond? Fifa � Pro? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

kapsali: �� ���� ������ ����� � ����������(���� ������� ��� �� ����� 2009)��� ��


����������� ����������� ��� �������� �������������������; #askND
4 days ago from EventBox � Reply � View Tweet

trianta: ������ ��� �� ����� ����������� ������� ��� & ������ ���� ������������
��������. �� ��� ��� �����, ���� ����� ����� ��������� ��� #askND
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

jordan_a: �� ����� ���� ���� ���������� ��� ���� ������ http://tr.im/zGy5 #askND
4 days ago from Nambu � Reply � View Tweet

observ8: #askND ����������� ������� ��������� ����?


4 days ago from web � Reply � View Tweet

nassoskappa: ����� ��� #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

nassoskappa: #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet
nmpardakis: ��������,���� ��������. ��� (http://alturl.com/p5my) � ����� ��� ���
�� ���� ���� ������ �����������. �� ������ ��� ����; #askND
4 days ago from Twitterrific � Reply � View Tweet

SykoFantiS: Fwd: #askND - http://www.e-cannibals.gr/blog/?p=1427 (via


http://ff.im/8F6iO) http://ff.im/8GRi8
4 days ago from FriendFeed � Reply � View Tweet

koraspan: #askND ���� �� ��� ��������������� ����� ���������� ��� �� �������������


����� ��� ������� � �������� �����;
4 days ago from web � Reply � View Tweet

koraspan: #askND ����� ��� ������ �� ��� ������� �� ���������{ ���� � �.


���������� ��� ��� �� ����� ����� ��� ������ ������ �� ������{ ;
4 days ago from web � Reply � View Tweet

koraspan: #asknd ��� ��� ��������� ��� �� ������ ������� ��� �������� �� ����� ���
���� ���������� ����� ���������� � �������;
4 days ago from web � Reply � View Tweet

koraspan: #askND ���� �� ���������� �� ������ ���� ��� ��� �� ��� ���� ;
������ ��� � ��������.
4 days ago from web � Reply � View Tweet

koraspan: #askND � ���� ����� ���������� ��� ����������� ��� ����������� ���
������� ��� ���������� ���. �� �������� �������� �����;
4 days ago from web � Reply � View Tweet

StreetsPanic: ����� ���������� ��� ������ ����������� ���� ������ ��� ������ ���
��� ���������� ���� ����? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

ZeusBollocks: ����� ����� � ��������; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

ZeusBollocks: � ����� ������ ����� ������� �������; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

ZeusBollocks: ������... ����, 2 ��������. #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

ventrix: ���, ����� �� "��������������", ������� #askND ���� ��� #ask[���� �������
��]. hell yeah, ��� �������, ��������
4 days ago from web � Reply � View Tweet

scorpionvd: #askND ����� � �������� ��� ������������ ��� ��� ���� ��������
�������������, �� ����� � ����� ��������� �� ������������ ����� ��� �����;
4 days ago from Twitterrific � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post #askND ���� �� ���������� ��� ���������� ���
����������� ��������� ���� ��������� ��������� ��� �� ��� ����������� �� �� ...
4 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

taskar: #askND ���� ���� � ��������� ���� ��� ����������� ������ �����, �� �������
��� ���� ������� ��� ��������� �� ������������ ��������;
4 days ago from web � Reply � View Tweet
fotisl: #askND ���� �� �����, ���� �� ����� ��������, ���� �� ����������;
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

tyxaios: #askND ���� �� ���������� ��� ���������� ��� ����������� ��������� ����
��������� ��������� ��� �� ��� �����������... http://ff.im/8Fylc
4 days ago from FriendFeed � Reply � View Tweet

tyxaios: #askND ���� �� ���������� ��� ���������� ��� ����������� ��������� ����
��������� ��������� ��� �� ��� ����������� �� ��� ���� �� �������;
4 days ago from web � Reply � View Tweet

gfotos: �� �� ������ ��� ����� 100 ����� �� ��� ������������� ���� ���
������������ ��� ����; #askND
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

poetic_justice: �������� ��� ��������� �������� ���� ������� ������� �������� ���
����������� ��� ������� ��� ������������ visa waiver? #askND
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

poetic_justice: ����� �������� ���� 2 ����������� ���� �� �� ����� ����


�����������, ������� �� �� ����� �� ������� ����� ����� ����������� ��
�����..#askND
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

gonik: RT @papachatzis ����� ��� ����������� �� ��� ��������� ��� �����, ���
����������� ���������� ����� ������������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

dimrac: +1 RT @papachatzis: ����� ��� ����������� �� ��� ��������� ��� �����, ���
����������� ���������� ����� ������������; #askND
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

arkoudos: ���� �������� ����� �� ����� ��� ���� �����������; �����, & ��� �������;
����� ������� ���� ��� ����� ��� ��������� �� ���������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

papachatzis: ����� ��� ����������� �� ��� ��������� ��� �����, ��� �����������
���������� ����� ������������; #askND
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

dimitrisk09: Stous dimosious xoros opos parka Dromos ksero oti den einai Ola
armodiotita sas alla ti metra 8a parete gia Kali poiotita sintirisis #askND
4 days ago from Twitterrific � Reply � View Tweet

mimilas: [NP] #askND LIVE �� ��� ������� http://bit.ly/1EptD (expand)


4 days ago from twitterfeed � Reply � View Tweet

dimitrisk09: Me eleu8eri eisidos sta panepistimia Gia olous den epibarinoun tous
goneis askopa exoda afou polla paidia 8a kobonte to proto xrono #askND
4 days ago from Twitterrific � Reply � View Tweet

dimitrisk09: 8a uparski miosi foro sta I.X? giati agorazoume mikra IX logo kostos
pou prepei na sinvazoun stin afksisi ton atiximaton me 8imata #askND
4 days ago from Twitterrific � Reply � View Tweet

dimitrisk09: Ta kondilia apo tin EU pou den ta aporofoun I kubernisis tis ellada
mipos einai me orous pou stin ousia den mporoun na aporofi8oun? #askND
4 days ago from Twitterrific � Reply � View Tweet
dimitrisk09: Ti einai sto programma sas Gia na proselkisete Kai na kratisete
ksenes eteries stin ellada;#askND
4 days ago from Twitterrific � Reply � View Tweet

fotisl: �. ���������, ��� ����� ������� �� ����� ��������������� ��� �������;


#askND
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

Kakoulos: LMAO sto #askND oute #giafka na itane...... akous ekei #giafka sto
Halandri
4 days ago from web � Reply � View Tweet

idmos: ��������� ����� ��� #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

indspot: ����� �������� ��� �� �������� �� ��� ��������� ��� ������������� ���
������ ������������ ���������; ����� � ������ �������������; #askND
4 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

tsimitakis: RT @vrypan ��������� ��� � ������������ ��������� ������� ������ ��


����������� ��� ��� ������� ��������� � ����� ��� ������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

c_progiopoulos: ����� ��� ������� ��� �������� ��� ���� ������������ ����� ���
������� �������� ������� ���������� �� ������������ �������� ��� ���?#askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

c_progiopoulos: ����� ��� ������� ��� ���� ������������ ����� ��� ������� ��������
������� ���������� �� ������������ �������� ��� ���? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

syriza_gr: #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post New Blog post �� #askND ����� ���� "������" ��� ��� �
"���������" ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��� � ...
4 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

Pi_Vi: #askND ��� ������� ���� ��� ������ �� ��� ������ � ��� �� ������;
4 days ago from Twitterrific � Reply � View Tweet

maria_io: RT @alepouda: Ti �������� ����������������? #askND (LMAO, ROFL etc.!!!)


4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post New Blog post Stefanos Kofopoulos: RT @pestaola
������� 2009, �� ����� ��� �� ������ http://bit.ly/4iaUop (expand) #askND ... ...
4 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post �������� �� ��� ������ ������� �� ���� ���
������������ ��� ��� �������? #askND ...
4 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

Arkan_lef: �������� �� ��� ������ ������� �� ���� ��� ������������ ��� ���
�������? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

constantnos: RT @Sotiropoulos ��� ����� ��� o ������� ��� ������� ���� �������� ��
���� bloggers �� ����� �� ����� ��� ���� twitters? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post politicsonline.gr: New Blog post �� #askND ����� ����
"������" ��� ��� � "���������" ��� �������� ��� ��� ��������� ��� �� ...
4 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

ge_sar: ����� ��� ������������� �� ������� �����������; ����� ������ ����


�������������, �������� ������ ��� ���� ������� ��� ��� �����. #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

dimrac: ����� ��� ��������������� "������" (mean no ���������) �� �������� "�����"


��� ���������� ��� social networks,��� �������� ������ #askND
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

MaryLou_t: http://twitpic.com/iyn8a - ������ �� ��� ������� ��'�� �����:��� ���� �


�����,��� �� #askND,������� ��� ����� ��� ��������� � ����� �� � ...
4 days ago from TwitPic � Reply � View Tweet

m_delikouras: #askND ����� ������� � ���� ��������� ��� ��� ��� ����� ��������
����� ����� ������� ��� ��� ��������� ��� ���������; ����� ���������;
4 days ago from web � Reply � View Tweet

m_delikouras: #askND ����� ���� ����������� ���, �� ���� �������� ��� ������������
��� ���� ��� ��������� �����������; ����� ���������;
4 days ago from web � Reply � View Tweet

MaryLou_t: ��.... �� �� �� ����, ������������� ���� �� ������������ ���� ���


������ ��� #askND ��� @neademokratia. ��� �� ��� ��������������, �?
4 days ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post Stefanos Kofopoulos: RT @pestaola ������� 2009, ��


����� ��� �� ������ http://bit.ly/4iaUop (expand) #askND ...
4 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

fountosto: #win RT @Sotiropoulos ��� ������� ����� ������ ��� ��� ��. ���� 5,5
���������� ������ ��� ����� ��� ����� ���� ��� ���������� ��� #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post �� #askND ����� ���� "������" ��� ��� � "���������"
��� �������� ��� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��� ��� ...
4 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

Sotiropoulos: ��� ������� ����� ������ ��� ��� ��. ���� 5,5 ���������� ������ ���
����� ��� ����� ���� ��� ���������� ��� #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

potmos: @vivian_e �� ������ ����� � ������������ ��� ���������������� ������ ��


���������� ��� ���� ���. ����� ������; #askND !
4 days ago from web � Reply � View Tweet

Sotiropoulos: ���� ����� �� ���� ����� ��� �������� �� ������� ������� ��� deb8.gr
��� ����������� �� �������;;; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

Sotiropoulos: �� #askND ����� ���� "������" ��� ��� � "���������" ��� �������� ���
��� ��������� ��� ��� ����������� ��� ���
4 days ago from web � Reply � View Tweet
Sotiropoulos: ��� ����� ��� o ������� ��� ������� ���� �������� �� ���� bloggers
�� ����� �� ����� ��� ���� twitters? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

olgachaidou: �� ������ �� �������� �� ���. ������� ��� ������� �� ���������������


& ��� �������������� ��� ������(������ ��� Sir Ken Robinson) #askND ;
4 days ago from web � Reply � View Tweet

diakoptis: RT @kapotas �� ���� �� ���� � ������� ��� ������� ��� @diakoptis ?


#askND | ������ ���������� ��� ���������� ��� �� ������ ��� ����
4 days ago from web � Reply � View Tweet

dimrac: ����� ��� ��������� ������ ����� ��� ���� ������������ ��� �����
���������� ��� ������ � ������ ������?������ ����� �� ������ ������ #askND
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

constantnos: ����� �������� ������ ��� ������� � �������� ��� ����� �����������
���; ���� ����� � ������� �� ��� ����� ����� �����������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

kapotas: �� ���� �� ���� � ������� ��� ������� ��� @diakoptis ? #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

StreetsPanic: ����� ��� ������� �������... ����������� ��� ��������� ���� ������.
��� ���� �������, ���� ������ �����������. #askND #saveOtto
4 days ago from web � Reply � View Tweet

diakoptis: ���� �� ���� ����? #askND (�� tweet ���������� ����� "��������". sry
��� ��� ����� �� ��� ��� hashtag)
4 days ago from web � Reply � View Tweet

trianta: RT @vivian_e: ��� ������� ��������� ��� �� ������� ���������� ���


������������ ��� social media ��� ����������� �� �������������� �� #asknd
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

constantnos: ��� �� ������ �� �����;���� ��� �� �������� ����� ������; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

constantnos: �� ��������� ��� ������������� ����������� ��� ��� ��������� ���;


#askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

constantnos: ��� �� ������ �� �����; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

DimmanP: @vivian_e http://twitter.com/DimmanP/status/4344607008 #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet � Show Conversation

libertarian: �� �� ����� �� �� 6���� �����. ������ ��� ������ ���������


�����������; �� ����������� ��� ����������� ������ ���� ������ ���� ��; #askND
4 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

vivian_e: ��� ������� ��������� ��� �� ������� ���������� ��� ������������ ���
social media ��� ����������� �� �������������� �� #asknd
4 days ago from web � Reply � View Tweet
tgeorgakopoulos: �� ��������� �� ����������� �� ��������� ��� ����, �� ����������
�� ���������� ������������ ������ �� �� �����; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

libertarian: ����� ����������� �� ������� ��� ������������ ��� �������; #askND


4 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

valgraph: #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post ����������� ���� ������� �� ��� ���������, � ������
����� ���� ��� 2004; ������������ ������ ������������ �����; #askND ...
4 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

politiconline: RT @pestaola ������� 2009, �� ����� ��� �� ������


http://bit.ly/4iaUop (expand) #askND http://www.politicsonline.gr
4 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

DimmanP: ������, ��� �������� �������; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

constantnos: ���� ��� ���������� ������������� ��� ���� ��������� ����������,


����� ������� �� ��� ������. �� �� ������ ����� �����; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

aris305: RT @dealsend: RT @vrypan: ����� ���� ��������� �� 2004, ������� �,��


������ ��� primeminister.gr? #askND
4 days ago from Twitscoop � Reply � View Tweet

dealsend: RT @vrypan: ����� ���� ��������� �� 2004, ������� �,�� ������ ���
primeminister.gr? #askND
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

kikoriana: ������� ���� ������,������ ��� ������������ �� ����� ���� ������.��


�.�.�. ��� �������� ��� �� ������������,� ��� ��� � ��� bazilgr . #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

aoratos: ��� ������������� �����&�����.����: ��������� �������� � ������� &


������� ���"����" ���������� ����. ����������; ��/����; #askND
4 days ago from HootSuite � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� � ������ ��� ������ ���������� �� ������� ����� ���� ��� ��������
�������� ��� ���� ������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ��� ��������� ��������� ��� �� ����; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: �� ���������� ���� �� ���� ��� ������ �� ��������� �� FYROM ���������;


����� ���� ��� ������ ��� ������������� ��� ��� ��� ���; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

politiconline: New Blog post neademokratia: �������������� �� hastag #askND ���


��� ��������� ��� ���� ��� ������� ...
4 days ago from Twitme for WordPress � Reply � View Tweet

Arlav: �� ������ �� ��������� ���� ������ ��.���������? http://bit.ly/2sMbPB


(expand) #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� � �������� ���� ������ �������� � ����� ������ ���������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: �� ������� � ��������� ��� � �����������; ��� ����� �� 5 ����������� ���


�����������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

DimmanP: � ��������... @kikoriana ����� �� ������� ��� �� 24��� ����:


http://tinyurl.com/yazny74 (expand) #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: @kikoriana ������� ��� ������� ��� #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet � Show Conversation

DimmanP: ������� ��������... RT @kikoriana ����� ��� ������������� ��� �����������


������ �� ����� �� ����������� �� ���� ��� �� ��� ���. ���; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

DimmanP: @kikoriana ����� �� ������� ��� �� 24��� ����: http://tinyurl.com/yazny74


(expand) #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

alepouda: ��� �� ���������� �� ����������� ��������� ��� �� ���������? ���� �����


�� ������� ���? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

alepouda: �� ����� ����� ��������� ��� �� ��� ������� � ��������� ����? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ������� ��� ��� �� ������ ����� ��� ��������� �� ��������������
����� 500.000�; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

Sotiropoulos: ��� ��� �� ������ �� ����������� �������� �� �������� �� ����������


��� �� �� social media? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

kikoriana: ������� ����� ��� ������������� ��� ����������� ������ �� ����� ��


����������� �� ���� ��� �.�. ��� �������� ���; � ���� ������. #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

bazilgr: ����� ��� ������ �� ��� ��������� ��� 3� ����, �� 2009, ���� �� ������
���� ��� ������ �� ������ �� 2004; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

alepouda: ���� �������� � ��� ���� ��������, �� ���� #askND #griots


4 days ago from web � Reply � View Tweet

thanosk: ����� ��� ������ ���� ��� ���� ���������� ���� ��������� ��� ���? ��
������ ��� ������� ����� ��� ��������� ��� �� �������� ��� ����?#askND
4 days ago from Power Twitter � Reply � View Tweet

Vero_n: ��������� ������ ��� �� ��� �������� ������� ��� �������� �� ����� ���
������� ��� ���� ����. �� �� �� ��������� ���� 18-20; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet
alepouda: ��� �������� ��� ��� �������, ��� �� ������������ �� ��������� ��� ����
��� �� �����? #askND #griots
4 days ago from web � Reply � View Tweet

DimmanP: #askND RT @livingingreece 1 in 4 homes in Greece is illegal; 83% believe


it's wrong but also say red tape is 2 complex http://bit.ly/10UZ0G (expand)
4 days ago from web � Reply � View Tweet

alepouda: ����� ������ ��� � ������ ������ ��� ���� ������ ��� ������������? ����
����� ��� ����� � �� ��������� ����������? #askND #griots
4 days ago from web � Reply � View Tweet

vrypan: ����� ���� ��������� �� 2004, ������� �,�� ������ ��� primeminister.gr?
#askND
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

infowonders: ��� ��������� ��� ��� ��� ��������� http://bit.ly/23WbyQ (expand)


���������� �� "������� ������" ��� "�������� ��� ����������". �����������; #askND
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

nmpardakis: RT @vrypan ������� �� ������������ ��� �� twitter accounts �����


abc1234 ��� ������ �� #askND ��������� ���� "��� ������ ������ �� ���";
4 days ago from Twitterrific � Reply � View Tweet

green_elf: ������ �� ����������� � ������ �� 2012 � ������ �� ���� � �����������;


#askND (via @fotisl)
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

observ8: @shimba2410 #askND ... YEAHHHH this is my 3rd post!!!


4 days ago from web � Reply � View Tweet

observ8: rt @DimmanP �� ����� ���������� �� #askND humor:... ������� �������, ���


��� ������ "������ ����������� RULEZ"
4 days ago from web � Reply � View Tweet

mystgr: �� �� �������, �� ��� �� ������ ��� ��� ������ ������ �� �����; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

vrypan: ������� �� ������������ ��� �� twitter accounts ����� abc1234 ��� ������
�� #askND ��������� ���� "��� ������ ������ �� ���"; LOL! LOL!!!
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

alepouda: @thanosk ��� �� ��������� �� ������� ��������� ����� ��� �������� ����
�� �������� ��������� #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet � Show Conversation

asteris: ����� �������� -���������������� & �� ������� �� �����- ���


���������������� ���� ��� ������� & DNA ����������� ��������� ��� �����; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

mystgr: ti level eiste sto WoW k. Karamanli? #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

titanas: RT @pestaola ������� 2009, �� ����� ��� �� ������ http://bit.ly/4iaUop


(expand) #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet
infowonders: ����������� ���� ������� �� ��� ���������, � ������ ����� ���� ���
2004; ������������ ������ ������������ �����; #askND
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

alepouda: �� ���� �������� ������� ������� � ������ ��� ���� ��� 50�� ���� ���
Suez ��� � ���� ����������� ������ ����� 19,5��? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

DimmanP: �� ����� ���������� �� #askND humor: ��� ������������ ������� ������.


������� �������, ��� ��� ������. @geobak @Manogr @rousso @Kapoglou
4 days ago from web � Reply � View Tweet

fountosto: �����, �� ������������� �� #askND E������ �� ��������� 5 ������ �����


���� ���� ������� ���� ���
4 days ago from web � Reply � View Tweet

orestis: ����� ������� ��� ��� ��������� ��� �������� ������ ������ ��� ��� ���
������ ����; ���������� ��� debate. #askND (via @vrypan)
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

fountosto: �����, �� ����������� �� #askND ������� �� ��������� 5 ������ �����


���� ���� ������� ���� ���
4 days ago from web � Reply � View Tweet

shimba2410: ����� ������ ��� ��� ����� �������� ��� �� ��� �� ���� ������ ��� ����
��� ��� ���������,���� ������� �������������� �������� ���;#askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

SykoFantiS: #askND �� ������������� ��������� ����� ����� �� ��������� � �������


����� �� ������������ � ������������ ��� �� ���... http://ff.im/8Exiy
4 days ago from FriendFeed � Reply � View Tweet

fotisl: ������ �� ����������� � ������ �� 2012 � ������ �� ���� � �����������;


#askND
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

mystgr: einai gay o pavlos? #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

Cyberela: � �. ���������� �� ����������� ��� ���� 9 ����� �������� ���� �������;


#askND
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

DimmanP: ����� ��� ����� ����� ����� ��� ������; ���� ���������� ��� ����������;
����� ��� ������ �������� ���� �����; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

rousso: @geobak @Manogr �� ��� ��� ��������� ��� #askND humor, �� ���� �� ���
"������ & ������"; �� ���� ����� �� ��������; ������� ���� ��� �����
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet � Show Conversation

diakoptis: ������� �� #askND. ����� ��� �������� ��� project ��� ��� peter? ��
���� ���� ������������ �� ��� ���������� http://www.peteranswers.com/
4 days ago from web � Reply � View Tweet

fountosto: ����� ������� ��� ������ 1732 ���������� ������� ��������� ��� ��
���������� ���� ��������� ���; #askND �� ���, ��� ���� ������;
4 days ago from web � Reply � View Tweet

thanosk: �� ���������� ��� ���� ���������� ��������� ���������� ��������� ��


������������ ���� ������ �� �������� �� ��������� ���� ? #askND
4 days ago from Power Twitter � Reply � View Tweet

Kapoglou: RT @Manogr �������� ��� � ������������ ��� #askND ����� ����� ��� �����;
���� �� ��������� �������� ��������� ��� net ���� ��������;
4 days ago from web � Reply � View Tweet

kikoriana: ������� �� �.�.�. ����� ������������ ��� ����������,��������� �����


���� ��� ���������� ��� �������������. ���� ����� � ��������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

Cyberela: ����� ���� ��� �������� �� ����������� ����� ������ ����������, ����
�������� �� ��� ��� ���� ���� �������� �� ������� ��� ������; #askND
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

teemulehtinen: Does @neademokratia read #askND and how does it plan to respond?
4 days ago from Gravity � Reply � View Tweet

Cyberela: ����� ���� ��� 9 �����, ��� ����� ������� ��� ���������� ��� ������� ���
����� ������� �������: �������, ������� ���� ��� �. �������; #askND
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

thanosk: �� ��� �������� 5 ������,�� ���� ����� �� ���������� ������� ��� ��


����������� ��������� ��� ������� �� �������� ���� ��� ���������� #askND
4 days ago from Power Twitter � Reply � View Tweet

alepouda: �� ������ ��� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ����� ��� suez ��� ����� ��
�������� ��� ����? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

vrypan: ��������� ��� � ������������� ��� �������� ����������� ����������� �


�������� ������������� ����� retail �������� ���������������; #askND
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

observ8: @DimmanP ����� ������ �� ���� �� �� ������� �� ����� #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet � Show Conversation

greekdude: ���� �� �������� �� ������ ��� ����������� �������������� ���


������������ �������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

vrypan: ����� �������� ��� ������������ �������� ��� ��������� ��� ���� ��� 5,5
������ ��� ������� ������������; #askND
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

alepouda: ����� ��������� �� ���������������� ��� ��������� �� ������� ��� ���


�������� ���, ���� ���� ��� ����? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

vemman: ����� � ������������� ������������ ��������� ��� ��� ����� ��� �����
������� �� ����� ��� ���������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet
cdemetriadis: ���� �� ������� �� #askND �� ������� ��� trending topic? �?
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

vemman: ��������� ��� �� ������ ��� ������ � ��������� ���������� ������ ���� ���
������������ ������ � ����� ���� ���� ������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

alepouda: �� � ����� ��� ����� ���� �������, ����� ������ �� ������� ���������?
#askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

jordan_a: @spdd �������� ������ �� �������� �� ������ ������...... #askND


4 days ago from Nambu � Reply � View Tweet

observ8: �� �� ��������� ��� ���� �������� �� 140 ���������� �� �� ������� #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

DimmanP: �� ������������ ��� ����� ���������; ��� �� ���, �� ����� ��� � ������
������ ����� ����; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

fotisl: ����� ������ � Lady Gaga �����������; #askND


4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

MadNihilist: rt @asteris � ����������� ����� ���������� �� ������������ ��������


��� �������� ��������� �������; #askND #ATH
4 days ago from web � Reply � View Tweet

geobak: RT @Manogr �������� ��� � ������������ ��� �������� ��� #askND �����
�����+�����; ���� �� ��������� �������� ��������� ��� net ��� ��������;
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

arkoudos: ����� ������������ �� ��������� ��� ��������� �������� ���� ���; �����
��� ������ ��� ������ ��� �� ��� ����������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

vemman: ����� ������� ��� ��� ��������� ������������� ��� ��� ������ 3 ����� ����
� ��; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

vemman: ����� ������� ��� ��� ��������� ������������� ��� ��� ������ 3 ����� ����
� ��; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

fountosto: ����� ������� ��� �� ����� ������� ��� Michael Jackson ��� ��
����������������� ��� �����; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

observ8: ��� ��� �� ��� ����������� ��������� - �������������� ���� �� ����� ���
����� �������� #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

tasos: @Manogr ��� ��������������� ��� ��������. ����� "�������" ��������...


#askND
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet � Show Conversation

vemman: �� ������� �� ����� ������� ����������� ���� ����� ������; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

apostolosl: ����� ��� ������� ��� ��������� ����� ��� ���� �� ������� ��� ����
������ ���� ����� �� �������� ���� � ��������; ���� ����; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

arkoudos: ���� � ���� ��� ���� ������� blogme.gr; ���� �� ���������� ���� ��
������ ������ ������� ���� ���� ��� ������������ �� blogs; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

Manogr: �������� ��� � ������������ ��� �������� ��� #askND ����� ����� ��� �����;
���� �� ��������� �������� ��������� ��� net ���� ��������;
4 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

e_diva: Most of #askND quoestions r either outta space or could probably need a
respond from any political party
4 days ago from web � Reply � View Tweet

vemman: ����� ���� � ���� ��� ������ ��������� ���������; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

spdd: �� ���� ����� �� �� ��������� ������� ��� �� ��������� ���� ��������; �����
����� ��������� �����; #askND
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

asteris: RT @thanosk ����� �� ������������ ��� �������� ��� ����������� ���


������� ��� �-� ��� ��� ���������� ���� ������� ������; #askND ������
4 days ago from web � Reply � View Tweet

thanosk: ����� �� ������������ ��� �������� ��� ����������� ��� ������� ��� �-�
��� ��� ���������� ���� ������� ������ ? #askND
4 days ago from Power Twitter � Reply � View Tweet

arkoudos: ����� ���������� �� ���� ��� ������������ ����������; ��� ���� �������
��� �� �� ������; �� ���� �� �������� ��������� ��� ��������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

DimmanP: �������� � ������ (��� ��� ��� � ��) ��� ���� ������ �����; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

fotisl: @sofiagk ����� ��� #askND; ������ �� ��� ����� ��������! :)


4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet � Show Conversation

grblogs: [neolaia] ��������� ���� �� �����������! #askND: � ������������ ���


�������� ��� ���� ����������� �. �.. http://bit.ly/nYrY4 (expand)
4 days ago from twitterfeed � Reply � View Tweet

greekdude: �������� ��� �� "����������" ���������... #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

vemman: �� ������������� ��������� ���� �� ����, ������������� �� ���������


����������. ������ ��� ���� �� ������� ���� ��������������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

observ8: �������� ���� ���� ��� ��� ����� ��������� apple ��� ��� �����
����������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet
nmpardakis: To ������ ����� ���. �� �� ����� �� ������� 5/10 �� ���������
������������ ��� �����. #askND
4 days ago from Twitterrific � Reply � View Tweet

DimmanP: ��� ����� ��� ����� � Cisse ����� ������; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

asteris: � ����������� ����� ���������� �� ������������ �������� ��� ��������


��������� �������; �'����������� ������� ��� ���������� ������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

arkoudos: ������� ���� ��� ��� ������ ���� ���������� ��� ����� & ��� �����
�������� ��� �� �������� ����� ��� ������; ����; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

asteris: ��� ��������� �� �������������� ���� ����������� ������� & �� �����


"���������� �����������" ����������� ���������� ���� ��.��; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

pantelisk: ���� �� ����� � ���� ���������� ?#askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

fotisl: ������ � Elvis ������; #askND


4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

vemman: ��������� ��� ��������� ��� �� ���� ��� �� ������ ��� �������
�������������� ���� ���� ��� Prestige �� 2002; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

kikoriana: ������� �� �.�.�. ����� ������������ ��� ����������,��������� �����


���� ��� �����. ���� ����� � ��������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

falexandrou: ��� ���� ���� ��� ����������� ���� ���� �������� ������� ��� ����
����� ������ �� ���������� ���� ��� �������� �����; #askND
4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

arkoudos: ����� ������� � ������� Vodafone; ���������� �� ������� ���; �������� ��


���������; ��� ������ �� ������� ����; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

tf_twits: (last one, i swear) �� �������� ������ ��������, ����� �� ��������� ��'
�� mortal combat? #askND #fatality
4 days ago from web � Reply � View Tweet

constantnos: ��� �������� �� #askND ? �������� �� ��� ����� 3 ������ ����� ���
����� ����������� ����, ���� � �������� ��� ��������� �� ��������������;
4 days ago from web � Reply � View Tweet

3thirdsorange: RT @falexandrou: ��� ���� ���� �������� ���� ��������� ��


����������� ����������� ���� ������������� ����������� ���� ������� #askND
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

vemman: �� ������� ���� �������� ��� �������, ����� � ����� �� �� �����������


������ �� ���� ����� ���; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet
fotisl: �� ������� � ���� ���� ����� �����������; #askND
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

falexandrou: ��� ���� ���� �������� ���� ��������� �� ����������� ����������� ����
������������� ����������� ���� VCs ��� ���� ������� #askND
4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

vemman: �� ������� ���� �������� ��� �������, ����� � ����� �� �� �����������


������ �� ���� ����� ���; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

observ8: ���� ����� 1 ���� ���� ������ #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

falexandrou: ����� ��� ��� ��� ���� �������� ������� ����������� ����� ���
������������ � ������� ����� � �� outsourcing; #askND
4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

arkoudos: ����� ������, �� ����� �����, ��� �� ���������� �� ������ ��� �� ���
������������ �������� ���� ���� �� ��� �����������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

asteris: RT @greekdude �� ����� � �������� ���������� ����������� ����� ����������


�������� ������; ��� ����� ������������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

fotisl: ��� ��� ������ ��� ����� ����������. ����� ������� ��� ��� ����������� �
�������� ���� �������� ��������; #askND
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

FivosV: �������� ��� �� ��������� ��� ����� ���� ������������ ��� ������ follow
3000 ����� �� ����; #askND
4 days ago from Power Twitter � Reply � View Tweet

spdd: on a more serious note, ���� �� ����� �� ������������ ���� �� ���� ���
������ ��������; ���� ����! #askND
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

thanosk: �� ���� ����������� ��� ������� �������� ���������� �� ������ ���������


��� ���������� ��� ��������� ���� ������ ? #askND.
4 days ago from Power Twitter � Reply � View Tweet

greekdude: �� ����� � �������� ���������� ����������� ����� ���������� ��������


������; ��� ����� ������������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

vrypan: ����� ������� ��� ��� ��������� ��� �������� ������ ������ ��� ��� ���
������ ����; ���������� ��� debate. #askND
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

tf_twits: ����� ������ ; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

pantelisk: ���� ����� ��� ''������� �� ��������' ?#askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

alepouda: � ������ �������� ���� �� ����������� ��� ����� ����� ��� ����� ��
�������� ���������, �����? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

vemman: ����� ����� ������� ��� ���� ��� ������� ���������� �� ��� �� �����������
�� ���� ����� ���; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

news24gr: #askND �� ������� ������ �� ���� ������� 2 ����� ���������� ���� ��


����� �� ���������� � �� ����������� ����! ������ ����� �������� ������;
4 days ago from web � Reply � View Tweet

evan_gian: ����� ������� ���� B.ritne.y F.ucke.d ��� ��� ��� M.adonn.a F.ucke.d ??
#askND
4 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

MaryLou_t: �� ����,���� �� �� #askND ���� �� ������ �� ������� ����������� ������


���� � ���� ������� �� http://www.pythiaonline.com.�� ��� ���������.
4 days ago from web � Reply � View Tweet

spdd: ���� ����� ������� ���� ���� ���� ���������; #askND


4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

MaryLou_t: �� ����,���� �� �� #askND ���� �� ������ �� ������� ����������� ������


� ����� ������ ��� http://www.pythiaonline.com ��� �� ������ ��������
4 days ago from web � Reply � View Tweet

asteris: RT @alepouda "����� ��� ������������ ��� ������������� ���������? #askND"


Right on!
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

diakoptis: RT @thanosk ����� ��� ��������� �� ��� ������� ���� Twitter. ��� ��
���������� �� 140 ���������� � �� 140 ������������ ? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

pantelisk: RT ��� �� ���������� @fotisl ���� �� ������ ����� �����, ������ ���
���; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

alepouda: ����� ��� ������������ ��� ������������� ���������? #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

evan_gian: ����� ��������� � ������ ;; #askLAOS ( #askND )


4 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

fotisl: ���� ����� ��� �� of the tiger; #askND


4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

fotisl: ���� �� ������ ����� �����, ������ ��� ���; #askND


4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

liogr: RT @pantelisk �� �� ���������� �� ������� ��� ''����� ������� �������''


#askND
4 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

alepouda: �� ��������� ��� ������� ����� ��� �������� ��������� � ��� ������ ���
������� ���������? #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

e_diva: RT @3thirdsorange RT @napoleonskid: If iwas @pasok Id be monitoring the


#askND tag&respond first. If ur doing social media, do it properly
4 days ago from web � Reply � View Tweet

observ8: @pasok I d be monitoring the #askND tag and respond first. If you are
doing social media, do it properly.
4 days ago from web � Reply � View Tweet

pantelisk: �� �� ���������� �� ������� ��� ''����� ������� �������'' #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

Snolly: @magicasland @napoleonskid The questions to #askND show the quality of our
country? Take it easy people, its just a game on a social network
4 days ago from EventBox � Reply � View Tweet

observ8: RT Freddos ����� �������� ���� ����� �����; http://twurl.nl/bokpd8


(expand) #askND (� �������� 4 ����� ��� �� �����) ����� � ��������
4 days ago from web � Reply � View Tweet

potmos: @magicasland @napolenskid The quality of these questions reflect the


public opinion rg Greek gvt. #askND
4 days ago from choqoK � Reply � View Tweet

napoleonskid: RT @sofiagk: �� ������� ��� ���������� ����� ��� ������� �� ��������


���� ���� �������� ����; #askND
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

tf_twits: �� ��� �� ����� ; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

3thirdsorange: RT @napoleonskid: If i was @pasok I d be monitoring the #askND tag


and respond first. If you are doing social media, do it properly.
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

magicasland: RT @napoleonskid A country is its people. The questions to #askND


show the quality of our country. I am disgusted by some of you guys
4 days ago from web � Reply � View Tweet

potmos: ��������� ���������� ��� ���� ����� ������� ��������� ��� �����; #askND
4 days ago from choqoK � Reply � View Tweet

asteris: ���������� ����� �������� ������� ����������� ������� ���� ��������


������������ ��� �������� '07 & '09; ��� ������ �� ���������; #askND
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

Snolly: @letaki989 �������� �������� #askND


4 days ago from EventBox � Reply � View Tweet � Show Conversation

napoleonskid: A country is its people. The questions to #askND show the quality of
our country. I am disgusted by some of you guys
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

Freddos: ����� �������� ���� ����� �����; http://twurl.nl/bokpd8 (expand) #askND


(� �������� 4 ����� ��� �� �����)
4 days ago from web � Reply � View Tweet

almel: RT @rousso #askND �� ���������� ��� ��� �� ���������������, ���� ����� ��


���� ��� ��� �� ����� �� ��� ��������� ���� ��� 20 ������;
4 days ago from TwitterBerry � Reply � View Tweet

thanosk: ����� ��� ��������� �� ��� ������� ���� Twitter. ��� �� ���������� �� 140
���������� � �� 140 ������������ ? #askND
4 days ago from Power Twitter � Reply � View Tweet

Nik0s: �� �� #askND ����� trending topic �� ����������� ��� �� ���� ���� ��


�������������; #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

alepouda: ����� �������� �������� ��� ��������? #askND


4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

alepouda: ����� ��������� ��� ����� ��� �������� ���������� ������? #askND
4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

pantelisk: ����� ��� ���� ������������ ���� ��������� �� ����� ������� #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

alepouda: ����� ������ ������� ����������� ���� ����� ��� ��� ����� ������? #askND
4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

SykoFantiS: ��� ��� ��� ����� ��� �� ������ ���; �����! #askND http://ff.im/8Em5J
4 days ago from FriendFeed � Reply � View Tweet

alepouda: ����� ������� ���� �������� ��� �� ����� ��� �� �������? #askND
4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

alepouda: ����� ����� �� ���������� ������ ���� ������ ��� ��� �����? #askND
4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

Snolly: ���� ������ ����� � �����; #askND


4 days ago from EventBox � Reply � View Tweet

alepouda: ����� ��� ������ �� ����� ������ ����� ��� �������� ��� �������? #askND
4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

Snolly: ��� �� ���� �� �������� �� �� ������ ��� �������� �������; #askND


4 days ago from EventBox � Reply � View Tweet

alepouda: ����� ��� ������ �� ����� ��������� ������� ��� ���������? #askND
4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

lakis_gr: http://lakisgr.com/?p=42 #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

alepouda: ����� ��� ��������� ��� ���� �����? #askND


4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

alepouda: ����� ������� ������ ���� ���� ���������? #askND


4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

napoleonskid: @neademokratia Tha epekteinete to symfwno symviwshs wste na kalyptei


ta gay zeygaria? H tha parameinoume mia xwra ratsistwn? #askND
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet � Show Conversation

alepouda: ����� ��� ��������� ����� ��� ��� ����� ���? #askND
4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

alepouda: ����� ��� ������� ���� ��� ��� ������? #askND


4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

napoleonskid: If i was @pasok I d be monitoring the #askND tag and respond first.
If you are doing social media, do it properly.
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet

observ8: ��� ����� ������� ���� #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

asteris: RT @alepouda "�� ���������� ���� ��������� ��� ��� �������� � ��� ����
��������?" #askND
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet

potmos: ���� ��������� ��� ����� ��������� ����� ��� ���, ��� ��� ������
���������; � ��� ��������� ��������; #askND
4 days ago from choqoK � Reply � View Tweet

alepouda: �� ���������� ���� ��������� ��� ��� �������� � ��� ���� ��������?
#askND
4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

nmpardakis: @diakoptis ����� � ���� �����������, �����.... ������������; #askND


4 days ago from Twitterrific � Reply � View Tweet � Show Conversation

gkarageorge: �o gmail for me, too #askND


4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

Rei_NB: ������� ������ ���������� ������� ������ ��� (�' ����.) ��� �����? �����
�� �� ����� ����� #askND
4 days ago from web � Reply � View Tweet

pantelisk: ��� ��������� �� ������������ #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

falexandrou: RT @diakoptis ������� ��� ����� �� �� #askND. ���� ��������� ��������


�� ������ ��� http://tinypaste.com/2474cf5
4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

xristiana_a: #askND ����� �� ������������ ������� ��� ���� ��� ����� ��� ��
2000?������� �� ����� ��� ���������...
4 days ago from web � Reply � View Tweet

potmos: RT @vrypan ��������� ��� � ������������ ��������� ������� ������ ��


����������� ��� ��� ������� ��������� � ����� ��� ������; #askND
4 days ago from choqoK � Reply � View Tweet

Rei_NB: �������� ��� ��� �������? #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

Nik0s: ������ ���� �������� �����������; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

diakoptis: � ���������� ������ ��������������� ���� ������ ��� ���� ���; #askND
(��� @nmpardakis ����)
4 days ago from web � Reply � View Tweet

quatzacoalt: RT @diakoptis ������� ��� ����� �� �� #askND. ���� ��������� ��������


�� ������ ��� http://tinypaste.com/2474cf5
4 days ago from web � Reply � View Tweet

falexandrou: RT @diakoptis ������� ��� ����� �� �� #askND. ���� ��������� ��������


�� ������ ��� http://tinypaste.com/2474cf5
4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

vrypan: ��������� ��� � ������������ ��������� ������� ������ �� ����������� ���


��� ������� ��������� � ����� ��� ������; #askND
4 days ago from Tweetie � Reply � View Tweet

potmos: ��������� ��������� �� ������� ���������� ����� �����������; #askND


4 days ago from choqoK � Reply � View Tweet

diakoptis: @nmpardakis ���� ������ "������ �� ������ ������� �������;" � ��������


" ����� �� ���..... ��� ", ��������� ������ � ��������; #askND :P
4 days ago from web � Reply � View Tweet � Show Conversation

napoleonskid: @neademokratia @Dora_Bakoyannis Den einai kairos o rolos ths


ekklhsias na ginei pneymatikos k na stamathsei na einai politikos? #askND
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet � Show Conversation

potmos: �� ���� ������� ��� ������� �� �����, �� ������ �����������, ����


������������� �� ��� �� ���� �� �� ����������; #askND
4 days ago from choqoK � Reply � View Tweet

diakoptis: ������� ��� ����� �� �� #askND. ���� ��������� �������� �� ������ ���
http://tinypaste.com/2474cf5
4 days ago from web � Reply � View Tweet

observ8: ������� ���� ���� �� ��� ��� ����� ��� �� ����� � ������� ; #askND
4 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

potmos: ���� �� ���������� � �. ������ ���� ��������� ��� ����; #askND


4 days ago from choqoK � Reply � View Tweet

nmpardakis: ����� ���� ����� �� Gmail; #askND


4 days ago from Twitterrific � Reply � View Tweet

observ8: pote tin kaneis? #askND


4 days ago from Echofon � Reply � View Tweet

napoleonskid: @neademokratia Tha epekteinete to symfwno symviwshs wste na kalyptei


ta gay zeygaria? H tha parameinoume mia xwra ratsistwn? #askND
4 days ago from TweetDeck � Reply � View Tweet � Show Conversation

Nik0s: FIFA � Pro Evolution Soccer; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

Nkfotakis: Que reste-t-il de nos amours? #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet
neademokratia: �������������� �� hastag #askND ��� ��� ��������� ��� ���� ���
�������
4 days ago from web � Reply � View Tweet

Nkfotakis: ����� ���� �� ����� ��� ������; #askND


4 days ago from web � Reply � View Tweet

alepouda: Ti �������� ����������������? #askND


4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

alepouda: ������ ���� ��� ������� ���� �� ��� ��������� #askND ���� ��� ��
4 days ago from Social Whale � Reply � View Tweet

rousso: #askND �. ���������, �� ���������� ��� ��� �� ���������������, ���� �����


�� ���� ��� ��� �� ����� �� ��� ��������� ���� ��� 20 ������;
4 days ago from Seesmic � Reply � View Tweet