You are on page 1of 1

Ang Kumbensyon sa Tejeros (mga kapalit na pangalan ay ang Kapulungan ng Tejeros at Kongreso ng Tejeros) ay isang pagpupulong na ginanap sa pagitan

ng hating Magdiwang at Magdalo ng Katipunan sa San Francisco de Malabon sa Kabite noong Marso 22, 1897. Ito ang kauna-unahang pampanguluhan at pang-ikalawang panguluhang halalan sa kasaysayan ng Pilipinas kahit na ang mga Katipunero (mga kasapi ng Katipunan) at hindi ang pangkalahatang populasyon ang nakapaghalal. Pakay at bunga Ang kunbensyon at tinawag upang mapag-usapan ang pagdepensa sa Kabite laban sa mga Kastilang mananakop sa haba ng Himagsikang Pilipino. Ngunit ang pagpupulong ay naging isang halalan para makapaghusga ng mga pinuno ng kilusang rebolusyonaryo na higit pa sa panunungkulan ng Supremo ng Konseho. Si Andrs Bonifacio na ang kasalukyang Supremo o ang nakatataas na pinuno ng Katipunan ang namuno sa nasabing halalan. Sinigurado niyang ang pangkalahatang pagtanggap na ang bunga at hindi magkakaroon ng alinlangan. Ang bunga ng halalan: Panunungkulan Pangalan Pangulo Emilio Aguinaldo Mariano Tras Artemio Ricarte

Ikalawang Pangulo Kapitan-Heneral

Kalihim ng Pakikidigma Emiliano Riego de Dios Kalihim sa Panloob Andres Bonifacio

Si Aguinaldo na abala sa isang pakikidigma ng kanyang hukbo sa Imus ang nanalo sa halalan. Ang panunungkulan ni Bonifacio ay nahulog papunta sa Kalihim sa Panloob. Si Bonifacio na hindi pormal na nag-aral ay tinanggap ang pagpapasiya. Ngunit si Daniel Tirona na isang Caviteo (katutubo ng Kabite) ay hindi tinggap ang pasiya at dapat ang panunungkulan na iyon ay hindi dapat nararapat sa isang taong walang diplomang pangtagapagtanggol. Iminungkahi niya ang isang Caviteo tagapagtanggol na si Jose del Rosario para rito. Si Bonifacio na halatang nainsulto ay hindi tinanggap ang pagpupulong bilang ang Supremo ng Katipunan. Mga paratang ng pandaraya Dagdag pa sa pagsabi ni Bonifacio na hindi katanggap-tanggap ang kinalabasan ang bunga ng halalang ito ay kahinahinala na may mga paratang na ang mga balot na ipinamahagi ay sinulatan na ng halal at ang mga halal ay hindi ginawa mismo ng mga manghahalal.