You are on page 1of 1

YAP MOON SEE 1054C, LUCKY TOWER, TANJUNG BATU,97000 BINTULU, SARAWAK.

TEL :016-8851891

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA MIRI LEARNING CENTRE, LOT 12337, MCITI SQUARE, AIRPORT ROAD, 98000 MIRI SARAWAK. Tuan / Puan, TIDAK HADIR KE TUTORIAL 1 17 MEI 2013

Saya YAP MOON SEE dari Bintulu, No. Matrik :740824135738001 ingin memberitahu bahawa saya tidak dapat hadir ke tutorial 5 HBPE 3103Kegiatan Permainan Profesional pada 19 MEI 2013 ( AHAD) kerana saya akan bersalin pada minggu depan. 2. Saya berharap pihak tuan / puan dapat memahami situasi saya ini. Kerjasama daripada pihak tuan / puan amatlah saya hargai. Sekian terima kasih.

Yang benar, yapmonsee (YAP MOON SEE)