You are on page 1of 28

Hinulmang

Bayani
The end
justifies the
Ang bawat buhay ay
means…
hinuhubog ng iba’t-ibang
karanasan, katauhan at
kapaligiran.
Mukha ng
isang Rizal
Kabuuan
Mat
a nagmulat sa
Namulat at

mga
mamamayan
•Noli Me Tangere at El
Filibusterismo
•Annotation of De Morga’s
Book
•“Myth of the Lazy Natives” Back
Ten
ga
Narinig niya ang
mga piping
hinaing ng mga
kababayan niya
•Ika-19 na siglo ng reporma at
rebolusyon
•Noli - Kabanata 50, 51, 62
•El Fili – Kabanata 10
Noli
“In our country, since there is no society,

because the country and the government do
not constitute a unity, the latter should be
indulgent, not only because indulgence is,
but also because the individual, uncared for
and abandoned, has less responsibility for
the reason that he has not been enlightened.
Besides, following your comparison, the
treatment applied to the evils of the country
is so destructive as to affect even the sound
organism, whose vitality weakens and
conditions it for evil. would it not be more
reasonable to strengthen the sick body and
lessen somewhat the violence of the
treatment?” –Elias to Ibarra
Noli
… “Terrorism is useful when the people ate
enslaved, when the mountains have no
caves, when the power places behind each
tree a sentry and when the slaves body has
only guts and hunger. but when the
desperate who fights for life feels the
strength of his arm, his heart beats and his
whole being is filled with bile. will terrorism
be able to put out the fire on which it pours
more fuel? “
-Elias to Ibarra
 
Back
Bibi
galasahan ang
N
iba’t ibang
kultura ng mga
bansa sa Europa
•Madrid
•Paris
•Alemanya

Back
Ilon
g ngang
Naamoy baho
lipunan

•Calamba Hacienda Case

Back
Buh
okDisiplina at
Organisasyon

•GOMBURZA
•Pagkakakulong kay Teodora
Alonzo
•Guardia Civil
Back
No
o sa kanyang
Sumisimbolo
malawak na pag-iisip,
talento at
•Calamba Vs mga
Dapitan
kakayahan
•Teoryang Pampanitikan
•Likha ni Rizal
Teoryang
Pampanitikan
•Noli Me Tangere
-Imahismo, Sosyolohikal
El Filibusterismo
-Marxismo, Biograpikal

Back
Ang Sining
sa
Paglikha
Matery
ales
Put
ik
•Sarili
•Ahensya
Tub
ig
•Mga Tao sa Lipunan
Hulma
han
•Karanasan
•Kapaligiran
Proseso ng
Paglikha
Pag-
ikot
Oras
Panahon
Kam
ay
Struktura
Ang
Palayok
Katauhan o
“identity”
Baya
ni
Taong matapos mamatay
ay ipinagbubunyi ng bayan
dahil sa kanyang hindi
pangkaraniwang paglilingkod sa bayan
o sangkatauhan; taong may di
pangkaraniwang tapang at tigas ng
loob sa harap ng panganib o kaya ay
katatagan ng kalooban sa paghihirap
at pasakit.
Mga
Katangian

•Mabuting ehemplo
•Nililinang ang mga kakayanan
para sa kapakanan ng
nakararami
•Marunong mag-sakripisyo
Mga
Katangian

•Namatay ng may naidulot na


makabuluhang pagbabago sa
bayan.
•May Pagpapahalaga sa
kabutihan ng nakararami
Si Rizal ba ay
hindi
mahihigitan
Salamat
Po!
•G-0103 Rachelle Oña
•G-0105 Mariole Angeline T.
Aguila
•G-0106 Adora Alexis
Cabuyadao
•G-0108 Jennilyn L. Bertulano
•G-0124 Camille S. Pasahol
•G-0134 Crisjaira O. Villarino
•G-0136 Edgar M. Reyes Jr.