You are on page 1of 6

PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE INTEGRAT DE O ZI

Educatoare: Sofron Areta Gabriela Nivelul/ Grupa: 3-5 ani, nivel I, gupa mijlocie Tema a ual! de " v!#are: Cnd, cum i de ce se ntmpl!" Tema proiectului tematic: #og!$iile toamnei $u%tema proiectului: Sunet, fonet i culoare%%% Tema activit!#ii: A venit toamna cu frun&e aurii' &odelul i te'r!rii: ramificat Eleme tele compo e te ale activit!#ii i te'rate: ADP: ,, (Cu cine a vorbi dac! a fi o frun&! aurie)ruginie"* +convorbire,, ,,A&i, cerul este %%%*+completarea calendarului naturii,, ,,-acem ordine unde lucr!m*+rutin! . deprinderea de a face ordine la locul unde au lucrat,, /ran&i$ii0,,1arada frun&elor* +e2erci$ii de mers, leg!natul frun&elor,, ,,#ate vntul%%%* +joc mu&ical, A(A ): ,,-run&e ruginii cad pe c!r!ri * *tii #!: 3-run&ele i umbrele lor*- joc de mas!4 +i%liotec!: 3Colorea&! personajele din poveste*- fi!4 Art!: 31rietenele frun&ei*-tampilare prin presarea frun&elor4 A(A ,: ,,5rtejul frun&elor* +joc distractiv, ADE: D(C ,,-run&a* de 6mil Grleanu +povestirea educatoarei, DO$ ,,-run&a * +lipire, $copul activit!#ii: mbog!$irea cunotin$elor referitoare la fenomenele, elementele, caracteristicile anotimpului toamna4 O%iective opera#io ale: ACTIVIT-.I PE DO&ENII E/PEREN.IA(E: DO&ENIU( (I&+ *I CO&UNICARE 78 . s! audie&e cu aten$ie te2tul povetii (-run&a* de 6mil Grleanu4 79 . s! asocie&e momentele povestirii cu imaginea corespun&!toare4 73 . s! preci&e&e transform!rile pe care le sufer! natura i frun&a n fiecare anotimp pre&entat n povestire4 7: . s! se e2prime corect in propo&i$ii simple i de&voltate4 DO&ENIU( O& *I $OCIETATE 78 . s! mnuiasc! materialele din natur! i sintetice n vederea ob$inerii unor imagini ce redau aspecte din realitatea nconjur!toare4 79 . s! utili&e&e deprinderea de a lipi, de a rupe n vederea reali&!rii frun&elor de toamn!4 73 . s! descrie te;nicile prin care au reali&at lucr!rile propuse4 ACTIVT-.I (I+ER A(E$E 0I1 *TIIN. 78 . s! descrie frun&ele din coule$e preci&nd m!rimea, forma, culoarea acestora4

79 - s! ae&e la locul potrivit)umbra potrivit!, siluetele frun&elor4 +I+(IOTEC 78 . s! identifice elementele care compun imaginea dat!4 79 . s! colore&e personajul principal din povestea (-run&a* de 6mil Grleanu*4 ART 78 . s! reali&e&e tampile prin presarea frun&elor cu culoare pe foaia de desen4 79 . s! utili&e&e culori specifice anotimpului toamna +galben, rou, portocaliu, maro,4 ACTIVT-.I (I+ER A(E$E 0II1 78 . s! respecte regulile jocului4 79 . s! manifeste spirit de ec;ip!, atitudini de cooperare, spirit de competi$ie i fair-pla<4 $trate'ii didactice: a, &etode 2i procedee: conversa$ia, e2plica$ia, demonstra$ia, povestirea, e2erci$iul, munca independent!, problemati&area, jocul4 b, Eleme te de 3oc: aplau&e, ntrecerea, mic!ri4 c, Re4ur4e materiale: ecusoane frun&e, co cu frun&e, frun&e naturale, copac din polistiren, plane din poveste, siluetele presonajelor din poveste, joc 3-run&ele i umbrele lor*, siluete frun&e, lipici, frun&e uscate, acuarele, vase pentru ap!, fie, creioane colorate, casetofon cu C=, C=-3Cntecele copil!riei**, panoul pre&en$ei +copac cu frun&e personali&ate,, siluete de fete i b!ie$i, recompense4 d, 5orme de or'a i6are: frontal, pe grupe, individual Durata: o &i +i%lio'ra7ie: >inisterul 6duca$iei, Cercet!rii i /ineretului, Curriculum pentru nv!$!mntul precolar +3 . ?) @ ani,, 9AAB 1roiectarea pas cu pas + ndrum!tor pentru cadrele didactice din nv!$!mntul precolar,, =aniela C!ileanu, =orina 5ieriu, Iuliana Alecsa, 6ditura =iamant, 9A8A

$CENARIU( ACTIVIT-.II INTEGRATE Dn cadrul ntlnirii de diminea$!, copiii se vor grupa n cerc i se vor saluta cu formula ,,#un! diminea$a, frun&! aurie)ruginie'*, micare nso$it! de o mngiere pe fa$a colegului, apoi to$i copiii vor fi saluta$i de educatoare cu aceast! formul! +salutul,% Ei se va pre&enta copiilor cop!celul de toamn!, n care se afl! doar o singur! frun&!, prin intermediul unei scurte poveti, copiii urmnd ca pe parcursul acestei &ile s! afle povestea acestei frun&e, ajutnd-o s!-i fac! noi prietene% +noutatea &ilei,%Se vor anali&a mpreun! cu copiii frun&ele din coule$ care au fost culese de educatoare n drum spre gr!dini$!, preci&nd m!rimea, forma i culoarea acestora +activitatea de grup,% Ae&a$i pe covor n cerc, copiilor li se va propune un e2erc$iu de imagina$ie, trebuind s! r!spund! la ntrebarea (Cu cine a vorbi dac! a fi o frun&! ruginie"*+ mp!rt!irea,% Dn momentul n care copilul va r!spunde la aceast! ntrebare, va $ine n mn! o frun&! ruginie pe care o va nmna apoi altui coleg% Dn urma mp!rt!irii se va desprinde i mesajul &ilei0,, A venit toamna cu frun&e ruginii'* +mesajul &ilei,% Ei se va cere copiilor s! preci&e&e cum e vremea n aceast! diminea$! i cum au venit mbr!ca$i pn! la gr!dini$!, dac! le-a fost cald sau frig i vor completa calendarul naturii, specificnd anotimpul, starea vremii i cum ne mbr!c!m, cu ajutorul etic;etelor tip!rite i cu simboluri corespun&!toare% Apoi, vor completa tabela pre&en$ei . un copac de toamn! cu frun&e personali&ate, fiecare copil ae&ndu-i silueta +feti$! sau b!iat, n dreptul frun&ei cu po&a sa +Cte frun&e ruginii sunt ast!&i n grup!",% Se vor identifica absen$ii +spa$iile din dreptul frun&elor r!mase f!r! siluet!,, o fat! va num!ra b!ie$ii absen$i i va ae&a tot attea siluete b!ie$i pe tulpina copacului, un b!iat va num!ra fetele absente i va ae&a siluetele fete pe tulpina copacului% Se vor num!ra, compara, care sunt mai mul$i, mai pu$ini% Ei se pre&int! copiilor prima parte din povestea (-run&a* de 6mil Grleanu, alternnd momentele povestirii cu elemente de micare, apelnd la imagini repre&entative i la siluetele personajelor, pentru a facilita n$elegerea i nsuirea cu uurin$! a con$inutului povestirii% =up! audierea con$inutului e2pus de educatoare, copiii vor fi provoca$i la discu$ii legate de ceea ce s-a ntmplat n poveste, de sentimentele prin care a trecut frun&a de-a lungul firului ac$iunii +Cum se sim$ea frun&a la nceputul povetii" =ar dup! ce i-a f!cut un prieten", etc,% 1ovestea va fi oprit! la momentul n care frun&a r!mne singur! n copac% 1e fond mu&ical, n pai de vals, leg!nndu-se ca i frun&ele, n jurul copacului, copiii vor pre&enta parada frun&elor% 1rin acest element de micare se va reali&a tran&i$ia spre etapa urm!toare, copiii fiind grupa$i n trei ec;ipe, n func$ie de culoarea frun&ei din piept +ec;ipa frun&elor galbene, ec;ipa frun&elor portocalii i ec;ipa frun&elor roii, i invita$i s! re&olve sarcinile de la cele trei centre puse la dispo&i$ie% Astfel la fiecare centru copiii vor preg!ti cte o surpri&! frun&ei din poveste% Ea centrul (Art!* copiii vor reali&a tampile prin presarea frun&elor cu culoare pe foaia de desen, la centrul (Ftiin$!* vor ae&a la locul potrivit)umbra potrivit! siluetele frun&elor, preci&nd culoarea, forma i m!rimea acestora iar la centrul (#ibliotec!* vor colora personajul principal din povestea (-run&a* de 6mil Grleanu% Ea final, toate lucr!rile reali&ate la cele trei sectoare vor fi ae&ate sub copac, n scopul surprinderii pl!cute a frun&ei% 1entru c! frun&a din poveste a r!mas singur! n copac, copiii sunt invita$i s! reali&e&e prietenele acesteia, prin rupere i lipire, pe care le vor ae&a n copac al!turi de frun&a din poveste% 1rin jocul mu&ical ,,#ate vntul%%* se va reali&a tran&i$ia ntre cele dou! etape ale activit!$ii% Se pre&int! copiilor finalul povetii cu preci&area c! la prim!var! frun&a va reveni din nou la via$!%

Ea finalul activit!$ii copiii vor participa la un joc distractiv *5rtejul frun&elor*% Copiii, frun&ele ruginii, sunt ae&a$i pe sc!unele dispuse ntr-un cerc larg% Conduc!torul jocului, n picioare n mijlocul cercului, ntreab! la ntmplare un copil +o frun&! ruginie, dac! i place locul ocupat, atingndul cu mna pe um!r +(-run&! ruginie, $i place locul t!u",% =ac! r!spunsul este0*Dmi place'*, va trece mai departe la un alt copil% =ac! r!spunsul este0 (Gu-mi place'*, toate frun&ele se ridic! i alearg! s! ocupe un alt sc!unel% Ea curs! particip! i conduc!torul jocului% -run&a ruginie r!mas! f!r! loc devine conduc!tor i jocul continu!% 1entru c! toamna acesta a sosit cu multe frun&e aurii copiii vor nc;eia activitatea cu un dans, leg!nndu-se precum frun&ele n pai de vals%

Nr8 crt8

Etapele activit!#ii

Co #i ut 2tii #i7ic

8%

Captarea ate #iei

9%

A u #area temei 2i a o%iectivelor De47!2urarea activit!#ii

3%

:%

O%#i erea per7orma #ei

Se va reali&a prin pre&entarea copacului pe care se afl! o singur! frun&! i a coule$ului cu frun&e, purtndu-se o scurt! discu$ie despre caracteristicile anotimpului toamna% - Activitatea noastr! de ast!&i se numete ( A venit toamna cu frun&e aurii'*, activitate n care vom afla povestea frun&ei i o vom e2plica$ia ajuta s!-i g!seasca noi prietene% Ei se pre&int! copiilor prima parte din imagini din povestea (-run&a* de 6mil Grleanu, povestirea poveste, alternnd momentele povestirii cu elemente de micare, apelnd la imagini repre&entative e2plica$ia siluetele i la siluetele personajelor, pentru a facilita personajelor, ntelegerea i nsuirea cu uurin$! a con$inutului povestirii% 1ovestea va fi oprit! copac la momentul n care frun&a r!mne singur! n copac% Copiii grupa$i n trei ec;ipe, in func$ie de culoarea frun&ei din piept +ec;ipa frun&elor e2plica$ia galbene, ec;ipa frun&elor portocalii i ec;ipa frun&elor roii, vor fi invita$i s! preg!teasc! acuarele, cte o surpri&! frun&ei din poveste, re&olvnd demonstra$ia pensoane, sarcinile de la cele trei centre puse la vase cu ap!, dispo&i$ie% Ea centrul (Art!* copiii vor frun&e4 reali&a tampile prin presarea frun&elor cu munca culoare pe foaia de desen, la centrul (Ftiin$!* independent! joc de vor c!uta locul)umbra potrivit! frun&elor mas! 0*-run&e preci&nd culoarea, forma i m!rimea le i umbrele acestora iar la centrul (#ibliotec!* vor colora lor*4 personajul principal din povestea (-run&a* e2erci$iul siluete frun&e4 de 6mil Grleanu% fie, creioane

$trate'ii didactice &etode 2i &i3loace de Evaluare/ procedee " v!#!m9 t &etode 2i i dicatori ev%oral!0 co cu frun&e, conversa$ia conversa$ia frun&e, copac cunotin$ele din polistiren

Tipul de i teli'e #! activat! inteligen$a lingvistic!

despre toamn!

ev% oral!0 asocierea imaginilor cu con$inutul povestirii4

inteligen$a lingvistic! inteligen$a vi&ual spa$ial!

ev% practic! fi!0 identificarea personajului principal din povestea 3-run&a* 4 colorarea folosind culorile corepun&!toare4 identificarea locului potrivit a frun&elor siluete4

inteligen$a lingvistic! inteligen$a Hineste&ic! inteligen$a vi&ual . spa$ial! inteligen$a lingvistic!

1entru c! frun&a din poveste a r!mas singur! n copac, copiii sunt invita$i s! reali&e&e prietenele acesteia, prin rupere i lipire, pe care le vor ae&a n copac al!turi de frun&a din poveste% 5% Evaluarea Se pre&int! copiilor finalul povetii cu preci&area c! la prim!var! frun&a va reveni din nou la via$! i se completea&! copacul cu frun&ele prietene reali&ate de copii% Se discut! cu copiii pe marginea con$inutului povetii% Ea finalul activit!$ii copiii vor participa la un joc distractiv *5rtejul frun&elor*% Copiii sunt aprecia$i pentru lucr!rile reali&ate i pentru activitatea desf!urat!% 1e panoul recompenselor se aea&! buline roii pentru copiii care au fost foarte aten$i la activitate i buline albastre pentru cei care au fost mai pu$in activi%

colorate munca frun&e, independent! naturale presate, aracet, siluete frun&e4 povestirea conversa$ia copacul cu frun&a, frun&ele reali&ate de copii

ev% practic! deprinderea de a rupe i de a lipi4

inteligen$a Hineste&ic! inteligen$a vi&ual spa$ial!

ev% oral!0 redarea principalelor momente din poveste4

inteligen$a lingvistic!

jocul e2plica$ia recompense autoevaluarea aprecieri stimulative

?%

Aprecierea 2i " c:eierea activit!#ii