Вы находитесь на странице: 1из 91

,

-
bl - .

.
,
,

(
),

,
ll1l le Gd
' , ,
ss
Ul1ivsiti de Fl1
(PUF) QlIe sais
je? , ?,
(3- , 1986);

Et a t et sts
all l1 il1t al1ciel1
(.

,>; 111idg
Ul1i,'Siry ss-iSI1
des Sciel1ces de I'lll,

1982).

94 (38)
63,3 () 32
87

87


. / .

; .

.: 000 :
000 <.", 2003.-176 .:.
. . I\:.

ISBN 5-17-019322- (000 <'


ISBN 5-271-06758-0 (000 <,
ISBN 2-07-05304 1 -8 (.)
GIl1d 1997,
000 < >, 2003


2003

10

11

IV . ..
. -

-
, .


. ,
.

).

;
( -
, - -

,

() ,

12

480 . . ..

, '

,
, , ,
,>

. I-I

. ,

,
,

IOII_=_....___

'> : .

, ,

479

.. ,

V . . .


'>

),:
,
,
.


l1
.

386 .

I-I..

13


rv . II.. (,

',
11 I-I
,

, .
,
'IOI-l

'
,

. ,
I<

. , ,

I.
,

,
,


. ,

'

l-l!
, ,>!


,

Ila V .

14

l .

.
, ,

.
, ,

, .

-IO

, .

,
.

346 . ..

,),

, ,).

359 . ..
11


.
,

,
,

, ,
.

3 3 8 . , II

15

, ;

/"., _..M'UJv,HbIM.

,
- .

,
,).

359 !'.


!' !'.
l

'.


BOKPYI'

3 3 6 .

336 . .. :
.

. , ,

,


b'l

I-I

.


,


l'
.
,
l
( Qi\:I.

20

NI

, ,
.

, ,

['

, ry

20-

: , ,
, .

,
. ,

340 . I-I..

338 r. ..

: -

, - >.

,
,

,


.
,
,

lJJJ ( .. .).

( .. .),
: (
-

, ]\'10-

' lJJJ

,
,
,

- ,

,
.

, ,

. UJ
lJJJ
IJJJ


, - 0'1'
ll .,
,

"',
: ,,

,
,

, -

,
yn
:

, -

u
.

21

3 3 7 . ..

,


', - (,1-10.., -
( . .. ). (,
, :<
l-l

'". (,I{ 3,

22


.
?

- ,

. ,
,
.
,
.

.
II

,
337 . ..

: ,
.
'),

.
;

. ,
, ,
, ,
:

- .


I'

.
( , ,
,

,

,
I .
.

3 34 . .. ,
-
- ,

.
VI . ..:
5 50 ,
, 5 2 5 . ..

( ),
( ),

( )
.
( 5 2 2 -48 6 ..)

.
,

,
,),
,).

23
,
, J'\'I
['
(' '

,,

I"I ,.
:
,
.
: 'I',
, .
: , ,
. l:
.

25

,

,

,

,
,


.
,

-
. ,
,


,
::!
.
,
,

,
.


, jJ v,

,
.
, .
<.5[, , ,


,
,
).

I


.'I'>,

26

27

(. KOI"O >
, ,
l'
,
Vl
.
,
.

(
) 1
, > ,
. <

;
(. . .).
.
1 3 500 (2 300 );
1 5 0 (2 5 )>,
,
. (
, , ) rll'HH'1 -'___
,

,
.

(480-479 ..),

, , ,

.

( 5 22 - 48 6 ..)
20 -
-.
(,
.
,.

1 ,
(, ,
).


,
-l
.
-'
, 1.1"'... ._ -1-........

28

( .,

"
"

29

,

.
4 000
,
, I 800
IOI
(
)
,

(
.

.
',,
(),
. , ,

,

rn;mJ:ii9ti}""".f--::"':::-:--.()""i"ir:l:1ff'&t*i'L-il2i:o:::":'::::-:":+:--J-
,

- J-I
,


,

.

30


,
. (,
,>
.
:
1 8 000 (
4 500 ) ; ,
, ( ,
, ), .

,

,
,
,
.

,

,

,

.
,


:
-1;


;

, -

.
, ,


, .


(,
,

bl-l ,


.

.

.

-I: ,

!
,

, J-I
- .
1

.

,
,


.


.


.
.
,
538 .
..


,
. ,


,

. ( ,>
,

31


,
:I ')

,
('j\'1
,.

32

, ,
,

,
,)

,

:
IV . J-J..

' ;

]-] .

,
,


. ,

. ,

, , ,

IV . ..


,
,

l l
. 522521 '. 11.., I'

! ,

, ,
1.
- , ,.
l l: <'

, I
,
l I !
,
.
l l ll l I"Q


, l I .
I' I-I
,
I'"

,
.
,\1 JlI:
i1l-l 1-I0 l l ""
, ,
" II
3 34 J-J ..,

,
I IIl
.
, .

35

334 . ..

.
:

.
,

.

II


,

1

,


I
1j:
:

I\'t ,

36


;
. .

1 2 000 1 5 00

I,

1 800 , m

,

,
;
Ji 'll l,
- ;
I leo
I- .

-,
. l (,

r )


J\' I .

.
,

: ,

30 000 43 000

5,5 ,

'
J-IJ -l .

7 000 6 00 .
1 800

. (, ,

.)

: , -

- .: ,

- -

3 2 5 . ..
1 0 !

37

l
.
,
,
' .

. (' ,
- ! ,).

: ,

, :,

38

0 1-1
,
,
.

, ,
<' ,
;
6 .
, ,) .

. : , , ,
J<, . .
.
3 34 . I-I..
, .
,
,
().
,

;
<,
,').


"

.

.

, ;

,

.
,
.


.
, , ,
.
,
<, ') .

: , ,
, , , .
I-m
.
, .

,
,
,

.
,


.

40


<,
-> , , ,
- ,
, .
,

, 111

( )

3000
2000-3000
1 000-2000
200- 1 000
0-200,

337 . ..

,
,
,
. ,
,

. , ,
<, , ,> ,

, ,
300 ,
,
, , 1 80
.

, . ,
,
-

41

l -

3 34- 3 3 2 .
.. l

.
3 34 .
1 I..
.
,
l
,
IlI l,

I -

.
v
:
, ,

l

, .
334 . . .
0 1 1
,

,
1 1::1
. II
333 . ..
l I
-
.
,

5
.
332 . ..
,


I' ,
.

42

,
. , ,

,
. ,
,
,

.
, ,
, -, .

.
,
,

,
,
.


334 . ..,
:I- .
.
.

.
1 ,
,
, 2000


.

43


;"'I I,

,


.

;ll [
],

,
,
,
'1 ''d
,
.

,


.
,
,

xpaM;I,
:

,


u > .

(.: 1. 3 3-34. -

v


,
I(
(. . 1 7 1 ) 1 ;

"
33-34 .
'!'l XVlIl .

npaBvU]a
l' l1
; 06
"

. - UAl. . ).

44

( )

3 34 . ..


!',.!

I-IJ\'I (''),


.
,
.

, .

-
. ,
, . ,
,
,
, .

, oTI-IbI
,
-.
,


.

45

, .
1
. ,
,
, ,
(, ,
)
.
334 .

,
I

,
.
BpeHI l l
:

, - \>, ,
, . , ,
,
\'

, ( ),
,
JJ
, .
ii
,
I.

...

46

,
.
.

, .


-
,
, .
,
, ,
, .
,
, ,
.
;
.

,
) "
!II :
l

, - .


, ,
. -

,
.
,
,
.
.> , - ,

, 6
,

,


.
,
l
.


,
,
I
. ,


,' ,

-
( ... )


I\ll .
,

- ,


>.

47

48

" ,

, ,
,
.

.

, .
,
6 ,

,
3 3 3 . ..
;
, ,
.


.
3 3 3 . ..
, ,
- -
.
, , ,
,
,
,
.
3 3 3 . ..
,

}\.,\ . , ,
, , .
. ,
,
.


, ,
.
" '
,

49

II

OXIXII lb! 1 I ::lJIII


(,) ,
Cl( , Cl
, I I II "

I BOI I I I.
l\ I l II I I I I II
I.

MO} leTaX,
I
.

/.

! KOIO
(
'), l l
J-I
l l
Cl POC!<O I I I i>
:
.

'I

I I I IJ\'I K:::! j\'II -I!\I .
({ ({I \(I
,,<

,
.
: ',
, ,
' .
'[ ;
,
, 3 1 6 200 ,
6 00 000 -
, ,
.

I-I . -

50

,
1 2 ' ,
,)
,

.
,
,
, ,
,
. 6
,)
;
778
,) ,
3 1 9
, 3 2 9 .


, : ,

, ,
, ,
, ,
, ,
,
,).


,

, \'

.


333 . .. .

,
, ,
r
, .
-
,) -

. ,
, ,
;lC
,). :

,

,
. <
, ",
i "
l l
,
" Jl
1 Jl ,

" ,

51

52

53

ll'l

I' , 'I'


,
3
,
.

bI, ,
I I, ,
Jl-

54

,
,


,

.
>
, ::,
,

, ,
, , J\'),

,
(.: 1. . 55)
: ,


.

.

55

u

1 13l(,1;\I (...) ul
, ,
l(, Ola ,

l.ll 1 \'cI
, , , lJl
I; (...)
.
) Cl1: < Hel; 1 111
, , nOTOJ\IY
. , ll ,. '''11<
QCl ,
, ,
l\lJIO l I-I J-Il3[
.
j\taTepblO, IlQ;:uJ , t! I(..'L

] 'I\),

,
(.: 1. . 55)
.

56

57

(. .
. .
;
. ! .)

I-I , :'{
. I-I ; , ,

.

(

332

r.

..),

.AI;I!",,"I

, .
, -

"d'r '
"'II;I(i;!'I

,
, ,

.
,

, )': -


, ,

,
, -

\,

_. '

j;

./

'

(
) ,

, /1J1 l 1

.
-

.
,
lll'l I I I l

,l(l ! 1 , l [ ,
!l 6 .
-


'< .t\.n peMel 11 10

" (...).i\leH l l bI e lll l,
( .. .)
, i J-l
,

!.>.

/.

58

3'3 2

,,

:

,
,

MOl leTax


-;

J J

,

lV M,IPO
,

,

,
, , ,
,

332

,,

, ,

,


, ,
,

,
,
:
,
,
:

31'0

0 1-1
- ,
,
:
,
,
,
: " ,
, ,> ,


,

,

v IJ


l'O
, )<

::I

, J J

J\I AMOl ltl,
,,

( , 59),

59

60

61

,

,
. ,

...

33 1

. . .

III

I [ J\'l
3 3 1 -330 . ..
I IP
<-
!(OI'O -> :
, ,
, i\I.

!( v.

62


/.

,<


I -I
.

:

,

200 000 45 000

. I-I
,


. , n
; ,
200 I-l:
;
;

,
, ;
,>,
, I -l
)1)
I.,
: ,
, ,
300 000 1 000 000 , 1-10

, -

<, ,)
.

, ,
,
:
-[1 ,
.
,

3 3 1 . ..

. ,
0 1-1 , 1 ,
,

,
.
,
. ,

1 .

63

ll l I

," l'
,
, Hi\1
l I n1:

Jlel- l l lble ,
,
l l
, ,
I l
,

V',
,,
'},
"

64

1 .

-I l'vl ,


I I j\I, l l


IV . J I ..
l-l .

,
,
,
J j\'1 0MeHT,
.
.
Jl/l " KOl le
, ,
<, '

, 4 000 (75- 1 00 ) J l
p)'I/
, , .
l l.
,
. .
Jl ,

. ,

, ,
.
,


. I-I
AxemeJ-l
,
.
,> -
.
m ,
. , l<-

/.

Jll<I l


, I
)'
,
: ll
'
,

, .
I{J l I{\/
,<

65

66

,
,

.

.
.
,
,
ro
. ,

:
-, .
, ,
, ,
, - :

. ,
, U1
JDIG;. ,

.

-ro ,

,

, 01- 1

<- .

40

I- I ,

. ,


,

, .

J\'IJ\-I I,


l 1 l1
, . ,

, U1
. .
,
,
1-lbI
Xrv.

,
' ,

000 50 000 ,
1 000 1 2 5 0 , 5U10
9 000 .

/.,
. 01-1 U1

,

! ,

U1

', .
,

,,<

68


.

,
.
.
3 34 ..

, .
!"1 ,
<, ,
) .
332 . ..
<
,


- 8 5 ,
1 00
, , ,
: 1 000
, 1 00 000 ,
1 0 000 , 30 000
. ,

- ,
, ,
-

, (v
520 . ..
l
1 l(J-Jfi
.
ll ,
I-IJ\I
j\lO

l l ll .

l I a l l l l l l

, ).

. ,
,
, 6 500 ,
4 1 00 4 380 .
, ,

.
I-l I -Ie
.
,
. ,
,

/.
,,<

69


, )'
I I I I '"'(l
,
Ila
I,\'
!
: 5 7 5
I IOB 1 20 .

70

rl
L.:.-:.J


3 3 1 . ..


.
l,
,

.

, .


\'I.
6
]'

,


,

.

330 . ..

.


2000-3000
1000-2000
200-1000
0-200


. :
UI . 3 3 1 . ..
,
, .
.
:


, , -ry
.
UI . , -

/.

"<,L.yaMoK r

71

,
, UI .
,
( .
.

I-ry,
,
. ,
20 000 40 000
700 ,
, .

, ,
l-ry
,
. 3 30 . ..
. ,
,
,
.
.
, ,
.
. 1
.

I,

]
l',
,
l' ,
1 6

. ( ... )
,
.
l'
] 60
,

,
I-I ,


(.: 1 . ( 1 00-1 0 1 )

,
.
, ,
- ;I
,
, -
.
, . .
. ,
, - ::::
__=:::
:::--::::_
, , , -

'
.

.. '

'

72

,> .

1 20 000
, 3 000 ,
.
, 1 0 000 5 000
, .


,
J
l l, 11 pHI\OM

I'I 3 ;
I1I I ,
.
I
I l

: BceJ\'1
Jl,
5 5 0- . I I,
> .
. ,
l l
-

,

,
I<

/.

73

, ,
,
. 3 3 0 . .. -

,<

74


, ,
, , 6000
, ) ,
,
- ) ,

: , ,


-

1
IJJ
,
,


;)')
,

:
, , ,
, , ,

,
) ,

,
,

3 3 0 , ,,
,
,
, ,
: ,
,
,
,
-
,

75

(, 1).

.
l' l l 'l
., l
-v
, l l
(
,

.
JII-ll)
,

76

77

,
. ,
,
- ;
, ,

.

IV

,I'I


,
l \.
'l'I' I'
l!ll

l l,

. I le

I Ill lll

, l1
[(
-ml.

78

< >

, ,

.
,
, ,
.
: , , ,
, ,
, ,
( ) -
- .
,
I-I ,
,
3 000
( 1 0 000
30 000 ) , 7 000
8 000 ( 1 7 5 - 2 00 )
.
:

(
) ,
, ,
: <, ,
,
,
, .
1 .
,
.
,


:
,
,
, -


. , -

79

'
,

,


l
.

,

I'

.
, ,
I<
\/ I<
I<
()
' ,
.
I<
,
.I( l-ltl.


!
.

80

<, '>


;
.
.

,
.

,
.
, ,
,
, ;
, , , ,
, ,
.
. 3 3 0 r . ..,
, ,
.
.

r\


,
C ai'\l bI M ,
I le ,
.

! ]
l\

l l ,
" -
,

<: I"J'1'J
< 1 (. . . ).

G-I U10
I -I , <l
, 1-10
3-J\'1 I(l
IiII

I\
( .. . ) .
Ul
I l
(. . .).

, (. . .)

0 1 1 1 1

l l I'

\.

l l

Cl'l l

, ,
l l
j\'!, ,
[EII'a
]
I I,
Cl'
Cl'aB i'I ,I

0 1 1 ,
.
'>:

81

_;:::;;;;:;;;;;

='-::=;;::::..;__-=
;.
-

?
,
:
, ,

<, ,>.
, ll ,

. , 1< .

, I-I

, -

. ,,
, I'
ll II
, I(\''
lI I
, \' I I
II ape1

Bal l l lbI1 l l -

I-II\!; , , 0 1-1
"

, .
\' 50 >.

l1

82

< >

330 . .3.
/V


.
( 3 34 . ]- I . . 7 000 ) ,

; ( 1 30
) . .
,
,
(, '
-I ,

,
:
" 1 1 ,
, ,

6 000 .
.

,
, <,
, ,
,> .
'

. <
'>;
,
.
,
,

.
33 0 . . .
.

l
,
. , ,
,
,
, .
:

, ,
- ,
.
,
, ,

.
' .

. .

83

3) w
2000-3000
1000-2000
200-1000


1-1.3.

329 .J(J'j). lJl1

v.

, ",

( )


(
).


, 'I (

). v
"
. BeCl IbI

327 . ..

[),11 Jv\',

l"I I l IJ J

ll
.

, .
, bl
.
33 0 . . .

.

bl ,
, CblH
, , ,
.
' bl ,
,
, ,
bl, ,
< ,> ,
.
,
3 6 5 .
,
.
1-lbl
:

-
()
.

84

, J;;
?y ) J ! r:;/'J)I'
..

.. ",

..

,

:

.
, ,
, ,
; ,
,
,
.


,

.
,

. , ,
,
r-l , ,
, ,
, , ,
, ,
. ,
I-I
.

85


I'- XVI I .
.
- " Tpol le


cr
I -I'Ii\'1

,.

1 1 1 1 1 1 ,
.
13J1 l\'la

, 'I

, ,
,
3 29 . . .
0 1 1


( . . . ) .
vcr

l l l l

, J
: ;
; ,
I(;l
ll l l l l
, ,
. I I , 0 1 1 1 " 0 130 ;
,
,
OCTal lKaM
,
.
0 1 -1 I I

,
.
;: I Jl I I
'.
,
I<I1
iO

/.

,<

86

( ,>

, .

, , ,

, ,

. -


,
.
Il


: .
.

.
. ,
.

,
, , ,
, .)

: ,

329 328 . ..,

, , .

( ).

,
, , ,

328 . ..

87

XIX .


,

.
13

,
)'
,
.
,
, 1)'1'
,
l ll
,
13 I'
.

1 -'lj

IJ ,
- <t ),

88

"

, , bl

, bI

3 2 8 . I -I ..

, bI

aJ

, ,
! .

, ,

. -

lYffi

1 400
1 500

blbl

, bl bl

, bl

01-1

bI

bI ,

- bI

bl bI

. bl

( ) .

bl ,

bI .

bl

" .

l
,

.
,

89

1-lbI
(,
) l' lJ

(' lll(
', l'


'I .

IJ[

13.
,
l( l ,

l l.


I-

3 2 8 - 3 2 7 ..


,
,

( ,.
5 1 6- 5 1 5 1'1'. I-I..

CI<)-IXY,

I
.

Cl' ,


<-,
1-1V10 IJJ n 1<)"'.

90

( )

91

327 . ..,

,
,
,
.
,


.

,

. ,


. ,

,
-: ,
,.
/.

,<


,

,
;;
l ,

. ( . )
,

:1
,

,

. .

92

<, "

, .

- , -

. ,
,

.
,


, -

93-

145 . .3.
,
.
. ,

l ,
(. 92)
,
1
.
,
, ,

, . .

,
- ,
.
.
- I l
,
.


.

, -

. ,
-

30 000 ,

. ,

- ,

. ,

1 5 000

,
I-l .

.
,

(20 000 ,
3 2 9 - 3 2 8 ..)
,. JII'l
,
(, "

,

,


. ,

,
'I

I' .

94

95

5 1 6- 5 1 5

. .. I

cTTe eM ,

3 26 . ...

MocT .
V


( . 94

)
lO1

,

-
-

. 1"l bIe
I- I-


,

.

96

,
<, " ,
(, , ) ,

. 0 1-1

, I-I

, .
I-I, ,

, <'"

97

<, "

-

Il 50 ,

1 1 00 . I I
)
.

,
. , .

, ,
.
, ,
.

,
, .
,1
,
-
,
II' IO

.

98

- . ,

, ,

230 000 ,

, ,

99


.


;, 1 1 I I

.

,> !

,
...

, ,

\'lJlll-I\'

; .{

. , (.. .).
I
'f ,> .
,
:

1 ,

- ,
.
, .
J',

, -
,
TaHHJ\-I
,
, I-I
,> .
)"'<
, ,
,
.
, , ,


, ,
,
,

.
; 'IYI'
, ,
,
I-I ,>.
'

l-.
. ,
:I .. , ' .
5 000 ,

.
,

1 00

<: , ,

<...

, 'Ii i rt :'
,
.
.
_ ,
,

;6{)oo 5 000 ,
QPbIx .
Jl
, -
.

,
,
,
,
40,
.

,
, ,


.

( .. .).
,
heMI-I
,
Jll1'> .
I l
(.: I . C 1 2 3- 1 24)

.
. ;
.
,)

101

20 000 ,

- 3 000,

.
, .

300 200

,
.

. 6
.

[]
,

1 02

!
,

, ,

1 03


,.
. ,
l
, , .

,

. .
.

, ,
:
,

.
,
, .

,

5 000
, l

() (), ,

U1 ,

, U10

al


.
,

,
,
'.l

:

.

, 01-1 ,

. :
<, ] ) ,

, U10

(5,5 ).

32

2 000 4 000

'
,
, , , .

Jl

1 04

1 05

,
, Boxyr
.

: <, ,

. ,

, ,

,
. , ,

,


3 34 . .., ,
20 000 , <, >

,

, ,

.
, .

;.

, v k'. ,

/l e -

I1,x , , -

i
I

\
1'"
.


. q

'

i?I

, -

/Me HT .

.' -

\.

. <' -

, ,

,

'!


,

H O Iax . . .

Jll1 , JJ

,

,

Il,
,
,
j\t 1"I ,
',<l. ( . . )
,

, l l

l I
,

l -IQ'I',> ,

12

,

<l)
,
.
, ,
,

.
<lI
,
1
,


. lj))' A.lll
30 .
I 11l!
Jl Jl
l- l -I
I I;
:
<' I- l .
, ()'
. 1 05 )' . 1 04).

1 06

>
.

, ,

, , , .

, ,

80

1 000 ,

( 3 0 ),


.
,

,
,


.

,
,
,

.

2 5 000

3 2 6 .

..


.
. ,


,
;
, .

- ,
,
.
, , ,

,> .

;
. , I-I

,.

, , -

.
,

1 07


, 6
. !!
-I
, , ()

, ,
,
; 2 000 , 1
- ,

,
.
,
,

.
.

, , ,

.
..
,
,

. ,
I'
.
,
, ,> .
,

.
.

1 08

)'
,


''
,
326 . '. )'
.
.
,


.

;
:

,
, .

,
,

J-I

.
::--;,,..- - _-r-- .,,,..._
.
....

. ,

,
.

3 2 5 .

..

..

>.
,

.. !:$;:, , JI L,..:.:.

. ,

, I-I

aIyca 3 2 5

, (,

. 01-1

---=---"""""


.
, (


, 1\<lepe,
.
J'I1, I

, "
,
,


.
.
1"0 , 3 34 . I-I . . Jll1'>,

.
l IO I',,).
, (' > ,
,
, 0 1 - 1 -

, (',

[ ] > , ,

, > .

,
I-J

1 000 1 2 000

. I

, , I-I

I-Ieapxa !

,
.


(,
"
),'
1,
5 1 6- 5 1 5 . . .

,
.:
- ,
.
,
,

, .

1 09


!

,
.
,
13, i\'l O I

, ,
.

" .

1 10

111. .

3000
2000-3000
1 000-2000

200- 1 000

,n '

. . .
. ,)

, ,
,

, [

,

l
,

\"'J.'

'

. ..


,
, 6
,

, ,

, ,

l-l ,

- ( ),

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

" : - : - . . ' : - : - :O : - ' .)00


.
,
-.:: :- '
: . : .. : < .. : .. :::
. . .;
.
,

0-200

<, .

. . . .
.. .

-
,
,
,
01l (
) ,

,
,
,

,
I':


, KBery
l'
,

'li': ,
, ,

,
,
,


l
, ;:t
110 ,

1 13


.
,
,
, , ,
.

.
m
.
VI

,

3 2 5 .

..,

l',


.

, CI'a B

I'Jl ;:l


,
" .


- ,

-

l

.
V .
( . 1 1 2)


1 . ..

1 14

OJ ,. ,
l I
6 000 ,

, 5 000 ,
.
, ,


,
.,
'l'
,
.
.

, ,

, .

<


[ ]
;
l, ,

. .
'I:

;
,
'l,
,
Jl
.
,
,

. 01-1

.


600 ,
.
' Jl
.
'
beHl-l
, ) ,
3 3 0 . .. 3 2 4 . ..

,

. ,
, ,
.
,
,
, , .
,

115

1 16

, -,
,> .

,

,
,

.

,
' .>
3 3 1 . I-I . . , ,

.
,

. ,
, Ill'
, . l-l
,

, , .
,> .

324 .

..

3 2 4 . .

/.

01-1 I-I

,


, .

, " IJ.lCl, u
.
,
, , 01-1
>.
:

, ,

<:
<1"1.[13 ]

: -


, ;' ,-
.

: I-I


.
,

,

lO.
; 1-10,

,
,
, >,

,,<

1 ]7

. , (.

'> ,

,> .

1 18

3 1 6 . ..,

'

, ,

.
,

. .


> .

;


.

,
,
. , ,

30 000 (),

t.ijr::::r

: ,(
,

. , -

:
. , ,
.

, ,
. ,
, ,

.
3 2 3 . ..

,
.


. ,

. ,
, .

, , .> .

, ,


:
,

. ,

, . -

. , -

, - .

, -

. m

1 19

, -

'l' ,
,
'

) bl

, '
' ,
,
,
'

,
,-' ( ... )
,

,
,
;

, ")'
,
v

1lI I- l
.


)'
\' QJ\"
'
. ( ... )
[ ]
,
( .. ,),
,
[],
" ,

. [ ],
,
( ... )
.

1 20

, m

- -

5 1 2 . ..

3 3 2 3 . ..

I:-
I- ,

,
.

.
. .

:


, ,

, ,

,
,
...

3 24 . ..

, ,

, ,

- .
, ,
.

,
.

323

..

) ,

,
,

. '
,

, ,

01-10

.
-

22

23

, , .

, . ,
,

. .

121

, lI-Iej\'!
0'1'
,
,
: ,
. 60 ,


J\'II1 1-1 3 Ivl >.
OOl
.11 0 .
,
,

60>.
CIl1
(.: 1 . . 1 69- 1 70)

1 26


. 1 3 .

, ,
, , :

. ,

, .

: .

, ,

.
, , ,

,> .

.
,

, ,

.

'> ,

,
- .

CJ<PbITb .


Q
:

() ,
- ()

1.

J\!l a
;

306 . ..

, ,
.

; III

..

. ,
- ,

, ,

1 27
(. . . ) .
"<l
( . .. ) .

,

.

,
lr,

(. .. ). ,

,
,

,.

.: 1 . . 204-2

1 28


:
,
JI ,

1 30
) 1
. }( .
) .
}(
)
}()
n }(

}(
.


}(
}(
. }( /J
) n
}(
) :JlC
)


}(
338 .
. .

JI 3 , , ,
, , -
,
,

,
I
, ,
, .
,
, ,
.

, ,
,
,
.


. -
- ,
,
, ,

YI
.

3 3 7 . .


ml ;J
,
. ,
, , ,
,
, '
. ,
,
.
, 3 3 2 ' ..

J( I1(1).,JI, (


:JlC l1l, .

, OC1-lO n m
I, UJ1 tU
. . .. t
, 1 ttIlC
n,
. 01 t C1tm
:

,
. -

l,IO,
,
,
,

:
, ,
, ;
,

;
.

,
.
1 0 000 ,
,'
,
,
,


,
.

,

,
,
n., 332 . -.n m.

.
,
.
,
,

;
.

,

JJ I ... , JJ ;
, 1 . I
l"' .

131

1 32

,

;
,

, ,
.
, ,
;

. ,
,

,
,
,
,
; ,

, ,
,
. ,

,
,
.
.

'. lu'u
:
,
, , ,
)l\
, , ,
:


. , ,
,

,
, ,
. ,

,
,
-, .
.

Jm, m uu u
pe.Jvle1-l1-IU1 jJ. ., '
.m l1110ml-tu 17 U Q
u' :

1 33

, ,

,
l


,
.
.

Cobpem.e1-11IU1 m,
utUlICU
ll-l
CBOe.Jv1 u l-t 1-l u -
.


, ,

,
-.


.

.
, ,

, , ,
,
, ,
,
,
, -
; , ,

,
,
.
,
,
,
,
,
, UI
. ,
,

,
,


,
,

,
,
:
,
'(
1
,
, ,
.
1', ,
( 1

, ,
, ,
, ,
,

. , '
, -,
, ,
,
,
,
24 ,
, .

;
,
,
, .
, ,

, ,
,
.

,

,

. [] 1 2

.
,
.
, , ',
-
-

1 34

.========-=

1< [ [", ,
II< I J l lQo , 01-1 " C M O I 'J'
paBl I bl X )'l .

. , ,

. ,
,
- ,
[
. ,
,
, [ .


(.: 1 . . 7 - 8)
X/V .
1-t ,
nlu . <
- (4VI., 1 cl'I
, n
, , J/CU.BUIUX

l . ,> 110
nl
l l,
nl101-t
l1-tu un1.

,

,
. ,
,
[ ]
'l .
'l
,
, "
. 1,
. [
!, ] -


JI


.
,

.

! .
, ,
I<JI
'
.

,
,

.
.
,

,

.
,

:
.
, ,

- . .
,

. ,
,

. [
] .,
.
,

, .


. ,
,

-

1 35

, .
, ,
,
,
.
, ,
, .

,
,
.
.
.,

,
,
. "
" ")'l[
.

1 36

l,

lCln
.uuCJ
, J/U l1?1 Ul ylCjJa
. JIcII.
. lCUl l. nJiY
1-Iu 11jJOul-ltl

., 17Ul U/'lmep
l1m Ul1t
nu , 1C0
npoo u.I(; . 7
CClI-l npomOnnll10J11 .m
- ,
l1pt1-Iecm 1-IUlU UJlCu
UUlu apapcl. U11.

[
, , , ]

,
,

;
,
( . . . ) .
,
, ,
.
,
,
)',
,
,
, ,
,
,
, ,

,
1 [
- u..
. ] ,
, . ( . . . )

, ,

,

. ( . . . )


,
,

. ( . . . ) ,
, ,
, ,

,

.
( ... ) ,

,
,
.
,
- ,
, -
,
;
,
:
,
,
. ( . . . )

:
,
,
. ( . . . )
, ,

,
YI ,
.


,
:
.


,
- .
- :
1I 'r.

1 38XlX ..
)
n.

uu
z,: ) u.n
. )

)
1CjJ

. MOJICHO

)
u.
u.
u.
.

1 39


.
, l,
,

,
, ,
, .
vl

,
,
.

.. ,
L, ,
, ,
,
.
, ,

,
.

, ,,
.

,
,
.
-

.
.
(DLl v. Abl"ege

:m,
n
u
111, nu m
4<m
ucmoputt .

( 3 2 3 )


l
, ,
,
.
; , 2 1

323

., .

, . ,

, :

? ,

, ,

. , -

d' msti gcqu. 1 8 5 8)

1 40


.
, ,

141

, ,
, ,

, ,

. . .

, -

,
. , , -

.
R. Histoil'e ancienne
? ) . iS, Dlgv, s.d.)
(OI'iel1t-G
(

,
, ,

, . . .
,
,

.
. , -

, ,
loKopeHHx .
,
(-I , .

, -

.
,

)l MOJICHO
u
;.
, aJl J(
n
m 1 - ;)
1m .1IJICl
110 1
. 1
Jl 1U
)
) 1.

, ,

)
) I'I
)

. nu )
<<1-/.V> ;
u )

nu cn
om1CplnUW>.
n1 <<'/
- utt, l
LJl . I.

<., - , -

, ,

, ,

? ; ul

,
, .

, ,

II,

, u1

, ,

,
, .

, .

, , ,

,
,

. ,

, ,

<, >"

>,.
,
.

l
-

. , ,

. -


. -

1 42

,

.
,

; ,
, .

,
, .
, -I,
[ ]
,
, .

, .

, ;

,
,

,


, -


:
,
. ,

,
.: ,
l', , .
, . -
,

,
,
. ( . . . )
,

;


,

-

Cl1
.
, ,
. - .

1 43

; , ,
,
,
.
,
:
, ,
-
,
.
, . - ,

,
,
,
, ,
.


,

,
,
.

;
.
1 .

,
,
.
2.

.
,

,
.
3.


,
.
, , ,
.

, ,
.,

",
.

4.
,
, ,
.
,
, ,
, , '.
U1

.
,
,

,
,
,


.
.
( Gagno! Histoi/-e ancienne
(De l pl'ehistoil'e C1'ecs).

Paris, de Gigord, 1 920)

1 44

' , ' :
Je, .


, '
'' n' U('
.
,
]-I
,
.


, ,
;

:
.
,
:
, ,

.
,
,
,

.
,
,
, l<
.

,

, ,

, ,
,
.

.
;


,
.

Q' n:m, nQ

' '', ' 'Q
'.
, ,. - ,

.
.
,
,
,
.

,
,
;,
.

,


: .
,
,
.

,
,
,
.

,

.

, ,

, . ,


-

,


.


,
.
,
,
,

, .

.
,

.
, ,

, ,

.
' ,

.

145


]-] ,
,

. ,
.
,
,


,
, .
,

,
, , ,
rv ..
, ,
-
,


.

.

(mmdt Reynaud. Alexandre le
Gd lis t. / / / Revue hebdo
di. NQ 4. 1 1 avril. 1 9 1 4)

:n Jl,
'
' -lu, '
nu '
' ni!;Y <
' '- . -
, '
' nu' 1935 .
,
,
, 1>I

-

. ,
I bI X -

1 46

,
XIX , ,

,
.

,
, ,
, ,

( ,
).


>,

.


.

,
,
.
,
, ,
,
.

,
, .
. - (ist-I1i ] .
f ' tdllti fis
d lnd ' Gand, ]. G. Dros.
is, 1 93 5 )

'Q.
, '
. ._,
' lO
1949 .
'n ' ,
.
, ,
,
...
-

,
,
,
, ,
.
,


.
,
.
,

').
,
, ]'


> .

.
,
,

. ,

,
,
-
.
(
),
,

. ,
,
,

(, ,
,
,
) ...
,

; ,

...
, , -

1 47

,
,
.
.
(GroLlsset R Figus cll"O. is, 1 949)

1 9 79 . , ' .
/ un u1'u, ttlJi'U
'm
nm
<<,/n/- m
./,
! .
;'

,


.

, ,
. l - ,
.
.
,

,

, .

.
,
.
,

,


. ,
l>
,

,

,

.

\I/ '
./I\. - <-I-I

1I. , I(()')I,IO< I
.
I'O .. ,


,

,

. ,

.
,

,


.
,
, , .
, ,

,

, , Cl

. ,


" ( . . . ) .
. '
(Giscal'd d's tig V Le Monde.
4- 5 I11 s. 1 979)

1 48:JlC,
:JlC
.
.


U1(.

,
,

,
.
,
, ,
,
,
, .
,
,

. ,

,
,
,
.
, , ,
,

-
, - ? ,
,
,
,
,

.
,
,
,


, ,


.


,
,


.

,
.
,
,
,
, ,
. , ,
,

,
,
,
. -

1 49

, ,
,
,
,
,


,
. ,

,
,
.
,
,
,
. -

323

. .. ,- . 1l0-,
, -

. -
, (<l" IV),
., " ( ), .

1 50


- ,

, -
, .
,
,
.
,
,
,

,
,
.
.

, ,

, ,
,
.


Histol'iae Philippicae

/1 , /l11 Ul
,

n, nu
u I 0
. Ul
/ , l
/u nI1-/.
,
/.
.
, ,

, ,
,

. ,
,
l-I ,
, .
, ,

,
.
,
.

,
.
,
,
.

.
,
,

,
.
,
,
, ,
: , , -
: ,
; ,
;
;
,
,
.

,
,
,
,
.>.

,
.
,
, ,

.
,
,
,
,
. ,
-

(
)


I -I. A1I
; 9 I-I ,l-I
,
tl l3 I.

, ,

.


Historiae Philippicae

/ / ulO n/
, U11 :)fC Ul
nu .

- - nUl
1 .
[],

, , ,
, I -l
- , O"l -
, - , -

151

,
,
,
, . , ,
;
- , - ,
- ,
.
.
,
,
,
.
,

.

,
,
, - ,
,
, . -
, - ,
- ,
- ,
- , , - ,
- ;
. ,
- I

.
I
, ,

,
UJ
, .


(: 2. . 1 7 1 - ] 7 2 )

/, /
mux-

1 52

C.klepmu ,
.

,

,
,

, []
. ,

,
.

.
1 000 .. . ) , ,

'

,
,
. 6
1 5 00
.

.


,
ll


. . . . ) []
,
,
, - - [ ] ,
- ,
, -
,
.
,
. ,

, ,

,
, .
, -


,

, .


.: 1 . . 1 7 2 - 1 74)

Jlt
n .
, ;
, Jlu
u .
1cu
75u ",
",",
.-tU",. . U1
", - ",
", npek.pac1-t
npllepo.
,lvl BaBIUloHe.

;

.
, ,
, ,
,
,
;
, .
, , ,
,
)'l ,

. , , ,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
. , -

1 53


,
. ,


,

, , , .
, ,
,
, ,
;
UJ ,

.

n",
;;u, ",
, Ul
", n
.

;;u n
.
,
,

l-l U10

l!I'UIQ u'l. IJ

.
m-I Ul , ( , -) .

1 54

.
,
,
, ,

.
,
,

. ,
,
, .

, ,
,
, ,

.

,

(, ,
)
.

, ,
,
. ,


, .


(.: 1 , . 207- 208)
,
, ,
,
,
,
- :
,


.
, -
.
I, ,


,
- ,
.
, ,


,
, ,
,
,
.

,
,

. ,
,

,
,
.
,
,


,
.
, 1I Te1l0
. -
,
,
,
.
( ... ) ,
,


,

, ,
..

, , ,

;
.
, ,
,
.


, nL 1-
nU!I'lOum

1m ...,
J/.u 1J/

nmu ,Ul
.

. . . ,
,

.


, ,
,
,


, ,

, ,
,
, ,

, ,

. ,
,
,
500 ,
J,
, ,
.

. , ,
,

. ,

er,,

1 55

. , , .
,
,
, , ,
.
,
, ,

,

. ,
, -
, -

,
, ;
n QYTpy
,
,
,
,>.
,

, ( . . .) [ ]

.


01l0,
,
,
- .

, ,


, . ,


,
. ,
,


,

. ,

1 56

,
,
.
,
, ,.


(. 1 . . 247- 249)

mt
ut
.:. 11jJOt
- 1Il
lm N -
1-tau .

3 1 7 . . 3. -
, ,
,
110 ,
.
... ,
,
.
, ,
,
,
,
,
200 ,
,
.
, ,
,

1 57

, ,
. ,
,
, , ,
( . . . )

. ,

,
,
,
,
,

,
,

, .


(.: 1 . . 344 - 3 4 5 )

nC1n m, 3 1 1 . .3.,

m; m

, 130 11,

. ,
.
323 . ..,
3 1 7 r . .. cboel- BH)<a rv
. , .

, ,
,
,
-
,
, ,
,
, ,
. ,
, ,
,
. ,
,
aJl ,
,

, ,
.


(.: 1 . . 4 1 6-4 1 7)


. 71-l, 306 . 1-1.3.,
,
, n1-t ,
-


,
.
,
,
,
,

. ,
.

: <. ,
AT OH ,
;

'>. <
, 3 , -
, - ,
:

->.

-

32 1

30 1

. .. ,

, .

.
, " .

30 1

306 .

I-I..,

, o .. .

nu. L( /-ta
JCOHeLi ;
.
1 [ ],
,

:

;

.

,
,

,
, 1
.

,
,

,

,

,
,
.
,
, ,
,
,


, .
'J

, l-l,

,LJf 306 . ..
I

, .
294 . .. I
,
,

1 59

.

,
, ,
.
,

,

.


:
,
,


. ,

, ,
,
.


;
6
,

.
,
,
,
,
, ,
.
,
, ,

.

,

!
.

1 60


:

Jl ,

n,
.

n J/
n:

.

' n n , n .,
- .
, n n ,.

<, " ( <,


,;
) , : , , ,
,
.
, ,

- , ,
,
,
.

, . ,
(
)


.

, ,
- .
,
, , ,
,
, , , , . , ,
,
, - '


.


.

,

,
.
:

-

161

. ,
,
,

,
.
,
, ,

,
,
. -

1 62

()

II ( )

::J

XIX

c:;:r:

III ()

XVII

XVIII

IEJ

::::

lII

XIV

( )

XV <,

XXIV

XXV -

XVlI

I I I

I -

XIX

XXVlI

I I I

<

XXIX

( 1 5)

II

1 63

(50)

(50)

0 . . . 0

.
. . . ' ;

f . . F

; .

. . .
;
.

I
J1A:r:1 ()
2 ( )
( )

3-8

)
9 ()

1 0. ()
1 1 -

2 2 ()
23 ()
24
25 ,


()

1 ()

()

11

1 2 ()
1 3 ()
14 ()
1 5 ( ) ()
16 ()
17 ()
18

1 1 1

'
V
vl

111
VIII

XXIV

l
!

I xxvll I

!rfiOI lOijIC .
XXIX

1llif!'J i1f'J

I
i . ...

25

III

XVII

...

XIV

\
"

II
V
'

( 1 00)

()

19

20

21

( )

()

()
xl - . ( )

1 64


.

-> ,


,

.


,
->

. -,
,
,

. ,

, ,
,
.
,
.

,->
,
- ,
, -

(

) , .
,

.


,

,

( ),


.
, ,
,
,
.

, ,
,

.
, ,
,

.


,

-> .

, , ,
,>
. ,
,
,


(

,
),
,
( ,
,
,
)

->
.

,,
.
-

:
,
,
,

,
.


,
,
.
,
,
,
. ,
,
,
.
,

.

,
.
,
,

,
,

,

,
, . ,
,


. ,
,

,> ,
.

, -

1 65

, - ,
,
, .


,

,

. ,
,

. , 60

,


.
,
,

,

.

,
. ,
,

,
, ,
.
60 ;

1O ,
.

, ,
.
-> ,

,
.
. .
(Devin . . TI1e Battle of Gallgamela:
Tactical al1d S-itil S d //
/J Ancient WOI'ld. AlIglls t. 1 986)

1 66

:
11
III ?

n:

(1, 11, III) ,
nJl

,
n

.

, , ,


, . 370 .
I I,

,
,
I;
l- I
.
, , ,
, ,

. ,
;
>,
, , , ,
m KpeMl1pOBaH,
m .
3 36 . ..,
, III

.
m
.
r. m ,
,
.

, (,

> (
V, 2, 1 ) ,
, m
,
. m

. m

.
,
,

. ,
.

-

1 67

.
.
I -! OTnpblCKOB .
/- I
. . . bl I J I l l

11.

I-I.
> m
, ,
m
.
, m ,
. m
(,>
.


I ,

.
1 .
.

ul
. (. . .)

l aHoM

1 68

3 2 1 ., I I I
,
, ,


() ,
.
3] 7 .,
( ), ,
,
,
,
.
3 1 1 .,
, IV, ,
,

.
, , 3 36 .
3 1 .
.
3 1 1 . (,

) ,
,
,
, U1 , ,

, .
. r . (.: Hammond N. G.
L. The Evidel1ce [Ol' the Idel1tity of the
Royal Tombs i V gi // Pl1il ipp ,
Al d the Great d the
dl1i Heritage)

n
YJ/ce UllCIn
U UlU , npeJ/c
, . u.
:. epaMU1CU) 1 u
Jn . /
uu
. ma1CUe
nUl .,
1Cflu..

-

1 69

,
,
,
( 1 98 1 .)
.

,
-
.


,
-
( ... ) .
, ,
( . . .).

( ... ).
, ,
, 1 1
-

, -

11.

, ,
, 6

,

( . . . ).
II
,
1 1 1 ,

( . . . ) .
, -

,

.
. (Gl' TI1e 'oya l Tombs of
Vgi : H i s tol'ical lsis, Jbicf.)

1 70

336 .. .
20-
,
.
- 335 ..
.
335 ..
.
.
334 ..
.
.
334 ..
. 6
.
334-333 ..
(
) ocra .
- 333 ..
.

.
.
333 .. I< .
,
.
333 ..
.
-cr 332 ..
.
332 - 331 ..
, ,
.
331 ..
.
3 3 1 ..

-. (

- 331 ..
Jl .
- 330 ..
r .
.
.
330 ..
.
.
330 ..
.


,
,
. -

(,
> .
3 3 0 ..
,
, .

:
,

329 ..
.
,
IV.
329 ..
. .
328 .. .
. ,
.
327 ..
.
326 .. .
326 .. .
326 ..


.
326 .. .
aJI.
- 325 ..
.

.

.
3 2 5 . .
(
) .
3 2 5 . .
,

.
325 ..
",>!.
,
,
.
324 ..
,
.
324 .. .
324 .. .
- 324 .. .
. Q.
323 ..
.
1-10 .
13 323 .. .


1. .
. . . . . 5 . .: 1 77 5 .

2 . AtTiell. l'Ana base d'llld et l'I d. Trad.


fse . Savinel. Paris: iuit, 1 984.
3. Did de Sici 1e. BibIiotheqlle 11 istOl"iqlte.
V . Ed. et t d. fse . GOllkowsky. is:
Les Belles-Le t t es, 1 976.
4. J llsti. istois l1iqlls. Livre IX-XIII.
C1assiqlles Gmi.
,
5. Qllit-. istois d' llld. Ed. e t
t r a d . fse . d. 2 l . is: L e s BellesLs, 1 96 1 .
,
6. PI11tarque. Vie l' ld l Gd. Ed. et
t rael. fse R. Fll i et . CI1a t11bry. is: Les
lls-Lrs, 1 9 7 5 .

1 . ld l Gd. Les Dossiers de


l'a rc heologie. NQ 5 , j ll i l l e t - aout. 1 974.
2 . Briam . ld l Grand. l I . "Qlle
sais-je'''. NQ62 2 . 3 l. is: PUF, 1 987.
3 . it . Rois, tilts et paysa lls. Paris: Les
lls-Ls, 1 9 8 2 .
4. Die rot'llg eles stil1s dh
Ald dell Grossen allf kartographischell
G1l l g. 2 l. Wisd: j 9 8 5 .
5 . F . ld. Paris: Payot, 1 9 8 5 .
6. F . I.;a V i e Cjlt idi e l e s l1s
d'Ald. Paris: H acl1ette, 1 98 2 .
7. Gl1isl1111 R. l s. lI. "1'U ivs des
ft11s". Paris: Gllit11d, ] 963.
8. GOllkowsky . ld et l qltt de
I'it ( 3 3 6 - 3 2 3 ) // Will Ed. Le d g
e t 1'it. is: PUF, 1 97 5 .
9. iss . J . Alexandel" al1d t l1e Gks.
The ighil vid. 1 980.
1 0. Mat11t11ol1d N.G.L. et G " i ffi t I1 GT H istOl"Y
of Macedol1ia. : 5 50 - 3 36 . fd, 1 979.
1 1 . Pedecl1 . istois-t11gI10I1S
d'Al exa l1d te. Pat-is: Les Bel les-Le t t es, 1 984.
1 2 . Pl1i1ippe de Macedoil1e. SOllS l !i iI1
de M i l t iade . Ha tzopolllos et Louisa .
LOllkopOltlos. Office dll Liv. Fig: 1 98 2 .
1 3 . Sit J . Alexal1dl-e cl Gosse.
Dt11 s tdt: 1 97 2 .
1 4. Wilk . ll1l1" l GI"al1d. Pal"is:
Payot, 1 98 2 .

I)
().

. I I I .
, - - .
2/3
: .
31)3
. I I I .
..l .
3/4
:
.
l)
. I I I .
.
5/6
: .

. I I I .
.

9 .
.

1

(:
). . I I I .
.3.
, .
1 1 ,
I'
'l
.
1 2 (
). bl-I
[ 1,
.
1 2/ 1 3 .
1 4/ 1 5 11,
.
!\'1
fU1
. 1 1U1l> l(,
.


(:
) .
l-l

. I I - l .
.3.

l,

1 5 l 11 .
.
!\I, .
16 1 11,
I I :: .
1V, 31I
,) . Ul

171

I>. IV . ..

,
.
1 6/ 1 7

.
, .
17

r.
MOI\'leHT

.
18
OJU\

11
.
IV . ..
, 1.
1 9

.
.. .
19

l. I . ..
.
20 ,
.
. IV- I I I .
..
, .
2 1 ,
. 30
!\1.
l(l, .
2 2 . 3
. :
fV .

Fldil1 et Coste.
Voyagcs ds l'i
Perse.
2 3 "" ,., ,

.
24/25 '
. t.
. XYII . ,
.
26
.
.
27 .
.
28/29 .
l'
,
30 . r
' 13 llOJl.
3 1 .

'13 .

172

3 2 <-

45

},

l.I) .

520 .

prI1. /-

i\.

<- -

46 pemxxjXl

:l3->

Q . .

32/33

47

I I -

520

. .

I I
34

"

.
Me}JIX. . -

, -

. xv . -

77

xv . , .

3I ;]51 ,

78

i\.

. .: t tt h. (

3;-, ,

64

stn.

. . -

78/79 -

4 8

. Ci\-I.: HOl1laire cle

65

Hel l. Voyage qlli

I l I I,

(", ).

lII)BOB .

48

Jl-

. . :XVI - III.

et Perse. 1 859.
80 ,

XVI I . IJ,

. -

. 1 1 - 1 .

-.

. .

, -

66/67

66

, -

;arI ,
.

::m.

35 AreKc3Hp 1'13

8I

49 . -

AX>UIJIa. .

Q. KapT I I -

XVII . ",

.. 1 .

67

; -

. . ,

jI.

I\'13 -

68 -

( .

. 1 1 - 1 .

1'0110133-

36 .

50/5 I

(," ).

', _

37

)'

. -

. .

. 1)

. .

-1 J\l,

. -, -

83

. ,

. .

37

52/53 "

. .: ttlltl1.

( -

69 .

l stll.

I\leHTbI).

pobaJ-I J- I 130-

38

:l

:1 .
84 -

'

,I-IC

".

i" l:1. I I I' I (I -

. 1 1 - 1 . . .

. VI 11 I-I..

. :1:1'I'

, .

I\ l (1 ,

83 I I)' l'!

\'-

Gll. -

70 J tVleK-

:1.

54/5 5

. .

86

3 9 0;!

7I

II -

. -

, I).

I.

. .

(:

). . 1 1 1 .

, .

al1tiqLle de la Pe!'se.

.., (1 -

56 .
56/57 .
58

1 885.
72(73

. VI -IV .

. -

. .

AJ.. . .

58/59

PYKII

88/89

41

, .

40

tVleK .

1 570.

. C1\'I .:

87

Dielllat"oy . l'Al't

'1

J -

.. l ll.1 ,
-

l-l , -

. I\\ lI'j -

MI1HO(I.

.: Diell l a roy . l'AI't

Kypl I l e

. :13 -

l\

all t i q lle de 1 Perse.

"- V-

, l l

1 885.
74/75

42 1 l :JCl I I I. . :1. VI .

.3. l I I :1 ll-

J, J.

42/43

, l npl l -

.
l(apl I H bl :1 .

44/45 X p J l\ 1
.
. .

I I I
60 ll
(). . XVII . , l 1

61

l\l J-

I' V . ..

01l. -

I\lel lT l, XlI I)fJ-I -

. .:
cle la Perse.

62/63

1 885.

520 . . .

Peltot-CIlipiz. Histoil'c

90/9 I

de 1':J dJ IlS l'Alltiqtli (e.

:J -

<l.1I II

. ,' I J. :J.

')1)
Diell lafoy . I' alltiqLle

89 )'. -

. CI\I.:

, .

. I .
l l l l , .

IV
76 . . 'VI I3. -

1 09 -

l1, .

92

-".

92/93 .

JII> 1 1 3 .

V
94 . . XVIt -XV1 1 I .
.

95

. , .

96

96/97

1 00/ 1 0 1

. '. XVI I I . ,
.

102
(). . XV11 . , _

103

. . J\'I)'3,
.

1 04
. 1.

1 04 . . 2 .
XIX .
, _

105

.
.

. XIX . -

1 06

. -

. III . 1-1.3.
, .

1 07

.
lO .
- .

( . XV11 .

1 08 I

173

. XVI I . , :1

(: -

\ 3 5 ' -

. -

) . IV .

. -

.3. -

1 1 0 .

, .

1 24

. xv . -

(). IV . ..

1 37

. I1-

, J

, .

1 24

1 1 0/ 1 1 1

. .

VI

. .

99

1 2 2/ 1 2 3

1 2

1 38/ 1 39
1 87 2 . -

(). IV . ..

1 25

l' -

1 39 .
.


(). IV .

140

1'1.3. .

. .

. XVII . ,

1 26 Oll 1.

J.I JI.

1 1 3 -

, _

(). -

1 26 1 .

. , .

1 15

1 27

, .

142

, -

. .

- .

JI ,

xv .

1 43

, .

I':'I. -

1 15

. JI3-

145

1 92 5

- -

I>. .

. <- -

. 1'-

'1 -

, .

. XV1 l . .

1 28 aJ

- . xv .

;] .

147

, .

. XV1 . -

'.

1 1 6/1 1 7

, ra.

ds j'i Pel'se.

1 17
1 18

. .:

.
-

148 . .

. .:
Fldi et Coste. Voyages

1 49 l.
I"'J
. -

1 30 -

!((' )'i>1)rpI-l-

. . . .

, .

. , .

i -

151

1 20

j

. .
I II111
, _

12\

.
1 l.

li.

131


. .

. 'Vt t t . ,

1 32

1 53

().
KaTp e' l ep .

.
)'l'3 ,

. .

1 53

, .

. I)

1 33 . .
1 34 -

:1
.

. .

xv .

, , -

, .

1 74

1 56 11. )rJ' ,
.
1 57 .
. 66"",

%.
ABIYC 1 1 3.
58, 1 1 3, 1 26.
82.
-
83.
69, 92.
32, 73.

38, 1 26.
36, 70, 1 26.
78, 82, 83, 93,
1 08.
78, 82, 82.
39, 46.
2 1 , 39, 92.
36, 39, 4 1 , 46,
73, 80, 81, 98, 101, 103,
106, 108, 1 1 4, 1 16, 1 17,
1 1 9, 1 19.
' ] 26.
1 3.

44, 45.
'' 1 2.
82, 93, 96.
, 19.
1 4, 22, 1 1 4, 1 20,
121.
J\l 23, 66, 75,
78, 80, 1 26.
32, 33, 33,
75.

82, 86.
29, 78, 79, 82,
82, 83, 85, 86, 92, 93,
1 1 8, 125, 1 27.
78, 80, 83.
29.

1 58 QI (: ). IV . ..
1, 6.
1 59 .
'l,
.
1 6 1 69, 78, 80, 8 1 , 82,
85, 86, 88.
6 41, 56.
2 1 , 21, 38, 1 05.
27, 29, 30, 3 1 ,
33, 49, 6 1 , 61, 64, 66, 67,
67, 69, 70, 78, 1 13, 1 1 9,
1 20, 121.
27, 64, 70,
1 08, 1 1 4, 1 1 9.
1 7.

63, 67, 68,


70, 77, 81, 88.
58, 69.
41, 46, 46.
1 03.
95, 96.
45.
29, 1 09.
38, 54, 96,
98, 1 06, 1 20, 1 20.
98, ] 00, 1 05,
108, 109.
29, 82, 85,
1 10.
1 03, 1 05.
2 1 .
48, 69.
41, 43, 43, 44, 68,
81.
1 1 , 1 1 , 1 2, 13,
1 4, 25, 27, 48, 82, 92, 98,
104, ] 14, 1 ] 9.

50.
1 13, 23, 23, 27,
3 1 , 33, 68, 7 1 , 74, 75,
89, 95, 109, 1 20.
111 4 1 , 41, 42, 44,
48, 50, 50, 53, 5 5 , 6 ] ,
62, 64, 64, 66, 66, 7 1 ,

. .
,
162 . . .
1 63 .
. .
1 66 11. . rv . I-I..
77, 78, 79, 80, 80, 8 1 ,
81, 82, 82, 83, 86, 88.

4 1 , 43, 50, 54, 55, 70,
100, 1 2 1, 127.
)] 82, 82, 83, 1 08.
2 1 .
27, 29, 63, 1 1 1 ,
1 1 1 , 1 1 9, 1 20.
1 2, 23, 23, 27,
29, 3 1 , 39, 41, 58, 58, 66,
1 1 3, 1 1 9, 1 20, 1 26, 1 26.
27, 82, 95, 95, 96,
98, 106, 107, 1 08, 108,
109, 1 10, 126.
29, 49, 82, 91, 92,
93, 103, 1 04, 104, 1 05,
105, 1 10, 1 14, 1 1 9, 1 27.
43.
7 1 , 78, 1 00, 1 27.
1 3, 1 4, 23.
41, 50, 53, 6 1 , 63,
64, 68, 81, 122.

29.
ll 39, 92.
6 3 1 .
41, 46.
] 08, 1 09,
1 1 1 , 111.
41, 50, 63, 66,
1 1 4.
1 3, 56.
23, 3 1 , 31,
33, 64, 72, 73, 73, 74, 86,
1 1 4, 1 1 6, 1 17.
1 3.
, 1 1 1 5.
, 11 17.
38, 89.
1 5, 2 1 .
'I 1 5,
22, 36.

1,
:111I-II-I.
1 67
.
1 68/ 1 7 1

. .
27, 1 20.
38, 39, 1 06. 1 08,
1 09, 1 1 1, 1 1 4.
1 2, 27.


20.
6 48
23.
1 41, 46, 48, 1 08.
67.
58.
63, 64, 66, 66.
14, 1 5, 15,
17, 20, 22, 33, 36, 43, 55,
69, 82, 85, 98, 1 1 8.
1 2, 1 3, 14,
27, 29, 30, 3 1 , 33, 35, 4 1 ,
41, 44, 44, 46, 48, 54, 82,
92, 93, 1 26.
82, 86, 88,
89
4 1 , 46, 48.
58.
1 04.
ll 23, 6 1 .
, 23, 27, 3 1 , 82,
1 1 4, 1 14.
2 1 .
1 3, 13, 41, 45, 46.
44, 66.
, 104, 105.

] 03.
39, 1 08. 1 09, 1 1 0,
1 1 ] , 1 1 1 , 1 1 6, 1 20, ] 2 1 .
29, 41, 1 20.
96.
82, 86, 87.
89, 91, 1 08.
1 5, 17, 20,
21.
96, 96.

41, 48.
37, 50, 7 1 ,
78, 85.
82, 82.
61, 70, 72,
73, 1 1 4, 1 17.
1 08, 1 1 1 , 1 1 1 ,
1 1 3.
.08. 1 1 7, 1 1 8.
l l 11 0.
1 5, 2 1 . 2 1, 39.
l l" .18, %, 98,
1 26.
27, 30, 61,
70, 70, 7 1 , 72, 73, 74, 7 5,
78, 8 1 , 1 1 4, 1 16.
70, 1 08, 1 1 1 ,
1 16, 1 1 7, 1 27.
1 1 , 1 2.
21, 25, 4 1 , 44,
45, 67, 73 53.
96, 1 00, 100, 1 0 1 ,
101, 1 03, 103, 1 05, 105.

1 3, 41 .
38, 1 26, 126.

4 1 , 56.
89, 91, 1 26.
, 4 1 ,
49, 49, 57, 62, 62, 63,
64, 82, 85, 91, 1 14, 125.
1 1 , 1 2.
27, 32, 41, 44, 45,
66.
78, 80, 82,
83.
38, 1 26.
1 26, 1 27,
58, 58.
41, 56, 122, 125.
l-l 95, 1 08.
48, 63, 66, 69.
54, 55.
82, 83, 86, 88,
92, 93.

1 5, 69, 70.
86, 88, 88.
27, 66.
27, 61, 66, 68, 69,
70, 70, 73, 78, 1 1 1 , ] 14,
1 1 6, 1 1 8, 1 20.

, %, 98.
98, 1 03,
107.
41, 48, 79.
29, 63, 69, 70, 1 1 8,
1 20.
41, 56, 56, 63, 69.
4 1 , 1 04.
41.
35,
35.
22, 25.
, 98,
] 06, 1 08.

175

1 1 1 1 , 1 4,
1 5, 17, 2 1 , 2 1 , 2 2 , 25,
37
54, 56, 1 1 9.
15, 69.
41,
46.
I'I 41, 44.

1 5, 2 1 , 25.
1 3, 41.
48, 58,
1 1 9.
1 5, 17, 27, 1 26.
23, 33, 77, 78,
79, 82, 82, 85, 86, 1 20.
1 3, 27, 41, 44, 45,
45, 46.
4 1 .
82, 86, 87, 89.


Alil1ijVillt, 38, 1 1 8, 1 45. - Artephot/Ziolo, 32/33. - BibI. d e l'lnstitllt, 1 20, 1 27,
] 53. - BibI. l1at., 1 4/ 1 5, 36, 4 1 , 42, 74/75, 80, 8 1 , 84, 1 08, 1 09, 1 26 )', 1 30, 1 35, ] 40, 1 57.
Bildarcl1iv Preussiger ultSitz, 1 2 1 , 1 28, 1 49. - Bridgemal1 Art Library, 54/53. - British
usl1, - 1 03, 1 32. - Bulloz, 24/25, 65, 67, 104 , 1 05, 1 1 3, 142. - jeal1-Loup
Cl1armet, 28/29. - Peter Claytol1, 1 1 , 45, 48 ",)', 58, 58/59, 66, 83 , 1 04 ",)"
1 26 . - Dagli Orti, 1 0, 16 )' , ] 6/ 1 7, 1 8, 34, 39, 48 , 1 06, 1 1 0, 1 1 5 )', 1 1 5
, 1 2 2/ ] 23, 1 24 )', ] 24 , 1 2 5, 1 66. - 1 5, 26, 27, 30/3 1 , 37 , 44/45,
46, 6 ] , 7 1 , 72/73, 78, 78/79, 87, 92/93, 1 ] 6/ 1 1 7, ] 17 )', 1 5 1 , 1 58, ] 59. - EditiOl1s du Cercle d'art,
88/89, - Ekdotike, 9, 16 ",), , 16 )' , 1 7, 19 )', 19 , 2 1 , 37
)', 56/57, 64, 95, %/97, 1 67, 1 68/ 1 7 1 . - Explorer, 60, 1 02. - Giraudol1, 62/63, 1 5 3.
gl1, 1 47, - R. et S. Michaud, 76, 77, 86, 92 )', 99. - Musee des beaux-ts,
1 00/ 1 0 1 . - Musee de Brou, -- 1 , 2/3, 3/4, 5/6. - jeal1 Perrot, 23. - Pucciarelli,
1 2/ 1 3. - Roger-Viollet, 42/43, 1 33, 1 34, 1 37, 1 38/ 1 39, 1 39, 1 43, 1 56. - RMN, 35, 66/67, 68,
69, 1 07, 1 1 2, 1 3 1 , 1 48, 1 6 1 , - Scala, , 20, 47, 5 1 , 5 2/53, 90/9 1 .


: - ;
- ; - Ekdorike
; - , 6 , .
: Les lls-Les ( , ,
), Garnier (l ), Mil1l1it ( ) Ancient World
( ).


l U1 . er.
JI .

17
l'
I

I
1)
,

1 76

'

32


,


', )
,

',)

8:

II

AI

36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

"')


,)
l'

51

01
>

I
AI
;

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

AI

.
AI

3f

At

>
[
>
73
10
1 1

Ar
"

Ar

l
A
A
12

78

75

82
11

50.

III

62
64
66
68
70
72
74, ',. )

78
80
82
84
86

88
90
92

QT Q

, )

. ' '

; '
:

1 18
1 20
1 22
1 24
1 26

nQKYMEHTbI

1 30
1 38
1 48
1 60
1 66
1 70
171
171
1 74
:

:
!?

I> I,ll

I/\ l l 1 \:!1' . f{z/ll zl('(i()/i

:aB, \ \ , )'j)('(
/\ [: (.'('d/l
'I't:II /\ ./ : 'fiI.MOlll lll/{/
. (/lll/
11 . ()ll/
()I I IIC : /\lI I -/\ ' :l "

()()('fI" Jl C l l ll 11l\ \
()\{-()() ')-)5, 2: ) ') 5 ()()() - I J ' . ()lll l
(:aI I1ITapl ) -:-J 1I11/\(' II)lO l ' I I (' I(() ('

:l JIl(' I I1:

,)).2.)') :\()()26. 1 .2..2 ()C), I .2 .2()0.2


1 I/\!1 I1 10

l I (' ,

1 5 , ()4. 2()()5

()() " :l/('III, ('III," . 1 ( :\)()(), ()I'l"


1'. I,lll, (' (', 1

" 5(,')60, ('l1() !l,l':I 1 I,


\{:(' P-II, (', OlII I, , , 1\, 2()

()()() " :III,

HaHIl I :-JJI('I<(' I\(' \\'\\'\.\' stI


E-ll1ail: stlll)@I1,ll
()II(':1I IO

11

Jl1I1I


] I

j\J<,

' ' '

i i11t
I) 1.. (;(HkE II N
I,NI I, (;({ANl)

' ' '

1 14
1 16

'

)'-

'

'

96
98
1 00
1 02
1 04
1 06
1 08
1 10