Вы находитесь на странице: 1из 2

HOTRRE Nr. 535 din 07.05.

2003 privind aprobarea Modului de calculare i de plat a sumei de compensare a pierderii unei pri din salariu n legtur cu nclcarea termenelor de achitare a acestuia Publicat : 16.04.2003 n Monitorul Oficial Nr. 084 art Nr : 568

MODI I!"# $%1402&24.11.03' MO235&28.11.03 art.1445 %u()rnul *)+ublicii Moldo(a $O#,*,-#.: 1. /) a+rob0 Modul d) calcular) 1i d) +lat0 a 2u3)i d) co3+)n2ar) a +i)rd)rii un)i +0r4i din 2alariu n l)50tur0 cu nc0lcar)a t)r3)n)lor d) ac6itar) a ac)2tuia 72) an)8)a90:. 2. /) 2tabil)1t) c0 (or fi 2u+u2) ind)80rii 2u3)l) 2alariilor calculat) +)ntru +)rioada d) 3unc0 d) du+0 1 3ai 2002. Datoriil) 2alarial) acu3ulat) +n0 la ac)a2t0 dat0 2) (or ac6ita n 30ri3) no3inal0' f0r0 ind)8ar). ;Pct. 2. 3odificat +rin $%1402&24.11.03' MO235&28.11.03 art.1445< 2. /) 2tabil)1t) c0 (or fi 2u+u2) ind)80rii 2u3)l) 2alariilor calculat) +)ntru +)rioada d) 3unc0 d) du+0 1 ianuari) 2003. Datoriil) 2alarial) acu3ulat) +n0 la ac)a2t0 dat0 2) (or ac6ita n 30ri3) no3inal0' f0r0 ind)8ar). 3. *)fu9ul an5a=atorului d) a calcula 1i d) a +l0ti 2u3a d) co3+)n2ar) a +i)rd)rii un)i +0r4i din 2alariul n)ac6itat n t)r3)n +oat) fi atacat d) c0tr) an5a=at n in2tan4a =ud)c0tor)a2c0. 4. Mini2t)rul Muncii 1i Prot)c4i)i /ocial) (a )f)ctua controal) anual) +ri(ind r)2+)ctar)a Modului d) calcular) 1i d) +lat0 a 2u3)i d) co3+)n2ar) a +i)rd)rii un)i +0r4i din 2alariu n l)50tur0 cu nc0lcar)a t)r3)n)lor d) ac6itar) a ac)2tuia. 5. D)+arta3)ntul /tati2tic0 1i /ociolo5i) (a a2i5ura +ublicar)a lunar0 a indic)lui +r)4urilor d) con2u3 n Monitorul Oficial al *)+ublicii Moldo(a. Pri3>3ini2tru al *)+ublicii Moldo(a ?a2il) #"*@.? !ontra2)3nat0: ?ic)+ri3>3ini2tru' 3ini2trul )cono3i)i -t)fan Oda5iu Mini2trul 3uncii 1i +rot)c4i)i 2ocial) ?al)rian *)()nco Mini2trul finan4)lor Ainaida %r)ciani !6i1in0u' 7 3ai 2003. Nr. 535. "+robat +rin $ot0rr)a %u()rnului *)+ublicii Moldo(a nr. 535 din 7 3ai 2003 Modul de calculare i de plat a sumei de compensare a pierderii unei pri din salariu n legtur cu nclcarea termenelor de achitare a acestuia 1. Pr)9)ntul Mod d) calcular) 1i d) +lat0 a 2u3)i d) co3+)n2ar) a +i)rd)rii un)i +0r4i din 2alariu n l)50tur0 cu nc0lcar)a t)r3)n)lor d) ac6itar) a ac)2tuia' d)nu3it n continuar) Modul d) calcular) 1i d) +lat0 a 2u3)i d) co3+)n2ar)' )2t) )laborat n confor3itat) cu +r)()d)ril) art. 35 al @)5ii 2alari90rii nr. 847>B? din 14 f)bruari) 2002 n 2co+ul a2i5ur0rii r)cu+)r0rii +i)rd)rii d) c0tr) an5a=a4i a un)i +0r4i din 2alariu' cau9at) d) 3a=orar)a +r)4urilor 1i tarif)lor la 30rfuril) d) con2u3 1i la 2)r(icii' car) a a(ut loc n +)rioada r)4in)rii ac6it0rii ac)2tuia. 2. !o3+)n2ar)a +i)rd)rii un)i +0r4i din 2alariu n l)50tur0 cu nc0lcar)a t)r3)n)lor d) +lat0 a ac)2tuia 2) )f)ctu)a90 d) c0tr) toat) ntr)+rind)ril)' in2titu4iil) 1i or5ani9a4iil) din 2)ctorul r)al 1i 2)ctorul bu5)tar' indif)r)nt d) ti+ul d) +ro+ri)tat) 1i for3a d) or5ani9ar) =uridic0' +rin ind)8ar)a obli5atori) 1i n 30ri3) d)+lin0 a 2u3)i 2alariului calculat' dac0 r)4in)r)a a durat o lun0 cal)ndari2tic0 1i 3ai 3ult du+0 )8+irar)a lunii ur30toar) lunii +)ntru car) ur3a 20 fi) +l0tit' iar co)fici)ntul infla4i)i n +)rioada d) n)ac6itar) a lui a d)+01it n calcul cu3ulati( cota d) 2 C. 3. .2t) 2u+u20 ind)80rii 2u3a 2alariului calculat +)ntru luna r)2+)cti(0' cu()nit0 an5a=atului 2+r) ac6itar) du+0 r)4in)r)a i3+o9it)lor' cot)lor d) a2i5urar) d) 2tat obli5atorii' +ri3)lor d) a2i5urar) obli5atori) d) a2i2t)n40 3)dical0 1i altor +l04i obli5atorii' indif)r)nt d) fa+tul dac0 ac)a2t0 2u30 con2titui) 2alariul +)ntru ti3+ul )f)cti( lucrat 2au 2alariul 3)diu +02trat n ca9uril) +r)(09ut) d) l)5i2la4i). Nu (or fi 2u+u2) ind)80rii: ind)3ni9a4iil) d) conc)di)r) 1i 2alariul 3)diu +02trat +) +)rioada n car) +)r2oana n cau90 nu )2t) an5a=at0D co3+)n2a4ia +)ntru conc)diul n)folo2itD

2u3a a=utorului 3at)rialD 2+oruril) 1i 2u+li3)nt)l) la 2alariu' car) 2) +l0t)2c n loc d) diurn0. 4. /u3a d) co3+)n2ar) a +i)rd)rilor un)i +0r4i din 2alariul n)ac6itat n t)r3)n 2) calcul)a90 fi)c0rui an5a=at 2)+arat +)ntru fi)car) lun0' du+0 cu3 ur3)a90: 1: +rin 3+0r4ir)a ulti3ului indic) +ublicat al +r)4urilor d) con2u3 la 3o3)ntul +l04ii r)al) a 2alariului 7d) r)5ul0' +)ntru luna +r)c)d)nt0 lunii d) +lat0: la indic)l) +r)4urilor d) con2u3 din luna ur30toar) lunii +)ntru car) 2) +l0t)1t) 2alariul 2) d)t)r3in0 co)fici)ntul infla4i)i +)ntru +)rioada d) n)ac6itar) a 2alariului. !o)fici)ntul infla4i)i 2) d)t)r3in0 cu o +r)ci9i) d) +n0 la +atru unit04i du+0 (ir5ul0. Indic)l) +r)4urilor d) con2u3 2) d)t)r3in0 n calcul cu3ulati( d) la nc)+utul anului fa40 d) luna d)c)3bri) a anului +r)c)d)nt anului d) +lat0D 2: +rin n3ul4ir)a 2u3)i 2alariului cu()nit) 2+r) ac6itar) cu co)fici)ntul infla4i)i +)ntru +)rioada d) n)ac6itar) a 2alariului 2) d)t)r3in0 2u3a d) co3+)n2ar) a 2alariului car) ur3)a90 20 fi) +l0tit0 an5a=atului. /+r) )8)3+lu' +)ntru luna ianuari) an5a=atului i 2>a calculat 2alariul n 30ri3) d) 1000 l)i. /u3a cu()nit0 2+r) ac6itar) du+0 r)4in)ri con2tituia E10 l)i. "c)a2t0 2u30 ntr)+rind)r)a a ac6itat>o n luna iuni). Indic)l) cu3ulati( al +r)4urilor d) con2u3 n +)rioada dat0 a con2tituit: a: n luna ur30toar) lunii +)ntru car) 2) +l0t)1t) 2alariul 7f)bruari): fa40 d) d)c)3bri) a anului +r)c)d)nt > 100'E CD b: n luna 3ai > luna +r)3)r50toar) lunii ac6it0rii 2alariului fa40 d) d)c)3bri) a anului +r)c)d)nt > 105'0 C. Fn ba9a ac)2tor dat) 2u3a d) co3+)n2ar) a 2alariului 2) calcul)a90 du+0 cu3 ur3)a90: 1: 2) d)t)r3in0 co)fici)ntul infla4i)i n +)rioada d) n)ac6itar) a 2alariului: 105'0 : 100'E 0 1'0406D 2: 2) d)t)r3in0 2u3a d) co3+)n2ar) a 2alariului: E10 8 71'0406 > 1'0: 0 36'E5 l)i. 5. Fn ca9uril) cnd 2alariul calculat +)ntru o lun0 a anului +r)c)d)nt 2) ac6it0 n una din lunil) anului ur30tor' co)fici)ntul infla4i)i 2) d)t)r3in0 +rin 3+0r4ir)a +rodu2ului ulti3ului indic) +ublicat al +r)4urilor d) con2u3 la 3o3)ntul +l04ii r)al) a 2alariului cu indic)l) cu3ulati( al +r)4urilor d) con2u3 +)ntru anul +r)c)d)nt la indic)l) cu3ulati( al +r)4urilor d) con2u3 d) la nc)+utul anului +r)c)d)nt n ra+ort cu luna ur30toar) lunii +)ntru car) ur3a 20 2) +l0t)a2c0 2alariul. /+r) )8)3+lu' 2alariul calculat +)ntru luna au5u2t a anului +r)c)d)nt a fo2t +l0tit n luna 3arti) a anului ur30tor. Indic)l) +r)4urilor d) con2u3 n 2)+t)3bri) fa40 d) d)c)3bri) +r)c)d)nt a con2tituit EE'3 C' iar n ianuari) > d)c)3bri) > 106'4C. Fn f)bruari) a anului ur30tor ac)2t indic) n ra+ort cu d)c)3bri) +r)c)d)nt 2>a )2ti3at la 100'E C. Fn ac)2t ca9 co)fici)ntul infla4i)i +)ntru calculul 2u3)i d) co3+)n2ar) (a con2titui: 7100'E8106'4:&7EE'38100:G1'0811 6. Plata 2u3)lor d) co3+)n2ar) 2) )f)ctu)a90 n ac))a1i lun0 n car) 2) +l0t)1t) 2alariul r)2tant +)ntru luna r)2+)cti(0. 7. /alariul n)+ri3it la ti3+ din (ina an5a=atului nu )2t) 2u+u2 ind)80rii. 8. /u3)l) d) co3+)n2ar) 2) +l0t)2c: a: +)ntru an5a=a4ii unit04ilor cu autono3i) financiar0 > din contul 3i=loac)lor +ro+rii al) unit04ilorD b: +)ntru an5a=a4ii unit04ilor cu autono3i) financiar0 car) b)n)ficia90 d) dota4ii bu5)tar) > din contul 3i=loac)lor +ro+rii 1i cot)i 3i=loac)lor a+robat) +)ntru ntr)4in)r)a ac)2tora n bu5)tul r)2+)cti(D c: +)ntru an5a=a4ii din 2)ctorul bu5)tar > din contul 3i=loac)lor a+robat) ac)2tora n bu5)tul din car) 2) ntr)4in' +r)cu3 1i' du+0 ca9' din 3i=loac)l) )8trabu5)tar)' con2tituit) n confor3itat) cu l)5i2la4iaD d: +)ntru an5a=a4ii or5ani9a4iilor ob1t)1ti' +atronat)lor' a2ocia4iilor d) c)t04)ni > din contul 3i=loac)lor b0n)1ti con2tituit) n confor3itat) cu 2tatut)l) lor. E. /u3)l) d) co3+)n2ar) a 2alariului n)ac6itat n t)r3)n 2) i3+o9it)a90 n 3odul 2tabilit d) l)5i2la4i). #otodat0' din 2u3)l) d) co3+)n2ar) nu 2) calcul)a90 contribu4ii d) a2i5ur0ri 2ocial) d) 2tat obli5atorii' +ri3) d) a2i5urar) obli5atori) d) a2i2t)n40 3)dical0 1i )l) nu 2) includ n 2alariul 3)diu. 10. !onduc0torii ntr)+rind)rilor' in2titu4iilor 1i or5ani9a4iilor 2nt r)2+on2abili' confor3 l)5i2la4i)i' +)ntru calcular)a cor)ct0 1i n t)r3)n a 2u3)i d) co3+)n2ar) a +i)rd)rii un)i +0r4i din 2alariu n l)50tur0 cu nc0lcar)a t)r3)n)lor d) +lat0 a ac)2tuia. @a d)+i2tar)a ca9urilor d) calcular) incor)ct0' ac)1tia 2nt obli5a4i 20 cor)ct)9) i3)diat )roar)a co3i20 1i 20 ac6it) an5a=atului 2u3)l) datoar) +)ntru +)rioada n cau90. 11. @iti5iil) c) 4in d) +lata co3+)n2a4i)i +)ntru +i)rd)r)a un)i +0r4i din 2alariu n l)50tur0 cu nc0lcar)a t)r3)n)lor d) +lat0 a ac)2tuia 2nt )8a3inat) n 3odul 2tabilit d) l)5i2la4i) +)ntru 2olu4ionar)a liti5iilor d) 3unc0. 12. Fn fi)car) ca9 a+art) conduc0torul ntr)+rind)rii' in2titu4i)i' or5ani9a4i)i )2t) obli5at 20 infor3)9) an5a=atul +ri(itor la 2u3a d) co3+)n2ar) c) i 2) cu(in) +)ntru +i)rd)r)a un)i +0r4i din 2alariu n ca9ul nc0lc0rii t)r3)n)lor d) +lat0.