You are on page 1of 2

HOTRRE Nr. 152 din 19.02.

2004 cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajailor din unitile cu autonomie financiar i cuantumul sporului de compensare pentru munca prestat n condiii nefavora ile Publicat : 05.03.2004 n Monitorul Oficial Nr. 39-41
MODIFICAT HG782 din 04.07.07, MO107-111/27.07.07 art.832 HG896 din 07.08.06, MO126-130/11.08.06 art.938 HG40/11.01.06, MO5-8/13.01.06 art.49 HG869/18.08.05, MO113-116/26.08.05 art.941 n conformitate cu re!ederile "e#ii $alari%&rii 'i n ba%a acordului dintre artenerii $ociali( )u!ernul *O+,-,.+/: 1. 0u nce ere de la 1 iunie 2001( $alariul tarifar entru cate#oria 2 de calificare a an#a3a4ilor din unit&4ile cu autonomie financiar&( indiferent de ti ul de ro rietate 'i forma de or#ani%are 3uridic&( $e $tabile'te du & cum urmea%&: entru an#a3a4ii ntre rinderilor din ramura a#riculturii 'i $il!iculturii( cu e5ce 4ia er$onalului au5iliar din ramura a#riculturii - n m&rime de cel u4in 4(15 lei e or& $au de cel u4in 100 lei e lun&( calculat entru un ro#ram com let de lucru de 169 ore n medie e lun&7 entru an#a3a4ii unit&4ilor cu autonomie financiar& ra ortate la alte ramuri - n m&rime de cel u4in 5(33 lei e or& $au de cel u4in 900 lei e lun&( calculat entru un ro#ram com let de lucru de 169 ore n medie e lun&7 entru er$onalul au5iliar din ramura a#riculturii - n m&rime de cel u4in 3(26 lei e or& $au de cel u4in 550 lei e lun&( calculat entru un ro#ram com let de lucru de 169 ore n medie e lun&. 2. 8e acord& unit&4ilor economice dre tul de a im lementa tre tat noul cuantum al $alariului tarifar( n func4ie de o$ibilit&4ile financiare( dar nu mai tr%iu de 1 $e tembrie 2001. 3. n unit&4ile care a lic& entru muncitori re4ele tarifare con$tituite cu a licarea coeficien4ilor tarifari $tabili4i n limitele #rilelor de coeficien4i tarifari re!&%ute n ane5a nr. 1 la *ot&rrea )u!ernului nr. 143 din 11 iunie 2002 90u ri!ire la $alari%area an#a3a4ilor din unit&4ile cu autonomie financiar&: ;Monitorul Oficial al -e ublicii Moldo!a( 2002( nr. 19-<1( art. <41=( $alariile tarifare orare $e calculea%& reie'ind din $alariul tarifar entru cate#oria 2 de calificare $tabilit n unitate 'i coeficien4ii tarifari a roba4i e cate#oriile de calificare re$ ecti!e. n ca%urile n care entru unii muncitori( $alariile tarifare orare calculate n ace$t mod !or fi mai mici( dect $alariile tarifare n !i#oare n& la 1 iunie 2001( lor li $e !or men4ine n continuare $alariile tarifare $tabilite anterior. !"t.1-3 #n r$da"%ia HG782/04.07.07, MO107-111/27.07.07 art.832& >Pct.1-3 n redac4ia *)<96 din 01.0<.06( MO126-130?11.0<.06 art.93<@ >Pct.1-3 n redac4ia *)<96 din 01.0<.06( MO126-130?11.0<.06 art.93<@ 1. 8e $tabile'te( nce nd cu 1 au#u$t 2005( $alariul tarifar entru cate#oria 2 de calificare a an#a3a4ilor din unit&4ile cu autonomie financiar&( indiferent de ti ul de ro rietate 'i forma de or#ani%are 3uridic&( du & cum urmea%&: entru an#a3a4ii din microntre rinderi 'i entru er$onalul au5iliar al ntre rinderilor din ramura a#riculturii - n m&rime de 2(14 lei e or& $au 360 lei e lun&7 >Pct.1 al.2 modificat rin *)40?11.01.06( MO5?13.01.06 art.49@ >Pct.1 al.2 modificat rin *)40?11.01.06( MO5?13.01.06 art.49@ entru an#a3a4ii din microntre rinderi( din in$titu4iile medico-$anitare ublice ncadrate n $i$temul a$i#ur&rilor obli#atorii de a$i$ten4& medical& 'i entru er$onalul au5iliar al ntre rinderilor din ramura a#riculturii - n m&rime de 2(14 lei e or& $au 360 lei e lun&7 entru an#a3a4ii unit&4ilor cu autonomie financiar& ra ortate la alte ramuri - n m&rime de 3(26lei e or& $au 550 lei e lun&. >Pct.1 modificat rin *)<69?1<.0<.05( MO113-116?26.0<.05 art.941@ >Pct.1 modificat rin *)<69?1<.0<.05( MO113-116?26.0<.05 art.941@ 1. 8e $tabile'te( nce nd cu 1 februarie 2004( $alariul tarifar entru cate#oria 2 de calificare a an#a3a4ilor din unit&4ile cu autonomie financiar&( indiferent de ti ul de ro rietate 'i forma de or#ani%are 3uridic&( du & cum urmea%&: entru an#a3a4ii din microntre rinderi( din in$titu4iile medico-$anitare ublice ncadrate n $i$temul a$i#ur&rilor obli#atorii de a$i$ten4& medical& 'i entru er$onalul au5iliar al ntre rinderilor din ramura a#riculturii - n m&rime de 2(14 lei e or& $au 360 lei e lun&7 entru an#a3a4ii unit&4ilor cu autonomie financiar& ra ortate la alte ramuri - n m&rime de 2(60 lei e or& $au 440 lei e

art Nr : 299

lun&. 2. n $co ul neadmiterii nr&ut&4irii $itua4iei financiare( conduc&torilor unit&4ilor cu autonomie financiar& din ramura a#riculturii 'i $il!iculturii li $e acord& dre tul de a im lementa tre tat( e m&$ura acumul&rii mi3loacelor financiare nece$are( noile m&rimi ale $alariului tarifar entru cate#oria 2 de calificare( dar nu mai tr%iu de 1 noiembrie 2005. >Pct.2 modificat rin *)<69?1<.0<.05( MO113-116?26.0<.05 art.941@ >Pct.2 modificat rin *)<69?1<.0<.05( MO113-116?26.0<.05 art.941@
2. n $co ul neadmiterii nr&ut&4irii $itua4iei financiare( conduc&torilor unit&4ilor cu autonomie financiar& din ramura a#riculturii li $e acord& dre tul de a im lementa tre tat( e m&$ura acumul&rii mi3loacelor financiare nece$are( noile m&rimi ale $alariului tarifar entru cate#oria 2 de calificare( dar nu mai tr%iu de 1 $e tembrie 2004.

3. 8e a rob& $alariile tarifare orare entru muncitori( calculate din $alariul tarifar entru cate#oria 2 de calificare( $tabilit n unctul 1 al re%entei Aot&rri( conform ane5ei nr. 1. Pentru celelalte cate#orii de er$onal( indicate n ane5a nr. 4 la *ot&rrea )u!ernului nr. 143 din 11 iunie 2002 B0u ri!ire la $alari%area an#a3a4ilor din unit&4ile cu autonomie financiar&B ;Monitorul Oficial al -e ublicii Moldo!a( 2002( nr.19-<1( art. <41=( $alariile de func4ie $e ma3orea%& $au $e men4in n cuantumurile $tabilite anterior( dar nu mai mici dect cele calculate n limita inferioar& a dia a%onului coeficien4ilor de multi licitate n cuantum multi lu al $alariului tarifar entru cate#oria 2 de calificare( $tabilit conform unctului 1 al re%entei Aot&rri 'i indicat n ane5a nr. 2. 31. n unit&4ile care nu a lic& $i$temul tarifar( $alari%area muncitorilor $e !a efectua n ba%a $alariilor lunare $au n acord ne#ociate n contractele indi!iduale de munc&( dar nu mai mici dect $alariul tarifar entru cate#oria 2 de calificare( $tabilit conform unctului 1 al re%entei Aot&rri. Pentru celelalte cate#orii de er$onal indicate n ane5a nr. 4 la *ot&rrea )u!ernului nr. 143 din 11 iunie 2002 90u ri!ire la $alari%area an#a3a4ilor din unit&4ile cu autonomie financiar&: ;Monitorul Oficial al -e ublicii Moldo!a 2002( nr. 19-<1( art. <41=( $alariile de func4ie $e $tabile$c n func4ie de calificarea( #radul de re#&tire rofe$ional& 'i com eten4& a an#a3atului( #radul de r&$ undere e care l im lic& lucr&rile e5ecutate 'i com le5itatea lor. C recierea com le5it&4ii lucr&rilor e5ecutate 'i a erforman4elor indi!iduale entru $tabilirea $alariului de func4ie n ra ort ro or4ional cu $alariul tarifar entru cate#oria 2 de calificare $tabilit conform unctului 1 al re%entei Aot&rri $e efectuea%&( n modul $tabilit( rin ne#ocieri colecti!e $au indi!iduale ntre an#a3atori 'i $alaria4i. !"t.31 intr'd() *rin HG782/04.07.07, MO107-111/27.07.07 art.832& 4. Pentru unit&4ile care a lic& -e4eaua tarifar& unic& de $alari%are a an#a3a4ilor( $alariile tarifare 'i de func4ie entru toate cate#oriile de er$onal $e $tabile$c n modul re!&%ut n ane5a nr. 2 la *ot&rrea )u!ernului nr. 143 din 11 iunie 2002( reie'ind din $alariul tarifar entru cate#oria 2 de $alari%are( $tabilit n m&rimi e#ale $au care de &'e$c cuantumurile indicate n unctul 1 al re%entei Aot&rr. 5. Cn#a3a4ilor din unit&4ile cu autonomie financiar&( recum 'i din $ectorul bu#etar( care re$tea%& munca n condi4ii nefa!orabile( li $e $tabile$c( n func4ie de $tarea real& a condi4iilor de munc&( $ oruri de com en$are( conform ane5ei nr. 3. 6. 8e abro#& *ot&rrea )u!ernului nr. 343 din 21 martie 2003 B0u ri!ire la $alariul tarifar entru cate#oria 2 de calificare a an#a3a4ilor din unit&4ile cu autonomie financiar&B ;Monitorul Oficial al -e ublicii Moldo!a( 2003( nr.56-5<( art. 360=. !rim"ministru #asile T$R%E# &ontrasemnat' #iceprim"ministru #alerian &ristea (inistrul muncii i proteciei sociale #alerian Revenco (inistrul economiei (arian %upu &)iinu* +, fe ruarie -../0 1r0 +2-0