Вы находитесь на странице: 1из 496

65.

290-217
658.1(075)

83

:
. . ., . . . ; . . . . .


- :
. . ., . . . ( ); . . ., . . . ;
. . . . . ; . . ., . . . ; . . ., . . . ;
. . . . . ;
7 9 . . . . .

83

/ . . . . .: ,
2008. 496 .: . ( ).
ISBN 978-5-91180-883-9


. , .
, , ,
.
- .

65.290-217
658.1(075)

.
.
ISBN 978-5-91180-883-9

, 2008


............................................................................................................................. 6

I

1. : .. 10
1.1.

............................................................................................................................. 10
1.2. .................................................... 13
1.3. ......................................... 18
1.4. ....... 28
1.5. ......................... 41
2.
........................ 49
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

........... 49
............................................. 51
............................................... 70

...................................................................................... 76
2.5. .................................................. 96
3.
....................................................................... 123
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

................................................................. 124
....................................................................... 134
...... 138
................................................. 142

4. ........................................... 156
4.1. . ( /) ................ 156
4.2. . .................................... 160
4.3.
......................................................................... 177
4.4.
............................................................................................................. 180
5.
....................................................................... 209

5.1. ........................................... 209


5.2. ........... 223
5.3.
....................... 236

II

6.
() ...................................................................... 252
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

.......................................................................................... 253
......................................................................................... 263
.................................................................................. 270
...................................................................................... 283
.......................................................................................... 290
...................................................... 297
.................................................................................... 306

7. ........................................................ 323
7.1.
.................................................................. 323
7.2. >
................................................................................................................... 335
8.
......................................................................... 351
8.1.
............................................................................................................ 351
8.2. ............................................. 361
8.3. ..................................................... 381
9. .................................... 399
9.1.
.......................................................... 399
9.2. .............................................. 404
9.3. ..................... 410
9.4. ............................................................ 414
9.5. ........................................................ 423
9.6. ....................................... 429
10.
............................................... 439
10.1. : .......................... 439

10.2. ........... 452


11. :
.......................................................................... 462
11.1. :
.................................................................................. 462
11.2. ................................................... 465
11.3. ................................................. 474
11.4.
..................................................................................... 477

>
, , .
> , >
. >
>
.
>

. >
,
, , >
.
, >
1 .
: >
, ,
, .
, >
. >
,
, >

, .
1
, >
, >
>
, , ,
.

>

, ,
.
.

>
1992 ,
> , >
. >

,
(, ).
>
11 , .
>
5 ,

.
, >
, >
.
>
, >
>
.
,
, >
, , >
.
>
, . . >
.
>
, >
, >
.
, >
6 ,
.

>
:
, .
>

. , >
, >
>
, . . .
>
.
.
6 7 >
>
.
8
>
.
9 >
, >
.
10
>
.
, 11
.
,
, , >
.

1

:

: >
; >
>
;
;
.

1.1.


>
. (. >
, . , . ), ()
(. , . , . ) >
.
>
(budgeting and control).
>
, >
.
>
,
.
> ,
, >
,
, .
>
>

1. :

11

50> .
(long range
planing),
. >
,
.
>
, >
() >
.
60> >
, >
. ,
>
.
,
, >

. >
(strategic planning)
.
, >

. , . . >

, >
.

.

. >
>
,
. , . >
[2]
, >
.

, >
1980 .

12

I.

>

.
, >

.
70>

.
. ,
, >
,
. . >
[208]. >

>
.
(strategic managment). >
. 1973 >
, >
. 1979 .
[51],
. >
, , >

.
80> , >
>
, >
.
, 1994 , . >
, , >
,
[29].
, . .
1995 , >
[151].
1990> , >
, ,
, . >

1. :

13

.
. . , . . ,
. , .
. [36, 221].
1992
,
(>
, , . . , . . , . . >
, . . ) [190, 193, 194]. . . >
, 1984
( )

. >
[54].
>
, 1992 ,
. . . . [166, 85].
>
, ,
. . . >
, . . , . . , . . , . . >
, . . , . . , . . [55, 60, 68, 96, 102,
195, 232].

1.2.
. , >
, ,
>
, ,
[10].

. >
>
.
. >
, () >

. >
,

14

I.

>
.
,
(, , ), .

, >
. >
, >
, ,
,
.

. (
() ) >
. , >
, >
, , , ,
, ,
.
>
?, >
. . , >
. .
, >
B
.
:
, ? >
,
?.
. >
>

(, >
). >
,
(, >
).
( >
) , , >

1. :

15

,
. >
, >
.

.
, >
[51].
. , :
,
. >
, >
;
, >
( >
, . . ). B
B , ;
,
.
;
, >
.
. >
[51].
1. > >
.
,
.
2.
. >
, : >,
, >>
,
.
3. , >
.
4. >
, >
. >

16

I.

,
.
5.
. >
, , >
.
, . ,
>
,
. ,
, >
. .
,
, B
, , () .
, . , >
.
. , ,
,
, , , [51]. ,
. , , , >
>
. , : >
, ,
[51].
>


, >
,
.
>
. .
5: (plan), , , (pattern), >
(position), (perspective) , >
(ploy) [150, 151].
. ,
, . >
>

1. :

17

,
. >
(), >
.
,
.
, ,
, >
.
, >
. , ,
,
,
. .
,
, , B
. >
, >
>
( ) >
()>. . >
, ,

[150].
. B
.
, . . . ,
IBM , McDonalds
, , , .
, ( )
, >
. ,
, . .
, ()
.
,
, , .
, >
,
.

18

I.

, >
.
, . , >
,
, >
> ( , . .).
. . >
. , >
,
, , >
> .
(5), . , >
,
().
, ,
. ,
, . . . >

>
, . . >
.
>
, . .

1.3.
1962 , Harvard Business Review >
. .
, >
,
. ,
. ,
, >
, [150].

.


( ) >
SWOT>

1. :

19


( . , . >
) [15]. .
, , >

, [150].
. 1.1.
,
( >
)
, >
,
, , >
, . ,
>
. ,
, >
. >

. 1.1. ( )

20

I.

, >
,
,
.
>
.
1. , >
. , >

, >
. .
, >
, ,
>
[15].
2.
> . >
>
, ,
.
3. >
. , >

,
.
4. , . .
, >
. ,
(), >
,
.
5.
.
, >

. >

, >
.

1. :

21

6. , ,
, >
, >
. , ,
General Electric
:
. , >
.
7. ,
, . ,

>
.

.
,
. >
. >
, .
>, . >
,
.
>, . , >
>
, > (,
. , 57 (!) ) [2].
. ,
,
, >
,
.
>
. ,
.

57 , , . >
, > , >
[2], . 1.2.
,
, ,

22

I.

. 1.2.
.

,
, >
.

>
.
, . >
, ,
()
.
>
>
. >
/
. ,
. , ,
.

1. :

23


, >
.
, ,
.
>
. , , , >
(
),
.

. , >
>
.

.
. , . >
, [244].
, Top Managment Planning,
1969 , 800 >
[33]. >
. , . ,
, >
, ,
. ,
. >
.
. 1.3.
. >
(
).
,
.
>, ,
,
(,
. !). >
.
(
. ).

I.

24


 
  


J*0*5)/+0:2:0(3<2+2*
7,(&/<

>01(&23(42G:2:0(3<2+2*
<.7/,&*&2G:7,(&(

D0*'&*50/8&/*
70/10())20/<(&2*
2:70/10()).

;*,2I:7,(&/<.*:3('(&2G E0(+9/50/8&/*
2:70/4*'%0.H:+(9+28*592* 7,(&20/<(&2*
7,(&.:2:70/10()).
2:7,(&.

>4*&9(:<&*=&2?
2:<&%+0*&&2?
</3)/@&/5+*A
2:70/B,*)C
52,-&.*:2:5,(B.*
5+/0/&.:9/)7(&22

D%B4*,2H
5%B7/,2+292H
5%B5+0(+*122

;*&&/5+2
<.5=*1/
0%9/</'5+<(

F2552G:9/)7(&22
'/,1/50/8&.*:4*,2H
7/,2+292H:5+0(+*122

$%&'()*&+(,-&.*
/01(&23(42/&&.*
5/42(,-&/6
7/,2+28*592*:4*,2

D+0(+*128*59/*
7,(&20/<(&2*
2:7,(&.


  . 1.3. .

>, . >
( >
) ,
>
. : >
[33].
>
, . >
: , , >
, ,
, , , , >
, , . .
, >
,

1. :

25

, >
.
.

>
, > >
, . .


,
>
>
.
, ,
>
, . ,
. . >
. [61].

,

,
.
>
: ,
. >
, , >
.
>
.
1. >
: , .
2. .
,
, >
.
3. , >
.

26

I.

. 1.4.

, ,
,
.
. 1.4
.
, >
.
,
, >
(
) >
.

. >
, >
.

1. :

27

>
, , ,
. , ,
,
, >
, . . >
, >
.

>
. >
,
, %
%
. ,
. >
. >
.
, . >

, >
() .
>
, , ()

. >
,
, >
. >

, >
/.
> >
>
/B
.
%, >
().
, ,

28

I.

. >
> >
( ,
>
) >

.
, ,
.

,
. >
.
. ,
, >
>
. >
(,
, >
, . .),
, . . >

. >
, .

1.4.


,
. .

. .
(corporate planning) >
.
,
. , . , . .
>
, > >

1. :

29

,
, >
. ,
, ,
, .
>
>
.
(. .
),
>
.
(logical incrementalism)
, >
. . . ,
, .
>
, , >
. >
,
, >, , >,
, >
, .
>
.
>
.
. , >
,
.
, >
. >

>
, .
>
. , >
, >
. .
>

30

I.

,
[32]. >
.
,
.
(muddling through) >

. ,
, >
[32].
, >
, >
. , , (), >

>
.
.
,
,
>
, . >
,
, >
. ,
>
,
, , >

,
, .
,
(garbade can) >
. . . ,

, , >
, .
. >
, .
[32].

1. :

31

>
>
, . ,
, , . .
, >
,
.
>
>
. . >
, ,
>
.
( ,
, , >
. .), >
( >
).
, >

, >
>
,

.
, >
, >
, , >
.
(,
, , ), , >
, >
>
.
,
, ,
. >
, >
, ,

32

I.

, >
>
, >
.
, ,
,
>
,

>
.
.
, ,
, ,
,
., . , .
. . : >
, 1997
[151]. , >
(. 1.1).
>
, ,
. >
.
B,
, >

1. :

33

1.1

10

.
. , >
, ,
[151].
B, >
. , >
.
, , >
( ), ,
, [151].
B, >
,
> .
, >
. , . . , >
,
.
, >
>
,
.

, >

34

I.

,
. .

>
,
>
.
, . >
, , >
>
. ,
:
>
,
;
, , >

.
,
, SWOT>.
,
. , >
, >

. >
.
>
, . >
. , >
, ,
>
.

( . ) >
[2].
, >
. , >
:
, [173].
, >

1. :

35

. . >
, , >
,
.
, >
.
( , >
>
),
. . (
4)
.
, >
,
:
, >
;
,
, ;
>
>
>
.
, >
, , >
.
:
>
.
:
.
: >
, >
,
.
>
>
> >
.

36

I.

(
) , , >
,
, . . >
. >
,
>
.
, , >
,
,
.
>
. , . . ,

. , >
, >

>
.
, >
>
.
1. ?
>
.
: , [151].

: ,
.
, >
, .
,
, . >
. >
, .
>
.

1. :

37

,
,
, .
, >
>
.
>
, >
.
.
, , .
, , >
.
, >
. >
, , ,
. , >
, ,
.
, >
, [151].
, , >
: >
>
.
2. :
, , ?
,
, , ,

.
, , ,
. >
, ,
.
>
. >
,
(

38

I.

), . ,
, . >
, >
, , >
.

. . , >
, >
. , >
,
[151].

>
, >
.
,
>
. >

: >
. >
>
.
, >
, ( )
,
, . .
3.
?

.
, >
,
>
, >
[151].
>
. ,
, >

1. :

39

>
. ,
> , >
,
>
. >

>
. >
, , >
( )
.
, >
,
,
.
4.
?
>
, >
,
. , , >
>
. B

.
>
. , >
, ,
, >
, .
,
. >
.
>
, ;
. , ,
, >
, >

40

I.

,
, .
. , . . ,
,
[151]. , >

, , , ,
.
>
, >
>
.
, >
>
, .
.
: .
, >
>
, . . >
. ,


, . >
%
, , , >
.
, B
: >
>
, , ,
[151].
>

.

, B
, >
.
: >

1. :

41

?.
>
>
,
, , , , >
.
, . . , >
. , >

,
>
[151].

1.5..
1. :
;
( >
).
2. ().
3. :
;
.
4. :
;
;
;
;
;
;
.
5. (>).

42

I.

,
, , >
>
. , >
. [224]. ,
13, >
.
( 45)
, >
.

,
>
.
1. .
2. .
3. ( , >
).
4. .
5. ().
6. .
7. .
8. ( >
, ).
. , ,
:
;
;
>
;
;
;
( );
;
( ).
. ,
[224]:
;

1. :

43

, ;
, >
, ;
;
, >
, , >
>
;
;
.
. , , >
, ,
[224].
?
?
?
?

?
?
?
>
?
?
?
?

, , >
,
, , , >
.
1. .
2. ( >
).
3. .
4. .
5. .

44

I.


. >
. . ,
>
. , >
, >
, .
, ,
. >
: , >
[105]. , , >
10 ,
,
.
, >
>
>
. . , , ,
6 , >
[166].
, , :
;
;
.
>

>
. ,
.
>
.
1. ().
2. ().
3. ( ).
( >
) , , ,
>
. >

1. :

45

.
( ) >
.
( ,
> >
) ,

. >
.
( >
)
[151]. >
, >
.

.
.
, (, >
), > >
,
.

1. >
, ,
. ,
>

, . >
.
, . , . , . , . . , . >
. .
2. >
.
( >
) ( , >
).
. , >>
. . ,
, , >

I.

46

:
,
, .
3. >
,
.
, (
, . . ) , >
>
, >

.
4. ,
, ,
, , , >
,
,
. >
, >
. . , .
, ,
, :
. , . . , >
, >
, .

( )

.
.1. :

47(>)

1.
.
2.
. .
3.
?
4. >
?
5. >
. .
6.
. .
7.
?

48

I.

8.
?
9. >
?
10. >
.
11. >
?
12.
?
13. >
?
14.
?
15. . >
, . . ?
16. >
. .
17. >
?
18. >
.
19.
?
20.
?
21. >
? .

: ,

.

2.1..
>
, >
, >
( )
>
. ,
, >
>
.
>
() >
. >
( ),
,
.

() >
, >

50

I.

. , . . >
:
; %
; ; %
, . >
,
>
. ,
.
B,


>
, >

.
. , >
, >
, >
.
.
>
, >
, ,
.
B, , >
, >
.
>
, >
. , >

.
>
,
. , >

, .
1. :
>

2. ...

51

( ). >
, ,
, , >
>
.
2. >
,
>
1994 .
,
, >, >
>
, >
; >,
>
>
.
3. ,
, >
>
.

2.2.

>> ,
>
. , ,
.
>
, >
, >

. ,
>
, : >
; >
;
?

52

I.

>
, . >
, , >
, ,
. , ,
, >
. >
, ,
, >
, .
,
, >
.
.
.
.
.
.
.
.
.
>
.
, , >
.
>
.
, >
.
,
, ,
. ,
, .

.
, ,
, >
:

2. ...

53

(>
, , >
, , >
. .);
;
, >
, >
.
>
, .
, >
, ().
, >
, , >
, , .
, >
, >
, ,
. , >
.
>
.
/
.
/ >
.
/
.

.
/ >
.
.
.
.

. ,
>

54

I.

>
.
:
() ;
() .
>
.

()
() >
, ( >
PEST)
. >
>
, () >
, .
,
.
,
, >
.
>
, , >
, >

.

>
() .
,
, , ,
. . ,
, .
, >

, : >

?. >
>

2. ...

55

,
,
, ,
, .
( , ,
) >
.

, >
( ). ,
,
.
, >
, >
, , , . .
>
>

.

>
, >
, .
, >
>
,
.


, >
. >
>
,
.

%
:
;
;

I.

56

;
;
;

.


,
. >
, , >
:
, >
,
. ,
>
, , ,
. >
, ;
, ,
,
,
,
, ,
.
>
:
;
;
;
,
;
;
;
.
>
,
.

2. ...

57


>>
, .
1. % , >
( >
, >
. .).
2. (
, >
, >
, . .).
3.
>
.


:
;
>
;
( );
(
);
( >
).
, >

, >

,
. >

,
, , >
.

. , 70> 73%
>

I.

58

, 15% 12%
.
. >
(>
) (. 2.1).

()
() >
. >
(
),
,
( ).
, ,
>>
>.
>
()
, , >
, , ,
.
>
(, >
, ,
).
>
.
2.1

2. ...

59

>
%
.
, .
( >
), ,
(, , ) >
().
>
.
> , . .

. ,
>
.
>
:
, (>
) .
>
, . >
[173]. ,
.
1. .
2. .
3.
.
4. .
5.
.

, . 2.1.
.
. , >
, >
. , ,
>
. . , >
.

60

I.

. 2.1. .

1. . >
, >
>
>
. ,
, >
, , ,
, >
. , , . , >
, , ,
, >
[151].
2. . ,
, >
. >
,
(, Coca%
Cola) .
3. .
, , >
. >
, ,
, .
, , >
, ,
, .

2. ...

61

4. .
,

. , ,
, ,
,
.
5. . , >
, >
. , , >
,
,
. >
>
.
6. , B
. >
,
, , >
, , ,
. .
7. .

,
(, ),
. , >
, >
.
,
. , ,
. , >

, >
;
. . , >
,
,
/ .
, >

62

I.

,
.

, >
. . ,
.
,
. , >
, ,
Wal%Mart, >
, .
, >

. ,
, , , >
, .
,
. >
, , , >
, ,
, . >
, ,
, ,
, .
%
. ,
, >
>
, . , >
, Windows,
Apple Macintosh >
, >
.
. ,
. >
, >
, .
. , >
, >

2. ...

63

>
,
. ,
? , .
%
. ,
. , >

,
, .
. , >

, >
, , ,
.


. . , ,
,
.
, , >
, >
, , .
,
, %
, .
>>
, . ,
.

.
>
>
.
>
. %
, ()
, %
.

64

I.

, . 
.
>
. , >
, .
1.
() , >
.
( )... % (%
%) , %
. % ()
, ,
% %
[151].
2. . >
, ,
>
, .
3. .
, ,
, %
, . .
. >

, >
, , >
,
.
5. .
, >
, >
.
6. , >
. ,
.
, .
7. , >
, >

2. ...

8.

9.

10.

11.

65

. %
%
, .

. , >
, ,
,
.
>
,
, , >
,
, . >
.
,
, , ,
.
, , >
. . . , >
,

, . >
,
. >
.
. ,
>
, >
, >
.
, ,
, .
.
>
, () .
,
. . >
:
, >
;

66

I.

, >
;

;
>
.
>
. , >
,
. >
>
. ,

. . >
,
>
.

, >

(). ,
,
. ,
, , >
.
, >
.
, >
. . . ,
:
;
;
;
;
;
;
;
;

2. ...

67

;
;
;
;
;
;
.
. B
, : B
(. 2.2).
, , >
,
. >
>
>
.
, ,
, . >
>

, >
.
, ,
,


. 2.2. .

68

I.

.
,
,
.
. ,
. >,
,
,
, , >
, . ,
>
. , , >
. >,
>
, , >
.
, , >
,

, , >
.
( ) >
, .
>
. >
. , ,
, >

, . >
, >

>
. , >
,
, (, >
, , ,
). >
> , >
.

2. ...

69

,
. 10%
5%
[166].
. 2.2.
2.2

1
2
3
4
5

40%
25%
15%
10%
10%

()

100%

: 6070% , >
1020% .

, . 2.2, ,
, >
>
.
, >
. ,
( >
). , 3 >
, 5 ,
>
.

>
.
,
.
>, > , >
, . >

>

70

I.

, >
.
>,
>
.
, >
, >
( > , >
) ,
. >
, >
, >.

2.3.
( ) >
.
, >
, >
, . . : >
,

?

(
. ).
. >
,
, .
. >
.
. ,
,
, , , , >
.

, (. >
) :
1) > ();
2) ;

2. ...

71

3) , ;
4) ( );
5) .
>
:
1) ;
2) ;
3) ;
4) .
>
(. 2.3), >

>
.
. , >
.
( ) >
,
. , ,
, >
, , , >
, >
. ,
.
(, . , ) ,
>

. 2.3. . [133]

72

I.

[173]. >
, , >
,
. , . . . >
>
. >
>
. . . , , >
, . . >
, . . .
. . . >
, . . . >
. . .

,
[23].
>

.
1. .
2. .
3. .
4. >
.
>
>
, :
; >
,
, , , , >
, . .;
; , >
, ,
. .;
;
( , >
, ,
, , , > . .).

2. ...

73

,

, ,
, ,
.

, .
>
,
, .

:

, >
,
, . .
>
.
, >
. >
.
>, .
>
, , , .
, >
, , >
. >
,
, >
.
, , . .
>, . >
>
, >>
,
,
>
.
>
, , >

I.

74

(), ,
.
, .

(, ,
), >
, , >
.
>
. , >
, . .
,
, >
.
. 2.4.
>
: , , , .
, >
:
(
, >
, ( >
), >
. .;
( ), >
, >
, >
;
, ,
(
)

. 2.4.

2. ...

75

, >
, >
;
(
,
). >
,
>
;
( >
>
).
, , ,
, , ,
;
(
, ,
, ). , >
,
>
.
, >
. >
. >

, >

.
>
. >
.
, >
. >
, >
. ,

, , , >
,
, >

76

I.

. >
,
.

2.4.

,
.
1. > >
.
2. .
3. .
>
> >
,
. >
> >
:
> ;
;
;
.
,
B , >

> >
.
,

.
,
>
, >
.
>
.
, >

2. ...

77

. >
>
, . ,
>

, . >
, ,
. >>
.

.
>
, . >
>
.

.
>
, . >
, >
,
. .
>
.
>

. >
:
. >

,
>
;
. >

, .
>

.

78

I.

>
. >
>
.
>
. >
,

. >
>
.
:
;
;
( ,
>
);
.


. >
>
, >
, ,
. >
>

. , >
>
. , >

: >
, , >
, >
,
. >
.
>
. >

2. ...

79

>
. >

:
, >
;
>
.>
. >
, :
;
;

.
>

.

.

.
,
. >
>
, >
.
>

,
.
>
> . >
: (
, >
. .) ( >

80

I.

). > ,
,

. >
>
> .

. >

.

( , ).

. >
:
, = 0;
, 1, 0;
, = 1;
, 1.
, >
>
.
, >
>
>
. , >
> .
, ( >
) %
.
, >

.
>
. >
:
> >
, , >>
;

2. ...

81;
>>
.
>
, >
.

:
>
, ;
>
,
;
,
>
>
;

;
;
.

. >
>
,
.
>
>
,
.

>

.
:
, ;
,
;

82

I.

;
;
.
>
. >
,

. >
>
.
:
;

.
,
( >
).
( )
, >
.
>
> >
.
>
.
.
>
>
.>
:
;
;
;
.

2. ...

83


.
:
;
>
;
;
,
;
.

:
,
;
>
;
>
;
, >
.

, >
. >

>
,
>
.
,
, >
. >

>
. >
.

:

84

I.

, ,
;
,

;
,
>
;
,
>
.
>
, >
>
.
, >
, >

. >
,
.
>
.

,
.
( ) >
. >
>

. >

. , >
>
(), >
.
>
. >
>

2. ...

85


.
.

:
;
;
>
;
;
>
.

>
.
,
: ;
;
;
.
>
.

( >
) .
,
, >
.
, >
, >
. >
,
.
>
>
, >
. (
) >
.

86

I.

,
,
.
. >
>
.
, >
:

;

,
;
;
.
, %
,
; >
; ; >
. .

. ,
, >
, >
. >

>
.
>
, >
.
. >


, >
( ).


.

2. ...

87

,
,
>
.
>
:
;
;
>
;
;
.
,
, >
>
. >


,
.

. >

. >

. ,
>
.

.

, >
.
, >
.
>
, >
>
.

88

I.

>
, (
>
) .
/ >
.


: , .
, >
>
.
>
.
>
, >
.
>

.
>
>
., >
, >
. :
;
;
;
.
B
>
.
>
.
>

2. ...

89

.
, , >
, >
. >
.

.
.
>
. , >
>

.
,
>
, , >
. >
.
,
,
. >
,
> >
. >
(,
).

, >
, . >

:
>
>
(
, ). >

;
>

90

I.

() >
.
>
.
> >
:
;
;
.

,
. >
.
>
.
, .
>
.

.

, >
. >
.
>
>
.
,
>
, >
.
1.
, >
.
2.
,
.
>
, ,

2. ...

91

, , >
, >
.
,
, >
, ,
. .
,

. >
.
>
>
.

>
. :


, . . (,
);
>
;
>
;
>
;

>
.
>
:
>
;
>
.
:
, ;

92

I.


.

, >

. ,
, >
>
.
>
:
, , >
,
;
, >
, .
>
>
, >
.
>
.
, >
,

.
, >
>

, >
.

, ,
. ,
,
. , >
>
, ,

2. ...

93

. , >
,

.
>
. >

. >
, >
, >
.
(>
) >

.
: >
>
, >
?
>
.
>
,
. >
>
.
0,1.
>
:
= ( + / ( )) / 2,
;
;
, .
>
. >

,
>

94

I.

.
>. >
: ,
, .

.

.

.


. >
>
. , >
.
( )
>
.

.

. >
.

.

>
. >
,
.
>
>
>
, .
,
,
.
>
, >

2. ...

95

, >
. , >
(). ,
() >
>
.
.

. >
> .
. >
> >
.
.
> >
.
>
. ,
. >
>
.
>
.

.

.
.
>
. >
.
>
>
.
>
.

. >
>
.

I.

96


Z ( ):
Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5,
1 >
; 2 ;
3 ; 4 >
>
; 5 >
.
%, .
Z 1,81,
. 2,99, >
.
, . . >
[58].

, >
.

2.5.
>
( )
. , >
>
, ()
. , ,
, >
.
, , > .

.
>
, .


, >
>

2. ...

97

( >
).
,
, .

()

,
.
, . >

>
. ,
, >
, >
. >

( ), >
>
.
,
:
,
;
,
;
,
,
.
, >
, ,
>
, .

10%.
,
1,0. 1,0 >
, .

I.

98

:
>, >
;
>, ,
>
;
>, >
,
, , >
, >
, >
.
, >
>
: ,
, ( ), >
. . 2.5.
, >
. ,
>
, >
. , >
.

. 2.5.

2. ...

99

,
.
> ,
, >
. ,

, . . >
.
>
.
>
,
( , , . .),
, >
. , , >

>
.
( , ) >
, ( )
. ,
.
. >
, , >
, , ,
, >
, .
. 2.5 ,
, >
,
.
. ,
:

;
,

;
, . .
,

100

I.

, >
, ;
>

,
.
:
>
( >), ,
;
>
> >
( ) >
(,
>
, ,
, ,
, ). ,

(. . >
, >.
:
>
>, , >
;

> >
;
,
.
>
:
.
, >, ,
,
.
, , ,
, 70> >

2. ...

101

, 90>
>
;
,
>
. ,
,
;
>
>
>. , >
, ,
, >
.
, ,
,
.
>
, >
: , >
.
(,
>100 >110). >

. . 2. 3 >
,
, .
>
,
.
1991/1990 . 1992/1991 ., >
. 2. 6 . 2. 7. 1991/1990 . ,
( >
) >
.
.
, . >
. >
,

I.

102

2.3

,
. .

,
. . (%)


,
. .

1990
1991
1992

2499
2747
2994


323(11,8)
276 (9,2)


300
300

1990
1991
1992

1163
1347
1562


388 (28,8)
264 (16,9)


300
300

1990
1991
1992

3430
3500
3570


601 (17,2)
444 (12,4)


700
700

.

.
,
, >
.

2
1

. 2.6. ,
(1991/1990 .):
1 , 2 , 3 .

2. ...

103

. 2.7. ,
(1992/1991 .):
1 , 2 , 3 .

. >
30 %.
, ,
, 1992 ., >
. (1992/1991 . ) , >
.

. , >
>

.
, : >
: >

. ,

( , , ,
).
. , >
, >
, >
, .

I.

104

L
, ,
>. >
, >
.
>
.
>
, >
>
, .
. 2.4 ,
>
.
, >, >
. 2.4 >
. >
. , , 1 5,
(12 , 3
, 45 ). , >,
, , >
. >
>
2.4
, C


(
)

(
)

,
,

(
)

2. ...

105


>.
. 2.8 ,
(>) , , ,
, , >
,
,
.
>
.
> >
, :
>,
;
>, , >
;
>,
.
>
:
>
( Shell/DPM);

()

()

()

(

)


(
)


(
)


(
)

. 2.8. l

I.

106

( Hoter/Schendel);
( ADL/LC).
>
. . .

L 7LS
> 7>S
. >
, >
. : >
, , , ,
, , .
>
(. 2.9).
, , >
>
. > 7>S :
>, , >
,
(), >

,
;
>, ,
:
1) >
, , >
;

. 2.9. l 7lS

2. ...

107

2) :
: , ,
;
: , ,
;
: , >
;
: , >
.
> 7>S , >

.
, >
, .

PIMS
(), >
, .
>
. , >
(), PIMS (
). >
, >
,
.
General
Electric. >
.
>
. () >
, >
.

3000 , ,
. , , >
(
> , >
, >
. .), ,

I.

108

, >
(). ,
, >
, , >
, ,
.
>
(ROI), >
, ,
,
(Cash Flow). 30 >
, , , >
.
: ,
.
. , >
, >
. >

( >
), >
(>
). ,


+

+
+

/
/


+
+

. 2.10. PIMS
( + ,
)

2. ...

109

( >
), ,
, (
).
,
,
, . . >
,
.
1. , ROI CF >
,
,
. >
,
. ROI >
, , , >
, .
2. , . . >
, ( >
, ), >
. , >
(
, , . ), >
.
3. PIMS,
. . ,
ROI, CF.
4.
PIMS, 18 >
, 37, . >
, .
, ,
, >
PIMS .
, >
, .
PIMS, >>
,
, .

110

I.

>
, . ( , ) >
.
,
. , ,
,
.
PIMS >
.
>
,
, >
.

. >
, >
.
,
, >
>
.

SWOTL
SWOT> >
. >


GE, PIMS.
.
SWOT> ( : strength ,
weakness , opportunity , threat )
>
.
, , >

, , >
. >
, SWOT> , >
.

2. ...

111

1. ,

>
> >
, (,
. , . , . . ) >
. , , >
>
,
, >
.
1. . >

.
, ,
>
. >
, ,
.
>
, >
.
2. () B
. ,
>
. , >
, ( ). (>
) ( )
() >
.
() >
.
:
, > .
,
.
()
(
) >
. .

I.

112


[21]. ,

, >
.
3.
.
,
. >
>
. ,
. >
,
.
4. . >

, (
) () >
. , , >
.
. 2.11.

, II, . .
.

. >
III, () ,
. >
10

()

IV

II

III

10

. 2.11. ,

2. ...

113


. >
. ,
I, ,
. , >
>
,
. , , IV, >
, .
.
, >
, >
II,
.
,
. ,
I, (),
.
, >
. III , .
: ,
() . , >
, ,
() >
. , IV
, . >
,
.
10

()

II

IV

III

10

0

. 2.12. ,

114

I.

2. ,


.
.
1. .
:
;
;
;
( );
.
>
, . >
, :
+
; 0
;
( >
) . >
,
, ,
> . >
, >
. , >

(
).
2. .
. [21] >
.
.
,
, >
:
( >
);
;

2. ...

115

;
.
>

.
. >
,

.
, >
.
(, >
, . .).
,
, ,
.

: ( ),
. . , >
.
, , >
, , >
,
, .
. >
, ,
, >
>
. >
,

. , >
(
, ) . >
, , >
.
, ,
>

.

116

I.

( ). >
,

(>

). >
>
, . . , >
.
. , >
( >
),
:

( >
, );
;
;
.
, >
>
.
3. . . >
, >
.
(. 2.5),
, >
.
, >
. >

. >
. [115].
,
(. 2.6).
>
.
, >
,

2. ...

117

2.5
.

1.
-
-
-
-
2.
-
-
3.
-
-
-
(
)

2.6

.

. ,
.
(,
) .
, >
, ,
, >

I.

118

SWOT>. . 2.13
.
, (>
)
. >
. , >
,
.
,
. ,
(>
) . >
, >
,
( >
). , ,

, >
, .


1. >
.
,
:
( ).

. 2.13. SWOTl

2. ...

119

2. >
: ()
() .
3. () >
, >
( PEST),
>
.
, >
() , >
.
,
, >
.
4. () >
.
:
;
;
.
5. ( ) >
. >

( . ).
6. >

:
> >
;
;
.
7.
>
() .
>

, , >, > 7>S,
PIMS, SWOT>.

I.

120()
PEST
.


( )
( ) >

.>

>


>

>
> 7>S

2. ...

121

PIMS
SWOT>


1. >
?
2. >
?
3.
?
4.
?
5. >
>
? .
6. >
?
7.
?
8. () >
? ?
9. PEST.
10. >
() .
11.
?
12. ?
13. ? >
?
14. ,
. .
15. >
?
16. ?
?
17. (>
)?

122

I.

18.
( ) .
19.
?
20.
?
?
21. >>

? >
?
22. >
? ?
23.
?
?
24. >
? ?
25.
? ?
26. >
? .
27. ?
28. .
?
29. ?
30. >
?
31. ?
32. >?
?
33. > 7>S.
?
34. PIMS?
35. SWOT>. >
? .

: , >
, >
.
>
.
,
.
,
.
, , , ,
>
. , . . >
[11], . [101], .
[49], . .
[203].
>
, , ,
. >,
>
. . >,
,
. >
.
, ,
. >
.

: , >

124

I.

3.1.

, ,
, .
>
,

.
,
>
, , >
,
, , >
, , , .
>
.
. , ,
, : ,
.
, . >
. >
, >
, .

. >
, .
>, ( >
) >
, ,
.
.
>,
, .
>

, >

3. ...

125

>
. , >
.
>,
, >
.
>, (,

) ,
,
,
. , >
, . .
,
>
.
>, B
, . . ,
, >
(
).
>
>
.
( ) ,
,
(. 3.1).
.
(
).
(>
, , ).

, >
, .
, >
( , ,
. .)
N>. , >

I.

126

( )

2
1

( )

( )
. 3.1.

, , >
. , , >
, >
.

(),
(), () >
(), . 3.2.
,
.
, >
. . 3.3.

:
/ ( );
/ ( );
( ).
, >
. , >
, >
. () ,

, ,
.

3. ...


. 3.2.

:
/
/

127

. 3.3.

128

I.

, >
(>
) ( ).

.
,
. ,
>
, ,
, .

.
>
, >
,
, .
B
. >
.
>
, >

.

:
;
;
(
).
, >
,
, ( >
)
, >
, , >
.
>
. >
, >

3. ...

129

,
, >
.

>
[35]:
();

> ();
,
() ;
>
() .
>
, :
(>
) ;
, >
.
>

[51].
. . >
.
,
, >
[196].
, (>
) . , >
public relations ( ), >
.
. . >
[11].
1. . >
(>>
), .

, , >
.

130

I.

, >
, , >
.
2. .
, >
>
, , >
.

.
3. .
, >
( )
, (, )
. >
, >
>
,
,
>
.

. >
. >
[21].
,
.
, . . >>
, .
>
,
. ,
, >
( , >
.).
(,
, ,
).
, , >

3. ...

131

>
.
, >
()
,
, >
.
>
, ,
.
>, .

( . , >

[235]),
. >
.
>,
(>, ,
. ., >
).
>, ,
. >
>
.
>, (stakeholder).
stakeholder ,

. . . >
[105] >
, .
. . >
, >
, >
... ,
( , ,
) [232]. >
. , >

.

132

I.

>
( ), ,
. , (
), ,
.


. . 3.4.
>
,
.
, , , >

.
,
,
. >
.

. ,
, .
,
.
, , >

. 3.4.

3. ...

133

, >
.
>
.
, >
(
,
).
, .
, , ,
, >
.
Johnson &
Johnson.
, , , %
, .
%
. %
.
.
, ,
. .

. , %
.
. %
%
. ,
. %
, , .
%
.
.
,
. .
. %
. ,
, . %
, , %

134

I.

.
,
.

3.2.

, >
. , >
.
. , , >
, (,
,
. .). , ,
, >
[61].
, >
,
. >
,
, , , >
. , >,
>
, , >
. >
, . . ,
, >
[23].
1. >
( . ), >>
.
2. >
>
.
3. , ,
,
.
, , >
, >

3. ...

135

, , >
.
, >
, >
> ,
>, >
, . . . >
[11], >
, >
, >
. , ,
>
.
. 3.5 >
, >
.
,
, >
/. B
B >
,
,
>
.
> ,
,
. ,
> >
, ,
. >
,
. , >
, >
>, >
. ,
, , >
.
>
> >
, . . >

136

I.

. 3.5.

. . . >

(. 3.1).

: , >
. >
, >
.
( ,
) , >
, .
,
( ) >
, .

3. ...

137

3.1

2,44

3,24

II

4,51

III

5,20

IV

4,46

4,50

4,87

VI

6,47

VII


, , ,
, , >
(>
) ( >
).
, >
, >
, >
.
( ) .
, , >
, >
.
. . : (>
), (
), (
), (, >
), (
, , ).
, ,
. ,
, , >
.

138

I.

3.3.

>

.
>
. >


B
, >
. >
(,
. . ) .
>
, , , >
,
>
. ,
,
. >
:
, >
;
, >
;
, >
;
>
.
>
, >
. , , >
,
, >
.

. >

3. ...

139


, >
.
, ,
.
>
(, . .) >
.
, >
>
>
.

. 3.6.
>
, >

, >
.
>
(, , >
. .).

l
l

...n

. 3.6.

140

I.

>
(. 3.7):
;
.


>
,
. >
:
(, >
. .);
.
>
, .

l
l
l
l

. 3.7.

3. ...

141

>
(. 3.8):
;
;
.


:
() ;
() .
>
>
>
.
>
. , >
>
.
, >
.
, , >
,
.

.

. 3.8.

142

I.

, , >
, >
. >

.
>
, >
.
>
. ,
.
, >
>
>
,
.
>
, >
>
.
.
, >
.

. %
.
, >
>
.
,
.

3.4.
, >
>
. . >
, ,
, >
.

3. ...

143

. , ,

[113]. ,
>
, >
.
( )
, , >
, , . ,
.
>
, >
, ,
>
> .
. >, >
, , . .
.
, >
>
,
. >,
.

,
.
, >
.
, . >
, ,
, (. 3.9).

. ,
>
, >
,
.
, >

, , , >

I.

144


, ,

l
, ,

l
l

l
, , l

,
, ,
,

. 3.9.

>
. , ,
>
. : >
,
.
,
. . 3.9
>
, >
,

3. ...

145

(>
, . [51]). >
>
.
, >
:
>
( );

;
>
>
;

, ;
,
, >
.

.
()
>
.
>
[20], , , ,
[13]. >
>
( ) (>
). , , ,
, ,
: >
. >
. [20]. ,
, >
> (. 3.2).
>
, >
(. 3.3), (. 3.4)
(. 3.5).

I.

146

3.2

1.
)

-
-
-
- ()
-
-
-
-
-
-

2. ,
)

-
-
- ()
-
-
( )
-
-
- ()

3.
) ()

-
-
-
-
-
-
-
-
-

4.
)

-
-
-
- ,

- / (
)

. [113],
: ( >
); , >

3. ...

147

3.3
( %)

( )

51
59
53
59

88
64
87
42

63
65
57
52

37

61

44

50
49
47

41
50
51

48
70
61

3.4

(%)
(%)
(%)

78
33
89

61
56
56

. >
, ( >
), >
, , . .
. >
, >
.
>
, ,
, >
. , >

>
. >
, .
>
, >

I.

148

3.5

40,5

46,4

39,6

25,1

15,3

11,9

12,5

25,0

18,7

13,3

29,2

19,4

4,2

5,6

2,1

11,1

15,1

18,5

19,4

1,7

10,4

3,0

2,2

3,1

1,5
100

2,1
100

3,1
100

100

( >
, ), ().
,
, >
:
;
;
( >
);
(, , ).
>
, , >
>
.
, >
,

3. ...

149

. ,
,
. ,
( ) >
35 ,
, >
.
>
, >
. (>
) .
1. . , >
,
, >
>
.
2. . >
,
>
(, ).
>
(, >
) , >
.
3. . ,
, , >
.
4. . >

( >
,
. .), (,
, . .).
5. . >
, >
,
,
(. .
).

I.

150

6.
. ,
(>
). >
>
,
>
, >
, >
.

,
:

;
( );
>
, .
. [21]
(. 3.10).
, ,
,
. >
:
) >
( );


. 3.10.

3. ...

151

) >
, >
, , , >
, . ,
> >
,
[21].

, .
, ,
>

, , .
>


.
>
.
, ,
, . >

, .
, >
:
, (>
), ;
, >
, , ( >
);
, (
, >
).
, ,
. . , . ,
,
, . .
, >
() .

152

I.


1.
. >
:

.
2. , ,
, >
,
, , >
, , >
.
>
:
1) :
/;
/;
.
2) .
3) .
4) .
3.

, >
>
>.
4.

. >,
,
.
5. >, , >

. .
, >
.

>

3. ...

153

, >
.
6. >
( ) >
, ,
. >
, >
, .


>
>


()

154

I.


1. ?
2. >
?
3. >
?
4. .
5. ? >
.
6.
.
7. >
.
8. >
?
9. . >
?
10. ? >
?
11.
?
12.
?
13. >
? .
14. >
. ?
15.
?
16. .
?
17. >
?
18.
?
19.
?

3. ...

155

20. >
.
21.
?
22. .
23. >
?
24. >
?
25. .

: ,
.
, >
, , >
, >
. .
.

4.1. .
( /)
/,
, >
,
60> .
.

.
. 4.1:
;
;
;
.
>
.
,
. >
>
.
I >
. >

4.

157

. 4.1. /

, ,
. >
(), >
.
>
,
. , ,
, >

.
II >
, . . , >
.
, :

;
>
;

.

> >
(. 4.1).
, ; >
, >
, .

I.

158

4.1

III >
.
,
, >
.
,
>
. ,
>
, >
.
IV .
, >

, ,
, .
>
, >
, ,
>
.
,
> .

4.

159

>
. >

.
. , >
>
, >
;
; >
>
.
>
, . 1975 , >
, >
, ,
, (. 4.2).
, , >
/.
:

;
, >
, .
, , >
, , >
( >
) ,
. ,
>

. 4.2. .

160

I.

>
( >
, . . ), >
.
,
>
. ,

, >
>.
, >
,
. ,
, .
, >
, ,
, >
.
, , >
,
>
: >
. .

4.2. .
, >
,
. , , >
, >
, .
,
.
,
,
: .
,
,
. ( )
, , >

4.

161

. , , >
,
.
, , >
,
.
>
,
. ,
, >
,
, . >
, >
.
B
, .
, >
. >
,
. >
: ,
> . , >

,
> () ,
>
,
.
, >
, . ,
. 4.3.
,

. >

,
, . >
. >
,
, >

I.

162

. 4.3. .

. ,
,
. , ,
, >

, (
).
>
. [35].
, , Toyota >
, >
.

. 4.4. .
( 80l 90l )

4.

163

, General Motors, Toyota >


,
. , 1988
105
Vauxhalls 4800 20 500.
Hyundai >
(Pony 1,3 Pony 1,6).
>
,
.

, >
.
, ,

, ,
.


(. 4.5).
,
>
.
,
>
.
. 4.6 . >
>

. 4.5.

I.

164

. 4.6.

, . . >
>
.

. 1926 ,
,
20% ,
. >
, >

.

, , >
.
,
>
, , >
.
, >

,
>
.
,
.
. 4.7 >
.

4.

165

. 4.7.

,
,
Y.
, >
, >
.

. , ,
>
, ,
, >
(. 4.8).


( )

. 4.8.


, ,
? >
:

166

I.

>, ;
>, , >
,
>
.
, >
, , >
.
, >
.
>,
>
. ,
. >
, >
, , >
,
, >
.
>,
, >
.
, >
, >
, >
.
>,
. , , >
,
>
,
. ,
, ,
>
, , >
, , >
[61].
, ,
> . >

4.

167

, >
. >
, ,
.

. , >
, , ,
. ,
,
>
. , , ,
.

,
. ,
, ,
,
. ,
>
.
>
.
>, , . . ,
, ,

.
.
>, , >
, , >
.
>, >
( >
),
, >
, >

.
>, >
, .

168

I.


, .
>
. >
, . ,
, ,
.
, ,
, ,
, . .

.
, , >
, >
> >
, . , ,
,
.


, >
, . >
,
, , >
,
, .
(
)
( ). >
>
.
, ,
>
>
. , , >
, ,
,
.
>
. >

4.

169

, , >
,
(, IBM ),
>
.
,
> .
, > ,
, , > >
(, , >
) .
>
>
.
, .
>
>
,
, >
.
>
> >
, ,
. ,
>
,
. >
, .

.
,
, , >
>
.
, , >
, .
, . ,
, . .
. ,
. , , >

I.

170

>
. >
, >
, .
, > >
, >
>
. , ,
, >
>
. >

, >
, ,
, >
, .
,
(),
()
. , >
>
.

. , , :

, .
>
, (. 4.9).
l

. 4.9.

4.

171

. 4.9 , , ,
, ,
, , >
, >
.
, , >
.
. >
.
, >
. . , .

,
.
D , >
, .

, ,
.
. >
,
, , , >
. ,
, >
.
> , >
, >
.
. >
, , (>
) [124].
1. . >
, >
. > >
:
,
, >
, , >

;

172

I.

, >>
,
;
, >
>
. , , >
,
;
,
, .
2. . , >
, , . .
. .
:

.
3. .
, >
, , >
.
, >
,
.
.
, >

,
.
. >

, >
>
.
. >
, >
, >
, .
. >

4.

173

, >
.
4. . >
, . .
. >
,
. . ,
> >
, >
( ) >
.
90> >
>
. . . . >

,
1994 [221].
, , , >
.
, ,
. >
, ,
.
, . . . ,
>
, , . . >
, ,
. , >
, ,
. . . . >
: , >
,
, , . >
, >
. >
, . ,
, [151].
, >
, , >

I.

174

. 4.10.


[221].
,
,
.
, . . . ,
[221], Honda.
Honda
,

? ,
, ,

, . , >
Honda ,
>
.
>
, . .
,
, , , >
.

4.

175

. . . >
.

: >
, . Microsoft,
Apple, General Motors, >

46 35%, . >
.
. 1995 . . >
The Discipline of Market Leaders (
), 208 [36]. >
, , >
, >
. ,

, >
.
1. . , >
, AT&T, McDonalds,
General Electric.
, ,
. >
, >
.
, , .
>
, ,
, >
,

.
2. . ,
, Microsoft, Motorola, Reebok, Revlon.
>
, >
, >
.
, >
, ,

176

I.

, >

.

,
, >
,
>
.
3. . , >
, IBM, Cannon, Airbone
Express. >
, , , , >
, >
.
,
, >
,
.
, >

.
, . ,
. . , >
>
, , ,
.
, , .
1. L
,
, . .
.
2.

. >
( ) >
>
.

4.

177

3.

, ,
>
,
>
.
. . ,
, >
,
>
. >
. >
. . . , . .
.

4.3.

>
,
. >
.

,
, >
(. 4.11).
. 4.11 , 1
, 2,

. ,
1 >
, >
.
, ,
, 1 ,
>
. >
, . . >

178

I.

1
2
3

2
3
2
1

. 4.11.

. ,

, >
. , , >
>
.

, >
,
(. 4.12).

, >
,
. >
, , >
, >
.
, ,
, :
, >
. , ,
, , >
.
>
, , >
. , >

4.

179

-
-
-

. 4.12.

.
, >
>
. >
, ( )
. , , ,
, .
, , ,
, >
>
.
,
.

. >

180

I.

. , >
,
; >
>

. >
. , >
, ,
.
, >
.
, .
, ,
, , >
, , , >
.
,
, >
. , >
, , , ,
.

4.4.

. . . [166],

. , >

, >
.
,
>
.
>
. 4.13.
1 .
, , >
. 2 >
( ) >

4.
/

181

. 4.13.

. ,
>
>
, .
3 , >
(
), >
,
. IBM,
>
, , >
, .
>
.
() >

.
: >
, , (>

I.

182

) . , >

(. 4.14).
, ,

, , >
. , , >

.
>
. >
>
().
>
,
.
,
, >
. >

, ,
, >
.
,
>
>
,

. 4.14.

4.

183

.
, , .
>
>
. ,
,
> ,
>
,
.
, >
, >
>

() , >
.

, >
>
,
.
( . 7.1).
, >
( >
),
. . . >
.
>
.


. .
[2], 5
.
.
1.

, . .
. >

I.

184

V
IV

III
II
I

. 4.15. .

>
:


//;
>
>
;
>
;
(>
) >
.
2.
( ) .
:

, >
;
, .
3.
:
;

4.

185

, >
;
, 1, >
;
>
.
4.
:
, >
;
.
>
: ,
, >
, >
.
5.
:
;
( ,
, )
.
,
( ).
, >
(), >
.
.
>
, >
. >
.


,
. >
>

186

I.

,
, >
. , >
,
, ,
, .
>
.>
. ,
. >

, >
, .
>
, >
.. >
, >
, >
, .
>
,

.
,

.>
>
, .

4.

187

>
. >
,
.

:
;
, ;
;
, >
>
.
>
.
, >
(. 4.2).
4.2
:

1.

2.

3.

4.

188

I.

1.
>
. >
,
. >
. ( )
>
>
. (
) , (>
) , >
.

.
1. ,
>
. :
(,
. .);
, ,
;
,
(
) , ,
.
2. >
.
:

, ,
();
, >
, >


.
3.
:

4.

189

>
, >
;
>
, .
2.

, >
. >
, >
,
, > ,
.
3.

.
( )

,
, ,
.
4.
>
.
>
, .
>
:


(
);

> ,
;
>
.

190

I.


,
:
, ,
;
, >
( >
, , , >
. .).
>
>
.
1. . >
, .
>
. ,
( >
)
, >
.
2. . >
>,
. >
>
,
. >
.
, , >
>
>

.
3. .
, , >
, >
. , >
:
>
?

4.

191

,
,
, , >
?

?
?
, >
,
.
>
. >
,
.


>
>
, >
. , ,
(. 4.16).
,
, >
( >
), . . >
>
.

. 4.16. :
() ; ;
()

192

I.


>
, . .
.
( ) >

:
( );
>
( );
,

( ).
1.
,

,
. :
,
, >
. ,
, . . , >
.
:
;
;
.
. >
>
.
(>
), ,
, ,
. .
>
, >
.

4.

193

( >
) , .

:
, >
;
,

, . . ,
( >
).
. >
>
>
. ,

, ( >
>
).
, >
, >
.
>
:

( ), ,
; ;
, >
( >
), >
;

, >
;
,
, ,
;
>
.

194

I.


, >
. , >
>
.
. >
. >
>
, .
.
2.
>
. , ,
>
.

: , , >
.
, .
>
,
. , >
,
, , , >
.

, >
.
3.
>
, >
(), >
. ,
(, > >
), >
>
.
>
, >

4.

195

. >
.
: />
.
,

, ,
. ,
, , >
.
: . >
, / >
>
, , ,

. ,
, >
, .

, >

, , . >
, . .
. , >
. , >
, , >
,
.
, >
, ,
>
, >
, .
,
, . >
,
, >
>
. >

196

I.

, >
, >
.
>
>
()
. >
.
, >
.
.
, >
, >
. >
,

.
, , >
, , ,
. , >
D . 4.17, >
. , >
,

.
>
.
>
. , . 4. 17,
. ,
>
, >
. ,
D , . 4.17.
>
,
, >
. , :
LT = + .

4.

197

O
O
D

TD

TR

. 4.17.

, >
LT .
, , >
, >
,
.

D d , . 4.18. >
.
>
, >
, . ., >
,
.
,

. >

I.

198

Od
OD

T
TD

Td

. 4.18.

, >
> >
.
, , >
. 4.19. D
. >
,
.
, . >
>
. , , >
: D ,
d , R , >
, .
1. , d
, , >
, .
, , , >
,
. :
Td = TD TR.
2. , >
, , >

4.

199

Td

TR

TD

. 4.19.

, ,
>
. :
Td > TD TR.
3. d
(Td > TD), , >
, , >
, .
4. , , R
TD:
TR > TD.
,
Td .
>
, >
:
TR, TD >
Td .
, , >
, >
,
, >
.
>
. .

200

I.

1. , , ,
>
, >
. , >

, >
, >>
,
.
.
2. , , >
. , >
: >
,
, , >
,
, ,
, >
>>
. B
.
, ,
, >
, . 4.20.
,
, , .
, ,
. ,
,
, , >
.
,
.
>
(. 4.21).
>
,
,
, ,

4.

201

l
l

. 4.20. ,

. 4.21. ,

I.

202

. >
, .
. 4.22
, . >

. >
>
. >
, .
. 4.3 >
. ,
, >
.
12, ,
.
23 ,
, >
. >
35.
, , .

. 4.22. ,

4.

203

4.3
12

23
35

. ,
, >
, , .
:
;
;

204

I.

, >
.
, .
.
, , , >
>
,
.
. >
.
.
1. ( ).
2. (, ).
3.
, .
4. .
5. .
6. .
>
, . . , >
, , >
, .
, , . . .
[192], >

. >

1/3
2/3 .
, , , >
, >
, , >
, .

,
, >
. , >
, >
.

4.

205

,
, >
>
. >
>
. (
) >
, ,
>
,
, . ,
,
>
, , >
, .


1.
>
.
. , . >
, . , >
. ,
.
2. . >
>
. >
:
;
;
;
.
3. , . ,

,
.
4. , . , >
,
, :

206

I.

;
;
;
.
5. ,
,

,
,
.
, >
. . : >
, , , >
.
6. >
.
>
. .
:
;
;
.. (
)
/ .
.

.

4.

207


1.
. .
2. . >
?
3.
. .
4.
. ?
5.
?
6. , . >
.
7. >
.
8. ?
9. ?
10.
.
11.
.
12. ,
. ?

208

I.

13. ,
. .
14. >
?
15. >
?
16. >
?
17. ?
18.
.
19. , >
, >
?
20. ,
.
21. >
.
22. >
.
23. >
.
24. ?
25. ?
26.
?
27. >
?

: >
;
; >
>
.

5.1.

. >
.

. , >
, ,
,
.
.
>
. , ,
, . >
>
.
(. diversificatio , >
, . diversus facio )
, , >
. >
>
>

210

I.

, , >
[3]. ,
>
,
.
, , , >
,

. >
.
, >
.
,
, , >

.
>
, >
.
, >
.
, . , >
, >
: , >
, ,
, >
[3].
. >,
, ,
,
, () >
, . >,
, >
,
,
,
. >
, >
, , >
.

5. ...

211

, >
>
( )
(>
).
, >
:
,
. >
>
;
, , >
>, >
.
, , >
,
, >
/
.
() .
>
,
, .
>
, >
, >
.
>
.
>
.
, >
, , .
,
>
. >
: >
, ,
?

212

I.

, :
B, , ,
, >
, . >
>
.
,
,
. ,

. ,
.
,
, ,
. , >
, , >
. >
,
, .
B, B
.
, >
,
> , .
B, , >
, .
>
( , ),
, .
>
.

? , >
. , ,
,
.
1. >
.
2.
.

5. ...

213

3. , ,
.
4. >
.
5.
.
>
, . >

. , >
,
:
(. 1, 2, 3), >
;
(. 3, 4), >
;
(. 5),
.
, >
, . , :
, >
, >
, >

;
, ,
, >

, >
;
>
, : ,
>
, >
;

,
.

214

I.

,
.
1. , >
( ).
>

.
> (>
, ).
2. , >
/
. ,
>>
>
.
3. , >
>
.

, >
.

,
.
,
, >
.
, .
,
,
(. 5.1) [113].
(S) ,
95% . >
, >
.
(D) ,
() 70%,
95% . . , >
, , ,
.

5. ...

215

5.1
.


RMT
,

,


RM
,


RT
,

(RT) >
, 70%
,
70% .
>
, .
, , (RM)
, 70%
,
70%. . , >
, >
, .
, ,
(RMT), ,
70%, ,
, 70% >
. >
, , >
, ,
, >
.
, , >
(U), 70% ,
, . >
United

216

I.

Technologies, ;
, ; ;
; ; >
; .
,
.

, >
.
>
,
. >
,
( ) , >
>
.
>
. , >
, >
.
, , >
:

, >
;

;
;
;
.
, >

,
, . .
.
. >
[3].
1. , >
>.

5. ...

217

,
,
, .
,
.
,
,
,
, .
2.
, ,
, >
>
.
3. ,
,
, .
:
,
;
>
;

, , , >
, .
.
4. ,
.
, >
. >
>
.
. , 2 3
, >
. 1,
, >
, .
,
. ,

218

I.

, , , >
.
, , >
, >
. , , >

>
, ,
,
. >
, >
.
>

.
>
.
.
, >
,
.
. , >
, >
, ,

, >
, . , ,
>
, , >
.
( ) >
.
>,
, > >
>. . [3],
,
,
,
,
. , >

5. ...

219

, >
, ,
. >
.
>,
>
. ,

, ,
>
. ( >
)
. >
, ( >
) , >
.
. . [204] >

, (. 5.1), >
, >
.

,
.
>
. >
: >
, ,
, >
. , >
, >
. ,
>
[204].
, , >
, >
. ,
>
: , >
().

I.

220
( )

(
)
(
)(
,
)


-

-
- (
)
-
(

)
( )

(
)
(

)


(
)


-
-

-
-

- (

)
-
(

. 5.1.

>
, >
(. 5.2).
, ,
, >
.
>

5. ...

221

. 5.2.

, , , >
, >
.
> .
,
,
,
[204]. ,
, ,
>
, .
, >
,
,
.
, .
, ,
, , > >
.
>
, .

I.

222

,
>
, . . >
. , >


.
>
, >

.
>
(. 5.2).
,
>
.
, >
. (, , >
) >
,
, > >
,
. ,
, ,
,

.
, . . >
.
5.2

5. ...

223

5.2.

>
,
.
>
,
. >
,
.
.
1. . ,

.
, .
2. (). >

, , ,
.
3. . , ,
, ,
.
, >

.
4. .
.
5. . > , >
,
. >
.
6. . , >
, , >
,
, >
, >
. >
.

224

I.

7. .
.

, >
.
>
,
.
, ,

[53]. >
70% >
, 10% >
20%
.
60% >
>
. >

.
>
. ,
, , ,

.
,
>
, .
. 5.3 >
>

. >
( )
>
.
,
.
>
. >

5. ...

225


,
,

. 5.3.

, >, >
, >, ,
.
, >

>
,
, >
, .
>
, >

.

. >
. .
>

() >

226

I.

: , (>
, ) .
>
.
. ,
, , >
,
>
.
>
, >
, , >
( ),
,
.
, , >
: >
, .
, >
, , >
,
, >
. , , >
,
(, >,
, ), >
, , >
.

.

, . >
[151]. .
1. >
, >
.
.
2.
,
( >

5. ...

227

) , >
.
3. >

>
. , >

>
.
, >
: , >
, , >
. . . . .
,
( ).
1. .
2. >
.
3. , .
4. >
.
5.
.
6. >
, >
.

>
, >
. ,
,
,
. >

,
.

.

228

I.

>,
,

, >
.
>, , >

,
>
, ,
.
>,

, >
.
, , ,
>
> , >
,
, . . .
>
>
. >
,
>
().
.
?
>
?
>
?

( , )
.
>
.
, >
.

5. ...

229

>
( ). >

>
.
> . >

. .

> , >
. , >
, ,
( >
). ,
,
. >
, >
. >

, :
>
, .
,
, , >
.
, >
>
, .
,
>
, , >
,

.
, >
.
. >
, >
, >
.

230

I.

. >
, >
, > ,
[151].
, ,
>
, ,
.
( .>. [124]). >
. >
, , >
,
. >

, . >
, >
.

, .
,

.

>
.
, ,
,
.
.
>
.
1. ,
.
2. .
3. > .
4.
().
5.
.

5. ...

231


. 5.4.
, >
, >
. , , >
/
. , >
>
.
,
, >
, , , >

>
.
,

, >
, .

. 5.4.

232

I.


. , >
>
.
BIC,

.
,
>
> , >
, ,
.
, >
, >
, ,
.
,
>
, , >
>
.
, >
>

, >
, ,
, >
>, >

, , >
, >
.
,
>

.
>
()
. ,

5. ...

233

, >
, >
.

.
>

. ,
, , ,

, >
.
, ,

,
.
, >
. >
, >
.
.
, .

.
, .
>
> >
>
, .
, , >
.
>
,
.

>
. , >,
,

234

I.

, >
, > >
. >, >
,
, >
. >, >
,
.

,
,


.

(, ), >
>
, ,
.
, , >
,
,
>
.
,
>
. >
, . , ,
( )
, . >

. ,
, . >
, [50].
, >
>
.

70> >

5. ...

235

>
.
(. ,
[50]) >
, >
, . >

( >
), (
. >) (
. ).
>
,
.
> >
,
.
>
, >
, >
.
,
>
, >
, . .
>
, . >
, ,
.

.
,
, >
>
.
, >
(>
)
.

236

I.

>
.
, [50]:
, >

>
, ;
>
;
>
, >
.
>
>
. .
>, >
, ,
. >, >
, >
, >
.
.
>
, >
.
, >
>
. , , >


, .

5.3.


,
, >

5. ...

237

, ( >
).

.
>
>
, . >
70>
General Electric.
, >
, >
[51].
()
, (
) .

.
, , >
,
>
. ,
, >
.
, .
,
, >
, , .
>
. . >
,
,
,
[51].
>
[51].
1. . >

>
.

I.

238

2.
,
, >
.
3. , >
>
.
4. , >
, >
,
. .
>
. , >
, >
.
, >
.
,
. >
30 50 [51].
. 5.5.
, >
,
(

. 5.5. [7]

5. ...

239

). >
.
. 5.5 , >
. ,
,
.
, >
.
>
. >
, 2.5.

.
1. :
, .
2. : >
.
3. .
, , >
,
.

.
. 5.6.
, , ,

. 5.6. [11]

240

I.

, >
, , , , >
.


.
: >
.
,
.

( ).

, >
.
>

.
(G), (R)
(/)
() :
= dG + bR + gO dT,
; ; d, b, g, d
, >
( 1).

>
, >
, (Level>of>business
alternatives). , :
, > .
>
. ,
( , >
. , >
)
, .

() .

5. ...

241


,
>
. , , . .
,
.
. >
.

, >
, .

, >
. >
>
().

, , ,
,
.
>
.
,
.

, . >
,

. >
>
.
, >

, . >
, >

.
, >
.

I.

242

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

. 5.7.
.

, , >
>
, >
.
.
(. 5.7)
[21].
>
, >,
(
. ) >
.
>
.
,
>
. >
,
. , >
, . . .
, . >
,
.
>

5. ...

243

>
.
, 
>
.
,
.


.
, , >
,
.
,
,
, , >
( >
, .). . .
, , >
(. 5.8) [25].
. 5.8 , >
()
. >
,
, >
,
, .
, >
, (, >

. 5.8.

244

I.

, ).
.
>, >
>
, , >
, . .
>, , , >
, >

( ). , >
, , >
, (>
), (
), . .
>
>
, .
,
> ( . [11]).
,
, >
,
, .
>
>
.
>
:
I > ;
II ;
III .

. 5.9.
> (
)
, >
. >
( ),
. ,

5. ...

245

(1)


(2)

(3)

. 5.9.

, , , >
>
.
( ) ,
.
() , >
,
, .
, >
. , >
,
. >
,
>
.

246

I.

>
. >

, . >

> . >

, >
(, >
).
. >
>
,
. >
, >
. (
)
, , >
.
>
, >
.
,
( ) .
, >
. >
>

, >
, >
, >
. .
>
. >

( ), , >
,
, ,
. ,
, >

5. ...

247

>
.


1.
>
.
,
, >
.
.
2. ,
>
. ,
,
.
3. >
, >
> . ,
>>
.
4. >
,
. >

.
1 . .
2 .
.
3 . >
.
4 . >
>
.
5. >
.

, >
.

I.

248

, >
,
.
()
.
>


()
()>


1. >
.

5. ...

249

2. ? >
.
3. >
?
4. ? >
?
5. ? >
.
6. >
?
7.
. ?
8. ?
9. ?
10.
?
11. >
?
12.
?
13. >
.
14. >
? >
?
15. >
?
16. >
.
17. >
.
18. >
()?
19. ?
?
20. ?
21. ?

250

I.

22. ?
23. >
?
24. >
?
25.
?
26.
>
?
27. >
?

II

6

()

: >
;
; >
>
.
,
, >
. >
() >
,
, .

(). >

>
, ,
.
,

. : >
, (>
) >
; >,
,
.
, >
:
1) ;
2) ;
3) ;

6. ()

253

4) ;
5) ;
6) ;
7) .

6.1.

.
, >
[116].
>
, ,
.
>
.
, >
, . >
>
.
,
( >
, , ),
, . >
>
.
, >
, >
. 6.1.
>

:
(
; ,
; ; >
. .);
>
( , >
, . .);

II.

254

. 6.1.

>
( >
; >
; . .).
,
>
,
>
.
>

(. 6.2).. 6.2.

>
:

6. ()

255

/ . ;
();
(PIMS);
. .
>
. 6.3.

1.

2.


1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

3.

4.

. 6.3.

256

II.


(
), , , >
, . 6.4.

. 6.4.

6. ()

257

>
c B
.
, >
, ,

, >
( ).

. 6.5.. 6.5.

, B
( >
)

(, ).
>

. >
,
>
.
(, >
) .
, >
,
, , .

II.

258


. 6.6.

. 6.6.


,
. 6.7.

. 6.7.

, >
.
>
, >
.

6. ()

259

,
>
,
.
>
, (, ,
).
() >
>
.
.
, >
,
. 6.8 6.9.

.

(cost)

Pmin


.
Pmax

. 6.8. , ,

:()
. 6.9.

II.

260

, , >
, .
, ,
>
, . . , >
.
, , >

. >
()
.
,

, (. 6.10).
>
, >
, . . >
, . . .
,
.
>
.

, , , , >

.

. 6.10. ,

6. ()

261

, >
. , ,
>
.
>
(, >
, . .),
( ,
, , >
. .) (. 6.11).
>
. >
,
,
.
>
. 6.12.
, . 6.12,
.
1. >
>
. , , >
, .
2. %
>
,
(. 6.13).

. 6.11.

II.

262

. 6.12.

. 6.13.

6. ()

263

. 6.13: >
.
>
.
, .

>
>
.
(, , ) . . >
,
, .
>
.
1. , , , .
2. .
3. .
4. .
5.
.
6. .
7. , >
.

6.2.


.


(. 6.14).
,
>
, >
>
. , ,
,

.

II.

264


>
(
, , >
, . .). >
,
, ,
,

, . >


() .
>
. 6.15.


, :
;
.
>
, >
, >
, ,
,
.
()

. 6.14.

6. ()

265

. 6.15.


>
:
>
;
(), >
;

;
, >
.
>
>
,
. >
, >
. , , >
,
,
, : >
, , >
.
>
. 6.16.
1. . >
, >
, >

II.

266. 6.16.


:
, >
;
;
.
>
, (,
).
2. . >

,
.
3. .
: , >
.

,
.

.
4.
.

, .
:

6. ()

267

;
(>
);
, , . .

, >
, >
, >

.
>
:
;
;
.
,

,
. ,
>
.

, >

,
.
,
, >
.
,
>
.
>

, >, > >
.
>
. >
.

268

II.

>
. >
>
.
>
>
, .
>
, , , >
.
>
. >
>>
,
, >
. >


.
,

>
.
(>
) ,
.
%
, >
, .
>
>
.
.
>
. 6.1.
>
, >
. >
.

6. ()

269

6.1


,
,

,,,

, >
>
, .

. >
, .
:
, >
;
(,
);
;
>
.

II.

270

6.3.
/ >
.
,
,
, , >
>
.

, >
, , . .
(. 6.17).
, , >
>
.
>
:
();
>
;
;
.
1. () >
,
, , >
, >
. .

. 6.17.

6. ()

271

2. ,
>
, >
, , , >
,
, ,
. .
3. >
>
.
4. >
,
;
; >
.
>
. , , >
,
.
, , >
>
, >
:
;
;
.

>

>
, ,
, . [51].

. 6.18.
, ,
>
.
, >
.

II.

272

1.

2.

4.

3.

l

5.

6. l

. 6.18.

.
: >
; >
;
; >
.
B
>
, >
.


. , >
. >

6. ()

273

,
.
,
,
,
.
, >
,
, >

() .
, ,

B
.
(B
) >
,
,
. ,
, () >
.

, >
. ,
>
.
>
>
, . . , >

, .
>
:
1. ?
2. ?
3. >
?
4. ?

274

II.


:
;
;
.

( )
. >
.

, .
, >
.

>
, >
, , >

,
>
.
>
.

>
.
,
:

;
>
.
>
, , >

.
>
>
.

6. ()

275

,
,

.
,
> >
, .

>
>
>
.
, >
.
,
. >
.
>
, >
. >
.
,
.
>
.
>
.
1. (>
) .
2. >
.
3. >
.
4. .
5. .
6. .
7. >
.

, >

II.

276

>
.
:

;
>
>
;
>
.
, >
,
:
;

;

.

, >
.
:
;
;
(. 6.19).

>
.
()

. 6.19.

6. ()

277

>
, >
:
, ;
;
.
, ,

>
.
>
, >
.
:
>
, . .
;
>
.
:
, ;

( , >
. .).
>
.

:
>
, >
>
;
>
(
);
, >
.

278

II.

>

.
,
.
>
>
.
( , ),
>
, >
.
, , >
>
.
>
, >
.
>
>
.
>
>
:
;
;
.


. >
. 6.20.

>
. >

. 6.21.
( ) >

. ,
,

6. ()

279

. 6.20.

. 6.21.


, . ,
>
>
.

II.

280

>
, ,
(. 6.22).
>

,
, >
.


.

Boeing,
, >
, .
,
>
, .

. 6.22.

6. ()

281


Xerox, >
>
. >
,
, >
>
.
>
, >
, B
.
>
/
, >
.
, , General Electric 30 >
, >
, 60 >,
.

>
B
.
, ,
.
>
, , >
.
>
,
, .
, ,
.
>
,
. >
, , >
, .

282

II.


>
.
> >
, >
. >
, . . ,
, >
.
,

, , , >
. >
>

.
>
>
. >

, >
. >
, ,
,
>
, >.

, >
, , >
. .
>
, >
.
.
.
>
,
:
; ,
; ,

6. ()

283

. .
,

.
, >
. >
.

>
.
.
>,
.
>, >
>
.
>, >
, ,
.
>
, >
,
.
,
,
,
>
.

6.4.
( )
>
. ,
>
, >
>
.
, >

II.

284


.
, ,
. >

,
>
.
. 6.23.
1. .

,
,
. >

:
>
;

,
;
>
.
2. .
>
:
>
;
>
;

1.

2.

3.

. 6.23.

6. ()

285

>
.
3. .
, >
.
: >, >
>
; >, >
.

,
, , ,
,
, .
, , ,
, ,
>
.

:
;

;

.
, >
>
.

.
, , >

.
,
>
. ,
, >
, >
.

286

II.

, , >
. >
.
,
, .
, (
) >
.
, , >
,
.
, >
. , , >
>
.
, , , >

. >
, , >
> >
.

. >
, >
.

.

>
.
>
, >
, , >
.
,
, >
.
>
>
. >

6. ()

287

, ,
, >
>
, >
.
, >
, >
.
, >
.
,
. >
>
,
.
, >

. . 6.24.
, >
>
>
(, ,
).

. 6.24.

II.

288


. 6.25.
1. .
>
,
.

:
>
;
>
;
>
, >
.
>
:

, .
, >

;
, >


;
(
),
>.

1.

2. l

3.

. 6.25.

6. ()

289

2. % .

>
. ,
, , >
, , >
>
.
>
. , >
, , >>
,
, , , >

, ,
.

, >
, >
.
, > >
, >
>
,
.
3. .
>
, >
.
,
. >
, >
, :
;
;
;
;
,
.

290

II.

6.5.

. >
, >
>
, .
>
.
>, , >
.
.
>, , >
>
. ,
()
>
, ,
.
>
. >
, >
:
1) ;
2) (, , . .);
3) ,
;
4) .
>

>
.

, ,
.
>
, >
.
, >

6. ()

291

>
. >
>
,
.
>
. >

.
,
>

.

.

>

. >
,

. >
.
, >
.
:
;
,

(. 6.26).


.
>
>
>
,
.

II.

292

()

. 6.26.

, , >
.
, , >
, >
:
1) ,

;
2) >

;
3)
.


. >
, >
,
.
,
>
. >
, >
,
.

6. ()

293

, >
,
. , , >

: >
; ; ; >
. .
>
,

, >
. >
.
>
>
, ,

, >
.
>
, >
.
, ,
, >
, >
>
.
:
,
.
>
.
I. .
,

,
, . >
, >
.

294

II.

>
.

>
.
, >
, .
1. , >
(
), .
2. , >

, >
.
, >
.
,
. , >
>
.
3. ,
>
, .
>
.
.

,
>

.
,
.
4. , >
>
>
.
, >
>

6. ()

295

,
,
. . >
.

, >
, >
(. 6.27).
>
:
;
.
5. . >

:

;


.
,
,

l

l
l

l
l
l

. 6.27.

296

II.

>
,
.
6. , >
>
.
II. .
>
, >
.
1. B
.
> >
, >
, >

,
(, , , . .).
2. , B
.
>
,
, >
.
3. B B B
.
>
>
.
III. .
>
>
. , , >
, , ,
.
IV. .
>
, >
, >, ,
.

6. ()

297

( ) >
.
>, >
, . .
.
>, >
>
.
>, >
,
.

>

.

6.6.
, , >

. >
B
.
>
, , >
(, ,
) >
. >
>
.
>
, >
.
>
:

>
;
, >
, .

298

II.

>
,
, ,
,
>
. ( ) >
, >
, .
,
>
, >
.
>
>
, >
.
:
() ;
, ()
.
() >

(,
>)
. >

.

>
, >
.
>
>
, :
1) ;
2)
;
3) ;
4) .

6. ()

299


, >

. ,
>
. >
>
.
, .
(
). >
,
, .


. >
, ,
, >
(),
.
:
1)
[118];
2) ,
[153];
3) >
.
:
>
?
>
>
?
, , >
>
,
>
, , >
.

II.

300

, >
>
( )
( >
).
. >
:
( )
(, >
);
() >
(, ).
>
>
:
(. 6.28).
,
>
.
,

,

l

. 6.28. ,

6. ()

301

, >

.
>
. 6.2.
,
>
>>
.
.
>
.
1. () >

, , >
, , . .
6.2


,

,

302

II.

2. >
, >
, , >
.
3.
,

.
4.
, >
, >
>
.
5. >
, ,
, ,
. .
6. >
.
7. >
>
.
>

. >
, .
.
>, > >
, .
>,
, >
(, >
).
>, > >

.
,
>
, , , >

6. ()

303

,
.
, >

.
>
>
, >
.

.
,
,
. , ,
, >
, . >
, >
,
.
, .
() ,
, .
>
, .
() , >
, ,
.
, >
>
, >
.
>
.
>

, . .
.
>
, >
>

304

II.

. >
>
,
>
, >
, , >
. , ,
.

, >
, >
.
, >
, >
,
, >
.

>
,
. ,
, , >
. >
>
.
>
(. 6.29):
1) >
;
2) ;
3) , >
.
,
.
>
, , >
()
. ,
, >
.

6. ()

305

()

. 6.29.

>

, >
, ,
, . .
>
.
>
, >
.

,
. , >
, >
, .


. >

306

II.

. >
, >
.
, , >
, >
.

6.7.
>

. >
, , >
.
, , >
>
, >
.
, 80> >
.
,
. >


.
:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) .
>
, , >
,
. >
,
.
:
;

6. ()

307

>
;
.
>
>
(. 6. 30).
, . 6.30,
>
: , >
, , , .
>>
,
. >
,
( >
), ,
( ).
, >
,
. >
>
, >
, .
>
:
(
>
);
( >

);

. 6.30.

308

II.

( , >
);
( >
>
);
,

, .
>
, >

, >
,
.
,
, , .

.

.
>
>
, >
, .

>
.
>
>
,
. >
, >
, >
.
, >
,
.
>
:
;

6. ()

309

;
;
.
>

, >
, .
>
, , , >
. .
>

(. 6.31).


,
,
.
, B
, , >
,
.
>

.
>
>
,

,

:

. 6.31.

310

II.

, >
,
>
. >
, .
, >
>
, , >
.

,
.
>
>
, .
>
,
, , >
,
.

,
.

EMAS (Environmental Management and Audit Sistem). >
,
>
.

,
. >
, .
EMAS . 6.32.
EC >

.
, >

, >
( ) >

6. ()

311

EMAS

.
.
.

.
.

. 6.32. EMAS

,
.
>
(. 6.33):
;
;
;
.

. 6.33.

II.

312


>
.

(. 6.34) :

;
>
>
.
EMAS >
. , >
>
()
,
.

,
.
() >
,
.
.
1.

()

2.

3.


4.

. 6.34.

6. ()

313

>
, .

. >
>
.

. >
>
, >
.
>
.
>
80> .
>
(. 6.35).
>( )( )

. 6.35.

314

II.

.
.
,
> >
.
().
,
>
.

().
>
>.
EMAS
.
,
() >
, >
, >
.
,
.
,


.

>
, ,
.
,
>
,

(. 6.36).
, >
, >
. >

,

6. ()

315

. 6.36.

>
, .


1. (>
)
() >
, >
. >
().
()
:
;
;
;
;

316

II.

;
;
.
2. (
)
>
, >

.
>
.
>
() :
;
;
;
.
() >
>
, .
3. () >
>
>
.
>
:
;
;
;
>
.
>

, >, >
.
4. ()
>
.

6. ()

317

>
. >

,

.
5. >

.

:
;
> ;
.
6.

>
.
>
:
;
;
.
7.
>
. >
>
.

:
>
;
;
, >
.
8. >
,
:

II.

318

;
;
;
;
.

( )
( )

()
()


()
()
( >
)

6. ()

319

>>( ) >>


II.

320
EMAS


1. >
?
2. ,
.
3. >
?
4. ,
.
5. >
.
6.
.
7. ?
8.
? ?
9. >
.
10. >
. >
.
11. >
?
12. () >
.
13.
?
14. >
. >
?

6. ()

321

15. >
?
16. >
.
17. >
.
18.
?
19. >
? ?
20. >
.
21. .
22.
?
23. >
?
24. .
25. >
?
26. >
.
27. >

?
28. >
?
29. , >
.
30. >
.
31. >
?
32. .
33. >
?
34.
?

322

II.

35. >
?
36. >
?
37. >
() ?
38. >
?
39. >
?
40. >
?
41.
?
42. EMAS? >
?
43. ?
44. >
?

: , >
; >
>
.

7.1.

B
>
(),
,
, ,
, . .
>
, >
.
: >
, , , , (. 7.1).

. 7.1.

II.

324

. 7.2. : ) ; )


(, ), () >
( Ford). , >
.
>
, ,
, .

, .

, . >

>
.
>
, , >
(, >
. .)
.
, , >
, . >
, , >
, . , ,
.
,
>
.
>
, >

7.

325

. ,
.
, >
>
> .
, , >
, >
: ,
, >
, >
, >
, .
, , >
, . >
. >

, >
. , , ,
, >
, .
,
. 7.1, .

(. 7.2, ). ( )
>
, .
(. 7.2, )
, >
, >
,
, .
,
, >,
, , , >,
, >
. >
, >
,
, , , >
.

II.

326

, >
, B
,
, >
.
, >
>
,
, >
. >
. >
.
. 7.3 ,
,
, .
>
,
, () , >
, >
. >
,
,
, , >
.
. 7.4 .
()
() , ,

. 7.3.
()

7.

327

. 7.4.
()

,
, , >
.
, >
(),
,
.
, , >
, >
, >
.
>
. >

, >
. >
( ),
>
.
, . >
>
, >

. >
, >
,

328

II.

>
, . >
, , ,
, ,
,
, , .
, > ,
,
. >, ,
> . >, >
> , >
. , >, >
,
> . >
, >
( ) >
.
,
(>). >
,
>
,
.
, >
, >
.
.

. >
, >
>

>
:
, >
>
;
,
(
);

7.

329

>;
>
.
. 7.5.
>
. >
.
. , >
,
.
>
, .
, >
>
, , >
.
>
.l

l

. 7.5.

II.

330

, >
, , >
. . >

:
>
, >
;
;
.
, >
( ), >
.
,
,
, >
.
.
:
(. 7.6).

.
.

,
().
( ),

. 7.6.

7.

331

( ,
, ).

(, , >
. . ). :
1) ,
:
(, ,
);
( ; ; >
; );
(, ).
2) :
;
>
;
;
;
( ).
>
.

, >
, ,
.
>
( ).

, >
. >
>
.

.

:

;

332

II.

(
);

;
;
;
.
>

,
,
.
>
: ;
; ; >
.

() >
, >
, , >
.
>
. >
.
B
. >
>
, , >,
, >, >
() .
, , >
.
>
. >

, , , >
, B
.

7.

333

,
>
.
,
.
()
,
.
, >
.
,
R.
, , >

.
,
.
. >

7.1

,
. . ()
.

/

.
.


,

, :
- (, , . ., );
- ;
- (,
);
- ;
- ( , )

334

II.

. , ,

,
. >
,
, >
.
>
. , >
.

.
,
,
.
.
. .
, . >

, ,
, , >
. >
, >
,
, .
, >
,
.

>

, .
. >
, , >
, .
,
>
.

,

7.

335

, >
, . .
>
>, :
1) ,
, .
>
, >
>
;
2) > ,

;
3) > , >
>
;
4) > ,
,
(, , >
. .).

7.2. L

> >
>
.
> ( ) >
:
( , );
> (, , ,
).
>
, . . >
.
, >
.
1. >, ,
, , , >

336

II.

>
. > ,

.
2.
, >
. > >
, >
. , >
, ,
.
3. > >
, ( >
, .) >
, .
, > ( >) >
, ,
( ).
, >
.
> >
:
> >
() >
;
, ;
> >
, >
, >
(, , ,
, );
,
.
> >
:
, >
, >
;

7.

337

, >
, . . >
;
, >
;
,
>;
, >
>.
> >
, 35 , .
, >
, .
>>
, . 7.7.
>, >
>, , :
;

, >
;
>
;
,

.
B , >
, , >
.
B. >
(
) . 7.8.
>,
.
>
, , >
; >
>; . .

338

II.

. 7.7. l,

>>
,
. >
>
. ,
>
.
>
. >

7.

339

. 7.8. l

>, . .
, >
.
>
.

340

II.

>
>. >
,
, ,
>
. > , >
, , .
>
>. , >
>.
,
( ) > >
,
.
> >
. >>
, ,
, 200 .
> .
1. .
2. .
3. .
4. .
5. , .
6. : .
7. .
8. .
9. .
10. .
11. .
12. .
.
.
. :
;
;
, ,
;

7.

341

;
,
>
( ).
>
, .
>
.
. ( )
, >
.
>.
, > .
>>
, . ,
. :
,
;
,
> ( ,
, , . .);
, >
, >
.
, >
,
, >
, , >
. ,
, ,
.
. , ,
.
, >
, , (), >
, .
>
( >
).

342

II.

. >
. >
, >
,
. :
,
;
, >
;
() >
.
. > >
.
, , >
, . , >
(/),
:
1) (
>
);
2) :

?
?
?
/, >
?

() >
?
( >
, , >
. . )?
,
, , . . , >
, . >
,
. ,
, . .

7.

343

. >
>
. >
, (
), ( >
),
,
. . ,
, , , , >
, . >
.
,
.
. >
, >
:
, , , . >
. >
. >
:
?

( , >
. .)?
, >
?
( >
)? >
, ?
>
, >
:
;
;
;
.
. , >
>

344

II.

.

.
>
.
>
. >
:
>
?
,
?
?
?
?
?
>
?
?
?
?
?
>
?
, >
?
>
?
. , >
. >
>.
> , :
, >
;
>
>
;

7.

345

>
.

:

?
( , >
, . . ) ?
?
() >
?
?
?
?

(, , , >
)?
?
. >
. >
>
,
,
. , >
.
>
:
?
>
?
>
?
,
.
. >
: ,
.

346

II.

, > >
. >
(>
)
: ; >
; ; , ,
. .
>
.
, >
. >
, .
>
. , >
,

, . . .
>
>
.
>>
(),
.

. >
> :

( , , , ,
. .);
. , >
;
,
;
,
,
;
( ), >
;
,
.

7.

347

>
, >
,
>
>
, . .
. >

().
, >
, .
, , >
, >
.
> >
, >
:
;

>;
>
, ;
, >
;

;
>
(, . .);
, >
, (
).
B.
>, .
> >
>.
, , >
.
> (>
) .

348

II.

, >, >
.
,
, .
. >
>
. , >
> .
> .


1.
>
(), . >
.
2. >
, >
,
.
3. >
. >

( ). >
, >
.
4. > (>) >
,
> . ,
(>
).
5. > >
,
.
, ,
.
6. > >
, ,
, , >
.

7.

349

7. > >
.
8. > >
:
.
.
.
.
, .
: .
.
.
.
.
.
.

> (>)
>
>
>
>
>

350

II.


1. >
.
2. >
?
3. >
.
?
4. >
, ?
5. >
. >
?
6.
.
7. >
? .
8. >
? .
9. >
?
10. > ?
11. > (>>
)? .
12. >
?
13. >
?
14. >
.
15.
>?
16. >.
.
17. >?
.

: , >
; >
>
,
.

8.1.

>
,
.
.
>
,
.
, ,
. ,
>
, , , >
. , >
.
,
:
>
;
;
, >
, ;

352

II.

>
;
.

>
. >
, .
,
, >
>
.
, >
, .
1. ,
, >
, , >
>
. .
2. , >
.
>
, >
, . .
3. ,
() . >
, >
. .
,
, >
. >
>
.
, >
,
. , >
, >
(, , ),
, , >
(, ,

8.

353

.). >
.
,
, : ,
.
() >
.

.
>
.
>
. >
, ,
, .
1.
>
>
, . >
.
. . , , >
[198]:
>, ,
;
>, ()
(, >
, . .), >
;
>, , ,
>
.
, >
: >
( ),
[12].
. . , >
,

[213].

354

II.

. .
: >
,
[107].
, >
, . >
,
( ,
. ). , ,
.
,

,
. ,
,

. ,

() >
.
>
. ,
, >
. >
>
.
, ,
.
, :
. >
, >
, >
.
2.
,
, , ,
.
, >
>

8.

355

. >
.
, >
,
. , >
, , >
.
>
>
,

. > >
. .
>
,
. , >
>
. >
,
.

.
, >
, ,
:

;
, >
.
>
>
, >

>

. >

. ,
, >

356

II.

, >
, , :
,
, ;
;
, .
, >
>
>
.

>
.
3.
.
,
.
.
, >
. >

, , >
. >
,
. : >
( ,
)
. :
;
() .
, >
,

. >
.
>
. >
. >

8.

357

, >
. >
, >
,
>

. >
,
.
.
, >
,
:
;
;
;
;
.
, >
>
. >
:
;
;
.
, >
, ... >
,
..., >
[107].
:
;
.
:
;
;
;

358

II.

;
.
,
. >
. >
,
. .
1. :
;
.
2. .
1. >
:
1) ;
2) ();
3) ;
4) ;
5) , >>
.
1) , >
. , >
,
. >
, , >
> ,
(, , ,
. .).
2) ()
, >
, , , >
>, .
() , >
, >
> . .
3) ,
, >
, >

8.

359

>
.
4) >
, >
.
>
.
5) , B B
. .
, >
.
, , >
.
>
:
1) ;
2) >;
3) >.
1) >
>

. >
, >
.
.
2) B >
, ( >
) >
, .
>
, , >
, >
. .
,
. >
>
, >
, >
.

360

II.

3) B
, >
, , >
,
>
. .
2. >
.
>
>
( , , >
, ,
, >
. .).
,
. >
.
1)
, >
, . . >

, .
2) , >
, >
,
, >
. .
3) : >
, , >
, >
, ,
.
4) ,
,
>
.
5) : >
, , >
.
>

8.

361

, >
,
.
6) >
, ,
, . .
,
>,

.
7) >
, , , >
, ,
>
.
, >
, >
.
,
, >
. >
.

8.2.

: > >
, >
,
, > >

.
>
. >
, >
,
,
. >
, >
.

362

II.

, >
, . >
>
; ,
, , >
.
, ,
, >
. >
, >
,
.
,
, >
, ,
.
, >
:
;
( >
), ;
, >
.
, , >
. >
, >
. , ,
:
;
;
, , .

. 8.1.
,
, >
, >
, >

.

8.

363

. 8.1.

>
:
1)
;
2) ;
3) ,
, >
;
4) ;
5) , >
.

364

II.


. >
,
. :
,
.

:
>
>
( );

;
>
>
;
>
>
.

:
>;
;
.
B : >
, >
, ,
>
, .
: >

, ,
.

>
, >
.
>
,

8.

365

,
, ,
.
, >
,
>
. >
>
,
.
, >
, >
.
>
>

. >
,

.
>
, , >
,
.
>
>
.

.
, >
>
.
%
.
1.
. >
>
, >

.

366

II.

2.
>
. >
>
.
3. >
>
>
.
>
:
, ;
, ;
;
.

, ,
: .
>
. B
, , .
,
, .
. >
, >
>
. ,

, .

, >
. %
.

, ,
, >
.
: >
, .

8.

367


.
. >
, >
.
> >
.
>
.
, >
.
>
, >
.
,
, >

, >
.
>
. >
,
>
.
>
.
,
, >
.
.
>
. >

.
,
.
,
.
, , , >
,

368

II.

, >
, . ,
> >
,
>
.
, >

,
, >
, .


. >

,
>
>
. >
,
, , , >
.

,
.
, >
>
. ,
>
, >
.


,
.
>
>
>

.

8.

369

, >

. >
:
,
;
>
;

;
;
;
;
.

>
. ,
, >
.
>
:
;
;
> ;
;
;
>
;
.
, >
,
,
, . :

;
;
;
.

370

II.

,
:
;
;
;
.
>
>
, >
, .

, >
, (. 8.2).
, >
,
.
.

,
,

.
,
>
. :
>,
; >, >

. 8.2.

8.

371

>
.

>
, >
.
>
>
:
>
,
;
;
, >
;
>
;

;
>
;
> >
.
B

.

.
>
.
>
.

.
, >
, () >
.
,
,

II.

372

>
. >
. . 8.1
, . >
. >
>
.
, >
, , >
. 8.2.

,
.

.
8.1
.

.
1.

2.

3.

4.

5.
,


1. .
2.
1.
.
2. .
3.
1.

.
2.
.
3.
1. ,

.
2. .
3.
1. .
2. .
3. ,
.
4.

8.

373

8.2

1. :
- ;
- -;
- ;
- ,

2.
3.
-

:
;
;
;
;


.
. >
, , >
>
.
. , >
, >
.
. ,

.
V . >
>
.
V . ( ,
, >
, ).
V .
.
>
>
:

374

II.

;
>
() ;
;
.

,
() .
,

, >
>
.
>
, >
.
>

.
, >

. ,
, . . ,
, >
,
.
. >
>
: , , ,
.
>
:
, >

;
,

;

8.

375

, >
, >
, >
;
, >
, >
.

, >


,
. ,
,
,
, , >
.
>
, >
. 8.3.
,

>
.
>
. >
. >
,

.
8.3

=0

0<<1

=1

1<<2

376

II.


>
.
,
>
. :
>
, ;

;
,
>
.
>
, >
, ,
, >
, >
. >
.
.
.
. ,
.
. () >
, .
V . ,
.
V . >

.
, >
>
, >
.
>
,

.
, >

8.

377

. >
, >
. :
>
;
;
;
;
;
.

,
:
>
, ,
, >
;
,
, >
, . .

, , >
, >
, ;

.


.
, >
, >
>
:
;
;
;
;
.

378

II.

>
.
1. ,
, , >
.
2.
, . >
: >
,
, >
, , >
. .
>
>
> .
:
,
>
(, ), >
, >
, . .
,
. , . 8.4.
,
,
, , >
>
.
>
.
.
>
. ,
. 8.3.

.
:

;
.

8.

379

8.4
.

1.

2.

3.

4.


-
.
-
,

-

(
).
-

( )
-
.
-
,
.
-

- .
- .
-

. 8.3. .

,
, ,
, >
. >
: .

380

II.

>
. , >
, >
. ., .

>
, >
>
, .
>
>
.

.
>

:
;
;
;
.

, , . .

>
, , >
.
>
>
, >
.
>
, >
, ,
.
>
>
. >
. 8.4.

8.

381

. 8.4.

8.3.

:

, >
;
>

;
>
;
>
;
.
>

, >

382

II.

, , >
, >
. , >
, :
;
;
;
, >
;
.
>
:
1) ;
2) ;
3) ;
4) > .
1. >
>
.
,
, >
. ,
, >
, .
>
,
>
. >
. >

. >
(, , >
).
>
, , >
.
, >

8.

383

,
.
,
. ,
>
.
.
, , >
:
, >
, , , >
. . ,
, .
, >
> >
. , >

>
.
>

,
.
,
>
. . >
, >
, .
.
>

. >
>
:
R = f (xi),
R ;
xi i> ;
i 1, 2 n.

384

II.

>

. >
>
, >
.
>
. >
>
, .
, >

. >
,
,

.
2. >
.

>
.
.
>
.
3.
,
. >
:
;
,
, >
;
();
;
.
, >
, .
>

8.

385


>. >
>
>
.
, >
.
,
.
, >
,
.
>
. >
, , >
, ,
. . 8.5
.
8.5
, [82]

/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(
)
(
)

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3
1,3

1,4

1,4
1,5
1,7

II.

386

. 8.5

/
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

,
-


1,8

1,8
1,9

1,9

1,9
1,9
1,9
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0

2,1
2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2

2,4
2,5


,
>

.
4. B >
>
, >

8.

387

. >
>
, >
, ,
, .
>
>
. >
:
. , >
.

.

.
, >
. >
:
,
;
;
;
>
;
>
>
, ;
>
.
, >

.
:
;
(>
) ;
,
.

388

II.

>
. >
,
, >
.
>
>
. >
.
>
. >
>
0 1.
>
, , , >
.
()
. >
>
. >
.
:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) .

.
>
>
. , >
,
. >
( ):
+ , ;
= ;
, >.

8.

389

8.6


()

..

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
:

>
+
, .
>
, .
>
. >
>

.
.
, >
, , >

. , >
, ( >
) , >
.
>
.
>
>
, >

390

II.

. >
,
>
,
. >
.

. :
>
;
>
;
>
;
.
>
. >
, >

, >
, >
.
.

>
, .
, .
,
,

, >
>
.
, >
, >
(. 8.7).

.
, >
, >

8.

391

8.7
,


0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

( )


-

/

, >
.
.
: >

II.

392

( ), (>
), >
. >

. >
,

>
. :

;
>
;
>
;

.
>
>
. . 8.5
>
.

. 8.5.


1.
, >

8.

393

.
>
.
2.
() , >
. >
>
:
;
() .
3.
, >
. >

.
,
. >
.

,
. >
.
4. >
,
:
;
;
().
5.
.
>
, >
, ,
, >
.
6.
,

.

II.

394

,
,
.
7.
.
.
.
. ,
.
. () >
, .
V . ,
.
V .
.
8. >
>
:
;
;
;
.
9. () >
:
;
;
;
.()

8.

395>
>>>
()II.

396

.
.


1. ?
2. ? .
3. ? >
.
4. ?

8.

397

5. ()
?
6. >
, .
7.
?
8.
>
? .
9.
? >
.
10.
?
11. ?
12. >
. .
13. >
.
14. ?
.
15. ?
16.
?
17. , >
?
18. , >
?
19. >
?
20. ? ?
21.
. ?
22. ? ?
23. >
?

398

II.

24. >
. >
?
25. >
. ? .
26. >
. >
?
27.
?
28. >
?
29.
?
30. >
?
31. >
? .

: ,
.
>
>
. >
: (
, >
), . . >
; ( >
,
, , ),
>
.

, >
. >
(. 9.1).
.
, >
[51].
.

9.1.


,
, >
. , >
, >
. ,

II.

400

. 9.1.


,
.
, >

.
,
. ,

>
. >
() ,
.
, >

.
.
(. 9.2).

9.

401
2

20

. 9.2.

1 >
, : 10 1n. >
1
, , >
.
>
. >
: (, , .) >
. ,
1, >
1
1
B B .
>
,
( ) 2, >
02 2n. >
2,
2
2
B .
, ,
>
. >
, :

402

II.


;
>
(, , ,
. .),
.

,
.
1.
.
2. .
3. .
4. .
5. .
>
.
1. >
.
>
(, >
) >
,
, >
() >
.
2. ,
>
,
9.6.
, (. 9.1)
, >, , >
, ,
>
.
, >
>
, >
.

9.

403


.
(
) , >
.
, >
(>
, , >
> . .).
, >
>
, . 9.3.
>
.
1. >
.
2. >
, >

,
.

. 9.3.

404

II.

3. >


:
,
, , >
>
, >

;
, >
;
, , ;
, >
.
4. ,
,
.
5. >
.
>
>
>
.

9.2.
, >
, .
,
.
.
B

.
, , ,

. >
, .

9.

405


. >
, >
, >
,
.
, ,
, ,
, ,
,
.
>
, >
. >
. 9.1.
, , >
, , >
. ( 1)
, > . 5

, >
, . 4 >
, >

, >
.
. 9.1, ,
. ,
, >
. F,
,
,
, , >
. >
>
, .
,
, >
, ,
,

II.

406

9.1

A
1.

2.

3.

4.

5.

, >
.
, . 9.2,
. ,

9.

407

, >
. , >
>
,
, ,
, .
. >
>
, .
9.4 ( B
) .
:
,
.
9.2

()


: ,
,

II.

408

>
: , . >
>
.
, ,
,
, >
, . .
,
: ?
. (. 9.4), ,
,
, . >
, ,
, ,
, >
.

. 9.4.

9.

409


.
,

().
, >
, >

().
, ,
. . 9.5.
. 9.5 >
. (. 9.2)

( ).
. 9.5 ,

2
11
2
3
4
. 9.5.

410

II.

. ,
.
, >
. 1 , 4 >
. >
.
1 , >
;
: >
.
2
;
.
3 ,
. ,
> >
,
35. .
4 , >
,
(>
).
>
, , >
, >
.

( ) ,
> :
< ;
> < ;
> < ;
> .

9.3.

,
, B
. , :

9.

411

;
,
;
>
,
;
, , >
.

. , >
, ,
, .
.
, >
. ,
, >
.
, , >
. ,
,
, >
, .
, >
,
.
, . 9.6,
.
1. >
,
, ,
>
.
2. >
: >
;
;
.
3. >
:

II.

412
1.
2.
3.
4.
5.
, :


6. ,

7.

8.

9.

10.
11.

1.

2.

3.

4. ()
:,


5.6.

. 9.6.

, >
, >
,
;

;
, ,
,
;
>
.
4.
. >
:
, >
, . .
>
,
.
,
.

9.

413

. 9.6 ,

, >
.

>
. , >
, >
.

>
.

:
,
.
, .
,

.
>
. ,
,
.
, >
, , >
, , ,
(>
) ,
, >
. ,
,
,
.
,
, ,
, >
, >
, . ,
.

414

II.

, >
, >
, ,
.
:
, >
.

,
, >
, >
.

9.4.
>
, .
:
?
?
?

, ,
, >
.
, , >
,
, >
. >

. >
, , ,
.
>
. 9.7.
, >
. >, , >
, >
. >,
.

9.

415

. 9.7.

>

:
>
.
>
. >
, >

, >
.
>

.
,
. 9.8, >
.
, >
, .
, , >
>
.


, . 9.9.

416

II.

. 9.8.

, >
,
. >
, >
,
, .

, >

.
>
.
1. >
>
( ,
,
).
2. >

( ). >

:
.
3. .
:

417

1-

2-

. 9.9.

9.

418

II.

, ;
>
.
,
.
4. >
. , :
, >
;
, .
5. >
. >
.
6. >
.
7. >
.
, 3 7 >
, .
8. , . 9.9, , >
.
, >
, , >
,
>
.

,
, >
.
.
>
, , >
>
.
,
,
, . .

9.

419

, >
, , >
.

.
. >
>
:

;
, >
0 10. ,
, >
.
;

( ) >
.
>
>
.
>
>
. >
,
.
, >
,
. >

,
, , . >
>
.
. 9.10.
.
,
. >
0 10.

II.

420

.
.
.
>
.

, >
, .
>
>
.
.
:
;
;
;


:
,
,
,
,


:
, ,
,

. 9.10. .
. [51]

9.

421

;
;
.
, ,

.
.
:
1) ;
2) ,
;
3) (, >
. .) >
.
, >
, >
.
1. . >
PF1.
2.
( ).
3. , >
.
4. PF1
, . 9.3.
>
.
, >
. >
>
.
. >
, . 9.3
.
>
:
>
,
10;

II.

422

9.3.

PxR

- R

PxR

PxR

- R

PxR

- R

PxR

- R

PxR

- R

PxR

- R

PxR

- R

- R

(P)

PxR
: PF = +

> >
, >
, >
;
PF 2,
;

. , >
, , >
.
>
, :
1) ( , >
, , . .);
2) , . . ;
3) ( >
, ).

9.

423

, >
,
. >

, >
. >
. 9.11.
. 9.11, >
,
. >
. >

,
.

9.5.

. >

. 9.11.

424

II.

, ,
.
>
, >
, ,
.
.
, >
.

. >

, . >
>
, . . >
.
>
>
. , , >,
>
, >, >

.
>
. >
.

, >
>
, , >
.
>
, :
>
, (>
, ) >
;

.
>
.

9.

425

>
.
>
,
, >
.

.

, >

, >
.

, ,
.
.
. 9.12,
, >
.
1. >
:
.
.
.
.
.
.
. .
2. :
.
.
.
.
.
3. ,
,

II.

426

. 9.12.

, , >
.

. >

. >

, >
.
>
. >
. >

, 10 +10.
,
. , >
,

9.

427

. >
. 9.4.
>
.
:

, ;
,
,
;


.

, >
.
,
,
, >
. 9.13. , ,
.
>
, >
>
.
, >
: , >

9.4

II.

428

. 9.13.

. >
. 9.14.
,
: , >
, . .
, ,
. >
>
.

. 9.14.

9.

429

>
. >
>

. >
>
.

9.6.
>
.
>
.
>
.
1. .
2. .
3. .
4. .
. 9.5 >
.
9.5

430

II.


. >
,

.
.
,
:
>
. , >
;
;
;
;

;
.
,
,
.
>
, >
( , >
,
. .).
. >
>
.
, >
.
,
. >
( >
, >
. .).
>
>
. , >
, ,

9.

431

,
.
, , >
:
1) ;
2) , ;
3) >
.

.
, >
, .
, . >
>
.
, >
.
>
.
1. ,
,
. >
:
;
( >
, >
);
>
;
>
.
2. , :
>
, >
;
>
.

II.

432

, >
(. 9.6).
9.6


.
.
.

.
.

.

.
.

.

.
.

.
.
.
.

.

.
.
.
.
.

.
()
.
.
.

9.

433

:
, >
;
>
.
:
; ; >

.
, >
, >
.

.
>
, >
. >
, :
>
;

, ;
, >
;
>
.
:
;
.
>
.
1.
,
.
2.
, >
.

434

II.

3.
, >
, .
4.
.
5. >
>
.
6.
,
.
7. ,
>
, >
.
8. ,
:
= 1/ (t t ),
t ;
t , ;
t , .
9. , :
t > t ;
t > t > t ;
t > t ;
t < t .


1. >
>
>
.
>
.
.
.

9.

435

2. >
>
, :
;
(>
);
;
;
;
;
.
,
.
( >
)II.

436


1. ?
2. >
? .
3. ?
4. >
?
5. >
.
6. >
.
7. >
?
?
8. >
>
?
9. >
?
10. ?
11. >
?
12. >
?
13.
?
14. () >
?
15. >
().
16.
? .

9.

437

17. >
>
?
18. >
.
19. >
()?
20. ?
?
21. >
.
22. ?
23. ?
24.
?
25.
, ?
26.
, ?
27. >
, ?
28. ? >
?
29. ? >
?
30.
?
31. >
?
32.
?
33. >
?
34.
? .
35. >
()?

438

II.

36. (>
) ?
37. >
? >
.
38.
. >
?
39. >
? >
?
40. >
? >
?
41. >
.
42.
? >
? .

10


:
>
; ; >
.

10.1. :

>

. >
, >

. ,
, >
.
>
,
: .
. [222].
,
>
, >
[6].
>
,
:
;

440

II.

;
>
.

>
.
. >
.
,
.
,
.
, , >
>
.
>
(>
), ,
>
. >

. >

.

. >
.
>
>
. >

,
.
>
:
;
.
>
, %

10. ...

441

,
>
. :

;
>
;

;
>
>
;
>

.
>
,
>
. >

>
(, , , , ).
. 10.1.
,
.
>
, . .
, , >
.
>

,
, .
. 10.1.
, >
,
.
, >
.

II.

442

. 10.1.
10.1

,
;

,;

;


;

;


()
,
;

10. ...

443

. 10.1;

,
,;
,
;
,
;

(),
;
,

;


,
;

;

,

>
:
> ;

;
( , );
;
;
;
;
, >
.

444

II.

, >
(>
) >
.
.
: >
>
. , , >
:
.
, , >
, >
, >
.
>
1990> .
>
.
, >

. >

.
,

, >
>
. >

,
.
, >
,
.

. , >
, >


(). >

10. ...

445

>
,
.
,
.

. 10.2.
, >
>
, .
,
, >
>
,
. , ,
, >
, , >
.
,
, >
. ,
.
,
, >

,


,


. 10.2.

446

II.

>
. >
.
, >
, >
, .
>
, >
,
, . ,
, >
>
. ,

, >

.

, >
.
, , . . .
, , >
. >
, ,
. . .

:
;
;

;
;
.

.
1 . .
2 . .
3 . .

10. ...

447

>
()
. , >

. >
.
,
, .
>, >
, .
>, >
.
,
. >
>

. ,
>
. >
, , ,
. ., .
>
. >
. , ,
>

.
, >
,
. , , >

, .
, ,
, , >
.

.
, >
>
, >

448

II.

.
.
, >
,
, > .
,
>
> ,
>
, >
.

().
>

. , >
, , ,
. >
>
. , >
: , , . .
>
?
>
, >
>
,
, >
. >
>
, ,
.


. >

:
? ,

. >

10. ...

449

>
. ,
,
. >
.
, >

. ,
, >
. , ,
,
,
. ,
,
. >
,
>
. >
,
>
, .

. >
, ,
, , >
, , >
, . >
, , ,
, >
. >

. ,

.

() , >
:
? ,
, >
.

450

II.

>
. >
, >

, .
>
, , , >
. ,
, >
, , . >
,
,
. >
,
. , >
>
, >
.
, >
.
.

.
>
, .

.
,
.
, >
, , ?

>
,
.
,
, ,

, .
c ,

10. ...

451

.
, >
,
.
, >
, >
.
, >
>
.
>
, >
.
,
,
. , >

>
.
, >
. >
,
>
, .
>
. >
. >
. ,
, >
( >
) , >
, .
:
;
().

.

>
.

452

II.

>
.

10.2.

>
,
>
.

.
.

:
,
;
(),
;
;
, >
>
;

.
, >

,
,
.


.

>
.
. 10.3.
>
>

10. ...

453

. 10.3.

>
.
, ,
, ,
>
, >
, . . >
, .
>
:
>
;
;
>
.
>
. 10.4.
, >
,
>
.

II.

454

I
l

II

III

l
;


;
, l


, l
l
l

. 10.4.

,
, >
()
, .
>

,
, .


, >
.
>
. >
.
.

10. ...

455

>
.
,
>
.
, >
.
, >
[233].
>
. >>
, >
,
. >,
>
.
>
, >
.
, >
,
.
>
,
, .
>

.

>
, >
.
,
,

.
,
, >

.

456

II.

>
. >
,
, >
,

, ( ) >
. ,
.
, 1936 .
>, > (direct costing),
. >
,
. > >
,
, , >
, >
, ,
, >
.

, >
: . >
. >
, .
, ,
.
>
.
>, >
, >

.
>
, . >
, >
, . , ,
>
>
.

10. ...

457

>, >
, .
>, >

, , >
, , >
>
.
>, c >
,
,
(, ,
, . .).
>, >
, >
>
,

.
>, , >
, , >
. , , >
,
>
(, >
).
, ,
>
. >
.
,
, >
.
,
, >

. .
>
>
. , >

458

II.


. >
>
, .

, >
,
, .
, >
, >
>
.
, >

,
.
, >
>
.
, >
>
>
.


1. >
.
>
.
>
, >
,
.
2. , >
, >

.
>
>
, . ,
.

10. ...

459

3. >
>
. >


.
4.
.
1 . .
2 . .
3 . .
5.
: () . >
>
. ()
>

.
6. >
, >
>
.

.
.
7. >

, >
, .
8. >
>
, >
.>

II.

460

()
1.
,
.
2. ?
.
3.
?
4. >
.
5.
?
6.
?
7. .
8. .
.
9. >
?
10. >
? .
11.
?

10. ...

461

12. >
?
13. >
.
14.
.
15. >
? .
16. >
? ?

11

:

:
>
>
, >

.

11.1. :

>
>
.
(>
).
.
>
()
. >
>
,
.

>
. , >
.
B
:

11. : ...

463

(>
), ;
,
;

, ;

;
>
, >
;
,
;
>
().
>
().
() , >
. >
() >
, .
>
. 11.1.

, () >
>
. , >

() .

>
. ,
, , , >
>
, .
>
.

II.

464

11.1(
)

American Express Toy'R'Us (


)
Cytel Sumitono Chemicals (
)
Cigna United Motors Works (

)
Nissan Volkswagen (Nissan Volkswagen
, )
IBM Apple Computers (
)
Boeing, General Dynamics Lockheed ( ,

)
Ford Mazda (
/

Swott Chemical Co, Texasgult, RTZ US Borax (


)
Cummins Engine Toshiba Corporation (

)
Hottman-LaRoche Glaxo
Zantac

(), , >
.

. >,
,
,

. ,
() ,
, , >
. >
.

11. : ...

465

>,
, .
>, >
, .

%
(),
, .
()
.
,
,
.
>
. , >
. >
:
;
( ) >
;
,
.
>
, >
.

11.2.
>
, >
()
.
.
. , . , . . , . .
,
,
, >
>
. ,

466

II.

:

.
>
. 11.1.

. 11.1.

>

. . , >
, >
:

11. : ...

467

;
;
.
.

, . >
, >
, .
,
, , >
>
>
.
, >
>
. , ...
>

,
[133].
,
,
, >
, ,
. >
, >
. , >

, ,
. , >
, >
. >
:
()
;
;
;
;
.

468

II.


()
,
, , >
80>
, >
.
>
. . >
,
,
50% , >
[165].
(), >
, ,
. >
>
, .
, , >
, >
>
,
,
.
>
, , , >
, .
, >
,
, >
>
.

>
.
, Motorola
Toshiba. >
Motorola >

11. : ...

469

, Toshiba
.

>
.
.

.
>
.

>
,
. >
Concord.

>

, >
.
.
,
.

>
, >
.
>
>
. . . ,
>
, >
, , >
[221].
,
.

II.

470

, >
, . >
, >
,
,
.
>
>
, .
.
, >
(. 11.2).
,

. 11.2. ,

11. : ...

471

1.
,
, >
.
2. >

>
>
>
.
3. B
, >
,
, >
.
, ,
Air Italy
Aero Spasiel >767, >
Olivetty Canon >
.
, ,
>
. >
,
. >
>
, >

. >
, >
,
.
,
>
( IB, Digital Hewlett%Packard) >
.
4. , >
, ,

.

472

II.

5. ,
, >
,
.

. , , Sony Philips >
>
.
6. , >
, , >
>
.
,
.
>
>
.
7.
,
, >
.
8. >
, >
.
,
. >
Motorola Toshiba. >
Toshiba Motorola, a Toshiba
Motorola .
,
, >
, ,
.
, >
, >
, .
>, >
>
, .

11. : ...

473

>,
>
.
>, >

.
>,
,
.
, >
,
.


.

. ,

:
(
);
, ( >
).
,
.
>
, , >
. .
>
GM%Toyota ATT%Philips. >
>
.
, , >
>
, >
.
, >
>
. >

474

II.

, >
.
, >

, . >
,
. >
.
, >
.
, ,
.
, , :

;
>
.
>
IBM%Rolm Olivetti%Line.
, >
, >
, .
, , >

. >
,

,
. >

>
Thissen AG >
Pevco [37].

11.
3.
11.3.
, . . >
, , >
.

11. : ...

475

,
(. 11.3).

. ,
, >
>
, ,
.
,
,
. ,
, >
, >
,
>
, . , , >
, >
.
, >

. 11.3.

476

II.

. ,
, >
>
.
>
, , .
, >
, , , >
.
>
.
1. ,
,
>
, >
(,
).
>

.
2. , ,
,

. ,
>
.
>
>
.
3. >
> .
,
,
. >
, >
, >

> .

11. : ...

477

11.4.


:
1)
;
2) ;
3) ;
4) ;
5) .
>
>
, . >
,
,
,

, . ,
, , >
,
, . >
,
, .
>
, >
,
. , >
.
. ,
, >
,
.
,
, ,
, >

. >

478

II.

, >
>
.
. . .
, , >
>
.
, >
.
, ,
>
, >
, >
.


, >
. , , >
,
, >
, . ,
, >
. ,
>
, >
.
, >
, >
. >
>
/ . >
, , ,
,
,
.


.
,
>

11. : ...

479

, ,
>
. , >
,
, >
. ,
,
. ,

.
, ,
, , , >
>
. , >
,
, >
, .
, >
,
.
>
, , >
,
,
.
, , >
. >
.
1. >
,
, >
. ,
Siemens% , >
. >
, >
,
.
2. >
, , ,

480

II.

. >
Acme Cleveland/Mitsubishi,
>
, .
,
,
>
.
3. >
,

. , , >
, >
,
>
>
.
4. >
,
.
>
. ,

, ,
, >
, . >
, >
Marcs&Spencer .
5. >
,
. >
,
. , ,
>
1% , >
95% .
>
,
.

11. : ...

481


, >
. ,
: >
?
>
. >
,

.
, >
>
,
.
6. ,

. >
Tiny Metheus mputer
Vision, > >
.
7. >
,
, >

. ,
, ,
,
>
. ,
Acme Cleveland Multi%Arc >
>
. ,

,
.
, >
,

. >

482

II.

, 60% >
>
.
8. >
, ,
>
.
,
.

,
.
, >
, ,
[31]:
1) >
;
2) >
;
3) ,
;
4) , >
;
5) >

;
6) >
.
, ,
,
>
.
>
,
.
,
>
,
, . >

11. : ...

483

>
, >

,
,
. >
,
. >

, >
>
>

.
,
>
>
.
, >
>
.


1. >
,
>
>
. (>
) ,
.
2. ,
, :
;
( )
;
, >
.
3. ,
() >
, :

484

II.

()
();
;
;
;
.
>
, .
4. >
>
.
:
;
;

;
;
>
;
;
>
;
.
5. >
:
;
( ).
6. >
>
, : >
, , , , .
7. >
, >
>
, .
>
, >
, .

11. : ...

485

8. >
, >
, >
. , ,
.
9.
>
>
.()
( )
1. ?
2. >
?
3. ?
?
4. ()? >
?
5. >
?
6. >
? .
7. ?
.

486

II.

8. >
? .
9. >
>
?
10. >
?
11. , >
. >
.
12.
?

1. Ackoff R. L. Concept of Corporate Planning. NY, Wiley, 1970.


2. Ansoff H. I. Corporate Strategy. Penguin Books, Middlesex, 1981.
3. Ansoff H. I. Strategies for Diversification / Marketing and Diversification: Long
Range Planning. Bradford University Press, 1971.
4. Baus J. Controlling. Berlin, 1996.
5. Bayner P., Burman D. F. Developing Strategies for Diversification / Corporate
Strategy, Marketing and Diversification. Bradford University Press, 1971.
6. Becker A. Accounting for Controlling in the Theoretical Foundations of Management
and Control in German, Business Administration. Department of Business Administration
Free University Berlin Paper prepared for Critical Perspectives on Accounting Conference,
Baruch College, City University of New York, April 22 24, 1999.
7. Bornemann H. Controlling heute . 2 Auflage. Wiesbaden, Gabler, 1986.
8. Brooke M. Z. International management: A review of strategies and operations.
Hutchinson, London, 1986.
9. Buzzel R. D., Gale B. T., Sultan R. G. M. Market Share A Key to Profitability /
Harvard Business Review. January February, 1975.
10. Chandler A. D. Strategy and Structure: A.Chapter in the History of Industrial
Enterprises. Cambridge, Mass, MIT. Press, 1962.
11. Chang Y. N., Campo%Flores F. Business Policy and Strategy, Text and Cases. Good
year Publishing Company. Santa Monica, 1980.
12. Channon D. F. Multinational strategic planning. NJ.: AMACOM Cop., 1978.
13. Channon D. F. Strategy and Structure in British Industry. Macmillan, 1983.
14. Controlling fundamentals and overhead cost controlling. R/3 System. Germany,
SAP AG, 1994.
15. Cristensen C. R., Andrews K. R., Bower I. L. Business Policy: Text and Cases. Homewood
(ill), Irwin., 1960.
16. Dror Y. The Planning Process. NY, Prentice Hall, 1963.
17. E11is J., Wi11iams D. Corporate Strategy and Financial Analysis. Pitman, London,
1993.
18. Edvin A. Murrey, Jr. Mahon, John Mahon. Strategic Alliance: Gateway to the New
Europe? Long Range Planning. 1993, N 4, c. 102111.
19. Ellis J., Williams D. Corporate Strategy and Financial Analysis. Pitman, London, 1993.
20. Gerelle Eric G.R., Stark J. Untergrated manufacturing: strategy, planning and
implementation // N. J.: Me Graw>Hill, 1998.
21. Greenly G. E. Strategic Management. Prentice Hall, London, 1989.
22. Johnson G. Strategic change and management process. NJ, Blackwell, 1989.
23. Jonson G., Scholes K. Exploring Corporate Strategy. An Aproach to Strategic
Management. Pitman, London, 1992.

488

24. Jonson G., Scholes K. Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall, London, 1989.
25. Kaplan R. S., Norton D. P. Translating Strategy into Action. The Balanced Scorecard.
Harvard Business School Press Boston, 1996.
26. Klengee F. Operatives Controlling. Muenchen Wien Oldenburg, 1998.
27. Lei D. Offensive and Defensive Uses of Alliance, Long Range Planning, 4, 1993.
c. 3241.
28. Long Range Planning For Marketing and Diversification. Bradford University Press,
London, 1971.
29. Mintzberg H. The Rise and Fall of Strategic Planning. NY, The Free Press, 1994.
30. Mintzberg H., Global S. Diversification and Diversificat // California Management
Review Fall. 1994. Vol. 3. P. 827.
31. Punning J. H. The globalization of business: The challenge of the 1990>s. London,
Routlege, 1993.
32. Richardson ., Richardson R. Business Planning. Art Aproach to Strategic Management.
Pitman, London, 1992.
33. Steiner G.A. Strategic Planning: What Every Manager Must Know. NY, Free Press,
1979.
34. Teller R. Operational Management: Fundamental Concept and Methods. NY,
Happer and Row, 1978. . 438 p.
35. Thompson J. L. Strategic Management: Awareness and Change. Chapman and Hall,
London, 1990.
36. Treacy M., Wiersema F. The Discipline of Market Loaders. Reading Macs. Addison
Wesley, 1995.
37. Turpin D. Strategic Alliance with Japanese Firms: Miths and Realities, Long Range
Planning, 1993, N4, c. 1115.
38. Worthington J., Brithon C. The Business Environment. Pitman, London, 1994.
39. Ziegenbein K. Controlling. 4 Auflage. Luedwigshafen. Kiel, 1992.
40. . . . > >
. .: , 2002.
41. . ., . ., . . . > >
. .: , 1984.
42. . . . .: , 1976.
43. . . .
.: , 1990.
44. . ., . . .
.: , 1998.
45. . . .
.: , 1990.
46. . . : , . .:
, 1996.
47. . . .: , 1985.
48. . . .:
, 1972.
49. . . . .: >
, 1997.
50. . . .: , 1999.

489

51. . . .: , 1989.
52. . . >
. : . , 1984.
53. A. M., . . :
. .: , 2000.
54. . . (>
). .: , 1984.
55. . . . .: > , 1998.
56. . ., . . .
.: . , 1996. 462 .
57. . . . .: , 1971.
58. . . . . : > ,
2000.
59. . >. . . .: >, 1996.
60. . . . : > ,
1994.
61. . . .: . >
, 1997.
62. . .
. .: > , 1999.
63. . ., . . >
. : , 1984.
64. . ., . ., O. K. >: .
.: , 1995.
65. . . . .: , 1999.
66. . . . .: , 1970.
67. . . . .: , 1985.
68. . . . .: > , 1995
69. . . . . >
. .: > , 1998.
70. / . . . . .: ,
1972.
71. ., . >
. .: , 1989.
72. . ., . . : . .: ,
1998.
73. . ., . . //
. 3, 1995. 2127.
74. . ., . ., . . . 2 . . 1
.: , 1996.
75. . . .
.: , 1998.
76. . . >
. .: > , 1994.
77. . . >
. .: , 1997.

490

78. ( 1) 30 1994 . N 51>


. 21 1994 .
8 1994 ., >
5 1994 ., N32, . 3301.
79. ( 2) 1996 . N 14>
. 22 1995 .
6, 7, 8 1996 ., >
29 1996 . N 5, . 410.
80. . . . .: , 1996. 138 .
81. .., . . >: >
. .: , 1994.
82. . ., . ., . . >
. 1. . . .: > , 1995.
83. . ., . ., . . >
. 2. . . .: > , 1996.
84. . . , 24, 1998.
85. . . . .: > , 1992.
86. .., . . (>
). .: , 1992.
87. . . : .
.: , 1998.
88. . . , 31, 1999.
89. . . >
. .: , 1983.
90. B. C. : . .: >
, 1998.
91. B. C. . .: , 1998.
92. . . : >
. .: , 1998 .
93. . ., . . : . >
. .: > , 1998.
94. .., .., .. . .
>. .: , 1994.
95. . .
. .: , 1993.
96. . . . . .: , 2002.
97. . . , >
. .: , 1983.
98. A. M., . . : >
, . .: > , 1992.
99. . . : . >
. . .: >89, 1999.
100. . . . .: . . >
, 1990.
101. . : , , . .: >
, 1991.
102. . . :
: >

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

115.
116.
117.
118.
119.
120.

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

491

. 200214. .: >
, 2002.
. . ( >
). .: >, 1999.
., . . .: ,
1974.
., . .
.: , 1984.
. ., P. M., . >
// , 1999, 5.
. ., . ., P. M. >
: , , . .: , 1997.
. ., . . :
. .: , 1996.
. ., . ., . .
. .: , 1991.
. . . . .
. .: , 1998.
. . . . .:
, 1991.
. .: , 1986.
. . .: , 1987.
.
/ . . , . . , ..,
. . . 2> . .: , 2002.
. >: , , , >
. .: , 2002.
. . .: , 1990.
. . : >
.: , 1974.
. .: , 1973.
. ., . .
. .: > , 1992.
., .
. .: >
, 1995.
., . . : >
. .: , 1981.
. . . . .: , 1981.
. .: , 1970.
.%. . .
.: , 1996.
.., . . .
.: >, 1996.
. . . .: >
, 1999.
. . > . .: , 1993.

492

128. . ., . . :
. .: , 1990.
129. . . > . .: , 1979.
130. . . . .: .
, 1998.
131. . ., . . >
> . .: , 1992.
132. . ., . .
. : , 1986.
133. . ., . ., . . >
. .: > >, 1999. 461 .
134. . . . .: , 2000.
135. . .
. .: , 1988.
136. . . .: >
, 1993.
137. .., . . . .: , 1992.
138. ., . . .: , 1995.
139. . ., . . > >
. .: , 1999.
140. / .
. . . .: , 1973.
141. // / . . . ,
. . , . . , . . . .: , 2000.
142. . . >. .: > , 200.
143. . . >
. .: >, 1996.
144. . . .
.: , 1991.
145. ., ., . . .: , 1992.
146. .
01.10.97 118 // ,
1997, 52.
147. : .
.: , 1984.
148. . .: >
, 1976.
149. . . . .: >, 1999.
150. ., ., . . .: > >
, 2000.
151. ., .., . . .: > >
, 2001.
152. : > . .: >,
1994, 6.
153. . . . .: , 1989.
154. / . B.C. .
.: , 1973.

493

155. ( ) 31 1998 .
N 146>. 6 >
1998 .
156. ., ., . .
. .: , 1975.
157. ., X., . . .: >
, 1993.
158. . >
: . // >
. 1999. 8.
159. P. M. . .: >, 1998.
160. % . . .: , 1973.
161. . .: , 1975.
162. . . : >
. .: , 1984.
163. . . >
. .: , 2001.
164. . ., . . : .
.: , 1994
165. . . : . .: >
, 1997.
166. . . .
.: > , 1992.
167. . ., . ., . . >
// > >
. 1998, 2.
168. . ., . . : . .
.: , 2001.
169. ., . . .: , 1986.
170. : . .: >
, 1988.
171. . . . .: 1999.
172. . . . .: >, 1999.
173. . / . . . >
. . . .: , 1993.
174. . . / , .>. >.
.: , 1991.
175. : . . . >
: , 1991.
176. . .: , 2000.
177. >
. .: , 1981.
178. .., . . .
.: , 1991.
179. . .: , 1982.
180. // >
, 1998, 2.

494

181. . . : . .: , 1975.
182. . . .
. . .: . , 1998.
183. . . >. .: , 2001.
184. . ., . . >
. .: , 1995.
185. . . . .: , 2001.
186. . ., . . . . .: , 1994.
187. ., . . . .: >
, 1991.
188. . . . .: , 1993.
189. . ., . . . .: > .. . >
, 200.
190. . ., . .
. .: , 1989.
191. . , 1999, 22.
192. . . : . .: >
, 1999.
193. . . .
. .: , 1985.
194. . ., . . >
. .: , 1990.
195. / . .. .:
. , 1998.
196. / . . . . . . 1.:
. .: , 1999.
197. / . . . . . . 2.:
. .: , 1999.
198. / . . . . >
. . . . .: , 1996.
199. . :
, 1990.
200. . :
, 1990.
201. . ., . . >
. // . 2000. 6.
202. : . .: , 1971.
203. . . , , . .: , 1986.
204. . ., . . . >
. .: . , 1998.
205. . . . . .: , 2000.
206. . . . .: , 2000.
207. . . . .: , 2002.
208. . :
. .: , 1988.
209. . .: , 1990.

495

210. .
.: , 1977.
211. . .: , 1969.
212. . . >:
. .: , 1997.
213. . . >. . .: >
, , 1998.
214. .., . . >: .
.: , 1998.
215. . ., . . . .: >
, 1995.
216. . . . .: >
, 1999.
217. . .: , 1992.
218. . . . .: , 1998.
219. . . : . . / .
. . . . . . .: >
, 2001.
220. . : . .: ,
1987.
221. ., . . .
. .: , 2002.
222. . : . . . .
. . , . . , . . . .: ,
1997.
223. . . .: , 1998.
224. . . .: , 2001.
225. . . .: >
, 1991.
226. .., .., .., . .
. . .: , 2000.
227. : , 2001 .
228. ., . . .: >, 1997.
229. ., . . , 11, 1999.
230. . ., . . .: , 1990.
231. / . . .
. . . .: >, 2001.
232. . . / . . . . .
.: > , 1996.
233. . .: > >
, 1972.
234. . . >
. .: , 1999.
235. . . .: , 1990.


. . ., . . .

.
.
.
.
.
. , .
.

18.10.07. 6090/16. . . . 31.


3000.
, -, , . 73, . 29.
005-93, 2;
95 3005 .
1906.
195299, -, ., . 2.
.: (812) 531-20-00, (812) 531-25-55