You are on page 1of 1

Ork Egn Egngn kiki egngn. Egn ik ranran fe awo ku opipi. O da so bo fun le wo.

Egn ik bata bango egn de. Bi aba fatori na le egn a se de. Traduo: Lou or aos an!estrais Eu lou o a todos os an!estrais " antepassados #ue preser ara$ o $ist%rio do &o se$ penas 'as pala ras de re er(n!ia e poder Os ta$bores #ue anun!ia$ a !)egada *or#ue na esteira espal)ar a sua presena e poder. Ork awon Baba $i Egngn gn ani o gn+akala ka ani oka lekeleke foso. "ni ofun fun a difa fun.,rn$il- Baba n.on ko lase le nu $o. /oni kolo pe Baba pe lode ,rn. Tani Baba ,rn$il-+$orere ni Baba ,rn$il-. 0i1e $orere no o. To ase si ni lenu $orere $i o. "se. Traduo: Lou ar o esprito do destino O esprito dos antepassados $ontado $%diuns sua e$ente+ !o$o o urubu oa sobre a !eri$&nia !o$o u$a !obra. O p2ssaro de penas bran!as e$ite lu3+a sabedoria de Orun$il2+o espirito do destino+ e$ite flas)es de lu3. Os sete raios irradia$ seu poder sobre n4s. Os sete raios de l3 representa$ as fa!uldades espirituais #ue e$ de n4s. "5%