Вы находитесь на странице: 1из 2

Лаборатория Касперского представляет Антивирус КасперскогоR 5.

0 для
Sendmail с Milter API

"Лаборатория Касперского", разработчик систем защиты от вирусов, хакеров и


спама, сообщает о выпуске полнофункциональной коммерческой версии Антивируса
КасперскогоR 5.0 для Sendmail с Milter API. С ее появлением продуктовая линейка
"Лаборатории Касперского" пополнилась продуктом, созданным специально для
антивирусной защиты почтовой системы Sendmail с поддержкой технологии Milter API.

Антивирус Касперского для Sendmail с Milter API предназначен для обеспечения


антивирусной безопасности почтового трафика Linux\Unix-сервера. Продукт
функционирует совместно с почтовой системой Sendmail, поддерживающей Sendmail's
Content Management (Milter) API. Milter API - интерфейс, предоставляющий внешним
программным приложениям доступ к почтовым сообщениям, обрабатываемым
Sendmail. Тем самым он позволяет осуществлять дополнительную обработку и
редактирование содержимого и мета-данных почтового сообщения.

Анализ входящего и исходящего почтового трафика обеспечивает надежный


контроль над источниками проникновения вредоносных кодов. В случае
необходимости, программный комплекс быстро и надежно нейтрализует вирус,
полностью исключая его дальнейшее распространение.

Одно из основных отличий продукта - ориентация на максимальную простоту


использования. В частности, имеется возможность оперировать готовыми сценариями,
реализующими различные политики антивирусной безопасности. В зависимости от
заданной сетевым администратором конфигурации системы антивирусной защиты, при
проверке потока корреспонденции анализу может быть подвергнуто как все письмо
целиком, так и его составляющие: заголовок, тело и приложенные объекты.

Помимо этого, безопасность находящейся под защитой Антивируса Касперского


электронной корреспонденции обеспечивается за счет дополнительной фильтрации
почтового трафика по именам и MIME-типам вложенных файлов, а также по размеру
(декодированных) вложений.

Антивирус Касперского 5.0 для Sendmail с Milter API обеспечивает не только


безопасность, но и целостность электронной переписки. Перед исполнением любой
операции, приводящей к отклонению, блокированию или изменению отдельного
сообщения, производится резервное копирование почты. Эта функция позволяет в
любой момент времени восстановить исходное письмо.
Kaspersky Lab esitleb Kaspersky® Anti-Virus 5.0 for Sendmail with Milter API

Kaspersky Lab, viiruste, häkkerirünnakute ja rämpsposti vastaste kaitsesüsteemide


arendaja, annab teada, et välja on lastud Kaspersky® Anti-Virus 5.0 for Sendmail with Milter
API täisfunktsionaalne kommertsversioon. Selle ilmumisega on Kaspersky Lab-i
tooteperekond täienenud tootega, mis on loodud kaitsmaks just Milter API toega
postisüsteemi Sendmail.

Kaspersky® Anti-Virus 5.0 for Sendmail with Milter API on ette nähtud Linux/Unix
serveri postiliikluse viirusetõrje kindlustamiseks. Toode töötab koos Sendmail's Content
Management (Milter) API-t toetava postisüsteemiga Sendmail. Milter API on liides, mis
võimaldab välistel rakendustel juurdepääsu Sendmail-i poolt t töödeldavale postile, millega
kaasnevalt lubatakse ka postiteadete sisu ja meta-andmete täiendav töötlus ja toimetamine.

Siseneva ja väljuva postiliikluse analüüs võimaldab kindlat kontrolli kahjurkoodide


sissetungiallikate üle. Vajadusel neutraliseerib rakendus viiruse kiiresti ja lõplikult, välistades
täielikult selle edasise leviku.

Toote üks peamine erinevus on orienteeritus maksimaalselt lihtsale kasutamisele.


Muuhulgas on olemas võimalus opereerida valmisstsenaariumidega, mis realiseerivad
viirustõrje erinevaid poliitikaid. Sõltuvalt võrguadministraatori poolt ette antud
viirusetõrjesüsteemi konfiguratsioonile võib korrespondentsi läbivaatusel allutada kontrollile
nii kõik kirjad tervenisti kui ka nende osad: päis, sisu ja manused.

Peale selle garanteeritakse Kaspersky® Anti-Virus-e kontrolli all oleva


elektronkorrespondentsi turvalisus tänu postiliikluse täiendavale filtreerimisele manusfailide
nimede ja MIME-tüüpide järgi, samuti dekodeeritud manuste suuruse järgi.

Kaspersky® Anti-Virus 5.0 for Sendmail with Milter API pakub mitte ainult e-
kirjavahetuse turvalisust, vaid ka terviklikust. Enne, kui täidetakse suvaline operatsioon, mis
võib viia eraldiseisva postiteate eemaldamise, blokeerimise või muutmiseni, tehakse sellest
varukoopia. See funktsioon lubab igal ajahetkel taastada algse kirja.

Оценить