Вы находитесь на странице: 1из 3

Выпущена новая версия Антивируса Касперского Personal 5.

"Лаборатория Касперского", разработчик систем защиты от вирусов, хакерских


атак и спама, информирует о выходе нового пакета обновлений для Антивируса
Касперского Personal 5.0 - Maintenance Pack 3. Продукт включает в себя ряд
существенных доработок и изменений.

Антивирус Касперского Personal предназначен для антивирусной защиты


персональных компьютеров, работающих под управлением операционной системы
Windows. Программа предоставляет пользователям надежную защиту от вирусов и
вредоносных программ, постоянно контролируя все потенциальные источники их
проникновения: электронную почту, Интернет, внешние носители информации.
Антивирус Касперского Personal осуществляет как постоянную защиту компьютера
(проверка всех запускаемых, открываемых и сохраняемых на компьютере объектов на
присутствие вирусов), так и проверку компьютера по требованию (проверка и лечение
как всего компьютера в целом, так и отдельных дисков, файлов или каталогов). Такую
проверку можно запускать самостоятельно или настроить ее регулярный
автоматический запуск. Пользователи обеспечиваются обновлениями антивирусных баз
каждый час.

В новый пакет обновлений включена функция отложенной обработки объектов


(TIF), позволяющая в режиме проверки по требованию откладывать проверку
зараженных и возможно зараженных объектов, найденных при сканировании, до
окончания всей проверки. Также пользователи имеют возможность отключить
постоянную защиту на заданное время или до момента появления соединения с
Интернетом, что оптимизирует производительность компьютера.

Кроме того, в Антивирус Касперского Personal 5.0 добавлено новое окно "Угрозы
и исключения", где пользователь может определить объекты (диски, каталоги, файлы,
маски файлов), которые он желает исключить из проверки или защиты.

Антивирус Касперского Personal 5.0 имеет два вида антивирусных баз:


стандартную, которая включает записи о всех известных на настоящее время
вредоносных программах и способах их обезвреживания, и расширенную,
включающую записи стандартных баз и описания рекламных программ, программ-
шпионов, хакерских утилит и другого потенциально опасного ПО. MP3 позволяет
задавать типы антивирусных баз и переключать их без запуска обновления баз.

С выходом нового пакета обновлений в Антивирусе Касперского Personal 5.0


появляется ряд полезных функций: теперь пользователь может включать или исключать
из сканирования память, загрузочные сектора, объекты, выполняемые при старте
системы. Новая функция Fast User Switch на компьютерах, работающих под
управлением операционной системы Windows XP, дает возможность менять учетные
записи, не выключая антивирус. Также подверглись модификации механизмы
определения сети и был заново написан модуль обновлений антивируса. В Антивирус
Касперского добавлен новый тип дистрибутива (update), размер которого уменьшен
более чем в 2 раза за счет исключения из него баз и некоторых служебных файлов. Этот
дистрибутив предназначен для установки поверх существующего продукта.
Пакет обновлений MP3 для Антивируса Касперского Personal 5.0 доступен для
загрузки на нашем фтп сервере: ftp://ftp.kaspersky.ee/products/homeuser/kavpersonal/5.0
Lasti välja Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0-i uus versioon

Kaspersky Lab, viiruste, häkkerirünnakute ja rämpsposti vastaste kaitsesüsteemide


arendaja, teatab Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0-le mõeldud uuendustepaketi -
Maintenance Pack 3 väljalaskest. Toode sisaldab rea olulisi parendusi ja muudatusi.

Kaspersky Anti-Virus Personal on mõeldud operatsioonisüsteemi Windows juhtimisel


töötavate personaalarvutite kaitseks viiruste eest. Programm pakub kasutajale kindla kaitse
viiruste ja kahjurprogrammide eest, kontrollides kõiki võimalikke allikaid, mille kaudu need
võivad arvutisse tungida: e-posti, internetti, väliseid infokandjaid. Kaspersky Anti-Virus
Personal võimaldab nii arvuti alalist (kõikide arvutis asuvate käivitatavate, avatavate ja
salvestatavate objektide kontroll viiruste esinemise suhtes), kui ka nõutavat (nii kogu arvuti
kui ka eraldiseisvate ketaste, failide ja kaustade kontroll ja parandamine) kontrolli. Sellise
kontrolli võib käivitada iseseisvalt või siis seadistada selle regulaarse automaatkäivituse.
Kasutajaid varustatakse igatunniste viirusetõrjebaaside uuendustega.

Viimasesse uuenduspaketti on lisatud ka objektitöötluse edasilükkamise funktsioon


(TIF), mis võimaldab nõutava kontrolli käigus leitud nakatunud ja arvatavalt nakatunud
objekte töödelda pärast skaneerimisprotsessi lõppemist. Ka võivad kasutajad alalise kaitse
välja lülitada määratud ajaks või siis kuni internetiühenduse tekkimise hetkeni, mis
optimiseerib arvuti tootlikkust.

Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0-i on lisatud ka üks uus aken - ”Threats and
Exclusions” - kus kasutaja võib määrata need objektid (kettad, kaustad, failid, failimaskid),
mille ta soovib kontrollist või kaitsest välja jätta.

Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0-l on kahte tüüpi viirusetõrjebaasid: standardsed,


mis sisaldab kirjeid kõikide, praegu teadaolevate kahjurprogrammide tuvastamiseks ja
kahjutustamiseks ning laiendatud, mis sisaldab standardsed baasid ja neile lisaks reklaam- ja
spioonprogrammide, häkkeriutiliitide ja muu kahjuliku tarkvara kirjeldused. MP3 võimaldab
viirusetõrjebaaside tüüpi määrata või nende vahel ümber lülituda ilma viirusetõrjebaase
uuendust käivitamata.

Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0-i uuendustepaketi väljalaskega lisandus rakendusse


palju uusi kasulikke funktsioone: nüüd võib kasutaja kontrollinimestikku lisada või sellest
välja jätta mälu, alglaadimissektorid ja operatsioonisüsteemi käivitusel täidetavad objektid.
Uus funktsioon ”Fast User Switch” võimaldab operatsioonisüsteemi Windows XP juhtimisel
töötavatel masinatel vahetada aruandluskirjeid ilma, et peaks rakendust vahepeal välja
lülitama. Samuti uuendati võrgutuvastusmehhanismid ja kirjutati täiesti uus viirusetõrje
uuendustemoodul. Kaspersky Anti-Virus-esse lisati uus distributiivitüüp (update), mille
suurust vähendati rohkem kui kaks korda baaside ja mõningate teenusfailide väljajätmise
arvelt. See distributiiv on mõeldud olemasoleva toote uuendamiseks.

Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0-i uuendustepakett MP3 on allalaadimiseks


kättesaadav meie ftp-serveris: ftp://ftp.kaspersky.ee/products/homeuser/kavpersonal/5.0

Оценить