You are on page 1of 2

)Zikir Asas (Pendinding Diri

Amalan ini mestilah diamalkan oleh para pengamal


perubatan Islam dan amalan ini dibekalkan kepada
pesakit-pesakit yang sedang dalam rawatan atau yang
telah dirawat sebagai pembenteng daripada segala bentuk
gangguan/kejahatan jin dan syaitan serta manusia dengan
izin Allah S.W.T.

.*
()


()


()
,
,


()()
.

( .)[]7:[]9:
[]46:


[]45:


[]28:
[]28: