You are on page 1of 14

COMPONENTELE CONCEPTULUI DE GESTIONARE INTEGRATA A DESEURILOR

19.

COMPONENTELE CONCEPTULUI DE GESTIONARE INTEGRATA A DESEURILOR

In capitolul de fata vor fi prezentate, prin exemplificari pentru grupe de deseuri alese ca si pentru zone de provenienta, obiectivele, conceperea si etapele unui concept integrat de management al deseurilor. Premisa de baza la exemplele urmatoare este indeplinirea consecventa a dispozitiile legale in vigoare la implementarea masurilor de management al deseurilor. In primul rand trebuie mentionate aici prescriptiile Ordonantei de Urgenta nr. 78/2000, modificata si completata de legea 426/2001, si anume: !" Obligatia de evitare a generarii si de valorificare a deseurilor ; !" Obligatia de colectare selectiva; !" Interdictia de amestecare. Pornind de la aceste premise ar trebui sa fie definite si directiile de actiune comunala, ca de exemplu: !" Perceperea functiei de model , indeplinite de institutiile publice ; !" Informarea corecta, motivarea si consilierea producatorilor de deseuri ; !" Crearea conditiilor cadru de management al deseurilor necesare; !" Intensificarea functiei de supraveghere si control pentru izolarea cazurilor datorate unei salubrizari nedorite a deseurilor (de ex. depozitari ilegale, arderea deseurilor etc.). Punerea in practica a obiectivelor unui concept integrat de management al deseurilor, formulate in Cap. 13. necesita combinarea si efortul conjugat acordat tuturor strategiilor de impiedicare a formarii deseurilor, de valorificare si indepartare a lor. Masurile propriu-zise si procedeele folosite trebuie sa fie adaptate stadiului actual al tehnicii din spatiul european, luand in acelasi timp in considerare si posibilitatile locale de finantare. Ca indicator al atingerii obiectivelor, (care reflecta eforturile de impiedicare a formarii si de valorificare cumulate,) trebuie supravegheata, alaturi de evolutia cantitatii deseurilor ramase, si cantitatea deseurilor valorificabile colectate separat. Eforturile de impiedicare a formarii deseurilor trebuie permanent accelerate, astfel incat efectului unei cresteri a cantitatii fictive de deseuri (cantitatea de deseuri ramase de indepartat + cantitatea deseurilor valorificabile) sa i se poata opune o intensificare a colectarii selective. 19.1. Conceptul de prevenire si de folosire a deseurilor provenite din activitatea menajera si de la unitatile de productie (exemplu) Obiective: !" Stabilizarea, respectiv reducerea cantitatii de deseuri;
Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COMPONENTELE CONCEPTULUI DE GESTIONARE INTEGRATA A DESEURILOR

!" Reducerea potentialului daunator al deseurilor de depozitat; !" Intensificarea activitatilor de valorificare, cu integrarea in acelasi timp a sistemelor existente in colectarea selectiva si valorificare; !" Stoparea proacticilor nedorite de salubrizare a deseurilor, ca de ex. depozitarile ilegale de deseuri, incinerari necontrolate etc.; !" Pregatirea deseurilor cu potential depozitarea lor corespunzatoare. Masuri: !" Racordarea tuturor locuitorilor la sistemul de salubrizare potrivit; !" Determinarea potentialelor de limitare a formarii si de valorificare a deseurilor pentru diferite zone de provenienta (de ex. in gospodarii particulare, institutii publice, firme de prestari servicii, intreprinderi industriale) cu ajutorul analizelor de deseuri; !" Introducerea treptata si dezvoltarea unui sistem cu doua recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor organice si a restului lor (sisteme de ridicare, transport alternativ); !" Sprijinirea si incurajarea valorificarii deseurilor organice la fata locului (hranirea animalelor, compostare in gradini particulare, compostare prin unitati de administratie comunale, insarcinate cu ingrijirea spatiilor publice); !" Dezvoltarea treptata a unui sistem de colectare separata pentru materiale valorificabile uscate (atat din domeniul privat, cat si din domeniul public si industrial), cu includerea structurilor existente (REMAT, comercinati industriali si particulari de materiale vechi); !" Implementarea unui sistem de ridicare pentru colectarea resturilor mari (deseuri voluminoase) cu ajutorul unui sistem de apelare racordat la sistemul de comercializare de materiale valorificabile existent si/sau la REMAT; !" Dezvoltarea treptata a posibilitatilor pentru livrarea directa a deseurilor valorificabile si a celor incarcate toxic (sistem de transport), de ex. la locul de reciclare sau la spatiile de primire ale REMAT; in cazul in care aceasta posibilitate nu exista, dezvoltarea unor posibilitati proprii de primire; initierea si dezvoltarea unor sisteme de returnare prin comert; !" Perceperea functiei de model a institutiilor publice in cadrul implementarii masurilor de impiedicare a formarii si de valorificare a deseurilor (de ex. prin procesele de munca, la crearea, respectiv remiterea contractelor, in timpul de desfasurare a reuniunilor de tot felul); !" Dezvoltarea structurilor de comercializare (negocieri, incheieri de contracte cu vanzatorii de materiale vechi si cu intreprinderile de valorificare) pentru asigurarea vanzarii materialelor valorificabile; !" Implementare infrastructurii logistice si tehnice necesare (de ex. extinderea capacitatilor de colectare si transport, construirea unei statii de compostare,
Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

reactiv

mic,

nevalorificabile

si

COMPONENTELE CONCEPTULUI DE GESTIONARE INTEGRATA A DESEURILOR

depozitare temporara pentru deseuri incarcate toxic, construirea unui noi rampe de depozitare la standard european); !" Dezvoltarea treptata a unei statii de pretratare a deseurilor ramase pentru pregatirea deseurilor inainte de depozitare; !" Inchiderea ecologica a actualei rampe de depozitare. Conditii cadru cu scopul sprijinirii : !" Consiliere orientata catre scop, informare si motivare a producatorului de deseuri privind impiedicarea formarii deseurilor si separarea cu grija a deseurilor a caror formare nu poate fi evitata; !" Stabilirea unui obligativitati a racordarii pentru toate terenurile corespunzatoare (private si industriale) la bio-pubela (exceptandu-se cazurile in care se face dovada valorificarii la fata locului), prin intermediul legislatiei locale a deseurilor; !" Obligatia, prin legislatia locala a deseurilor, de a folosi sistemele comune de ridicare si de aducere instalate; !" Interzicerea, stabilita prin legislatie, transportului a deseurilor valorificabile prin transporturile de gunoi menajer si de resturi mari, ca si de depozitare la rampa; !" Introducerea unei calculari si a unei plati a taxelor conforme principiilor organizarii industriale; !" Crearea stimulentelor economice pentru incurajarea impiedicarii formarii deseurilor si a colectarii selective a componentelor valorificabile din deseuri, prin masuri de incurajare orientate catre scop, ca si introducerea unor sisteme de taxe adecvate (de ex. printr-o distribuire conforma nevoii de volum de recipiente pentru deseuri in zona gospodariilor particulare, stabilirea cerintelor de la punctul de livrare a deseurilor industriala si o diferentiere a taxelor bazata pe acest aspect); !" Utilizarea personalului calificat, respectiv implementarea masurilor de calificare a personalului disponibil; !" Masuri de control pentru ingradirea procedeelor salubrizarii deseurilor pe cai nedorite; !" Acreditarea si examene de eficienta, ca si perfectionarea continua a sistemului dupa implementarea masurilor de impiedicare a formarii deseurilor, respectiv dupa instalarea de sisteme de colectare selectiva; !" Masuri de castigare a increderii realizate de departamentul de relatii publice pentru incurajarea acceptarii instalatiilor de management al deseurilor. In vederea cresterii eficientei si obtinerii de efecte de rationalizare, imbunatatirile tehnice trebuie sa fie legate de modificari in domeniul organizatoric si administrativ. Amintim aici reorganizarea structurii actuale de administrare, cooptarea intreprinzatorilor privati in salubrizarea deseurilor, ca si coordonarea activitatilor de

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COMPONENTELE CONCEPTULUI DE GESTIONARE INTEGRATA A DESEURILOR

management al deseurilor cu cele ale oraselor si comunelor din imprejurimi (cooperare intercomunala).

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COMPONENTELE CONCEPTULUI DE GESTIONARE INTEGRATA A DESEURILOR

DESEURI MENAJERE, COMERCIALE

LUCRARI PUBLICE CONSULTANTA IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI DESEURILOR

Evitare
Compost realizat la domiciliu
Deseuri din bucatarie si gradina Deseuri reziduale Deseuri ce pot fi valorificate (sticla, hartie, metal) Deseuri toxice (substante nocive)

Sistem de colectare Biopubela, Colectare sezoniera dupa taierea copacilor si arbustilor

Sistem de colectare

Faza 1: Colectare prin structurile existente Faza 2: Colectare in containere specializate

Sistem de colectare Colectare stradala

Colectare prin structurile existente Implementarea unor sisteme de preluare in activitatea de comert

Preparare

Tratare biologica

Conditii tratare 1. Faza mecanica 2. Faza mecanico-biologica

Preparare Substante nocive

Depozitare intermediara Sistem valorificare Depozit substante nocive - dupa creare capacitatilor corespunzatoare

Compost

Vanzare

Depozitare

Vanzare

Fig. 19-1: Concept pentru impiedicarea formarii si valorificarea deseurilor menajere (exemplu)
Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COMPONENTELE CONCEPTULUI DE GESTIONARE INTEGRATA A DESEURILOR

DESEURI INDUSTRIALE

LUCRARI PUBLICE CONSULTANTA IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI DESEURILOR

Evitare
Deseuri verzi din domeniul industrial sau comunal Deseuri reziduale Deseuri toxice (substante nocive) Deseuri ce pot fi valorificate Deseuri reziduale

Sistem de colectare Livrare directa la statia de compost

Sistem de colectare

Sistem de colectare Livrare directa la punctul de colectare

Livrare/colectare directa Colectare deseuri Valorificare

Sistem colectare Recipienti pentru reziduuri

Sistem colectare Livrare directa la depozit

Preparare

Depozitare intermediara

Preparare

Tratare biologica (ex. Compost) Dupa crearea capacitatilor corespunzatoare: tratare sau inlaturare a deseurilor speciale

Conditionare 1. Faza 1: tratare mecanica 2. Faza 2: tratare mecanico-biologica

Vanzare

Confectionare

Vanzare

Depozitare

Fig. 19-2: Concept pentru impiedicarea formarii si valorificarea deseurilor industriale (exemplu)
Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COMPONENTELE CONCEPTULUI DE GESTIONARE INTEGRATA A DESEURILOR

19.2. Conceptul de colectare selectiva si valorificare a deseurilor organice (exemplu) Obiective: !" reducerea cantitatilor de deseuri ramase si diminuarea emisiilor de la rampele de depozitare; !" stoparea salubrizarii deseurilor organice pe cai nedorite (de ex. arderea resturilor din gradina); !" Intensificarea valorificarii deseurilor organice la fata locului; !" Obtinerea unui compost de inalta calitate. Masuri: !" Introducerea treptata a unui sistem de doua recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor biologice si a celorlalte resturi (sisteme de ridicare, transport alternativ); !" Sprijinirea si incurajarea valorificarii deseurilor organice la fata locului (hranirea animalelor, compostare in gradini particulare, compostare prin unitati de administratie comunale, insarcinate cu ingrijirea spatiilor publice); !" Transportul sezonal al resturilor din copaci si arbusti (deseuri verzi) in completarea bio-pubelei (sistem de ridicare, colectare stradala); !" Amenajarea de puncte de primire pentru livrarea directa a deseurilor verzi (de ex. la statiile de compostare, la spatiul de reciclare de la REMAT); !" Crearea infrastructurii necesare (statie de compostare); !" Dezvoltarea structurilor de comercializare. Conditii cadru de sprijinire: !" Consilierea, informarea si motivarea producatorilor de deseuri in ceea ce priveste separarea adecvata a deseurilor organice; !" Incurajarea compostarii proprii (de ex. prin consiliere, informare, crearea stimulentelor financiare); !" Instituirea unei obligatii de racordare, prin legislatia locala privind deseurile (exceptandu-se cazurile in care se face dovada valorificarii la fata locului), pentru terenurile adecvate (private si industriale) la bio-pubela; !" Obligatia, prin legislatia locala privind deseurile, de a utiliza sistemele instalate de ridicare si aducere; !" Adecvarea taxelor printr-o distribuire, a volumelor de recipiente pentru deseuri, adaptata nevoii; !" Masuri de control pentru ingradirea salubrizarii deseurilor verzi pe cai nedorite; !" Examene de eficienta si ingrijire continua a sistemelor dupa instalarea sistemelor de colectare selectiva; !"
Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COMPONENTELE CONCEPTULUI DE GESTIONARE INTEGRATA A DESEURILOR

!" Masuri de castigare a increderii pentru asigurarea vanzarii compostului; !" Informare si consiliere pentru utilizarea compostului; !" Masuri de incurajare a acceptarii statiilor de compostare.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COMPONENTELE CONCEPTULUI DE GESTIONARE INTEGRATA A DESEURILOR

10

Fig. 19-3:

Concept detaliat pentru colectarea selectiva si valorificarea deseurilor organice

DESEURI BIOLOGICE MENAJERE/INDUSTRIALE

DESEURI "VERZI" MENAJERE

LUCRARI PUBLICE CONSULTANTA IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI DESEURILOR

Depozitare Resturi ce nu pot fi valorificate Resturi ce pot fi valorificate

Valorificare directa Compost la domiciliu Hranire animale

Sistem colectare Bio-containere

Sistem colectare Transport sezonier copaci

Sistem colectare Livrare directa in statia de compost

Valorificare directa Realizare compost la locul respectiv

Sistem colectare Livrare directa in statia de compost

PREGATIRE

TRATARE BIOLOGICA (ex. Compost) Preparare + valorificare Rest organic CONFECTIONARE Alte resturi Depozitare VANZARE

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COMPONENTELE CONCEPTULUI DE GESTIONARE INTEGRATA A DESEURILOR

12

19.3.

Concept privind deseurile din constructii si demolari (exemplu) Obiective: !" Eliminarea cantitatilor de deseuri minerale neincarcate organic, din rampa de depozitare a deseurilor menajere din localitati si astfel protejarea rezervelor de depozitare; !" Separarea resturilor din constructii si demolari incarcate organic de cele neincarcate; !" Intensificarea reutilizarii directe si a valorificarii resturilor din constructii si demolari; !" Protejarea rezervelor de materii prime necesare materialelor de constructii; !" Stoparea indepartarii deseurilor din constructii si demolari pe cai de salubrizare nedorite (de ex. depozitare ilegala). Masuri: !" Crearea unei burse pentru materiale din constructii utilizate cu scopul de a intermedia oferta si cererea de resturi din constructii si demolari; !" Introducerea treptata si dezvoltarea punctelor de primire, posibilitatilor de pregatire (sortare simpla), ca si ale locurilor de depozitare temporara pentru materialul valorificabil si materialelor de constructii obtinute; !" Introducerea unor posibilitati de sortare temporara pentru resturi incarcate organic din constructii si demolari, pana la crearea unor posibilitati adecvate de salubrizare; !" Realizarea unei rampe de depozitare pentru materiale inerte, destinata resturilor neincarcate organic, necomercializabile, din constructii si demolari; Conditii cadru de sprijinire: !" Informarea si consilierea antreprenorilor constructori, sefilor de santier, antreprizelor de constructii privind o separare adecvata a deseurilor; !" Informarea si consilierea asupra posibilitatilor de utilizare a deseurilor reciclate din constructii si demolari; !" Interdictia de amestecare a deseurilor din constructii si demolari incarcate cu acelea neincarcate; !" Interdictia de amestecare a deseurilor din constructii cu alte deseuri industriale sau menajere; !" Separarea deseurilor minerale din constructii si demolari incarcate/neincarcate, ca si a deseurilor neminerale din contructii si demolari incarcate / neincarcate; !" Stabilirea obligatiilor de deservire, prin legislatia locala privind deseurilor, adica repartizarea catre statiile de salubrizare (puncte de primire, statii de prelucrare, depozitare temporare, depozitare de materiale inerte); !" Diferentierea taxelor conform gradului de presortare, cheltuielilor de prelucrare si sortare, valorificabilitatii etc.; !" Recomandarea la demararea proiectelor publice de constructii, ca de ex. pretentia de colectare separata si valorificare, ca si livrarea si tratarea deseurilor din constructii si demolari;

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COMPONENTELE CONCEPTULUI DE GESTIONARE INTEGRATA A DESEURILOR

13

!" Masuri de control pentru ingradirea salubrizarii deseurilor din constructii si demolari pe cai nedorite.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COMPONENTELE CONCEPTULUI DE GESTIONARE INTEGRATA A DESEURILOR

14

Fig. 19-4:

Concept detaliat pentru deseuri din constructii si demolari (exemplu)


DESEURI DIN CONSTRUCTIE - DEMOLARI LUCRARI PUBLICE CONSULTANTA IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI DESEURILOR

BURSA PENTRU MATERIALELE DE CONSTRUCTII

Teren neincarcat Revalorificare directa

Moloz neincarcat

Deseuri fara gudron din reparatii strazi

Teren incarcat

Deseuri reziduale

Deseuri cu gudron din reparatii strazi

Moloz neincarcat

Sortare dupa tipul de incarcatura

Statii preluare

Pregatire

Valorificare directa (pregatire si refolosire pe loc)

Depozitare intermediara

Valorificare directa (pregatire si refolosire pe loc) (daca exista posibilitati tehnice)

Depozitare intermediara

Depozitare intermediara

Comercializare materiale vechi

Tratare si valorificare (daca exista posibilitati tehnice)

Depozitare intermediara

Vanzare Valorificare Depozit material inert

Vanzare

Vanzare Inlaturare prin depozitare specifica Inlaturare prin depozitare specifica

Depozit material inert

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale