Вы находитесь на странице: 1из 64

Embassy

of the Republic of Kazakhstan

Ещё ближе к солнцу


Выставка художников – выходцев из Казахстана

‫מרכז שמשון‬
‫האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת‬

International from Kazakhstan


‫בית שמואל‬
Organization of Jews and Central Asia ‫מרכז חינוך תרבות והארחה‬

‫קרוב יותר לשמש‬


‫תערוכת אמנים יוצאי קזחסטן‬
Embassy
of the Republic of Kazakhstan

Ещё ближе к солнцу


Выставка художников – выходцев из Казахстана

‫מרכז שמשון‬
‫האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת‬

International
Organization of Jews
from Kazakhstan
and Central Asia
‫בית שמואל‬
‫מרכז חינוך תרבות והארחה‬

‫קרוב יותר לשמש‬


‫תערוכת אמנים יוצאי קזחסטן‬


Embassy
of the Republic of Kazakhstan


ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ,
СОВМЕСТНО С ОБЪЕДИНЕНИЕМ ВЫХОДЦЕВ ИЗ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ,
РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВНИМАНИЮ ШИРОКОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ ИЗ КАЗАХСТАНА,
НЫНЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В ИЗРАИЛЕ.

НАРЯДУ СО МНОГИМИ ДРУГИМИ КУЛЬТУРНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ


ДАННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ЯВЛЯЕТ СОБОЙ ОБРАЗЕЦ ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ
И ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАРОДОВ ОБЕИХ СТРАН,
А ТАК ЖЕ СЛУЖИТ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ ИЗРАИЛЯ И КАЗАХСТАНА.

Посольство Республики Казахстан в Израиле

,‫לציון חגיגת יום החוקה של רפובליקת קזחסטן‬


‫שגרירות רפובליקת קזחסטן בישראל בשיתוף הארגון‬
,‫הבינלאומי של יהודים יוצאי קזחסטן ומרכז אסיה‬
‫שמחים להציג לקהל הישראלי הרחב מגוון יצירות‬
.‫ המתגוררים בישראל‬,‫של אומנים יוצאי קזחסטן‬

,‫ יחד עם אירועי תרבות נוספים‬,‫תערוכה זו‬


‫מדגימה מעורבות והעשרה הדדית של פוטנציאל אומנותי‬
,‫של העמים הגרים בשתי מדינות אלו‬
.‫ובונה במה לחיזוק קשרים תרבותיים ביניהן‬

‫שגרירות רפובליקת קזחסטן בישראל‬


International from Kazakhstan
Organization of Jews and Central Asia


Уважаемые Казахстанцы!
Дорогие друзья!

Казахстан сегодня отличается согласием и единением между народами населяющими его.


Дружба с вами согревает наши сердца.
И мы с удовольствием, в честь празднования Дня Конституции Республики Казахстан,
представляем творчество наших художников выходцев из Казахстана,
а также работы, навеянные его красотой и просторами.
В данном издании представлена экспозиция под символическим названием “Еще ближе к солнцу”,
проводимая в августе-сентябре месяцах 2009 года, в центре Самсон, в Иерусалиме,
а также часть работ не вошедшая в экспозицию.
Количество работ, необъятный творческий потенциал, разнообразие техник
невозможно уместить в одной выставке.
Однако, если нам удалось привлечь внимание израильской общественности
к творчеству казахских художников и к культуре Казахстана, то выставка выполнила свою задачу.

Наталья Дивинская,
Председатель Общины выходцев из Казахстана и Центральной Азии

,‫אורחים נכבדים קזחסטנים וישראלים‬


,‫חברים יקרים‬

.‫הייחוד של קזחסטן הוא באחדות ובהסכמה בין העמים המתגוררים בה‬


.‫החברות בינינו מחממת את לבנו‬
,‫ אנו מציגים בשמחה יצירות של אומנים יוצאי קזחסטן‬,‫לכבוד חגיגות יום החוקה של קזחסטן‬
.‫ עבודות המושפעות מיופייה ומרחביה של ארץ זו‬,‫ובנוסף‬
,‫ בבית שמואל — מרכז שמשון‬,2009 ‫ספטמבר‬-‫התערוכה «קרוב יותר לשמש» תערך באוגוסט‬
.‫ כולל מספר עבודות שאינן מוצגות‬,‫ קטלוג התערוכה זו‬.‫בירושלים‬
,‫ לא ניתן בתערוכה אחת להציג את כל מכלול סגנונות וטכניקות‬,‫לצערינו‬
,‫ אם הצלחנו לעניין את הקהל הישראלי הרחב בתרבות ובאומנות קזחסטנית‬,‫אך‬
.‫אז המטרת התערוכה הושגה‬

,‫נטליה דיבינסקי‬
‫יו”ר ארגון בינלאומי של יהודים יוצאי קזחסטן ומרכז אסיה‬


ЕЩЁ БЛИЖЕ К СОЛНЦУ
Выставка художников – выходцев из Казахстана

В выставке «Ещё ближе к солнцу» участвуют шесть художников, работающих в разных стилях и
техниках (масло, акриловая краска, акварель, фотография и рельефы в бетоне и гипсе); все шесть худ-
дожников проживают в Израиле, и их объединяет связь с Казахстаном: четверо родились и воспитывал-
лись в этой стране, одна жила там много лет, один проводил там много времени, и часто осущест­влял
разные проекты по искусству. Это первая выставка, в которой группа художников объединяется для
проведения общей выставки, главная цель которой – построить мост между Израилем и Казахстаном
посредством искусства.

Танирберген Абделиев, мастер спорта в древней греко-римской борьбе, закончивший Алма-Атинский Железнодорожный
институт, главная тема работ которого – движение. Ему понятно, что люди находятся в бесконечной погоне за счастьем и за тем,
чего не имеют. Аллегории этой бесконечной погони представлены в его работах , акрил акварель.

Исраэль (Измаил) Галин, представляет на выставке серию черно-белых фотографий, «Вид 2», которая отражает городскую
эстетику типичного израильского квартала. Фотографии акцентируют внимание на городских постройках. Он направляет объектив
камеры вглубь парков и аллей, в которых рядом с ухоженными клумбами растут дикие сорняки. В районе Галина, который, выгляд-
дит покинутым, только черный кот, припаркованные машины и привязанный к дереву велосипед, свидетельствуют о жизни.

‫ אחד מהפרויקטים הראשונים‬.1990-1979 ‫ בשנים‬,‫ בעקבות מעורבותו בפרויקטים אמנותיים שונים במדינה‬,‫ קשור בקזחסטן‬,‫אלכסנדר גנלין‬
‫ רק‬.‫ חלק קטן מהתמונות שצייר שם משתתף בתערוכה הנוכחית‬.‫שלו שם היה תיעוד מסעה של משלחת גיאולוגית לחלק הסיבירי של קזחסטן‬
‫ שהקימה מחנה זמני בלב‬,‫ גילה האמן כי למעשה תיעד את הרס הטבע בידי המשלחת‬,‫ עם התעוררות המודעות האקולוגית בעולם‬,‫לאחרונה‬
‫ התבססה על סקיצות וצילומים (כולל צילומי אויר) וכן על פריטים כגון אבנים וקליפות‬,‫ שנעשתה ברובה בסטודיו‬,‫ הסדרה‬.‫הנוף הפראי של סיביר‬
.‫עצים שהאמן לקח אתו כמזכרת‬

,‫ בנופי החלום שציירה מופיעים מוטיבים כגון הרים נישאים‬.‫ מציגה סדרת ציורי שמן בהם היא מראה כי היפה הוא גם הטוב‬,‫סופיה דיבינסקי‬
‫ מהבחינה הסגנונית‬.‫ היופי והאסתטיקה הן תופעות נעלות המזככות ומתקנות את נפשו של האדם בכלל ושלה בפרט‬,‫ לדבריה‬.‫ פריחה ומים‬,‫שקיעה‬
.‫ כשהסבר אפשרי לכך הוא מיקומה של קזחסטן בין מזרח למערב‬,‫משלבים הציורים בין סגנון הציור הסיני לזה האירופי‬

‫ ההרמוניה שמצא בהם‬,‫ בהם בחר בשל יופיים‬,‫ מציג סדרת תמונות שמן ריאליסטיות המתארות נופים ואתרים בישראל‬,‫מרט דיוסמבייב‬
.‫ מהתבוננות בצילומים ומשילוב של שניהם יחד‬,‫ העבודה על התמונות נעשתה מהתבוננות באתרים עצמם‬.‫וייחודם הנופי‬

‫ גם התבליטים המוצגים‬,‫ בדומה לפסלים רבים מעשה ידיה‬.90-‫ שנוצרו בשנות ה‬,‫ מציגה סדרת תבליטים קטנים בבטון ובגבס‬,‫יוליה סגל‬
‫ או מול חלון‬,‫ הניצבות בפתח הכניסה לביתן‬,‫ שעולה מהדמויות הבודדות‬,‫ הדגש בהם הוא על תחושת הגעגוע‬.‫ עוסקים ברגש אנושי‬,‫בתערוכה‬
.‫ לאחר שנעלם‬,‫ מלוות אותו בעיניהן‬,‫ או לחלופין‬,‫ כאילו מצפות לבואו של אדם קרוב‬,‫פתוח‬
‫דבורה גולדברגר‬

Александр Ганелин, много лет своей творческой жизни посвятил Казахстану, в промежутке между 1979 и 1990 г. учавст­
вовал в различных проектах в том числе и в геологической экспедиции в сибирскую часть Казахстана. Часть работ написанных
там представлены на нашей выставке. Серия, которая была написана в студии основана на зарисовках и фотографиях (включая
фотографии с воздуха), сделанных там а также на коллекции материалов (камни, древесная кора), которые он взял с собой на
память.

София Дивински – представляет серию картин маслом, в которых посредством красоты внешней показывает красоту духов­
ную. На ее картинах изображены горы, вода, закат; наблюдается грань между явью и сном. По ее словам красота и эстетика
лечат и очищают человеческую душу. Ее работы объединяют китайский и европейский стили, и объяснить это можно тем, что
Казахстан находится между Западом и Востоком.

Марат Дюсембаев, представляет серию реалистических пейзажей маслом, необыкновенных по своей красоте, в которых ца­
рит особая гармония и умиротворение. Работа над картинами велась в основном с натуры в Израиле и его окрестностях.

Юлия Сегаль, представляет небольшие рельефы в бетоне и гипсе, сделанные в 90-гг. Как и ее скульптуры, рельефы предс-
ставленные на выставке изображают человеческие чувства. Чувство тоски пердают одинокие фигуры. Они как бы ожидают
прихода близкого человека или провожают его.
Двора Гольдебергер

‫בית שמואל‬ ‫מרכז שמשון‬


‫מרכז חינוך תרבות והארחה‬ ‫האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת‬

‫קרוב יותר לשמש‬


‫תערוכת אמנים יוצאי קזחסטן‬

‫ של ששה‬,)‫ צילום ותבליט בבטון ובגבס‬,‫ אקוורל‬,‫ אקריליק‬,‫התערוכה «קרוב יותר לשמש» מעלה שש סדרות אמנותיות בטכניקות שונות (שמן‬
‫ לצורך‬,‫ אחת חיתה בה שנים ארוכות ואחד שהה בה לעתים תכופות‬,‫ ארבעה נולדו והתחנכו בה‬:‫ שלכולם קשר אמיץ עם קזחסטן‬,‫אמנים ישראלים‬
‫ שמטרתה העיקרית‬,‫ זו הפעם הראשונה שקבוצת אמנים בעלי רקע משותף מסוג זה מתארגנת לתערוכה משותפת‬.‫ביצוע פרויקטים אמנותיים שונים‬
.‫היא לבנות גשר בין ישראל לקזחסטן באמצעות האמנות‬

‫ לא פלא שנושא התנועה מופיע‬,‫רומית וכמי שעבד בפיתוח מסילות ברזל בקזחסטן‬-‫ כמאסטר באמנות לחימה יוונית‬,‫טאנירברגן אבדלייב‬
‫ אלגוריות לאותו מרדף אינסופי מופיעות‬.‫ בני האדם נמצאים כל חייהם במרדף אינסופי אחרי האושר ואחר מה שאינו ברשותם‬,‫ לדבריו‬.‫בציוריו‬
.’‫ נער מנסה לתפוס נערה נמלטת וכד‬,‫ האקריליק והאקוורל שלו בדמותם של סוסים דוהרים‬,‫בציורי שמן‬

‫ העוסקת באסתטיקה המייחדת את הנוף האורבאני‬,»2 ‫ הנקראת «נוף‬,‫לבן‬-‫ מציג בתערוכה סדרת צילומים בשחור‬,‫ישראל (איזמאיל) גלין‬
.‫ בלוני גז וכבלים חשופים וגלויים לעין כל‬,‫ הרחבות בנייה וכן על דודי שמש‬,‫ הדגש בצילומים הוא על מבני המגורים‬.‫בשכונה ישראלית טיפוסית‬
‫ בשכונתו‬.‫ לצד צמחים מטופחים גדלים להם פרא עשבי הבר‬,‫ בהן‬,‫ מפנה גלין את מבטו אל שטחים ציבוריים הכוללים גינות ושדרות עצים‬,‫כמו כן‬
.‫ מעידים על קיומם של חיים‬,‫ מכוניות חונות וזוג אופניים קשורים לעץ‬,‫ רק חתול שחור‬,‫ שנדמה כי נעזבה מתושביה‬,‫של גלין‬


МАРАТ ДЮСЕМБАЕВ

Родился и вырос в Казахстане, закончил Алма-Атинский художественный колледж в 1990 году.


В студенческие годы был одним из лидеров андеграундной группы «Зеленый тругольник», которая сделала много заметных
выставок и оставила свой след в Алма-Атинской культурной жизни.
С 1996 г. живу в Израиле, в Рамат-Гане. В том же году состоялась моя выставка в Страсбурге.
В 1998 г. прошла персональная выставка в галерее М. Матусевича в Тель-Авиве, затем последовал ряд групповых выставок.
Учавствовал в совместных проектах с группой «Талдор» и «Михлала ле-Минхаль», которая включала в себя роспись множест­
ва школ в Израиле. За несколько лет этой работы созданы буквально километры настенной живописи.
Творческая работа над холстами и графическими работами начинается спонтанно, без предварительных эскизов; в процессе
создания картины вхожу в особое состояние, когда включается подсознание, интуиция и внутренее созерцание. Стремление «рас­
править крылья в свободном полете», освободится от условностей, постигнуть тайну мироздания и времени-пространства – все это
выплескивается в мистические композиции. Я рад осознавать, что мои работы оказывают влияние и контактируют с внутренним
миром зрителя.

‫מרט דיוסמבייב‬
.‫גן‬-‫ מתגורר ברמת‬,‫נולדתי וגדלתי בקזחסטן‬
.1990-‫סיימתי מכללה לאומנות באלמאטי ב‬
.»‫עוד במשך הלימודים הייתי אחד המנהיגים של קבוצה אומנים מהפכנית «המשולש הירוק‬
.‫ קבוצה השאירה את עקבותיה בחיים התרבותיים של אלמאטי‬.‫ שהיו להן הדים רבים בתקשורת‬,‫הקבוצה הציגה מספר רב של תערוכות‬
.‫זאת הייתה תקופה סוערת של חיפוש ותגליות אומנותיות‬
.‫ — עליתי לישראל והצגתי בסטרסבורג‬1996-‫ב‬
.‫ — תערוכת יחיד בגלריה של מיכאל מטוסביץ’ בת”א והשתתפות במספר תערוכות קבוצתיות‬1998-‫ב‬
‫בתקופה זאת גם התחלתי לעבוד בפרויקט של קבוצת «טלדור» ו«המכללה למנהל» — ציורי קירות בבתי ספר יסודיים ותיכונים בערים‬
.‫ לאחר מספר שנים של העבודה הזאת קיימים קילומטרים של קירות מצוירים‬.‫שונות בארץ‬
‫ הרצון‬.‫ ראיה אינטואיטיבית ובתבוננות פנימית‬.‫ ללא סקיצות‬,‫את העבודה על ציורים ויצירות גראפיות אני מתחיל באופן ספונטאני‬
‫ מביאה לקומפוזיציות מיסטיות‬,‫מרחב‬-‫ להבין את סודות בריאת העולם וזמן‬,‫ להשתחרר מהתניות פורמליות‬,»‫«לפרוס כנפיים ולעוף חופשי‬
.‫ אני מאושר לדעת שעבודותי משפיעות ויוצרות קשר עם עולם הפנימי של הצופים‬.‫ואכספרסיביות‬

Красные горы Эйлата, 1997 г. Холст, масло, 70х100 см ‫ ס”מ‬70/100 ,‫ שמן על בד‬.1997 ,‫ההרים אדומים של אילת‬


Близ леса, 1997 г. Холст, масло, 50х60 см ‫ ס”מ‬50/60 ,‫ שמן על בד‬.1997 ,‫היער‬ ‫נוף על יד‬

10 Пейзаж с домом, 2002 г. Картон, масло, 31,5х38 см ‫ ס”מ‬31.5/38 ,‫ שמן על קרטון‬.2002 ,‫בית‬ ‫נוף עם‬
Дорога в Иерусалим, 2002 г. Холст, масло, 68х55 см ‫ ס”מ‬68/55 ,‫ שמן על בד‬.2002 ,‫לירושלים‬ ‫דרך‬
11
Пейзаж в парке, 2003 г. Холст, масло, 40х30 см Деревья и камни, 2007 г. Холст, масло, 50х40 см
‫ ס”מ‬40/30 ,‫ שמן על בד‬.2003 ,‫נוף בפרק‬ ‫ ס”מ‬50/40 ,‫ שמן על בד‬.2007 ,‫עצים ואבנים‬

12
Соляной столб, 1997 г. Холст, масло, 50х40 см ‫ ס”מ‬50/40 ,‫ שמן על בד‬.1997 ,‫המלח‬ ‫עמוד‬
13
Яффо, 2006 г. Холст, масло, 50х40 см Закат в Акко, 2006 г. Холст, масло, 50х40 см
‫ ס”מ‬50/40 ,‫ שמן על בד‬.2006 ,‫יפו‬ ‫ ס”מ‬50/40 ,‫ שמן על בד‬.2006 ,‫באכו‬‫שקיעת שמש‬

14
Иерусалим, 2006 г. Холст, масло, 50х70 см ‫ ס”מ‬50/70 ,‫ שמן על בד‬.2006 ,‫ירושלים‬

15
ЮЛИЯ СЕГАЛЬ

Детство и молодость прошли в Казахстане.


Первые мои работы сразу же попали в Казахстанский музей.
С 1994 г. живу в Иерусалиме, в Израиле.
На сегодняшний день моё творчество представлено в музеях Москвы, Ярославля, Волгограда, Иерусалима, а так же в гале­
реях и частных собраниях в США и в Германии.
Cвязь с Казахстаном не прекращается по сей день. Тепло дружбы, связывающей меня с выдающимся деятелем искусства
Казахстана Еркин Мергенов и многими другими, согревает меня до сих пор. Почти 30 лет жизни, проведённые в этой не­
обыкновенной стране, не могут быть забыты.
Одна из наиболее значительных тем моего творчества – это «Одиночество человека в большом городе».

‫יוליה סגל‬
.‫ילדותי ונעורי עברו עלי בקזחסטן‬
.‫ אני מתגוררת בבירת ישראל‬1994-‫מ‬
.‫עבודותי הראשונות התקבלו לתצוגה במוזיאון הלאומי של קזחסטן‬
‫ ירושלים ובגלריות ואוספים פרטיים בארה”ב‬,‫סנקט פטרבורג‬,‫ ולגוגראד‬,‫ יארוסלבל‬,‫היום יצירות שלי נמצאות במוזיאונים במוסקבה‬
.‫וגרמניה‬
‫ שנה מחיי‬30 ‫ כמעט‬.‫ חברות עם יוצר בולט של קזחסטן מרקין מרנגוב ורבים אחרים מחמת את ליבי היום‬.‫הקשר עם קזחסטן לא נותק‬
.‫אפשר לשכוחן‬-‫עברו עלי בארץ הנפלאה הזאת ואי‬
.»‫אחד המוטיבים העיקריים ביצירותי — «בדידות האדם בעיר הגדולה‬
16
Двое в интерьере. 15х21 см ‫ ס”מ‬15/21 .‫בפנים‬ ‫זוג‬

17
Добро пожаловать. 17х24 см ‫ ס”מ‬17/24 .‫הבאים‬ ‫ברוכים‬

18
В доме гость. 19х23 см ‫ ס”מ‬19/23 .‫בבית‬ ‫אורח‬

19
Репатрианты. 17х24 см ‫ ס”מ‬17/24 .‫חדשים‬ ‫עולים‬

20
‫‪У окна. 17х27 см‬‬ ‫החלון‪ 17/27 .‬ס”מ‬ ‫מול‬

‫‪21‬‬
Старый город. 17х9 см
‫ ס”מ‬17/9 .‫עיר העתיקה‬
22
‫‪ . 7х15 см‬‬ ‫ערב‪ 7/15 .‬ס”מ‬ ‫שיחת‬

‫‪23‬‬
ИЗМАИЛ (ИСРАЭЛЬ) ГАЛИН

Родился в 1961 г. в Чимкенте.


Закончил художественно-графический факультет педагогического института.
С конца 80-х до 94 года, в составе Студии современного искусства, занимался живописью и участвовал во многих выставках
в Казахстане и за его пределами.
В 1995 переехал с семьей в Израиль.
Интерес к фотографии был  давно, но всерьез этим увлекся с 2004 года.
…Искусство фотографии, как мне кажется, в данный период лучше всего подходит к современной жизни. Я стараюсь визуа-
ализировать рассказ, как бы вести репортаж посредством схваченного момента, который может рассказать о многом. У фотог-
графии, конечно же, свои особенности. Прежде всего, ее документальность. Если мой композиционный метод абстрактен, то
изображение вполне реально. Это то, что я вижу каждый день и ощущаю в окружающем мире. И хочу передать это зрителям.

‫יזמאיל (ישראל) גלין‬


.‫ בצ’ימקנט‬1961-‫נולדתי ב‬
.‫אני בוגר פקולטה לגרפיקה אומנותית של מכון פדגוגי‬
‫ יחד עם חברי סטודיו לאומנות עכשווית עסקתי בציור והשתתפתי בתערוכות רבות בקזחסטן ובארצות‬,1994 ‫ ועד‬80-‫מסוף שנות ה‬
.‫אחרות‬
.‫ — עבודה מקצועית בצילום‬2004-‫ מ‬.‫ עליתי לישראל עם משפחתי‬1995-‫ב‬
.‫ שאומנות הצילום מתאימה יותר לחיים בתקופה העכשווית‬,‫ נדמה לי‬...
‫ לצילום יש‬,‫ כמובן‬.‫ שיכול לספר על הרבה‬,‫ כאילו שידור ישיר באמצעות מצב רגעי שהוקפא‬,‫אני מנסה לעשות ויזואליזציה של סיפור‬
‫ זה מה שאני‬.‫ שיטת הקומפוזיציה שלי אבסטרקטית אבל הדמויות והתיאור ריאליים ביותר‬.‫ העיקרון בו הוא אפשרות התיעוד‬,‫ייחוד משלו‬
.‫ ואני רוצה להעביר זאת לצופים‬,‫רואה ומרגיש יום יום בעולם הסובב אותי‬
24
Внутриквартальный вид VII. , 18х24 см ‫ ס”מ‬18/24 ,‫ הדפסת כסף‬.’‫ז‬ ‫נוף שכונתי‬

25
Внутриквартальный вид VIII. , 18х24 см ‫ ס”מ‬18/24 ,‫ הדפסת כסף‬.’‫ח‬ ‫נוף שכונתי‬

26
Внутриквартальный вид III. , 18х24 см ‫ ס”מ‬18/24 ,‫ הדפסת כסף‬.’‫ג‬ ‫נוף שכונתי‬

27
Внутриквартальный вид IV. , 18х24 см ‫ ס”מ‬18/24 ,‫ הדפסת כסף‬.’‫ד‬ ‫נוף שכונתי‬

28
Внутриквартальный вид I. , 20х25 см ‫ ס”מ‬20/25 ,‫ הדפסת כסף‬.’‫א‬ ‫נוף שכונתי‬

29
Внутриквартальный вид IX. , 18х24 см ‫ ס”מ‬18/24 ,‫ הדפסת כסף‬.’‫ט‬ ‫נוף שכונתי‬

30 Внутриквартальный вид V. , 18х24 см ‫ ס”מ‬18/24 ,‫ הדפסת כסף‬.’‫ה‬ ‫נוף שכונתי‬
Внутриквартальный вид VI. , 18х24 см ‫ ס”מ‬18/24 ,‫ הדפסת כסף‬.’‫ו‬ ‫נוף שכונתי‬

31
Внутриквартальный вид II. , 18х24 см ‫ ס”מ‬18/24 ,‫ הדפסת כסף‬.’‫ב‬ ‫נוף שכונתי‬

32
Внутриквартальный вид X. , 18х24 см ‫ ס”מ‬18/24 ,‫י’הדפסת כסף‬ ‫נוף שכונתי‬

33
ТАНИБЕРГЕН АБДЕЛИЕВ

Родился в 1943 г. в Казахстане.


В 1957 г. поступил в Алма-Атинский Железнодорожный институт и одновременно посещал художественную студию.
С 2005 года живу в Израиле, в городе Нацрат-Элит.
… изнь – это движение, и именно наиболее интересные моменты я и пытаюсь запечатлеть в своих работах. Например, игры
коней, люди в танце… С удовольствием изображаю моменты радости, праздничные застолья.
Вот юноша скачет за своей возлюбленной, кажется почти догнал, но она пришпоривает коня и ускользает от него. Это не
просто схваченный момент, а аллегория всей нашей жизни - вечной погони за ускользающим счастьем, простым и понятным,
как всё истинное. Это жизнь, которая проходит быстро, и хочется повторить вслед за поэтом – «остановись мгновенье, ты прек-
красно!!!».

‫טאנירברגן אבדילייב‬
.‫ בקזחסטן‬1943-‫נולדתי ב‬
.‫ התקבלתי למכון לפיתוח מסילות ברזל ובו זמנית למדתי בסטודיו לציור‬1957-‫ב‬
.‫עלית‬-‫ מתגורר בנצרת‬,2005-‫עליתי לארץ ב‬
.‫ ואת רגע התנועה אני משדל להנציח‬,‫ אני חושב שהחיים הם תנועה‬...
‫ זו‬.‫ אך היא שוב ושוב נמלטת‬,‫ כמעט תופס אותה‬,‫ נער דוהר אחרי אהובתו‬.‫ ריקודים‬,‫ ארוחות חג‬,‫ אנשים ברגעי שמחה‬,‫משחקי סוסים‬
‫ בעבודותי אני מנסה לעצור את‬.‫ שהינו פשוט ומובן כמו כל הדברים האמיתיים‬,‫אלגוריה על חיינו — רדיפה מתמדת אחרי האושר הבלתי מושג‬
.‫ כי אלה החיים — עוברים מהר‬,‫הרגע החולף‬
34
‫‪Барс Алатау. , крилик, 30х20 см‬‬ ‫אלטאו‪ .‬אקריליק על נייר‪ 30/20 ,‬ס”מ‬ ‫נמר‬
‫‪35‬‬
36
Танец. Холст, масло, 30х20 см ‫ ס”מ‬30/20 ,‫בד‬  ‫ שמן על‬.‫ריקוד‬
Схватка. Холст, масло, 30х40 см ‫ ס”מ‬30/40 ,‫ שמן על בד‬.‫עימות‬
37
На просторе. Холст, масло, 30х50 см ‫ ס”מ‬30/50 ,‫ שמן על בד‬.‫במרחבים‬

38
Знакомство. Холст, масло, 15х25 см ‫ ס”מ‬15/25 ,‫בד‬ ‫ שמן על‬.‫הכרות‬

39
Кыз куу (национальная игра). .)‫קיז קאואו (משחק אתני‬
, криловая краска, 30х40 см ‫ ס”מ‬30/40 ,‫אקריליק על נייר‬

40
‫‪Вера объединяющая. , крилик, 30х45 см‬‬ ‫שמאחדת‪ .‬אקריליק על נייר‪ 30/45 ,‬ס”מ‬ ‫אמונה‬

‫‪41‬‬
‫‪Той (народное гулянье). , крилик, 30х45 см‬‬ ‫עממית)‪ .‬אקריליק על נייר‪ 30/45 ,‬ס”מ‬ ‫טוי (חגיגה‬

‫‪42‬‬
‫‪Кумыз и песня. , крилик, 30х45 см‬‬ ‫ושיר‪ .‬אקריליק על נייר‪ 30/45 ,‬ס”מ‬ ‫חלב סוסה‬

‫‪43‬‬
АЛЕКСАНДР ГАНЕЛИН

Родился в Москве в 1957 году.


Учился: 10-летняя Краснопресненская «художка» (класс графики Генриха Стопы), год архитектурной школы, 3 года частной
студии Николая Дрегалина, 6 лет ВГИКа (художественный факультет, мастерская проф. Мясникова и Дихтяра), 6 месяцев Акаде-
емии художеств «Бецалель» в Иерусалиме.
После нескольких лет работы на различных киностудиях полностью посвяща себ живописи. Участву в выставках с 1980
года, в Москве: МОСХ на Беговой и Усиевича, Дом художника на Кузнецком, «новая Третьяковка» на Крымской и, конечно, Мане-
еж, – а потом и за рубежом: Польша, Марокко, Индия, Англия, Германия, США, Канада, .
В Израиле с 1991 года. Открыл студию. Писать начал с момента приезда – уже через неделю состоялся первый заказ.
Последние выставки – « » в Тель-Авиве, галерея «Тевель Арт» в Монреале, галерея «Баша» в Иерусалиме, гале-
ерея «Совком» в Москве и выставка  в Российском Культурном центре в Тель-Авиве.

‫ לאוניד פדרול‬:‫צילום‬
: 
‫אלכסנדר גנלין‬
.1957 ‫נולדתי במוסקבה בשנת‬
‫ שנים‬3 ,‫ שנה אחת בבית ספר לאדריכלות‬,)‫ שנים בקרסנופרסנסקיה בית ספר לאמנות (כיתת גרפיקה של הנריך סטופה‬10 ‫למדתי‬
‫ סדנא של פרופ’ מיאסניקוב‬,‫ שנים באוניברסיטה ללימודי קולנוע (מגמת אמנות‬6 ,‫ אמן רוסי לאומי‬,‫בסטודיו הפרטי של ניקולאי דרגלין‬
.‫ חודשים בקורס לאמנים עולים מצטיינים באקדמיה לאמנות בצלאל בירושלים‬6 ,)‫ודיכטיאר‬
‫ מאז משתתף בתערוכות שונות החל‬.‫ החלטתי להקדיש את עצמי רק לאמנות‬,‫אחרי כמה שנים בהן אני עבדתי באולפני קולנוע שונים‬
‫ לאחר מכן מציג את‬- ,»’‫ ב«גלריה טריאטיקובקה החדשה» וב«מאנז‬,»‫ ב«בית האמן‬,»‫ ב«ארגון אמני מוסקבה‬:‫ במוסקבה‬,1980 ‫משנת‬
.‫ קנדה וצרפת‬,‫ ארה”ב‬,‫ גרמניה‬,‫ אנגליה‬,‫ הודו‬,‫ מרוקו‬,‫ פולין‬:‫עבודותי גם בחו”ל‬
.‫ למדתי עיצוב ממוחשב ופתחתי סטודיו לעיצוב ולציור‬,‫ כאן‬.‫ עליתי לארץ‬1991 ‫בשנת‬
‫ גלריה סובקום במוסקבה‬,‫ גלריה באשה בירושלים‬,‫ גלריה תבל ארט במונטריאל‬,‫התערוכותי האחרונות נערכו בבית התנ”ך בת”א‬
.‫תערוכה מוגדשת ליום הניצחון במרכז התרבות הרוסי שבתל אביב‬
44
‫‪ , 1979-1980. , масло, 60х83 см‬‬ ‫בוקר‪ .‬שמן על קרטון‪ 60/83 ,‬ס”מ‬ ‫קרני‬

‫‪45‬‬
‫‪ , 1979-1980. , масло, 60х83 см‬‬ ‫בטייגה‪ .‬שמן על קרטון‪ 60/83 ,‬ס”מ‬ ‫מקדחה‬

‫‪46‬‬
‫‪ , 1979-1980. , масло, 60х83 см‬‬ ‫המקדחה‪ .‬שמן על קרטון‪ 60/83 ,‬ס”מ‬ ‫מחנה ליד‬

‫‪47‬‬
‫‪, 1979-1980. , масло, 60х83 см‬‬ ‫הלבשה‪ .‬שמן על קרטון‪ 60/83 ,‬ס”מ‬ ‫חדר‬

‫‪48‬‬
‫‪ , 1979-1980. , масло, 60х83 см‬‬ ‫באוהל‪ .‬שמן על קרטון‪ 60/83 ,‬ס”מ‬

‫‪49‬‬
‫‪, 1979-1980. , масло, 60х83 см‬‬ ‫תעופה‪ .‬שמן על קרטון‪ 60/83 ,‬ס”מ‬ ‫שדה‬

‫‪50‬‬
‫‪, 1979-1980. , масло, 60х83 см‬‬ ‫‪ , 1979-1980. , масло, 60х83 см‬‬
‫ערב‪ .‬שמן על קרטון‪ 60/83 ,‬ס”מ‬ ‫אל החוף‪ .‬שמן על קרטון‪ 60/83 ,‬ס”מ‬

‫‪ I, 1977. , масло, 50х80 см‬‬ ‫‪ II, 1977. , масло, 50х80 см‬‬
‫נמל בלומורסק א’‪ .‬שמן על קרטון‪ 50/80 ,‬ס”מ‬ ‫נמל בלומורסק ב’‪ .‬שמן על קרטון‪ 50/80 ,‬ס”מ‬

‫‪51‬‬
СОФИЯ ДИВИНСКИ

Родилась и выросла в Казахстане.


С 1992 живу и работаю в Израиле, в Иерусалиме.
Для меня важно передать эмоции и чувства, попытаться отобразить характер каждого образа. За каждым лицом стоит умон-
настроение. В пейзаже может быть спрятана сказка, а в развевающихся парусах – история желаний.
И конечно, в безграничном море, уходящем в небо, царит дух свободы, непредсказанной судьбы, где невозможное перестаёт
быть таковым.
В процессе творчества стараюсь избегать отрицательных эмоций, и не позволять им воплотиться в своих работах. Искренне
верю, что искусство должно будить в человеке всё лучшее, что в нём есть, пробуждать красоту в душе, направлять мысли и
стремления к светлому и доброму, понятному и желаемому каждым из нас.

‫סופיה דיבינסקי‬
.‫ ירושלמית‬.‫ילידת קזחסטן‬
‫ משפר ומתקן את‬,‫ יופי‬,‫ לדעתי‬.‫ אך ההשראה באה לי מנופי פנים שלי והדמויות המהוות את הלכי הרוח והתוכן‬,‫אני מציירת נופים ואנשים‬
.‫ מעלה ומחייב‬,‫ כיווני מחשבה‬,‫מיתרי הנשמה‬
‫ אך‬,‫כאשר אדם רואה משהו מקסים — משהו מקסים מתעורר בו והוא מעביר זאת הלאה — נוצרת שרשרת ומעגל חוזר תמיד לתחילתו‬
.‫מתרחב‬
‫ ביצירותי אני מנסה‬,‫ לכן‬,‫ אני חושבת שבזה אני נותנת להם להימשך‬.‫ אני אוסרת על עצמי לשדר רגשות שליליים‬,‫המסר שלי מאוד חיובי‬
.‫לשדר רק את מה שטוב בי בחלומותי ובמחשותי‬
.‫ סופיה דיבינסקי‬,‫ זאת אני‬,‫ אבל זה רצוני‬,‫ בכלל‬,‫זה לא פשוט‬
52
Волшебство. Холст, масло, 100х80 см ‫ ס”מ‬100/80 ,‫ שמן על בד‬.‫קסם‬
53
54
Двое на краю мечты. Холст, масло, 80х60 см ‫ ס”מ‬80/60 ,‫ שמן על בד‬.‫«שתיים בקצה החלום‬
Горный пейзаж во время заката солнца. Холст, масло, 100х80 см ‫ ס”מ‬100/80 ,‫ שמן על בד‬.‫החמה‬ ‫נוף הררי בעת שקיעת‬
55
56
Горная дорога. Холст, масло, 100х80 см ‫ ס”מ‬100/80 ,‫ שמן על בד‬.‫הררית‬ ‫דרך‬
В неизвестность. Холст, масло, 100х70 см
57 ‫ ס”מ‬100/70 ,‫ שמן על בד‬.‫נודע‬ -‫אל הלא‬
58
Долина. Холст, масло, 100х80 см ‫ ס”מ‬100/80 ,‫ שמן על בד‬.‫עמק‬
Осень. Холст, масло, 80х100 см ‫ ס”מ‬80/100 ,‫ שמן על בד‬.‫סתיו‬

59
ИЗДАНО ПОСОЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ИЗРАИЛЕ
СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ВЫХОДЦЕВ
ИЗ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

‫יצא לאור ע”י שגרירות קזחסטן בישראל‬


‫בשיתוף הארגון הבינלאומי של יהודים יוצאי קזחסטן ומרכז אסיה‬

МАРАТ ДЮСЕМБАЕВ . . . . . 8 . . . . . ‫מרט דיוסמבייב‬


ЮЛИЯ СЕГАЛЬ . . . . . 16 . . . . . ‫יוליה סגל‬
ИЗМАИЛ (ИСРАЭЛЬ) ГАЛИН . . . . . 24 . . . . . ‫יזמאיל (ישראל) גלין‬
ТАНИБЕРГЕН АБДЕЛИЕВ . . . . . 34 . . . . . ‫טאנירברגן אבדילייב‬
АЛЕКСАНДР ГАНЕЛИН . . . . . 44 . . . . . ‫אלכסנדר גנלין‬
СОФИЯ ДИВИНСКИ . . . . . 52 . . . . . ‫סופיה דיבינסקי‬

Перевод – Инна Мешель

Корректура – Ирина Капуль, Дина Хен

Графический дизайн – Александр Ганелин


Манзон-Хауз, Старая Яффа, ул. Мазаль Дагим, д. 2

Печать – типография “Шахаф”

‫תירגום — אינה משל‬


‫ דינה חן‬,‫עריכה לשונית — אירינה קפול‬
‫עיצוב גרפי — אלכסנדר גנלין‬
‫ יפו העתיקה‬,2 ‫ סימתת מזל דגים‬,‫מנזון האוז‬

‫הפקה — דפוס שחף‬


60
Republic of Kazakhstan

Ещё ближе к солнцу


Выставка художников – выходцев из Казахстана

‫מרכז שמשון קרוב יותר לשמש‬


‫תערוכת אמנים יוצאי קזחסטן‬ ‫האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת‬

International from Kazakhstan


‫בית שמואל‬
Organization of Jews and Central Asia ‫מרכז חינוך תרבות והארחה‬