You are on page 1of 2

IT TON OFF: Svi oni koji vole balade Panonskog mornara, zasigurno su uli za Nenormalne.

TON (Nenad Jelenkovi): Nenormalni Bala evi tribute bend postoji od 1999. godina, ak! Kad smo bili klinci, p a smo ne to svirali kod mene u dnevnoj sobi. I svirali smo te Bala evieve pjesme, pos lije smo malo krenuli ozbiljnije, onda jo ozbiljnije. (Koliko tribute bendova njegovih postoji u regiji, koji su ti poznati?) Koliko ja znam, mislim da ih ima 5, jedan u Srbiji, dva u Hrvatskoj i dva u Bosn i. Nama je drago to vi e da se sviraju oletove pesme, im vi e Bala evievih tribute bendov , vi e sree meu ljudima. OFF: Ne samo da su dobili Bala eviev blagoslov kad su kretali prije 14 godina, ve su ujed no i jedini tribute bend koji je imao priliku nastupiti s njim. TON (Nenad Jelenkovi): Mi inae sviramo po manjim klubovima, ali na Beerfestu u Beogradu je bilo jedno 20 , 30 hiljada ljudi. Mislim da je to lako kad pi e Bala evi da se napuni, tako da je n ama sad u interesu da poka emo da ne to vredimo i bez toga. OFF: Nenormalni e sad itekako dobiti priliku da se posvete svom autorskom radu jer je od strane menad menta ore Bala evia do la zabrana izvoenja njegovih pjesama. TON (Nenad Jelenkovi): Mogue da smo se mi malo primili na sve ovo, pa smo malo e e svirali i na nekim veim me stima nego to smo trebali. Ali smo stvarno to radili zato to smo voleli. Mislio sa m da je samo do nas bilo, ali sam uo da se ne podr avaju uope Bala evi tribute bendovi t o se meni ne svia jer mislim da treba da se slavi oletovo ime. Jer ipak mi smo se skupili zbog njega, zahvalni smo mu zbog toga i ako uspijemo ikad s na im pesmama, sigurno e dio zasluge pripasti njemu. (Da li vam smeta ta zabrana?) Pa svakako, ja bih vi e volio da smo se nekako to dogovorili jer mi smo igrai koji navijaju za oleta i celu tu priu, nije nam bila nikakva lo a namjera, nadam se da emo to ispeglati jednom. OFF: Iako su odluili po tovati odluku o nesviranju, ipak su odluili odr ati jo jedan koncert kako bi se oprostili od publike koja ih je vjerno pratila vi e od desetljea. TON (Sran Stojanac): (Jeste li razoarani odlukom?) Pa generalno, po to smo svirali njegove pesme 10, 15 godina, naravno da nam je ao to nemamo priliku to da radimo. Pravimo na e autorske pesme, tako da po tujemo odluku. TON (Nikola Ajti): Malo smo razoarani, ali vi e smo eljni zajednikih svirki. To je to neemo moi mi kao eki a da sviramo njegove pesme, mislim da nas je to u su tini najvi e ugrzilo za srce. to je mene lino najvi e zabolilo je to sam ja kao klinac kad sam poeo da sviram gitaru, poeo ba od Bala evia. TON (Nenad Jelenkovi): Ja stvarno ne bih ni da ka em bilo ta lo e ni da ga krivim, to je ipak njegovo pravo. Nekako vremenom emo mi pokazati da to nije bilo tako. Ne znam, mislim da u moi vi e da priam kad budem priao s oletom, pa emo vidjeti ta je i kako je. (Jesi li probao priati s njim? Izgladiti nesporazume?) Pa mi smo slali neke poruke i neke mailove. OFF: Odgovora, pak, nije bilo. I iako zabrana vrijedi za sve tribute bendove, izgleda da je se pridr avaju samo Nenormalni. TON (Nenad Jelenkovi): Mi emo jedini da po tujemo tu odluku. Mnogi su nam rekli pa to ne ka ete oletu, kako oni mogu da sviraju, nije nama u inte resu da se i njima zabrani. Mo da emo se potrudiit u nekom narednom periodu da doemo lino do njega, jer sad je pro lo vreme. Mi vi e to ne sviramo i sad je to nekako isk renije ako budemo priali na neki lepi nain s njim. OFF:

Iako je odluka done ena prije dvije godine, Nenormalni su pravi razlog povlaenja sa scene skromno zadr ali za sebe, pa je ak i za ovaj intervju bilo potrebno mnogo na govaranja. TON (Nenad Jelenkovi): Mi smo mu veno zahvalni to smo se skupili zbog svih lepih pesama i lepih trenutaka , i sad se trudimo da mu budemo jo zahvalniji zbog ove situacije. Stvarno volim, obo avam njegove pesme, bio sam u Zagrebu u fan pitu kad je bio njegov koncert. OFF: Vjerna publika koja se ak i zaruivala na njihovim koncertima zasigurno e i njima bi ti vjeno zahvalna na lijepim trenucima. A mi se nadamo povratnoj informaciji od s trane njihovog i dalje najveeg idola te mnogo sree s autorskim pjesmama.