You are on page 1of 4

K HOCH THC HIN B SUNG, SA I H THNG CH K S TI Ngy lp: 27 thng 02 nm 2014 STT 1 Cng vic Lp yu cu v mi trng ci t web service

v website qun tr - My ch - Mng - H iu hnh - C s d liu - Cc phn mm khc (web server, runtime...) 2 Thay i phn webservice xc thc ch k s - Sa hm xc thc tr li serial number ca ch k s v m li Sn Ngi thc hin Sn

- B sung thm hm ly public key ca RSA

- B sung thm hm gii m Xy dng th vin phc v FIS s dng k, xc thc ch k s v m Tng ha d liu - Xy dng hm m ha d liu theo RSA - Xy dng hm k: + Ly CTS t token + Hin th CTS ln chn + Khng ly c private key t CTS -> bo li + Ch cho nhng thit b trong danh sch k + Hm Lit k CTS: in (void), out (Danh sch cc CTS) + Hm K: in (object CTS, byte*+ D liu cn k, string mt khu token), out (byte*+ d liu k, string m li) + K xong close session + xut (nghin cu thm): Nu ch c 1 CTS th t ng chn lun m khng cn lit k ra - Xy dng hm xc thc ch k s

Dng li web qun tr + database Hon thnh ti liu v test tch hp

Sn

Th nghim - Ci t web service v website qun tr ti HNX - H tr HNX qun tr, FIS kt ni - H tr FIS s dng client API

Sn Sn, Bnh Tng, Bnh

A I H THNG CH K S TI HNX PHC V D N MI lp: 27 thng 02 nm 2014 Hn cht 05 Mar 2014 Ti liu Kt qu Ghi ch C th gp chung cng my ch hoc tch ring. Hay nht l lm nh h thng trin khai ti HNX

08 Mar 2014 08 Mar 2014

Ti liu c t giao din kt Vn gi nguyn phn xc thc qua CRL ni, source code v setup cho FIS check khch hng trong d liu ca h (sa) Khi FIS kt ni n gi hm ny, web service ca mnh s tr li 1 public key. FIS dng public key ny m ha, sau gi d liu m ha cho hm gii m ca mnh, hm ny dng private key i km gii m (Cc thao tc ny bt buc FIS phi s dng cng 1 session) (thm). Tm dng sau khi thng nht https vi HNX Gii m d liu bng thut ton RSA vi public key c to hm trn (thm). Tm dng sau khi thng nht https vi HNX Ti liu c t giao din kt FIS dng phn mm .NET. Yu cu th vin c th kim ni, source code, setup v sot c thit b ( c th kim tra ch cho s dng sample code thit b ca Hng Tin) Public key ly t FIS (FIS ly t Hng Tin). Tm dng ch thng nht gii php https vi HNX

10/03/2014

Kt ni n FIS, FIS kt ni n Hng Tin. Tng nghin cu thm phn k trn file pdf, Office 2007 tr ln, XML, ZIP

Nghin cu sau

20/03/2014 20/03/2014

Cha nh gi ht c ri ro trong qu trnh lm phn ny. V phn ny em ko lm. By h ch maintain li code v build li thi

Ti HNX Thng nht sau Thng nht sau Thng nht sau