You are on page 1of 2

AKUJANJI MURID TAHUN 6

SEK KEB MENUMPANG, KUALA PENYU


Bahawa saya _______________________________selaku calon UPSR
2013, SK Menumpang berjanji akan belajar bersungguhsungguh untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam
UPSR tahun 2013.
TARGET SAYA DALAM UPSR 2013
NO

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)

BAHASA MELAYU (PENULISAN)

BAHASA INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

TOV

ETR

Yang benar,

Disaksikan oleh,

...................................................................

............................................................................

Nama Murid :

Nama Guru:

Disahkan oleh,
Cop Sekolah:

...........................................................
RAMLEE AMBU
Guru Besar

AKUJANJI IBU BAPA MURID TAHUN 6


SEK KEB MENUMPANG, KUALA PENYU
Bahawa saya _______________________________selaku ibu bapa/
penjaga calon UPSR 2013, SK Menumpang berjanji akan
berganding bahu dengan pihak sekolah untuk sama-sama
berusaha membantu anak jagaan saya mencapai sasaran
yang telah ditetapkan.
Yang benar,
...........................................................................
(

Disaksikan oleh,
.............................................................................
Nama Guru :
Disahkan oleh,
.................................................................................
RAMLEE AMBU
Guru Besar