You are on page 1of 1

DE OLYMPIADE DER KWADE GEESTEN by Dwight Isebia

Daar loopt de kampioen der leugenachtigen in een sprint, ongevenaard, maar bijna ingehaald door zijn leerling waarvan men kan verwachten dat hij over enkele jaren die gouden plak wel haalt En in vervoering juichen fans van onderdrukkers op het andere veld waarnaast ook verraders hun kunsten konden tonen voordat misbruikers van jeugdigen en onschuldigen schaatsen tegen plegers van op een volk gerichte gruweldaden om de titel voor wie afglijdend de meeste afschuw kan veroorzaken en het vreselijk zouden vinden als lustmoordenaars meer medailles zouden winnen in de olympiade van kwade geesten die sluw en in bloed gedrenkt gehouden wordt, met participanten die zich met volharding dienen in te spannen om zoveel mogelijk traanvocht los te weken en vrij baan hebben gekregen om met hoon over mededogen en liefde te beoordelen: Momenteel het grootste schouwspel in de wereld D!" #$%#&