You are on page 1of 2

Silov kble CYKY, AYKY

Typ

CYKY, AYKY

Technick podmienky

STN 34 76 57

Kontrukcia

1. Meden alebo hlinkov jadro


2. PVC izolcia
3. Vplov vrstva
4. PVC pl

Menovit naptie

450 / 750 V

Skobn naptie

2.5 kV

Max. dovolen
prevdzkov teplota
jadra

min -15oC max +70oC

Farba pla

ierna

Pouitie

Pre pevn uloenie v suchom alebo


vlhkom prostred, v otvorenom priestore v
zemi alebo pod omietkou.

Farebn oznaenie poda STN 33 01 65

2, 3, 4, 5 a 7 ilov

Menovit Priemer Menovit Menovit Vonk. Hmotnos cca inn odpor pri
prierez
drtov
hrbka hrbka priemer
20oC
izolcie pla
cca
kg / km
max. Ohm / km
mm 2
2x1.5
2x2.5
2x4
2x6
2x10
2x16

mm
1.4
1.8
2.24
2.8
3.55
4.5

mm
0.8
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0

mm
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2

mm
8.8
10.0
11.3
12.8
14.5
16.4

3x1.5
3x2.5
3x4
3x6
3x10
3x16

1.4
1.8
2.24
2.8
3.55
4.5

0.8
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2

4x1.5
4x2.5
4x4
4x6
4x10
4x16

1.4
1.8
2.24
2.8
3.55
4.5

0.8
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0

5x1.5
5x2.5
5x4
5x6
5x10

1.4
1.8
2.24
2.8
3.55

0.8
0.9
1.0
1.0
1.0

CYKY AYKY CYKY AYKY


118
161
213
294
390
550

130
170
216
286
374

12.531
7.519 12.384
4.699
7.74
3.133 5.160
1.88
3.096
1.175 1.935

9.2
10.5
11.9
13.7
15.4
17.4

138
191
261
364
520
740

145
185
247
322
425

12.531
7.519 12.384
4.699
7.74
3.133 5.160
1.88
3.096
1.175 1.935

1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2

10.0
11.4
13.6
14.9
16.7
19.8

163
230
335
466
624
938

165
240
288
377
545

12.531
7.519 12.384
4.699
7.74
3.133 5.160
1.88
3.096
1.175 1.935

1.0
1.0
1.0
1.2
1.2

10.9
12.9
14.8
16.3
18.8

192
283
396
565
733

202
275
335
456

12.531
7.519 12.384
4.699
7.74
3.133 5.160
1.88
3.096